• Save
Autoriteti dhe pushteti  ligj 8 Mr.Driton Sylqa
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Autoriteti dhe pushteti ligj 8 Mr.Driton Sylqa

on

 • 3,541 views

Autoriteti dhe pushteti ligj 8

Autoriteti dhe pushteti ligj 8

Statistics

Views

Total Views
3,541
Views on SlideShare
3,541
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Autoriteti dhe pushteti ligj 8 Mr.Driton Sylqa Presentation Transcript

 • 1. UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA TË BIZNESIT Tema: Pushteti dhe Autoriteti Driton Sylq aDec 2, 2012
 • 2. Pushteti dhe Autoriteti Pushteti (fuqia) dhe Autoriteti janë dy nocione bazë, mbi të cilat mbështeten menaxherët;Dallimet në mes Autoritetit dhe Pushtetit: Pushteti ka të bëje me fuqinë e një personi për të ndikuar në mendimet e të tjerëve; Autoritetiështë e drejtë zyrtare e një personi që mban një pozitë vendimmarrëse për të urdhëruar dhe për të kërkuar bindje nga vartësit. Dec 2, 2012
 • 3. Pushteti dhe llojet Pushteti është aftësia e individëve për të nxitur ose influencuar mbi besimet apo veprimet e individëve të tjerë.Llojet e Pushtetit janë: Dec 2, 2012
 • 4. Pushteti i Pozitësa. Pushteti legjitim; Çdo vartës i pranon si të natyrshme urdhrat dhe direktivat e eprorit të tij, sepse ai ka të drejtën legjitime që i jep pozita për të komanduar;b. Pushteti shpërblyes; Ka të bëjë me kompetencat e disa njerëzve për të dhënë shpërblime, si shpërblimi material, stimulimi moral, ngritja në detyrë, etj;c. Pushteti shtrëngues; Ky pushtet është pushteti i menaxherit për të dënuar vartësit, bazohet në frikën e vartësve para eprorit;d. Pushteti i informacionit Ky lloj pushteti buron nga privilegjet e menaxherit për të pasur qasje Dec dhe kontroll mbi informacionin e rëndësishëm. 2, 2012
 • 5. Pushteti Personala) Pushteti i ekspertit: Rrjedh nga njohuritë profesionale prej eksperti të eprorit, gjë që i “detyron” vartësit të kenë respekt e t’i binden atij.b) Pushteti referent (karizmatik); Pushteti referent bazohet në influencën që njerëz të veçantë (karizmatik) ushtrojnë mbi të tjerët për shkak të besimit që ata kanë në idetë dhe direktivat e tyre;c) Pushteti i lidhjeve: Bazohet tek lidhjet / marrëdhëniet e menaxherit me njerëz me influencë brenda dhe jashtë organizatës; Dec 2, 2012
 • 6. Autoriteti dhe përkufizimetH.Fayol: Autoriteti është e drejta e një personi për të dhënë urdhra dhe për të kërkuar bindje të plotë nga vartësit;H.Simoni: autoriteti është pushteti që ka menaxheri për të marrë vendime të cilat shërbejnë si udhëzime për veprimet e të tjerëve;H.Weihrich dhe H.Koontz: autoriteti në organizatë është e drejta e një pozite dhe nëpërmjet saj e një personi që ka atë pozitë, për të dhënë gjykimin e tij për marrjen e vendimeve që influencojnë tek të tjerë; AUTORITETI Cilësitë e Autoritet Llojet e Autoritetit Llogaridhënia Përgjegjësia (përgjegjësia për Linear Stafit Funksional veprimet e kryera) Dec 2, 2012
 • 7. Cilësitë dhe llojet e autoritetitCilësitë e autoritetit:a. Përgjegjësia: Përgjegjësia është një obligim që ka menaxheri për të ushtruar autoritetin me qëllim që të realizojë detyrat e saj/tij.b. Llogaridhënia: Çdo person që gëzon autoritet duhet të jetë i përgjegjshëm për veprimet që kryen. Secili përgjatë zinxhirit skalar i jep llogari eprorit të tijLlojet e autoritetit: Autoriteti linear – përfshin pozitat lineare me të drejtën e vendimmarrjes; Autoriteti i stafit - përfshin pozitat e stafit që nuk posedojnë me të drejtën zyrtare të vendimmarrjes; Autoriteti funksional - atëherë kur personat vendimmarrës u delegojnë autoritet personave në pozita të stafit Dec 2, 2012
 • 8. Për të dalluar autoritetin dhe pushtetin në praktikë, jepen situatat në vijim:1. Një situatë kur ka autotitet dhe pushtet: p.sh. Kur eprori kërkon nga punëtorët të punojnë 2 orë më tepër dhe ata dakordohen;2. Një situatë kur ka autoritet por jo edhe pushtet p.sh. Kur vartësit nuk ju binden urdhrit të eprorit;3. Një situatë kur s’ka as autoritet e as pushtet p.sh. Kur sekretarja e drejtorit nuk lejon një kontabilist të vizitojë shefin e tij/saj;Dec 2, 2012
