Sumari	  1.  Abans	  d’escriure:	    •  Claus	  per	  vendre	  més	    •  Ningú	  t ’ha	  convidat	  a	  casa	  seva,	...
1.	  Abans	  de	  res,	  comencem	  a	  pensar	  diferent:	  	   	  	   	   La	  crisi	  segons	  Albert	  Einstein:	  	  ...
Abans	  que	  res:	  comencem	  a	  pensar	  diferent 	  	   	  	   	   	            Així	  doncs,	  d’acord,	  ...
            1.1	  Claus	  per	  vendre	  més	  1.  Saber	  qui	  som	  i	  què	  fem	  
Claus	  per	  vendre	  més	               Saber	  qui	  som	  i	  què	  fem	  – Has	  de	  tenir	  clar:	  	 ...
Claus	  per	  vendre	  més	            1.	  Saber	  qui	  som	  i	  què	  fem	  	  1.  Saber	  qui	  som	  i	  qu...
Claus	  per	  vendre	  més	                     2.	  Sa=sfer	  necessitats	  dels	  clients	  Si	  vole...
Claus	  per	  vendre	  més	               2.	  Sa=sfer	  necessitats	  dels	  clients	  •  Com	  és	  el	  meu...
Claus	  per	  vendre	  més	  1.  Saber	  qui	  som	  i	  què	  fem	  2.  Sa=sfer	  necessitats	  dels	  clients	  3.  Emet...
Claus	  per	  vendre	  més	       3.Emetre	  el	  missatge	  adeqüat:	  briefing	  expréss	  1.  Descripció	  del	  pr...
Claus	  per	  vendre	  més	  Ja	  Salem	  qui	  som	  nosaltres,	  	  qui	  és	  el	  nostre	  públic	  objec=u,	  Sabem	 ...
Claus	  per	  vendre	  més	  1.   Saber	  qui	  som	  i	  què	  fem	  2.   Conèixer	  realment	  els	  nostres	  clients...
Claus	  per	  vendre	  més	             Fidelitzar	  als	  qui	  han	  confiat	  en	  nosaltres	  •  Enamora’ls	...
Claus	  per	  vendre	  més	  1.   Saber	  qui	  som	  i	  què	  fem	  2.   Conèixer	  realment	  els	  nostres	  clients...
Claus	  per	  vendre	  més	                       Deixar	  de	  mirar-­‐nos	  el	  melic	      I	...
Claus	  per	  vendre	  més	             Deixar	  de	  mirar-­‐nos	  el	  melic	  •  Si	  només	  fas	  que	  mi...
•  A	  l’hora	  de	  COMUNICAR	  tot	  això…	  disposes	  de	    tècniques	  crea=ves	  que	  t ’ajudaran	  a:	      ...
Ningú	  t’ha	  convidat	  a	  casa	  seva,	  Aida*	  ho	  sap	                Les	  funcions	  del	  missatg...
2.	  Com	  s’escriu	  per	  vendre?	  	  •  Per	  aconseguir	  que	  el	  client	  passi	  tot	  el	  procés	  AIDCA	  i	 ...
Directrius	  sobre	  les	  cartes	  i	  textos	  eficaços:	                                 ...
Consells	  sobre	  com	  elaborar	  un	  text,                               	        ...
Els	  7	  consells	  de	  David	  Ogilvy	  per	  escriure	  un	  missatge	                       publi...
Què	  has	  de	  pensar	  abans	  de	  posar-­‐te	  a	  escriure?	  	  1.  Quin	  és	  l’objec=u	  de	  l’acció?	  2.  A	 ...
1.1.	  El	  sobre	  exterior	              (o	  l’assumpte	  en	  un	  e-­‐mailing)  	  •  Objec=us	  del	  ...
1.1	  Sobres/Assumptes	  	  que	  no	  funcionen	  •  Sobre	  o	  e-­‐mailing	  amb	  el	  =tular	  tallat	  en	  dues	  p...
1.	  1.El	  sobre	  exterior	                 (o	  l’assumpte	  en	  un	  e-­‐mailing)         	  Ex...
1.2.	  La	  carta	  persuasiva/	  l’e-­‐mailing	     Punts	  d’atenció	  on	  cal	  situar	  el	  que	  interessa	  al	...
Elements	  que	  ajuden	  a	  fer	  efec;u	  un	  ;tular	  Exemple:	  Inventat,	  clàssic	  però	  efec=u:	  	       ...
La	  carta	  persuasiva/	  l’e-­‐mailing	  Johnson	  Box:	  ;tular	  lligat	  a	  la	  carta	  Exemple:	  	         ...
La	  carta	  persuasiva/	  l’e-­‐mailing	  La	  introducció	  	  •  15	  primeres	  paraules	  són	  més	  importants	  qu...
La	  carta	  persuasiva/	  l’e-­‐mailing	  Destacats	  	  •  Subratllats,	  fins	  i	  tot	  a	  mà	  •  Negretes	  •  Parà...
La	  carta	  persuasiva/	  l’e-­‐mailing	  Post-­‐data	  •  És	  el	  que	  més	  es	  llegeix	  després	  del	  Johnson	 ...
La	  carta	  persuasiva/	  l’e-­‐mailing	  La	  crida	  a	  l’acció:	  •  Obligat:	  	                Què	  ...
La	  carta	  persuasiva/	  l’e-­‐mailing	  Repassa-­‐la	  amb	  lupa:	  •  a	  quedat	  tot	  ben	  clar?	   H•  legeix-­...
La	  carta	  persuasiva/	  l’e-­‐mailing	  Check	  List	  de	  textos	  eficaços:	  	  (extracte	  de	  la	  Clarity	  Chac...
