Local governance sp summ  dari
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Local governance sp summ dari

on

 • 127 views

 

Statistics

Views

Total Views
127
Slideshare-icon Views on SlideShare
127
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Local governance sp summ  dari Local governance sp summ dari Document Transcript

  • ‫افغانستان‬‫ارزیابی‬‫و‬‫تحقیق‬‫واحد‬ ‫موضوعی‬‫نشریات‬‫سلسلۀ‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫محلی‬ ‫حکومتداری‬ ‫پایین‬ ‫از‬ ‫نگاهی‬ ‫با‬ ‫مدهی‬ ‫ابهیالش‬ ‫و‬‫مارش‬ ‫سالت‬ ‫دگالس‬ 2011‫جوالی‬
  • 2 3 ‫افغانستان‬‫ارزیابی‬‫و‬‫تحقیق‬‫واحد‬‫مورد‬‫در‬ ‫آگهی‬‫جهت‬‫مختلف‬‫های‬‫عرصه‬‫در‬‫کیفیت‬‫با‬‫های‬‫پژوهش‬‫عرضهء‬‫و‬‫انجام‬‫آن‬‫هدف‬‫که‬‫است‬‫کابل‬‫شهر‬‫در‬‫مستقر‬‫پژوهشی‬‫مستقل‬‫موسسهء‬‫افغانستان‬‫ارزیابی‬‫و‬‫تحقیق‬‫واحد‬ ‫فرصت‬ ‫ایجاد‬‫و‬‫تحلیلی‬‫های‬‫ظرفیت‬‫ارتقا‬‫و‬‫تقویت‬‫با‬‫افغانستان‬‫ارزیابی‬‫و‬‫تحقیق‬‫واحد‬.‫میباشد‬‫گوناگون‬‫های‬‫فعالیت‬‫و‬‫ها‬‫پالیسی‬‫روی‬‫گذاری‬‫تاثیر‬‫در‬‫آنها‬‫از‬‫استفاده‬‫و‬،‫دهی‬ ،‫علمی‬‫مباحث‬،‫ها‬‫اندیشه‬‫بازتاب‬‫های‬‫زمینه‬‫تا‬‫مینماید‬‫سعی‬،‫همچنان‬،‫اداره‬‫این‬.‫دهد‬‫ترویج‬‫بیشتر‬‫کشور‬‫این‬‫در‬‫را‬‫آموزش‬‫و‬‫پژوهش‬‫فرهنگ‬‫تا‬‫میکوشد‬،‫بحث‬‫و‬‫تفکر‬‫برای‬ .‫میگردد‬‫افغانها‬‫زندگی‬‫در‬‫مختلف‬‫ابعاد‬‫در‬‫ذهنی‬‫و‬‫فکری‬‫پیشرفت‬‫و‬‫بهبود‬‫باعث‬‫میشود‬‫پنداشته‬‫که‬‫سازد‬‫فراهم‬‫را‬‫های‬‫مناظره‬‫و‬ ‫نماینده‬‫آنرا‬‫مدیرهء‬‫هیئت‬‫اعضای‬‫و‬‫گردیده‬‫تأسیس‬‫دارند‬‫فعالیت‬‫کشور‬‫این‬‫در‬‫که‬‫امدادی‬‫های‬‫سازمان‬‫همکاری‬‫با‬‫خورشیدی‬ 1381‫سال‬‫در‬‫افغانستان‬‫ارزیابی‬‫و‬‫تحقیق‬‫واحد‬ ،‫حاضر‬‫حال‬‫در‬،‫اداره‬‫این‬.‫میدهد‬‫تشکیل‬،‫اند‬‫فعالیت‬‫مصروف‬‫افغانستان‬‫در‬‫مختلف‬‫امور‬‫در‬‫که‬‫های‬‫نهاد‬‫دیگر‬‫و‬‫دولتی‬‫غیر‬‫ادارات‬،‫متحد‬‫ملل‬‫سازمان‬،‫کننده‬‫تمویل‬‫مراجع‬‫گان‬ ‫آسیایی‬ ‫بنیاد‬ ،)FOSIA( ‫افغانستان‬ ‫باز‬ ‫جامعه‬ ‫انستیتوت‬ ‫مثل‬ ‫موسساتی‬ ‫و‬ ‫گردیده‬ ‫مالی‬ ‫تمویل‬ ‫انگلستان‬ ‫و‬ ،‫سویس‬ ،‫سویدن‬ ،‫ناروی‬ ،‫فنلند‬ ،‫دنمارک‬ ‫های‬ ‫کشور‬ ‫جانب‬ ‫از‬ ‫عمدتأ‬ .‫نمایند‬‫می‬‫مالی‬‫حمایت‬‫را‬‫اداره‬‫این‬‫مشخص‬‫های‬‫پروژه‬‫از‬‫بعضی‬‫نیز‬ )IDRC( ‫تحقیقات‬‫انکشاف‬‫المللی‬‫بین‬‫مرکز‬‫و‬،)EC( ‫اروپا‬‫کمیسیون‬،)TAF( ‫مدهی‬‫ابهیالش‬‫و‬‫مارش‬‫سالت‬‫دگالس‬‫دکتور‬ :‫نویسندگان‬ ‫عمار‬ ‫عارف‬ :‫دری‬ ‫به‬ ‫ترجمه‬ ‫یزدانی‬ ‫نجیب‬:‫گرافیک‬‫طراح‬‫و‬‫ویراستار‬ .‫است‬)1114D( ‫افغانستان‬‫ارزیابی‬‫و‬‫تحقیق‬‫واحد‬‫نشریۀ‬‫مخصوص‬‫شمارۀ‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ،‫ذخیره‬ ‫بازیابی‬ ‫قابل‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ،‫گردد‬ ‫تکثیر‬ ‫و‬ ‫مجدد‬ ‫چاپ‬ ‫میتواند‬ ‫نشریه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫محفوظ‬ ‫حقوق‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ .‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ ،1389© ‫و‬‫خرید‬‫و‬‫تجارتی‬‫استفادهء‬‫گونه‬‫هر‬.‫گردد‬‫انتقال‬‫افغانستان‬‫ارزیابی‬‫و‬‫تحقیق‬‫واحد‬‫و‬‫نویسنده‬‫مشخصات‬‫ذکر‬‫با‬‫وسایل‬‫دیگر‬‫و‬‫ضبطی‬،‫برقی‬‫از‬‫اعم‬،‫ی‬‫وسیله‬‫هر‬‫توسط‬‫و‬‫شکل‬ ‫افغانستان‬‫ارزیابی‬‫و‬‫تحقیق‬‫واحد‬‫انترنتی‬‫سایت‬‫به‬‫ارتباطی‬‫خط‬‫باید‬،‫میشود‬‫گذاشته‬‫دسترس‬‫به‬‫برقی‬‫صورت‬‫به‬‫یا‬‫و‬‫شده‬‫مجدد‬‫چاپ‬‫نشریه‬‫این‬‫هرگاه‬ .‫نیست‬‫مجاز‬‫آن‬‫فروش‬ ‫قبلی‬ ‫تحریری‬ ‫اجازهء‬ ‫باید‬ ،‫است‬ ‫نگردیده‬ ‫مشخص‬ ‫فوق‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫استفاده‬ ‫هرگونه‬ ‫برای‬ .‫شود‬ ‫گذاشته‬ ‫انترنتی‬ ‫صفحهء‬ ‫روی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫آن‬ ‫در‬ )www.areu.org.af( .‫آید‬ ‫بدست‬ +93)0( 799 608 548‫شماره‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫یا‬ ‫و‬ areu@areu.org.af‫انترنتی‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫از‬ )‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫(واحد‬ ‫ناشر‬
  • 3 ‫پایین‬‫از‬‫بانگاهی‬:‫محلی‬‫داری‬ ‫حکومت‬ ‫گزارش‬‫خالصۀ‬ ‫پیشرفتهای‬ ‫وجود‬ ‫با‬ .‫داد‬ ‫قرار‬ ‫شناسایی‬ ‫مورد‬ ‫رقابت‬ ‫و‬ ‫قدرت‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫آمیخته‬ ‫خصوصیات‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫پیچیده‬ ‫وضعیت‬ ‫یک‬ ‫بیانگر‬ ‫امروزی‬ ‫افغانستان‬ ‫کافی‬ ‫قدر‬ ‫به‬ ‫اکنون‬ ،‫بود‬ ‫گرفته‬ ‫قوت‬ 2001‫از‬ ‫بعد‬ ‫سالهای‬ ‫نخستین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باوریهایی‬ ‫خوش‬ ‫آن‬ ،‫تربیه‬ ‫و‬ ‫وتعلیم‬ ‫صحت‬ ‫های‬ ‫عرصه‬ ‫در‬ ‫بویژه‬ ،‫انکشافی‬ ‫بخشهای‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫مردمان‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫شمار‬ ‫افزون‬ ‫روز‬ ‫بطور‬ ‫مرگبار‬ ‫منازعات‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دیده‬ ‫آسیب‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫درانتخابات‬ ‫گسترده‬ ‫تقلبهای‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫دموکراتیک‬ ‫نوپای‬ ‫نظام‬ .‫است‬ ‫رفته‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫سالیان‬ ‫برای‬ ،‫کشور‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫چنانچه‬ ‫رود؛‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫کشورهای‬ ‫ترین‬ ‫فقیر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫افغانستان‬ ‫که‬ ‫حالیست‬ ‫در‬ ‫این‬ .‫راند‬ ‫می‬ ‫مرگ‬ ‫کام‬ ‫به‬ ‫ساله‬ ‫همه‬ ‫را‬ ‫نظامی‬ ‫و‬ ‫ملکی‬ .