NNCL307-2EAv1.1       Szepes MáriaA VÖRÖS OROSZLÁN       Misztikus regény Háttér Lap- és Könyvkiadó Kft., 19...
ADAM CADMON  Adam Cadmon levele sok évvel ezelıtt, 1940 nyarán érkezett el hozzám a kisházba, amelyrıl néhány bizalmas b...
váljék, és megfékezze magát a betegséget. Mivel e könyvben szerepem úgyszólvánszemélytelen, csak annyiban térek ki munkára...
"Mélyen Tisztelt Tanár Úr!  Remélem, személyes látogatásommal sikerül majd kibékítenem azért, hogymunkájában megzavarom....
Szavaim elıl elsiklik a lényeg, amely ıt megjeleníthetné. Hogyan fejezzem kipéldául szemének derős, átható, ismerıs, a sze...
ismeretei és saját sejtelmei róla. Én emlékezem, ön érzi, hogy nem elıszörtalálkoztunk ma, én tudom. Ön egy belsı parancsr...
megjelenik fénylı mása is – a káprázat mellett a valóság. Az Antikrisztussalszemben a Szabadító. S hogy az írás beteljék, ...
– Nem! – törtem ki elhárítón. – Ilyen mélységek nincsenek az emberben! Eztnem bírhatja el egyetlen lélek sem!  – A lélek...
– Csak errıl a kis házról van szó – mondotta feleletképp. – Noé bárkájáról. Sebben is erısen meg kell majd kapaszkodnia, h...
ADAM CADMON KÉZIRATA               Elsı könyv              A príma matéria     "A titkos ...
pillanatonként színét változtató egyénisége azonban megtöltötte a házat. Alegállhatatlanabb asszony volt, akit ismertem. S...
Igyekeztem mindkettıt elkerülni. Rettentıen fukar volt, és mindenkitıl sajnálta azételt. İ maga csak titokban ínyenckedett...
*  Anyámnak volt egy nagybátyja, aki idıközönként beállított hozzánk.Sebastiannak hívták.    Anyám mélységesen szégy...
– Eredj csak játszani, kisfiam… Eredj szépen – hangja is másképpen csengett.Fakó volt és szomorú. – Ne járj az én nyomomba...
hogy Flamel a Bölcsek Kövének birtokában, a nem nemesfémek arannyáváltoztatásával szerezte vagyonát. Flamel, saját leírása...
aranycsinálás. Az alchimia mély-mély tenger, Hans, de egyedül a kiválasztottaknaktárja fel igazi tartalmát. Mi pedig nem t...
kövek. Nem! Ez túl gonosz és értelmetlen! Sebastiannak annyi mindenért kellettvolna még élnie… és nekem… egyáltalában nem ...
húzott és eret vágott. Kitőnıen értett zárak, lakatok kinyitásához, apró tárgyakeltüntetéséhez és idegen zsebekbıl való el...
csúcsai áhítatos és zenei hatást keltettek, mint egy zsoltár égre szárnyaló hangjai.Lejtıs, macskaköves utcáin a derős méz...
mit ér az egész föld maga, ha meg kell halni? Néztem az utcákon hullámzótömeget, ahogy fecsegve, nevetgélve sütkérezett a ...
egyikben sem volt meg ez az erı. Vajon… s erre a gondolatra tőz ömlött áttestemen… vajon ı volna az, akire várok?!  Az é...
Hirtelen szembenéztünk. Kérdése annyira váratlanul ért, hogy csak dadognitudtam:  – Én… én… nem…  – Lesel utánam. Tegn...
követett el, és most menekül a következmények elıl? Nem. Rochard nemkövethetett el bőnt. A bőnözı fél… és Rochard-ban nyom...
infinitae potentiae nobis suis objectissimis creaturis communical.*  [* Miként kevés embernek tulajdona ez a mővészet, ú...
tiszteletteljes, félénk sóvárgás, amely szememben ült, valódi volt, csak éppentöredéke azoknak a másfajta dolgoknak, amely...
*  Így lettem szolgája és tanítványa Eduard Anselmus Rochard-nak, azalchimistának. Azt hittem, saját ravaszságomnak kösz...
– Nem! – Bahr hangján hallottam, hogy csúfondárosan mosolyog. – Nem derültki. A tartós felhızetrıl nyilván az emberi ostob...
csak körül! Az alchimia elevenebb, dühöngıbb valóság, mint egy pestisjárvány.Még magát is megfertızte. Az a tény, hogy Fla...
de Hui-sen mindig legázolta, mielıtt egyetlen hangot kinyöghetett volna, ígyérkezett el a hajnal. Az ablakon át gyöngéd, e...
azzal, amit mond, hanem azzal, amit elhallgat. Mintha olyan tapasztalatai,ismeretei lennének, amelyek közlés nélkül bizony...
Rochard Bahrral szemben nem tagadott semmit. Nyíltsága valósággalmegrendítette a kis betőmolyt. Miért olyan közlékeny vele...
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Szepes maria -_a_voros_oroszlan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Szepes maria -_a_voros_oroszlan

1,435 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,435
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Szepes maria -_a_voros_oroszlan

 1. 1. NNCL307-2EAv1.1 Szepes MáriaA VÖRÖS OROSZLÁN Misztikus regény Háttér Lap- és Könyvkiadó Kft., 1989 © Szepes Mária ISSN 0238-5457 ISBN 963 7403 38 8 Felelıs kiadó: Erdei Grünwald Mihály Felelıs szerkesztı: Gálvölgyi Judit A borítót tervezte: Konecsni György Mőszaki vezetı: Lantos Kálmán Mőszaki szerkesztı: Gregor László Kiadványszám: 89/5 Terjedelem: 22 (A/5) ív Szikra Lapnyomda, Budapest (89-0539)Felelıs vezetı: Dr. Csöndes Zoltán vezérigazgató
 2. 2. ADAM CADMON Adam Cadmon levele sok évvel ezelıtt, 1940 nyarán érkezett el hozzám a kisházba, amelyrıl néhány bizalmas barátomon kívül senki sem tudott. Alacsonyparasztház volt, vadszılıvel futtatolt verandával, zöld zsalus ablakokkal és meszeltfalakkal. Szelíden lejtı domb oldalába ágyazva állott, öreg, illatos hársak sátraalatt. Sem vonaton, sem autón nem lehetett megközelíteni; a legközelebbivasútállomástól egyórás, dombokon áthaladó út vezetett hozzá, A posta is csakhetenként egyszer cserkészett fel "Noé bárkájába", ahogy tanyámat elneveztem. Aház szobáit belül kényelmes, modern lakóhelyiségekké alakítottam át, de a vizetkézzel pumpáltam fel a kútból a tartályba, este pedig petróleumlámpával ésgyertyákkal világítottam, de 1940-ben mi, érzékenyebb emberek általában márszívesen emigráltunk a "primitív" múltba a "kultúra" dühöngı áldásai elıl. Ablakaimból s verandámról szılıvel beültetett, széles dombhátakra, s lábuknála Duna tükrös felszínére láttam. Házamat gondos kereséssel, szándékosan választottam ilyen hozzáférhetetlenhelyen. Éreztem, ha nem tépem ki magamat a város zaklató légkörébıl, sohasemjutok el munkám befejezéséhez. Foglalkozásom a városhoz köt. Mint egy nagy kórház idegosztályának vezetıje,teljességgel lehetetlennek látszott, hogy függetleníteni tudjam magamat egy csomókötelezettség alól. A különféle pályák között talán az orvos leginkább rabszolgájamesterségének, mert olyan területen áll poszton, ahol nincsenek szabályozhatódolgok; minden esemény sürgetı, ijesztı váratlansággal tör elı, és nem tőrhalasztást. Az irány, amellyel pionírként foglalkozom, súlyos dilemma elé állított.Mesterségem és könyvem is – amelyhez éveken át győlt az anyag – egész embertkívánt. Bizonyos részletkérdések tisztázásához nagy olvasási restanciám volt.Megkíséreltem az éjszaka egy részét feláldozni, de egészségem sínylette meg, sami még rosszabb, maga a munka is. Olyan problémákat tárgyaltam, amelyekösszpontosított erıkifejtést követeltek, különben tételei meggyengültek, és kitőnıtámadási felületet nyújtottak. Én pedig nem kockáztathattam azt, hogy félreérthetı,silány, rossz érvekkel védjek egy döntı fontosságú, igaz ügyet. Sok halasztás,megalkuvás után végül négy hónapi betegszabadságot kértem. Úgy vetettemmagamat az ügybe, mint a szakadékba ugró: zavart lélekkel, hangos lelkiismeret-furdalással, amelyet elnyomott a mindenen áthangzó, belsı sürgetés. Legügyesebbasszisztensemet helyettesül állítottam a kórházban, és kisétáltam a világból. A magány és a munka varázslatos békessége nem rögtön fogadott magába. Azelsı héten még bennem nyüzsögtek nyugtalanító torzókként a félbehagyott esetek,de azután kíméletlenül megöltem ıket magamban az egészséges szkepszissel, hogyaz emberek általában nem nélkülözhetetlenek, mert ha azok volnának, nemcserélgetné ıket szüntelenül, forgalomból kivont pénzek gyanánt, a halál. Afolyamatosság görcsös fenntartásánál, néhány ember izolált kezelésénél sokkalfontosabb, hogy az általam megismert, kikísérletezett és bevált módszer általánossá 1
 3. 3. váljék, és megfékezze magát a betegséget. Mivel e könyvben szerepem úgyszólvánszemélytelen, csak annyiban térek ki munkára természetére, amennyiben az AdamCadmon alakját és megjelenését érthetıbbé teszi, s hozzátartozik az ı csodálatostörténetéhez. Huszonöt éve foglalkozom az idegbajokkal, s körülbelül tíz éve annak, hogyteljesen új útra tértem a tekintély zsákutcáiból – anélkül, hogy kísérleteimet éseredményeimet eddig nyilvánosságra hoztam volna. Ismerem és tisztelem atudomány óvatosságát, sokszor túlhajtott védekezését az úttörıkkel szemben, selkészültem rá, hogy munkám nevetségességbe fullad, támadások pergıtüzébekerül, vagy egyszerően agyonhallgatják, de mindez nem érint. Néhány tehetségestanítványom, akiket nem lehet majd kirekeszteni a gyógyászat területérıl, alaposan“fertızött" már: az én módszereim szerint gyógyít. Statisztikánk figyelemre méltószámokat mutat, s fıleg betegeink, a senki földjén bolyongó élıhalottak váltakkísértetekbıl újra emberekké. Rendszeremet metapszichoanalízisnek neveztem el, Psziché alatt én ahalhatatlan intelligenciát, minden élet transzcendens lényegét értem, amely aföldön az ember öntudatában érte el csúcspontját. E csúcspont azonban úgyviszonylik a szellem határtalanságának dimenzióihoz, mint porszem a kozmoszhoz.A lélek betegsége a híd valamiféle megrongálódását, a közvetítı szervek zavarátjelenti test és szellem között. A lélek orvosának ezt a hibát kell a klinikai módszeralaposságával megközelítenie, diagnosztizálnia és kijavítania. Ha csak tüneteketkezel, ırjöngı élıhalottakkal tömheti tele az ideggyógyintézeteket és a – világot.Persze nem sorolom ide az agy alkati zavarait, amelyek egy egész emberi életetsúlyosan determinálnak. A lélek betegségeirıl beszélek, amelyek eleinteláthatatlanok és felfedezhetetlenek a testben, s a gátlásos, rossz mederbe ömlıképzelıerı csak lassanként vájja ki kóros elváltozásait a szervezetben. A szellemnek s így a gyógyászatnak is ezt az általános forradalmát már nemsokáig lehet hosszú latin szavak ráolvasásával palackba kényszeríteni, mint amesebeli óriást, mert az idık terhesek vele, szívhangjai benne lüktetnek a világban,nemsokára meg kell születnie akkor is, ha a bábákat elégetik érte. Hogy atudománnyal szemben való eretnekségem még inkább nyilvánvalóvá legyen,nyíltan bevallom irányomnak okkult vonatkozásait. Hiszek HermesTrismegistosban, az analógiák tanának kinyilatkoztatójában, az ısihagyományokban, amelyek gyökerei egy, csak most elıderengı, történelem elıtti,hatalmas múlt ködébe vesznek. Az igazság a késıbbi idık folyamán is mindigmegjelent, de az emberek gonosz kis törpék voltak hozzá. Gondoljunk csakParacelsusra, kollégái gyilkos irigységére, amely végül is bezúzta koponyáját, egyolyan koponyát, amelyért hiába kínáltak volna fel néhány ezer fejet a magukéból:sárért akkor sem lehet aranyat venni, ha tonnaszám mérik. Adam Cadmon levele csak néhány sort tartalmazott: 2
