Leksikas īpatnējie slāņi

 • 7,246 views
Uploaded on

Materiāls paredzēts darbam klasē, apgūstot temu "Leksika" (leksikas īpatnējie slāņi)

Materiāls paredzēts darbam klasē, apgūstot temu "Leksika" (leksikas īpatnējie slāņi)

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
7,246
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. LEKSIKOLOĢIJA Leksikas slāņi
 • 2. AIZGUVUMI Seni Svešvārdiaizguvumi Barbarismi
 • 3. SENI AIZGUVUMI• Vecākā slāņa aizguvumi.• Pilnībā (fonētiski, morfoloģiski) iekļāvušies latviešu valodas sistēmā.• Aizgūti no lībiešu, krievu un vācu valodas. Latvijas Vācu krustnešu pamatiedzīvotāji. iebrukums 12. gs. Kultūras un tirdznieciskie sakari kopš 9. gs.
 • 4. SENIE AIZGUVUMI No lībiešu No krievu No vācu valodas valodas valodasaizgūtie vārdi aizgūtie vārdi aizgūtie vārdikaija, liedags, bagāts, amats, bikses,loms, maksa, baznīca, cena, krūze, sīpols, puika, puķe, kāposti, stārķis, tērauds postaža, šķūnis, ziepes pulks, svētki, svēts
 • 5. INTERNACIONĀLISMI• Internacionālismi jeb svešvārdi.• Aizguvumi, kas sastopami daudzās valodās.• Liels nopelns to ieviešanā valodā ir jaunlatviešiem.• Ir fonētiskas un morfoloģiskas pazīmes.• Latviešu valodā lielākoties ienākuši ar starpniekvalodu palīdzību. Latīņu/ Latviešu grieķu valoda valoda Krievu/ vācu valoda
 • 6. INTERNACIONĀLISMIGrieķu cilmes internacionālismi Latīņu cilmes internacionālismi agronoms, analīze, arguments, autors, deputāts, aritmētika, bibliotēka, dokuments, eksāmens, demokrātija, drāma, ekskursija, evolūcija, fakts,ekonomika, filozofija, fizika, forma, komunisms, mode, fonētika, gramatika, operācija, pozīcija, progress,harmonija, komēdija, koris, pulss, republika, revolūcija,kritika, leksika, lirika, loģika, sociālisms, summa, tabula, matemātika, morfoloģija, teksts, tendence, unikāls, orgāns, orķestris, poēma, urna, vibrēt, vitāls politika, simbols, sintakse, taktika, teātris, tehnika, teorija, traģēdija, utopija, zona
 • 7. INTERNACIONĀLISMIAngļu cilmes Franču Itāliešu Krievu Vācu cilmessvešvārdi cilmes cilmes cilmes svešvārdi svešvārdi svešvārdi svešvārdi bizness, flote, soprāns, artelis, fronte, kross, aktieris, tenors, stepe, štābs,mārketing avanss koncerts, taiga, krahs,s, mītiņš, temps, kolhozs šveicarssponsors, galantērija tramvajs , spageti
 • 8. BARBARISMI• Citvalodu cilme.• Neatbilst latviešu valodas sistēmai.• Ir literāras valodas sinonīmi. No vācu valodas No krievu valodas No angļu valodas aizgūtie barbarismi aizgūtie barbarismi aizgūtie barbarismi bode vot kompjūters beķereja davai brīfings brūtgāns šutka meikaps zapte štempelis ekskluzīvs
 • 9. SPECIĀLĀ JEB NOZARU LEKSIKA• Saistīta ar kādu ekonomikas, zinātnes, tehnikas vai mākslas nozari. Profesionālismi Termini Saistīti ar kādas Apzīmē kādas profesijas ikdienas zinātnes nozares darbu. jēdzienus. Nav oficiāli apstiprināti. Ir oficiāli apstiprināti. Lieto mutvārdu saziņā. Lieto rakstveidā, mutvārdos. logs – brīva stunda fonēma - mazākā skaņu (pedagoģijā) valodas vienība, kas šķir bumbieris – mazais betona vārdu un morfēmu maisītājs (būvniecībā) skanējumu.
 • 10. TERMINI Nozaru termini tiek apkopoti dažādās vārdnīcās.
 • 11. APVIDVĀRDI• Tiek lietoti noteiktā apvidū – novadā, ciemā.• Nepieder literārajai valodai.• Tiek izmantoti daiļliteratūrā.• Latviešu valodā iznākušas atsevišķu izlokšņu vārdnīcas. Apvidvārds Literārās valodas Novads vārds progarīgs ellīgs Latgale spovedēt uzklausīt grēksūdzi Latgale roidas atkritumi, gruži Vidzeme pepināt karsti žāvēt (zivis) Kurzeme snīdrs slaids
 • 12. APVIDVĀRDI• Apvidvārdi iekļautiEndzelīna – Mīlenbaha vārdnīcā (MEV).• Interesanti apvidvārdiatrodami arī JanīnasKursītes-Pakulessastādītajās vārdenēs.
 • 13. VECVĀRDI• Mūsdienu valodā netiek aktīvi lietoti.• Iemesli vārdu nelietošanai: Arhaismi Netiek lietota tikai Historismi kāda no vārda nozīmēmVārda vietā Zudisattiecīgās priekšmets,parādības grāmata - parādība, kasnosaukšanai vēstule tika ar šo vārdulieto citu vārdu. apzīmēta.kamieši – pleci vagars – darbusebu – vēlu uzraugs muižā klaušas – obligāts piespiedu darbs muižas labā
 • 14. JAUNVĀRDI• Ienāk un nostiprinās valodā.• Saistīti ar jauniem priekšmetiem, parādībām. Darināšanas veids: ar latviskām izskaņām, ar Juris Alunāns galotni –e vai izskaņu - Kronvaldu Atis sme, salikteņu Rainis veidošana.• OKAZIONĀLISMI – māksliniecisku iemeslu dēļ darināti jaunvārdi.dižlogi (Anšlavs Eglītis), kamanists (Jānis Steiks),laikzinis (Andrejs Upīts), spīdpogaiņi (ZigmundsSkujiņš)
 • 15. AVOTI• Latviešu valoda 10. – 12. klasei/Kušķis J., Laua A., Lokmane I., Paegle Dz., Rudzīte M. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. -204 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 83. - 119.lpp.• http://valoda.ailab.lv/latval/vidusskolai/leksik ologija/leksikolog/leks15.htm