‫بود‬‫خواهد‬‫المللی‬‫بین‬‫کمکهای‬‫نیازمند‬‫متمادی‬ ‫کالنی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫مرکزی‬ ‫سازی‬ ‫دولت‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هرچند‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫پاسخگو‬ ‫و‬ ‫کارا‬ ‫حکومتداری‬ ‫نظام‬ ‫یک‬ ‫نیازمند‬ ‫افغانستان‬ ‫برای‬ ‫مدرن‬ ‫و‬ ‫مختار‬ ‫خود‬ ‫دولت‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫ذیل‬ ‫هایی‬ ‫پیامد‬ ‫توجهی‬ ‫بی‬ ‫این‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫نگرفته‬ ‫صورت‬ ‫ولسوالیها‬ ‫و‬ ‫والیات‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫محلی‬ ‫حکومتداری‬ ‫عامل‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬ ‫کوششها‬ ‫این‬ ‫ولی‬ ،‫است‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ :‫است‬‫داشته‬‫دربر‬ .‫نیست‬‫روشن‬‫محلی‬‫حکومتهای‬‫سطح‬‫در‬‫قضائیه‬‫و‬‫مقننه‬،‫اجرائیه‬‫های‬‫قوه‬‫میان‬‫قوا‬‫تفکیک‬ • .‫است‬‫بغرنج‬‫و‬‫پیچیده‬‫بشدت‬،‫محلی‬‫حکومتداری‬‫سیاست‬ • .‫شود‬‫می‬‫مواجه‬‫ناکامی‬‫به‬،‫گردد‬‫محلی‬‫های‬‫نهاد‬‫به‬‫ها‬‫ومسئولیت‬‫قدرت‬‫انتقال‬‫به‬‫منجر‬‫باید‬‫فرجام‬‫در‬‫که‬،‫محلی‬‫نمایندگی‬‫های‬‫نهاد‬‫برای‬‫قانونگذاری‬ • .‫است‬‫گردیده‬‫دولتی‬‫ساختارهای‬‫بین‬‫در‬‫هماهنگی‬‫نا‬‫باعث‬‫نیز‬‫کنندگان‬‫تمویل‬‫های‬‫سیاست‬ • ‫همبستگی‬‫برنامه‬‫مثل‬‫هایی‬‫برنامه‬‫اندازی‬‫راه‬‫و‬‫محل‬‫ارگانهای‬‫مستقل‬‫ریاست‬‫ایجاد‬‫از‬‫بعد‬‫محلی‬‫حکومتهای‬‫در‬‫پیشرفت‬‫سیر‬‫که‬‫دریابد‬ ‫تا‬‫است‬‫این‬‫تحقیق‬‫این‬‫اصلی‬‫هدف‬ ‫این‬ ‫تعامالت‬ ‫دریابد‬ ‫واینکه‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫محالت‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫رسمی‬ ‫اداری‬ ‫ساختارهای‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫گزارش‬ ‫این‬ ،‫همچنان‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫چگونه‬ ،‫ملی‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫محلی‬ ‫حکومتداری‬ ‫از‬ ‫جامعی‬ ‫تصویر‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تالش‬ ‫حاضر‬ ‫تحقیق‬ ،‫باالخره‬ ‫و‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫دولتی‬ ‫رسمی‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫مکانیسم‬ ‫با‬ ‫ادارات‬ .‫کند‬ ‫ارائه‬ ،‫ندارند‬ ‫چندانی‬ ‫آشنایی‬ ‫ادارات‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫وردک‬ ،‫لغمان‬ ،‫پل‬ ‫سر‬ ،‫جوزجان‬ ،‫سمنگان‬ ‫های‬ ‫والیت‬ ‫در‬ ‫ولسوالی‬ 47 ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫تحقیق‬ .‫است‬ ‫گردیده‬ ‫تکمیل‬ 2010 ‫دسامبر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫ماه‬ 14 ‫ظرف‬ ‫در‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫می‬ ‫خالصه‬‫ذیل‬ ‫موضوعات‬ ‫در‬‫تحقیق‬‫این‬ ‫عمدۀ‬ ‫های‬‫دریافت‬.‫است‬ ‫گرفته‬‫قرار‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫نیز‬‫هلمند‬‫والیت‬‫از‬ ‫ولسوالی‬‫دو‬،‫اضافی‬‫بصورت‬‫و‬‫است‬ ‫گرفته‬‫صورت‬‫دایکندی‬ :‫شوند‬ ‫محلی‬‫حکومت‬‫ادارۀ‬ • ‫عدالت‬‫و‬‫امنیت‬ • ‫رسانی‬‫خدمات‬ • ‫نمایندگی‬ • :‫گردد‬‫می‬ ‫پیشکش‬‫ذیل‬‫موارد‬‫در‬،‫است‬‫شده‬‫برگرفته‬‫آن‬ ‫اصلی‬‫متن‬‫از‬‫که‬‫مربوطه‬‫پیشنهادی‬‫سیاستهای‬‫و‬‫گذاری‬‫سیاست‬‫مشخص‬‫موضوعات‬،‫گزارش‬‫این‬‫خالصۀ‬‫در‬ ‫متمرکز‬‫دولت‬ • ‫محلی‬‫حکومت‬‫برای‬‫مسئولیت‬ •
  • 4 5 ‫افغانستان‬‫ارزیابی‬‫و‬‫تحقیق‬‫واحد‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ • ‫الی‬‫و‬‫ولس‬ • ‫عدالت‬‫تأمین‬ • ‫دهی‬‫رأی‬‫سیستم‬ • ‫کنندگان‬‫تمویل‬ • :‫تحقیق‬‫این‬‫اصلی‬‫های‬‫دریافت‬ ‫محلی‬‫حکومت‬‫ادارۀ‬ ‫مقام‬ ‫گرچه‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ،‫اداره‬ ‫بخشهای‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫هماهنگی‬ ‫انجام‬ ،‫محل‬ ‫حکومتهای‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫والی‬ ‫برجستۀ‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫نقشهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ • ‫دولت‬‫رسمی‬‫ماموران‬‫اندازۀ‬‫به‬‫غالبا‬‫که‬‫رسمی‬‫غیر‬‫بازیگران‬‫از‬‫ای‬‫شبکه‬‫مجرای‬‫از‬‫را‬‫خود‬‫فعالیتهای‬‫ها‬‫والی‬‫که‬‫آنجا‬‫از‬‫ولی‬‫هست‬‫سیاسی‬‫مقام‬‫یک‬‫لزوما‬،‫امر‬‫ماهیت‬‫در‬‫والی‬ ‫که‬‫است‬‫آوری‬‫یاد‬‫قابل‬‫نکته‬‫این‬‫اما‬‫باشند‬‫می‬‫کنندگی‬‫هماهنگ‬‫نقش‬‫چنین‬‫دارای‬‫نیز‬‫ولسواالن‬،‫دقیقا‬.‫دارد‬‫را‬‫خود‬‫خاص‬‫اهمیت‬،‫برند‬‫می‬‫پیش‬‫و‬‫نموده‬‫تنظیم‬،‫دارند‬‫اهمیت‬ .‫اند‬ ‫داده‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫عدلی‬ ‫خدمات‬ ‫تأمین‬ ‫عرصۀ‬ ‫در‬ ‫یژه‬ِ‫و‬‫ب‬ ‫را‬ ‫شان‬ ‫رسمی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫اخیر‬ ‫سالهای‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫تصامیم‬ ‫اتخاذ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫محلی‬ ‫ادارات‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫که‬ ،‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫تقریبا‬ ‫والیات‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بودجه‬ ‫و‬ ‫انکشافی‬ ‫های‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ،‫متمرکز‬ ‫بشدت‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫اثر‬ ‫در‬ • .‫دارد‬‫می‬‫باز‬‫محلی‬‫نیازمندیهای‬‫اساس‬‫بر‬‫انکشافی‬‫بخشهای‬‫در‬ ‫ارزیابی‬،‫استخدام‬‫شامل‬‫که‬‫هایی‬‫برنامه‬‫طریق‬‫از‬‫را‬‫عملی‬‫کاری‬‫چارچوب‬‫یک‬ ،‫عمومی‬‫ادارۀ‬‫های‬‫فعالیت‬‫بهبود‬‫راستای‬‫در‬‫ملکی‬‫خدمات‬‫کمیسیون‬‫سیاستهای‬ • ‫کارمندان‬‫تربیتی-آموزشی‬‫های‬‫برنامه‬‫دیگر‬‫سوی‬‫از‬‫و‬‫بوده‬‫روبرو‬‫منابع‬‫کمبود‬‫با‬‫ابتکارات‬‫این‬،‫بهرصورت‬.‫کند‬‫می‬ ‫ارائه‬،‫باشند‬‫می‬‫آموزشی‬‫های‬‫برنامه‬‫روند‬‫از‬‫نظارت‬‫و‬‫کاری‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تلقی‬ ‫نورم‬ ‫یک‬ ‫بصورت‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫ملکی‬ ‫مأمورین‬ ‫استخدام‬ ‫امر‬ ‫در‬ ‫قانون‬ ‫رعایت‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نظمی‬ ‫بی‬ ‫از‬ ‫باالیی‬ ‫میزان‬ .‫نیست‬ ‫برخوردار‬ ‫کافی‬ ‫تمرکز‬ ‫و‬ ‫تسلسل‬ ‫از‬ ‫نیز‬ .‫استثنایی‬‫مورد‬‫یک‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫بخشیده‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫مرکز‬ ‫و‬ ‫والیت‬ ‫میان‬ ‫ارتباط‬ ‫میزان‬ ‫است‬ ‫توانسته‬ ‫حدودی‬ ‫تا‬ 2007‫سال‬ ‫در‬ ‫محل‬ ‫ارگانهای‬ ‫ادارۀ‬ ‫به‬ ‫محلی‬ ‫حکومت‬ ‫از‬ ‫مسئولیت‬ ‫انتقال‬ • .