Prezentaciq

3,938 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,938
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
181
Actions
Shares
0
Downloads
103
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prezentaciq

 1. 1. Развитие на туризма в България <ul><li>Под различни форми /религиозен, познавателен и др./ туризмът съществува още преди Освобождението. </li></ul><ul><li>Днес в туризма работят около 4000 фирми. Те разполагат с 497 хотела, 32 къмпинга, 181 хижи и 730 почивни домове. </li></ul>
 2. 2. Развитието на туризма в България е свързано с множество проблеми : <ul><li>забавяне на приватизационните процеси; </li></ul><ul><li>нерешени проблеми по отношение на собствеността на земята по крайбрежието, както и с ползването на плажните ивици; </li></ul><ul><li>остаряване на хотелската база; </li></ul><ul><li>забавено развитие на т.н. ”алтернативен туризъм”, който е модерен в западните страни; </li></ul><ul><li>недостатъчна квалификация и култура на заетите в туристическия бизнес и т.н. </li></ul>
 3. 3. Значение на туризма <ul><li>От туристическите услуги се получават приходи във валута срещу “износ” на стоки и услуги чрез чужденците, които посещават България . </li></ul><ul><li>Чрез туризма се съдейства за развитие на екологичното земеделие, транспортната инфраструктура, търговията и други обработващи и обслужващи отрасли и дейности. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Туризмът има и социално значение. То се изразява в: осигуряването на доходи, трудова заетост за около 2,4% от всички заети лица в страната, пълноценно използване на свободното време и др. </li></ul><ul><li>Туризмът съдейства и за подобряване на междудържавните отношения, с което нараства политическото му значение. </li></ul><ul><li>Той дава възможност за обогатяване културата на българското население чрез общуването му с представители на различни народи и за придобиване на чуждоезикови знания. </li></ul>Обогатяване на българската култура Придобиване на Чуждоезикови знания Чуждестранни туристи
 5. 5. Отрасълът има и екологично значение, тъй като оказва влияние върху екологичната обстановка в страната в 2 аспекта: <ul><li>Западните туристи изискват екологично чиста обстановка. В тази връзка развитието на туризма е немислимо без строги мерки за опазване на природната среда и подобряване чистотата на селищата. </li></ul><ul><li>Туристическите пътувания обикновено са свързани със замърсяване на селища, паркове и други туристически обекти. Това налага към туристическите услуги да се включват разяснения по “режимите на ползване” на определени територии. </li></ul><ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Ecology </li></ul>
 6. 6. Туризмът след присъединяването на Бълагария към Европейския съюз <ul><li>През 2007 г. над 4 милиона чужденци са предпочели да прекарат лятната или зимната си ваканция у нас, което е с около 7% повече спрямо 2006 г. </li></ul><ul><li>Най-много са туристите от ЕС, около 70%, като повечето от тях са граждани на Гърция, Германия, Великобритания, Швеция и Финландия. </li></ul><ul><li>Приходите от туризъм в началото на септември 2008 година се изчисляват на €3 млрд., или 17% повече от предходната 2007 година. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>2007 година ще се запомни и като първата година, в която редица български общини приложиха проекти за устойчиво развитие на туризма, финансирани от Европейския съюз. Изграждането на екопътеки, възраждането на местния фолклор и занаяти и реставрацията на стари манастири са сред най-често посочваните инициативи за популяризиране на съответните региони като атрактивни туристически дестинации. </li></ul>
 8. 8. Фактори и ресурси за развитието на туризма Фактори Природни Обществени МИО Климат Води Урбанизационен процес Състояние на МТБ
 9. 9. Видове туризъм <ul><li>Според мястото, където се извършва туристическото пътуване могат да се разграничат планински, морски, речен и др. видове туризъм </li></ul><ul><li>Според целта на пътуванията туризмът е познавателен, рекреативен, конгресен, ловен, балнеолечебен, вилен, религиозен, научен, спортен и др. </li></ul><ul><li>Според времето, за което се извършва туристическата дейност, се разграничават краткотраен, дълготраен, ежеседмичен и други видове туризъм. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Според стопанските резултати се поделя на стопански и социален туризъм. Днес социален туризъм в чист вид не съществува, тъй като всички туристически дейности са на пазарна основа. </li></ul><ul><li>Според гражданството на туристите и страната, в която се извършва туристическото пътуване, се разграничават вътрешен и международен туризъм. Посещенията на чужди граждани се наричат активен туризъм, тъй като те носят валутни приходи. Пътуванията на български граждани извън страната се нарича пасивен туризъм, тъй като при тях се изнася валута зад граница. </li></ul><ul><li>Според начина на организация на туристическите пътувания туризмът е организиран, неорганизиран, групов, индивидуален и др. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Приемането на България в ЕС безспорно e предизвикaтелство. Членството в съюза може да донесе много ползи, ако страната съумее да се възползва от предимствата си. От 1 януари 2007 г. нашето правителство може да блокира всяко решение на Брюксел и ще има позиция по всяко решение, което се вземе от ЕС. България вече не изпълнява чужди решения, а взима решения. Въпросът не е вече какво можем, а какво правим и как използваме новата си „сила” и предимство. </li></ul>

×