Ayrık Matematik           Cebirsel YapılarH. Turgut Uyar  Ay¸eg¨l Gen¸ata Yayımlı          s u   c ...
Lisans                    c 2001-2012 T. Uyar, A. Yayımlı, E. Harmancı  You are free:      to Sha...
Konular  1 Cebirsel Yapılar    Giri¸      s    Gruplar    Halkalar  2 Kafesler    Kısmi Sıralı K¨meler ...
Konular  1 Cebirsel Yapılar    Giri¸      s    Gruplar    Halkalar  2 Kafesler    Kısmi Sıralı K¨meler ...
Cebirsel Yapı    cebirsel yapı: <k¨me, i¸lemler, sabitler>            u   s      ta¸ıyıcı k¨me   ...
˙slemI¸    her i¸lem bir fonksiyon       s    ikili i¸lem:        s    ◦:S ×S →T    tekli i¸l...
˙slemI¸    her i¸lem bir fonksiyon       s    ikili i¸lem:        s    ◦:S ×S →T    tekli i¸l...
Kapalı ˙slem Ornekleri    I¸  ¨  ¨  Ornek    c    ¸ıkarma i¸lemi Z k¨mesinde kapalı        s    u...
Kapalı ˙slem Ornekleri    I¸  ¨  ¨  Ornek    c    ¸ıkarma i¸lemi Z k¨mesinde kapalı        s    u...
˙ ˙slem OzellikleriIkili I¸ ¨  Tanım  de˘i¸me:   gs  ∀a, b ∈ S a ◦ b = b ◦ a  Tanım  birle¸me:    s  ∀a, b, c ...
˙ ˙slem Orne˘iIkili I¸ ¨ g ¨ Ornek ◦:Z×Z→Z a ◦ b = a + b − 3ab   de˘i¸me:    gs   a ◦ b = a + b − 3ab = b + ...
˙ ˙slem Orne˘iIkili I¸ ¨ g ¨ Ornek ◦:Z×Z→Z a ◦ b = a + b − 3ab   de˘i¸me:    gs   a ◦ b = a + b − 3ab = b + ...
˙ ˙slem Orne˘iIkili I¸ ¨ g ¨ Ornek ◦:Z×Z→Z a ◦ b = a + b − 3ab   de˘i¸me:    gs   a ◦ b = a + b − 3ab = b + ...
˙ ˙slem Orne˘iIkili I¸ ¨ g ¨ Ornek ◦:Z×Z→Z a ◦ b = a + b − 3ab   de˘i¸me:    gs   a ◦ b = a + b − 3ab = b + ...
˙ ˙slem Orne˘iIkili I¸ ¨ g ¨ Ornek ◦:Z×Z→Z a ◦ b = a + b − 3ab   de˘i¸me:    gs   a ◦ b = a + b − 3ab = b + ...
˙ ˙slem Orne˘iIkili I¸ ¨ g ¨ Ornek ◦:Z×Z→Z a ◦ b = a + b − 3ab   de˘i¸me:    gs   a ◦ b = a + b − 3ab = b + ...
˙ ˙slem Orne˘iIkili I¸ ¨ g ¨ Ornek ◦:Z×Z→Z a ◦ b = a + b − 3ab   de˘i¸me:    gs   a ◦ b = a + b − 3ab = b + ...
˙ ˙slem Orne˘iIkili I¸ ¨ g ¨ Ornek ◦:Z×Z→Z a ◦ b = a + b − 3ab   de˘i¸me:    gs   a ◦ b = a + b − 3ab = b + ...
˙ ˙slem Orne˘iIkili I¸ ¨ g ¨ Ornek ◦:Z×Z→Z a ◦ b = a + b − 3ab   de˘i¸me:    gs   a ◦ b = a + b − 3ab = b + ...
Sabitler Tanım              Tanım etkisiz eleman:         yutucu eleman: x ◦1=1◦x =x        ...
Sabitler Tanım              Tanım etkisiz eleman:         yutucu eleman: x ◦1=1◦x =x        ...
¨Sabit Ornekleri  ¨  Ornek    < N, max > i¸in etkisiz eleman 0          c    < N, min > i¸in yutucu elema...
¨Sabit Ornekleri  ¨  Ornek    < N, max > i¸in etkisiz eleman 0          c    < N, min > i¸in yutucu elema...
Sabitler Teorem        Teorem ∃1l ∧ ∃1r ⇒ 1l = 1r  ∃0l ∧ ∃0r ⇒ 0l = 0r Tanıt.        Tanıt. 1l ◦ 1r = 1l ...
Sabitler Teorem        Teorem ∃1l ∧ ∃1r ⇒ 1l = 1r  ∃0l ∧ ∃0r ⇒ 0l = 0r Tanıt.        Tanıt. 1l ◦ 1r = 1l ...
Sabitler Teorem        Teorem ∃1l ∧ ∃1r ⇒ 1l = 1r  ∃0l ∧ ∃0r ⇒ 0l = 0r Tanıt.        Tanıt. 1l ◦ 1r = 1l ...
Sabitler Teorem        Teorem ∃1l ∧ ∃1r ⇒ 1l = 1r  ∃0l ∧ ∃0r ⇒ 0l = 0r Tanıt.        Tanıt. 1l ◦ 1r = 1l ...
Sabitler Teorem        Teorem ∃1l ∧ ∃1r ⇒ 1l = 1r  ∃0l ∧ ∃0r ⇒ 0l = 0r Tanıt.        Tanıt. 1l ◦ 1r = 1l ...
Sabitler Teorem        Teorem ∃1l ∧ ∃1r ⇒ 1l = 1r  ∃0l ∧ ∃0r ⇒ 0l = 0r Tanıt.        Tanıt. 1l ◦ 1r = 1l ...
Sabitler Teorem        Teorem ∃1l ∧ ∃1r ⇒ 1l = 1r  ∃0l ∧ ∃0r ⇒ 0l = 0r Tanıt.        Tanıt. 1l ◦ 1r = 1l ...
Sabitler Teorem        Teorem ∃1l ∧ ∃1r ⇒ 1l = 1r  ∃0l ∧ ∃0r ⇒ 0l = 0r Tanıt.        Tanıt. 1l ◦ 1r = 1l ...
Evrik    x ◦ y = 1 ise:       x elemanı y elemanının sol evri˘i                      g  ...
Evrik  Teorem  ◦ i¸lemi birle¸me ¨zelli˘i ta¸ıyorsa:   s     s  o   g s  w ◦x =x ◦y =1⇒w =y  Tanıt.  w = ...
Evrik  Teorem  ◦ i¸lemi birle¸me ¨zelli˘i ta¸ıyorsa:   s     s  o   g s  w ◦x =x ◦y =1⇒w =y  Tanıt.  w = ...
Evrik  Teorem  ◦ i¸lemi birle¸me ¨zelli˘i ta¸ıyorsa:   s     s  o   g s  w ◦x =x ◦y =1⇒w =y  Tanıt.  w = ...
Evrik  Teorem  ◦ i¸lemi birle¸me ¨zelli˘i ta¸ıyorsa:   s     s  o   g s  w ◦x =x ◦y =1⇒w =y  Tanıt.  w = ...
Evrik  Teorem  ◦ i¸lemi birle¸me ¨zelli˘i ta¸ıyorsa:   s     s  o   g s  w ◦x =x ◦y =1⇒w =y  Tanıt.  w = ...
Evrik  Teorem  ◦ i¸lemi birle¸me ¨zelli˘i ta¸ıyorsa:   s     s  o   g s  w ◦x =x ◦y =1⇒w =y  Tanıt.  w = ...
Cebir Ailesi    cebir ailesi: cebirsel yapı, aksiyomlar      de˘i¸me, birle¸me       gs     s    ...
¨Cebir Ailesi Ornekleri  ¨  Ornek    aksiyomlar:      x ◦y =y ◦x      (x ◦ y ) ◦ z = x ◦ (y ◦ z)      ...
¨Cebir Ailesi Ornekleri  ¨  Ornek    aksiyomlar:      x ◦y =y ◦x      (x ◦ y ) ◦ z = x ◦ (y ◦ z)      ...
Altcebir  Tanım  altcebir:  A =< S, ◦, ∆, k > ∧ A =< S , ◦ , ∆ , k > olsun    A cebrinin A cebrinin bir altcebri olm...
Altcebir  Tanım  altcebir:  A =< S, ◦, ∆, k > ∧ A =< S , ◦ , ∆ , k > olsun    A cebrinin A cebrinin bir altcebri olm...
¨Altcebir Ornekleri  ¨  Ornek    < Z+ , +, 0 > cebri, < Z, +, 0 > cebrinin bir altcebridir.    < N, −, 0 > cebri, ...
¨Altcebir Ornekleri  ¨  Ornek    < Z+ , +, 0 > cebri, < Z, +, 0 > cebrinin bir altcebridir.    < N, −, 0 > cebri, ...
Konular  1 Cebirsel Yapılar    Giri¸      s    Gruplar    Halkalar  2 Kafesler    Kısmi Sıralı K¨meler ...
Yarıgruplar  Tanım  yarıgrup: < S, ◦ >    ∀a, b, c ∈ S (a ◦ b) ◦ c = a ◦ (b ◦ c)
¨Yarıgrup Ornekleri  ¨  Ornek  < Σ+ , & >    Σ: alfabe, Σ+ : en az 1 uzunluklu katarlar    &: katar biti¸tirme i¸...
Monoidler  Tanım  monoid: < S, ◦, 1 >    ∀a, b, c ∈ S (a ◦ b) ◦ c = a ◦ (b ◦ c)    ∀a ∈ S a ◦ 1 = 1 ◦ a = a
¨Monoid Ornekleri  ¨  Ornek  < Σ∗ , &, >    Σ: alfabe, Σ∗ : herhangi uzunluklu katarlar    &: katar biti¸tirme i¸...
Grup Tanım grup: < S, ◦, 1 >    ∀a, b, c ∈ S (a ◦ b) ◦ c = a ◦ (b ◦ c)    ∀a ∈ S a ◦ 1 = 1 ◦ a = a    ∀a ∈ S ∃a...
Grup Tanım grup: < S, ◦, 1 >    ∀a, b, c ∈ S (a ◦ b) ◦ c = a ◦ (b ◦ c)    ∀a ∈ S a ◦ 1 = 1 ◦ a = a    ∀a ∈ S ∃a...
¨Grup Ornekleri  ¨  Ornek   < Z, +, 0 > bir gruptur.   < Q, ·, 1 > bir grup de˘ildir.               ...
¨Grup Ornekleri  ¨  Ornek   < Z, +, 0 > bir gruptur.   < Q, ·, 1 > bir grup de˘ildir.               ...
