Elio di Rupo en zijn fiscale bazooka versus K.M.O.

1,013 views

Published on

Over Elio di Rupo I... En wat zijn fiscale bazooka in uw KMO kan aanrichten...

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,013
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Elio di Rupo en zijn fiscale bazooka versus K.M.O.

 1. 1. Elio di Rupo I en wat zijn fiscale bazooka in uw K.M.O. kan aanrichten… De “BLING – BLING”-maatregel• Voordelen in natura op firmawagens• Voordelen in natura bewoning• Voordelen in natura energie e.a.
 2. 2. Elio di Rupo I en wat zijn fiscale bazooka in uw K.M.O. kan aanrichten… De managementvennootschap• Nog steeds voordelig?• Verantwoording managementfees (art. 49 WIB en art. 53 WIB)• Artikel 26 WIB: abnormaal en goedgunstig voordeel: opdrachtgever• Artikel 207 WIB: managementvennootschap• BTW-statuut
 3. 3. Elio di Rupo I en wat zijn fiscale bazooka in uw K.M.O. kan aanrichten… De managementvennootschap• Oprichting: voor- en nadelen• Vergelijking WN versus zelfstandige• Vergelijkend overzicht• Managementfee
 4. 4. Elio di Rupo I en wat zijn fiscale bazooka in uw K.M.O. kan aanrichten… De managementvennootschap : de oprichting …De voordelen …• Personenbelasting versus vennootschapsbelasting: • personenbelasting: progressieve tarieven tot 50% • vennootschapsbelasting: 33,99% verlaagde tarieven: 24,98%, 31,93% en 35,54%• Sociale bijdragen• Aansprakelijkheid• Opsplitsing inkomen: • bedrijfsinkomsten • onroerend inkomen • roerend inkomen• Successierechten: schenking roerende versus onroerende goederen
 5. 5. Elio di Rupo I en wat zijn fiscale bazooka in uw K.M.O. kan aanrichten… De managementvennootschap : de oprichting …De nadelen …• Investering minimumkapitaal• Formaliteiten en kosten oprichting vennootschap• Formaliteiten en kosten tijdens bestaan vennootschap• Minder beschermende voorzieningen sociale wetgeving in vergelijking met werknemer(compensatie mogelijk)
 6. 6. Elio di Rupo I en wat zijn fiscale bazooka in uw K.M.O. kan aanrichten… De managementvennootschap : vergelijking WN versus zelfstandige …Kostprijs opdrachtgever: 120.000 …WERKNEMER: ZELFSTANDIG BESTUURDER:RSZ bijdrage werkgever: 31.111,11 Bruto jaarwedde: 120.000,00Bruto jaarwedde: 88.888,89 RSVZ: 16.092,54 Personenbelasting: 45.072,49RSZ bijdrage werknemer: 11.617,78 Beroepskosten: 0,00Personenbelasting (AJ 2012): 33.695,52 Extra verz. soc. risico’s: 3.000,00BBSZ: pmNetto: 45.313,30 Netto: 55.834,97
 7. 7. Elio di Rupo I en wat zijn fiscale bazooka in uw K.M.O. kan aanrichten…De managementvennootschap : vergelijkend overzicht …
 8. 8. Elio di Rupo I en wat zijn fiscale bazooka in uw K.M.O. kan aanrichten… De managementvennootschap : managementfee …Verantwoording managementfees• Art. 49 WIB 1992 Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed.• Art. 53, 10° WIB 1992 Als beroepskosten worden niet aangemerkt : * … + alle kosten in zover deze op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen
 9. 9. Elio di Rupo I en wat zijn fiscale bazooka in uw K.M.O. kan aanrichten… De patrimoniumvennootschap• Voor- en nadelen• Herkwalificatie? (art. 344 WIB)• Aftrekbare beroepskosten• Art. 53/9e WIB: ‘lusthuizen’• Band met maatschappelijk doel
