Prezantim 1 MSc Behrije Ramaj
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Prezantim 1 MSc Behrije Ramaj

on

 • 1,560 views

Prezantim 1 MSc.Behrije RamajMesim Praktik

Prezantim 1 MSc.Behrije RamajMesim Praktik

Statistics

Views

Total Views
1,560
Views on SlideShare
1,560
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
21
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Prezantim 1 MSc Behrije Ramaj Prezantim 1 MSc Behrije Ramaj Presentation Transcript

 • MËSIMI PRAKTIKLIGJERATA E PARË M.SC.BEHRIJE RAMAJ
 • VËREJTJE:Asnjë student nuk mund të hynë në provim pa punë praktike
 • PUNIM SEMINARIKI.Nocioni i punimit seminarikII. Misioni dhe qëllimi i hartimit të punimit seminarikIII.Elementet themelore të punimit seminarik;
 • Titulli i punimitParathenieHyrjeShqyrtim i materies në strukturën e punimitPërfundimi(konkluzioni)LiteraturaShtojca
 • IV. Përpunimi teknik i punimit të seminarit përfshinë;Shkrimin e tekstitFaqja e mbështjellëse e jashtmeFaqja e brendshmeVëllimi i punimit
 • Struktura ose kompozicioni I punimit seminarikCILËSIA E BURIMIT(RESURSI)NJERËZOR Në KOSOVË1.HYRJE1.1. Shtruarja apo definimi i problemit1.2.misioni dhe qëllimi1.3metodat shkencore kërkimore
 • 2.MADHËSIA DHE STRUKTURA E POPULLSISË SË KOSOVËS2.1.2.2.2.3.2.4.2.5. ETJ.
 • 3.MUNDËSITË DHE NEVOJA PËR NDRYSHIMIN E GJENDJES SË STRUKTURËS SË BURIMT NJERËZOR NË KOSOVË3.1.3.2.4.PËRFUNDIMI5.LITERATURA6.SHTOJCAT EVENTUALE
 • I.Nocioni i punimit seminarikNocioni i punimit seminarik; është një punë përafërsishtprofesionale me të cilën studenti i fillon përvojat e punëskërkimore.Studenti përpunon në mënyrë të pavarur temë tëcaktuar, të cilën e zhgjedh vet ,ose që i ka sugjeruarprofesori i lendës. Nepermjet hartimit te punimit seminarik, studenti ethellon dhe e zgjeron diturin ne programin arsimor, fillonte krijoj pervoje per te shkruar punime profesionale e perte vazhduar ne punimet shkencore.
 • Me punim seminarik studenti duhet te tregoje te shfaqaftesi teorike dhe praktike, te jete i gatshem teshfrytezoje dhe konsultoje literaturen perkatese perhartimin e temes se zgjedhur.
 • Tema ose titulli i vepres shkencore ose profesionale duhet;1. Te shpreh permbajtjen baze te saj2. Te jete i shkurter3. Te jete i qarte4. Te jete terheqes5. Te jete informativTe formulimi i temes, titulli eshte i domosdoshme t’I iket;1.Gjatesise2.Pretenciozitetit3.Disproporcioneve kundrejt permbajtjes
 • PARIMET JANE;1.Tema nuk duhet te jete shume abstrakte as e pergjithesuar2.Te mos zgjedhet tema e cila shpesh here ka qene e perpunuar3.Tema duhet te jete aktuale por edhe me elemente per qendrueshmeri me te gjate.4.Tema duhet te jete ne pajtim me mjetet e nevojshme disponible te nevojshme per kerkime si bie fjala literatura, puna ne terren.5.Tema nuk duhet te jete teper e ngusht as teper e gjere.
 • II. Misioni dhe qëllimi i hartimit të punimit seminarikII. Misioni dhe qëllimi i hartimit të punimit seminarikështë i ndërlidhur me faktin se studenti thellohet në disiplinatë caktuara shkencore në suazat e programitmësimor, me qëllim që të aftësohet në të shkruarit tëpunimeve profesionale, e më pastaj edhe shkencore.