¨ gGrup Orne˘i: Permutasyon Bile¸kesi               s   permutasyon: k¨me i¸i bijektif bir fonksiyon   ...
¨Permutasyon Ornekleri  ¨  Ornek  A = {1, 2, 3}      1 2 3     1 2 3  p1 =      p2 =      1 2 ...
¨ gGrup Orne˘i: Permutasyon Bile¸kesi               s   permutasyon bile¸kesi birle¸me ¨zelli˘i g¨sterir ...
¨ gGrup Orne˘i: Permutasyon Bile¸kesi               s   permutasyon bile¸kesi birle¸me ¨zelli˘i g¨sterir ...
¨ gGrup Orne˘i: Permutasyon Bile¸kesi               s  ¨  Ornek ({1, 2, 3, 4} k¨mesindeki         ...
¨ gGrup Orne˘i: Permutasyon Bile¸kesi               s  ¨  Ornek   p8 p12 = p12 p8 = 1A :       −1...
¨ gGrup Orne˘i: Permutasyon Bile¸kesi               s  ¨  Ornek   p8 p12 = p12 p8 = 1A :       −1...
¨ gGrup Orne˘i: Permutasyon Bile¸kesi               s  ¨  Ornek             1A p2 p6 p8 p12 p1...
Sa˘dan ve Soldan Kaldırma g  Teorem  a◦c =b◦c ⇒a=b  c ◦a=c ◦b ⇒a=b  Tanıt.           a◦c   =  b◦c  ⇒ ...
Sa˘dan ve Soldan Kaldırma g  Teorem  a◦c =b◦c ⇒a=b  c ◦a=c ◦b ⇒a=b  Tanıt.           a◦c   =  b◦c  ⇒ ...
Sa˘dan ve Soldan Kaldırma g  Teorem  a◦c =b◦c ⇒a=b  c ◦a=c ◦b ⇒a=b  Tanıt.           a◦c   =  b◦c  ⇒ ...
Sa˘dan ve Soldan Kaldırma g  Teorem  a◦c =b◦c ⇒a=b  c ◦a=c ◦b ⇒a=b  Tanıt.           a◦c   =  b◦c  ⇒ ...
Sa˘dan ve Soldan Kaldırma g  Teorem  a◦c =b◦c ⇒a=b  c ◦a=c ◦b ⇒a=b  Tanıt.           a◦c   =  b◦c  ⇒ ...
Sa˘dan ve Soldan Kaldırma g  Teorem  a◦c =b◦c ⇒a=b  c ◦a=c ◦b ⇒a=b  Tanıt.           a◦c   =  b◦c  ⇒ ...
Grupların Temel Teoremi  Teorem  a ◦ x = b denkleminin tek ¸oz¨m¨: x = a−1 ◦ b.               c¨ u u  Tan...
Grupların Temel Teoremi  Teorem  a ◦ x = b denkleminin tek ¸oz¨m¨: x = a−1 ◦ b.               c¨ u u  Tan...
Grupların Temel Teoremi  Teorem  a ◦ x = b denkleminin tek ¸oz¨m¨: x = a−1 ◦ b.               c¨ u u  Tan...
Grupların Temel Teoremi  Teorem  a ◦ x = b denkleminin tek ¸oz¨m¨: x = a−1 ◦ b.               c¨ u u  Tan...
Grupların Temel Teoremi  Teorem  a ◦ x = b denkleminin tek ¸oz¨m¨: x = a−1 ◦ b.               c¨ u u  Tan...
Konular  1 Cebirsel Yapılar    Giri¸      s    Gruplar    Halkalar  2 Kafesler    Kısmi Sıralı K¨meler ...
Halka  Tanım  halka: < S, +, ·, 0 >    ∀a, b, c ∈ S (a + b) + c = a + (b + c)    ∀a ∈ S a + 0 = 0 + a = a    ...
Halka  Tanım  halka: < S, +, ·, 0 >    ∀a, b, c ∈ S (a + b) + c = a + (b + c)    ∀a ∈ S a + 0 = 0 + a = a    ...
Halka  Tanım  halka: < S, +, ·, 0 >    ∀a, b, c ∈ S (a + b) + c = a + (b + c)    ∀a ∈ S a + 0 = 0 + a = a    ...
Alan Tanım alan: < S, +, ·, 0, 1 >    b¨t¨n halka ¨zellikleri    uu     o    ∀a, b ∈ S a · b = b · a   ...
Alan Tanım alan: < S, +, ·, 0, 1 >    b¨t¨n halka ¨zellikleri    uu     o    ∀a, b ∈ S a · b = b · a   ...
Kaynaklar  Grimaldi    Chapter 5: Relations and Functions       5.4. Special Functions    Chapter 16: Groups...
Konular  1 Cebirsel Yapılar    Giri¸      s    Gruplar    Halkalar  2 Kafesler    Kısmi Sıralı K¨meler ...
Kısmi Sıralı K¨me       u  Tanım  kısmi sıra ba˘ıntısı:        g    yansımalı    ters bakı¸lı  ...
Kısmi Sıralı K¨me       u  Tanım  kısmi sıra ba˘ıntısı:        g    yansımalı    ters bakı¸lı  ...
¨Kısmi Sıra Ornekleri  ¨  Ornek (k¨meler k¨mesi, ⊆)      u    u    A⊆A    A⊆B ∧B ⊆A⇒A=B    A⊆B ∧B ⊆C ⇒A⊆C
¨Kısmi Sıra Ornekleri  ¨  Ornek (Z, ≤)    x ≤x    x ≤y ∧y ≤x ⇒x =y    x ≤y ∧y ≤z ⇒x ≤z
¨Kısmi Sıra Ornekleri  ¨  Ornek (Z+ , |)    x|x    x|y ∧ y |x ⇒ x = y    x|y ∧ y |z ⇒ x|z
Kar¸ıla¸tırılabilirlik  s s    a  b: a b’nin ¨n¨ndedir            o u    a  b∨b    a: a ile b kar...
Kar¸ıla¸tırılabilirlik  s s    a  b: a b’nin ¨n¨ndedir            o u    a  b∨b    a: a ile b kar...
¨Kar¸ıla¸tırılabilirlik Ornekleri  s s  ¨  Ornek    Z+ , |: 3 ile 5 kar¸ıla¸tırılamaz              s s...
¨Kar¸ıla¸tırılabilirlik Ornekleri  s s  ¨  Ornek    Z+ , |: 3 ile 5 kar¸ıla¸tırılamaz              s s...
Hasse Cizenekleri   ¸    a  b: a b’nin hemen ¨n¨ndedir              o u    ¬∃x a x b    Hasse ¸...
Hasse Cizenekleri   ¸    a  b: a b’nin hemen ¨n¨ndedir              o u    ¬∃x a x b    Hasse ¸...
g ¨Hasse Cizene˘i Ornekleri   ¸  ¨  Ornek  {1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24}  | ba˘ıntısı    g
Tutarlı Sayılama    tutarlı sayılama:    f :S →N    a b ⇒ f (a) ≤ f (b)    birden fazla tutarlı sayılama olabi...
¨Tutarlı Sayılama Ornekleri  ¨  Ornek    {a −→ 5, b −→ 3, c −→ 4, d −→ 1, e −→ 2}    {a −→ 5, b −→ 4, c −→ 3, d −→...
¨Tutarlı Sayılama Ornekleri  ¨  Ornek    {a −→ 5, b −→ 3, c −→ 4, d −→ 1, e −→ 2}    {a −→ 5, b −→ 4, c −→ 3, d −→...
En B¨y¨k - En K¨¸uk Eleman  u u    uc¨ Tanım en b¨y¨k eleman: max   u u ∀x ∈ S max x ⇒ x = max Tanım en k¨¸u...
En B¨y¨k - En K¨¸uk Eleman  u u    uc¨ Tanım en b¨y¨k eleman: max   u u ∀x ∈ S max x ⇒ x = max Tanım en k¨¸u...
u u    uc¨     ¨En B¨y¨k - En K¨¸uk Eleman Ornekleri  ¨  Ornek              max : 18, 24     ...
Sınırlar Tanım               Tanım A⊆S                A⊆S A’nın ustsınırı M:    ¨    ...
Sınırlar Tanım               Tanım A⊆S                A⊆S A’nın ustsınırı M:    ¨    ...
¨ gSınır Orne˘i  ¨  Ornek (36’nın b¨lenleri)         o               inf = en b¨y¨k ortak b¨len ...
Konular  1 Cebirsel Yapılar    Giri¸      s    Gruplar    Halkalar  2 Kafesler    Kısmi Sıralı K¨meler ...
Kafes  Tanım  kafes: < L, ∧, ∨ >  ∧: kar¸ıla¸ma, ∨: b¨t¨nle¸me     s s     uu s    a∧b =b∧a    a∨b =b∨...
Kafes  Tanım  kafes: < L, ∧, ∨ >  ∧: kar¸ıla¸ma, ∨: b¨t¨nle¸me     s s     uu s    a∧b =b∧a    a∨b =b∨...
Kısmi Sıralı K¨me - Kafes ˙ skisi       u      Ili¸    P bir kısmi sıralı k¨me ise < P, inf , sup > bir kaf...
Kısmi Sıralı K¨me - Kafes ˙ skisi       u      Ili¸    P bir kısmi sıralı k¨me ise < P, inf , sup > bir kaf...
Dualite  Tanım  dual:  ∧ yerine ∨, ∨ yerine ∧  Teorem (Dualite Teoremi)  Kafeslerde her teoremin duali de teoremdir.
Dualite  Tanım  dual:  ∧ yerine ∨, ∨ yerine ∧  Teorem (Dualite Teoremi)  Kafeslerde her teoremin duali de teoremdir.
Kafes Teoremleri  Teorem  a∧a=a  Tanıt.  a ∧ a = a ∧ (a ∨ (a ∧ b))
Kafes Teoremleri  Teorem  a∧a=a  Tanıt.  a ∧ a = a ∧ (a ∨ (a ∧ b))
Kafes Teoremleri  Teorem  a  b ⇔a∧b =a⇔a∨b =b
¨Kafes Ornekleri  ¨  Ornek  < P{a, b, c}, ∩, ∪ >  ⊆ ba˘ıntısı    g
Sınırlı Kafesler Tanım              Tanım L kafesinin altsınırı: 0     L kafesinin ustsınırı: I     ...
Sınırlı Kafesler Tanım              Tanım L kafesinin altsınırı: 0     L kafesinin ustsınırı: I     ...
Sınırlı Kafesler Tanım              Tanım L kafesinin altsınırı: 0     L kafesinin ustsınırı: I     ...