Es;l	  en	  la	  redacció	  Una	  qües;ó	  d’es;l:	  El	  fil	  invisible	  o	  com	  no	  abusar	  de	  la	  “i”	  Les	  c...
Es;l	  en	  la	  redacció	  Ets	  el	  que	  jo	  veig,	  no	  el	  que	  tu	  em	  dius!:	  	  •  Menys	  és	  més:	  	  ...
El	  fullet	  •  Quants	  segons	  tens	  per	  aconseguir	  que	  el	    lector	  llegeixi	  alguna	  cosa	  del	  fulle...
El	  fullet                            	  •  Doncs	  ves	  al	  gra:	  destaca	  ràpidament	  a...
El	  fullet	  –	  Maqueta	  i	  Estructura	                                  	  Maqueta:	 ...
Con;ngut:	  com	  presentem	  el	  producte	                       OFERTA	  La	  manera	  a	  través	 ...
El	  gadget                         	  •  Element	  corpori	  que	  incrementa	  el	  record,	  l...
El	  gadget                  	               Exemples:                 	  •...
Requisits	  per	  valorar	  una	  bona	  campanya	             	  de	  mailing	  o	  e-­‐mailing	  Ens	  farem	 ...
(e-­‐)NewsleDer                      	  •  Molt	  adequat	  per	  a	  la	  difusió	  de	  les	  norc...
NewsleDer                     	  •  Algunes	  idees	  de	  con=nguts:	  •  Entrevista	  a	  un	  expe...
NewsleDer                    	  •  Consells	  de	  redacció:	  •  El	  més	  important,	  al	  primer	...
Newsleuer    	          hDp://weekand.net/                	            Agenda	  cultu...
Lloc	  web	  i	  blog	  •  Les	  bases	  de	  redacció	  són	  les	  mateixes	  que	  hem	  vist,	  però	    amb	  alguns...
Lloc	  web	  i	  blog	  •  Escriu	  pensant	  en	  termes	  web:	  •  Ajuda	  al	  lector	  a	  trobar	  ràpidament	  allò...
Lloc	  web	  i	  blog	     Altres	  elements	  a	  tenir	  en	  compte:	  •  Segmenta	  el	  con;ngut	  en	  diferents	 ...
Exemple	  de	  lloc	  web	  
Lloc	  web	  i	  blog	  •   Si	  vols	  un	  bon	  lloc	  web,	  fes	  servir	  professionals.	  	  •   Si	  vols	  fe...
Blog	  •  Molt	  ú=l	  per	  aconseguir	  visites	  al	  teu	  lloc	  web,	  gràcies	  a	  les	    paraules	  clau	  i	  ...
Exemple	  de	  blog	  
3.	  I	  per	  acabar,	  idees	  de	  màrque;ng	  per	  pensar	  diferent:	   Crea;vitat	  al	  poder!	     Estratègies...
3.	  Idees	  de	  màrque;ng	  per	  començar	  a	  pensar	  diferent	  	         -­‐	  Categoritzar	  productes	  p...
3.	  Exemples	  de	  com	  pensar	  diferent:	  	  Categoritzar	  Productes	  per	  necessitats	  del	  client	  	     ...
3.	  Exemples	  de	  com	  pensar	  diferent:	  	  Categoritzar	  Productes	  per	  necessitats	  del	  client	  	     ...
3.	  Exemples	  de	  com	  pensar	  diferent:	  	  Categoritzar	  Productes	  per	  necessitats	  del	  client	  	     ...
3.	  Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent:	  	     Obrir	  la	  comunicació	  a	  la	  xarxa	  comer...
3.	  Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent:	           Comunicació	  al	  punt	  de	  venda:	  ...
3.	  Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent:	  	  –  Nous	  camins	  en	  la	  comunicació	  al	  punt	 ...
3.	  Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent:	  	  –  Repensar	  formats:	  Una	  bossa	  per	  a	  la	  ...
3.	  Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent	       	  -­‐	  Incen;var	  als	  clients	  i	  col·∙lab...
3.	  Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent	                               ...
3.	  Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent	                               ...
3.	  Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent	                               ...
3.	  Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent:	  	      -­‐	  Generar	  diàleg	  amb	  el	  teu	  públ...
-­‐	  No	  donis	  mai	  un	  client	  per	  perdut                             	  
3.	  Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent:	                               ...
3.	  Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent:	  	                -­‐	  Aprofitar	  els	  esd...
3.	  Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent:	  •  Promoció	  “Entra	  casi	  despullat,	  surt	  ves=t”	  
3.	  Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent:	  Fer-­‐se	  amic	  del	  veí	  o	  com	  fer	  una	  “mini...
Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent:         	     Fer-­‐se	  amic	  del	  veí	  o	  com	...
Fer-­‐se	  amic	  del	  veí	  o	  com	  fer	  una	  join	  venture	         Com	  crear	  vincle	  a	  través	  de	 ...
3.	  Exemples	  de	  màrque;ng	  de	  com	  pensar	  diferent:	                               ...
Cas	  pràc;c:	  Fotògrafa	  Helena	  Casas                       	  
I	  per	  acabar…	  “Les	  regles	  estàn	  fetes	  per	  què	  s’orien=n	  els	   savis	  i	  per	  què	  les	  obeeixin...
Bibliografia	  SOBRE	  REDACCIÓ	  PUBLICITÀRIA	  	  SANTIAGO	  RODRIGUEZ.	  Crea1vidad	  en	  Marke1ng	  Directo.	  1997.	 ...
