Xhh Cong Tac Xa Hoi Ca Nhan

10,660 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
10,660
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
78
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Xhh Cong Tac Xa Hoi Ca Nhan

  1. 1. ĐẠI HỌC MỞ – BÁN CÔNG TP. Hồ Chí Minh KHOA XÃ HỘI HỌC --------------- ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN HỌC Môn học: Công tác xã hội cá nhân ------------------ I. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN 1. Nguyễn Thị Thu Hà, giảng viên cơ hữu Khoa Xã Hội Học 2. Địa chỉ liên lạc: 301 bis, Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Q.1, TP. Hồ Chí Minh 3. Điện thoại: 3.369.028 , di động: 09.09.72.71.98 Email:thuhakxhh@saigonnet.vn II. THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC 1. Tên môn học: CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN 2. Mục tiêu môn học: - Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống những kiến thức về các nguyên tắc hành động, các bước thực hiện trong tiến trình giải quyết vấn đề và các kỹ năng cần thiết khi thực hành công tác xã hội với cá nhân và gia đình. - Giúp sinh viên có khả năng giải quyết được những vấn đề của thân chủ thông qua thực hành phương pháp công tác xã hội với cá nhân và gia đình. 3. Số đơn vị học trình: 3 4. Phân bố thời gian: 30.15.15. 5. Các kiến thức căn bản cần học trước: Nhập môn Khoa học giao tiếp, An sinh xã hội, Nhập môn Công tác xã hội 6. Hình thức giảng dạy chính của môn học: giảng lý thuyết, thảo luận nhóm, thuyết trình và thực hành sắm vai. 7. Giáo trình, tài liệu: a). Tài liệu chính: - Grace Mathew (Lê Chí An dịch): Công tác xã hội cá nhân, NXB Đại học Mở-BC, TP.HCM,1999 - Nguyễn Thị Oanh: Công tác xã hội đại cương, NXB Đại Học Mở – BC TP.HCM, 1998 - Nguyễn Thị Thu Hà, Phương pháp Công tác xã hội với cá nhân, tài liệu tập huấn Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, 2000 b). Tài liệu tham khảo: - Nguyễn Thị Oanh và nhóm tác giả, An sinh xã hội và các vấn đề xã hội, Khoa Phụ Nữ Học, Đại học Mở-BC TP.HCM 1997 - Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Tài liệu tập huấn Công tác xã hội, Hà Nội, 1997
  2. 2. - Robert Martin Chazin, Shela Berger Chazin, Hành vi con người và môi trường xã hội, tài liệu tập huấn do Khoa Phụ Nữ Học và Đại học Fordham Hoa Kỳ phối hợp tổ chức tháng 07/1997 tại TP.HCM. - Mary Ann Forgey, Carol S. Cohen, Thực Hành Công tác xã hội chuyên nghiệp, tài liệu tập huấn do Khoa Phụ Nữ Học và Đại học Fordham Hoa Kỳ phối hợp tổ chức tháng 08/1997 tại TP.HCM - Marian Brandon, Gillian Schofield, Liz Trinder, Nigel Stone ( Nguyễn thị Nhẫn dịch) Công tác xã hội với trẻ em, NXB Đại học Mở-BC, 2001 - Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Thị Mến, Nguyễn Thị Kim Phụng, Đặng Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Vân, Ths. Nguyễn Ngọc Lâm hiệu đính, Một số trường hợp điển cứu về trẻ em trong công tác xã hội cá nhân, NXB Đại học Mở – Bán công TP.HCM 2000. - Nguyễn Ngọc Lâm, Sách bỏ túi dành cho Nhân viên xã hội, NXB Đại học Mở- Bán Công TP.HCM III. