Scrisoare catre poporul roman...

693 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
693
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
68
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Scrisoare catre poporul roman...

 1. 1. Pentru tine… Prezentare Power Point î n colaborare [email_address] &
 2. 2. Am citit zilele acestea, pe internet, o scrisoare a marelui nostru om de cultur ă , colos al artei rom â ne ş ti - Florin Zamfirescu – ş i am avut un moment de t ă cere.....
 3. 3. ...am r ă mas f ă r ă cuvinte î n fa ţ a acestei radiografii limpezi ş i f ă r ă de t ă gad ă a bolilor ce macin ă Rom â nia, poporul s ă u ş i pe fiecare dintre noi...
 4. 4. La Antena 3, un alt mare actor al nostru - Mircea Diaconu - spunea, ( cit â n du-l pe Mircea Ionescu Quintus), vis-a-vis de reac ţ iile cet ăţ enilor la m ă surile guvernan ţ ilor, c ă acestea sunt profund justificate î ntruc â t.....  POPORUL SE AFLA IN LEGITIMA APARARE !
 5. 5. Nu pot dec ât s ă fiu î n consens cu ace ş ti oameni, cu ace ş ti rom â ni adev ă ra ţ i ş i, ca o minim ă reac ţ ie, voi posta î n continuare, integral, scrisoarea lui Florin Zamfirescu
 6. 6. Citi ţ i-o ş i apoi, pentru un moment , lua ţ i-v ă o clip ă de t ă cere, privi ţ i î n sufletul vostru ş i pl â nge ţ i....:
 7. 7. Trăim în România!
 8. 8. aflat î n legitim ă ap ă rare: Scrisoare c ă tre poporul rom â n ,
 9. 9. “ De peste dou ă zeci de ani asist ă m cum persoane care nu au nici o leg ă tură cu cinstea, cu onoarea sau cu interesul na ţ ional, se luptă precum fiarele pădurii deasupra trupului unei Românii dobor â te la pământ...
 10. 10. “ Rotaţia cadrelor” la care participăm din patru în patru ani, produce acelaşi rezultat deplorabil, minciuna ridicată la rang de realitate, ni se aruncă în faţă cum ai arunca un codru de pâine câinilor, batjocura este adresată bătrânilor şi copiilor, intelectualilor – b ă rba ţ i ş i femei, muncitorilor ş i ţăranilor acestei na ţ ii.
 11. 11. Jaful generalizat a născut miliardari fără nici un merit, î n afară de acela că au ş tiut să se î nfrupte fără jenă ş i perfect legal, din fasolea stricată a comunismului, digerabilă pentru ei...
 12. 12. Cinismul cu care guvernanţii noştri de ieri şi de azi “motivează” dezastrul prin care trecem, ne face să credem că suntem prea mulţi, mâncăm prea mult, muncim prea puţin, deci suntem nişte handicapaţi
 13. 13. Avem un singur drept: să plătim taxe care se scurg î n canalele lor, instalate pe sub toate institu ţ iile na ţ ionale
 14. 14. Ne-am pierdut demnitatea de români, suntem ţ inu ţ i deliberat î n coada Europei la toate capitolele - industrie, agricultură, cercetare, inova ţ ie, artă, cultură, sport.
 15. 15. Ne arătăm stupefia ţ i de cele petrecute î n Moldova de peste Prut, dar spiroche ţ ii comunismului ne-au afectat î n aceea ş i măsură ş i pe noi. Acolo există o scuză – î mpu ţ inarea popula ţ iei autohtone. Noi nu avem nici măcar scuza aceasta! Suntem doar bolnavi.
 16. 16. Am devenit un lazaret de care se feresc cu to ţ ii! Leprozeriile noastre sunt izolate prin legi restrictive, venite din afară, ş i am î nceput să ne î nvă ţ ăm cu asta.
 17. 17. Ne prefacem că trăim, ne prefacem că avem mici satisfac ţ ii, dar realitatea este o oglindă care nu poate fi acoperită la nesfâr ş it cu văluri ideologice!
 18. 18. Ne autocondamnăm la moarte, din prostie ş i ignoran ţ ă, î ndatorăm pe veci viitorul urma ş ilor no ş tri, care vor sim ţ i nevoia să plece cât mai departe, lăsând nepopulat un spa ţ iu care se va achita de datorii “prin el î nsu ş i”.
 19. 19. Tânjesc dup ă o dictatură a drept ăţ ii ş i adevărului!
 20. 20. Visez să trăiesc vertical, î ntr-o ţ ară unde doar cinstea ş i onoarea sunt “interes na ţ ional”, iar nu î n genunchi î n fa ţ a marilor puteri!
 21. 21. Imi doresc parteneri care să- şi ţ ină cuvântul dat, să respecte munca, punctualitatea ş i corectitudinea!
 22. 22. Vreau să câstigăm respectul vecinilor nostri, iar vecinii nostri să simtă respect din partea noastră.
 23. 23. Pledez pentru un conducător – proprietar de drept al ţ ării, căruia să-i pese de soarta ş i viitorul ei ş i care să nu poată spune “nu mai am nimic de pierdut, sunt la ultima investire”!
 24. 24. Marea Britanie, Belgia, Danemarca, Olanda, Luxemburg, Suedia ş i mai nou , Spania, ar trebui să ne fie exemplu! Sunt ţ ări cu nivelul de via ţ ă cel mai ridicat din lume, acolo unde ş i Uniunea Europeană îş i are sediul…
 25. 25. Inainta ş ii no ş tri, î n anul 1864 ne-au l ă sat un posibil model.
 26. 26. Suntem atât de incapabili să-l cercetăm atent? Predecesorii no ş tri aveau o sfântă deviză, uitată acum ş i pe care ar trebui s-o regândim cu to ţ ii: Regele ş i Doroban ţ ul! Regele adevărat garant al prosperită ţ ii ţ ării sale ş i doroban ţ ul, paz n ic al hotarelor ei…
 27. 27. Se poveste ş te c ă odată, prin anii 1900, Carol I pleca lini ş tit, pe jos, de la Palat î nspre Cotroceni, î mpreun ă cu vreun ministru. To ţ i trecătorii de pe Stirbei Vodă î i făceau loc, se î nclinau spunând cu respect: Maiestate!!!
 28. 28. Vă scriu cu bun ă -credin ţ a unui om care se gândeste la viitor. A ş tept păreri scrise cu aceea ş i bună-credin ţ ă constructivă, lipsite de preconcep ţ ii…  . ” (Florin Zamfirescu)
 29. 29. [email_address] & Text şi fotografii - internet Vanghelis - Hymne

×