Moltes gràcies!tonacodina.comtonac@tonacodina.comT. 670 05 10 93
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Solucions per vendre més

2,198
-1

Published on

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,198
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Solucions per vendre més

 1. 1. Sumari  1.  Abans  d’escriure:   •  Claus  per  vendre  més   •  Ningú  t ’ha  convidat  a  casa  seva,  Aida  ho  sap.  2.        A  l’hora  d’escriure:   •  Com  s’escriu  per  vendre   •  Par=cularitats  de  cada  format   •  La  carta  persuasiva/L’e-­‐mailing     •  El  fullet   •  El  gadget   •  NewsleDer   •  Pàgina  web  i  blog   3.  Idees  de  màrque;ng  per  pensar  diferent   •  Cas  pràc=c:  Helena  Casas   •  Bibliografia  
 2. 2. 1.  Abans  de  res,  comencem  a  pensar  diferent:           La  crisi  segons  Albert  Einstein:             “No  pretenguem  que  les  coses  millorin  si  sempre  fem  el  mateix”.   “És  en  la  crisi  que  neix  la  crea=vitat,  els  descobriments  i  les  grans   estratègies.  Qui  supera  la  crisi,  es  supera  a  si  mateix  sense   quedar  aclaparat”.      
 3. 3. Abans  que  res:  comencem  a  pensar  diferent             Així  doncs,  d’acord,  busquem  nous  camins.     Si  parlem  de  vendre  més,  com  ho  fem?   Premises  a  tenir  en  compte     abans  de  posar-­‐nos  a  escriure!  
 4. 4.   1.1  Claus  per  vendre  més  1.  Saber  qui  som  i  què  fem  
 5. 5. Claus  per  vendre  més   Saber  qui  som  i  què  fem  – Has  de  tenir  clar:     •  Qui  ets   •  Qui  vols  ser     •  Qui  no  ets   •  Qui  no  podràs  ser  mai  – Has  de  tenir  clar  el  posicionament:  el  lloc  que  vols   ocupar  a  la  ment  del  consumidor!  – PENSAR  AMB  COHERÈNCIA:  La  crea=vitat  no  té   cap  valor  si  no  està  basada  en  el  posicionament.  
 6. 6. Claus  per  vendre  més   1.  Saber  qui  som  i  què  fem    1.  Saber  qui  som  i  què  fem  2.  Sa=sfer  necessitats  dels  clients  
 7. 7. Claus  per  vendre  més   2.  Sa=sfer  necessitats  dels  clients  Si  volem  arribar  a  la  butxaca  i  al  cor  del  nostre  client    No  em  venguis  unes  sabates...  ...  dona’m  comoditat  pels  meus  peus,  salut  i  el  plaer  de  caminar!  ...  O  moda  i  sofis=cació!      No    m’ofereixis  un  pis...  ...  sinó  seguretat,  confort  i  un  espai  on  ser  feliç      No  em  venguis    objectes...  ...  sinó  idees,  emocions,  ambient,  sen;ments  i  beneficis!      No  venem  cap  producte,  ni  cap  servei.    Resolem  necessitats  o  desigs  insa;sfets!      
 8. 8. Claus  per  vendre  més   2.  Sa=sfer  necessitats  dels  clients  •  Com  és  el  meu  client  perfecte?  •  Per  quins  mo=us  hauria  de  comprar  un  producte  com  el  meu?  •  Com  pren  la  decisió  de  compra?  •  Què  pensa  del  meu  producte  o  servei?  Ho  expressa?  Es   queixa?  •  Si  hi  ha  queixes,  com  les  puc  contrarestar?  •  VALORA  tota  la  informació       que  puguis  obtenir  del  teu  client:  és  OR!!!  
 9. 9. Claus  per  vendre  més  1.  Saber  qui  som  i  què  fem  2.  Sa=sfer  necessitats  dels  clients  3.  Emetre  el  missatge  adeqüat:  Briefing  expréss  
 10. 10. Claus  per  vendre  més   3.Emetre  el  missatge  adeqüat:  briefing  expréss  1.  Descripció  del  producte  o  servei  2.  Situació  de  par=da  (oportunitat  o  problema  de  negoci)  3.  Objec=us  de  la  campanya  o  acció  (fidelitzar,  nous  clients)  4.  Posicionament:  què  volem  que  el  nostre  públic  pensi  o   sen=  del  nostre  producte  o  servei?  5.  Competència  6.  Descripció  del  públic  objec=u    nova  segmentació!  7.  Perquè  ha  de  respondre  o  comprar  ara?  8.  Timing  9.  Pressupost  10.  Condicionants  (legals,  producció,  idiomes…)      
 11. 11. Claus  per  vendre  més  Ja  Salem  qui  som  nosaltres,    qui  és  el  nostre  públic  objec=u,  Sabem  què  hem  de  comunicar…    
 12. 12. Claus  per  vendre  més  1.  Saber  qui  som  i  què  fem  2.  Conèixer  realment  els  nostres  clients  3.  Emetre  el  missatge  adeqüat:  Briefing  expréss  4.  Fidelitzar  als  qui  han  confiat  en  nosaltres  
 13. 13. Claus  per  vendre  més   Fidelitzar  als  qui  han  confiat  en  nosaltres  •  Enamora’ls  i  pensa  en  termes  de  QUALITAT:   –  Fidelitzar  clients  és  un  objec=u  estratègic,  ja  que            permet  retenir-­‐los  i  guanyar  diners  en  els  propers  anys.    •  Per  què  és  important  FIDELITZAR?   -­‐  Costa  entre  5  i  10  vegades  més  aconseguir  un  client  nou  que  retenir-­‐ne   un  que  ja  tens  o  recuperar-­‐ne  un  que  ja  havia  confiat  en  tu.  (Ex:  Parc  Garraf)     -­‐  Un  client  insa=sfet  ho  dirà  a  10  persones  de  mitjana.     -­‐  El  95%  no  es  prendran  la  molès=a  de  dir-­‐te  que  estan  insa=sfets.   -­‐  El  95%  dels  clients  insa=sfets  tornaria  a  ser-­‐te  lleial  si  resoléssis  els   mo=us  de  les  seves  queixes.  