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC. Chương 1: 1. Tên chương: Tổng quan về công tác xã hội với cá nhân 2. Số tiết dự kiến: 5 tiết 3. Mục tiêu của chương: giúp sinh viên hiểu rõ khái niệm về công tác xã hội với cá nhân, các nguyên tắc hành động, vai trò của nhân viên xã hội và các thành tố trong công tác xã hội 4. Chi tiết đề mục của chương 1 1.1. Khái niệm về công tác xã hội với cá nhân 1.2. Các nguyên tắc hành động trong công tác xã hội cá nhân 1.2.1. Chấp nhận thân chủ 1.2.2. Thân chủ tham gia giải quyết vấn đề 1.2.3. Tôn trọng quyền tự quyết định của thân chủ 1.2.4. Cá nhân hoá 1.2.5. Đảm bảo sự bí mật riêng tư cho đối tượng 1.2.6. Nhân viên xã hội luôn ý thức về mình 1.2.7. Xây dựng mối quan hệ nghề nghiệp giữa nhân viên xã hội và thân chủ. 1.3. Vai trò của nhân viên xã hội 1.3.1. Vai trò giáo dục 1.3.2. Vai trò trung gian, nối kết 1.3.3. Vai trò người tạo thuận lợi 1.3.4. Vai trò biện hộ 1.4. Các thành tố trong công tác xã hội với cá nhân 1.4.1. Con người của thân chủ 1.4.2. Vấn đề môi trường sống của thân chủ 1.4.3. Tổ chức xã hội, nơi nhân viên xã hội công tác
  3. 3. 1.4.4. Tiến trình giải quyết vấn đề: xác định vấn đề, phân tích vấn đề, lên kế hoạch giải quyết vấn đề, thực hiện kế hoạch và lượng giá. 5. Kiến thức cốt lõi cần nắm: 6. Phương pháp dạy và học: Giảng lý thuyết, thảo luận nhóm, thuyết trình, sắm vai 7. Giáo trình tài liệu: a). Tài liệu chính: - Grace Mathew (Lê Chí An dịch): Công tác xã hội cá nhân, NXB Đại học Mở-BC, TP.HCM,1999 - Nguyễn Thị Oanh: Công tác xã hội đại cương, NXB Đại Học Mở – BC TP.HCM, 1998 - Nguyễn Thị Thu Hà, Phương pháp Công tác xã hội với cá nhân, tài liệu tập huấn Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, 2000 b). Tài liệu tham khảo: - Nguyễn Thị Oanh và nhóm tác giả, An sinh xã hội và các vấn đề xã hội, Khoa Phụ Nữ Học, Đại học Mở-BC TP.HCM 1997 - Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Tài liệu tập huấn Công tác xã hội, Hà Nội, 1997 - Robert Martin Chazin, Shela Berger Chazin, Hành vi con người và môi trường xã hội, tài liệu tập huấn do Khoa Phụ Nữ Học và Đại học Fordham Hoa Kỳ phối hợp tổ chức tháng 07/1997 tại TP.HCM. - Mary Ann Forgey, Carol S. Cohen, Thực Hành Công tác xã hội chuyên nghiệp, tài liệu tập huấn do Khoa Phụ Nữ Học và Đại học Fordham Hoa Kỳ phối hợp tổ chức tháng 08/1997 tại TP.HCM - Marian Brandon, Gillian Schofield, Liz Trinder, Nigel Stone ( Nguyễn thị Nhẫn dịch) Công tác xã hội với trẻ em, NXB Đại học Mở-BC, 2001 - Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Thị Mến, Nguyễn Thị Kim Phụng, Đặng Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Vân, Ths. Nguyễn Ngọc Lâm hiệu đính, Một số trường hợp điển cứu về trẻ em trong công tác xã hội cá nhân, NXB Đại học Mở – Bán công TP.HCM 2000. - Nguyễn Ngọc Lâm, Sách bỏ túi dành cho Nhân viên xã hội, NXB Đại học Mở- Bán Công TP.HCM 8. Câu hỏi chương 1. 8.1. Trong các nguyên tắc hành động của nhân viên xã hội, anh/chị tâm đắc nguyên tắc nào nhất? Vì sao? Hãy giải thích? 8.2. Khi vận dụng các nguyên tắc hành động nầy trong một trường hợp cụ thể, anh chị cảm thấy nguyên tắc nào khó thực hiện nhất? Vì sao? Xin cho biết lý do? 8.3. Sắm vai minh hoạ các vai trò của nhân viên xã hội Chương 2: 1. Tên chương: Tiến trình giải quyết vấn đề 2. Số tiết dự kiến: 15 tiết 3. Mục tiêu của chương: Nắm vững các bước trong tiến trình giải quyết vấn đề để giải quyết một trường hợp cụ thể.