Kafeslerde Da˘ılma       g   da˘ılma ¨zellikli kafes:    g   o      ∀a, b, c ∈ L a ∧ (b ∨ c) = (a ∧ b)...
s ¨Kar¸ı Ornekler  ¨  Ornek         a ∨ (b ∧ c) = a ∨ 0 = a         (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) = I ∧ c = c
s ¨Kar¸ı Ornekler  ¨  Ornek         a ∨ (b ∧ c) = a ∨ 0 = a         (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) = I ∧ c = c
s ¨Kar¸ı Ornekler  ¨  Ornek         a ∨ (b ∧ c) = a ∨ 0 = a         (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) = I ∧ c = c
s ¨Kar¸ı Ornekler  ¨  Ornek         a ∨ (b ∧ c) = a ∨ 0 = a         (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) = I ∧ c = c
s ¨Kar¸ı Ornekler  ¨  Ornek         a ∨ (b ∧ c) = a ∨ 0 = a         (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) = I ∧ c = c
s ¨Kar¸ı Ornekler  ¨  Ornek         a ∨ (b ∧ c) = a ∨ 0 = a         (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) = I ∧ c = c
s ¨Kar¸ı Ornekler  ¨  Ornek         a ∨ (b ∧ c) = a ∨ 0 = a         (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) = I ∧ c = c
s ¨Kar¸ı Ornekler  ¨  Ornek         a ∨ (b ∧ c) = a ∨ 0 = a         (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) = I ∧ I = I
s ¨Kar¸ı Ornekler  ¨  Ornek         a ∨ (b ∧ c) = a ∨ 0 = a         (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) = I ∧ I = I
s ¨Kar¸ı Ornekler  ¨  Ornek         a ∨ (b ∧ c) = a ∨ 0 = a         (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) = I ∧ I = I
s ¨Kar¸ı Ornekler  ¨  Ornek         a ∨ (b ∧ c) = a ∨ 0 = a         (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) = I ∧ I = I
s ¨Kar¸ı Ornekler  ¨  Ornek         a ∨ (b ∧ c) = a ∨ 0 = a         (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) = I ∧ I = I
s ¨Kar¸ı Ornekler  ¨  Ornek         a ∨ (b ∧ c) = a ∨ 0 = a         (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) = I ∧ I = I
s ¨Kar¸ı Ornekler  ¨  Ornek         a ∨ (b ∧ c) = a ∨ 0 = a         (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) = I ∧ I = I
Kafeslerde Da˘ılma       g  Teorem  Bir kafes yalnız ve ancak bu iki yapıdan birine izomorfik bir altkafes  i¸eriy...
B¨t¨nle¸meyle ˙ uu s     Indirgeme  Tanım  b¨t¨nle¸meyle indirgenemez eleman:  uu s  a = x ∨ y ⇒ a = x veya a = y...
B¨t¨nle¸meyle ˙ uu s     Indirgeme  Tanım  b¨t¨nle¸meyle indirgenemez eleman:  uu s  a = x ∨ y ⇒ a = x veya a = y...
B¨t¨nle¸meyle ˙ uu s          ¨ g       Indirgeme Orne˘i  ¨  Ornek (b¨l¨nebilirlik ba˘ıntısı)      ...
B¨t¨nle¸meyle ˙ uu s          ¨ g       Indirgeme Orne˘i  ¨  Ornek (b¨l¨nebilirlik ba˘ıntısı)      ...
B¨t¨nle¸meyle ˙ uu s     Indirgeme  Teorem  B¨t¨nle¸meyle indirgenebilir b¨t¨n elemanlar, b¨t¨nle¸meyle   uu s  ...
T¨mleyen u Tanım a ile x t¨mleyen:      u a ∧ x = 0 ve a ∨ x = I
T¨mlemeli Kafesler u  Teorem  Sınırlı, da˘ılma ¨zellikli bir kafeste t¨mleyen varsa tektir.       g   o    ...
T¨mlemeli Kafesler u  Teorem  Sınırlı, da˘ılma ¨zellikli bir kafeste t¨mleyen varsa tektir.       g   o    ...
T¨mlemeli Kafesler u  Teorem  Sınırlı, da˘ılma ¨zellikli bir kafeste t¨mleyen varsa tektir.       g   o    ...
T¨mlemeli Kafesler u  Teorem  Sınırlı, da˘ılma ¨zellikli bir kafeste t¨mleyen varsa tektir.       g   o    ...
T¨mlemeli Kafesler u  Teorem  Sınırlı, da˘ılma ¨zellikli bir kafeste t¨mleyen varsa tektir.       g   o    ...
T¨mlemeli Kafesler u  Teorem  Sınırlı, da˘ılma ¨zellikli bir kafeste t¨mleyen varsa tektir.       g   o    ...
T¨mlemeli Kafesler u  Teorem  Sınırlı, da˘ılma ¨zellikli bir kafeste t¨mleyen varsa tektir.       g   o    ...
T¨mlemeli Kafesler u  Teorem  Sınırlı, da˘ılma ¨zellikli bir kafeste t¨mleyen varsa tektir.       g   o    ...
T¨mlemeli Kafesler u  Teorem  Sınırlı, da˘ılma ¨zellikli bir kafeste t¨mleyen varsa tektir.       g   o    ...
T¨mlemeli Kafesler u  Teorem  Sınırlı, da˘ılma ¨zellikli bir kafeste t¨mleyen varsa tektir.       g   o    ...
T¨mlemeli Kafesler u  Teorem  Sınırlı, da˘ılma ¨zellikli bir kafeste t¨mleyen varsa tektir.       g   o    ...
T¨mlemeli Kafesler u  Teorem  Sınırlı, da˘ılma ¨zellikli bir kafeste t¨mleyen varsa tektir.       g   o    ...
T¨mlemeli Kafesler u  Teorem  Sınırlı, da˘ılma ¨zellikli bir kafeste t¨mleyen varsa tektir.       g   o    ...
Konular  1 Cebirsel Yapılar    Giri¸      s    Gruplar    Halkalar  2 Kafesler    Kısmi Sıralı K¨meler ...
Boole Cebri  Tanım  Boole cebri:  < B, +, ·, x, 1, 0 >      a+b =b+a          a·b =b·a      (a + ...
Boole Cebri  Tanım  Boole cebri:  < B, +, ·, x, 1, 0 >      a+b =b+a          a·b =b·a      (a + ...
Boole Cebri  Tanım  Boole cebri:  < B, +, ·, x, 1, 0 >      a+b =b+a          a·b =b·a      (a + ...
Boole Cebri  Tanım  Boole cebri:  < B, +, ·, x, 1, 0 >      a+b =b+a          a·b =b·a      (a + ...
Boole Cebri  Tanım  Boole cebri:  < B, +, ·, x, 1, 0 >      a+b =b+a          a·b =b·a      (a + ...
Boole Cebri - Kafes ˙ skisi          Ili¸  Tanım  Bir Boole cebri sonlu, da˘ılma ozellikli,          ...
Dualite  Tanım  dual:  + yerine ·, · yerine +  0 yerine 1, 1 yerine 0  ¨  Ornek  (1 + a) · (b + 0) = b  teoreminin...
Dualite  Tanım  dual:  + yerine ·, · yerine +  0 yerine 1, 1 yerine 0  ¨  Ornek  (1 + a) · (b + 0) = b  teoreminin...
¨Boole Cebri Ornekleri  ¨  Ornek  B = {0, 1}, + = ∨, · = ∧  ¨  Ornek  B = { 70’in b¨lenleri }, + = okek, · = obeb  ...
¨Boole Cebri Ornekleri  ¨  Ornek  B = {0, 1}, + = ∨, · = ∧  ¨  Ornek  B = { 70’in b¨lenleri }, + = okek, · = obeb  ...
Boole Cebri Teoremleri     a+a=a            a·a=a     a+1=1            a·0=0     a + (a ...
Boole Cebri Teoremleri     a+a=a            a·a=a     a+1=1            a·0=0     a + (a ...
Boole Cebri Teoremleri     a+a=a            a·a=a     a+1=1            a·0=0     a + (a ...
Boole Cebri Teoremleri     a+a=a            a·a=a     a+1=1            a·0=0     a + (a ...
Boole Cebri Teoremleri     a+a=a            a·a=a     a+1=1            a·0=0     a + (a ...
Boole Cebri Teoremleri     a+a=a            a·a=a     a+1=1            a·0=0     a + (a ...
Kaynaklar  Okunacak: Grimaldi    Chapter 7: Relations: The Second Time Around      7.3. Partial Orders: Hasse Di...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Ayrık Matematik - Cebirsel Yapılar

3,089

Published on

Cebir aileleri, gruplar, halkalar. Kısmi sıralı kümeler, kafesler, Boole cebirleri.

