Your SlideShare is downloading. ×
0
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa

10,311

Published on

Published in: Education
0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
10,311
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA TË BIZNESIT Tema: Struktura organizative e ndërmarrjes Driton SylqaNov 8, 2012
 • 2. Struktura organizative / karakteristikat Organizatat varesisht nga lloji i aktivitetit që ushtrojnë, madhësia e tyre dhe shpërndarja gjeografike, ideologjia udhëheqëse, si dhe mjedisi në të cilin veprojnë bëjnë edhe përzgjedhjen e një strukture të përshtatshme organizative’; Strukturat hierarkike përmbajnë vlera burokratike, si p.sh: parimi i unitetit të komandës, zingjirit të komandës, kontrollin e përqendruar, formalizim të lartë, disiplinë, centralizim të autoritetit etj.; Një aspekt i rëndësishëm i strukturës organizative është shkalla në të cilen një organizatë është e centralizuar ose e decentralizuar.Nov 8, 2012
 • 3. Struktura organizative / karakteristikat Struktura e organizatës është statike ajo reflekton gjendjen e organizimit vetëm në një moment të caktuar; Sa më e decentralizuar të jetë një organizatë, aq më e vështirë është për menaxherat të imponojne normat burokratike; “Miles Law”- pikëpamje që anëtarët kanë me një çështje varet nga pozicioni ku ata ndodhen respektivisht nga vendi i tyre në një proces vendim-marrës; Struktura organizative ka ndikim në shumë aspekte në ndërmarrje, si në produktivitet ashtu edhe në efikasitetin e ndërmarrjes.Nov 8, 2012
 • 4. Modeli Struktural i Mintzberg-ut Njëra ndër teoritë e projektimit struktural organizativ ëshëajo e Mintzbergut e cila përbëhet prej pesë komponenteve: 1. Baza operative 2. Niveli i mesëm administrativ 3. Kulmi strategjik 4. Struktura teknike 5. Personeli ndihmësNov 8, 2012
 • 5. Modeli Struktural i Mintzberg-ut 3 Kulmi strategjik 4 5 Struktura 2 Personeli teknike Niveli i mesëm ndihmes administrativ 1 Baza operativeNov 8, 2012
 • 6. 5 strukturat e përgjithshme të Mintzberg-utEkzistojnë 5 trajta themelore të strukturaveorganizative të H.Mintzberg-ut:* struktura e thjeshtë* burokracia makinë* burokracia profesionale* forma divizionale dhe* forma “ad-hoc”.Nov 8, 2012
 • 7. Struktura e thjeshtëStruktura e thjeshtë ka këto karakteristika: Në këtë strukturë kalojnë ndërmarrjet në fazen fillestare të jetës së tyre; Autoriteti i centralizuar; Pak ose aspak strukturë teknike (vetëm disa persona ndihmës); Ka vetëm dy nivele, majën strategjike dhe bazën operative; Ndarje të punës dhe diferencim të vogël në mes të njësive; Sjellja nuk është e formalizuar; Planifikimi, trajnimi dhe ndërlidhjet përdoren shumë pak; Te ky model ndërmarrja operon në mënyrë të pavarur; Nov 8, 2012
 • 8. Burokracia makinëDizajni i bukrokracisë makinë mund të përmbajë këto elemente:- Norma, rregulla dhe procedura;- Formalizim i lartë në bazën operative;- Specializim i lartë i punëve;- Detyra dhe punë rutinore;- Njësi relativisht të mëdha në nivelin operues;- Autoriteti vendim-marrës kryesisht i centralizuar;- Ndarje e qartë e roleve në mes të nivelit linear dhe të stafit;- Kontroll i shtuar në punët e përditshme;- Disiplinë në punë;Nov 8, 2012