 14. 14. Claus  per  vendre  més  1.  Saber  qui  som  i  què  fem  2.  Conèixer  realment  els  nostres  clients  3.  Emetre  el  missatge  adeqüat:  Briefing  expréss  4.  Fidelitzar  als  qui  han  confiat  en  nosaltres  5.  Deixar  de  mirar-­‐nos  al  melic  
 15. 15. Claus  per  vendre  més   Deixar  de  mirar-­‐nos  el  melic   I  a  mi  què  m’importa?    Buscar  una  foto  d’algú  badallant:   •  Ja  sé  com  en  sou  de  meravellosos  tu,       la  teva  empresa  i  el  teu  producte...     tots  ho  dieu!    Però...  I  a  mi  què?   •  Quin  beneficis  m’ofereix?     •  Com  em  facilita  la  vida  del  dia  a  dia?   Per  tant…  potser  hem  de  canviar  de  punt  de  vista!  
 16. 16. Claus  per  vendre  més   Deixar  de  mirar-­‐nos  el  melic  •  Si  només  fas  que  mirar-­‐te  el  melic  i  con=nues   així…  
 17. 17. •  A  l’hora  de  COMUNICAR  tot  això…  disposes  de   tècniques  crea=ves  que  t ’ajudaran  a:   Elaborar  missatges  persuasius  i  eficaços     Obtenir  respostes  dels  clients   Vendre  més    
 18. 18. Ningú  t’ha  convidat  a  casa  seva,  Aida*  ho  sap   Les  funcions  del  missatge  publicitari    A  I  D  C  A  *AIDA:  Model  clàsic  publicitari  creat  pel  nord-­‐americà  S.  Elmo  Lewis  
 19. 19. 2.  Com  s’escriu  per  vendre?    •  Per  aconseguir  que  el  client  passi  tot  el  procés  AIDCA  i  arribi   a  l’acció  de  compra,  com  s’ha  d’escriure  el  missatge?       •  Clar   •  Precís   •  Correcte   •  Total   •  Original  
 20. 20. Directrius  sobre  les  cartes  i  textos  eficaços:    -­‐  Frases    breus  i  precises,  de  menys  de  32  paraules.  Si  en   tenen  més,  és  fàcil  que  no  s’acabi  llegint.  -­‐  Les  frases  de  8  paraules  o  menys,  són  més  facils  de  llegir.  -­‐  Subs=tueix  paraules  llargues  per  paraules  curtes:       Ex:  “clau”,  en  comptes  de  “quintaessència”.  -­‐  Fes  servir  paraules  d’acció  en  comptes  de  paraules  passives,   així  aconseguiràs  implicació.  -­‐  Els  paràgrafs  només  han  de  contenir  una  idea,  màxim  dues.  
 21. 21. Consells  sobre  com  elaborar  un  text,    segons  San;ago  Rodriguez:  1.  No  començar  mai  un  text  amb  desgana.  Has  d’hipno=tzar!  2.  Descobrir  tots  els  beneficis  però  sense  excedir-­‐se    3.  Escenificar  els  beneficis:  medir,  comparar,  posar  exemples,   símbols,  metàfores  4.  Insis=r  en  la  invitació  a  l’acció:  no  fem  literatura    que  el   lector  sàpiga  que  s’haurà  de  moure!  5.  Oferir  garan=es…  però  no  masses,  que  puguin  crear  recel.  6.  Deixem  estar  les  bromes,  el  sexe,  la  bruixeria  i  la  por.  7.  Tangibilitza:  El  que  és  concret  ven  més:     -­‐  Abans  de:  «tenim  milers  de  clients  sa=sfets»   -­‐  Millor:  Tenim  188  cartes  de  clients  sa=sfets»      
 22. 22. Els  7  consells  de  David  Ogilvy  per  escriure  un  missatge   publicitari  venedor  1.  Fes-­‐ho  bé  o  no  ho  facis  2.  Informa‘t:  ho  has  de  saber  tot!  3.  Mai  trac=s  al  teu  públic  objec=u  com  si  fos  idiota.  4.  El  =tular  és  el  80%  5.  Mai  et  desviïs  de  la  venda      6.  Explica  a  lusuari  per  què  hauria  de  comprar  el  teu  producte  7.   El  missatge  és  realment  important:  tractal  com  es  mereix  
 23. 23. Què  has  de  pensar  abans  de  posar-­‐te  a  escriure?    1.  Quin  és  l’objec=u  de  l’acció?  2.  A  qui  et  dirigeixes?  Un  col·∙lec=u  o  diversos?  3.  Què  en  pensa,  del  producte  o  servei?  4.  Què  vols  que  faci?  5.  Quina  és  la  promesa  més  important  que  li   faràs?  6.  Per  què  t ’ha  de  creure?      
 24. 24. 1.1.  El  sobre  exterior   (o  l’assumpte  en  un  e-­‐mailing)  •  Objec=us  del  sobre:   1.  Que  el  lector  es  decideixi  ràpidament  a  obrir-­‐lo.   2.  Predisposar  posi=vament  a  llegir  el  con=ngut  de   la  carta.     L’assumpte  a  l’e-­‐mailing:  És  el  més  delicat!       Com  que  tenim  molt  pocs  segons  per  evitar  caure  a  la   paperera  ha  de  ser:  Breu,  enèrgic,  original,  personal    i   impactant.  
