Sejarah 2-2010 MRSM

2,963 views

Published on

MRSM Trial Paper 2010

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,963
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
210
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sejarah 2-2010 MRSM

 1. 1. Nama: …………………………………………… Kelas: …………………… 1249/2 SULIT 1249/2 Sejarah MAKTAB RENDAH SAINS MARA Kertas 2 Ogos/September PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2010 2½ jam SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 SEJARAH Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Tuliskan nama dan kelas anda pada ruang Untuk Kegunaan Pemeriksa yang disediakan. 2. Kertas soalan ini mengandungi dua Kod Pemeriksa bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian Soalan Markah Markah 3. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan penuh diperoleh1 tiga soalan daripada Bahagian B2 1 10 4. Jawapan bagi Bahagian A hendaklah ditulis4 pada ruang yang disediakan dalam kertas 2 109 soalan A 3 102 5. Jawapan bagi Bahagian B hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang dibekalkan oleh 4 10 Pengawas Peperiksaan.Sekiranya buku jawapan tidak mencukupi,sila dapatkan 5 20 helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan. 6 20 6. Ceraikan Bahagian B daripada kertas soalan B 7 20 ini.Ikat buku jawapan bersam bersama-sama kertas soalan ini dan serahkan kepada Pengawas 8 20 Peperiksaan pada akhir peperiksaan. 9 20 7. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan Jumlah dalam kurungan Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak [ Lihat sebelah 1249 /2 © 2010 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan (Menengah ) MARA SULIT
 2. 2. 2SULIT 1249/2 Bahagian A [ 40 markah ] Jawab semua soalan1 Hubungan perdagangan yang berlaku antara Asia Tenggara dengan India sejak kurun ke-3 telah membawa kepada tersebarnya pengaruh Hindu-Buddha di Asia Tenggara. (a) Nyatakan dua cara pengaruh Hindu Buddha tersebut sampai ke Asia Tenggara ? (i) …………………………………………………………………………….... (ii) ……………………………………………………………………………… [ 2markah ] (b) Apakah pengaruh Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan beraja di Asia Tenggara? (i) ……………………………………………………………………………… (ii) ……………………………………………………………………………… (iii) ……………………………………………………………………………… (iv) ……………………………………………………………………………… [ 4 markah ] (c) Apakah tujuan pembinaan candi-candi dalam tamadun awal? (i) ……………………………………………………………………………… (ii) ……………………………………………………………….…………….. [ 2 markah ] (d) Apakah kepentingan bahasa Sanskrit semasa kerajaan awal? (i) ……………………………………………………………………………… (ii) ……………………………………………………………………………… [ 2 markah ]1249/2 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan (Menengah) MARA SULIT
 3. 3. 3SULIT 1249/22 British telah memperkenalkan beberapa dasar berkaitan pertanian di Tanah Melayu pada awal abad ke 20 (a) Nyatakan dua cara pemilikan tanah oleh orang Melayu sebelum kedatangan British? (i) ……………………………………………………………………………… (ii) ……………………………………………………………………………… [ 2 markah ] (b) Apakah tujuan British memperkenalkan Akta Tanah Simpanan Melayu pada tahun 1913? (i) ………………………………………………………………………............ (ii) ……………………………………………………………………………… (iii) ……………………………………………………………………………… [ 3 markah ] (c) Apakah kelemahan akta tanah tersebut? (i) ……………………………………………………………………………… (ii) ……………………………………………………………………………… [ 2 markah ] (d) Sekiranya anda mempunyai tanah yang luas, bagaimanakah anda boleh manfaatkan tanah tersebut? (i) ……………………………………………………………………………… (ii) ……………………………………………………………………………… (iii) ……………………………………………………………………………… [ 3 markah ]1249/2 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan (Menengah) MARA [Lihat halaman sebelah SULIT
 4. 4. 4SULIT 1249/23 Kesatuan Melayu Muda (KMM) adalah sebuah persatuan separa politik yang ditubuhkan di Tanah Melayu pada tahun 1939. (a) Siapakah pemimpin Kesatuan Melayu Muda semasa ditubuhkan ? (i) …………………………………………………………………………….. (ii) …………………………………………………………………………….. [ 2 markah ] (b) Apakah matlamat penubuhan Kesatuan Melayu Muda ? (i) ……………………………………………………………………………... [ 1 markah ] (c) Apakah tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan Melayu Muda untuk mengusir British dari Tanah Melayu ? (i) ……………………………………………………………………………… (ii) ……………………………………………………………………………… (iii) ……………………………………………………………………………… [ 3 markah ] (d) Mengapakah idea Kesatuan Melayu Muda untuk menubuhkan negara Melayu Raya atau Indonesia Raya gagal ? (i) …………………………………………………………………………….. (ii) …………………………………………………………………………….. [ 2 markah ]1249/2 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan (Menengah) MARA SULIT