Published in: Education, Business, Technology
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
3,089
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
76
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ayrık Matematik - Cebirsel Yapılar

 1. 1. Ayrık Matematik Cebirsel YapılarH. Turgut Uyar Ay¸eg¨l Gen¸ata Yayımlı s u c Emre Harmancı 2001-2012
 2. 2. Lisans c 2001-2012 T. Uyar, A. Yayımlı, E. Harmancı You are free: to Share – to copy, distribute and transmit the work to Remix – to adapt the work Under the following conditions: Attribution – You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Noncommercial – You may not use this work for commercial purposes. Share Alike – If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one. Legal code (the full license): http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
 3. 3. Konular 1 Cebirsel Yapılar Giri¸ s Gruplar Halkalar 2 Kafesler Kısmi Sıralı K¨meler u Kafesler Boole Cebirleri
 4. 4. Konular 1 Cebirsel Yapılar Giri¸ s Gruplar Halkalar 2 Kafesler Kısmi Sıralı K¨meler u Kafesler Boole Cebirleri
 5. 5. Cebirsel Yapı cebirsel yapı: <k¨me, i¸lemler, sabitler> u s ta¸ıyıcı k¨me s u i¸lemler: ikili, tekli s sabitler: etkisiz, yutucu
 6. 6. ˙slemI¸ her i¸lem bir fonksiyon s ikili i¸lem: s ◦:S ×S →T tekli i¸lem: s ∆:S →T kapalı: T ⊆ S
 7. 7. ˙slemI¸ her i¸lem bir fonksiyon s ikili i¸lem: s ◦:S ×S →T tekli i¸lem: s ∆:S →T kapalı: T ⊆ S
 8. 8. Kapalı ˙slem Ornekleri I¸ ¨ ¨ Ornek c ¸ıkarma i¸lemi Z k¨mesinde kapalı s u ¸ıkarma i¸lemi Z+ k¨mesinde kapalı de˘il c s u g
 9. 9. Kapalı ˙slem Ornekleri I¸ ¨ ¨ Ornek c ¸ıkarma i¸lemi Z k¨mesinde kapalı s u ¸ıkarma i¸lemi Z+ k¨mesinde kapalı de˘il c s u g
 10. 10. ˙ ˙slem OzellikleriIkili I¸ ¨ Tanım de˘i¸me: gs ∀a, b ∈ S a ◦ b = b ◦ a Tanım birle¸me: s ∀a, b, c ∈ S (a ◦ b) ◦ c = a ◦ (b ◦ c)
 11. 11. ˙ ˙slem Orne˘iIkili I¸ ¨ g ¨ Ornek ◦:Z×Z→Z a ◦ b = a + b − 3ab de˘i¸me: gs a ◦ b = a + b − 3ab = b + a − 3ba = b ◦ a birle¸me: s (a ◦ b) ◦ c = (a + b − 3ab) + c − 3(a + b − 3ab)c = a + b − 3ab + c − 3ac − 3bc + 9abc = a + b + c − 3ab − 3ac − 3bc + 9abc = a + (b + c − 3bc) − 3a(b + c − 3bc) = a ◦ (b ◦ c)
 12. 12. ˙ ˙slem Orne˘iIkili I¸ ¨ g ¨ Ornek ◦:Z×Z→Z a ◦ b = a + b − 3ab de˘i¸me: gs a ◦ b = a + b − 3ab = b + a − 3ba = b ◦ a birle¸me: s (a ◦ b) ◦ c = (a + b − 3ab) + c − 3(a + b − 3ab)c = a + b − 3ab + c − 3ac − 3bc + 9abc = a + b + c − 3ab − 3ac − 3bc + 9abc = a + (b + c − 3bc) − 3a(b + c − 3bc) = a ◦ (b ◦ c)
 13. 13. ˙ ˙slem Orne˘iIkili I¸ ¨ g ¨ Ornek ◦:Z×Z→Z a ◦ b = a + b − 3ab de˘i¸me: gs a ◦ b = a + b − 3ab = b + a − 3ba = b ◦ a birle¸me: s (a ◦ b) ◦ c = (a + b − 3ab) + c − 3(a + b − 3ab)c = a + b − 3ab + c − 3ac − 3bc + 9abc = a + b + c − 3ab − 3ac − 3bc + 9abc = a + (b + c − 3bc) − 3a(b + c − 3bc) = a ◦ (b ◦ c)
 14. 14. ˙ ˙slem Orne˘iIkili I¸ ¨ g ¨ Ornek ◦:Z×Z→Z a ◦ b = a + b − 3ab de˘i¸me: gs a ◦ b = a + b − 3ab = b + a − 3ba = b ◦ a birle¸me: s (a ◦ b) ◦ c = (a + b − 3ab) + c − 3(a + b − 3ab)c = a + b − 3ab + c − 3ac − 3bc + 9abc = a + b + c − 3ab − 3ac − 3bc + 9abc = a + (b + c − 3bc) − 3a(b + c − 3bc) = a ◦ (b ◦ c)
 15. 15. ˙ ˙slem Orne˘iIkili I¸ ¨ g ¨ Ornek ◦:Z×Z→Z a ◦ b = a + b − 3ab de˘i¸me: gs a ◦ b = a + b − 3ab = b + a − 3ba = b ◦ a birle¸me: s (a ◦ b) ◦ c = (a + b − 3ab) + c − 3(a + b − 3ab)c = a + b − 3ab + c − 3ac − 3bc + 9abc = a + b + c − 3ab − 3ac − 3bc + 9abc = a + (b + c − 3bc) − 3a(b + c − 3bc) = a ◦ (b ◦ c)
 16. 16. ˙ ˙slem Orne˘iIkili I¸ ¨ g ¨ Ornek ◦:Z×Z→Z a ◦ b = a + b − 3ab de˘i¸me: gs a ◦ b = a + b − 3ab = b + a − 3ba = b ◦ a birle¸me: s (a ◦ b) ◦ c = (a + b − 3ab) + c − 3(a + b − 3ab)c = a + b − 3ab + c − 3ac − 3bc + 9abc = a + b + c − 3ab − 3ac − 3bc + 9abc = a + (b + c − 3bc) − 3a(b + c − 3bc) = a ◦ (b ◦ c)
 17. 17. ˙ ˙slem Orne˘iIkili I¸ ¨ g ¨ Ornek ◦:Z×Z→Z a ◦ b = a + b − 3ab de˘i¸me: gs a ◦ b = a + b − 3ab = b + a − 3ba = b ◦ a birle¸me: s (a ◦ b) ◦ c = (a + b − 3ab) + c − 3(a + b − 3ab)c = a + b − 3ab + c − 3ac − 3bc + 9abc = a + b + c − 3ab − 3ac − 3bc + 9abc = a + (b + c − 3bc) − 3a(b + c − 3bc) = a ◦ (b ◦ c)
 18. 18. ˙ ˙slem Orne˘iIkili I¸ ¨ g ¨ Ornek ◦:Z×Z→Z a ◦ b = a + b − 3ab de˘i¸me: gs a ◦ b = a + b − 3ab = b + a − 3ba = b ◦ a birle¸me: s (a ◦ b) ◦ c = (a + b − 3ab) + c − 3(a + b − 3ab)c = a + b − 3ab + c − 3ac − 3bc + 9abc = a + b + c − 3ab − 3ac − 3bc + 9abc = a + (b + c − 3bc) − 3a(b + c − 3bc) = a ◦ (b ◦ c)
 19. 19. ˙ ˙slem Orne˘iIkili I¸ ¨ g ¨ Ornek ◦:Z×Z→Z a ◦ b = a + b − 3ab de˘i¸me: gs a ◦ b = a + b − 3ab = b + a − 3ba = b ◦ a birle¸me: s (a ◦ b) ◦ c = (a + b − 3ab) + c − 3(a + b − 3ab)c = a + b − 3ab + c − 3ac − 3bc + 9abc = a + b + c − 3ab − 3ac − 3bc + 9abc = a + (b + c − 3bc) − 3a(b + c − 3bc) = a ◦ (b ◦ c)
 20. 20. Sabitler Tanım Tanım etkisiz eleman: yutucu eleman: x ◦1=1◦x =x x ◦0=0◦x =0 soldan etkisiz: 1l ◦ x = x soldan yutucu: 0l ◦ x = 0 sa˘dan etkisiz: x ◦ 1r = x g sa˘dan yutucu: x ◦ 0r = 0 g
 21. 21. Sabitler Tanım Tanım etkisiz eleman: yutucu eleman: x ◦1=1◦x =x x ◦0=0◦x =0 soldan etkisiz: 1l ◦ x = x soldan yutucu: 0l ◦ x = 0 sa˘dan etkisiz: x ◦ 1r = x g sa˘dan yutucu: x ◦ 0r = 0 g
 22. 22. ¨Sabit Ornekleri ¨ Ornek < N, max > i¸in etkisiz eleman 0 c < N, min > i¸in yutucu eleman 0 c < Z+ , min > i¸in yutucu eleman 1 c ¨ Ornek ◦ a b c a a b b b soldan etkisiz b a b c a ve b sa˘dan yutucu g c a b a
 23. 23. ¨Sabit Ornekleri ¨ Ornek < N, max > i¸in etkisiz eleman 0 c < N, min > i¸in yutucu eleman 0 c < Z+ , min > i¸in yutucu eleman 1 c ¨ Ornek ◦ a b c a a b b b soldan etkisiz b a b c a ve b sa˘dan yutucu g c a b a
 24. 24. Sabitler Teorem Teorem ∃1l ∧ ∃1r ⇒ 1l = 1r ∃0l ∧ ∃0r ⇒ 0l = 0r Tanıt. Tanıt. 1l ◦ 1r = 1l = 1r 0l ◦ 0r = 0l = 0r
 25. 25. Sabitler Teorem Teorem ∃1l ∧ ∃1r ⇒ 1l = 1r ∃0l ∧ ∃0r ⇒ 0l = 0r Tanıt. Tanıt. 1l ◦ 1r = 1l = 1r 0l ◦ 0r = 0l = 0r
 26. 26. Sabitler Teorem Teorem ∃1l ∧ ∃1r ⇒ 1l = 1r ∃0l ∧ ∃0r ⇒ 0l = 0r Tanıt. Tanıt. 1l ◦ 1r = 1l = 1r 0l ◦ 0r = 0l = 0r
 27. 27. Sabitler Teorem Teorem ∃1l ∧ ∃1r ⇒ 1l = 1r ∃0l ∧ ∃0r ⇒ 0l = 0r Tanıt. Tanıt. 1l ◦ 1r = 1l = 1r 0l ◦ 0r = 0l = 0r
 28. 28. Sabitler Teorem Teorem ∃1l ∧ ∃1r ⇒ 1l = 1r ∃0l ∧ ∃0r ⇒ 0l = 0r Tanıt. Tanıt. 1l ◦ 1r = 1l = 1r 0l ◦ 0r = 0l = 0r
 29. 29. Sabitler Teorem Teorem ∃1l ∧ ∃1r ⇒ 1l = 1r ∃0l ∧ ∃0r ⇒ 0l = 0r Tanıt. Tanıt. 1l ◦ 1r = 1l = 1r 0l ◦ 0r = 0l = 0r
 30. 30. Sabitler Teorem Teorem ∃1l ∧ ∃1r ⇒ 1l = 1r ∃0l ∧ ∃0r ⇒ 0l = 0r Tanıt. Tanıt. 1l ◦ 1r = 1l = 1r 0l ◦ 0r = 0l = 0r
 31. 31. Sabitler Teorem Teorem ∃1l ∧ ∃1r ⇒ 1l = 1r ∃0l ∧ ∃0r ⇒ 0l = 0r Tanıt. Tanıt. 1l ◦ 1r = 1l = 1r 0l ◦ 0r = 0l = 0r