 25. 25. 1.1  Sobres/Assumptes    que  no  funcionen  •  Sobre  o  e-­‐mailing  amb  el  =tular  tallat  en  dues  parts  de  la   comunicació  Corres  el  risc  de  que  no  s’entengui,  perquè  el   lector  pot  haver  llençat  el  sobre.    •  Amb  el  =tular  provoca=u    Poden  irritar  o  fer  ràbia.    Exemple  real.  Test  American  Express  
 26. 26. 1.  1.El  sobre  exterior   (o  l’assumpte  en  un  e-­‐mailing)  Exercici:  Exemple  real.  Test  American  Express:     Alterna=va  1:    Sobre  amb  només  un  logo=p   Alterna=va  2:  “Ara  pot  regalar  la  Targeta  Suplementària  a  un  familiar  sense   cap  cost.”   Alterna=va  3:  “Obri  aquest  sobre,  si  s’atreveix”.  •  Sobre  1:  355  respostes  •  Sobre  2:  286  respostes  •  Sobre  3:  3  respostes  
 27. 27. 1.2.  La  carta  persuasiva/  l’e-­‐mailing   Punts  d’atenció  on  cal  situar  el  que  interessa  al  lector:  •  Logo  i  imatges  •  Data    •  Assumpte  o  Johnson  Box  •  Salutació  •  Introducció  •  Destacats  •  Firma  •  Post  data  
 28. 28. Elements  que  ajuden  a  fer  efec;u  un  ;tular  Exemple:  Inventat,  clàssic  però  efec=u:     Producte:  Tònic  per  fer  créixer  els  cabells    1-­‐Apel·∙la  als  interessos  del  lector   Aquest  tònic  farà  créixer  els  seus  cabells.    2-­‐La  novetat  és  atrac=va:   Aquest  NOU  tònic  farà  créixer  els  seus  cabells    3.  Afegeix  intriga  misteri,  poesia...             Amb  un  extrany  ingredient  aconsegueix  que  aquest     nou  tònic  faci  créixer  els  seus  cabells    4.-­‐  El  temps  és  or:     Amb  un  estrany  ingredient  aconsegueix  que  aquest     nou  tònic  faci  créixer  els  seus  cabells,  en  només  3  setmanes.   Sempre  que  afegeixis  un  d’aquests  elements  al  =tular  provocaràs  un  dràs=c   increment  de  l’índex  de  resposta.    
 29. 29. La  carta  persuasiva/  l’e-­‐mailing  Johnson  Box:  ;tular  lligat  a  la  carta  Exemple:     Un  hotel  que  em  perme;  la  sor;da  més  tard     de  les  12h?  Aquí  encara  no  en  conec  cap    Salutació:  Apreciat  Sr.  Sauler,  És  lògic  que  no  conegui  cap  hotel  així.  Tots  els  hotels  et  fan  sor=r   abans  de  les  dotze.    
 30. 30. La  carta  persuasiva/  l’e-­‐mailing  La  introducció    •  15  primeres  paraules  són  més  importants  que  les  1.500   següents.  •  SAGRAT:  El  primer  paràgraf  ha  d’incloure  la  promesa  bàsica.  Ex:    Apreciat  Josep  Maria:  El  dimecres  12  de  maig  no  sur=s  al  carrer.  Un  suculent  sopar   gra=s  t ’espera  a  casa.  Prepara’t  per  gaudir-­‐ne.    
 31. 31. La  carta  persuasiva/  l’e-­‐mailing  Destacats    •  Subratllats,  fins  i  tot  a  mà  •  Negretes  •  Paràgrafs  entrats  •  Textos  i  signes  manuscrits  Firma    •  Sempre  ha  de  signar  una  persona,  del  nivell  més  alt   possible  •  Ha  de  constar  el  nom  i  el  càrrec  de  qui  signa  
 32. 32. La  carta  persuasiva/  l’e-­‐mailing  Post-­‐data  •  És  el  que  més  es  llegeix  després  del  Johnson  Box,  la   salutació  i  el  primer  paràgraf.  •  Aprofita  per  a  recordar  al  lector  què  vols  que  faci,  per   què  ho  ha  de  fer  i  per  què  no  li  convé  esperar.  •  Millor  que  sigui  curta  •  Poc  recomanable  a  cartes  per  a  empreses.  •  Bon  lloc  per  recordar  el  telèfon  de  contacte  
 33. 33. La  carta  persuasiva/  l’e-­‐mailing  La  crida  a  l’acció:  •  Obligat:     Què  ha  de  fer  el  lector  •  Opcional:   Per  què     Per  què  ara   És  fàcil  i  ràpid   Un  cop  acabada  la  carta…  deixa-­‐la  reposar.  
 34. 34. La  carta  persuasiva/  l’e-­‐mailing  Repassa-­‐la  amb  lupa:  •  a  quedat  tot  ben  clar?   H•  legeix-­‐la  en  veu  alta   L•  emana  a  altres  persones  que  la  llegeixin:   Dl’entén  el  teu  veí?  I  la  teva  parella?  
 35. 35. La  carta  persuasiva/  l’e-­‐mailing  Check  List  de  textos  eficaços:    (extracte  de  la  Clarity  Chack  list  de  Kit  Sadgrove)    -­‐  Fas  servir  €tols  i  sub€tols?  -­‐  L’estructura  és  clara?  -­‐  Fas  servir  llistes?  -­‐  Més  verbs,  menys  noms  -­‐  Paràgrafs  curts?  -­‐  Has  escrit  paraules  en  majúscules  si  no  era  necessari?  -­‐  Has  explicat  les  abreviacions?  -­‐  Si  hi  ha  argot  o  tecnicismes  s’entenen?  (S’adequa  al  registre  del  lector?)  -­‐  Té  generalitats  prescindibles?  -­‐  S’ha  escrit  tot  des  del  punt  de  vista  del  consumidor?  