 10. 10. Elio di Rupo I en wat zijn fiscale bazooka in uw K.M.O. kan aanrichten… De patrimoniumvennootschap : de voordelen …• Verankering onroerend patrimonium• Evenwicht roerend & onroerend vermogen• Geen minimum belastbare basis• Aftrek werkelijke kosten• Notionele intrestaftrek• Financiering met bruto middelen• Lagere belastingtarieven• Bijkomende mogelijkheden inzake tax planning• Onroerende leasing: BTW-aftrek• Bijkomende mogelijkheden inzake successieplanning• Overdracht aandelen versus overdracht onroerend goed
 11. 11. Elio di Rupo I en wat zijn fiscale bazooka in uw K.M.O. kan aanrichten… De patrimoniumvennootschap : de nadelen …• Steeds belastbaar op effectief ontvangen huur• Voordeel van alle aard• Meerwaarden belastbaar• Latere onttrekking: 10% registratierechten• Vereffening: liquidatiebelasting - 10%• Oprichtings- & werkingskosten• Waardering aandelen• Simulatie bij overdracht aandelen?• Rechtszekerheid
 12. 12. Elio di Rupo I en wat zijn fiscale bazooka in uw K.M.O. kan aanrichten… De patrimoniumvennootschap : ‘lusthuizen’ …Herkwalificatie? (art. 344 WIB)• Art. 53, 9° WIB “Kosten van allerlei aard met betrekking tot jacht, visvangst, yachten of andere pleziervaartuigen en lusthuizen, behalve indien en in zover de belastingplichtige bewijst dat zij bij het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid en uit hoofde van de eigen aard daarvan noodzakelijk zijn, of in de belastbare bezoldigingen van de begunstigde personeelsleden zijn begrepen”• Comm. IB 92 nr 53/175 “Bedoeld worden daarentegen wel, de onroerende goederen waarin leden van het personeel of van de organen van bestuur, vertegenwoordigers, klanten, leveranciers, zakenrelaties, enz. individueel of in groep, kunnen worden uitgenodigd om er te verblijven zoals in een hotel.”
 13. 13. Elio di Rupo I en wat zijn fiscale bazooka in uw K.M.O. kan aanrichten… De patrimoniumvennootschap : ‘lusthuizen’, de rechtspraak …Hof van Cassatie, 26 oktober 2001 – Arrest (negatief)NV• met doel: levering van machines voor metaalbewerking• huurt: mooie villa te Knokke brengt 2/3 van de huur in als beroepskost voor ontvangst en logies van klantenHof -> kost niet aftrekbaar (cfr. Art. 53, 9° WIB)Rechtbank Eerste Aanleg Hasselt, 4 mei 2005 (positief)NV: eigenaar appartement aan zeeHuur: 6 maanden per jaarKosten: elektriciteit, aardgas, telefoon voor 12 maandenFiscus klasseert onroerend goed als ‘lusthuis’ (art.53,9° WIB)Rechtbank acht bewijs niet geleverd door fiscus / normaal dat kosten doorlopenConclusie -> kost aftrekbaar in hoofde van vennootschap
 14. 14. Elio di Rupo I en wat zijn fiscale bazooka in uw K.M.O. kan aanrichten… De patrimoniumvennootschap : band met maatschappelijk doel …Hof van CassatieOm aftrekbaar te zijn, moeten de kosten van onroerend-goed-verrichtingen betrekking hebbenop de maatschappelijke activiteit.Vaste rechtspraak: arresten dd 4-1-08, 9-11-07, 12-12-03, 19-6-03, 03-05-01, 18-01-01, …Precieze draagwijdte niet helemaal uitgeklaard: • Doel zoals vermeld in statuten? (volstaat stijlformule?) • Of werkelijk uitgeoefende activiteit?