 4. 4. "Mélyen Tisztelt Tanár Úr! Remélem, személyes látogatásommal sikerül majd kibékítenem azért, hogymunkájában megzavarom. Mind össze két napon át kívánom vendégszeretetétigénybe venni. Érkezésem pontos idejét még nem tudom, mert néhány ügyelintézésétıl függ, de úgy gondolom még e héten utazhatom. A viszontlátásig szívélyesen üdvözli híve: Adam Cadmon" Így írta alá: Adam Cadmon. A levelet Budapesten adták postára. Elsı gondolatom az volt, hogy valamelyik barátom megtréfált. Címemethárman ismerték. Az asszisztensem, pesti házvezetınım és szórakozott agglegénykollégám, akivel végtelen sakkcsatákat hadakoztam végig, s aki kórházban feküdtsúlyos epekı-operációval. Megbízhatóságukban nem kételkedtem. Tudtam, hogycímemet nem árulták el senkinek – sem ismerısnek, sem idegennek. Akkor háthonnan szerezte meg mégis ez az “Adam Cadmon", miért nevez! magát ezen akabalisztikus néven, amely a kozmoszt jelenti – és mit akar tılem? A zavarástól való bosszús félelmemet elnyomta növekvı kíváncsiságom. Alevélbıl és a névbıl mágia szállt fel. Újra és újra visszatértem hozzá,foglalkoztatott. Vizsgáltam a keskeny, egyenes dılésszögő, hasonlíthatatlanuleredeti írást. Volt benne valami hieroglifaszerő. A borítékon nemcsak nevem álltott világosan, hanem a többi részletes utasítás mellett a ház elnevezése is, amelyetsehová nem írtam fel, és csak baráti körben emlegettem: Noé bárkája.Megfejthetetlen volt. Szinte izgalommal vártam Adam Cadmon megjelenését. Azon vettem észre magamat, hogy reggel, ébredéskor elsı gondolatom az,vajon ma megjön-e? Harmadnap már nem bírtam a tétlen bizonytalanságot;önmagamat áltatva, hogy csak gyufáért, gyertyáért meg némi élelmiszerértigyekszem a faluba, lesétáltam a vonathoz. Az állomáson nem szállt le senki.Csalódást éreztem. Otthon megtudtam azonban, hogy távollétemben megérkezett. * A verandán ült, mikor beléptem. Felállt, hozzám lépett, és a kezét nyújtotta. Korát nem tudtam volna megállapítani. Nem volt öreg. Arca keskeny, finomvágású és teljesen ránctalan. De fiatal sem volt. Nem tudom meghatározni, miért,ez a szó egyáltalában nem fejezte ki ıt. Inkább idıtlen, jelenben lévı állandóságtükrözıdött róla. Vonásai enyhén mongolosak voltak, arcbıre kreol, bár csakannyira, amennyire Európában is elıfordul. Világítóan zöldeskék,mandulametszéső, nagy szemétıl nehéz volt elvonni a tekintetet. Széles, magashomloka nemes domborulataival, finoman homorú halántékával a természetmestermővének tőnt a képzett frenológus elıtt. Fekete, simán hátrafésült, tompafényő haja mélyen a nyakába simult. Kényelmes, fehér nyári öltönyt viselt. 3
 5. 5. Szavaim elıl elsiklik a lényeg, amely ıt megjeleníthetné. Hogyan fejezzem kipéldául szemének derős, átható, ismerıs, a szellem legmélyérıl visszhangot idézıpillantását?! Egy másodpercig sem volt idegen, anélkül, hogy kapcsolatunkkeletkezését és mibenlétét ismertem volna. Halk, egyenletes hangján legelıször munkám iránt érdeklıdött. Mialattbeszélgetésbe mélyedtünk, nem éreztem meglepıdést, mennyire tájékozott felıle.Készülı könyvembıl részleteket idézett, s én ezt magamban futólagosan elintéztemazzal, hogy biztosan az orvosi közlönyben írt cikkeimet olvasta – de hirtelen, szóközben rádöbbentem: éppen ezekrıl a dolgokról sehol nem tettem említést. Csak apapír tud róla íróasztalomon, a töltıtoll, meg én. Illetve… rábámultam, s ıelmosolyodott. – Nem boszorkányság! Csak egy lépés elıre, azon a területen, amelyen ön ismunkálkodik. Az egész komplexum készen van a tudatában, és én leolvastam. Ez aképesség minden emberben benne szunnyad, csak ki kell fejleszteni. Ez a magyarázat hirtelen egy olyan síkra zökkentett át, ahol a világkép néhánydimenzióval gazdagabb. Beszélgetésünk a háborúra terelıdött. Azt mondotta, Lublinból érkezettegyenesen azért, hogy meglátogasson, s holnapután már indul is vissza. Ekijelentése különféle kérdések tömegét kavarta fel bennem. Mit keres Lublinban,ahol a legkegyetlenebb háború pusztított, s ma is szörnyő elnyomás uralkodik.Lengyel talán? Tökéletesen beszélt magyarul, bár egy alig érezhetı idegenszerőakcentussal. Budapesten csak egyetlen napot töltött, nem ismer ott senkit,egyenesen hozzám jött… de hát akkor ki adta fel Budapestrıl a levelet négy napelıtt, honnan tud rólam és egyáltalában, hogyan utazhat magánember a háborúszónákon át?! – Nem vagyok lengyel – felelte gondolatomra. – 1939 júliusában költöztemLublinba. – Német! – ötlött fel bennem a szorongó gyanú árnyékával együtt. – Csaknem… – Tibetbıl jöttem – mondotta egyszerően. – Ezt a látogatást már ottelhatároztam. Ha eltakarítja lelkében a pillanatélető tudat gondolatlepkéit,megtalálja alatta a bizonyosságot, hogy várt rám. Persze a kijelölt ember nemcsakaz értelmével várakozik, hanem a sejtelmeivel, elıérzeteivel, nyugtalanságaival, s akimeríthetetlen hitével abban, hogy a kifejezhetetlen, a háromdimenziós életszigorú törvényeivel megközelíthetetlen lényeg jelentkezik s megmutatkozikegyszer. Kettınk között csak annyi a különbség, hogy ön sejt valamit, én megemlékezem. De közös munkánkra nézve ennek nincsen jelentısége. Fontos, hogytud a dolgokról, szilárdan véghezviszi azt, amivel megbízták, és ismertetıjeleithiánytalanul megırizte. – Mi az, amivel megbíztak… kik azok, akik megbíztak és… micsodaismertetıjeleket ıriztem meg?! – szakadtak ki belılem a kérdések. – A szavaknak nagy hibájuk, hogy mindenki mást ért alattuk. Elıszöregyeztetni kell ıket, mint a különféle órákat. Emlékezés alatt én az elızı életekrevaló emlékezést értem. Ön tudja és hiszi, hogy az újraszületés valóság, vannak 4
 6. 6. ismeretei és saját sejtelmei róla. Én emlékezem, ön érzi, hogy nem elıszörtalálkoztunk ma, én tudom. Ön egy belsı parancsra elvonult ide, Noé bárkájába,hogy befejezze munkáját, amelyre a jövınek szüksége van, én tudom, hogy ez abelsı parancs megbízás onnan, ahol az új Eont készítik elı a szellem forradalmárai,a megújult lélek összeesküvıin át. Ön közéjük tartozik, anélkül, hogy ez életébentudna róla, de biztosíthatom, tudatosan esküdött fel valamikor. Világos, ugye? Önkéntelenül igent bólintottam, noha ez a “világosság" inkább elvakított, mintlátóvá tett. Furcsa, emelkedett állapot tartott hatalmában, míg Adam Cadmonházamban tartózkodott. Jelenlétében nem tudtam vitázni, analizálni, ellenszegülni.Egy-egy pillanatra felmerült bennem, hogy talán szuggesztió áldozatául estem,mert minden szava a megismerttel, az érvekkel alátámasztható tényekkel szembenolyan meggyızı erıvel zuhan belém, hogy a kétely csíráját is összezúzza. Aszuggesztióval azonban éppen eleget kísérleteztem ahhoz, hogy tudjam, mennyiremás természető dologgal kerültem most szembe. Semmiféle áthangolás! szándék,erıszakos áram nem indult ki belıle. Csak önmaga volt, a megismerésnek, uraltszellemi erıknek és képességeknek hatalmas töltésével, s megnyilatkozásait nemtétova, emberi bizonytalansággal, hanem átütı, súlyos bizonyossággal telítette. * Este, vacsora után a kertben üldögéltünk. Sötét, csillagokkal teletőzdelt égboltfeszült fölöttünk. A csillagképek láthatatlan üvegburára festett ábrái kör ülragyogtak bennünket. Sápadt, titokzatos folyamként ömlött át a horizonton a Tejút.Közel a nagy teleholdhoz két, éles fényő csillag szolarizált: a Szaturnusz és aJupiter szoros közelállásban, konjunkcióban egymással. Szemem e két csillagonkötött ki, s eltőnıdtem hatalmukon, egymásnak ellentmondó s egymást mégiskiegészítı erıiken. Jupiter a nagy jótevı; tüzes, lendületes, építı – Szaturnusz azakadályemelı, dermesztı, szenvedést hozó s transzcendens lényegében aszenvedésen át tanító bolygó. Jupiter a Nap barátja, Szaturnusz a nagy magányos.Egyik veszélye a tőz, a másiké a dermedés. Vajon micsoda hatásokkal telíti avilágot e két óriás küzdelme? – A Messiások konstellációja – mondotta mellettem Adam Cadmon halkan. Megrezzentem. Egyszerre felzúgott bennem e hasonlíthatatlan éjszakavarázslata. Adam Cadmon megint a gondolatomra felelt. – A Jupiter és a Szaturnusz konstellációja elızte meg Krisztus születését is –folytatta csendesen. – Akkor a Halak jegyében állt a nagy konjunkció. Most aBikában áll. Amaz a kereszténységet hozta el a világnak, ez pedig majd a filozófiaiés társadalmi forradalmat, a szellem megváltását hozza az anyag rabságából. AMessiás, aki most születik, az új Eon kapunyitója lesz. – Egy új Messiás születik… Hol? Mikor? – kérdeztem értetlenül. – Lublinban. 1941 áprilisában. A lublini gettóban, ott, ahol legsúlyosabb a teherés legnagyobb a sötétség. A megalázottak és megnyomorítottak között. Árnyékamessze elırenyúlt: a Bőn Embere, a Törvénytaposó, a hazugságnak mindenhatalmával és jelével megjelent már. S ahol az árnyéka a földre vetıdött, ott 5
 7. 7. megjelenik fénylı mása is – a káprázat mellett a valóság. Az Antikrisztussalszemben a Szabadító. S hogy az írás beteljék, s az idı örök hullámverésénekvisszatérı ritmusa hallhatóvá váljék, egy zsidó leány törvénytelen fiaként jön avilágra; egy fajtájának bánatával, szenvedéseinek félelmetes okosságával,üldöztetésének rémült gyöngeségével terhelt zsidó lány fia lesz. Ez a szelídleányanya mása annak az ısi anyának, aki ezerkilencszáznegyven év elıttmegszülte fiát egy istállóban. Hangja halkan, egyszerően csengett, bennem mégis tőz győlt tıle. Lenyőgözötta határtalan, értelmen túli bizonyosság, hogy minden szava megrázóbban igaz,mint a látható dolgok körülöttem. – És ön… Miért van ön Lublinban?! – ez volt az elsı kérdés, amelyetszemélyérıl nekiszegeztem. – Ha majd az emberi győlölet és esztelenség istállójában megszületik aBölcsesség, a csillagot követve felkeresik İt azok, akiket meghívtak akeresztelıre. Hozzám már eljutott a hívás. Azért jöttem vissza a névtelenségbıl,hogy helyet készítsek Neki, és megjelentsem üt. Azért jöttem, hogy az Igazaknaktudtára adjam: ezek azok az idık, amelyekrıl a jövendölések szólnak. Olyan napokkövetkeznek, amelyek malmai gyorsan ırölnek, és összezúznak minden emberitámasztékot. Tüzek támadnak, amelyek fölégetik az anyag utolsó menedékeit is.Nem lesz talpalatnyi föld, tenyérnyi tetı, ahol a menekülı megállhatna, ahol azüldözött elbújhatna. Utoljára omlik le talapzatáról az annyiszor felállítottaranyborjú. Könnyek áradata nem lágyítja meg a könyörtelenség démonainakszívét. A vér tengerré dagad és elönti az országokat, városokat, utcákat, házakat,termıföldeket kerteket, tavakat és folyókat; mert a Vízöntı hővös óceánja elıttmindig vér mossa tisztára a földet. A szenvtelenül pergetett apokaliptikus szavak értelme hosszú ideig nem tudottagyamba, idegeimbe törni. Kábultan néztem a tücsökciripeléstıl zúgó táj sötét,szelíd körvonalait. Üde, hős szagok simogatták arcomat, akác- és bodzaillat. Egymessze tanyáról kutyaugatás hangzott. A folyóparton békák rekedt, lágy hangjakérte az esıt. A vér, halál, aljas durvaság fogalmai meghátráltak az éj tisztabékessége elıl… hirtelen rámtört azonban valahonnan a jövı misztikusdimenziójából s az Akasából* az eljövendı évek borzalmainak sejtelme, a mindenelbírhatót és elképzelhetıt meghaladó pusztítás és pusztulás, a győlölet ırjöngése,védtelen tömegek kiszolgáltatottsága, a démoni vitustánc félbeszakíthatatlan,öngyilkos rángatódzása – s a csendes táj is megelevenedett egyszerre. Baljóshangok, félelem, lapuló nyugtalanság csak idegekkel érezhetı, állandó remegéselüktetett benne, s szívszorító, verejtékes várakozás a hirtelen felvijjogószörnyőségre – olyan tömény és annyira valóságos volt ez az érzés, hogyfulladoztam tıle, s szívem rohanó lüktetésbe kezdett. [* A hinduk szerint a világéternél sokkal finomabb, ısibb anyag, éppen olyanısi, mint maga a szellem. Az Akasa tartalmazza a Kozmosz eseményeinek mindenideáját. Nincsen kauzalitásnak alávetve, csak a belıle alkotott formák tartoznak azokság törvénye alá.] 6