‫است‬‫کرده‬‫بازی‬،‫آموزشی‬‫و‬‫تربیتی‬‫خدمات‬‫عرضه‬‫و‬‫ها‬‫وزارت‬‫میان‬‫هماهنگی‬‫ایجاد‬،‫ها‬‫سیاست‬‫تدوین‬‫در‬‫را‬‫ارزشی‬‫با‬‫نقش‬‫اداره‬‫این‬،‫همچنان‬.‫ببرد‬‫نیزباال‬‫را‬‫سازی‬‫تصمیم‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫عملکرد‬ ‫که‬ ‫معنا‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سیاسی‬ ‫نهاد‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫بشدت‬ ‫آن‬ ‫بیرونی‬ ‫وجهۀ‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫گزارش‬ ‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫دفتر‬ ‫به‬ ‫مستقیما‬ ‫اداره‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫ولی‬ .‫دارد‬‫تمایل‬‫مرکز‬‫ازجانب‬‫قدرت‬‫اعمال‬‫به‬‫بیشتر‬‫بکاهد‬‫مرکزی‬‫حکومت‬‫کنترل‬‫ازمیزان‬‫اینکه‬‫بجایی‬‫اداره‬ ‫صورت‬‫فرصتها‬‫همۀ‬‫در‬‫باجگیری‬.‫گیرد‬‫می‬‫بر‬‫در‬‫را‬‫عالیرتبه‬‫مقامات‬‫اغلبا‬‫و‬‫دارد‬‫وجود‬‫محلی‬‫حکومت‬‫ساختارهای‬‫سرتاسر‬‫در‬‫دوامدار‬‫معضل‬‫یک‬‫عنوان‬‫به‬‫فساد‬ • .‫باقیست‬‫خود‬‫قوت‬‫به‬‫گسترده‬‫بصورت‬‫هم‬‫هنوز‬‫حمایوی‬‫های‬‫شبکه‬‫و‬‫قدرتمندان‬‫نفوذ‬‫و‬‫گیرد‬‫می‬ ‫عدالت‬‫و‬‫امنیت‬ ‫بصورت‬‫فقط‬‫سالح‬‫خلع‬‫ابتکارات‬.‫داشت‬‫وجود‬‫افغانستان‬‫در‬‫بیشتر‬‫صلح‬‫برقراری‬‫از‬‫کمرنگی‬‫بسیار‬‫شواهد‬،‫خارجی‬‫نظامی‬‫نیروهای‬‫جابجایی‬‫در‬‫افزایش‬‫علیرغم‬ • .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫والیات‬ ‫همۀ‬ ‫در‬ ‫کالنی‬ ‫پیمانه‬ ‫به‬ ‫سالح‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫موفق‬ ‫جزئی‬
  • 5 ‫پایین‬‫از‬‫بانگاهی‬:‫محلی‬‫داری‬ ‫حکومت‬ .‫کردند‬‫می‬‫بازی‬‫را‬‫مهمی‬‫نقش‬‫افغانستان‬‫ملی‬‫اردوی‬‫های‬‫ظرفیت‬‫بهبود‬‫در‬)‫تی‬‫آر‬‫(پی‬‫والیتی‬‫بازسازی‬‫گروههای‬‫و‬)‫(آیساف‬‫امنیت‬‫به‬‫کمک‬‫المللی‬‫بین‬‫قوای‬ • ‫می‬ ‫قوا‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫انزجار‬ ‫دید‬ ‫با‬ ‫ملموسی‬ ‫بطور‬ ‫مردم‬ ،‫شمال‬ ‫باثبات‬ ‫بیشتر‬ ‫والیات‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫موارد‬ ‫اغلب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫کننده‬ ‫دلسرد‬ ‫ائتالف‬ ‫قوای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫دیدها‬ ‫طرز‬ ،‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫اما‬ .‫نگرند‬ ‫موارد‬ ‫بیشتر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حالیست‬ ‫در‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شدن‬ ‫هزینه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫افغانستان‬ ‫ملی‬ ‫پولیس‬ ‫کمی‬ ‫ارتقای‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫مالحظه‬ ‫قابل‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫منابع‬ • ‫فعالیتهای‬‫اند‬‫توانسته‬‫والیات‬‫در‬‫شده‬‫تعیین‬‫تازه‬‫امنیۀ‬‫قوماندانهای‬‫از‬‫بعضی‬،‫گفته‬‫این‬‫وجود‬‫با‬‫اما‬.‫گیرند‬‫می‬‫قرار‬‫اعتماد‬‫مورد‬‫مردم‬‫سوی‬‫از‬‫کمتر‬‫و‬‫شده‬‫پنداشته‬‫فاسد‬‫پولیس‬ .‫بدهند‬‫نشان‬‫خود‬‫از‬‫ای‬‫کننده‬‫امیدوار‬‫مسلکی‬ ‫روزانۀ‬‫امنیت‬‫حفظ‬‫در‬‫اند‬‫توانسته‬‫گرچه‬‫نیروها‬‫این‬.‫کشور‬‫در‬‫سالح‬‫خلع‬‫پروسۀ‬‫مخالف‬‫جهت‬‫در‬‫است‬‫حرکتی‬،‫دولت‬‫طرفدار‬‫محلی‬‫نظامی‬‫شبه‬‫نیروهای‬‫ایجاد‬ • .‫هستند‬‫پذیر‬‫آسیب‬‫مخالفان‬‫نفوذ‬‫برابر‬‫در‬‫گرفته‬‫قرار‬‫انزجار‬‫مورد‬‫طالبان‬‫سوی‬‫از‬‫بشدت‬‫آنها‬‫ولی‬‫شوند‬‫واقع‬‫ممد‬‫شوند‬‫می‬‫منتهی‬‫مشخص‬ ‫والیت‬‫مراکز‬‫به‬‫که‬‫راههایی‬ ‫سرعت‬‫با‬،‫کمتر‬‫هزینۀ‬‫با‬‫دعواها‬‫طریق‬‫این‬‫از‬‫زیرا‬‫است‬‫گردیده‬‫محالت‬‫سطح‬‫در‬‫منازعات‬‫بیشترین‬‫وفصل‬‫حل‬‫به‬‫منجر‬‫قضایی‬‫و‬‫عدلی‬‫ادارات‬‫در‬‫گسترده‬‫ فساد‬ • ‫سوالهایی‬‫میان‬‫این‬‫در‬‫که‬‫گیرد‬‫می‬‫صورت‬‫شریعت‬‫قانون‬‫با‬‫آمیخته‬‫عرفی‬‫قوانین‬‫اساس‬‫بر‬‫محلی‬‫سطح‬‫در‬‫دعواها‬‫به‬‫رسیدگی‬.‫گردد‬‫می‬‫فصل‬‫و‬‫حل‬‫شفافتر‬‫وبصورت‬‫بیشتر‬ .‫است‬ ‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫حال‬ ‫در‬ ]‫دادن‬ [ ‫بد‬ ‫مانند‬ ‫افراطی‬ ‫عرفی‬ ‫قوانین‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫کاربرد‬ ،‫ها‬ ‫نگرانی‬ ‫این‬ ‫علیرغم‬ ،‫رویهمرفته‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫زنان‬ ‫حقوق‬ ‫و‬ ‫بشر‬ ‫حقوق‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ،‫قضایی‬ ‫و‬ ‫عدلی‬ ‫رسمی‬ ‫های‬ ‫نهاد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫واقعیت‬ ‫این‬ ‫بیانگر‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫راجع‬ ‫دولت‬ ‫به‬ ‫جدی‬ ‫جرمی‬ ‫موارد‬ ‫بیشترین‬ ،‫امن‬ ‫مناطق‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ • .‫است‬ ‫مردم‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫مشروعیت‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫بتدریج‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عواملی‬ ‫عمده‬ ‫از‬ )‫فساد‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫مصرف‬ ،‫پیچیدگی‬ ،‫زیاد‬ ‫فاصله‬ ،‫بودن‬ ‫(طوالنی‬ ‫مانند‬ ‫است‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫رسمی‬ ‫قضایی‬ ‫و‬ ‫عدلی‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫نارسایی‬ • ‫خود‬‫اختیار‬‫در‬‫که‬‫مناطقی‬‫در‬‫را‬‫قضایی‬‫و‬‫عدلی‬‫مکانیسمهای‬‫کنترل‬‫ابتکار‬‫تا‬‫هستند‬‫این‬‫تالش‬‫در‬‫طالبان‬،‫همه‬‫از‬‫مهمتر‬.‫است‬‫بوده‬‫مؤثر‬‫بردولت‬‫مردم‬‫اعتماد‬‫رفتن‬‫بین‬‫از‬‫در‬ .‫بگیرند‬‫بدست‬‫دارند‬ ‫خدمات‬‫عرضۀ‬ ‫احتمال‬ ‫به‬ 2014 ‫سال‬ ‫تا‬ ‫خارجی‬ ‫نظامیان‬ ‫شدۀ‬ ‫پیشبینی‬ ‫خروج‬ ‫که‬ ‫حالیست‬ ‫در‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫باال‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫سکتورها‬ ‫همۀ‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫تمویل‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫وابستگی‬ • ‫کندی‬‫با‬‫روستایی‬‫انکشاف‬‫و‬‫تربیه‬‫و‬‫تعلیم‬،‫صحت‬‫سکتورهای‬‫در‬‫انکشافی‬‫های‬‫برنامه‬‫از‬‫بسیاری‬‫امر‬‫این‬‫پی‬‫در‬‫که‬‫بود‬‫خواهد‬‫همراه‬‫خارجی‬‫کمکهای‬‫یافتن‬‫کاهش‬‫با‬‫زیادی‬ ‫بودجوی‬ ‫های‬ ‫مکانیسم‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ،‫المللی‬ ‫بین‬ ‫کمکهای‬ ‫همۀ‬ ‫از‬ ‫نیمی‬ ‫به‬ ‫قریب‬ ‫شدن‬ ‫کانالیزه‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫کمک‬ ‫امور‬ ‫شدن‬ ‫پیچیده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫نکتۀ‬ .‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫مواجه‬ ‫ورکود‬ .‫باشد‬‫می‬‫دولتی‬ ‫و‬ ‫رساندن‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫امر‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ظرفیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫دولت‬ ‫کارایی‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫فیصد‬ 37 ‫مرز‬ ‫تا‬ ‫محدودی‬ ‫بصورت‬ 2010 ‫سال‬ ‫در‬ ‫انکشافی‬ ‫بودجه‬ ‫تطبیق‬ ‫میزان‬ • .‫رساند‬ ‫می‬ ‫اثبات‬ ‫به‬ ‫رسانی‬ ‫خدمات‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مرکزی‬ ‫سیستم‬ ‫ناکامی‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫پایین‬ ‫نهایت‬ ‫بی‬ ،‫شده‬ ‫سرازیر‬ ‫مالی‬ ‫وجوه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫را‬ ‫مرکز‬ ‫بیشتر‬ ‫توجه‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزایش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ،‫قانونی‬ ‫بی‬ ‫از‬ ‫باالیی‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫مراکز‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫دوری‬ ‫تناسب‬ ‫به‬ ‫ولسوالیها‬ ‫و‬ ‫والیات‬ ‫در‬ ‫رسانی‬ ‫خدمات‬ ‫کیفیت‬ • .‫طلبد‬‫می‬‫پیرامون‬‫به‬‫نسبت‬ ‫سکتوری‬‫های‬‫وزارت‬‫اختیار‬‫در‬‫متمرکز‬‫بصورت‬‫بودجه‬‫جریان‬‫کنترل‬‫زیرا‬‫روبروست‬‫مشکل‬‫با‬‫والیات‬‫در‬‫سکتوری‬‫های‬‫وزارت‬‫مربوطۀ‬‫ادارات‬‫بین‬‫در‬‫هماهنگی‬ • .‫دارند‬‫سمبولیک‬‫نقش‬‫لزوما‬،‫محلی‬‫کنندۀ‬‫ریزی‬‫برنامه‬‫های‬‫نهاد‬‫و‬‫دارد‬‫قرار‬‫کابل‬‫در‬ ‫جریان‬‫در‬.‫باشد‬‫می‬‫تر‬‫سالم‬‫و‬‫بهتر‬‫ادارۀ‬‫دارای‬‫صحت‬‫سکتور‬‫تنها‬‫میان‬‫این‬‫در‬‫اما‬‫دارد‬‫قرار‬‫باال‬‫سطح‬‫در‬‫فساد‬‫تأثیر‬‫تحت‬‫رسانی‬‫خدمات‬‫های‬‫پروسه‬‫از‬‫بسیاری‬ • ‫پولیس‬‫نیروی‬‫و‬‫سکتوری‬‫وزارتهای‬،‫محلی‬‫حکومتهای‬‫توسط‬‫متحد‬‫ملل‬‫غذایی‬‫برنامه‬‫غذایی‬‫مواد‬‫اینکه‬‫از‬‫حاکی‬‫داشت‬‫وجود‬‫زیادی‬‫گزارشهایی‬،‫والیات‬‫از‬‫یک‬‫هر‬‫در‬‫تحقیق‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫میل‬ ‫و‬ ‫حیف‬
  • 6 ‫افغانستان‬‫ارزیابی‬‫و‬‫تحقیق‬‫واحد‬ ‫دولتی‬‫غیر‬‫های‬‫سازمان‬‫تعهد‬.‫اند‬‫داده‬‫انجام‬‫ها‬‫زیرساخت‬‫و‬‫روستایی‬‫انکشاف‬،‫وتربیه‬‫تعلیم‬،‫صحت‬‫سکتورهای‬‫در‬‫را‬‫توجهی‬‫قابل‬‫کمکهای‬‫دولتی‬‫غیر‬‫بازیگران‬ • .‫دارند‬ ‫زنان‬ ‫مهارتهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫استخدام‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫توجه‬ ،‫دولت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ها‬ ‫نهاد‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مؤثر‬ ‫ها‬ ‫سکتور‬ ‫همۀ‬ ‫در‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫موجود‬‫ذاتی‬‫ضعفهای‬‫و‬‫تناقضات‬‫اما‬.‫است‬‫بوده‬‫موفق‬‫مانده‬‫محروم‬‫قبل‬‫از‬‫مناطق‬‫در‬‫انکشافی‬‫خدمات‬‫رساندن‬‫در‬‫ای‬‫مالحظه‬‫قابل‬‫بطور‬‫ملی‬‫همبستگی‬‫برنامۀ‬ • ‫دایرۀ‬ ،‫محلی‬ ‫حکومتهای‬ ‫زدن‬ ‫دور‬ ‫با‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ،‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫ساخته‬ ‫فراهم‬ ،‫سودجویی‬ ‫برای‬ ‫منبعی‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫شدن‬ ‫تبدیل‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫سیاسی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫زمینه‬ ،‫برنامه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ولسوالیها‬ ‫شدۀ‬ ‫هماهنگ‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫مشترک‬ ‫مساعی‬ ‫دستاوردهای‬ ،‫انکشافی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫گسیختۀ‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫تدریجی‬ ‫روند‬ .‫است‬ ‫ساخته‬ ‫محدود‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫اختیارات‬ .‫کرد‬‫تعریف‬،‫دارند‬‫ریشه‬‫آن‬‫در‬‫ها‬‫کمیته‬‫این‬‫که‬‫روستاهایی‬ ‫ساختارهای‬‫از‬‫جدایی‬‫در‬‫توان‬‫نمی‬‫را‬‫محلی‬‫انکشافی‬‫های‬‫کمیته‬‫جایگاه‬،‫بنابراین‬ .‫کند‬‫می‬‫مواجه‬‫مشکل‬ ‫سطح‬ ‫بود‬ ‫پایین‬ ‫دالیل‬ ‫به‬ ‫همواره‬ ‫آنها‬ ‫ولی‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫نوعیت‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫تصمیمگیرنده‬ ‫نقش‬ ‫دارای‬ ‫ملی‬ ‫همبستگی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫اگرچه‬ • .‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫تنگنا‬ ‫در‬ ،‫مؤثر‬ ‫سازی‬ ‫شبکه‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫سواد‬ ‫نقش‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫نظامیان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آنها‬ .‫هستند‬ ‫روبرو‬ ‫شان‬ ‫انکشافی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫در‬ ‫متعددی‬ ‫محدودیتهای‬ ‫با‬ ‫والیتی‬ ‫بازسازی‬ ‫تیمهای‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫نظامی‬ ‫نیروهای‬ • ‫بشردوستانۀ‬‫کمکهای‬‫بین‬‫نسبت‬‫برقراری‬‫که‬‫معنا‬‫این‬‫به‬‫است‬‫همراه‬‫متفاوت‬‫رویکرد‬‫دونوع‬‫بین‬‫جدی‬‫تنشهایی‬‫با‬‫فعالیتها‬‫این‬‫ولی‬‫کنند‬‫بازی‬‫بشردوستانه‬‫فعالیتهای‬‫در‬‫مهمی‬ ‫از‬ ‫اجتماعی‬ ‫نابرابری‬ ‫و‬ ‫فقر‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ،‫انکشافی‬ ‫خدمات‬ ‫عرضۀ‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫بومی‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫تالشهای‬ ‫و‬ ‫طرف‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫مردمی‬ ‫حمایت‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫نظامی‬ .‫چالش‬ ‫پر‬ ‫و‬ ‫مشکل‬ ‫است‬ ‫امری‬ ،‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫نمایندگی‬ ‫شدن‬‫ضعیف‬‫موجب‬،‫انتقال‬‫قابل‬‫غیر‬‫واحد‬‫رأی‬‫سیستم‬.‫نماید‬‫جلب‬‫تاکنون‬‫را‬ ‫مردمی‬‫اعتماد‬‫بتواند‬‫تا‬‫نیست‬‫برخوردار‬‫الزم‬‫شفافیت‬‫و‬‫سرعت‬‫از‬‫انتخاباتی‬‫نظام‬ • ‫کمیسیون‬‫مقامات‬‫نمودن‬‫تطمیع‬‫و‬‫آراء‬‫فروش‬‫و‬‫خرید‬‫زمینۀ‬‫امر‬‫این‬‫که‬‫شوند‬‫بازنده‬‫و‬‫برنده‬‫توانند‬ ‫می‬‫افراد‬،‫آراء‬‫از‬‫کمی‬‫شمار‬‫شدن‬‫زیاد‬‫و‬‫کم‬‫با‬‫و‬‫گردیده‬‫حزبی‬‫سیاسی‬‫توسعۀ‬ .‫کند‬‫می‬‫فراهم‬‫را‬‫انتخابات‬ ‫بوده‬‫مشارکتی‬‫نقش‬‫یک‬‫دارای‬‫ها‬‫شورا‬‫این‬‫هنوز‬‫اما‬.‫بود‬‫محلی‬‫سطح‬‫در‬‫نمایندگی‬‫حکومت‬‫ساختن‬‫در‬‫مهم‬‫گام‬‫اولین‬ 2005‫سال‬‫در‬‫والیتی‬‫شوراهای‬‫تأسیس‬ • .‫بدارند‬‫وا‬‫پاسخگویی‬‫به‬‫را‬‫اجرایی‬‫قوۀ‬ ‫اینکه‬‫یا‬‫و‬‫کنند‬‫نمایندگی‬‫شان‬‫انتخابی‬‫های‬‫حوزه‬‫از‬‫بخوبی‬‫بتوانند‬‫تا‬‫دارند‬‫دراختیار‬‫محدودی‬‫عمل‬‫فضای‬‫و‬ ‫ساختن‬‫برآورده‬‫و‬‫سفر‬‫انجام‬‫جهت‬‫الزم‬‫امکانات‬‫و‬‫وسایل‬‫از‬‫شوراها‬‫نمایندگان‬،‫آن‬‫وجود‬‫با‬‫اما‬‫است‬‫یافتن‬‫بهبود‬‫حال‬‫در‬‫والیتی‬‫شوراهای‬‫امکانات‬‫و‬‫منابع‬‫گرچه‬ • .‫اند‬‫بهره‬‫بی‬،‫شان‬‫مسئولیتهای‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫تنشی‬ .‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫مشخص‬ ‫سیاست‬ ‫کدام‬ ‫دارند‬ ‫مسئولیت‬ ‫آن‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫مقامات‬ ‫از‬ ‫کدامیک‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫چگونه‬ ‫ولسوالیها‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫نمایندگی‬ ‫اینکه‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ • .‫است‬‫یافته‬‫بیشتر‬‫وخامت‬،‫کنندگان‬‫تمویل‬‫شدۀ‬‫ناهماهنگ‬‫و‬‫رقابتی‬‫کمکهای‬‫اثر‬‫در‬‫است‬‫آورده‬‫بوجود‬‫امر‬ ‫و‬ ‫عملی‬ ‫راهکار‬ ‫یک‬ ‫مودل‬ ‫این‬ .‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫محلی‬ ‫نمایندگی‬ ‫برای‬ ‫جالب‬ ‫و‬ ‫بدیل‬ ‫مودل‬ ‫یک‬ ‫هلمند‬ ‫در‬ ‫انتخاباتی‬ ‫حوزۀ‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ولسوالی‬ ‫نمایندگی‬ ‫مودل‬ • .‫دارد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫محل‬ ‫اجتماعات‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ‫رسمی‬ ‫نهادهای‬ ‫بین‬ ‫خالء‬ ‫نمودن‬ ‫پر‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫یافته‬ ‫سازمان‬ ‫اتخاذ‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬ .‫هستند‬ ‫کشش‬ ‫و‬ ‫تنش‬ ‫درگیر‬ ‫ولسوالی‬ ‫های‬ ‫نهاد‬ ‫کارکرد‬ ‫و‬ ‫ماهیت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دهات‬ ‫انکشاف‬ ‫و‬ ‫احیاء‬ ‫وزارت‬ ‫و‬ ‫محل‬ ‫ارگانهای‬ ‫مستقل‬ ‫ادارۀ‬ • .‫سازد‬‫می‬‫متضرر‬‫را‬‫ذیدخل‬‫جوانب‬‫همۀ‬،‫ولسوالیها‬‫سطح‬‫در‬‫مؤثر‬‫نمایندگی‬‫مکانیسمهای‬‫روی‬‫تصمیم‬ ‫قوماندانان‬‫و‬‫مالها‬،‫اربابان‬،‫ها‬‫ملک‬،‫ها‬‫خان‬‫مانند‬‫سنتی‬‫نخبگان‬‫از‬‫ترکیبی‬‫معموال‬‫و‬‫کند‬‫می‬‫ارائه‬‫افغانستان‬‫روستاهای‬‫اکثر‬‫از‬‫متعارف‬‫تصویر‬‫یک‬،‫شورا‬ ‫نهاد‬ • ‫فصل‬‫و‬‫حل‬‫به‬‫متفاوت‬‫میزانهای‬‫به‬‫و‬‫باشد‬‫می‬‫روستا‬‫یا‬‫و‬‫قریه‬‫یک‬‫سطح‬‫در‬‫شده‬‫پذیرفته‬‫رسوم‬‫و‬‫آداب‬‫و‬‫نورمها‬‫مجموعه‬‫کنندۀ‬‫حمایت‬‫و‬‫برگیرنده‬‫در‬‫نهاد‬‫این‬.‫است‬‫جهادی‬ .‫پردازد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫تخطی‬ ‫و‬ ‫دعواها‬
  • 7 ‫پایین‬‫از‬‫بانگاهی‬:‫محلی‬‫داری‬ ‫حکومت‬ ‫تنگاتنگ‬‫ارتباط‬‫در‬‫که‬‫کسانی‬‫از‬‫عده‬‫آن‬‫افزون‬‫روز‬‫بطور‬.‫دهد‬‫می‬‫دست‬‫از‬‫را‬‫خود‬‫نفوذ‬‫و‬‫جایگاه‬‫تدریج‬‫به‬‫نیز‬‫عرفی‬‫نورمهای‬،‫اجتماعی‬‫تغییرات‬‫آهنگ‬‫تناسب‬‫به‬ • .‫باشند‬ ‫می‬ ‫برخوردار‬ ،‫دارند‬ ‫عضویت‬ ‫سنتی‬ ‫شوراهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫باالتر‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫احترام‬ ‫از‬ ‫قراردارند‬ ‫دولت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شان‬ ‫مشترک‬ ‫فعالیتهای‬ ،‫گفتگو‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ‫با‬ ‫بتوانند‬ ‫آنها‬ ‫تا‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫مهیا‬ ‫را‬ ‫ارتباطی‬ ‫و‬ ‫مدنی‬ ‫فضای‬ ‫یک‬ ‫جمعه‬ ‫نماز‬ ‫تجمع‬ ‫و‬ ‫مسجد‬ ،‫نشینان‬ ‫روستا‬ ‫بیشتر‬ ‫برای‬ • .‫مکاتب‬‫و‬‫صحی‬‫های‬‫کمیته‬‫و‬‫محلی‬‫انکشافی‬‫های‬‫کمیته‬،‫ملکی‬‫دفاع‬‫برای‬‫نظامیان‬‫شبه‬‫عملیاتهای‬‫از‬‫عبارتند‬‫جمعی‬‫فعالیتهای‬‫این‬.‫کنند‬‫سازماندهی‬ ‫مسئولیتهای‬‫مورد‬‫در‬‫آگاهی‬‫میزان‬‫اگرچه‬.‫باشد‬‫ایدیولوژیک‬‫امر‬‫یک‬‫اینکه‬‫تا‬‫قدرت‬‫حمایوی‬‫های‬‫شبکه‬‫به‬‫پیوستن‬‫برای‬‫است‬‫راهی‬،‫محالت‬‫در‬‫سیاسی‬‫تعلقات‬ • .‫باشند‬‫می‬‫خدمات‬‫مستقیم‬‫کنندگان‬‫عرضه‬‫نمایندگان‬‫که‬‫باورند‬‫این‬‫به‬‫هم‬‫هنوز‬‫ها‬‫بعضی‬‫ولی‬‫است‬‫رشد‬‫حال‬‫در‬‫منتخب‬‫های‬‫نهاد‬ ‫گذاری‬‫سیاست‬‫کلیدی‬‫نکات‬ ‫سیاست‬ ‫کلیدی‬ ‫نکات‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ساز‬ ‫پالیسی‬ ‫مرتبط‬ ‫هم‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫از‬ ‫شماری‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫نمودن‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫یافتن‬ ‫صدد‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫تحقیق‬ :‫است‬ ‫گردیده‬ ‫خالصه‬ ‫ذیل‬ ‫قرار‬ ‫گذاری‬ ‫متمرکز‬‫دولت‬ .‫است‬‫شده‬‫انجام‬‫محلی‬‫حکومت‬‫انکشاف‬‫راستای‬‫در‬‫که‬‫است‬‫کلیدی‬‫دستاوردهایی‬‫جمله‬‫از‬،2010‫محلی‬‫حکومتداری‬‫سیاست‬‫اندازی‬‫راه‬‫و‬‫محل‬‫ارگانهای‬‫ادارۀ‬‫گردیدن‬‫ایجاد‬ ‫باشند‬‫می‬‫جوابگو‬‫جمهوری‬‫ریاست‬‫مقام‬‫برابر‬‫در‬‫مستقیما‬‫و‬‫برخوردارند‬‫ای‬‫گسترده‬‫قدرت‬‫از‬‫ها‬‫والی‬‫اما‬.‫ندارند‬‫اختیار‬‫در‬‫چندانی‬‫قدرت‬‫محلی‬‫حکومت‬‫نمایندگان‬،‫عمل‬‫در‬‫ولی‬ ‫های‬‫وزارت‬‫اختیار‬‫در‬،‫محلی‬‫بخشهای‬‫به‬‫مربوطه‬‫امکانات‬‫و‬‫منابع‬‫روی‬‫اصلی‬‫کنترل‬.