 15. 15. Elio di Rupo I en wat zijn fiscale bazooka in uw K.M.O. kan aanrichten… Antimisbruikregel (art. 344 §1)• Vóór 01-01-2012• Na 01-01-2012 is er sprake van misbruik bij één van volgende verrichtingen: • “een verrichting waarbij belastingplichtige zichzelf in strijd met de doelstellingen v.e. bepaling van dit Wetboek of bijhorende besluiten, buiten toepassingsgebied van die bepaling plaatst” ; • “een verrichting waarbij aanspraak wordt gemaakt op een belastingvoordeel voorzien door een bepaling van dit Wetboek of bijhorende besluiten en toekenning van dit voordeel in strijd zou zijn met de doelstellingen v die bepaling en die in wezen het verkrijgen van dit voordeel tot doel heeft”Belastingplichtige moet bewijzen dat hij de rechtshandeling stelde om andere redenen danontwijking van inkomstenbelastingen.Indien niet bewezen -> belastbare grondslag en berekening alsof misbruik niet plaatsvond.
 16. 16. Elio di Rupo I en wat zijn fiscale bazooka in uw K.M.O. kan aanrichten… Antimisbruikregel (art. 344 §1)Nieuwe ‘antimisbruikregel’ gericht op 2 vormen belastingontwijking via juridische vormgeving:• Zich buiten toepassing van bepaalde belasting plaatsen. Keuze v.e. juridische vorm (vb. onderhuur) terwijl voor die keuze geen enkele andere verklaring bestaat dan belastingontwijking.• Zich binnen toepassing van bepaald belastingvoordeel plaatsen. Keuze v.e. juridische vorm waarmee belastingplichtige fiscale regel met fiscaal voordeel afdwingt, zonder andere reden dan besparen van belasting.
 17. 17. Elio di Rupo I en wat zijn fiscale bazooka in uw K.M.O. kan aanrichten… Aanslag aan 309 % (‘geheime commissielonen’) …• Niet verantwoorde voordelen• Voordeel niet vermeld op fiche• Privékosten ten laste genomen door vennootschap• Verdoken meerwinsten• Zwarte omzet
 18. 18. Elio di Rupo I en wat zijn fiscale bazooka in uw K.M.O. kan aanrichten… Aanslag aan 309 % (‘geheime commissielonen’) …Verdoken meerwinsten?“..Verdoken meerwinsten welke niet onder de bestanddelen v.h. vermogen v.d. vennootschapworden teruggevonden..” (art. 219 WIB 1992)Verworpen uitgaven ook verdoken meerwinsten? Uitgebreide interpretatie: “..elke verhoging v.h. belastbaar resultaat als gevolg v.h. ‘verduiken’ (verbergen) van belastbare inkomsten..” Beperkende interpretatie: Pas sprake van verdoken meerwinsten bij verworpen kosten die niet bestaan of waarvan werkelijk bedrag lager is.
 19. 19. Elio di Rupo I en wat zijn fiscale bazooka in uw K.M.O. kan aanrichten… Aanslag aan 309 % (‘geheime commissielonen’) …Zwarte omzet?Het volstaat dat Administratie bewijst dat er ‘verdoken meerwinsten’ zijn “die niet onder debestanddelen v.h. vermogen v.d. vennootschap worden teruggevonden”.Nog steeds dubbel bewijs vereist: 1. aanwezigheid verdoken meerwinsten 2. afwezigheid van deze meerwinsten in vermogen vennootschap
 20. 20. Elio di Rupo I en wat zijn fiscale bazooka in uw K.M.O. kan aanrichten… Holding / moeder-dochter …• Inbreng / verkoop aandelen werkingsvennootschap in holding• DBI-regeling• Intrest op rekening-courant vennoot (herkwalificatie!)
 21. 21. Elio di Rupo I en wat zijn fiscale bazooka in uw K.M.O. kan aanrichten… ‘And last but not least’ …• Onderscheid oneigenlijke kosten <-> verworpen uitgaven• Roerende inkomsten … • Centraal aanspreekpunt voor schuldenaars van roerende voorheffing boven 20.000 Euro • Meldingsplicht: • Binnenland: de belastingplichtige of zijn bankier • Buitenland: de belastingplichtige via aangifte personenbelasting

×