 8. 8. – Nem! – törtem ki elhárítón. – Ilyen mélységek nincsenek az emberben! Eztnem bírhatja el egyetlen lélek sem! – A lélek természetében isteni is, démoni is. Aszerint, hogy a Fény vagy aSötétség erıi jutnak a fogantyúkhoz, amelyekkel mozgatják. A lélek a lét változó,szubtilis nyersanyaga. Azok a hatások, amelyek ráömlenek majd, olyanelementárisak, hogy ellenállhatatlanul áttörnek minden védtelen, gyönge ponton. Agyőlölet ereje ez; s akiben a legkisebb készség van rá, aki nem küzd elleneszellemének minden képességével és megismerésével, azt a győlölet démonaiseregükbe sorozzák, az elveszett. A győlölet a legfélelmetesebb, legmágikusabbhatalom, amely eddig a földön megjelent. Túlszárnyal és lebír minden más emberigyöngeséget; az egyéni önzést, kényelemvágyat, halálfélelmet. Fehérizzásigkorbácsolja a fanatizmust, tömeggé olvasztja az embert, s az a saját pusztulása áránis csak pusztítani akar. – És miért kell, hogy ez megtörténjék?! – kérdeztem szinte kiáltva, hogyhangom végigömlött az alvó fák között. – Ha a látható dolgok mögött Tervezı ésterv van, hogyan engedheti útjára a rombolás erıit?! – Mert a látható dolgok mögött terv van – hangzott a higgadt felelet. – A földnagy transzmutációja ez, Lényege átváltozik. A fertızötteket kiveti magából, s akevesek, akik megmaradnak, vele finomulnak ólomból nemesfémmé. Ami történikmajd, az a provokáló injekció hatása. Csak azokban veti felszínre a kórt, akikbenbenne lappang. – Az emberek gyengék, tudatlanok és felelıtlenek. Vezetıik azonban tudatosakés lelkiismeretlenek. A propaganda fekete varázslatával való visszaélés az ı bőnük,nem az emberé. A rosszfajta, szők koponyákat eszmemérgekkel töltött verzércikk-és rádiószónoklat-bombák ostromolják – hogyan védekezzenek ellene? Nincsenekönálló fogalmaik, erkölcsi erıdvonalaik, csak hiányérzeteik vannak. Gyermekekık, s a hammelni patkány fogó fuvolájának hangjára tolonganak megigézetten avesztükbe. Miért sújtja ıket a büntetés?! – Helyes a kép. Az emberek gyermekek, s ezek a gyermekek nagyon kegyetlenjátékokat játszanak. Kegyetlenek egymáshoz, minden élılényhez és önmagukhoz.A föld azonban ezentúl nem gyermekek játszótere lesz, hanem gondolkodófelnıttek lakhelye. Egy ideig hallgattunk. Ezekkel a szavakkal nem lehetett vitába szállni. Tételeikinyilatkoztatások voltak, mint Henoch, Baruch, Ezra és János látomásai és apróféták tanításai. Hinni kellett, vagy kereken tagadni ıket. – Szeretném tudni – mondottam kis idı múlva csendesen –, miért jött elhozzám… éppen hozzám Tibetbıl, Lublinon át a Noé bárkájába? Ahogy kimondtam ezt, az utolsó szavak szeszélybıl, ötletbıl fakadt játékosságaelröppent: Noé bárkája! Micsoda súlyos tartalommal telt meg hirtelen ez azelnevezés! Különös sejtelmemet Adam Cadmon hangja erısítette fel: – Elhoztam valamit, aminek meg kell maradnia… át kell vészelnie az új…vérözönt. Késıbb már nem jöhettem volna. Zsibbasztó, esztelen öröm vett erıt rajtam. Nem házamra, hanem egészMagyarországra vonatkoztattam azt, amit mondott. 7
 9. 9. – Csak errıl a kis házról van szó – mondotta feleletképp. – Noé bárkájáról. Sebben is erısen meg kell majd kapaszkodnia, ha elborul az ég, és közel rohannak aviharok. – Úgy gondolja, hogy ezt az országot sem kíméli meg a… – Igen! – Nos hát… mindenképpen rendelkezésére állok. – Tudom – mondotta egyszerően. – Egy kéziratot hoztam. Szeretném, hamegırizné addig, amíg utasítást küldhetek, mi történjen vele. Nálam most és akövetkezı években nem lenne biztos helyen. Persze úgy értem, ha érdekli, el isolvashatja, * Másnap délután elbúcsúzott. * Így került hozzám Adam Cadmon kézirata. Az ı írásban közölt utasításaiszerint járok el, mikor azok elé tárom, akik a vérözönbıl megmaradtak, éstámolyogva keresik az élethez visszavezetı utat. Személyesen nem találkoztam vele többé. 8
 10. 10. ADAM CADMON KÉZIRATA Elsı könyv A príma matéria "A titkos tudományok útjára senki se lépjen rá vakmerıen, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett. Ezen az úton kételkedni annyi, mint eszelıssé válni, megállni annyi, mint elbukni, visszahıkölni annyi, mint feneketlen mélységbe zuhanni. Te, aki e könyv olvasásába kezdtél, ha végigolvasod és megérted, uralkodóvá vagy ırültté leszel. Ám tégy vele, amit akarsz – se megvetni, se elfelejteni nem fogod. Ha tiszta vagy, fáklya lesz elıtted, ha erıs vagy, fegyverré válik kezedben, ha bölcs vagy, bölcsebbé leszel. Ha azonban romlott vagy, akkor ez a könyv a pokol tüzévé lesz benned; éles tırként hatol át lelkeden, s lelkiismeretedet a megbánás és örök nyugtalanság súlyával terheli meg." (Eliphas Levy: Rituel de la Haute Magié) Sebastian, aki nem érkezett meg sehová Hans Burgner ma már olyan idegen nekem, mint testem elhalt, kicserélıdöttsejtjei. Néhány évszázaddal ezelıtt mégis ı volt az, akire örömök, szorongások,sejtelmek izgatott elfogultságával rámondtam: ez vagyok én! Hans Burgnerhitvány volt, mohó és zavaros fejő, de benne indult el az erjedés, amely életemetkiemelte a szüntelen ismétlıdés körpályájáról. Ezért kezdem történetemet vele. Azorfikus misztériumok papjaként felkínálom kezemet a noviciusnak, aki követniakar az éjszaka sötétségébe, holdtalan erdık mélyébe, születésen, halálon, azalvilág ösvényein át Hadesz kapui felé. Kezemben fáklya van, és ismerem az utat.Aki velem tart, nem téved el. Hajnalra a felkelı nap templomához érkezünk. * Swandorfban születtem 1535-ben. Gyanítom, hogy apámnak nem sok köze voltehhez, tagbaszakadt, szemtelen segédének annál inkább. Apám molnár volt; kövér,lilásfehér húsú, nehéz légzéső, jámbor és szórakozott ember, akivel anyám annyitsem törıdött, mint egy liszteszsákkal. Az ı tőrhetetlen, szeszélyes, hangos, 9
 11. 11. pillanatonként színét változtató egyénisége azonban megtöltötte a házat. Alegállhatatlanabb asszony volt, akit ismertem. Sohasem tudhatta senki, hogy egynegyedóra múlva kihez lesz szerencséje; ábrándosan fuvolázó, gyöngédvárkisasszonyhoz-e, puritán, éles szentenciákat kilövellı aszkétanıhöz, kinek testeköré láthatatlan szırcsuha csavarodik – nedves alsóajakkal, csillogó szemmelvihogó, részeg kurtizánhoz-e vagy rikácsoló kofához, aki mosdatlan szájjalkáromkodik és agyba-fıbe szid mindenkit. Véleményei ugyanegy dologrólpercenkint ellentmondtak egymásnak, s mivel erıs, – tevékeny, fáradhatatlan észsarnoki természető volt, még egy bolha se maradhatott nyugton tıle. Mindenkitmegmozgatott, ellentmondó parancsokkal összevissza hajszolt, és mikor a dolgokvégképpen zőrzavarba fúltak és sikerült az embereket és állatokat az ırülethezközel sodornia, izgatottan és szinte elégedetten tekintgetett maga körül. – Csupa hülyével vagyok körülvéve! – jelentette ki vércsehangon, majdváratlanul, inkább a jólesı izgalom hatása alatt sírni kezdett. Önmagát siratta. Erremindig készen állott. Rémületében izzadó apámnak felrótta áldozatait, amelyeketérte hozott, eltemetett ifjúságát, véka alá rejtett szépségét… s itt mindig beleszıtteegy átutazó nemesember iránta érzett halálos szerelmét. – Selyemben, bíborbanjárhatnék! – zokogta hamis, patetikus hangsúllyal – és elrothadok egy büdösfészekben, ahol mindenki kihasznál! Még életemben nem kaptam egyetlen jó szóttıletek! A belemet kidolgozom értetek, s egyiknek sem jutna eszébe legalábbannyit mondani: köszönöm, Theresa! Saját szépségérıl úgy beszélt, mint a természet jelenségeirıl, mint a Napról,Holdról vagy csillagokról, s rögeszméje volt, hogy ellenállhatatlan. Ha nadrágosember ráemelte a szemét, az már “rabja" volt. A nyápic kis inastól kezdve azegykedvő, öreg zsákhordókig, mindenki érte epekedett. Félszegen topogóparasztasszonyok, akik lisztjük ırlésére vártak, megrökönyödve, értetlenülmeredtek rá, amikor egy-egy segéd háta mögött kacsintgatással, integetéssel hívtafel figyelmüket rá, hogy a mit sem sejtı legény milyen pillantással falta ıt, vagyhogyan ért hozzá szándékosan reszketı kívánságában. Magas, két vastagcölöplábon álló, durva csontú asszony volt. Körte alakban kiszélesedı, hatalmascsípıjéhez képest válla keskenynek hatott. Arca szép volt. Bıre tiszta, hamvas,vonásai szabályosak, csak orrában lappangott valami nyugtalanító hegyesség.Sötét, egymáshoz kissé közel lévı, domború szemhéjú szemébıl hideg keménységnézett ki. Nevetése bádogcsörgéshez hasonlított. Eszmélésem elsı pillanatátólkezdve taszítást éreztem iránta. Mindenbe beletúró, minden elkülönülésbebetolakodó hangos erıszakossága zárkózottá, hallgataggá, elkülönülıvé tett. Alkalmazottaink úgy változtak, mint égen a felhıjárás. A legény is, akivelviharzó, epés, féltékeny viszonyt folytatott, születésem után hamarosan továbbállt.Apám és én azonban nehezebben szökhettünk meg elıle. Apám már túl kövér,beteges és kényelmes volt, én meg még gyámoltalan gyermek, akit tehetetlenségemszolgáltatott ki neki. Ellentmondást nem tőrı szeretetkitörései, vaskos, nedves,harsány csókjai még elviselhetetlenebbek voltak, mint gyors, csípıs, szaporapofonjai, amelyeket minden elızmény nélkül arcomra kent. Ha valamilyen okból elkellett mennem mellette a szobában, pofonra vagy csókra biztosan elkészülhettem. 10
 12. 12. Igyekeztem mindkettıt elkerülni. Rettentıen fukar volt, és mindenkitıl sajnálta azételt. İ maga csak titokban ínyenckedett; apámnak és nekem nem gyızteprédikálni, hogy a sok evés mennyire ártalmas, és a vallás parancsai is tiltják. Aböjtöket könyörtelenül betartatta velünk. Segédeink és inasaink "poklosbélőek"voltak neki. Apám reszketett az ételért, én meg gyors növekedésemben falánkvoltam, mint egy fiatal állat, tehát loptam az éléskamrából, és megettem mindent,ami kezem ügyébe került. Szánalmas és humoros élmény volt valahányszorszegény apámat rajtakaptam saját éléskamrájában, ahogy bőntudatos tolvajkénttömködte magába a lekvárt. Mikor meglátott, sóhajtva és fuldokolva, a szemérmescinkostárs alázatával nyújtott felém egy hosszú szál kolbászt vagy egy darab sülthúst: – Itt van, Hans… én már az édességnél tartok… csak anyád meg ne tudja! –mondotta suttogva. – Nagyon fájna szegénynek, hogy megtörtük a böjtöt… hiábamagyaráznám neki, hogy Isten oltotta belém az undort a vízben fıtt hal iránt…vallási kérdésekben ı olyan… dogmatikus. – Azt hiszi, apám, ı koplal?! – kérdeztem tele szájjal. – Esze ágában sincs!Gesztenyével töltött kacsát evett az árnyékszékben. Láttam! – Kilested anyádat az árnyékszéken?! – megbotránkozva nézett rám, de amegbotránkozáshoz sem volt sokáig ereje. Legyintett. – Nem érted ıt, Hans. Nekifontosabb a mi lelki üdvösségünk… Hagytam neked egy kis lekvárt… Utána dobdaz üveget a patakba. Apám hamarabb menekült meg, mint én. Ebéd közben megállt a kanál akezében, feje elıbb piros, majd sötétlila lett – lefordult a székrıl, és meghalt. Anyám meglepı változatokban siratta meg. Elıször csodálatos, drámaiözveggyé magasztosult. “Szegény, jó drágámnak" nevezte. Érzelmes jeleneteketköltött utolsó óráiról, azokról a szavakról, amelyeket az elhunyt halálánakelıérzetében hozzá intézett: “Te voltál a legnagyszerőbb asszony a világon,Theresa!… Ha száz életem volna, akkor sem tudnám meghálálni, amit értemtettél… Mi lett volna belılem nélküled?!" Az igazság az, hogy halála elıtt néhányórával rettenetesen összeszidta a megboldogultat egy vászonnadrág miatt, amelyszélesen felrepedt a fenekén, amikor lehajolt. Késıbb hallottam, hogy epésen aztmondta valakinek: “Halálra zabálta magát. Tudtam, hogy ez lesz a vége!" A malom élete egyébként érdekes volt és változatos. A környezı falvakbólparasztok érkeztek szekereken, ırölni való búzát és híreket hoztak. A malomtólnem messze széles országút húzódott, amelyen a szekereken kívül néha elıkelıhintók is átutaztak. Nem sok idıt töltöttem otthon. Az országúton vándorlegényekmeneteltek, szabad, dalos kedvő fickók, akiket Nürnberg nagy mágnese vonzottmagához. Gyakran hozzájuk szegıdtem, és addig kísértem ıket, míg a fáradtság,éhség és az alkonyat haza nem kergetett. Hallgattam meséjüket, magamba szívtamvidám gyökértelenségüket és az ismeretlen, a távoli, a csodálatos légkört, amelykörüllengte ıket. Álmomban végtelenné nyúlt lábam alatt az országút. Almombannem fordultam vissza. 11
