โครงสร้างกรมการปกครอง
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

โครงสร้างกรมการปกครอง

on

  • 871 views

 

Statistics

Views

Total Views
871
Views on SlideShare
871
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

โครงสร้างกรมการปกครอง Document Transcript

  • 1. โครงสร้างกรมการปกครอง 1. พัฒนาระบบและเสริมสร้างเครือข่ายการอำานวยความเป็น ธรรมในระดับพื้นที่ 2. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคม 3. เสริมสร้างความมั่นคงภายใน โดยการสร้างความสมานฉันท์ และสันติสุข ในสังคมไทย โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 5. พัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพด้วย ความเสมอภาค และเป็นธรรม 6. บริหารและพัฒนาระบบการปกครองท้องที่ 7. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม 8. อำานวยการบริหารราชการและขับเคลื่อนการนำานโยบายของ รัฐบาลไป ปฏิบัติในระดับอำาเภอ