 32. 32. Evrik x ◦ y = 1 ise: x elemanı y elemanının sol evri˘i g y elemanı x elemanının sa˘ evri˘i g g x ◦ y = y ◦ x = 1 ise x ile y evrik
 33. 33. Evrik Teorem ◦ i¸lemi birle¸me ¨zelli˘i ta¸ıyorsa: s s o g s w ◦x =x ◦y =1⇒w =y Tanıt. w = w ◦1 = w ◦ (x ◦ y ) = (w ◦ x) ◦ y = 1◦y = y
 34. 34. Evrik Teorem ◦ i¸lemi birle¸me ¨zelli˘i ta¸ıyorsa: s s o g s w ◦x =x ◦y =1⇒w =y Tanıt. w = w ◦1 = w ◦ (x ◦ y ) = (w ◦ x) ◦ y = 1◦y = y
 35. 35. Evrik Teorem ◦ i¸lemi birle¸me ¨zelli˘i ta¸ıyorsa: s s o g s w ◦x =x ◦y =1⇒w =y Tanıt. w = w ◦1 = w ◦ (x ◦ y ) = (w ◦ x) ◦ y = 1◦y = y
 36. 36. Evrik Teorem ◦ i¸lemi birle¸me ¨zelli˘i ta¸ıyorsa: s s o g s w ◦x =x ◦y =1⇒w =y Tanıt. w = w ◦1 = w ◦ (x ◦ y ) = (w ◦ x) ◦ y = 1◦y = y
 37. 37. Evrik Teorem ◦ i¸lemi birle¸me ¨zelli˘i ta¸ıyorsa: s s o g s w ◦x =x ◦y =1⇒w =y Tanıt. w = w ◦1 = w ◦ (x ◦ y ) = (w ◦ x) ◦ y = 1◦y = y
 38. 38. Evrik Teorem ◦ i¸lemi birle¸me ¨zelli˘i ta¸ıyorsa: s s o g s w ◦x =x ◦y =1⇒w =y Tanıt. w = w ◦1 = w ◦ (x ◦ y ) = (w ◦ x) ◦ y = 1◦y = y
 39. 39. Cebir Ailesi cebir ailesi: cebirsel yapı, aksiyomlar de˘i¸me, birle¸me gs s evrik elemanlar
 40. 40. ¨Cebir Ailesi Ornekleri ¨ Ornek aksiyomlar: x ◦y =y ◦x (x ◦ y ) ◦ z = x ◦ (y ◦ z) x ◦1=x bu aksiyomları sa˘layan yapılar: g < Z, +, 0 > < Z, ·, 1 > < P(S), ∪, ∅ >
 41. 41. ¨Cebir Ailesi Ornekleri ¨ Ornek aksiyomlar: x ◦y =y ◦x (x ◦ y ) ◦ z = x ◦ (y ◦ z) x ◦1=x bu aksiyomları sa˘layan yapılar: g < Z, +, 0 > < Z, ·, 1 > < P(S), ∪, ∅ >
 42. 42. Altcebir Tanım altcebir: A =< S, ◦, ∆, k > ∧ A =< S , ◦ , ∆ , k > olsun A cebrinin A cebrinin bir altcebri olması i¸in: c S ⊆S ∀a, b ∈ S a ◦ b = a ◦ b ∈ S ∀a ∈ S ∆ a = ∆a ∈ S k =k
 43. 43. Altcebir Tanım altcebir: A =< S, ◦, ∆, k > ∧ A =< S , ◦ , ∆ , k > olsun A cebrinin A cebrinin bir altcebri olması i¸in: c S ⊆S ∀a, b ∈ S a ◦ b = a ◦ b ∈ S ∀a ∈ S ∆ a = ∆a ∈ S k =k
 44. 44. ¨Altcebir Ornekleri ¨ Ornek < Z+ , +, 0 > cebri, < Z, +, 0 > cebrinin bir altcebridir. < N, −, 0 > cebri, < Z, −, 0 > cebrinin bir altcebri de˘ildir. g
 45. 45. ¨Altcebir Ornekleri ¨ Ornek < Z+ , +, 0 > cebri, < Z, +, 0 > cebrinin bir altcebridir. < N, −, 0 > cebri, < Z, −, 0 > cebrinin bir altcebri de˘ildir. g
 46. 46. Konular 1 Cebirsel Yapılar Giri¸ s Gruplar Halkalar 2 Kafesler Kısmi Sıralı K¨meler u Kafesler Boole Cebirleri
 47. 47. Yarıgruplar Tanım yarıgrup: < S, ◦ > ∀a, b, c ∈ S (a ◦ b) ◦ c = a ◦ (b ◦ c)
 48. 48. ¨Yarıgrup Ornekleri ¨ Ornek < Σ+ , & > Σ: alfabe, Σ+ : en az 1 uzunluklu katarlar &: katar biti¸tirme i¸lemi s s
 49. 49. Monoidler Tanım monoid: < S, ◦, 1 > ∀a, b, c ∈ S (a ◦ b) ◦ c = a ◦ (b ◦ c) ∀a ∈ S a ◦ 1 = 1 ◦ a = a
 50. 50. ¨Monoid Ornekleri ¨ Ornek < Σ∗ , &, > Σ: alfabe, Σ∗ : herhangi uzunluklu katarlar &: katar biti¸tirme i¸lemi s s : bo¸ katar s
 51. 51. Grup Tanım grup: < S, ◦, 1 > ∀a, b, c ∈ S (a ◦ b) ◦ c = a ◦ (b ◦ c) ∀a ∈ S a ◦ 1 = 1 ◦ a = a ∀a ∈ S ∃a−1 ∈ S a ◦ a−1 = a−1 ◦ a = 1 Abel grubu: ∀a, b ∈ S a ◦ b = b ◦ a
 52. 52. Grup Tanım grup: < S, ◦, 1 > ∀a, b, c ∈ S (a ◦ b) ◦ c = a ◦ (b ◦ c) ∀a ∈ S a ◦ 1 = 1 ◦ a = a ∀a ∈ S ∃a−1 ∈ S a ◦ a−1 = a−1 ◦ a = 1 Abel grubu: ∀a, b ∈ S a ◦ b = b ◦ a
 53. 53. ¨Grup Ornekleri ¨ Ornek < Z, +, 0 > bir gruptur. < Q, ·, 1 > bir grup de˘ildir. g < Q − {0}, ·, 1 > bir gruptur.
 54. 54. ¨Grup Ornekleri ¨ Ornek < Z, +, 0 > bir gruptur. < Q, ·, 1 > bir grup de˘ildir. g < Q − {0}, ·, 1 > bir gruptur.
 55. 55. ¨ gGrup Orne˘i: Permutasyon Bile¸kesi s permutasyon: k¨me i¸i bijektif bir fonksiyon u c g¨sterilim: o a1 a2 ... an p(a1 ) p(a2 ) . . . p(an )
 56. 56. ¨Permutasyon Ornekleri ¨ Ornek A = {1, 2, 3} 1 2 3 1 2 3 p1 = p2 = 1 2 3 1 3 2 1 2 3 1 2 3 p3 = p4 = 2 1 3 2 3 1 1 2 3 1 2 3 p5 = p6 = 3 1 2 3 2 1
 57. 57. ¨ gGrup Orne˘i: Permutasyon Bile¸kesi s permutasyon bile¸kesi birle¸me ¨zelli˘i g¨sterir s s o g o birim permutasyon: 1A a1 a2 . . . an a1 a2 . . . an bir k¨me uzerindeki permutasyonların k¨mesi, u ¨ u permutasyon bile¸kesi i¸lemi s s ve birim permutasyon bir grup olu¸turur s
 58. 58. ¨ gGrup Orne˘i: Permutasyon Bile¸kesi s permutasyon bile¸kesi birle¸me ¨zelli˘i g¨sterir s s o g o birim permutasyon: 1A a1 a2 . . . an a1 a2 . . . an bir k¨me uzerindeki permutasyonların k¨mesi, u ¨ u permutasyon bile¸kesi i¸lemi s s ve birim permutasyon bir grup olu¸turur s
 59. 59. ¨ gGrup Orne˘i: Permutasyon Bile¸kesi s ¨ Ornek ({1, 2, 3, 4} k¨mesindeki u permutasyonlar) A 1A p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 1 1 3 3 4 4 3 3 4 2 4 2 3 3 4 1 4 1 3 4 4 3 4 2 3 2 4 3 4 1 3 1 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 1 1 2 2 4 4 1 1 2 2 3 3 3 2 4 1 4 1 2 2 3 1 3 1 2 4 4 2 4 1 2 1 3 2 3 1 2 1
 60. 60. ¨ gGrup Orne˘i: Permutasyon Bile¸kesi s ¨ Ornek p8 p12 = p12 p8 = 1A : −1 −1 p12 = p8 , p8 = p12 p14 p14 = 1A : −1 p14 = p14 G1 =< {1A , p1 , . . . , p23 }, , 1A > bir gruptur
 61. 61. ¨ gGrup Orne˘i: Permutasyon Bile¸kesi s ¨ Ornek p8 p12 = p12 p8 = 1A : −1 −1 p12 = p8 , p8 = p12 p14 p14 = 1A : −1 p14 = p14 G1 =< {1A , p1 , . . . , p23 }, , 1A > bir gruptur
 62. 62. ¨ gGrup Orne˘i: Permutasyon Bile¸kesi s ¨ Ornek 1A p2 p6 p8 p12 p14 1A 1A p2 p6 p8 p12 p14 p2 p2 1A p8 p6 p14 p12 p6 p6 p12 1A p14 p2 p8 p8 p8 p14 p2 p12 1A p6 p12 p12 p6 p14 1A p8 p2 p14 p14 p8 p12 p2 p6 1A < {1A , p2 , p6 , p8 , p12 , p14 }, , 1A > G1 ’in bir altgrubudur
 63. 63. Sa˘dan ve Soldan Kaldırma g Teorem a◦c =b◦c ⇒a=b c ◦a=c ◦b ⇒a=b Tanıt. a◦c = b◦c ⇒ (a ◦ c) ◦ c −1 = (b ◦ c) ◦ c −1 ⇒ a ◦ (c ◦ c −1 ) = b ◦ (c ◦ c −1 ) ⇒ a◦1 = b◦1 ⇒ a = b
 64. 64. Sa˘dan ve Soldan Kaldırma g Teorem a◦c =b◦c ⇒a=b c ◦a=c ◦b ⇒a=b Tanıt. a◦c = b◦c ⇒ (a ◦ c) ◦ c −1 = (b ◦ c) ◦ c −1 ⇒ a ◦ (c ◦ c −1 ) = b ◦ (c ◦ c −1 ) ⇒ a◦1 = b◦1 ⇒ a = b
 65. 65. Sa˘dan ve Soldan Kaldırma g Teorem a◦c =b◦c ⇒a=b c ◦a=c ◦b ⇒a=b Tanıt. a◦c = b◦c ⇒ (a ◦ c) ◦ c −1 = (b ◦ c) ◦ c −1 ⇒ a ◦ (c ◦ c −1 ) = b ◦ (c ◦ c −1 ) ⇒ a◦1 = b◦1 ⇒ a = b
 66. 66. Sa˘dan ve Soldan Kaldırma g Teorem a◦c =b◦c ⇒a=b c ◦a=c ◦b ⇒a=b Tanıt. a◦c = b◦c ⇒ (a ◦ c) ◦ c −1 = (b ◦ c) ◦ c −1 ⇒ a ◦ (c ◦ c −1 ) = b ◦ (c ◦ c −1 ) ⇒ a◦1 = b◦1 ⇒ a = b
 67. 67. Sa˘dan ve Soldan Kaldırma g Teorem a◦c =b◦c ⇒a=b c ◦a=c ◦b ⇒a=b Tanıt. a◦c = b◦c ⇒ (a ◦ c) ◦ c −1 = (b ◦ c) ◦ c −1 ⇒ a ◦ (c ◦ c −1 ) = b ◦ (c ◦ c −1 ) ⇒ a◦1 = b◦1 ⇒ a = b
 68. 68. Sa˘dan ve Soldan Kaldırma g Teorem a◦c =b◦c ⇒a=b c ◦a=c ◦b ⇒a=b Tanıt. a◦c = b◦c ⇒ (a ◦ c) ◦ c −1 = (b ◦ c) ◦ c −1 ⇒ a ◦ (c ◦ c −1 ) = b ◦ (c ◦ c −1 ) ⇒ a◦1 = b◦1 ⇒ a = b
 69. 69. Grupların Temel Teoremi Teorem a ◦ x = b denkleminin tek ¸oz¨m¨: x = a−1 ◦ b. c¨ u u Tanıt. a◦c = b ⇒ a−1 ◦ (a ◦ c) = a−1 ◦ b ⇒ 1◦c = a−1 ◦ b ⇒ c = a−1 ◦ b