 • 9. Burokracia profesionaleBurokracia profesionale thekson fuqinë e individëve për një punë të specializuar.Kordinimi në burokraci profesionale mbështetet në këto parametra:- Standardizimi i aftësive dhe shkathtësive të ndryshme;- Specialistë të arsimuar dhe të trajnuar;- Një pjesë e madhe e kordinimit në mes profesionistëve operativ bëhet përmes standardizimit të aftësive dhe njohurive veçanerisht nga ajo se çka kanë mësuar nga kolegët e tyre. Nov 8, 2012
 • 10. Forma divizionaleBurimi i formës divizionale rrjedhë nga burokracia makinë, që në kuptimin praktikparaqet një sulucion operacional për të kordinuar dhe kontrolluar një konglomerat tëgjërë me karakteristikat vijuese: - Përbëhet nga nën-ndarjet / divizionet (disa fakultete ne një Universitet); - Shpërndarja horizontale e produkteve dhe shërbimeve; - E drejtuar nga një politikë e qartë dhe strikte; - Gjen aplikim në një mjedis të qëndrueshëm / stabil; - Përmasa të mëdha dhe shtrirje të gjërë gjeografike; - Në rastin kur kërkohet zbritja e kostos përmes rritjes së prodhimit, një strukturë e tillë nuk gjen aplikim; - Kjo strukturë më tepër gjen përdorim tek kompanitë e mëdha; - Dallon nga modelet tjera sepse secili divizion ka një strukturë të veten. Nov 8, 2012
 • 11. Forma “ad-hoc” (struktura inovative) Forma ad-hoc e cila ka një struktur kryesisht organike me formalizim të ulët, konsiderohet si struktura më e përshtatshme për ndërmarrjet që merren me zbulime dhe inovacione.Kjo formë ka këto karakteristika: strukturë të rrafshtë dhe të theksuar organike; formalizëm i ultë i punëve dhe sjelljeve; specializim të punëve bazuar në trajnime formale; tendenca për vendosjen e specialistëve nëpër grupe projektuese; inkurajimi i mekanizmit koordinues, brenda dhe në mes të grupeve punuese; rezultati i organizatës varet nga performanca e grupeve të specializuara; standardizim i ultë i procedurave; dallimi i vogël në mes të pozitave lineare dhe stafit (menaxherë dhe këshilltarë); kultura organizative e bazuar në punën demokratike dhe jo burokratike. Nov 8, 2012
 • 12. Tipet e strukturave organizativeEkzistojnë 4 forma të strukturimit organizativ të ndërmarrjeve:- Struktura organizative lineare;- Struktura lineare dhe e stafit;- Struktura organizative funksionale;- Struktura organizative matricore; Nov 8, 2012
 • 13. Struktura lineare Është forma më e thjeshtë e strukturimit organizativ. Uniteti i komandimit dhe zinxhiri skalar janë dy komponentet kryesore të kësaj stukture. Menax heri Marke Bur. Prodhi Finan tingu Njerez mi ca oreAvantazhet - është strukturë e lehtë dhe e thjeshtë për t’u zbatuar në praktikë,menaxheri vepron pa u konsultuar me njeri tjetër, vendimet merren më shpejt;Disavantazhet - kjo strukturë nuk është efektive për firmat e mesme dhe të mëdha,menaxheri ka përgjegjësi të plotë, menaxherët duke qenë me ngarkesa të mëdha nëpunë nuk kanë hapësirë për veprime të tjera, Nov 8, 2012
 • 14. Struktura lineare dhe e stafitSiç shihet edhe nga vetë emërtimi, kjo strukturë ka dy nivele, atë lineare dhe të stafit. Bordi i drejtoreve Manaxheri i Juristi i ndermarrjes personelit Sektori kërkim zhvillimit Sektori Sektori Sektori i marketingut i prodhimit i financave Manaxher prodhimi Menaxher kontrolli Manaxher krediti Menaxher kontabël. Manaxher i shitjes Manaxher i reklamës Nov 8, 2012