 13. 13. * Anyámnak volt egy nagybátyja, aki idıközönként beállított hozzánk.Sebastiannak hívták. Anyám mélységesen szégyenlet te ıt, demegmagyarázhatatlan módon félt is tıle. Nem merte kiutasítani, és elláttamindennel. Sötét arcú, magas, sovány, kopasz ember volt, keselyőorral és táskás,véreres szemmel. Ha vékony, gúnyos száját széthúzta, láthatóvá lettek hosszú,sárga fogai. Egyik füle hiányzott. Meglehetısen piszkos volt, és erısen ivott.Tudott írni, olvasni, és ha beszélni kezdett, mindenki elnémult körülötte. Anyámazt mondta, rengeteget hazudik, de ı is odahallgatott, mikor idegen országokról,sötét bırő szigetlakókról, óriásokról és törpékrıl, egyszemő, egylábú szörnyekrıl,repülı emberekrıl mesélt, és úgy tüntette fel, mintha ezeket személyesen láttavolna. Értett az amulettek, szerelmi báj italok készítéséhez, jósláshoz,ráolvasáshoz. Szóval “boszorkánymester" volt. És nekem hallatlanul imponált. Öttartottam a legkülönb embernek mindazok között, akiket ismertem. Lassanként azt is megértettem, anyám miért fél Sebastiantól. Attól tartott, hogy“megrontja" ıt. Magábavéve az is, hogy akadt a világon egy ember, aki anyámborzalmas természetét megfékezte, határtalan tiszteletet ébresztett bennem.Hozzászegıdtem Sebastianhoz, és nem tágítottam mellıle. Követtem hosszúsétáin, és csodálattal vegyes borzadással figyeltem, ahogy részegen beszélt ésgesztikulált magában. – Nem! – mondotta. – Aki nem Szaturnusz jelében született, az hiába törimagát… – hirtelen megtorpant, és gúnyos hangon nyekeregni kezdett: "Quide virgis fecit aurum Gemmas de lapidibus…" Nevetésben tört ki, amely keserves kecskemekegéshez hasonlított, azutántovábbrohant. Rövid gyereklábam alig bírta követni. – Marhák! Marhák! – tört ki idınként. Eleinte nem vett tudomást rólam, keresztülnézett rajtam. Azután lassankéntfeltőnt neki, hogy mindig körülötte vagyok. – Mit akarsz… he?! – förmedt rám. Annyira megijedtem, hogy izzadni kezeltem. Nem tudtam, hogyan fejezzem kiazt, amit érzek iránta, hiszen magam sem voltam tisztában vele. – Én… – nyögtem ki nagy nehezen – olyan akarok lenni… mint… mintmaga… Kicsit meghökkent: – Úgy… he…? Aztán miért?! – Mert… maga… más. Magától félnek. Anya is fél. Jól megnézett. Arcáról elıször tőnt el a fanyar, rosszindulatú kifejezés. Egészenmás volt így: öreg, fáradt és reménytelen. 12
 14. 14. – Eredj csak játszani, kisfiam… Eredj szépen – hangja is másképpen csengett.Fakó volt és szomorú. – Ne járj az én nyomomban. Vess magadra keresztet, ésmondd azt: távozz tılem! Én elátkozott vagyok. Ez a malom a tiéd lesz majd.İröld a lisztet, és ne gondolj másra. Azt mondom, verd ki a fejedbıl az egészet. Nehiggy nekem. Én csak beszélek összevissza, különben ordítanom kellene és fejemeta falba vernem. Semmit se tudok. Semmit! Elindultam az otthonomból, nincsfeleségem, nincsen gyermekem, és nem érkeztem meg sehová. Megmérgezett azaranylidérc. Három világ fölött akartam úrrá lenni, és nemsokára megdöglöm azárok szélén. – Szemébe szenilis könnyek győltek, s az én szívem végtelenszánalommal telt meg iránta. – Ne mondja ezt… ne… – kértem, és én is elsírtam magamat. – Miért sírsz? – mondta nyersen. – Jobb dolgokat sirass meg! Remélem, mostmár nem akarsz hozzám hasonlítani? – kabátja új javai dühösen kitörölte a szemét. – De… igen – mondtam állhatatosán. – Meg akarom tanulni a varázslatokat.Varázsolni akarok. Meg hogy féljenek tılem. És az emberek azt tegyék, amitparancsolok, meg… Elnevette magát. – Makacs egy kölyök vagy! Keményfejő, mint én voltam. – Megfogta kétvállamat: – Ha én nem veszlek kézbe, elbolondít más. Én legalább vigyázok, hogyegészen el ne menjen az eszed. Attól még nem lesz semmi bajod, ha írni, olvasnimegtanítlak… Ebben is tévedett szegény. * Így barátkoztunk össze. Sebastian tanítani kezdett. Egyre jobban ragaszkodotthozzám; annyira, hogy nem tudott elmenni tılünk. Azelıtt néhány hónapnál továbbsohasem maradt egyfolytában. Továbbőzte nyughatatlan természete. Mostazonban, anyám nagy bosszúságára, ott maradt, hogy velem lehessen. Beavatottminden titkába, bánatába. Én is úgy megszerettem, mintha apám lett volna.Tanítási módszere rendkívül érdekes és mulattató volt, és ezért játszva tanultammeg írni, olvasni, számolni, sıt némi latin is rámragadt, mert beszédét gyakrantőzdelte meg latin idézetekkel, amelyeket azután lefordított nekem. Volt egy párkönyve az alchimiáról, ezekre rávetettem magamat, és annyiszor átolvastam, hogykívülrıl tudtam ıket. A betők, attól a pillanattól kezdve, hogy értelmükbebehatoltam, megrészegítettek. Legnagyobb hatást egy Flamel Miklósról, a híresfrancia alkhimistáról írott könyv tette rám. Arról szólt, hogyan jutott Flamel aPhilosophorum Lapide, a Bölcsek Köve birtokába. Flamel 1330-ban születettPontois-ban. Párizsban élt igen szőkös viszonyok között. Azután 1382-benegyszerre mint dúsgazdag ember tőnt fel ugyancsak Párizsban. Vagyonakifogyhatatlannak látszott. Hihetetlen összegő alapítványokat tett, tizennégykórházat alapított, három kápolnát építtetett. Gazdagsága a királynak is szemetszúrt, sıt a parlament is vizsgálat tárgyává tette, de csak annyit tudott kideríteni, 13
 15. 15. hogy Flamel a Bölcsek Kövének birtokában, a nem nemesfémek arannyáváltoztatásával szerezte vagyonát. Flamel, saját leírása szerint, 1357-ben olcsó áronvett valakitıl egy kéziratot, mely fakéregre volt írva. Huszonegy évig hiábapróbálta kibetőzni. Végül is útra kelt, hogy megfejtesse. Spanyolországban, St.Jago de Compostellában ráakadt egy tudós orvosra, akinek sikerült a kéziratotkibetőzni és lefordítani. Kiderült, hogy egy Ábrahám nevő zsidó írta testvéreinek.A Bölcsek Kövének elıállításáról szólt. Flamel azt állítja, hogy ez a csodatevıanyag nemcsak a higanyt változtatja át arannyá, hanem az életet ismeghosszabbítja… “Az életet is meghosszabbítja…" Az arany maga nem nagyon érdekelt, de ahaláltól való menekülés lehetısége lázba hozott, felkavart lelkem mélyéig.Sebastian látta, mi megy végbe bennem, és megijedt. – Hallgass rám, Hans! Hallgass rám, az Istenért! Az én fejemet is az alchimiacsavarta el. Jobb, ha egy szót sem hiszel belıle! Én utánajártam… és mindentmegpróbáltam. Dolgoztam egy ilyen sarlatánnál, aki azt híresztelte, hogybirtokában van az Aurum Potabilének. Közönséges szemfényvesztés volt. Egybárót akart megkopasztani… rájöttek. Az életével fizetett érte. Nem mentette megaz elixír. Nekem a fél fülembe került. – Azért nem biztos, hogy minden alchmista csaló! – tartottam ki makacsul. –Be tudod nekem bizonyítani, hogy Bölcsek Köve nincsen?! Hallgatott. Félrenézett. – Azt… nem mondom, hogy nincsen, Hans. Van. De magunkfajta embersohasem juthat hozzá. Nekünk csak az életünket teszi tönkre. Tőzbe repülıbogarak leszünk tıle. Az alchimia fejedelmek kedvtelése. Koldusokat, akiken rajtaragyog a sárga láng visszfénye, kínzókamrákba juttat. Elég besúgni valamelyikkóbor szemfényvesztırıl, hogy birtokában van a “Vörös Oroszlán", s egy király,uralkodóherceg, tartományi gróf vagy fıpap máris foglyul ejti. A szamár azutánkövérre falja a hasát, félelmében inni kezd, mert tudja, amit nem tud, ötöl-hatol,míg ráunnak, és elválasztják fejét a testétıl. Persze, hogy nem mindegyik csaló.Eszelıs némelyik. Azt hiszi, csak egy lépés, egyetlen kísérlet választja el a sikertıl,s magától sétál a hálóba, hogy felszerelt mőhelyhez, fontos anyagokhoz jusson… – És az igaziak… hol vannak az igaziak?! – kérdeztem mohón. – Sehol, fiam. Nem látod ıket. Bujkálnak. Tudják, hogy miért. Mindenüttfelılük a környezet formáját és színét. Alámerülnek a tömegben. Alakoskodnak.Jársz utánuk faluról falura, városról városra, és mindenütt éppen elıtted járt egy.Végrehajtotta vagy valakivel végrehajtatta a transzmutációt, hogy a misztikus tőzki ne aludjék, hogy az emberek szívében el ne üljön a kínzó nyugtalanság… azutánnyomtalanul eltőnt. – De miért kell alakoskodniok és eltőnniük?! Hatalmasabbak lehetnének akirályoknál is és… – Éppen ezért. Nem szeretik a kínpadot. A király csak szolgákat tőr meg magakörül. Az Adeptus pedig uralkodó. Legyızte a legfélelmetesebb zsarnokot, a halált.Nem azért él, hogy telhetetlen hódítók és kicsapongó élető fejedelmek üreskincstárát arannyal töltse meg. Az alchimiának csak a felületét jelenti az 14
 16. 16. aranycsinálás. Az alchimia mély-mély tenger, Hans, de egyedül a kiválasztottaknaktárja fel igazi tartalmát. Mi pedig nem tartozunk a kiválasztottak közé. Ezt ma márbiztosan tudom. Az Adeptusok, akik tudnak aranyat csinálni, nem csinálnakmaguknak aranyat, és az életet, amelyet megnyertek, semmire sem becsülik.Nincsenek vágyaik. Én reszketek, ha az aranyra gondolok, és azért szeretnékévszázadokig élni, hogy a föld minden nagy pocsolyájában meghemperegjek.Ezért… tudod… ezért nem jutottam sehova, és te sem jutnál, Hans! Hozzámhasonlítasz. Ugyanabban a jelben születtél. Verd ki a fejedbıl az alchimiát, mertboldogtalan csavargó lesz belıled, és örökélet helyett ezt az egyetlen életedet iselveszíted. Beszélhetett nekem. Fertızött voltam lelkem mélyéig. Semmi mást nemhallottam Sebastian szavaiból, csak a bizonyosságát annak, hogy az elixír –valóság! Van. S ha van, én meg fogom szerezni. Mi tarthatna vissza tıle? Azért,mert Sebastiannak nem sikerült? Nekem sikerülni fog. Én nem halhatok meg.Élnem kell. Sokáig, örökké! Nem válhatok püffedt, büdös hullává, mint szegényapám, aki a nyári hıségben órák alatt rothadni kezdett. Ez a gondolatelviselhetetlen, dühítı és aljas! Sebastian egyre többet ivott. – Most már miattad is iszom, Hans – mondotta, amikor szemrehányásokkalhalmoztam el. – Eddig csak magam miatt ittam. Látom, hogy véged van. Legalábbtéged válthattalak volna meg saját nyomorult sorsommal! Próbáltam visszatartani. Kérleltem, ne tegye tönkre magát; nélküle egypillanatig sem bírnám ki az életet anyám mellett. Sírt – gyakran sírt már –,fogadkozott, megígérte, hogy rá se néz többé italra. Másnap hajnalban talicskántoltam haza a kocsmából az inasok gúnyolódása, a segédek durva röheje közben,szégyentıl égı arccal, de összeszorított foggal, konokul. – Akkor is, ha tökrészeg –gondoltam –, akkor is többet ér a kisujja körme, mint a ti vastag, kongó fejetek!Hülyék! Barmok! Egy ilyen részeg önkívületében érte utol a halál. Mikor ott feküdtmozdulatlanul, szırös, leesett állal, szürkén és aszottan, mikor nem remélhettemtöbbé, hogy krákogva, cudar fejfájással elıkászálódik ágyából, véreres, könnybenúszó szemét alázatos kutyapillantással rámemeli, és fogadkozik: “Ne szólj semmit,kérlek, ne szólj semmit, Hans, miért is hinnél nekem?! Szemétrevaló, rohadt állatvagyok. De idehallgass… utoljára történt! Köpj szembe, ha még egyszer leiszommagam… majd meglátod!" –, akkor megértettem, mit jelent a világon egyedülmaradni. Elbújtam a magtárak háta mögé, és keservesen, dühösen, toporzékolvasirattam Sebastiant. – Miért hagyott itt?! – Szükségem volt rá, mint a kenyérre ésvízre. Az egyetlen szálat tartotta, amelybe kapaszkodhattam, amely célom felévezetett. Másodszor láttam közelrıl a halált, és tudtam, sohasem fogok beletörıdni.Egy pillanattal elıbb még él, mosolyog, érez, a meleg, édes kék tengerek szigeteiregondol valaki, amelyeken ısrégi, kincsektıl roskadozó paloták emelkednek, azontöpreng, miféle lények élnek a többi csillagon, a Hold merev arcát kutatja,ciklopszokról, szörnyekrıl mesél… s azután hirtelen elfekszik holtan. Körmeililák, teste fakeménységőre merevszik, arcán idegen mosoly, és néma, mint a 15