 • 9. Delegimi i Autoritetit Delegimi i Autoritetit – ë sht ë një proces i cili zbatohet vet ë m n ë nj ë departament t ë caktuar ; Domosdoshmëria e delegimit të autoritetit buron nga fakti se ekziston një limit i caktuar i numrit të njerëzve që mund të drejtojë me efektivitet një menaxher e të marrë vendime në emër të tyre; Delegimi është procesi i përcaktimit të detyrave vartësve, i dhënies së autoritetit të nevojshëm për zbatimin e këtyre detyrave dhe i obligimit të tyre për t’i realizuar detyrat e ngarkuara në një nivel të kënaqshëm; Dec 2, 2012
 • 10. Avantazhet e realizimit efektiv të delegimit Së pari, delegimi ndihmon në rritjen e efektivitetit të koordinimit vertikal, sepse ai bën të mundur rritjen e efikasitetit të hierarkisë nëpërmjet lejimit që një pjesë e punës të kryhet në nivelet e ulëta; Së dyti, rrit kohen në dispozicion të menaxherëve dhe lejon vartësit që të marrin vendime në fushat ku janë më kompetentë; Së treti, procesi i marrjes se vendimeve nga vartësit ka tendencë të realizohet me shpejtë; Së katërti, delegimi i autoritetit tek vartësit u jep atyre mundësi për zhvillimin e aftësive e për rritjen e nivelit të kualifikimit, duke i përgatitur ata kështu për karrierën e ardhshme menaxheriale; Dec 2, 2012
 • 11. Disa momente të rëndësishme Menaxherët duhet t’u japin vartësve udhëzime të qarta për punët që duhet kryer, si dhe të sigurohen se udhëzimet e dhëna janë kuptuar qartë nga vartësit; Menaxherët duhet të lejojnë aplikimin e ideve të vartësve në zgjidhn e problemeve, t’i nxisin dhe t’i stimulojnë efektivisht kur idetë e tyre janë të suksesshme; Menaxherët nuk duhet t’i kritikojnë vartësit për çdo gabim qe bëjnë, me qëllim që të mos kultivohet ndjenja e frikës tek ta; Delegimi nënkupton besueshmërinë e eprorit tek vartësit, ndryshe ai nuk mund të realizohet. Kjo kërkon një njohje të mirë të cilësive profesionale të vartësve nga eproret e tyre; Dec 2, 2012
 • 12. Centralizimi / Decentralizimi i Autoritetit Centralizimi i referohet shkallës në të cilën autoriteti është i përqendruar në majën e piramidës së menaxhimit; Ndërsa decentralizimi si termi i kundërt i tij, është madhësia në të cilën autoriteti për marrjen e vendimeve është deleguar në nivelet më të ulta të menaxhimit.Decentralizimi i Autoritetit-eshte i lidhur ngushte me delegimin pornënkupton më tepër dhe është më i gjerë se ai. Përfshin delegimin eautoritetit në t ë gjitha fushat e menaxhimit dhe kërkon:1. Së pari, seleksionimin e vendimeve që do të merren nga kreu i organizatës dhe të atyre që do merren në nivelet më të ulëta.2. Së dyti, përcaktimin e politikave që do të shërbejnë si udhëheqje për marrjen e vendimeve.3. Së treti, zgjedhjen e kujdesshme të njerëzve, trajnimin dhe kontrollin e punës dhe të rezultateve të tyre. Dec 2, 2012
 • 13. Faktorët q ë ndikojn ë n ë shkall ë n e centralizimit t ë autoritetit1. Kostoja e vedimeve2. Nevoja për një p olitik ë uniforme të nd ë rma r rjes3. Historia dhe kultura e organizates4. Filozofia e menaxhimit5. Madh ë sia e organizates6. Të disponuarit me menaxherë të aftë7. Teknikat e kontrollit Dec 2, 2012
 • 14. Faktorët që ndikojnë mbi madhësinë e decentralizimit Madhësia e organizatës Kompleksiteti i aktiviteteve Shkalla e ndryshimit të mjedisitDec 2, 2012
 • 15. Avantazhet e decentralizimit Lehtëson punën e menaxherëve të niveleve të larta duke rritur kështu kohën në dispozicion të tyre; Ofron mundësi për të nxitur iniciativën dhe për të rritur shkallën e motivimit të njerëzve në punë; Aftëson menaxherët e rinj për të marrë detyra e përgjegjësi më të mëdha në organizatë; Vendimet merren më shpejtë e më cilësi më të lartë, sepse personeli ndodhet më afër problemeve dhe i njeh më mirë ato; Decentralizimi shpesh çon në krijimin e njësive relativisht të pavarura, gjë që bën më të lehtë gjykimin mbi performancën e menaxherëve përgjegjës.Dec 2, 2012
 • 16. Disavantazhet e decentralizimit Rritja e kostos administrative, për shkak të dyfishimit të burimeve, siç është rasti i krijimit të njësive të decentralizuara; Mund të ndodh që menaxherët përgjegjës të interesohen më shumë për njësitë e tyre dhe të humbasin lidhjet me objektivat e përgjithshme të organizatës; Kontrolli i vartësve nga qendra e organizatës është më i dobët. Kjo theksohet kur organizata operon në një territor të madh gjeografik / në disa shtete të ndryshme.Dec 2, 2012
 • 17. URIME FESTËN E MADHE KOMBËTARE!Dec 2, 2012