 • 15. Struktura lineare dhe e stafitPërparësitë Prania e specialistëve në organizatë liron menaxherët nga ato probleme për të cilat nuk kanë njohuri të mjaftueshme. Rrjedhimisht, atyre ju del kohë më tepër për t’u marrë me punë të tjera; Ashtu sikurse në strukturën lineare, edhe në ketë forme ndiqet parimi i mirënjohur i unitetit të komandimit; Vendimet e marra nga menaxherët linearë pa dyshim se janë më cilësore për arsyen se specialistët me këshillat e tyre ndihmojnë në masë të madhe menaxherëtTë metat Menaxherët edhe pse vendimet e tyre i marrin duke u mbështetur tek sugjerimet e këshilltarëve, përgjegjësia për vendimet e gabuara bie mbi supet e tyre; Prania e specialistëve mund të krijojë premisa për konflikt në mes të menaxherëve dhe pozitave të stafit, e sidomos nëse detyrat e tyre nuk janë të specifikuara në mënyrë të qartë; Duke qenë se pagesat e specialistëve janë zakonisht të larta, kosto administrative e kësaj strukture rritet dukshëm në krahasim me format tjera të strukturave. Nov 8, 2012
 • 16. Struktura organizative funksionale Te ky tip i strukturimit organizativ specialistët, që vihen në krye të funksioneve të ndryshme të ndërmarrjes, kanë të drejtë të japin urdhra dhe të marrin vendime në lidhje me funksionin e tyre. Këtu, për dallim nga strukturat e lartpërmendura uniteti i komandës nuk respektohet. Manaxheri i Prodhimit Manaxheri i Manaxheri i Mirëmbajtjes Manaxheri i Operacioneve Cilësisë Nov 8, 2012
 • 17. Struktura organizative funksionaleDisa nga avantazhet e kësaj strukturë janë:• rritet niveli i kualifikimit të menaxherëve në funksionet përkatëse, .• merren vendime efektive;• koordinimi i punëve brenda një departamenti është i lehtë, etj;Ndërsa disavantazhe numërohen të jenë:• Kur urdhrat e dhënë nga dy epror janë në konflikt me njëri tjetrin, ekziston rreziku ingadalësimit të kryerjes së punëve,• Vështirësi në matjen e saktë të performancës;• Menaxherët funksionalë duke u koncentruar në funksionet e tyre, mund të humbasinvizionin mbi objektivat e ndërmarrjes;• Specializimi i ngushtë mund të përgatit menaxherët në mënyrë të njëanshme;• Zgjedhja e problemeve bëhet e vështirë për shkakun se kërkohen njohurimultifunksionale; Nov 8, 2012
 • 18. Struktura organizative matricore Është strukturë e cila zakonisht kombinon departamentet: Kombinimi i departamentit te produktit me departamentin funksional, i jep organizimit trajtën strukturore të një matrice; këtu këshilltarët / specialistë përveç që këshillojne menaxherët, ata shfrytëzohen edhe për formimin e grupeve punuese të cilat përgatisin produkte te reja. Menaxheri kryesor Menaxher Menaxher Menaxher Menaxher për Prodhimi Financiar Marketingu Inxhinieri Manaxher Projekti A Manaxher Projekti B Manaxher Projekti C Manaxher Projekti D Nov 8, 2012
 • 19. Struktura organizative matricoreKjo strukturë fleksibile përdoret në këto raste: së pari, kur firma prodhon lloje të ndryshme produktesh; së dyti, kur duhet të përpunohet një sasi e madhe informacioni në të njëjtën kohë, struktura matricore është më efikase për të mbajtur një numër optimal specialistësh; së treti, kur është e domosdoshme ndarja e burimeve sipas një sistemi part-time. Në këtë mënyrë, nëse firmës i duhet të formojë 10 grupe projektesh, ajo nuk punëson 10 inxhinierë, por me anën e përdorimit të strukturës matricore ajo i merr vetëm 5 inxhinierë dhe i shfrytëzon ata me kohë të pjesshme në secilin projekt. Nov 8, 2012
 • 20. Si përherë: Ju faleminderit për vëmendjen!Nov 8, 2012

×