 70. 70. Grupların Temel Teoremi Teorem a ◦ x = b denkleminin tek ¸oz¨m¨: x = a−1 ◦ b. c¨ u u Tanıt. a◦c = b ⇒ a−1 ◦ (a ◦ c) = a−1 ◦ b ⇒ 1◦c = a−1 ◦ b ⇒ c = a−1 ◦ b
 71. 71. Grupların Temel Teoremi Teorem a ◦ x = b denkleminin tek ¸oz¨m¨: x = a−1 ◦ b. c¨ u u Tanıt. a◦c = b ⇒ a−1 ◦ (a ◦ c) = a−1 ◦ b ⇒ 1◦c = a−1 ◦ b ⇒ c = a−1 ◦ b
 72. 72. Grupların Temel Teoremi Teorem a ◦ x = b denkleminin tek ¸oz¨m¨: x = a−1 ◦ b. c¨ u u Tanıt. a◦c = b ⇒ a−1 ◦ (a ◦ c) = a−1 ◦ b ⇒ 1◦c = a−1 ◦ b ⇒ c = a−1 ◦ b
 73. 73. Grupların Temel Teoremi Teorem a ◦ x = b denkleminin tek ¸oz¨m¨: x = a−1 ◦ b. c¨ u u Tanıt. a◦c = b ⇒ a−1 ◦ (a ◦ c) = a−1 ◦ b ⇒ 1◦c = a−1 ◦ b ⇒ c = a−1 ◦ b
 74. 74. Konular 1 Cebirsel Yapılar Giri¸ s Gruplar Halkalar 2 Kafesler Kısmi Sıralı K¨meler u Kafesler Boole Cebirleri
 75. 75. Halka Tanım halka: < S, +, ·, 0 > ∀a, b, c ∈ S (a + b) + c = a + (b + c) ∀a ∈ S a + 0 = 0 + a = a ∀a ∈ S ∃(−a) ∈ S a + (−a) = (−a) + a = 0 ∀a, b ∈ S a + b = b + a ∀a, b, c ∈ S (a · b) · c = a · (b · c) ∀a, b, c ∈ S a · (b + c) = a · b + a · c (b + c) · a = b · a + c · a
 76. 76. Halka Tanım halka: < S, +, ·, 0 > ∀a, b, c ∈ S (a + b) + c = a + (b + c) ∀a ∈ S a + 0 = 0 + a = a ∀a ∈ S ∃(−a) ∈ S a + (−a) = (−a) + a = 0 ∀a, b ∈ S a + b = b + a ∀a, b, c ∈ S (a · b) · c = a · (b · c) ∀a, b, c ∈ S a · (b + c) = a · b + a · c (b + c) · a = b · a + c · a
 77. 77. Halka Tanım halka: < S, +, ·, 0 > ∀a, b, c ∈ S (a + b) + c = a + (b + c) ∀a ∈ S a + 0 = 0 + a = a ∀a ∈ S ∃(−a) ∈ S a + (−a) = (−a) + a = 0 ∀a, b ∈ S a + b = b + a ∀a, b, c ∈ S (a · b) · c = a · (b · c) ∀a, b, c ∈ S a · (b + c) = a · b + a · c (b + c) · a = b · a + c · a
 78. 78. Alan Tanım alan: < S, +, ·, 0, 1 > b¨t¨n halka ¨zellikleri uu o ∀a, b ∈ S a · b = b · a ∀a ∈ S a · 1 = 1 · a = a ∀a ∈ S ∃a−1 ∈ S a · a−1 = a−1 · a = 1
 79. 79. Alan Tanım alan: < S, +, ·, 0, 1 > b¨t¨n halka ¨zellikleri uu o ∀a, b ∈ S a · b = b · a ∀a ∈ S a · 1 = 1 · a = a ∀a ∈ S ∃a−1 ∈ S a · a−1 = a−1 · a = 1
 80. 80. Kaynaklar Grimaldi Chapter 5: Relations and Functions 5.4. Special Functions Chapter 16: Groups, Coding Theory, and Polya’s Method of Enumeration 16.1. Definitions, Examples, and Elementary Properties Chapter 14: Rings and Modular Arithmetic 14.1. The Ring Structure: Definition and Examples
 81. 81. Konular 1 Cebirsel Yapılar Giri¸ s Gruplar Halkalar 2 Kafesler Kısmi Sıralı K¨meler u Kafesler Boole Cebirleri
 82. 82. Kısmi Sıralı K¨me u Tanım kısmi sıra ba˘ıntısı: g yansımalı ters bakı¸lı s ge¸i¸li cs kısmi sıralı k¨me (poset): u elemanları uzerinde kısmi sıra ba˘ıntısı tanımlanmı¸ k¨me ¨ g s u
 83. 83. Kısmi Sıralı K¨me u Tanım kısmi sıra ba˘ıntısı: g yansımalı ters bakı¸lı s ge¸i¸li cs kısmi sıralı k¨me (poset): u elemanları uzerinde kısmi sıra ba˘ıntısı tanımlanmı¸ k¨me ¨ g s u
 84. 84. ¨Kısmi Sıra Ornekleri ¨ Ornek (k¨meler k¨mesi, ⊆) u u A⊆A A⊆B ∧B ⊆A⇒A=B A⊆B ∧B ⊆C ⇒A⊆C
 85. 85. ¨Kısmi Sıra Ornekleri ¨ Ornek (Z, ≤) x ≤x x ≤y ∧y ≤x ⇒x =y x ≤y ∧y ≤z ⇒x ≤z
 86. 86. ¨Kısmi Sıra Ornekleri ¨ Ornek (Z+ , |) x|x x|y ∧ y |x ⇒ x = y x|y ∧ y |z ⇒ x|z
 87. 87. Kar¸ıla¸tırılabilirlik s s a b: a b’nin ¨n¨ndedir o u a b∨b a: a ile b kar¸ıla¸tırılabilir s s c ¸izgisel sıra: her eleman ¸ifti kar¸ıla¸tırılabiliyor c s s
 88. 88. Kar¸ıla¸tırılabilirlik s s a b: a b’nin ¨n¨ndedir o u a b∨b a: a ile b kar¸ıla¸tırılabilir s s c ¸izgisel sıra: her eleman ¸ifti kar¸ıla¸tırılabiliyor c s s
 89. 89. ¨Kar¸ıla¸tırılabilirlik Ornekleri s s ¨ Ornek Z+ , |: 3 ile 5 kar¸ıla¸tırılamaz s s Z, ≤: ¸izgisel sıra c
 90. 90. ¨Kar¸ıla¸tırılabilirlik Ornekleri s s ¨ Ornek Z+ , |: 3 ile 5 kar¸ıla¸tırılamaz s s Z, ≤: ¸izgisel sıra c
 91. 91. Hasse Cizenekleri ¸ a b: a b’nin hemen ¨n¨ndedir o u ¬∃x a x b Hasse ¸izene˘i: c g a b ise a ile b arasına ¸izgi c o ¨nde olan eleman a¸a˘ıya s g
 92. 92. Hasse Cizenekleri ¸ a b: a b’nin hemen ¨n¨ndedir o u ¬∃x a x b Hasse ¸izene˘i: c g a b ise a ile b arasına ¸izgi c o ¨nde olan eleman a¸a˘ıya s g
 93. 93. g ¨Hasse Cizene˘i Ornekleri ¸ ¨ Ornek {1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24} | ba˘ıntısı g
 94. 94. Tutarlı Sayılama tutarlı sayılama: f :S →N a b ⇒ f (a) ≤ f (b) birden fazla tutarlı sayılama olabilir
 95. 95. ¨Tutarlı Sayılama Ornekleri ¨ Ornek {a −→ 5, b −→ 3, c −→ 4, d −→ 1, e −→ 2} {a −→ 5, b −→ 4, c −→ 3, d −→ 2, e −→ 1}
 96. 96. ¨Tutarlı Sayılama Ornekleri ¨ Ornek {a −→ 5, b −→ 3, c −→ 4, d −→ 1, e −→ 2} {a −→ 5, b −→ 4, c −→ 3, d −→ 2, e −→ 1}
 97. 97. En B¨y¨k - En K¨¸uk Eleman u u uc¨ Tanım en b¨y¨k eleman: max u u ∀x ∈ S max x ⇒ x = max Tanım en k¨¸uk eleman: min uc¨ ∀x ∈ S x min ⇒ x = min
 98. 98. En B¨y¨k - En K¨¸uk Eleman u u uc¨ Tanım en b¨y¨k eleman: max u u ∀x ∈ S max x ⇒ x = max Tanım en k¨¸uk eleman: min uc¨ ∀x ∈ S x min ⇒ x = min
 99. 99. u u uc¨ ¨En B¨y¨k - En K¨¸uk Eleman Ornekleri ¨ Ornek max : 18, 24 min : 1
 100. 100. Sınırlar Tanım Tanım A⊆S A⊆S A’nın ustsınırı M: ¨ A’nın altsınırı m: ∀x ∈ A x M ∀x ∈ A m x M(A): A’nın ustsınırları k¨mesi ¨ u m(A): A’nın altsınırları k¨mesi u A’nın en k¨¸uk ustsınırı sup(A): uc¨ ¨ A’nın en b¨y¨k altsınırı inf (A): u u ∀M ∈ M(A) sup(A) M ∀m ∈ m(A) m inf (A)
 101. 101. Sınırlar Tanım Tanım A⊆S A⊆S A’nın ustsınırı M: ¨ A’nın altsınırı m: ∀x ∈ A x M ∀x ∈ A m x M(A): A’nın ustsınırları k¨mesi ¨ u m(A): A’nın altsınırları k¨mesi u A’nın en k¨¸uk ustsınırı sup(A): uc¨ ¨ A’nın en b¨y¨k altsınırı inf (A): u u ∀M ∈ M(A) sup(A) M ∀m ∈ m(A) m inf (A)
 102. 102. ¨ gSınır Orne˘i ¨ Ornek (36’nın b¨lenleri) o inf = en b¨y¨k ortak b¨len u u o sup = en k¨¸uk ortak kat uc¨
 103. 103. Konular 1 Cebirsel Yapılar Giri¸ s Gruplar Halkalar 2 Kafesler Kısmi Sıralı K¨meler u Kafesler Boole Cebirleri
 104. 104. Kafes Tanım kafes: < L, ∧, ∨ > ∧: kar¸ıla¸ma, ∨: b¨t¨nle¸me s s uu s a∧b =b∧a a∨b =b∨a (a ∧ b) ∧ c = a ∧ (b ∧ c) (a ∨ b) ∨ c = a ∨ (b ∨ c) a ∧ (a ∨ b) = a a ∨ (a ∧ b) = a
 105. 105. Kafes Tanım kafes: < L, ∧, ∨ > ∧: kar¸ıla¸ma, ∨: b¨t¨nle¸me s s uu s a∧b =b∧a a∨b =b∨a (a ∧ b) ∧ c = a ∧ (b ∧ c) (a ∨ b) ∨ c = a ∨ (b ∨ c) a ∧ (a ∨ b) = a a ∨ (a ∧ b) = a
 106. 106. Kısmi Sıralı K¨me - Kafes ˙ skisi u Ili¸ P bir kısmi sıralı k¨me ise < P, inf , sup > bir kafestir. u a ∧ b = inf (a, b) a ∨ b = sup(a, b) Her kafes bu tanımların ge¸erli oldu˘u bir kısmi sıralı k¨medir. c g u
 107. 107. Kısmi Sıralı K¨me - Kafes ˙ skisi u Ili¸ P bir kısmi sıralı k¨me ise < P, inf , sup > bir kafestir. u a ∧ b = inf (a, b) a ∨ b = sup(a, b) Her kafes bu tanımların ge¸erli oldu˘u bir kısmi sıralı k¨medir. c g u
 108. 108. Dualite Tanım dual: ∧ yerine ∨, ∨ yerine ∧ Teorem (Dualite Teoremi) Kafeslerde her teoremin duali de teoremdir.