 36. 36. Es;l  en  la  redacció  Una  qües;ó  d’es;l:  El  fil  invisible  o  com  no  abusar  de  la  “i”  Les  connexions  que  donen  ritme  i  con=nuïtat:    •  Però  això  no  és  tot  •  I  ara  pot…  •  Aquesta  és  la  raó  per  la  qual…  •  O  si  ho  prefereix…  •  I  encara  més…  •  Com  pot  veure…  •  Perme=’m  que  li  expliqui  més  detalladament…  •  Li  interessa?  •  En  primer  lloc…  •  Finalment…  I  mol€ssims  més  enllaços  de  connexió.  Aquest  només  en  són  alguns  !  
 37. 37. Es;l  en  la  redacció  Ets  el  que  jo  veig,  no  el  que  tu  em  dius!:    •  Menys  és  més:    Millor:  puntual    que:  amb  la  més  absoluta  puntualitat.  •  Mai  textos  que  no  diguin  res:     –  …de  tota  una  sèrie  de  criteris  ideològicament  sistema=zats,  en  un  front  comú  d’actuació   regeneradora.  •  Evita  el  NO  als  =tulars  i  textos  en  general  •  Evita  reaccions  contràries  amb  paraules  de  l’es=l:     •  Vostè  s’oblida  que  …   •  Vol  saber  la  nostra  opinió?   •  Mai  hem  =ngut  cap  reclamació.   •  Nosaltres  pensem,  creiem…    (n’esteu  segurs?/  A  mi  tant  me  fa!)   •  Potser  podriem…  
 38. 38. El  fullet  •  Quants  segons  tens  per  aconseguir  que  el   lector  llegeixi  alguna  cosa  del  fullet?     20  
 39. 39. El  fullet  •  Doncs  ves  al  gra:  destaca  ràpidament  algun  dels   avantatges  que  interessen  al  lector.  De  quina  manera:   –  Titulars   –  Millor  fotos  en  color  que  en  b/n   –  Millor  fotos  de  persones  que  bodegons     –  Millor  una  foto  gran  que  diverses  de  pe=tes   –  Millor  colors  calents  que  freds  
 40. 40. El  fullet  –  Maqueta  i  Estructura    Maqueta:  visca  el  llapis  i  el  paper!  Estructura:    Portada:  Titular  amb  el  benefici  principal  o  intriga  interessant.   Logo=p  de  la  marca.  Introducció:  Opcional.  Aterrissada  del  benefici  principal  o  oferta.  Interiors:  Els  detalls  rellevants  del  producte,  servei  o  oferta.       Si  el  fullet  acompanya  una  carta,  tots  els  detalls  que  no  hi   has  pogut  explicar.     Si  hi  ha  cupó:  indica  clarament  com  respondre  i  deixa  espai   per  escriure!  Tancament:  Crida  a  l’acció/  vies  de  contacte/  logo=p:  si  la  peça   està  de  cara  o  d’esquena,  sempre  s’iden=fica  l’anunciant.  
 41. 41. Con;ngut:  com  presentem  el  producte   OFERTA  La  manera  a  través  de  la  qual  presentem  el  producte  de  manera   atrac;va  i  persuasiva,  en  clau  d’avantatge.   8  ingredients  per  fer  una  gran  OFERTA:    •  Producte,  preu,  incen=u,  condicions  de  pagament,   garan=a,  compromís  futur,  dates  límit.  
 42. 42. El  gadget  •  Element  corpori  que  incrementa  el  record,  la  notorietat  i   l’impacte…  i  per  tant:  la  resposta!    •  Fa  que  el  missatge  perduri:  el  gadget  costa  de  llençar.  •  Molt  recomanable  quan  la  base  de  dades  està  ben  depurada.  •  Pot  incrementar  el  pes,  per  tant,  cal  consultar       tarifes  correus  i  limitacions  de  materials  :  prohibit    enviar  €!  •  També  es  pot  fer  servir  en  esdeveniments  i  “punts  calents”  
 43. 43. El  gadget   Exemples:  •  Mailing  BBB  
 44. 44. Requisits  per  valorar  una  bona  campanya    de  mailing  o  e-­‐mailing  Ens  farem  4  preguntes:  1.  Concretament,  què  hi  guanyo  jo  amb  això?   Beneficis  concrets  2.  Em  diu  clarament  on  he  de  dirigir-­‐me  per  comprar   el  producte  o  servei?  3.  Hi  ha  una  bona  oferta  per  què  respongui  ARA?  4.  M’obre  possibilitats  de  vendes  futures?      