‫کنند‬‫می‬‫عمل‬‫والیتی‬‫ادارۀ‬‫مجموعۀ‬‫زیر‬‫دفاتر‬‫بحیث‬‫ولسوالیها‬‫در‬‫ادارات‬‫منوال‬‫بهمین‬‫و‬ ‫سیاست‬ ،‫مسایل‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫وجود‬ ‫با‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫جوابگو‬ ‫محل‬ ‫ارگانهای‬ ‫ادارۀ‬ ‫به‬ ‫اول‬ ‫قدم‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫شورا‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫محدود‬ ‫نیز‬ ‫والیتی‬ ‫شوراهای‬ ‫قدرت‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫مرکز‬ ‫در‬ ‫سکتوری‬ ‫برآورده‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫محل‬ ‫به‬ ‫مرکز‬ ‫از‬ ‫اختیارات‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫محلی‬ ‫نمایندگی‬ ‫های‬ ‫نهاد‬ ‫جایگاه‬ ‫تعریف‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫راهبردی‬ ‫همچنان‬ ،2010 ‫محلی‬ ‫حکومتداری‬ .‫بینانه‬ ‫واقع‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫یک‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫الزم‬ ‫سیاسی‬ ‫ارادۀ‬ ‫هم‬ ،‫امر‬ ‫این‬ ‫شدن‬ :‫پیشنهادی‬‫سیاستهای‬ ‫ولسوالیها‬‫و‬‫والیتی‬‫نمایندگی‬‫های‬‫نهاد‬‫به‬‫الزم‬‫قدرت‬‫تا‬‫شوند‬‫تعدیل‬‫باید‬‫است‬‫مانده‬‫باقی‬‫تمام‬‫نا‬2010‫سال‬‫از‬‫محلی‬‫حکومت‬‫ارتباط‬‫به‬‫که‬‫قوانینی‬‫نویس‬‫پیش‬ • ‫درچوکات‬‫ای‬‫شده‬‫پذیرفته‬‫عمل‬‫قدرت‬‫همچنان‬‫و‬‫شوند‬‫برخوردار‬‫اجرایی‬‫قوۀ‬‫فعالیتهای‬‫تصدیق‬‫و‬‫تفتیش‬‫خصوص‬‫در‬‫مشخص‬‫اختیارات‬‫از‬‫ها‬‫نهاد‬‫این‬‫که‬‫معنا‬‫این‬‫به‬‫شود‬‫داده‬ .‫باشند‬‫داشته‬‫اختیار‬‫در‬‫والیتی‬‫انکشافی‬‫کمیتۀ‬ .‫گردد‬‫ایجاد‬‫جرگه‬‫ولسی‬‫و‬‫ها‬‫شورا‬‫این‬‫بین‬‫مستقیم‬‫گزارشدهی‬‫های‬‫مکانیسم‬‫و‬‫گردد‬‫تعریف‬‫قانونگذاری‬‫در‬‫واضح‬‫بصورت‬‫باید‬‫والیتی‬‫های‬‫شورا‬‫استقالل‬ • ‫محلی‬‫حکومت‬‫مسئولیت‬
  • 8 ‫افغانستان‬‫ارزیابی‬‫و‬‫تحقیق‬‫واحد‬ ‫ولسوالیها‬‫در‬‫که‬‫است‬‫مشکلی‬‫یک‬‫این‬‫و‬‫است‬‫مشخص‬‫نا‬‫آنها‬‫بین‬‫در‬‫مسئولیت‬‫تقسیم‬‫ولی‬‫دارد‬‫وجود‬‫روستاها‬‫و‬‫ولسوالیها‬،‫والیتی‬‫سطوح‬‫در‬‫نمایندگی‬‫های‬‫نهاد‬‫آنجائیکه‬‫از‬ ‫بصورت‬ .‫است‬ ‫گردیده‬ ‫مربوطه‬ ‫وزارتهای‬ ‫توسط‬ ‫انتفاعی‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬ ‫کنندگان‬ ‫تمویل‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫اتخاذ‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ،‫کلی‬ ‫بصورت‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫شدید‬ ‫نسبتا‬ ‫و‬‫دهات‬‫انکشاف‬‫و‬‫احیاء‬‫وزارت‬‫بین‬‫مشخص‬‫بطور‬‫را‬‫وزارتی‬‫بین‬‫رقابت‬‫دیگر‬‫سوی‬‫از‬‫و‬‫نموده‬‫حمایت‬‫را‬‫ولسوالیها‬‫در‬‫رقیب‬‫نمایندگی‬‫های‬‫نهاد‬،‫ها‬‫سیاست‬‫نوع‬‫این‬‫مشخص‬ ‫ارگانهای‬‫نظارت‬‫(تحت‬‫ولسوالی‬‫اجتماعی‬‫شوراهای‬،‫والیتی‬‫شوراهای‬‫همچون‬‫نهادهای‬‫میان‬‫هماهنگی‬‫نا‬‫یک‬،‫امر‬‫این‬‫پی‬‫در‬.‫است‬‫داده‬‫پرورش‬‫محل‬‫ارگانهای‬‫مستقل‬‫ادارۀ‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫آمده‬ ‫بوجود‬ )‫دهات‬ ‫انکشاف‬ ‫وزارت‬ ‫نظارت‬ ‫زیر‬ ‫(همچنان‬ ‫محلی‬ ‫انکشافی‬ ‫های‬ ‫کمیته‬ ‫و‬ )‫دهات‬ ‫انکشاف‬ ‫وزارت‬ ‫نظارت‬ ‫(زیر‬ ‫ولسوالی‬ ‫انکشافی‬ ‫شورای‬ ،)‫محل‬ .‫است‬‫نیامده‬‫بوجود‬‫هم‬‫هنوز‬‫محلی‬‫حکومت‬‫بارۀ‬‫در‬‫مشترک‬‫باور‬‫یک‬‫که‬‫بود‬‫نخواهد‬‫تعجب‬‫جای‬،‫وضعیت‬‫این‬ :‫پیشنهادی‬‫سیاستهای‬ .‫گردد‬‫واگذار‬‫واحد‬‫اجرایی‬‫مقام‬‫یک‬‫به‬‫باید‬،‫محلی‬‫حکومت‬‫سازمانی‬‫مراتب‬‫سلسله‬‫درسرتاسر‬‫امور‬‫پیشبرد‬‫و‬‫اداره‬‫مسئولیت‬ • ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫روابط‬‫نتیجۀ‬‫بیشتر‬،‫مشکل‬‫این‬.‫است‬‫شده‬‫روبرو‬‫چالش‬‫با‬،‫خود‬‫بودجۀ‬‫تطبیق‬‫در‬‫دولت‬‫توانمندی‬‫عدم‬‫نتیجۀ‬‫در‬‫خدمات‬‫ارائۀ‬‫کیفیت‬‫و‬‫انکشافی‬‫های‬‫برنامه‬‫شدن‬‫عملی‬‫میزان‬ ‫آن‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫مرکز‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫وزارت‬ ‫توسط‬ ‫ریزیها‬ ‫برنامه‬ ‫بیشتر‬ .‫آنها‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫ظرفیت‬ ‫و‬ ‫کدر‬ ‫نبود‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سکتوری‬ ‫های‬ ‫وزارت‬ ‫میان‬ ‫هماهنگی‬ ‫ضعف‬ ‫و‬ ‫کارامد‬ ‫نا‬ ،‫صورت‬‫این‬‫در‬‫پس‬.‫بگیرد‬‫صورت‬‫توجه‬‫محل‬‫در‬‫عینی‬‫نیازمندیهای‬‫به‬‫اینکه‬‫تا‬‫باشد‬‫می‬‫افغانستان‬‫ملی‬‫انکشاف‬‫استراتژی‬‫قبال‬‫در‬‫گرفته‬‫صورت‬‫تعهدات‬‫ساختن‬‫برآورده‬‫بیشتر‬ ‫دست‬‫روی‬‫را‬‫ای‬‫پراکنده‬‫انکشافی‬‫فعالیتهای‬‫ملی‬‫همبستگی‬‫برنامۀ‬،‫روستاها‬‫سطح‬‫در‬.‫ندارند‬‫کننده‬‫ریزی‬‫برنامه‬‫کارکرد‬‫هیچگونه‬‫ولسوالیها‬‫و‬‫والیتی‬‫ریزی‬‫برنامه‬‫های‬‫نهاد‬ .‫ندارد‬‫را‬‫ها‬‫روستا‬‫بین‬‫در‬‫هماهنگی‬‫ایجاد‬‫برای‬‫آمده‬‫پیش‬‫فرصتهای‬‫از‬‫استفاده‬‫توانایی‬‫نیز‬‫برنامه‬‫این‬‫ولی‬‫است‬‫گرفته‬ :‫پیشنهادی‬‫سیاستهای‬ ‫رسیدگی‬ ‫محلی‬ ‫شدۀ‬ ‫تعریف‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫بتوانند‬ ‫ها‬ ‫کمیته‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫بگیرد‬ ‫صورت‬ ‫ویژه‬ ‫تخصیص‬ ‫مرکز‬ ‫بودجۀ‬ ‫حساب‬ ‫از‬ ‫والیتی‬ ‫انکشافی‬ ‫های‬ ‫کمیته‬ ‫از‬ ‫هریک‬ ‫به‬ • .‫باشد‬‫همراه‬‫ها‬‫کمیته‬‫این‬‫اختیارات‬‫دایرۀ‬‫افزایش‬‫با‬‫باید‬‫مهم‬‫این‬.‫نمایند‬ .‫باشند‬‫داشته‬‫باز‬‫دست‬‫محلی‬‫مالیات‬‫میزان‬‫نگهداشت‬‫و‬‫افزایش‬‫در‬‫باشند‬‫قادر‬‫والیتی‬‫مقامات‬‫تا‬‫کند‬‫وضع‬‫را‬‫قانونی‬‫باید‬‫همچنان‬‫دولت‬ • ‫ولسوالی‬ ‫همین‬‫تا‬‫ولی‬.‫کرد‬‫عرضه‬،‫شده‬‫هماهنگ‬‫تعامل‬‫یک‬‫در‬‫و‬‫پایدار‬‫و‬‫عینی‬‫بصورت‬‫آن‬‫طریق‬‫از‬‫توان‬‫می‬‫را‬‫خدمات‬‫و‬‫اداره‬‫که‬‫است‬‫محلی‬‫حکومت‬‫از‬‫سطحی‬‫ترین‬‫پایین‬‫ولسوالی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫دایمی‬ ‫پایگاه‬ ‫و‬ ‫زمینه‬ ‫یک‬ ‫ولسوالیها‬ .‫است‬ ‫نگردیده‬ ‫برخوردار‬ ،)NABDP( ‫منطقوی‬ ‫انکشاف‬ ‫ملی‬ ‫برنامۀ‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫الزم‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ،‫مهم‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫بعدیها‬ ‫خود‬‫اطراف‬‫محیط‬‫محدودۀ‬‫در‬‫بتوانند‬‫آنها‬‫تا‬‫کند‬‫می‬‫مهیا‬‫مردم‬‫برای‬‫را‬‫مرکزی‬‫نقطۀ‬‫یک‬‫ولسوالیها‬،‫دیگر‬‫طرف‬‫از‬.