 109. 109. Dualite Tanım dual: ∧ yerine ∨, ∨ yerine ∧ Teorem (Dualite Teoremi) Kafeslerde her teoremin duali de teoremdir.
 110. 110. Kafes Teoremleri Teorem a∧a=a Tanıt. a ∧ a = a ∧ (a ∨ (a ∧ b))
 111. 111. Kafes Teoremleri Teorem a∧a=a Tanıt. a ∧ a = a ∧ (a ∨ (a ∧ b))
 112. 112. Kafes Teoremleri Teorem a b ⇔a∧b =a⇔a∨b =b
 113. 113. ¨Kafes Ornekleri ¨ Ornek < P{a, b, c}, ∩, ∪ > ⊆ ba˘ıntısı g
 114. 114. Sınırlı Kafesler Tanım Tanım L kafesinin altsınırı: 0 L kafesinin ustsınırı: I ¨ ∀x ∈ L 0 x ∀x ∈ L x I Teorem Sonlu her kafes sınırlıdır.
 115. 115. Sınırlı Kafesler Tanım Tanım L kafesinin altsınırı: 0 L kafesinin ustsınırı: I ¨ ∀x ∈ L 0 x ∀x ∈ L x I Teorem Sonlu her kafes sınırlıdır.
 116. 116. Sınırlı Kafesler Tanım Tanım L kafesinin altsınırı: 0 L kafesinin ustsınırı: I ¨ ∀x ∈ L 0 x ∀x ∈ L x I Teorem Sonlu her kafes sınırlıdır.
 117. 117. Kafeslerde Da˘ılma g da˘ılma ¨zellikli kafes: g o ∀a, b, c ∈ L a ∧ (b ∨ c) = (a ∧ b) ∨ (a ∧ c) ∀a, b, c ∈ L a ∨ (b ∧ c) = (a ∨ b) ∧ (a ∨ c)
 118. 118. s ¨Kar¸ı Ornekler ¨ Ornek a ∨ (b ∧ c) = a ∨ 0 = a (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) = I ∧ c = c
 119. 119. s ¨Kar¸ı Ornekler ¨ Ornek a ∨ (b ∧ c) = a ∨ 0 = a (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) = I ∧ c = c
 120. 120. s ¨Kar¸ı Ornekler ¨ Ornek a ∨ (b ∧ c) = a ∨ 0 = a (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) = I ∧ c = c
 121. 121. s ¨Kar¸ı Ornekler ¨ Ornek a ∨ (b ∧ c) = a ∨ 0 = a (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) = I ∧ c = c
 122. 122. s ¨Kar¸ı Ornekler ¨ Ornek a ∨ (b ∧ c) = a ∨ 0 = a (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) = I ∧ c = c
 123. 123. s ¨Kar¸ı Ornekler ¨ Ornek a ∨ (b ∧ c) = a ∨ 0 = a (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) = I ∧ c = c
 124. 124. s ¨Kar¸ı Ornekler ¨ Ornek a ∨ (b ∧ c) = a ∨ 0 = a (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) = I ∧ c = c
 125. 125. s ¨Kar¸ı Ornekler ¨ Ornek a ∨ (b ∧ c) = a ∨ 0 = a (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) = I ∧ I = I
 126. 126. s ¨Kar¸ı Ornekler ¨ Ornek a ∨ (b ∧ c) = a ∨ 0 = a (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) = I ∧ I = I
 127. 127. s ¨Kar¸ı Ornekler ¨ Ornek a ∨ (b ∧ c) = a ∨ 0 = a (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) = I ∧ I = I
 128. 128. s ¨Kar¸ı Ornekler ¨ Ornek a ∨ (b ∧ c) = a ∨ 0 = a (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) = I ∧ I = I
 129. 129. s ¨Kar¸ı Ornekler ¨ Ornek a ∨ (b ∧ c) = a ∨ 0 = a (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) = I ∧ I = I
 130. 130. s ¨Kar¸ı Ornekler ¨ Ornek a ∨ (b ∧ c) = a ∨ 0 = a (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) = I ∧ I = I
 131. 131. s ¨Kar¸ı Ornekler ¨ Ornek a ∨ (b ∧ c) = a ∨ 0 = a (a ∨ b) ∧ (a ∨ c) = I ∧ I = I
 132. 132. Kafeslerde Da˘ılma g Teorem Bir kafes yalnız ve ancak bu iki yapıdan birine izomorfik bir altkafes i¸eriyorsa da˘ılma ¨zelli˘i g¨stermez. c g o g o
 133. 133. B¨t¨nle¸meyle ˙ uu s Indirgeme Tanım b¨t¨nle¸meyle indirgenemez eleman: uu s a = x ∨ y ⇒ a = x veya a = y atom: altsınırın hemen ardından gelen, b¨t¨nle¸meyle indirgenemez eleman uu s
 134. 134. B¨t¨nle¸meyle ˙ uu s Indirgeme Tanım b¨t¨nle¸meyle indirgenemez eleman: uu s a = x ∨ y ⇒ a = x veya a = y atom: altsınırın hemen ardından gelen, b¨t¨nle¸meyle indirgenemez eleman uu s
 135. 135. B¨t¨nle¸meyle ˙ uu s ¨ g Indirgeme Orne˘i ¨ Ornek (b¨l¨nebilirlik ba˘ıntısı) ou g asal sayılar ve 1 b¨t¨nle¸meyle indirgenemez uu s 1 altsınır, asal sayılar atom
 136. 136. B¨t¨nle¸meyle ˙ uu s ¨ g Indirgeme Orne˘i ¨ Ornek (b¨l¨nebilirlik ba˘ıntısı) ou g asal sayılar ve 1 b¨t¨nle¸meyle indirgenemez uu s 1 altsınır, asal sayılar atom
 137. 137. B¨t¨nle¸meyle ˙ uu s Indirgeme Teorem B¨t¨nle¸meyle indirgenebilir b¨t¨n elemanlar, b¨t¨nle¸meyle uu s uu uu s indirgenemez elemanların b¨t¨nle¸mesi ¸eklinde yazılabilir. uu s s
 138. 138. T¨mleyen u Tanım a ile x t¨mleyen: u a ∧ x = 0 ve a ∨ x = I
 139. 139. T¨mlemeli Kafesler u Teorem Sınırlı, da˘ılma ¨zellikli bir kafeste t¨mleyen varsa tektir. g o u Tanıt. a ∧ x = 0, a ∨ x = I , a ∧ y = 0, a ∨ y = I x = x ∨ 0 = x ∨ (a ∧ y ) = (x ∨ a) ∧ (x ∨ y ) = I ∧ (x ∨ y ) = x ∨ y = y ∨ x = I ∧ (y ∨ x) = (y ∨ a) ∧ (y ∨ x) = y ∨ (a ∧ x) = y ∨ 0 = y
 140. 140. T¨mlemeli Kafesler u Teorem Sınırlı, da˘ılma ¨zellikli bir kafeste t¨mleyen varsa tektir. g o u Tanıt. a ∧ x = 0, a ∨ x = I , a ∧ y = 0, a ∨ y = I x = x ∨ 0 = x ∨ (a ∧ y ) = (x ∨ a) ∧ (x ∨ y ) = I ∧ (x ∨ y ) = x ∨ y = y ∨ x = I ∧ (y ∨ x) = (y ∨ a) ∧ (y ∨ x) = y ∨ (a ∧ x) = y ∨ 0 = y
 141. 141. T¨mlemeli Kafesler u Teorem Sınırlı, da˘ılma ¨zellikli bir kafeste t¨mleyen varsa tektir. g o u Tanıt. a ∧ x = 0, a ∨ x = I , a ∧ y = 0, a ∨ y = I x = x ∨ 0 = x ∨ (a ∧ y ) = (x ∨ a) ∧ (x ∨ y ) = I ∧ (x ∨ y ) = x ∨ y = y ∨ x = I ∧ (y ∨ x) = (y ∨ a) ∧ (y ∨ x) = y ∨ (a ∧ x) = y ∨ 0 = y
 142. 142. T¨mlemeli Kafesler u Teorem Sınırlı, da˘ılma ¨zellikli bir kafeste t¨mleyen varsa tektir. g o u Tanıt. a ∧ x = 0, a ∨ x = I , a ∧ y = 0, a ∨ y = I x = x ∨ 0 = x ∨ (a ∧ y ) = (x ∨ a) ∧ (x ∨ y ) = I ∧ (x ∨ y ) = x ∨ y = y ∨ x = I ∧ (y ∨ x) = (y ∨ a) ∧ (y ∨ x) = y ∨ (a ∧ x) = y ∨ 0 = y
 143. 143. T¨mlemeli Kafesler u Teorem Sınırlı, da˘ılma ¨zellikli bir kafeste t¨mleyen varsa tektir. g o u Tanıt. a ∧ x = 0, a ∨ x = I , a ∧ y = 0, a ∨ y = I x = x ∨ 0 = x ∨ (a ∧ y ) = (x ∨ a) ∧ (x ∨ y ) = I ∧ (x ∨ y ) = x ∨ y = y ∨ x = I ∧ (y ∨ x) = (y ∨ a) ∧ (y ∨ x) = y ∨ (a ∧ x) = y ∨ 0 = y