 45. 45. (e-­‐)NewsleDer  •  Molt  adequat  per  a  la  difusió  de  les  norcies,  convocatòries     promocions  i  ac=vitats  que  organitzis  (Fnac,  Privalia…)  •  Sigues  interessant  però  no  pesat:  permet  incrementar  el   contacte  regular  amb  els  subscriptors  o  que  no  vulguin  saber   res  més  de  tu!      •  Potencia  la  fidelització:  presència  de  marca  a  baix  cost.  •  Permet  enllaçar  amb  el  nostre  lloc  web  o  blog.  •  Atenció  a  la  llei  de  protecció  de  dades.  Donar  l’opció  de  deixar   de  rebre’l.  •  Plan;lles  gratuïtes  a:       www.campaignmonitor.com  
 46. 46. NewsleDer  •  Algunes  idees  de  con=nguts:  •  Entrevista  a  un  expert  del  teu  camp.    •  Inlcou  casos  d’èxit  •  Escriu  ar=cles  del  =pus  “Com”    “Com  redactar  una   newsleDer  atrac=va”  •  Estructurar  els  ar=cles  enumerant  les  idees  •  Publica  ar=cles  escrits  per  altres  persones,  citant  la  font  •  Ofereix  informació  ú=l  i  rellevant,  lligada  a  l’actualitat  
 47. 47. NewsleDer  •  Consells  de  redacció:  •  El  més  important,  al  primer  paràgraf  •  Evita  els  sumaris  
 48. 48. Newsleuer   hDp://weekand.net/   Agenda  cultural   amb  publicitat  
 49. 49. Lloc  web  i  blog  •  Les  bases  de  redacció  són  les  mateixes  que  hem  vist,  però   amb  alguns  ma;sos:  •  Llegir  en  pantalla  és  més  di‚cil  que  fer-­‐ho  en  un  paper  imprès,   (poques  vegades  es  llegirà  imprès)  per  tant,  és  molt  més   important  establir  els  diferents  nivells  de  lectura:   Molt  important   Menys  important   No  tant  important   Informació  addicional  
 50. 50. Lloc  web  i  blog  •  Escriu  pensant  en  termes  web:  •  Ajuda  al  lector  a  trobar  ràpidament  allò  que  busca:  ordena  els   con=nguts  de  manera  lògica:  jerarquitzant.  •  Parla  en  clau  de  benefici,  provocant  el  clic!  •  Paràgrafs  més  curts  que  els  de  paper.  Molt  curts  i  concisos.   TRUQUET-­‐-­‐>:  Un  cop  escrits,  mira  d’escurçar-­‐los  més:  segur   que  pots!  •  Ves  al  gra:  evita  el  bla,  bla,  bla!!    
 51. 51. Lloc  web  i  blog   Altres  elements  a  tenir  en  compte:  •  Segmenta  el  con;ngut  en  diferents  pàgines.  •  No  subratllis  text  que  no  sigui  un  enllaç.  •  Posicionament  SEO:  Fes  servir  paraules  clau  per  ser  present  a   Google  (Mai  Flash  que  no  indexa  i  només  et  trobaria  qui  et   conegués).  
 52. 52. Exemple  de  lloc  web  
 53. 53. Lloc  web  i  blog  •  Si  vols  un  bon  lloc  web,  fes  servir  professionals.    •  Si  vols  fer  el  lloc  web  tu,  millor  que  op=s  per  un  blog   GRATUÏT.  •  Hi  ha  llocs  on  trobar  plan=lles,  si  vols,  amb  estè=ca  lloc   web:     www.templatemonster.es  
 54. 54. Blog  •  Molt  ú=l  per  aconseguir  visites  al  teu  lloc  web,  gràcies  a  les   paraules  clau  i  als  enllaços.    •  T’ajuda  a  posicionar-­‐te  com  a  expert:  sumes  credibilitat!  •  Facilita  compar=r  con=nguts  a  les  xarxes  socials  •  Ajuda  a  fer  comunicació  2.0:  Molt  bon  espai  per   complementar  els  con=nguts  del  lloc  web,  recollir  opinions  i   par=cipació.    •  IMPRESCINDIBLE:  S’ha  d’actualitzar  periòdicament:  ha  de   tenir  vida!  •  Exemples:  Gallina  Blanca:  hDp://blog.gallinablanca.es/  
 55. 55. Exemple  de  blog  
 56. 56. 3.  I  per  acabar,  idees  de  màrque;ng  per  pensar  diferent:   Crea;vitat  al  poder!   Estratègies  per  atraure  clients,  fidelitzar  els  existents   i  incrementar  les  vendes  en  temps  de  recessió.  
 57. 57. 3.  Idees  de  màrque;ng  per  començar  a  pensar  diferent     -­‐  Categoritzar  productes  per  necessitats  del  client    -­‐  Necessitats:  Menjar  sa,  bo  i  de  qualitat,  sense  inver=r  massa   temps  a  la  cuina.  
 58. 58. 3.  Exemples  de  com  pensar  diferent:    Categoritzar  Productes  per  necessitats  del  client     (Ex:  cas  Casa  Carriot)  
 59. 59. 3.  Exemples  de  com  pensar  diferent:    Categoritzar  Productes  per  necessitats  del  client     (Ex:  cas  Casa  Carriot)  
 60. 60. 3.  Exemples  de  com  pensar  diferent:    Categoritzar  Productes  per  necessitats  del  client     (Ex:  cas  Casa  Carriot)  
 61. 61. 3.  Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent:     Obrir  la  comunicació  a  la  xarxa  comercial  (comercials  i   distribuïdors)    COMPROVAT:  Un  comercial  mo=vat  a  través  d’incenitus  s’esforça  més:  –  Formació  producte:  variants  d’ús     degustacions,  demos...  –  Producte  promocional  –  Regals  /Sortejos  per  punts      vinculats  a  resultats    MOTIVAR-­‐LO:    QUE  EL  COMERCIAL  ES    CREGUI  EL  PRODUCTE!    
 62. 62. 3.  Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent:   Comunicació  al  punt  de  venda:    A  més  dels  clàssics:    –  displays  –  stoppers    –  i  promocions...  AMB  POCA  INVERSIÓ  ÉS  POSSIBLE:  Si  =nc  poc  pressupost:  un  marc  i  una  impressió  digital,  serveix!    