  4. 4. 4. Chi tiết đề mục của chương 2 2.1.Tiến trình giải quyết vấn đề (tiến trình 7 bước) 2.1.1. Nhận diện vấn đề 2.1.2. Thu thập thông tin 2.1.3. Phân tích, đánh giá, chẩn đoán/ xác định vấn đề 2.1.4. Lên kế hoạch giải quyết vấn đề 2.1.5. Thực hiện kế hoạch 2.1.6. Lượng giá các hoạt động 2.1.7. Kết thúc hay tiếp tục 2.2. Cách viết một trường hợp cụ thể 2.3. Hệ thống thân chủ 2.4. Sơ đồ gia tộc 2.5. Sơ đồ sinh thái 2.6. Thực hành các trường hợp cụ thể theo tiến trình giải quyết vấn đề 5. Kiến thức cốt lõi cần nắm: 6. Phương pháp dạy và học: Giảng lý thuyết, thảo luận nhóm, thuyết trình, sắm vai. 7. Giáo trình tài liệu: a). Tài liệu chính: - Grace Mathew (Lê Chí An dịch): Công tác xã hội cá nhân, NXB Đại học Mở-BC, TP.HCM,1999 - Nguyễn Thị Oanh: Công tác xã hội đại cương, NXB Đại Học Mở – BC TP.HCM, 1998 - Nguyễn Thị Thu Hà, Phương pháp Công tác xã hội với cá nhân, tài liệu tập huấn Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, 2000 b). Tài liệu tham khảo: - Nguyễn Thị Oanh và nhóm tác giả, An sinh xã hội và các vấn đề xã hội, Khoa Phụ Nữ Học, Đại học Mở-BC TP.HCM 1997 - Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Tài liệu tập huấn Công tác xã hội, Hà Nội, 1997 - Robert Martin Chazin, Shela Berger Chazin, Hành vi con người và môi trường xã hội, tài liệu tập huấn do Khoa Phụ Nữ Học và Đại học Fordham Hoa Kỳ phối hợp tổ chức tháng 07/1997 tại TP.HCM. - Mary Ann Forgey, Carol S. Cohen, Thực Hành Công tác xã hội chuyên nghiệp, tài liệu tập huấn do Khoa Phụ Nữ Học và Đại học Fordham Hoa Kỳ phối hợp tổ chức tháng 08/1997 tại TP.HCM - Marian Brandon, Gillian Schofield, Liz Trinder, Nigel Stone ( Nguyễn thị Nhẫn dịch) Công tác xã hội với trẻ em, NXB Đại học Mở-BC, 2001 - Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Thị Mến, Nguyễn Thị Kim Phụng, Đặng Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Vân, Ths. Nguyễn Ngọc Lâm hiệu đính, Một số trường hợp điển cứu về trẻ em trong công tác xã hội cá nhân, NXB Đại học Mở – Bán công TP.HCM 2000.
  5. 5. - Nguyễn Ngọc Lâm, Sách bỏ túi dành cho Nhân viên xã hội, NXB Đại học Mở- Bán Công TP.HCM 8. Bài thực hành chương 2 - Chia nhóm, mỗi nhóm xây dựng một trường hợp cụ thể và lên kế hoạch giải quyết vấn đề. Chương 3: 1. Tên chương: Các kỹ năng thực hành trong công tác xã hội cá nhân 2. Số tiết dự kiến: 15 tiết 3. Mục tiêu của chương: giúp sinh viên nắm vững một số kỹ năng cơ bản trong công tác xã hội cá nhân và vận dụng các kỹ năng khi tiếp xúc với thân chủ 4. Chi tiết đề mục của chương 3. 3.1.Vấn đàm 3.1.1. Khái niệm 3.1.2. Các bước tiến hành một cuộc vấn đàm 3.2. Vãng gia (thăm viếng gia đình thân chủ) 3.3. Ghi chép hồ sơ cá nhân. 3.4. Các kỹ năng thực hành trong công tác xã hội cá nhân 3.4.1 Kỹ năng giao tiếp 3.4.2. Kỹ năng truyền thông 3.4.3. Kỹ năng lắng nghe 3.4.4. Kỹ năng quan sát 3.4.5. Kỹ năng phân tích - đánh giá vấn đề 3.4.6. Kỹ năng can thiệp - giải quyết vấn đề 3.4.7. Kỹ năng bảo vệ lợi ích thân chủ 3.4.8. Kỹ năng tham vấn. 5. Kiến thức cốt lõi cần nắm: 6. Phương pháp dạy và học: Giảng lý thuyết, thảo luận nhóm, sắm vai 7. Giáo trình tài liệu: a). Tài liệu chính: - Grace Mathew (Lê Chí An dịch): Công tác xã hội cá nhân, NXB Đại học Mở-BC, TP.HCM,1999 - Nguyễn Thị Oanh: Công tác xã hội đại cương, NXB Đại Học Mở – BC TP.HCM, 1998 - Nguyễn Thị Thu Hà, Phương pháp Công tác xã hội với cá nhân, tài liệu tập huấn Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, 2000 b). Tài liệu tham khảo: - Nguyễn Thị Oanh và nhóm tác giả, An sinh xã hội và các vấn đề xã hội, Khoa Phụ Nữ Học, Đại học Mở-BC TP.HCM 1997 - Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Tài liệu tập huấn Công tác xã hội, Hà Nội, 1997