 144. 144. T¨mlemeli Kafesler u Teorem Sınırlı, da˘ılma ¨zellikli bir kafeste t¨mleyen varsa tektir. g o u Tanıt. a ∧ x = 0, a ∨ x = I , a ∧ y = 0, a ∨ y = I x = x ∨ 0 = x ∨ (a ∧ y ) = (x ∨ a) ∧ (x ∨ y ) = I ∧ (x ∨ y ) = x ∨ y = y ∨ x = I ∧ (y ∨ x) = (y ∨ a) ∧ (y ∨ x) = y ∨ (a ∧ x) = y ∨ 0 = y
 145. 145. T¨mlemeli Kafesler u Teorem Sınırlı, da˘ılma ¨zellikli bir kafeste t¨mleyen varsa tektir. g o u Tanıt. a ∧ x = 0, a ∨ x = I , a ∧ y = 0, a ∨ y = I x = x ∨ 0 = x ∨ (a ∧ y ) = (x ∨ a) ∧ (x ∨ y ) = I ∧ (x ∨ y ) = x ∨ y = y ∨ x = I ∧ (y ∨ x) = (y ∨ a) ∧ (y ∨ x) = y ∨ (a ∧ x) = y ∨ 0 = y
 146. 146. T¨mlemeli Kafesler u Teorem Sınırlı, da˘ılma ¨zellikli bir kafeste t¨mleyen varsa tektir. g o u Tanıt. a ∧ x = 0, a ∨ x = I , a ∧ y = 0, a ∨ y = I x = x ∨ 0 = x ∨ (a ∧ y ) = (x ∨ a) ∧ (x ∨ y ) = I ∧ (x ∨ y ) = x ∨ y = y ∨ x = I ∧ (y ∨ x) = (y ∨ a) ∧ (y ∨ x) = y ∨ (a ∧ x) = y ∨ 0 = y
 147. 147. T¨mlemeli Kafesler u Teorem Sınırlı, da˘ılma ¨zellikli bir kafeste t¨mleyen varsa tektir. g o u Tanıt. a ∧ x = 0, a ∨ x = I , a ∧ y = 0, a ∨ y = I x = x ∨ 0 = x ∨ (a ∧ y ) = (x ∨ a) ∧ (x ∨ y ) = I ∧ (x ∨ y ) = x ∨ y = y ∨ x = I ∧ (y ∨ x) = (y ∨ a) ∧ (y ∨ x) = y ∨ (a ∧ x) = y ∨ 0 = y
 148. 148. T¨mlemeli Kafesler u Teorem Sınırlı, da˘ılma ¨zellikli bir kafeste t¨mleyen varsa tektir. g o u Tanıt. a ∧ x = 0, a ∨ x = I , a ∧ y = 0, a ∨ y = I x = x ∨ 0 = x ∨ (a ∧ y ) = (x ∨ a) ∧ (x ∨ y ) = I ∧ (x ∨ y ) = x ∨ y = y ∨ x = I ∧ (y ∨ x) = (y ∨ a) ∧ (y ∨ x) = y ∨ (a ∧ x) = y ∨ 0 = y
 149. 149. T¨mlemeli Kafesler u Teorem Sınırlı, da˘ılma ¨zellikli bir kafeste t¨mleyen varsa tektir. g o u Tanıt. a ∧ x = 0, a ∨ x = I , a ∧ y = 0, a ∨ y = I x = x ∨ 0 = x ∨ (a ∧ y ) = (x ∨ a) ∧ (x ∨ y ) = I ∧ (x ∨ y ) = x ∨ y = y ∨ x = I ∧ (y ∨ x) = (y ∨ a) ∧ (y ∨ x) = y ∨ (a ∧ x) = y ∨ 0 = y
 150. 150. T¨mlemeli Kafesler u Teorem Sınırlı, da˘ılma ¨zellikli bir kafeste t¨mleyen varsa tektir. g o u Tanıt. a ∧ x = 0, a ∨ x = I , a ∧ y = 0, a ∨ y = I x = x ∨ 0 = x ∨ (a ∧ y ) = (x ∨ a) ∧ (x ∨ y ) = I ∧ (x ∨ y ) = x ∨ y = y ∨ x = I ∧ (y ∨ x) = (y ∨ a) ∧ (y ∨ x) = y ∨ (a ∧ x) = y ∨ 0 = y
 151. 151. T¨mlemeli Kafesler u Teorem Sınırlı, da˘ılma ¨zellikli bir kafeste t¨mleyen varsa tektir. g o u Tanıt. a ∧ x = 0, a ∨ x = I , a ∧ y = 0, a ∨ y = I x = x ∨ 0 = x ∨ (a ∧ y ) = (x ∨ a) ∧ (x ∨ y ) = I ∧ (x ∨ y ) = x ∨ y = y ∨ x = I ∧ (y ∨ x) = (y ∨ a) ∧ (y ∨ x) = y ∨ (a ∧ x) = y ∨ 0 = y
 152. 152. Konular 1 Cebirsel Yapılar Giri¸ s Gruplar Halkalar 2 Kafesler Kısmi Sıralı K¨meler u Kafesler Boole Cebirleri
 153. 153. Boole Cebri Tanım Boole cebri: < B, +, ·, x, 1, 0 > a+b =b+a a·b =b·a (a + b) + c = a + (b + c) (a · b) · c = a · (b · c) a+0=a a·1=a a+a=1 a·a=0
 154. 154. Boole Cebri Tanım Boole cebri: < B, +, ·, x, 1, 0 > a+b =b+a a·b =b·a (a + b) + c = a + (b + c) (a · b) · c = a · (b · c) a+0=a a·1=a a+a=1 a·a=0
 155. 155. Boole Cebri Tanım Boole cebri: < B, +, ·, x, 1, 0 > a+b =b+a a·b =b·a (a + b) + c = a + (b + c) (a · b) · c = a · (b · c) a+0=a a·1=a a+a=1 a·a=0
 156. 156. Boole Cebri Tanım Boole cebri: < B, +, ·, x, 1, 0 > a+b =b+a a·b =b·a (a + b) + c = a + (b + c) (a · b) · c = a · (b · c) a+0=a a·1=a a+a=1 a·a=0
 157. 157. Boole Cebri Tanım Boole cebri: < B, +, ·, x, 1, 0 > a+b =b+a a·b =b·a (a + b) + c = a + (b + c) (a · b) · c = a · (b · c) a+0=a a·1=a a+a=1 a·a=0
 158. 158. Boole Cebri - Kafes ˙ skisi Ili¸ Tanım Bir Boole cebri sonlu, da˘ılma ozellikli, g ¨ her elemanın t¨mleyeninin oldu˘u bir kafestir. u g
 159. 159. Dualite Tanım dual: + yerine ·, · yerine + 0 yerine 1, 1 yerine 0 ¨ Ornek (1 + a) · (b + 0) = b teoreminin duali: (0 · a) + (b · 1) = b
 160. 160. Dualite Tanım dual: + yerine ·, · yerine + 0 yerine 1, 1 yerine 0 ¨ Ornek (1 + a) · (b + 0) = b teoreminin duali: (0 · a) + (b · 1) = b
 161. 161. ¨Boole Cebri Ornekleri ¨ Ornek B = {0, 1}, + = ∨, · = ∧ ¨ Ornek B = { 70’in b¨lenleri }, + = okek, · = obeb o
 162. 162. ¨Boole Cebri Ornekleri ¨ Ornek B = {0, 1}, + = ∨, · = ∧ ¨ Ornek B = { 70’in b¨lenleri }, + = okek, · = obeb o
 163. 163. Boole Cebri Teoremleri a+a=a a·a=a a+1=1 a·0=0 a + (a · b) = a a · (a + b) = a (a + b) + c = a + (b + c) (a · b) · c = a · (b · c) a=a a+b =a·b a·b =a+b
 164. 164. Boole Cebri Teoremleri a+a=a a·a=a a+1=1 a·0=0 a + (a · b) = a a · (a + b) = a (a + b) + c = a + (b + c) (a · b) · c = a · (b · c) a=a a+b =a·b a·b =a+b
 165. 165. Boole Cebri Teoremleri a+a=a a·a=a a+1=1 a·0=0 a + (a · b) = a a · (a + b) = a (a + b) + c = a + (b + c) (a · b) · c = a · (b · c) a=a a+b =a·b a·b =a+b
 166. 166. Boole Cebri Teoremleri a+a=a a·a=a a+1=1 a·0=0 a + (a · b) = a a · (a + b) = a (a + b) + c = a + (b + c) (a · b) · c = a · (b · c) a=a a+b =a·b a·b =a+b
 167. 167. Boole Cebri Teoremleri a+a=a a·a=a a+1=1 a·0=0 a + (a · b) = a a · (a + b) = a (a + b) + c = a + (b + c) (a · b) · c = a · (b · c) a=a a+b =a·b a·b =a+b
 168. 168. Boole Cebri Teoremleri a+a=a a·a=a a+1=1 a·0=0 a + (a · b) = a a · (a + b) = a (a + b) + c = a + (b + c) (a · b) · c = a · (b · c) a=a a+b =a·b a·b =a+b
 169. 169. Kaynaklar Okunacak: Grimaldi Chapter 7: Relations: The Second Time Around 7.3. Partial Orders: Hasse Diagrams Chapter 15: Boolean Algebra and Switching Functions 15.4. The Structure of a Boolean Algebra
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×