 17. 17. kövek. Nem! Ez túl gonosz és értelmetlen! Sebastiannak annyi mindenért kellettvolna még élnie… és nekem… egyáltalában nem szabad meghalnom! * Anyám, ahogy öregedett, egyre elviselhetetlenebbé vált. Indulatai, szenvedélyeigáttalanul törtek ki belıle. Segédeink nyíltan gúnyolódtak mesterkedésein,amelyekkel ágyukba akart bújni, és fehérmájúnak csúfolták. Amelyik hajlandó voltviszonyt kezdeni vele, az rögtön a ház urának képzelte magát, és még nekem isparancsolgatott, Anyám az egyik ilyen szırös mellő, lapát tenyerő gorillábahalálosan beleszeretett, s noha húsz évvel idısebb volt nála, feleségül akart mennihozzá. Én persze sehogy sem egyeztem jövendı mostohaapámmal. Tudtam, hogyanyámat csak a malom miatt bolondítja, de hiába beszéltem az érzéki hevületektılmegszállott asszonnyal. Kirobbanó ellentéteinknél mindig szeretıjének adottigazat. Nagy kamasz voltam már, “rossz szájú és kémlelı szemő", aki “féltékenyanyja boldogságára". Irigynek, önzınek nevezett. Egész életében nem volt egyetlenjó perce sem, apám mellett csak robotolt, engem “a szíve vérével táplált" és most,mikor elérkezett hozzá az “igazi", keresztbe fekszem a lába elıtt. Elegem volt. Aház, a táj, a zúgó patak sem tartott vissza, idegenné vált, mintha Sebastianelköltözött lelke belılük is kivont volna minden hıt és fényt. Az országút porapedig aranyszínőén szállt fel a napban minden szekér, hintı és vándor után. Lázastürelmetlenség fogott el. Mire várok itt? Úgy éreztem, minden nappal, mindenórával elmulasztok valamit valahol, távol innen, új vidékeken, új emberek közölt.Nürnberg forró szívének lüktetése hozzánk is elhatolt. Jöttek és mentek avándorlegények; híreket hoztak, énekeltek, meséltek. Nem volt maradásom többé. Anyámat és gyermekkorom színhelyét búcsú nélkül hagytam el. Tarisznyámatmegtömtem élelemmel, és magammal vittem Flamel Miklós történetét. Tizennyolc éves voltam, amikor elindultam Nürnberg, a szabad város felé. Eduard Anselmus Rochard Fél évbe telt, míg elérkeztem oda, ahová indultam. Pénzt kellett szereznemelıbb. Testi munkával próbálkoztam. Fát vágtam, vizet hordtam a tanyákon, ástam,kapáltam, de a bér nyomorúságos volt, s este úgy zuhantam fekhelyemre, mint afatönk. Nem. Ez állatnak való, nem embernek; fıképpen nekem nem, aki egészenmás dolgok felé törekedtem. Ambergben hozzászegıdtem egy vásári szemfényvesztıhöz. Olasz származású,hadaró, apró emberke volt; fürge, simulékony, mint a gyík. Messer VincenzoGiacomininek nevezte magát. Egyetlen tudományt ismert, de azt azután alaposan;hogyan kell a butaságot és hiszékenységet megvámolni. Tenyérbıl jósolt,különféle csodaszereket készített terméketlen asszonyok, hanyatló erejő férfiakszámára, szerelmes leveleket, alkalmi verseket gyártott, de ha kellett, fogat is 16
 18. 18. húzott és eret vágott. Kitőnıen értett zárak, lakatok kinyitásához, apró tárgyakeltüntetéséhez és idegen zsebekbıl való elıvarázsolásához olyannyira, hogy azolasz hatóságok jobbnak látták, ha mőködését az ország határain túlra helyezik át.Önmagát és …mővészetét" határtalanul tisztelte. – Komoly dolog ez, Hans – mondotta a cinizmusnak és nagyképőségnekhumoros vegyülékével. – Burokban születtél, hogy találkoztál velem. Figyelj éstanulj. Ez a tudomány aranyat ér. Ha tenyeret nyújtanak feléd, tégy úgy, minthaelmerülten figyelnéd, de közben nézd meg az embert, aki elıtted áll. Nem nehézráismerned, melyik csoporthoz tartozik. Tizenkét sémát kell megtanulnod;valamelyik biztosan ráillik. Fontos, hogy sokat beszélj. Keverd, fond, öntsd aszavakat, áldozatod majd talál bennük szemet magának, amelyet hálásan lenyakal,és utána szédült kukorékolásba kezd, milyen nagy dolog történt vele. Acsodaszerek alapanyaga pedig a víz, ne felejtsd el! Varázserı mindig a ráragasztottcímkében van. Pontos analógiája ez az embernek. Belül víz, kívül név és rang.Minél rosszabb íze van az esszenciának, annál inkább hisznek benne: ezért sózd,borsozd meg alaposan, tégy bele ecetet, hogy ünnepélyes rémület fogja el azt,akinek nyelvéhez ér, beleit pedig égesse át, akár a pokol tüze. Érezze, hogy lenyeltvalamit. Sok kiégett kráterbıl csalogattam így bengálitüzet elı. Egész légiókeresztfiam van. Betegeim mind azt hitték, boldog kínjukban ık nemzették efiákat, s az asszonyok szerencsére nem árulkodó természetőek, ha saját méhükgyömölcsérıl van szó. Ezért maradhatott fenn a szeplıtlen fogantatás legendájaannyi ideig. Egy gyógyíthatatlan baja volt Messer Vincenzónak. Nem szeretett fizetni. Csaka bevétel jogosságát ismerte el. A kiadásokét szenvedélyesen tagadta. – Ne légy hálátlan, Hans – mondta sértıdötten, mikor a béremet sürgettem. –Én nem pénzzel fizetek neked. A mővészettel, amelynek titkába beavattalak,vagyont kereshetsz majd. Én már öreg vagyok, nyugalomba vonulok! nemsokára,és átengedem neked a terepet. Légy türelmes.! Éppen mert beavatott “mővészete titkába", nem voltam hajlandó tőrni, hogyengem is becsapjon. Teherhordói állat, csodaszerárus, kikiáltó, pénzbeszedı,mosónı, szakács, szálláscsináló, famulus voltam egy személyben, és nem láttamérte egy lyukas garast sem. Néhány hónapi dicsıség után faképnél hagytam a vénszélhámost, zsebemben pontosan azzal az összeggel, amelyet elıre kialkudtamszolgálatom fejében. Egy ideig elmélkedhetett rajta, micsoda ügyes tanítványtveszített bennem. Párnája alól vettem el a pénzt, és ı még csak fel sem ébredt rá. * Nürnberg, mióta elıször hallottam róla, a határtalan lehetıségek mesevárosavolt képzeletemben, amelynek körvonalai színes ködbe vesztek, tágultak ésváltoztak szüntelenül. Bármilyen sokat vártam a sorsának drámai tetıpontjánforrongó várostól, mikor megpillantottam, nem éreztem csalódást. Szépségeelragadott. Varázslatos ékszerdobozként csillogott a vadregényes, smaragderdıs,hegyes táj ölébe ágyazva. Templomainak, kápolnáinak, vártornyainak gótikus 17
 19. 19. csúcsai áhítatos és zenei hatást keltettek, mint egy zsoltár égre szárnyaló hangjai.Lejtıs, macskaköves utcáin a derős mézeskalácsházak között megtorlódott éstömeggé vált a sok embertöredék, amelyeket vándorlásom alatt láttam. A különfélenémet tartományok tájszólásai mellett gyakran hallottam cseh, francia és olasz szótis, ahogy szédülten, tág szemmel és nyitott lélekkel végigsodródtam a városon, acéhek utcáinak szők csatornáin, a templomtér, a piactér kiszélesedı öblein átlármás diákcsoportok, termetes kofák, bársonyzekés vándorlegények, leszorítottmellő szüzek, alvajáró pillantású apácák, barnapiros képő, nagy hasú, vidámszerzetesek, aszkéta arcú papok, ijesztı sebekkel borított koldusok, vörös foltosteheneket vezetı, trágya szagú parasztok, nagy kurjongatással utat követelılovasok, árut szállító, trágárságokat kiáltozó, lökdösıdı inasok között. Néhány héten át boldog elveszettséggel ıdöngtem a városban, s mikor utolsófillérem is elfogyott, munkát vállaltam egy kis vendégfogadóban a Sebaldus-templom közelében. Fát vágtam, vizet és málhát hordtam a szobákba. Nem árultamel, hogy tudok írni, olvasni, mert akkor egész nap a konyha mellett, a sötétirodában gubbaszthattam volna, én pedig nem akartam kiállni az eseményeksodrából. Látni, hallani, figyelni kívántam minden érzékemmel; résen állni, hátha asors elémdobja ebbıl a folyamként hömpölygı tömegbıl azt az embert vagylehetıséget, amely célom felé segít. A víz- és málhahordás érdekes tapasztalatokhoz juttatott. Rájöttem, hogyhálószobájukban az elıkelı, átutazó dámák vagy tisztes polgárasszonyok, haszolgálójukat vagy öreg, álmos kísérıjüket lerázták valami ürüggyel, teljesenhasonlók a dörgölıdzı konyhalányokhoz. Izmos, jóképő fickó voltam, és szerettemmosakodni. A csendes, sötét, zárt szobák, s a helyzet átmenetisége ellenállhatatlanalkalomként hatott ezekre a nıkre is. Csodálkoztam, mennyire egyképővé válnakalig leplezett gerjedelmükben, arcuk, kis esztelen hangjaik, mozdulataik,magakelletésük azonosságában. Ha éppen futó étvágyam támadt rá, belekóstoltama tudás fájának felkínált gyümölcsébe, de ebben a formában nem sokat jelentettnekem. Túl szenvedélyes, töprengı, transzcendens nyugtalanságoktól terheltvoltam ahhoz, hogy az életet Boccaccio szemével nézzem. Minden gondolatomat,egész valómat a rögeszmévé erısödött idea töltötte be, hogy a halál íze megrontjaaz életet. Az élet gyönyörő, de mit ér, ha az ember néhány évig él csak; ha pár futóöröm után kiégett ronccsá válik, izmai elpetyhüdnek, fogai kihullanak, és életeellobban, mint a gyertyaláng?! Nem értettem, az emberek hogyan tudnakmeggyızıdéssel tülekedni, cifrálkodni, nagyképően címet, rangot viselni, nısülni,gyermeket nemzeni, mesterséget folytatni, mulatozni, utazni, misékre járni,prédikálni, könyveket írni, olvasni, gyógyítani, tanulni és tanítani, mikor életükbármelyik pillanatban véget érhet, de jó esetben néhány évtized múlva biztosanvéget ér. Ha temetésre mennek, és a halott arcában szembenéznek saját halálosítéletükkel, miért nem rohannak el a temetıbıl, házukból, családjuktól,munkájuktól, hogy megkeressék valahol az örök életet, az Elixírt; a végtelengyönyört és végtelen ifjúságot?! Ez az elixír van valahol. Akármilyen nehézhozzájutni, ha nehezebb hozzájutni, mint a föld legnagyobb kincseihez és alegkorlátlanabb hatalomhoz – mégis van! És mit ér mindaz, amit a föld nyújthat, 18