  6. 6. - Robert Martin Chazin, Shela Berger Chazin, Hành vi con người và môi trường xã hội, tài liệu tập huấn do Khoa Phụ Nữ Học và Đại học Fordham Hoa Kỳ phối hợp tổ chức tháng 07/1997 tại TP.HCM. - Mary Ann Forgey, Carol S. Cohen, Thực Hành Công tác xã hội chuyên nghiệp, tài liệu tập huấn do Khoa Phụ Nữ Học và Đại học Fordham Hoa Kỳ phối hợp tổ chức tháng 08/1997 tại TP.HCM - Marian Brandon, Gillian Schofield, Liz Trinder, Nigel Stone ( Nguyễn thị Nhẫn dịch) Công tác xã hội với trẻ em, NXB Đại học Mở-BC, 2001 - Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Thị Mến, Nguyễn Thị Kim Phụng, Đặng Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Vân, Ths. Nguyễn Ngọc Lâm hiệu đính, Một số trường hợp điển cứu về trẻ em trong công tác xã hội cá nhân, NXB Đại học Mở – Bán công TP.HCM 2000. - Nguyễn Ngọc Lâm, Sách bỏ túi dành cho Nhân viên xã hội, NXB Đại học Mở- Bán Công TP.HCM 8. Bài thực hành chương 3 - Chia nhóm nhỏ 5 người thực hành một cuộc vấn đàm giữa nhân viên xã hội và thân chủ, chú ý vai nhân viên xã hội phải áp dụng các kỹ năng trong vấn đàm Chương 4 1. Tên chương: Thực hành giải quyết trường hợp cụ thể 2. Số tiết dự kiến: 10 tiết 3. Mục tiêu của chương: Giúp sinh viên trình bày một trường hợp cụ thể với đầy đủ thông tin cần thiết và vận dụng phương pháp công tác xã hội với cá nhân trong việc giải quyết vấn đề 4. Chi tiết đề mục của chương 1 - Thảo luận nhóm - Thực hành sắm vai - Ghi chép 5. Kiến thức cốt lõi cần nắm: 6. Phương pháp dạy và học: Giảng lý thuyết, thảo luận nhóm, thuyết trình, sắm vai. 7. Giáo trình tài liệu: a) Tài liệu chính - Grace Mathew (Lê Chí An dịch): Công tác xã hội cá nhân, NXB Đại học Mở-BC, TP.HCM,1999 - Nguyễn Thị Oanh: Công tác xã hội đại cương, NXB Đại Học Mở – BC TP.HCM, 1998 - Nguyễn Thị Thu Hà, Phương pháp Công tác xã hội với cá nhân, tài liệu tập huấn Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, 2000 b). Tài liệu tham khảo: - Nguyễn Thị Oanh và nhóm tác giả, An sinh xã hội và các vấn đề xã hội, Khoa Phụ Nữ Học, Đại học Mở-BC TP.HCM 1997 - Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Tài liệu tập huấn Công tác xã hội, Hà Nội, 1997
  7. 7. - Robert Martin Chazin, Shela Berger Chazin, Hành vi con người và môi trường xã hội, tài liệu tập huấn do Khoa Phụ Nữ Học và Đại học Fordham Hoa Kỳ phối hợp tổ chức tháng 07/1997 tại TP.HCM. - Mary Ann Forgey, Carol S. Cohen, Thực Hành Công tác xã hội chuyên nghiệp, tài liệu tập huấn do Khoa Phụ Nữ Học và Đại học Fordham Hoa Kỳ phối hợp tổ chức tháng 08/1997 tại TP.HCM - Marian Brandon, Gillian Schofield, Liz Trinder, Nigel Stone ( Nguyễn thị Nhẫn dịch) Công tác xã hội với trẻ em, NXB Đại học Mở-BC, 2001 - Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Thị Mến, Nguyễn Thị Kim Phụng, Đặng Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Bích Vân, Ths. Nguyễn Ngọc Lâm hiệu đính, Một số trường hợp điển cứu về trẻ em trong công tác xã hội cá nhân, NXB Đại học Mở – Bán công TP.HCM 2000. - Nguyễn Ngọc Lâm, Sách bỏ túi dành cho Nhân viên xã hội, NXB Đại học Mở- Bán Công TP.HCM 8. Bài tập thực hành chương 4: - Chia nhóm, xây dựng một trường hợp cụ thể và lên kế hoạch giải quyết theo phương pháp công tác xã hội cá nhân. IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP - Dự lớp: 10% - Bài kiểm tra giữa kỳ: 20% - Thi cuối học kỳ: 70%.

×