 • Me rastin e hartimit të punimit , studenti duhet tëketë kujdes për përmbajtjen e domosdoshmedhe cilësinë formale të punimit.Në cilësi formale hyjnë: stili, gjuha, drejtshkrimi,faqet e punimit, klasifikimi dhe radhitja epërmbajtjes, citimi i burimeve me fusnota,regjistri i rregullt i literaturës së përdorur sipasradhës së alfabetit të autorëve dhe shënimet etjera të literaturës, regjistri dhe pasqyra edokumentacionit.
 • Margjinat e majta dhe të djathta 30 mm;Margjinat lartë-poshtë 25 mm; Paragrafët të renditur në rreshta të gjerë(Line spacing 1.5 lines); Fonti që përdoret në shkrim - Times NewRoman të madhësisë 12 pts merenditje në të dy anët (justify);
 • Fonti që përdoret për tituj – Arial Bold 14 pts me renditje në mes(Center);. Fonti që përdoret për nëntituj – Arial Bold 13 pts renditje në mes (Center). Fonti që përdoret për fusnota – Times New Roman Italic 9 pika Fonti që përdoret për përshkrim të tabelave, diagrameve, fotove etj. –Times New Roman Italic 10pts.
 • III.Elementet themelore të punimit seminarik;III.Elementet themelore të punimit seminarik; Titulli i punimit shpreh domethënien e punimit. Titulli duhet të jetë i formuluar mundësisht sa më I shkurtës, I qartë, tërheqë dhe informativ.Parathënia mund t’I përfshijë motivet dhe shkaqet e zgjedhjes së temës përkatëse. Hyrja është pjesa e qasjes së punimit seminarik ,faktikisht, hyrja në punim seminarik sikurse në veprat shkencore e profesionale, përfshinë katër elementet;• Definimi i problemit• Përcaktimi i qëllimit• Kompozicioni i punës• Metodat shkencore
 • Shqyrtim i materies në strukturën e punimit Në punim seminarik , përveq hyrjes dhe perfundimit është më rëndësi të dominojnë tri pjesë; Pjesa teorike historike (nga parimi global të nxirren në mënyrë konçize elemente historike të problemit që shqyrtohet, përpunimin e deritashem teorik aktualitetin dhe dobin e problemit të trajtuar. Pjesa analitike eksperimintale( në mënyrë analitiko-sintetike të vehen në pah efektet elementare shkencore , njohurit,qëndrimet me të cilat vertëtohet korrektësia dhe e vërteta e hipotezave të shtruara).
 • Pjesa prespektive(propozimet per zgjidhje konkrete ne baze tehipotezave te shtruara,per te avancuar qasjet, ndermarresit, qe janetematik e punimit seminarik)KONKLUZIONI- eshte pjese permbyllese e punimit seminarik dhekarakterizohet me permbyllje ne menyre konçize, te sintetizuar dhe mendonje rekomandim,apo mesazh.REGJISTRI I LITERATURES SE SHFRYTZUAR-perfshinelibrat,artikujt,studimet, shkrimet epanenshkruara,doracaket,koventat,dispozitat e tjere.
 • SHTOJCAT-mund te jene anketat e kryera,tabelat grafikonet e tjere.Shkrimi i teksit te punimit seminarik eshte puna me e veshtir, me erendesishme dhe me me pergjegjesi ne procesin e perfeksionomitshkencor.VELLIMI I PUNIMIT-eshte rreth 15-20 faqe te shkruara me kompjuter.Mund te jete paksa me i gjate, varesisht nga tema qe trajtohet.
 • Detyre; Grupi i pareElementet themelore të punimit seminarik;
 • Grupi I dytePjesa teorike historike e punimit
 • Grupi i katerPjesa analitike eksperimintale
 • Grupi i pesteKonkluzioni
 • Grupi i gjashteShtojcat dhe vellimi i punimit