 20. 20. mit ér az egész föld maga, ha meg kell halni? Néztem az utcákon hullámzótömeget, ahogy fecsegve, nevetgélve sütkérezett a napon; néztem a karombanfekvı asszony kéjtıl eltorzult arcát, s ugyanazt a megrendülést éreztem: hát nemtudják? Nem gondolnak rá? Azt hiszik, ıket elkerüli? Nem néz vissza rájuk atükörbıl, amelybe belemosolyognak, merev, hullafoltos, nyitott szemő, leesett állúarcuk? Miért foglalkoznak mással? Nem érzik, hogy minden pillanat drága; hogy akövetkezı pillanatban késı lehet?! * Egy hővösödı októberi napon szerény vendég érkezett a fogadóba. Elsıpillanatban fel sem figyeltem rá. Olyan alak volt, akirıl elsiklott a szem: sötétruhás, tömegbe veszı, színtelen, háttérbe húzódó. Kékre festett, vasfogantyúsfaládában maga cipelte holmiját. Olcsó, udvari szobát bérelt. Mikor a fogadóssalbeszélni hallottam, futólag megállapítottam, hogy jó, de idegen akcentussal beszélnémetül. Mivel néhány franciával akadt már dolgom, kiejtésérıl és nevérıl aztgondoltam, francia lehet. Eduard Anselmus Rochard-nak hívták. Estefelé meleg vizet vittem a szobájába. Az asztalnál ült, és különös ábrákatrajzolgatott. Körzı hevert mellette, könyökénél nyitott könyv, elıtte tus és papír. Atussal húzott, több átlóval cikkekre osztott körbe számomra értelmetlen jeleketrajzolt. Ez a furcsa tevékenység rögtön felkeltette érdeklıdésemet. Gyorsan, lopvakörülnéztem. Az éjjeliszekrényen néhány könyv hevert, “De Alchymia" – olvastamel hirtelen a legfelsı címét, és torkom kiszáradt, szívem ırülten dobogni kezdett.Felindulásomban megfeledkeztem magamról, és földbegyökerezett lábbal állvamaradtam. Mikor felpillantottam, szemem Rochard rajtam nyugodó, érdeklıdı, dehővös pillantásával találkozott. – Vársz valamire? – kérdezte nyugodtan. Kínos, ostoba zavar öntött el. Talpraesett ravaszságom, hetyke fellépésem,amelyet az egy év óta tartó, tapasztalatokban gazdag kóborlásom alatt szereztem,egyszerre félszeg kölyökijedelemmé omlott össze a reám szegezıdı, kékeszöld,átható szem hideg fényében. – Nem… – dadogtam. – Bocsánat, uram… – és iszkoltam kifelé. – Mi volt ez?! – kérdeztem magamtól, mikor kamrámban egyedül maradtam.Egy könyv megpillantása hozott volna ki a sodromból? Más utasoknál is láttamalchimiáról szóló könyvet. Az akkori idıket átitatta ez a gondolat. Az emberekmég elég tudatlanok és mohók voltak hozzá, hogy divatot csináljanak belıle, éseléggé felületesek, hogy csak piszkossárga habját halásszák le az alchimia mélyóceánjának: az aranycsinálás lehetıségét. Nem. Eduard Anselmus Rochardlégköre… szeme… szeme és arca, egyéniségének villanásszerő megnyilatkozásadúlt fel ennyire. Olyan volt, amikor szembenéztünk, mintha egy bővész akalapjából óriási várkastélyt varázsolt volna elı. Csendes, sötét alak, rejtızı,szerény, jelentéktelen… azután hirtelen kiárad belıle valami… mi is? Hatalom.Igen. Sok emberrel találkoztam már, ostobákkal és mőveltekkel, hencegıkkel ésmegalázottakkal, urakkal és pórokkal, különcökkel és szélhámosokkal, de 19
 21. 21. egyikben sem volt meg ez az erı. Vajon… s erre a gondolatra tőz ömlött áttestemen… vajon ı volna az, akire várok?! Az éjszakát álmatlanul töltöttem. Ha percekre nyugtalan alvás nyőgözött le,szúró ijedségre riadtam, hátha reggelre hőlt helyét találom. Annyira kínzott ez azérzés, hogy csendben kilopóztam kamrámból, mezítláb végigsurrantam a mélyálomba merült fogadó kıkockás folyosóján, és Rochard ajtajához lapultam, hogyhalljam lélegzésének neszét. Reggel alig vártam, hogy szobájába jussak. Már nem találtam bent.Fehérnemője a szekrényben volt, de könyvei hiányoztak az éjjeliszekrényrıl. Kékládája az ágy alatt állott lelakatolva. Késıbb, délelıtt, mikor valamiért át kellett mennem az ivón, ott láttamRochard-t egy csomó berúgott diák és vándorlegény között, ahogy széles kedvvelmesélt nekik. Mulatságos, borsos história lehetett, mert hallgatói ajkáról vastag,kéjes, zsíros nevetés buffant fel minduntalan. Behúzódtam a lépcsıfeljáratkacatokkal tömött ürege alá, és onnan figyeltem ezt a sokarcú, érthetetlen idegent,akiben tegnap a kiválasztottak rendkívüliségét véltem látni, s aki ma úgyviselkedik, mint egy részeg kókler, mint… Sebastian. Szíven ütött ez a hasonlóság.Hányszor láttam ıt is a kocsma asztalánál kipirultán a csillogó szemmel, leesett,bamba szájjal figyelı hallgatói között, akik önfeledten szívlak magukba aszavakkal őzött varázslatot. Szinte hallottam múltból hangzó hangját egy-egy ilyen"orgia" után. Keserő volt és fanyar. "Láttad a mai produkciómat?!" kérdezte epésöngúnnyal. – “Sikerem volt, mi?! Ugyanígy egy csomó juhnak is elıadásttarthattam volna. Bámultak, nevettek, szörnyülködtek, s utána legeltek tovább.Győlölöm és mennyire irigylem ıket! Sötétfejő állatnyáj… de soha sincsenekegyedül Egymás meleg, büdös testéhez bújnak, és egyforma gondolatköd kavarogtompa agyukban ételrıl, italról, szeretkezésrıl. Én rettenetesen egyedül vagyokközöttük, Hans. A lelkemben belül már elpusztultam az egyedülléttıl. Halottvagyok. Azért beszélek, ágálok, kiáltozom sokszor, mert félek ettıl a hullától alelkemben… Ha te nem volnál nekem, Hans, régen felakasztottam volnamagamat…" Talán ez a szikár, sápadt, zöldeskék szemő férfi is menekül valami elıl, mikor atömegbe, “a nyáj" közé veti magát, és nevetésbe takaródzik? Talán álruha rajta is,mint Sebastianon volt?… Tegnap esti arca és ez a mai… túl nagy a szakadék…titok van itt. Rochard mélyebben érdekelt és vonzott, mint egy nappal elıbb. Figyeltem.Nem veszítettem szem elıl. Este újra meleg vizet vittem a szobájába. Megint azasztalnál ült; olvasott. Elmélyedt én nézett fel egy pillanatra, azután újra könyvébemerült. Ez a rámvillantott arc más volt, mint a három, amelyet ismertem. Komoly,de átfőtött, feszült, mégis határtalanul szelíd, mint egy naptól ragyogó, egettükrözı, sima víztükör. Lassan matattam a szobájában, néhány csepp vizet töröltemfel a padlóról, hogy könyve alá lesve elolvashassam a címét. Csak AlbertusMagnus nevét sikerült kibetőznöm. Már éppen menni készültem, mert feltőnésnélkül nem húzhattam tovább az idıt, amikor nyugodt hangja lecsapott rám: – Tulajdonképpen mit akarsz tılem?! 20
 22. 22. Hirtelen szembenéztünk. Kérdése annyira váratlanul ért, hogy csak dadognitudtam: – Én… én… nem… – Lesel utánam. Tegnap az ivóban a lépcsı alól több mint egy órán át figyeltél.A könyveimet kémleled. Tudsz olvasni? – Igen… – mintha meztelenül, de teljesen bénultan álltam volna áthatópillantása elıtt. – Ki tanított? Ki vagy? Önmagam elıtt is váratlanul, hatalmas, belsı erı lendített meg. Térdreroskadtam elıtte. Forrón, sóvárgó könyörgéssel, szaggatott összevisszaságbanbuktak ki szájamból a szavak: – Szolgálni szeretném önt, uram. Fizetés nélkül… Csak azért, hogytanulhassak… Azért jöttem el hazulról… Hans Burgner a nevem. Egy öregrokonom, az egyetlen barátom… foglalkozott velem. Sebastian Dornernekhívták… Alchimista volt… meghalt. Neki nem sikerült… de én tovább fogokjutni… nekem tovább kell jutnom, mert… – Aranyat akarsz csinálni, ugye? – Hangja inkább szomorú volt, mint gúnyos. – Nem. Az aranycsinálás nem érdekel! – mondottam hevesen. – Hanem? – Az… Elixír – hangom megremegett és elfulladt a szenvedélyes izgalomtól. – És… miért akarsz te tovább élni, mint a többi ember? – kérdezte csendesen.Szeme fürkészın pihent rajtam. Latolgatott magában. – Ön bele tud nyugodni abba, hogy meghal? Látott már halottat, uram?! Láttaazokat, akiket szeretett, akiknek szavában gyönyörködött, akikhez menekült,akiknél melegedett, romlott hússá oszlani? önnek nem háta mögött járó, sarkárataposó, gonosz szavakat sugdosó, egyetlen ellensége a halál? Félrenézett. – Furcsa egy fickó vagy – mondta színtelenül. – Állj fel, kérlek, mert nemszoktam meg, hogy oltárnak nézzenek. Mikor szégyenkezve felkászálódtam, ı is felállt. Arca megmerevedett, – Csak azt nem tudom, miért fordultál éppen hozzám ezzel a kívánságoddal?Szegény, tanulmányúton lévı orvos vagyok. Gyalogosan utazom, és nincsszükségem szolgára. Rábámultam. Törıdött, öreg embernek láttam hirtelen. Mit is akarok tıle?Annyira meggyızı volt így, hogy mindaz, amit elızıleg gondoltam róla,lázálomnak tőnt. Szégyenkezésem is nıttön-nıtt bolond viselkedésem miatt.Bocsánatkérést hebegtem, és alig vártam, hogy kívül kerüljek az ajtón. – Eszelısleszek lassan! – háborogtam magamban zavarodottan. – Minden jöttmentbenAdeptust látok, aki köpenye alatt a Bölcsek Kövét sétáltatja a világon át. De különös módon, ahogy távolabb kerültem Rochard-tól, és visszagondoltamrá, összezsugorodott a hatás, amelyet legutoljára keltett, és elıtérbe tolult atitokzatos ábrákat rajzoló, Albertus Magnus könyvét olvasó, s az ivóbanalakoskodó, sokarcú idegen, aki most is álarc alá rejtızött elılem. Mert – egyszerrevilágosan megéreztem – álarc volt ez is. De miért alakoskodik annyit? Valami bőnt 21
 23. 23. követett el, és most menekül a következmények elıl? Nem. Rochard nemkövethetett el bőnt. A bőnözı fél… és Rochard-ban nyoma sincsen félelemnek.Miért akar mégis másnak látszani; az italos, aljas csıcselék elıtt velükegyképőnek, elıttem szürkének, jelentéktelennek és… megint Sebastian szavaicsendültek meg bennem. Arra a kérdésemre felelt, hol vannak az igazi Adeptusok:“Sehol, fiam. Nem látod ıket. Bujkálnak. Tudják, miért. Mindenütt felılük akörnyezet színét. Alámerülnek a tömegbe. Alakoskodnak… " Miért utazik Rochard gyalogosan, egyedül? "Szegény orvos vagyok, nincs szükségem szolgára!" S abban a pillanatban megszületett bennem a bizonyosság, hogy EduardAnselmus Rochard nem lehet más, csak egy ilyen bujkáló Adeptus. * Másnap délelıtt, mikor nem volt a szobájában, Messer Vincenzo Giacominiavatott keze alatt szerzett ügyességemmel kinyitottam a ládáját. Könyvek,csillagászati mőszerek, írószerek voltak benne és egy csomó francia aranypénz.Nem szépítem a dolgot. Betörtem hozzá. Hans Burgner nem válogatott azeszközökben. Primitív indulatokkal telített nyersanyag volt belül, s erre aveszedelmes lávaforrongásra még nem vetıdött rá az erkölcsi meggondolásokcsitító, lehőtı, esti árnyéka. A ládában megtaláltam Albertus Magnus két munkáját,Arnoldus Villanovarus: Testamentum duobis libris universam artem chymicamcamplectensét, három csillagászati szakkönyvet, s alattuk egy vörös szattyánbırbekötött, zárral ellátott jegyzıfüzetet. Mondanom sem kell, hogy ez a zár semképezett akadályt elıttem, annál is inkább, mivel úgy éreztem, Rochard titkánakkulcsát tartalmazza. “Secretorum tractatus" – állott az elsı oldalon kézírással. Tehát nem tévedtem.Igen ám, de a nagyrészt latin szöveg francia és német beszúrásoktól hemzsegett, énpedig csak a rövid német szövegeket értettem meg, a latint igen kevéssé és afranciát egyáltalán nem. Reszketı kézzel, izgatottan, minden neszre fülelvelapoztam a füzetben. Rochard útinaplószerően, dátumokkal vezette feljegyzéseit.Egy német szöveg hirtelen a szemembe ötlött. "Az én titkomra hiába lesel. Kikiálthatnám a háztetıkrıl, akkor is titokmaradna…" Megrettentem, mintha hangosan rámszóltak volna. Verejtékezve, vadszívdobogással tovább olvastam: "Hirdethetném ezt a titkot, mint a Nap, a Hold, a csillagok az égrıl, mint a földaz emberek lába alatt, mint a víz, a tőz, a szél, a növények és állatok – nem értenék. Miért értenék meg a nagyvilágot, mikor a kisvilág – saját testük és lelkők – hétpecséttel lezárt titok elıttük" – ezután francia szöveg következett, majd újra egymondat németül, amely latinul folytatódott: “Arany és Elixír. Egyikkel hullát ékesítenek, a másikat, ha hozzájutnának, arothadás férgeinek szájába tömnék, hogy hízzanak tıle… Raris haec ut hominibusest ars, ita raro in lucem prodit. Laudetur Deus in aeternem qui partem suac 22
