‫تجربه کاربری چه چیزهایی نیست؟‬

‫میالد اسالمیزاد‬
‫مساله؟‬

‫وقتی دربارهی تجربه کاربری صحبت میکنیم؛‬
‫دقیقـــــا دربارهی چه چیسی صحبت میکنیم؟‬
‫اپلیکیشن؟‬
‫وبسایت؟‬

‫دامنه‌ی‬
‫مساله؟‬

‫بازاریابی؟‬
‫مدیریت؟‬

‫دیساین؟‬
‫....... ؟‬
‫راه‌حل؟‬

‫تعریفِ تجربه کاربری؟‬
‫تعریفِ تعاریفِ ناصحیحِ تجربه کاربری!‬
‫تجزبه‌کاربزی‌چه‌چیشهایی‌نیست؟‬
‫یا‬

‫تجزبه‌کاربزی‌فزاتز‌اس‌چه‌چیش‌هاییست؟‬
‫1‬
‫رابط‌کاربزی‬
‫2‬
‫کاربزدپذیزی‬
‫3‬
‫تکنولوصیک‬
‫4‬
‫نقش‌ساسمانی‬
‫5‬
‫محدود‌به‌کاربز‬
‫6‬
‫جشئی‌اس‌کل‬
‫7‬
‫گزان‬
‫8‬
‫آسان‬
‫9‬
‫سزیع‬
‫01‬
‫پایدار‬
!‫تمام‌شد‬
‫خسته‌نشده‌باشید‌الهی‬

islamizad@novinafzar.net
@islamizad
/ islamizad

): ‫دوست باشیم‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Islamizad

1,352 views

Published on

Published in: Technology

Islamizad

 1. 1. ‫تجربه کاربری چه چیزهایی نیست؟‬ ‫میالد اسالمیزاد‬
 2. 2. ‫مساله؟‬ ‫وقتی دربارهی تجربه کاربری صحبت میکنیم؛‬ ‫دقیقـــــا دربارهی چه چیسی صحبت میکنیم؟‬
 3. 3. ‫اپلیکیشن؟‬ ‫وبسایت؟‬ ‫دامنه‌ی‬ ‫مساله؟‬ ‫بازاریابی؟‬ ‫مدیریت؟‬ ‫دیساین؟‬ ‫....... ؟‬
 4. 4. ‫راه‌حل؟‬ ‫تعریفِ تجربه کاربری؟‬ ‫تعریفِ تعاریفِ ناصحیحِ تجربه کاربری!‬
 5. 5. ‫تجزبه‌کاربزی‌چه‌چیشهایی‌نیست؟‬ ‫یا‬ ‫تجزبه‌کاربزی‌فزاتز‌اس‌چه‌چیش‌هاییست؟‬
 6. 6. ‫1‬ ‫رابط‌کاربزی‬
 7. 7. ‫2‬ ‫کاربزدپذیزی‬
 8. 8. ‫3‬ ‫تکنولوصیک‬
 9. 9. ‫4‬ ‫نقش‌ساسمانی‬
 10. 10. ‫5‬ ‫محدود‌به‌کاربز‬
 11. 11. ‫6‬ ‫جشئی‌اس‌کل‬
 12. 12. ‫7‬ ‫گزان‬
 13. 13. ‫8‬ ‫آسان‬
 14. 14. ‫9‬ ‫سزیع‬
 15. 15. ‫01‬ ‫پایدار‬
 16. 16. !‫تمام‌شد‬ ‫خسته‌نشده‌باشید‌الهی‬ islamizad@novinafzar.net @islamizad / islamizad ): ‫دوست باشیم‬

×