 5. 5. 5SULIT 1249/2 (e) Pada pendapat anda, mengapakah dasar Kesatuan Melayu Muda menyokong Jepun ? (i) ……………………………………………………………………………… (ii) ……………………………………………………………………………… [ 2 markah ]1249/2 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan (Menengah) MARA [Lihat halaman sebelah SULIT
 6. 6. 6SULIT 1249/24 Senarai berikut adalah dasar-dasar kerajaan ke arah mewujudkan pembangunan dan perpaduan bangsa Malaysia. • Akta Bahasa Kebangsaan • Dasar Kebudayaan Kebangsaan • Sukan Untuk Perpaduan (a) Apakah langkah-langkah yang diambil bagi menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan sehingga tahun 1990? (i) …………………………………………………………………………….. (ii) …………………………………………………………………………….. [ 2 markah ] (b) Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah cara untuk meningkatkan penggunaan bahasa Melayu yang standard di sekolah anda? (i) ……………………………………………………………………………. (ii) ……………………………………………………………………………. [ 2 markah ] (c) Nyatakan dua prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan. (i) ……………………………………………………………………………. (ii) ……………………………………………………………………………. [ 2 markah ]1249/2 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan (Menengah) MARA SULIT
 7. 7. 7SULIT 1249/2 (d) Bagaimanakah sukan dapat memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara kita? (i) ……………………………………………………………………………… (ii) ……………………………………………………………………………… [ 2 markah] (e) Pada pandangan anda, mengapakah perpaduan penting kepada rakyat Malaysia? (i) ………………………………………………………………………........... (ii) ………………………………………………………………………........... [ 2 markah ]1249/2 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan (Menengah) MARA [Lihat halaman sebelah SULIT
 8. 8. 8SULIT 1249/2 Bahagian B [ 60 markah ] Jawab tiga soalan sahaja5 Mohenjo Daro dan Harappa adalah dua bandar terancang utama dalam Tamadun Indus. (a) Jelaskan mengenai pembentukan bandar terancang tersebut? [ 10 markah ] (b) Terangkan organisasi sosial masyarakat tamadun Indus? [ 5 markah ] (c) Pada pendapat anda, mengapakah pembentukan bandar terancang penting dalam kehidupan masyarakat masa kini? [ 5 markah ]1249/2 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan (Menengah) MARA SULIT
 9. 9. 9SULIT 1249/26 Rajah berikut menerangkan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara. (a) Mengapakah John Crawford berpendapat agama Islam yang sampai ke Asia Tenggara di bawa dari Semenanjung Tanah Arab? [ 10 markah ] (b) Huraikan hujah yang diberikan oleh Profesor Syed Naquib Al-Attas bagi menyokong teori yang dikemukakan oleh John Crawford. [ 5 markah ] (c) Pada pemerhatian anda, apakah budaya Arab yang masih diamalkan oleh sebahagian masyarakat di Malaysia pada hari ini. [ 5 markah ] 7 Langkah ke arah pembentukan Malaysia telah dilakukan sejak tahun 1961 lagi. (a) Terangkan langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia sehingga berjaya ditubuhkan pada tahun 1963. [ 10 markah ] (b) Terangkan mengenai Perjanjian Malaysia 1963. [ 6 markah ] (c) Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk mengekalkan keamanan di Malaysia. [ 4 markah ]1249/2 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan (Menengah) MARA [Lihat halaman sebelah SULIT
 10. 10. 10SULIT 1249/2 8 Parlimen Malaysia terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. (a) Apakah bidang kuasa yang di- Pertuan Agong mengikut perlembagaan Malaysia. [ 8 markah ] (b) Terangkan mengenai komponen Parlimen berikut. i. Dewan Rakyat [ 4 markah ] ii. Dewan Negara [ 4 markah ] (c) Pada pendapat anda, apakah kepentingan Parlimen kepada negara kita? [ 4 markah ] 9 Pada abad ke-21, muncul revolusi teknologi maklumat yang membawa perubahan besar kepada kehidupan kita. (a) Apakah yang anda faham dengan konsep globalisasi? [ 8 markah ] (b) Huraikan langkah-langkah yang telah diambil oleh Malaysia dalam menghadapi cabaran globalisasi. [ 8 markah ] (c) Sebagai seorang pelajar, apakah yang perlu anda lakukan supaya Malaysia terus bersaing dalam cabaran globalisasi? [ 4 markah ] KERTAS SOALAN TAMAT1249/2 © Hak Cipta Bahagian Pendidikan (Menengah) MARA SULIT

×