อยากใชคอมพิวเตอรใหเปน จะตองทําอยางไรกันบาง เริ่มตนจากตรงนี้

                           ...
F              F          F                                     ...
F  F                 F       F               FF      F F  F 3G.   F    ...
F  F      F
F  F F Welcome to Setup    Enter    F
F  Licensing Agreement   F8      F
   Drive   F  F   Windows XP  F    Enter  F
FAT   F  Windows XP  F  F  NTFS   F  FF  F    FAT32  F
F  F  (no changes) F F  F    F  FAT32  ...
Restart   F  ( F F F    F    F FF  F  F  F
F  )
       F  Windows XP   F    F
F  F
F  Regional and Language  F  Next  FF  F  F
F  F F  F  F F  Next  F
F Product Key (  F  F  ) F  Next  F
F  F F Password  Admin  F F  F  F  F  Next  F
Time Zone  F  (GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta  F  Next  F
F  F  F  F  F F  Windows XP
F  F  F
F                  F    Windows  F  Windows XP
Microsoft Windows XP Professional    F    F  F...
F    F  OK  F     F  F F        F
  F F  Next  Later  F        F  F Username F  F 1  F ...
F  F  F Windows XP
F                   Windows XP Professional             F          F       ...
Windows XP Home Edition                                Windows XP Pro Edition
 1.     ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Windows xp installation

478

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
478
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Windows xp installation

 1. 1. อยากใชคอมพิวเตอรใหเปน จะตองทําอยางไรกันบาง เริ่มตนจากตรงนี้ F F F F F F F FF F F F F F F F FF F F FF F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F FF F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F (F F ) F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F Windows F FF F F F F F F F FF F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F 1. F Windows F F F F F 2. F F FF F F F F internet, word, excel F 3. FF F printer, scanner, modem F F F F F F 4. F F F Uninstall F F F FF F Windows F 5. F Windows F F F F F Windows F 6. F F F F F F F F F 7. F F F FF F F F 8. F F F F ( F ) 9. F F F F F F F F F F F F 10. F F F F F F F ( F F F) 11. F F F F F F 12. F F F F F F F F F 13. F F F F FF 14. F F F F 15. jumper F F F F F F F F 16. F F F F F F F 17. F F F F F F F F F F F F F F F F 18. F F F F
 2. 2. F F F F F F F F FF F F F F 1 F( F F ) FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F FF F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F Windows XP Professional F F F F Windows XP F2 Windows F F Windows XP F F F F F F Windows XP F 3 F 1. Windows F F CD CD F 2. F CD Windows XP Setup 3. F F copy F CD F F F F FF F F Windows XP F F CD Windows XP Setup F F F F F F F F F (F ) format F F F F F F Driver FF Windows XP F F F F F • F F Startup Disk F F F F • F F F F F F fdisk • F F F Windows F • Windows 98 Second Edition F F F F
 3. 3. F F F F FF F F F 3G. F F Windows XP F Multi Boot F F F Windows Windows XP F F F F Windows 98 Drive C: 5G. F Windows XP Drive D: 5G. Drive E: F FF Windows F F F BIOS F Windows XP F F Disable Virus Protection BIOS F F F F Virus F Boot Area F F F F F F F F F F F F FF F F F F • F F Memory Test RAM F F F F F Press DEL to enter SETUP F DEL Keyboard F F Bios Setup ( F F F F F F Bios Setup F F ) F FF F F F F F F Bios Features Setup F F F F ENTER F F Virus Warning Virus Protection F Enable F F Disable F F PageUp PageDown F F Disable • ESC Bios Setup SAVE TO CMOS AND EXIT F ENTER F F Save F Y F Reboot F F F Startup Disk F FF F F Windows XP F F CD-Rom Drive F F F bios F F CD- Rom Drive (F F F FF ) F CD-Rom F F Windows XP Setup F F F Enter F
 4. 4. F F F F F F Welcome to Setup Enter F
 5. 5. F Licensing Agreement F8 F Drive F F Windows XP F Enter F
 6. 6. FAT F Windows XP F F NTFS F FF F FAT32 F F F (no changes) F F F F FAT32 F Enter F F F
 7. 7. Restart F ( F F F F F FF F F F F ) F Windows XP F F
 8. 8. F F
 9. 9. F Regional and Language F Next FF F F
 10. 10. F F F F F F Next F
 11. 11. F Product Key ( F F ) F Next F
 12. 12. F F F Password Admin F F F F F Next F
 13. 13. Time Zone F (GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta F Next F
 14. 14. F F F F F F Windows XP F F F
 15. 15. F F Windows F Windows XP Microsoft Windows XP Professional F F F F F F Windows XP F
 16. 16. F F OK F F F F F F F Next Later F F F Username F F 1 F F F F F F
 17. 17. F F F Windows XP
 18. 18. F Windows XP Professional F F Driver FF F F F F Windows XP F F F F F F F F Windows XP F F F F F F F F F F F F F F Windows 98 F F F F Windows XP F F F F F F F F F F F F F Windows XP F F F F F F F Driver F F F F F F F F F F F F F F F CPU 1G. F 256 M. F F ( F F F F F F F F ) F FF FF F FF F FF Driver FF F F F Driver F F FF Windows F F F F Windows NT F F F F F hardware F F F FF F Windows 98 Windows Me F F Windows XP 2 F Windows XP Home Windows XP Pro F F F FF Windows XP Pro Server F F F Home F
 19. 19. Windows XP Home Edition Windows XP Pro Edition 1. Home Use Small Business 1. F F 'Client PC' 2. 1 CPU 2. 2 CPU (Multi CPU) 3. Account Profile F F 3. Account Profile F F 4. Simplidied 4. F 5. F F FAT, FAT32, NTFS F NTFS 5. F F FAT, FAT32, NTFS Encrypt F 6. F Utility Backup ( FF F 6. Utility Backup ASR (Automatic System /valueadd) Recovery) 7. F Dynamic Disk 7. Dynamic Disk ( Win2000 Pro) 8. F IIS, Personal Web Server 8. Note: F F F F F F Windows XP F F F F 1. Internet Explorer 6.0 F 2. Windows Media Player 8.0 3. F DirectX 8.0 4. F F CD-RW UDF F 5. Windows Movie Maker F 6. F Driver FF F 7. F F F F Windows F F F F Classic Windows F F F F F Windows 2 F F F F Multi OS F F Windows F F C: Windows XP F D: F F Multi OS F F FF F Windows F

×