 63. 63. 3.  Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent:    –  Nous  camins  en  la  comunicació  al  punt  de  venda:    –  ...  Elements  de  valor  afegit  que  el  client  s’emporta  a  casa  i   fan  marca  :     •  Porta-­‐=quet   •  Targetó  amb  consells        per  tenir  cura  de  la  roba    
 64. 64. 3.  Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent:    –  Repensar  formats:  Una  bossa  per  a  la  fruita    o  un  fullet?  
 65. 65. 3.  Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent    -­‐  Incen;var  als  clients  i  col·∙laboradors  i  fer-­‐los  un  seguiment!  
 66. 66. 3.  Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent     -­‐  I  encara  més,  fes-­‐los  sen;r  pirivilegiats  Fidelització  al  punt  de  venda..    o  fora!    •  OCS  convida  personalment  a  les  seves  clientes  a  desfilades  de   Tmoda  dels  dissenyadors  que  té  a  la  bo=ga.    •  eriòdicament  convida  als  dissenyadors  a  la  bo=ga,  per  tal  que   Pconeguin    les  clientes  que  compren  la  seva  roba  en  un  ambient  exclusiu.    
 67. 67. 3.  Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent     Introdueix  la  paraula  màgica  a  la  vida  dels  teus  consumidors:  Regala!  Una  consulta,  un  informe,  una  bossa  bonica  amb  la  compra  del  ves=t:  troba  la  manera  de  regalar    i  els  atrauràs.  Llibre  Gra=s,  de  Chris  Anderson,  (Tendencias  Ed.  URANO)  sobre  els  nous  models  econòmics.    
 68. 68. 3.  Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent     Segueix  fent  promocions  Encara  que  hi  hagi  recessió  has  de  seguir  atraient  els  teus  clients.  •  upó  descompte   C•  resència  a  Atrápalo   P
 69. 69. 3.  Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent:     -­‐  Generar  diàleg  amb  el  teu  públic:  
 70. 70. -­‐  No  donis  mai  un  client  per  perdut  
 71. 71. 3.  Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent:     -­‐  Escolta  al  consumidor  i  adapta-­‐t’hi:    Viena:  •  Les  enquestes  de  sa=sfacció            serveixen:    •  Carta  per  a  celíacs.    
 72. 72. 3.  Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent:     -­‐  Aprofitar  els  esdeveniments!    –  Promocions  de  Nadal  ,  Carnestoltes...  –  Festa  Major  de  la  ciutat    invitació  a  un  tast  o  citar-­‐la  a  la   comunicació  –  Par=cipar  a  concursos  d’aparadors  i  explicar-­‐ho.   –  O  crear-­‐ne  de  nous  que  fidelitzin!   –  OBRIR  LES  PORTES  DE  CASA   –  PASTISSERIA  -­‐>  Organitza  visites  escolars  a  l’obrador   –  PROMOCIONS  PUNTUALS  NOTÒRIES   •  Can  Capablanca:  LA  CANYA  ÉS  TAPA    
 73. 73. 3.  Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent:  •  Promoció  “Entra  casi  despullat,  surt  ves=t”  
 74. 74. 3.  Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent:  Fer-­‐se  amic  del  veí  o  com  fer  una  “mini  join  venture”  
 75. 75. Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent:   Fer-­‐se  amic  del  veí  o  com  fer  una  “mini  join  venture”  •  Fer  servir  les  xarxes  socials  abans,  durant  i   després  de  l’esdeveniment,  és  barat  i  ajuda  a   fidelitzar!    
 76. 76. Fer-­‐se  amic  del  veí  o  com  fer  una  join  venture   Com  crear  vincle  a  través  de  Facebook    
 77. 77. 3.  Exemples  de  màrque;ng  de  com  pensar  diferent:     Pensar  transversalment  CAMPANYA  «Pas;llas  contra  el  dolor  ajeno»:  Millor  campanya  de  comunicació   espanyola  de  2010.  Client:  Médicos  sin  fronteras:    Agència:  Germinal  Comunicación,    Vídeo  sobre  el  cas  (5:01)  hDp://www.youtube.com/watch?v=jcluxN_2DfM&feature=related  El  viral:  (1:57)  hDp://www.youtube.com/watch?v=I6J44wOQzs0&feature=related  
 78. 78. Cas  pràc;c:  Fotògrafa  Helena  Casas  
 79. 79. I  per  acabar…  “Les  regles  estàn  fetes  per  què  s’orien=n  els   savis  i  per  què  les  obeeixin  els  tontos”  David  Ogilvy    És  a  dir:  no  és  imprescindible  prendre-­‐t’ho  tot  al  peu  de  la  lletra,   només  has  de  confiar  en  el  teu  sen=t  comú!  
 80. 80. Bibliografia  SOBRE  REDACCIÓ  PUBLICITÀRIA    SANTIAGO  RODRIGUEZ.  Crea1vidad  en  Marke1ng  Directo.  1997.  DEUSTO.  MARIANO  R  CASTELLBLANQUE.  Manual  del  redactor  publicitario  1997.  Editorial  CIMS.  Libros  de   Comunicación  Global.  Informe:  OGILVY  FORMACIÓN.  Técnicas  Crea1vas  para  vender.  MÀRQUETING  SEBASTIÁN  PINCETTI,  SILVIA  RODRÍGUEZ  .  222  Claves  para  hacer  negocions  en  Internet.  Cómo   dominar  el  Marke1ng  2.0.  2011.  EDICIONES  B.  PEDRO  ROJAS.Comunity  management  en  una  semana.2011  Ges=ón  2000.  Planeta  FERNANDO  MONTERO.  Speed  Marke=ng.  Nuevas  técnicas  de  marke=ng  para  triunfar  en  los   negocios.  2010.  Planeta  Empresa  
 81. 81. Moltes gràcies!tonacodina.comtonac@tonacodina.comT. 670 05 10 93
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×