 24. 24. infinitae potentiae nobis suis objectissimis creaturis communical.* [* Miként kevés embernek tulajdona ez a mővészet, úgy ritkán kerül napvilágrais. Dicsértessék Isten mindörökké, aki a maga mérhetetlen hatalmának egy részétvelünk, legalacsonyabb teremtményeivel közli.] Késıbb megint németül: “Aki sokáig él, változtasson nevet. Flamel nevétpéldául túl sokan ismerik…" Nem lehetett kételyem többé. A dátumokat követve, izgatottan a feljegyzésekvégére lapoztam és megtaláltam, amit kerestem. "1555. október 12. napján… Hans Burgnernek hívják. Vad, csiszolatlan,veszedelmes és megható… Talán az érdekel benne, hogy emlékeztet valakire,akinek arcát tükörben néztem valamikor a Chaos idején. A láda nehéz, és én eléggékényelmes vagyok. Vigyáznom kell, hogy a testemben lévı gyengeségek le negyızzenek. A szánalom például. Letérdelt, és az elixírrıl beszélt. Értelmes, deolyanformán, mint egy fiatal állat. Ijesztı reflexek szunnyadnak benne. İ magasem tudja. Szeme követ mindenüvé… Sajnos a kutyák mindig meghatottak…" Kezemben volt a fonál, amelyet követve beosonhattam hozzá azárkózottságának jégfalán nyíló titkos kis kapun: sajnált, és érdekeltem ıt. Nem volt tanácsos tovább a szobában idıznöm. Helyrekattintottam ajegyzıkönyv zárát, mindent visszarendeztem a ládába, lelakatoltam, és az ágy alátoltam. * Ha rétegekre bontom azt a sok összeszövıdı áramlatot, amely Hans Burgnerbelsejében kavargóit, miután elhagyta Rochard szobáját, még ma is ámulnom kell ahatalmas ellentmondásokon, a sötétség és fény, tőz és víz elemeinek egy idıbenvaló jelenlétén. Ugyanaz a káosz ez, mint amely születı naprendszerek és bolygókégı, erjedı, gázokra bomló, robbanásoktól szaggatott spirálködeiben forrong. Aboldogság, hogy rábukkant a “Magister"-re, együtt lángolt benne a szintebálványimádó csodálattal és vággyal, hogy minden erejével, alázatosanszolgálhassa ıt. De a lelkesedésnek ünnepi fehérizzása megfért benne az alattomostervezgetéssel, hogyan fogja bekeríteni és arra kényszeríteni a Mestert, hogyakarata ellenére mégis szolgálatába fogadja ıt. Betörése, hazugsága egy pillanatignem zavarta, s nem töltötte el bőntudattal. Természetes, hogy meg kellettgyızıdnie – s az is érthetı, hogy Rochard-nak nem szabad tudnia róla, mert…mert akkor szóba sem állna vele. Szerencsére nem tud róla. S a tett, amelyrıl nemtudnak… nem is történt meg. * Este bekopogtam a szobájába. Izgatott voltam, de elszánt. Pillantása nem volt barátságtalan, ahogy felnézett rám. Jegyzıkönyve becsukvapihent elıtte. Kopogásomra csukhatta össze, mert az asztalra fektetett, hosszú szárúnádtoll vége még nedvesen csillogott. Szótlanul megálltam elıtte. Az alázatos, 23
 25. 25. tiszteletteljes, félénk sóvárgás, amely szememben ült, valódi volt, csak éppentöredéke azoknak a másfajta dolgoknak, amelyekkel még telítve voltam. – Nos… mi kell, Hans? – kérdezte. Biztató jelnek vettem, hogy keresztnevemen szólított – Szeretném megkérni a… Magistert, vállaljon el tanítványának. Szépenkeresek itt a Sebaldusban, fizetnék érte. Esténként venném az órákat, ha… – De mire tanítsalak? – Értek egy keveset latinul, azt szeretném jól megtanulni. Az orvosoktudománya is érdekelt mindig… nem akarok egész életemben málhát hordani.Talán… sikerül kiverekednem magamat úrnak… tudósnak. Könnyen tanulok, nemlesz sok baja velem… Elgondolkodva nézett rám. Ajka összezárult, szeme elsiklott rólam. Éreztem,távolodik; újra a megfoghatatlanba tőnik elılem. – Ne utasítson vissza… kérem… könyörgöm uram! – hangom megremegett aforró aggodalomtól és kétségbeeséstıl. – Tanulni akarok! Úgy sóvárgok a tudásért, mint más férfi az asszonyok testeután. Szegény vagyok. Nincs senkim a világon, aki támogatna. Sebastian, abarátom, az egyetlen, aki foglalkozott velem, meghalt… Ne taszítson el ön is… Ezaz élet elviselhetetlen nekem! Segítsen rajtam! Szeme hirtelen visszafordult rám. Pillantása némán, hosszan pihent rajtam, súgy éreztem, átjár, átéget, lelkem, legtitkosabb gondolatom mélyéig. – Tudom, hogy félig hazudsz, félig igazat mondasz. Tudom, miért kapaszkodszbelém. Éles, ravasz eszed ellenére éretlen vagy még, mint a vackor. A tudásfegyverré lenne kezedben vagy tolvajkulccsá. El kellene, hogy küldjelek… de…nem tudlak elküldeni. Valami köt, amit nem értek, mert szorosan rám vonatkozik.Talán jobb, ha szem elıtt tartlak, különben a hátam mögött settenkedsz.Felfogadlak, és tanítani foglak… de ennek a világnak a tudományára. Hiába vársztılem egyebet. Kisegítelek a szolgasorsból. Ha szorgalmas leszel, módot nyújtokrá, hogy vizsgákat tégy, és diplomát szerezz magadnak. Családot alapíthatsz,megbecsült polgárrá lehetsz, pénzt, hírnevet szerezhetsz magadnak, törekvésedszerint… de ismétlem, csak errıl a világról és egyetlen rövid emberi életrıl vanszó, Hans… megértettél? – Igen, uram. – Ezek után is hozzám akarsz szegıdni? Várj… fizetést nem kapsz. Néhány hétmúlva elindulunk innen Pádua felé. Neked kell a ládámat vinned, bevásárolnod, azutazás, szállás körül mindent elintézned. Szállásodat, kosztodat én fizetem, ha aruha vagy a cipı leszakad rólad a szolgálatomban, újat veszek helyette. – Köszönöm, uram… ez több, mint amit reméltem… boldog vagyok! Boldogvagyok! Majd meglátja… meglátja, hogyan hálálom meg önnek… megszolgálom.Isten engem úgy segéljen! És akkor egész szívemmel hittem is, amit mondtam. 24
 26. 26. * Így lettem szolgája és tanítványa Eduard Anselmus Rochard-nak, azalchimistának. Azt hittem, saját ravaszságomnak köszönhetem a sikert, s ı, bársokat tudott és keresztüllátott rajtam, saját sorsát mégsem látta meg bennem. Csakérezte. Azért nem tudott elutasítani. Az én mohó tudásvágyam és elixírrögeszmém,az ı mély emberi jósága, szánalma, türelme irántam, noha világosan felismerteéretlenségemet. – A Nagy Tervezı pontos elıkép után egymásba fonódó mintájátszıtték tovább a hatalmas sorsszövevényben. Kerestük egymást, vártunk egymásra,és találkoznunk kellett a XVI. század Nürnbergjében, hogy én egy új tapasztalatiszakasz kiindulásáról nekilendüljek egy különös körívnek, ı pedig befejezhesseföldi életének körforgását. * Rochard-nak sok futó ismerıse volt Nürnbergben, akikkel néha összeült éselbeszélgetett a Sebaldus ivójában, de barátja csak egy: Amadeus Bahr, a zollernigróf könyvtárosa. Csaknem naponta meglátogatta ıt a kastélyparkban lévı kisvályogházban, ahova a göthös emberke kiszorult a vendégekkel zsúfolt zollernipalotából. Úgy látszott, csöppet sem volt terhére ez az elkülönülés. Rengeteg por,könyv és kézirat vette körül, mintha betőn aludt, betővel táplálkozott, betőtlélegzett volna. Nagy, súlyos könyveket kölcsönzött Rochard-nak, amelyeketnekem kellett szállásunkra cipelnem, ezért néha elkísérhettem ıt Bahrhoz. Egyilyen alkalommal – Rochard akarata ellenére – tanúja lehettem izgalmasvitájuknak, amelyet az alchimiáról folytattak. Miután letettem az ólomsúlyúkönyvet, amelyet visszahoztam, és Rochard kiválasztott helyette egy másikat,hazaküldött tanulni. Nekem azonban más szándékaim voltak. Megkerültem a házat,a nagy, sőrő fák között visszalopództam nyitott hátsó ablakához, és lehasaltam egycsomó burjánzó gaz, szúrós egresbokor közé. Amadeus Bahr bolondja és zsenijevolt a vitatkozásnak. Rochard csak beszélgetett, de szelíd, mosolygó nyugalmalenyőgözte lassan a lángoló karddal riposztozó apró kis Lucifert. Én ösztönösenmegéreztem Rochard felsıbbségét, ı, aki sokat tanult és tudott – felismerte. Amadeus Bahr világos, analitikus koponya volt, s míg Rochard-ral össze nemkerült, heves tagadója, harcos ellenzıje az alchimiának. Erıs, kitőnı és mulatságosérvei voltak ellene. Nem tájékozatlanul rontott neki, hanem alapos tapasztalatokután. Most is Bahr indította el az ütközetet néhány kategorikus kijelentéssel. – Azuniverzális gyógyszer meséje népbolondítás – mondotta –, és a nagydobbalhirdetett transzmutációkról késıbb mindig kiderült, hogy értéktelen fémsárgításvolt a fajsúly megváltoztatása nélkül. Rochard csendesen azt kérdezte erre, vajon Flamel Miklós esetében is kiderült-e ilyesmi? Flamel nevének említése, érthetıen, még éberebbé tett, noha a téma, amelyetmegpendítettek, amúgy is részegítı italként hatott rám. 25
 27. 27. – Nem! – Bahr hangján hallottam, hogy csúfondárosan mosolyog. – Nem derültki. A tartós felhızetrıl nyilván az emberi ostobaság gondoskodott. Flamelügyesebb csirkefogó volt, mint a többi. – Lehet – mondotta Rochard. – Félek, hogy engem is az ostobák közé sorol,tehát alig merem bevallani, hogy nemrég, mikor beszéltem vele, rám határozottanbecsületes és szerény ember benyomását tette. – Kivel beszélt?! – kérdezte Bahr elképedve. – Flamel Miklóssal. – Mikor? – Két év elıtt Egyiptomban. Kereskedı karavánnal utaztam, hogy bizonyosfajtanövényt megszerezzek, amelynek fızete a gennyedı szembetegség ellen kitőnıenalkalmazható. Egy dúsgazdag betegem szívesen vállalta az út költségeit. Kiscsoport, mintegy öt ember haladt elıttünk a szikkadtán égı homoktengeren át. Adéli hıségben utolértük ıket. Az ısi temetkezıhelyek hővösébe húzódtak be; egyfrancia házaspár három szolgájával, s ni követtük példájukat. Mivel honfitársaimvoltak, hozzájuk léptem, és üdvözöltem ıket. Mondhatom, érdekes találkozás volt. – Bocsásson meg… ez nagyon homályos! A maga honfitársa azt állította, hogyı… Flamel Miklós?! – Nem. Egyetlen szóval sem állította. Én jöttem rá, hogy az. Flamel Miklós voltés a felesége. – De mibıl jött rá, hogy… – Számomra teljesen meggyızı jelekbıl. – Tréfál… bolondját járatja velem! Flamel, ha jól emlékszem 1330-banszületett. Most pedig 1555-öt írunk. Tehát maga, állítása szerint, egy 225 évesemberrel találkozott. – Igen. – Remélem, nem kívánja, hogy ezt elhiggyem? Nem vagyok hívı természet.Láttam már százéves aggastyánt, de az szopta az ujját, és törölgetni kellett az orrát.225 éves emberek csak akkor élhetnének, ha elıbb leitták volna magukat amesebeli elixírrel. – Igen. Csak akkor. – De ilyen elixír nincsen! – Nincsen? – Biztosítom, Flamelt éppen úgy elrágták a férgek halála után, mint engemvagy magát fogják! – Ki látta Flamelt meghalni? – kérdezte Rochard szelíden. – Gazdag,tekintélyes, híres ember volt. Rengeteg hálás híve, csodálója, barátja vette körül.Melyik volt ott a temetésén? Ki tud a sírjáról? Ki ad egyetlen híradást róla? – Senki. De ez nem bizonyíték! – Nem. Csak érdekes. Sok utazó és régi feljegyzés szerint a világnak hol ezen,hol azon a pontján látták felbukkanni. – Ez még csak nem is érdekes. Flamel eltőnt Párizsból, és nevet változtatott,mert hiú volt halálontúli hírnevőre, és miután álnéven bevégezte valahol,legendává lett. Nem szokatlan dolog ez a mi szánalmas korszakunkban. Nézzen 26