‫سازد‬‫می‬‫فراهم‬‫نمایندگان‬‫و‬‫سکتوری‬‫های‬‫وزارت‬،‫ادارات‬ ‫های‬‫ابزار‬‫ولسوالی‬‫ادارۀ‬‫و‬‫شورا‬ ،‫همچنین‬.‫باشند‬‫می‬‫امور‬‫ادارۀ‬‫و‬‫تجارت‬‫در‬‫مرکزی‬‫موقعیت‬‫دارای‬‫ولسوالیها‬،‫آن‬‫کنار‬‫در‬.‫باشند‬‫داشته‬‫بازدید‬‫و‬‫دید‬‫آسانی‬‫به‬،‫همدیگر‬‫دوستان‬‫با‬ ‫های‬‫مسئولیت‬‫و‬‫صالحیتها‬.‫نمایند‬‫برقرار‬‫ارتباط‬‫مردم‬‫با‬‫والیات‬‫مراکز‬‫در‬‫بتوانند‬‫آنها‬‫تا‬‫دهد‬‫می‬‫قرار‬‫رسمی‬‫غیر‬‫نفوذ‬‫با‬‫افراد‬‫و‬‫منتخب‬‫مقامات‬،‫اداری‬‫مقامات‬‫اختیار‬‫در‬‫را‬‫عملی‬ ‫مشکل‬ ‫و‬ ‫چالش‬ ‫با‬ ،‫والیت‬ ‫مرکز‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫نهاد‬ ‫این‬ ‫بین‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫درست‬ ‫کاری‬ ‫رابطۀ‬ ‫یک‬ ‫وعدم‬ ،‫رقیب‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫نهاد‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫عرصۀ‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫ولسوالیها‬ ‫نمایندگی‬ ‫های‬ ‫نهاد‬ .‫نیست‬ ‫برخوردار‬ ‫الزم‬ ‫ازروشنی‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫روبرو‬
  • 9 ‫پایین‬‫از‬‫بانگاهی‬:‫محلی‬‫داری‬ ‫حکومت‬ :‫پیشنهادی‬‫سیاستهای‬ .‫گردد‬‫ادغام‬‫واحد‬‫نهاد‬‫یک‬‫در‬‫ها‬‫والسوالی‬‫نمایندگی‬‫به‬‫مربوط‬‫اختیارات‬‫همۀ‬ • ‫عرضۀ‬ ‫برنامۀ‬ ‫مودل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫بکار‬ ‫مشورتی‬ ‫های‬ ‫مکانیسم‬ ‫از‬ ،‫نباشد‬ ‫فراهم‬ ‫ولسوالی‬ ‫انتخابات‬ ‫تقویت‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫مکانیسمهای‬ ‫و‬ ‫کافی‬ ‫منابع‬ ‫زمانیکه‬ ‫تا‬ • .‫شود‬‫استفاده‬ ‫هلمند‬‫در‬‫ولسوالی‬‫خدمات‬ .‫یابد‬ ‫رسمیت‬ ‫و‬ ‫گردیده‬ ‫ایجاد‬ ‫اداری‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫امور‬ ‫بارۀ‬ ‫در‬ ‫ولسوالی‬ ‫های‬ ‫شورا‬ ‫و‬ ‫والیتی‬ ‫شوراهای‬ ‫بین‬ ‫باید‬ ‫مناسب‬ ‫کاری‬ ‫رابطۀ‬ ‫یک‬ • ‫عدالت‬‫تأمین‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫شدن‬ ‫کشیده‬ ‫تعویق‬ ‫به‬ ،‫فساد‬ ‫وجود‬ ،‫قضایی‬ ‫و‬ ‫عدلی‬ ‫مأمورین‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫عدم‬ ،‫باال‬ ‫هزینۀ‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫افغانستان‬ ‫در‬ ‫رسمی‬ ‫عدالت‬ ‫تأمین‬ ‫راه‬ ‫فرا‬ ‫اصلی‬ ‫مشکالت‬ ‫حقوق‬ ‫به‬ ‫احترام‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫بویژه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫مشکالت‬ ‫نیز‬ ‫آنها‬ ‫ولی‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ،‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫حدودی‬ ‫تا‬ ‫محلی‬ ‫شوراهای‬ ‫گرچه‬ .‫شفافیت‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫قضایا‬ ‫مؤثر‬‫تأمین‬‫در‬‫دولت‬‫ناکامی‬‫به‬‫توجه‬‫با‬.‫است‬‫گردیده‬‫ضعیف‬‫شان‬‫های‬‫قضاوت‬‫اعمال‬‫در‬‫نیز‬‫محلی‬‫شوراهای‬‫توانایی‬،‫افغانستان‬‫در‬‫اجتماعی‬‫تغییرات‬‫با‬‫همگام‬،‫البته‬.‫دارند‬‫زنان‬ ‫بوجود‬ ،‫یافته‬ ‫توجه‬ ‫کم‬ ‫ولی‬ ‫مهم‬ ‫خیلی‬ ‫سکتور‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کالنی‬ ‫درگمی‬ ‫سر‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫دخالت‬ ‫دعاوی‬ ‫فصل‬ ‫و‬ ‫حل‬ ‫امور‬ ‫در‬ ‫متعدد‬ ‫بازیگران‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫طیف‬ ،‫عدالت‬ ‫منابع‬ ،‫زمان‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫هدف‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫دولت‬ ‫واحد‬ ‫ادارۀ‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫عدلی‬ ‫نظام‬ ‫یک‬ ‫بجز‬ ‫دیگری‬ ‫گزینۀ‬ ‫هیچ‬ ،‫نهایت‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫آورده‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫سیاسی‬ ‫ارادۀ‬ ‫و‬ :‫پیشنهادی‬‫سیاستهای‬ .‫شود‬‫برداشته‬‫روستایی‬‫و‬‫ولسوالی‬،‫والیتی‬‫شوراهای‬‫دوش‬‫از‬‫باید‬‫محالت‬‫در‬‫عدالت‬‫تأمین‬‫مکلفیت‬،‫قوانین‬‫پیشنویس‬‫در‬ • .‫گردد‬‫ادغام‬‫دولتی‬‫رسمی‬‫عدلی‬‫سیستم‬‫در‬‫محلی‬‫عدلی-قضایی‬‫خدمات‬‫تا‬‫گردد‬‫تشویق‬‫ای‬‫گونه‬‫به‬‫باید‬‫محلی‬‫سطح‬‫در‬‫دعاوی‬‫وفصل‬‫حل‬‫سازی‬‫مستند‬‫و‬‫ثبت‬ • .‫شود‬ ‫کاسته‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫عدالت‬ ‫تأمین‬ ‫در‬ ‫دخیل‬ ‫دولتی‬ ‫غیر‬ ‫بازیگران‬ ‫تعدد‬ ‫از‬ • ‫دهی‬‫رأی‬‫سیستم‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫توجه‬ ‫خواهان‬ ‫و‬ ‫ساخته‬ ‫برجسته‬ ،‫انتقال‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫واحد‬ ‫رأی‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بعدی‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫نارسایی‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫افغان‬ ‫بازیگران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫جامعۀ‬ ‫نمی‬ ‫کمک‬ ‫سیاسی‬ ‫احزاب‬ ‫تقویت‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫انتقال‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫واحد‬ ‫رأی‬ ‫سیستم‬ .‫است‬ ‫نگرفته‬ ‫صورت‬ ‫خصوص‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اصالحات‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫جدی‬ ‫تالش‬ ‫هیچگونه‬ ‫تاکنون‬ ‫ولی‬ ‫قدرت‬‫از‬‫همچنان‬‫سیستم‬‫این‬.‫نباشند‬‫جوابگو‬‫شان‬‫نفوذ‬‫محدود‬‫حوزۀ‬‫از‬‫خارج‬‫مردم‬‫نزد‬‫در‬‫آنها‬‫تا‬‫دهد‬‫می‬‫خوبی‬‫بهانۀ‬‫والیتی‬‫شوراهای‬‫و‬‫جرگه‬‫ولسی‬‫نمایندگان‬‫به‬‫بلکه‬‫کند‬ ،‫مقابل‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫منفی‬ ‫اثرات‬ ‫دارای‬ ‫نامبرده‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تصدیق‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ .‫کنند‬ ‫تعویض‬ ‫جدید‬ ‫چهرۀ‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫قبلی‬ ‫نمایندۀ‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫کاهد‬ ‫می‬ ‫دهندگان‬ ‫رأی‬ .‫نگرد‬‫می‬‫مثبت‬‫دید‬‫با‬‫را‬‫هلمند‬‫در‬‫انتخابی‬‫حوزۀ‬‫بر‬‫مبتنی‬‫ولسوالی‬‫های‬‫شورا‬‫انتخاب‬‫مثبت‬‫اثرات‬‫حاضر‬‫تحقیق‬
