Tsahim hicheel

2,377 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • haha goy bnaa
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,377
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tsahim hicheel

 1. 1. ªìíºõ ìýäëýãýý ñýðãýýõ 1. Àæèë÷èí àíãèéã ÿàãààä ìàíëàéëàõ ¿¿ðýãòýé ãýæ ¿çýæ áàéñàí áý? 2. Ñîöèàëèçìûí ¿åä ÌÀÕÍ-ûí òºðèéí íèéãìèéí áîäëîãûí ¿íäýñ íü þó áàéñàí áý? 3. Ñîöèàëèçìûí ¿åä ¿ç¿¿ëæ áàéñàí íèéãìèéí õàìãààëëûí áîäëîãûí äàâóó òàë þó áàéâ? Хариулт 4-р сарын ? Сэдэв Үнэлгээ Зорилго Үйл ажиллагаа Хариулт Зорилт Үйл ажиллагаа Төрийн сүлд далбаа Ардчилсан хувьсгал
 2. 2. Õ àðèóëò 1 . Àæèë÷èí àíãè íü òîî ýãíýýíèé õóâüä áýõæñýí áºãººä ãîë öºìèéã íü àæ ¿éëäâýðèéí àæèë÷èä á¿ðä¿¿ëäýã áàéñàí 2. ÌÀÕÍ, òºðèéí íèéãìèéí áîäëîãûí ¿íäýñ íü íèéãìèéí õàðèëöààã áîëîâñðîíãóé áîëãîõîä ÷èãëýæ áàéñàí 3. Ñîöèàëèçìûí ¿åä ¿ç¿¿ëæ áàéñàí íèéãìèéí õàìãààëëûí áîäëîãûí äàâóó òàë íü öàëèí õºëñèéã íýìýãä¿¿ëýõ, àìüæèðãààíû ò¿âøèíã äýýøë¿¿ëýõ õ¿ðýýíä òàòâàðûí à÷ààëëûã áàãàñãàõ áîäëîãî áàðüæ áàéñàí .
 3. 3. 4-ð ñàðûí ?
 4. 4. Ñýäýâ 1990 îíû àðä÷èëñàí õºäºë㺺í
 5. 5. ¯íýëãýý Ìàø ñàéí Áîëæ áàéíà
 6. 6. Çîðèëãî 1990 îíû àðä÷èëñàí õºäºë㺺íèé òàëààð ñóäëàõ
 7. 7. Çîðèëò 1. Ìîíãîë îðîíä Àðä÷èëñàí õóâüñãàë ãàðàõ áîëñîí øàëòãààíûã òàéëáàðëàõ 2. Àðä÷èëñàí õóâüñãàë ãàðàõàä íºëººëñºí äîòîîä áîëîí ãàäààä õ¿÷èí ç¿éëñ 3. Àðä÷èëñàí õóâüñãàë ãàðñàíû ¿ð ä¿í
 8. 8. ¯éë àæèëëàãàà Ñóðàõ áè÷ãèéí 157-162 õóóäàñûã óíøèõ
 9. 9. Ñ. Çîðèã Ï. Î÷èðáàò Í. Áàãàáàíäè Í. Ýíõáàÿð
 10. 10. ªíººãèéí Ìîíãîë óëñ
 11. 12. Àðä÷èëñàí õºäºë㺺íèé óäèðäàã÷ Ñ. Çîðèã .
 12. 13. Ìîíãîë óëñûí íóòàã äýâñãýðèéí íýãæèéí õóâààðü
 13. 14. ÁÍÌÀÓ-ûí àíõíû åðºíõèéëºã÷ Ï. Î÷èðáàò
 14. 15. Òºðèéí ñ¿ëä, äàëáàà
 15. 16. Àðä÷èëñàí õóâüñãàë
 16. 17. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа

×