 28. 28. csak körül! Az alchimia elevenebb, dühöngıbb valóság, mint egy pestisjárvány.Még magát is megfertızte. Az a tény, hogy Flamel Miklós halálának történetétsenki sem ismeri, elegendı ok rá, hogy minden francia szélhámosban ıt véljéklátni. Ritkán hallottam Rochard-t nevetni, de most nevetett. Szívbıl. – Mit nevet? – kérdezte Bahr idegesen. – Ne haragudjék – mondta Rochard, nevetéssel küzdve. – Nem magát nevetemki, hanem a helyzetet. Egy tréfás történetet juttat eszembe. Megengedi, hogyelmeséljem? – Tessék! – Bahr csupa gyanakvás volt. – Huang-Ho, a Sárga Folyam mellett San-si tartományban élt egyszer egy Hui-sen nevő okos, írástudó kínai. Annyira okos és furfangos volt, hogy messze földrıleljártak gyékénye köré hallgatni végeláthatatlan szócsatáját egy szelíd, öregpappal. Évek óta folyt a vita közöttük arról, hogy vannak-e szellemek. A pap aztállította, hogy vannak, s nem volt hatásosabb érve rá, mint az, hogy látja ıket ésbeszél velük. Hui-sen viszont éppen 777 változatban bizonyította, hogy szellemeknincsenek. Aki látja ıket, az beteg vagy mámoros, aki beszél velük, saját magávalmotyog esztelen párbeszédet. Üres a levegı, üres az ég, csak a sírok vannak teleporladó testekkel. A szellem: az ember, s ha meghal, befejezett mindent. Az öregpap szelíd érveit tojáshéjként roppantotta össze, ha mások álltak elı támogatására,azokat is kivégezte. Nem hagyott egyetlen rést, egyetlen lehetıséget, amelyen átegy porszemnyi, apró szellem világra bújhatott volna. Legyızhetetlen volt. Az öregpap megsokallta végre a meddı vitát, és egy napon otthagyta Hui-sent azzal, hogyı már nem elég erıs és egészséges a vitatkozáshoz, majd küld valakit, aki jobbérveket tud nála. Hui-sen pedig egyedül maradt egy csomó kibeszéletlen szóval, mert ahogykinyitotta a száját, az emberek meghátráltak, annyira féltek tıle. Egy este, mikor lefekvéshez készülıdött – kielégületlenül és nyugtalanul,hiszen napok óta nem volt kivel vitatkoznia –, észrevette, hogy szobájának másikgyékényén ül valaki. Sötét bırő, sovány, kopasz ember volt, fehér lepelbeburkolva. Elcsodálkozott. Nem hallotta és nem látta bejönni. Bosszankodni kezdettaz idegen neveletlenségén, de mielıtt rendreutasíthatta volna, az mély, rekedthangján megszólalt: – Én vagyok az, akit várt. Egy barátom küldött, hogy meggyızzem az igazáról.Hallom, nem hisz a szellemekben… – De nem ám! – tört ki Hui-senbıl felszabadultan, mohó örömmel. Mindenegyebet elfelejtett. Már szerette ezt a fehér köntöső, hórihorgas lényt a másikgyékényen, és a világ minden kincséért el nem engedte volna. Beszélni kezdett;elsöprı erıvel, megállíthatatlanul, csúfondárosan, mulatságosán. Cáfolt és állított,bizonyított és leszögezett anélkül, hogy a másik szóra nyithatta volna a száját.Valahányszor lélegzetet vett, hogy mondjon valamit, Hui-sen tiltón felemelte akezét: “Várjon, tudom mit akar mondani! Ne fáradjon!", és gyorsan, emelt hangonelsorolta a másik minden lehetséges érvét, azután ízekre szedte, és megölte. Ajövevény egyre komorabb, nyugtalanabb lett. Egyre gyakrabban nyitotta ki száját, 27
 29. 29. de Hui-sen mindig legázolta, mielıtt egyetlen hangot kinyöghetett volna, ígyérkezett el a hajnal. Az ablakon át gyöngéd, ezüstös fények nyúltak be a szobába, skívül, az udvaron megszólalt egy kakas. Az idegen türelmét vesztve felugrott, ésfélbeszakította Hui-sen szóáradatát: – Hallgasson el végre, szerencsétlen! – hangja mélyen dongott és morajlott,hogy Hui-sen apró háza alapjában megreszketett tıle. – Persze, hogy nem tudommegcáfolni a maga átkozott okoskodását! Amit mond, az úgy hangzik, mintha igazvolna, mégis hazugság, mert igenis vannak szellemek, a mindenit neki, hiszen énmagam is szellem vagyok! – Azzal dühösen szétoszlott, és eltőnt Hui-sen sértıdöttszeme elıtt. Mikor Rochard befejezte a történetet, Bahr önkéntelenül hangosan felnevetett acsattanón, de azután, ahogy a történet jelképes értelme agyához jutott – láttam,mert a külsı sötétbıl belestem a gyertya fénykörében ülı két alakra –, hirtelenelkomolyodott, és rábámult Rochard-ra. – Miért akar mindenáron összezavarni?! – tört ki belıle elégedetlenül. – Valamibosszantó és megfoghatatlan van magában, Anselmus! Pokolba a célzásaival éssejtetéseivel! Még az ördögőzık kezére juttat! – Nem értem – mondotta Rochard ártatlanul. – Csak egy kínai mesét mondtamel, és maga igazán nem hivı természet, Amadeus… – Nem – dohogott Bahr. – De akárhogy küzdık ellene, hatással van rám, amitmond. Elıször életemben. Megcáfolni tudom, de egészen elvetni nem.Foglalkoztat. Valóban nem tréfált, mikor azt állította, hogy Flamel Miklós kétévvel ezelıtt még életben volt? – Nem tréfáltam. Ma is él. – Az elixír tartja életben? – Igen. – Megáll az eszem! Ismerem szellemi képességeit, mőveltségét,becsületességét. Hogyan hihet ebben… ebben az ırültségben?! – Téved, Amadeus. Én nem hiszek. Én sem vagyok hívı természet. Tudom,hogy így van. Bahr elvörösödött, felugrott, azután visszaült a helyére. Nagyot fújt. – Nna! Látja, ez az. Most mit kezdjek magával?! Fıképpen, mit kezdjekönmagámmal azután, hogy itthagy ezekkel a levegıben lógó állításokkal? Máraludni sem tudok tılük. – Miért? – Miért?! Mert van bennem valami, ami szövetségesül szegıdött magához,valami értelmen túli, legyızhetetlen varázslat… nem tudom, minek nevezzem.Sokat töprengtem rajta. A legképtelenebb állításaiból meggyızı erı árad. Nemvagyok tekintélytisztelı… inkább passzionátus bálványromboló. Az elvontsejtelmek és a transzcendens köd ingerültté tesznek. Magának megbocsátom.Rejtély elıttem, miért. Felszámoltam mindent, és megnyugodtam benne. A teljesnihil is békességet ad. Maga azonban megzavarta az én külön vallásom nyugalmát,és arra ösztönöz, hogy eretnekké legyek. Kételyt támasztott bennem a kétely iránt.És a legelképesztıbb az, hogy nem érvekkel tette, hanem puszta létével. Nem 28
 30. 30. azzal, amit mond, hanem azzal, amit elhallgat. Mintha olyan tapasztalatai,ismeretei lennének, amelyek közlés nélkül bizonyosságot sugároznának… Mintmondjuk, nem jutna eszembe egy tölgyfa elıtt állva kétségbe vonni, hogy az egytölgyfa… – Bevallom, Amadeus, egy csepp megbánást nem érzek afölött, hogymegzavartam vallása nyugalmát. Sıt. Azon leszek, hogy egészen elkárhozzék. – A világ tele van jámbor barmokkal, akik tálcán kínálják vakhitüket. Miértéppen engem választott ki? Kemény dió vagyok én még eretnekségemben is.Lázadozó, legyőrhetetlen, visszaesı, vén bőnös. – Nem fogom most elmondani a tékozló fiú példázatát, mert a fejemhez vágvalamit. Saulra, akibıl Pál lett, célozni sem merek. Maradjunk a tényéknél. Ajámbor barmok vakhite langyos, mint a pocsolyavíz, és olyan formát vesz fel,amilyen meder kínálkozik neki. Értéktelen, maga mindent felbontó és összezúzóSkorpió-egyénisége bókkal jobban vonz engem. Azt mondhatnám: gyöngém.Ugyanazt az ösvényt járja, amelyet én: az értelem ösvényét. Ezeken a fordulókonén is átküzdöttem magamat. Miért ne rövidítsem és könnyítsen! meg egybarátom… egy régi-régi társam útját, akinek sokkal tartozom? – Egyetlen kérdésemre feleljen, Anselmus. – Többre is felelek. – Hajlandó velem leülni egyszer és világosan, réveteg célzások, okkult utalásoknélkül kifejteni, mi a meggyızıdése, micsoda tapasztalatok juttatták ehhez ameggyızıdéshez és mik a bizonyítékai rá? – Hajlandó vagyok. – Rendben van. Mikor? – Hamarosan. Még mielıtt elindulok Páduába… Ideje volt, hogy eltőnjek az ablaktól. Lélekszakadva futottam haza a fogadóba.Kamrámban magam elé terítettem könyvemet, füzetemet és lihegve, verejtékezverábámultam az üres papírra. A gondolat, amely megragadott, annyira lenyőgözıvolt, hogy reszkettem tıle. “Aki sokáig él, változtasson nevet. Flamel nevét például túl sokan ismerik…" –ezek a szavak, amelyeket) naplójában olvastam, most Amadeus Bahrral valóbeszélgetése után nyertek igazi hátteret. “Ki látta meghalni Flamelt?" “Valóban nem tréfált, mikor azt állította, hogy Flamel Miklós még két év elıttéletben volt?" “Nem tréfáltam, ma is él." Ma is él! Flamel francia, és Rochard is francia. “Aki sokáig él, változtasson nevet."Flamel… Eduard Anselmus Rochard. És felesége? A Bölcsek Kövét együtt hozták létre, és az asszony is részesült azelixír csodatévı hatásában. De miért ne váltak volna széjjel egy rövid idıre?Évszázadot szédítı távlata nyílik mögöttük és elıttük… nem kel görcsösenösszekapaszkodniok. Ráérnek. Mindenre var idejük. 29
 31. 31. Rochard Bahrral szemben nem tagadott semmit. Nyíltsága valósággalmegrendítette a kis betőmolyt. Miért olyan közlékeny vele? Miért pazarolja rá, atagadóra, bölcsességének kincseit és engem, aki egész lelkemmel sóvárgok azokkult tudásért, könyörtelenül kirekeszt belıle? Tanulok, akár egy megszállott,elıre elkészülök feladataimmal, s ı úgy dicsér meg, mint egy jámbor kutyát: “Jólvan, Hans! Derék dolog, Hans!" Ha azonban a beszélgetést óvatosan, bátortalanulaz alchimiára terelem, rögtön elzárkózik, s mikor folytatom, szavamba vág: “Ez nem a te utad. Verd ki a fejedbıl. Csak éppen annyit kóstolhattál atudásból, amennyi bajba döntene. Az elixírben való hited veszélyes hit. Mohó,sötét, alacsonyrendő vágyból fakad. Sohasem foglak támogatni abban, hogy avesztedbe rohanj!" Ez este azonban, Bahrral való vitája után, amelynek hatása alatt megszületettbennem a gondolat, hogy Rochard talán Flamellel azonos, olyan feszültség támadtbennem, amelyet le kellett vezetnem valamiképpen. Mikor Rochard szobámbalépett, hogy megkérdezze, kihallgasson-e valamibıl, nem sokat kerteltem.Megmondtam, hogy nem készültem el, annyira foglalkoztatott a néhány szó,melyet Bahrtól elmenıben véletlenül meghallottam. Az elixírrıl és FlamelMiklósról beszéltek… – Óh… tehát hallgatóztál. Nos… ez nem lep meg. Gondolhattam volna… –csodálkozásomra szemében most nem jelent meg a rideg elutasítás kifejezése.Inkább tőnıdı volt és szánakozó. Leült asztalom mellé. – Sajnállak – mondotta csendesen. – Sajnállak, mert megkedveltelek.Tehetséges, okos gyermek vagy, Hans, gyermek még. Tele gyöngédséggel,kiszámíthatatlan indulattal, veszélyes kíváncsisággal. Ne gondold, hogylebecsüllek ezért. A magad fokozatában kitőnıen megállód helyedet. A természetetazonban nem lehet sürgetni. Egy teljesen fejletlen, gyermeki anyaméhben nemfoganat élet. Ha én távol tartalak ezektıl a dolgoktól, az csak te védelmedbentörténik. Értsd meg és hidd el nekem, hogy a te részedre nincsen elixír. A felnıttekelixírje a te lelkedben méreggé válnék, és megmérgezné a testedet is. Szavaibólcsak két dologra figyeltem. Az egyik az volt, hogy az elixírrıl most végre elıttemis mint valóságról beszélt. A másik, hogy Bahrt, a gúnyos kételkedıt egyenrangúfélként kezelte, míg engem gyermekké alacsonyított. Miért? Kirobbant belılem azelkeseredés. Megkérdeztem, miért tartja többre a zollerni gróf savanyúkönyvtárosát nálam, aki rajongó, szorgalmas tanítványa lennék a misztikusösvényen?! – İ felnıtt, Hans – mondotta szelíden. – öreg már. Belül is. Sok minden kiégettbelıle. Csak fel kell nyitni! a szemét. – De mi történhetik velem, ha megkísérlem?! – kérdeztem hevesen. – Én nemfélek semmitıl. – Pedig… neked még van mitıl félned. A félelem, a megismerés bizonyosfokozatán túl, valóban fölösleges teher, amelyet le kell vetni, hogy a lélekfölszárnyalhasson. Addig azonban szükséges nehezék. Aki súlytalan belül, aztminden ösztönszélroham elsodorhatja. Azt kérdezted, mi bajod történhetik, hamegkísérted magadhoz zsákmányolni az okkult erıket… az elixírt… Olyan 30

×