  • 10 ‫افغانستان‬‫ارزیابی‬‫و‬‫تحقیق‬‫واحد‬ :‫پیشنهادی‬‫سیاستهای‬ .‫کنند‬‫جستجو‬،‫انتقال‬‫قابل‬‫غیر‬‫واحد‬‫رأی‬‫سیستم‬‫بجای‬‫را‬‫دیگر‬‫های‬‫گزینه‬‫تا‬‫شود‬‫ایجاد‬‫دولتی‬‫و‬‫المللی‬‫بین‬‫بازیگران‬‫از‬‫مشترک‬‫کمیسیون‬‫یک‬ • .‫نمایند‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫دهی‬ ‫رأی‬ ‫فعلی‬ ‫سیستم‬ ‫بجای‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫بارۀ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫گفتگو‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫فضای‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫مدنی‬ ‫جامعۀ‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫بازیگران‬ • .‫گردد‬‫متوقف‬‫وقت‬‫زودترین‬‫در‬‫االمکان‬‫حتی‬،‫انتقال‬‫قابل‬‫غیر‬‫واحد‬‫رأی‬‫سیستم‬‫از‬‫استفاده‬ • ‫کنندگان‬‫تمویل‬ ‫بهبود‬‫و‬‫افزایش‬‫بر‬ 2010‫سال‬‫در‬‫افغانستان‬‫بارۀ‬‫در‬‫لندن‬‫المللی‬‫بین‬‫کنفرانس‬.‫است‬‫گردیده‬‫دولت‬‫یافتن‬‫مشروعیت‬‫از‬‫جلوگیری‬‫باعث‬‫افغانستان‬‫بازسازی‬‫روند‬‫در‬‫ها‬‫نارسایی‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دالیلی‬ ‫پایۀ‬ ‫بر‬ .‫است‬ ‫نموده‬ ‫تاکید‬ ،‫محالت‬ ‫به‬ ‫مرکز‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫صالحیت‬ ‫تفویض‬ ‫های‬ ‫معیار‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫انکشافی‬ ‫کمکهای‬ ‫ارائۀ‬ ‫در‬ ‫حسابدهی‬ ‫و‬ ‫شفافیت‬ ‫تکیه‬،‫برآن‬‫عالوه‬.‫باشد‬‫می‬‫کنندگان‬‫تمویل‬‫متوجه‬‫هم‬‫و‬‫بوده‬‫دولت‬‫متوجه‬‫هم‬‫بازسازی‬‫امر‬‫در‬‫کارکرد‬‫بهبود‬‫عدم‬‫بر‬‫مبنی‬‫جمهور‬‫رئیس‬‫ناکامی‬‫مسئولیت‬،‫است‬‫شده‬‫برجسته‬ .‫است‬ ‫داشته‬‫پی‬‫در‬‫را‬ ‫قومی‬ ‫تنشهای‬‫و‬‫منطقوی‬ ‫اختالفات‬ ‫و‬‫ساخته‬ ‫تر‬‫عمیق‬ ‫را‬ ‫فساد‬ ‫ریشۀ‬ ،‫رسانی‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫نظامی‬ ‫نیروهای‬ ‫بر‬ :‫پیشنهادی‬‫سیاستهای‬ .‫ببخشند‬‫تسریع‬‫محلی‬‫حکومت‬‫انکشاف‬‫به‬‫ارتباط‬‫در‬‫کنندگان‬‫تمویل‬‫میان‬‫هماهنگی‬‫افزایش‬‫راستای‬‫در‬‫را‬‫تالشهایش‬‫باید‬‫نظارت‬‫و‬‫هماهنگی‬‫مشترک‬‫بورد‬ • ‫برنامه‬‫امتداد‬‫در‬‫کمکها‬‫تنظیم‬ ‫منظور‬‫به‬‫کاری‬‫چارچوب‬‫یک‬‫بصورت‬‫اعالمیه‬‫این‬‫از‬‫و‬‫بوده‬‫پایبند‬‫کمکها‬‫مؤثریت‬‫بارۀ‬‫در‬‫پاریس‬‫اعالمیۀ‬‫بر‬‫باید‬‫کنندگان‬‫تمویل‬ • .‫کنند‬‫استفاده‬،‫محلی‬‫حکومتهای‬‫قبال‬‫در‬‫مرکزی‬‫دولت‬‫های‬ ‫و‬‫منسجم‬‫رویکرد‬‫یک‬‫تدوین‬‫راستای‬‫در‬‫مدنی‬‫جامعۀ‬‫و‬‫دولت‬‫تشویق‬‫در‬‫و‬‫نموده‬‫توافق‬‫محلی‬‫حکومتهای‬‫برای‬‫مشترک‬‫راهبرد‬‫یک‬‫روی‬‫باید‬‫کنندگان‬‫تمویل‬ • .‫بگیرند‬‫بدست‬‫را‬‫عمل‬‫ابتکار‬‫مورد‬‫این‬‫در‬‫مشخص‬ .‫بگیرد‬‫صورت‬‫نیز‬‫تاثیرآنها‬‫و‬‫بازدهی‬‫از‬‫بلکه‬‫ها‬‫برنامه‬‫پیشرفت‬‫ازروند‬‫تنها‬‫نه‬‫ارزیابی‬‫و‬‫نظارت‬‫بر‬‫باید‬‫الزم‬‫تأکید‬ • ‫آینده‬‫انداز‬‫چشم‬ ‫نیازمند‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ،‫مردمی‬ ‫و‬ ‫بخور‬ ‫بدرد‬ ‫محلی‬ ‫حکومت‬ ‫یک‬ ‫انکشاف‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫محلی‬ ‫حکومت‬ ‫کارکرد‬ ‫و‬ ‫تعریف‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تر‬ ‫عمیق‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫جدی‬ ‫توجه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اول‬ ‫قدم‬ ‫در‬ ‫ساختارهای‬‫به‬‫نسبت‬‫مردم‬‫درک‬‫افزایش‬‫به‬‫نیاز‬،‫دوم‬‫قدم‬‫در‬.‫دارد‬‫الزم‬،‫نمایندگی‬‫نهادهای‬‫ایجاد‬‫به‬‫پیوند‬‫در‬‫مخصوصا‬‫کافی‬‫منابع‬‫و‬‫امکانات‬‫میزان‬‫همان‬‫به‬‫است‬‫سیاسی‬‫ارادۀ‬ ‫نمی‬‫درستی‬‫به‬‫و‬‫اند‬‫مانده‬‫گیر‬‫طالبان‬‫و‬‫افغانستان‬‫دولت‬،‫جهانی‬‫جامعۀ‬‫گانۀ‬‫سه‬‫رقابتی‬‫سیاستهای‬‫بین‬‫در‬‫مردم‬،‫حاضر‬‫حال‬‫در‬.‫باشد‬‫می‬‫افغانستان‬‫در‬‫انکشاف‬‫حال‬‫در‬‫دولتی‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بگیرند‬ ‫قرار‬ ‫امور‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫بنابراین‬ .‫ندارند‬ ‫روشن‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫برداشت‬ ،‫پیچیده‬ ‫وضعیت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫کنند‬ ‫اعتماد‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫کدامیک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دانند‬ ‫حکومتداری‬‫شدن‬‫متحول‬،‫شود‬‫عملی‬‫ها‬‫برنامه‬‫این‬‫همۀ‬‫باشد‬‫قرار‬‫هرگاه‬.‫است‬‫حوصله‬‫و‬‫زمان‬‫نیازمند‬‫روند‬‫این‬،‫سوم‬‫قدم‬‫در‬.‫است‬‫ارتباطات‬‫در‬‫مالحظه‬‫قابل‬‫بهبود‬‫مستلزم‬
  • 11 ‫پایین‬‫از‬‫بانگاهی‬:‫محلی‬‫داری‬ ‫حکومت‬ ‫زیرا‬‫گردید‬‫نخواهد‬‫نصیب‬‫دستاوردی‬‫هیچ‬،‫کند‬‫پیدا‬‫ادامه‬‫شود‬‫می‬‫دیکته‬‫غربیها‬‫توسط‬‫که‬ ‫سرعتی‬‫چنین‬‫با‬‫کنونی‬‫روند‬‫هرگاه‬،‫همه‬‫از‬‫مهمتر‬.‫نیست‬‫ممکن‬‫شبه‬‫یک‬،‫محلی‬ ‫است‬‫توانسته‬‫که‬‫است‬‫حاکم‬‫ای‬‫پیچیده‬‫اجتماعی‬‫نظام‬‫یک‬‫افغانستان‬‫در‬.‫دهد‬‫می‬‫قرار‬‫تنگنا‬‫در‬‫رسانی‬‫خدمات‬‫و‬‫پاسخگویی‬‫برای‬‫شان‬‫ظرفیت‬‫از‬‫فراتر‬‫را‬‫ها‬‫سیستم‬،‫کار‬‫این‬ ‫مردم‬‫با‬‫بسازد‬‫قادر‬‫را‬‫آنها‬‫تا‬‫بود‬‫خواهند‬‫ساختارهایی‬‫نیازمند‬‫افغانستان‬‫آیندۀ‬‫حکومتهای‬.‫دهد‬‫نشان‬‫خود‬‫از‬،‫نوسازی‬‫و‬‫انکشاف‬‫تازۀ‬‫امواج‬‫در‬‫را‬‫الزم‬‫انسجام‬‫برقراری‬‫و‬‫حفظ‬‫قابلیت‬ ‫کاربردی‬ ‫میراثهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫زیادی‬ ‫کارهای‬ ‫مرکزی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫اگرچه‬ .‫نمایند‬ ‫خدمت‬ ،‫دارند‬ ‫مسئولیت‬ ‫آنها‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ .‫بتواند‬‫آمده‬‫بر‬‫محلی‬‫حکومت‬‫ادارۀ‬‫عهدۀ‬‫از‬‫تا‬‫نماید‬‫ایجاد‬‫را‬‫پاسخگویی‬‫و‬‫مؤثر‬،‫دوامدار‬‫های‬‫مکانیسم‬‫بتواند‬‫آینده‬‫در‬‫دولت‬‫که‬‫بود‬‫خواهد‬‫این‬‫افغانستان‬‫در‬‫جهانی‬‫جامعۀ‬‫حضور‬
  • ‫است‬ ‫موجود‬ ‫اداره‬ ‫این‬ ‫دفتر‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫چاپی‬ ‫نسخه‬ ‫افغانستان‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬ ‫افغانستان‬ ،‫کابل‬ ‫نو‬ ‫شهر‬ )2 ‫سرک‬ ‫(نبش‬ ‫گلفروشی‬ ‫جاده‬ +93 )0( 799 608 584 :‫تیلیفون‬ areu@areu.org.af :‫ایمیل‬ www.areu.org.af :‫سایت‬ ‫وب‬