• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
K 2 pasqyrat financiare
 

K 2 pasqyrat financiare

on

 • 6,551 views

 

Statistics

Views

Total Views
6,551
Views on SlideShare
6,551
Embed Views
0

Actions

Likes
6
Downloads
292
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • N
  JERIU SA HERE LEXON EDHE MESON,QOFTE EDHE TE NJEJETN GJE NESE E LEXON E VREN SE KA DIQ QE SE DIN-E KA HARRUAR.MU DUK NJE MAREJAL SHUM I MIRE,SHUM I MIRE.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • 1 1
 • 6
 • 7
 • 7
 • 7
 • 23
 • 21
 • 25
 • 29
 • 30
 • 30
 • 32

K 2 pasqyrat financiare K 2 pasqyrat financiare Presentation Transcript

 • 2 Pasqyrat financiare
 • Objektivat e biznesit
  • Realizimi i profitit
  • Të mbeturit solvent (me aftësi pagimi
  • Kjo mund të arrihet përmes realizimit të aktiviteteve vijuese:
 • Aktivitetet në organizatë Financuese
  • Aktivitetet financuese
  • Financimi nga pronarët (ekuiteti)
  • Financimi nga jo pronarët (detyrimet)
  Planifikimi Planifikimi
 • Aktivitetet në organizatë Financuese Planifikimi Planifikimi Investuese
  • Aktivitetet investuese
  • Blerja e burimeve (aseteve)
  • Shitja e burimeve (aseteve)
 • Aktivitetet në organizatë Financuese Planifikimi Planifikimi Operuese Investuese
  • Aktivitetet operuese
  • Shitja e produkteve dhe shërbimeve
  • Rezultati në shitje dhe shpenzime
 • Cilat janë burimet e kapitalit të biznesit ? Burimet e kapitalit të bizneseve Kreditorët (Lenders) Fitimet nga bizneset Investitorët (Pronarët)
 • Për çfarë përdoren burimet e biznesit ? Burimet e biznesit shfrytëzohen për: Blerje të materialit dhe furnizimeve Blerje të tokës , ndërtesave dhe pajisjeve Pagesën e të punësuarve Pagesën e shpenzimeve tjera operative
 • Çfarë ofrojnë funksionet vijuese të bizneseve ? Të prodhojnë produkte/mallra dhe shërbime ( efekte në krijimin e të ardhurave ) Blerja e materialit dhe furnizimeve Blerja e tokës, ndërtesave dhe pajisjeve Pagesa e të punësuarve Pagesa e shpenzimeve tjera operative
 • Si shfrytëzohen ato të ardhura të krijuara nga biznesi ? Produktet dhe mallrat dhe shërbimet (rezultojnë në krijimin e të ardhurave ) Pagesat kthyese pronarëve Pagesa e kredive Pagesa e taksave Vazhdimi i aktivitetit të biznesit
 • Çfarë është ekuacioni i kontabilitetit ?
  • Asetet = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve
  Sistem i regjistrimit të transaksioneve në drejtim të ruajtjes së barazisë së ekuacionit të kontabilitetit . Definimi i kontabilitetit të dyfishtë
 • Çfarë është roli i kontabilitetit të dyfishtë ? Debitë duhet përherë të jenë të barabarta me kreditë . Debit ë = Kreditë
 • Kontabiliteti i dyfishtë “ Kontabiliteti i dyfishtë bazohen në një koncept të thjeshtë: Palët e përfshira në transaksionet në biznes do të pranojnë diçka dhe do të japin diçka në kthim. Në kontabilitet, ajo çka pranohet është Debi dhe çka epet është Kredi. T – llogaria përfaqëson shkallën e balancës .” Shkalla e balancës Prano Debi Jap Kredi T llogaria Ana e majtë Prano Debi Ana e djathtë Jap Kredi
 • Ekuacioni i kontabilitetit
  • Aset et = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve
  Burimet e financimit Pasuria Kërkesat e kreditorët ndaj burimeve = + Kërkesat e pronarëve n daj burimeve Pasuria për përdorim në gjenerim të të ardhurave
 • Ekuacioni i kontabilitetit Aset et = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve Pasuria në pronësi të biznesit
 • Ekuacioni i kontabilitetit Aset et = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve Të drejtat e kreditorëve të cilat përfaqësojnë borxhet e biznesit
 • Ekuacioni i kontabilitetit Aset et = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve Të drejtat e pronarëve
 • Pasuria Si quhet pasuria e organizatës ? Ekuacioni i kontabilitetit
 • Asetet Pasuria = Burimet Cilat janë burimet e aseteve? Kostot e pasurisë së shfrytëzuar në biznes Ekuacioni i kontabilitetit
 • Asetet Detyrimet Ekuiteti i aksionarëve Pasuria = Burimet Kosto e pasurisë së shfrytëzuar në biznes Burimet e siguruara nga kreditorët dhe pronarët Ekuacioni i kontabilitetit
 • Objektivi
  • Shfrytëzoni ekuacionin kontabël
  • për të përshkruar pozicionin
  • financiar të kompanisë
 • Ekuacioni i kontabilitetit Burimet ekonomike Kërkesat ndaj burimeve ekonomike Asetet = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve
 • Asetet
  • Çfarë janë asetet ?
  • Diçka që posedon kompania e që ka vlerë të ardhshme ekonomike .
  • Toka
  • Ndërtesa
  • Pajisjet
  • G oodwill (emri i mirë)
 • Detyrimet
  • Çfarë janë detyrimet ?
  • Njëlloj borxhi i kompanisë .
  • para
  • shërbime
  • produkte
 • Ekuiteti i pronarëve
  • Çfarë është ekuiteti i pronarëve ?
  • Është ajo çka ka mbetur nga asetet pas zbritjes së detyrimeve .
  • Njëjtë si asetet neto
  • Kërkesat e pronarëve ndaj aseteve të entitetit
 • Transaksionet që ndikojnë në ekuitetin e pronarëve EKUITETI I PRONARËVE RRITET NGA: EKUITETI I PRONARËVE ZVOGËLOHET NGA: Investimet e pronarit në biznes Të ardhurat Shpenzimet Tërheqjet e pronarit nga biznesi Ekuiteti i pronarëve
 • Të ardhurat
  • Çfarë janë të ardhurat ?
  • Ato janë shumat e pranuara apo që do të pranohen nga konsumatorët nga shitja e produkteve apo shërbimeve .
  • Shitjet
  • Kryerja e shërbimeve
  • Qiraja
  • Interesi
 • Shpenzimet
  • Çfarë janë shpenzimet ?
  • Ato janë shumat që janë paguar apo do të paguhen më vonë për kostot që janë shkaktuar për të fituar të ardhurat .
  • Pagat dhe mëditjet
  • Shërbimet
  • Furnizimet e shfrytëzuara
  • Reklamat, konkurset, propaganda....
 • Transaksionet dhe llogaritë e bilancit
 • Çka është transaksioni biznesor ? Transaksioni biznesor është ngjarje ekonomike apo kusht që direkt ndryshon kushtet financiare të entitetit apo ndikon në rezultatet e operacioneve të biznesit .
 • Transaksioni apo ngjarja
  • Këmbimi i interesimit ekonomik në mes të dy palëve .
  Transaksionet e jashtme të shkaktuara në mes të organizatave dhe palëve të jashtme . Transaksionet e brendshme të shkaktuara brenda organizatës .
  • Çfarë po ndodhë ?
  • Cilat llogari preken?
  • Si preket secila nga llogaritë?
  • A balancohet bilanci i gjendjes?
  • A kanë kuptim analizat e mia?
  ANALIZA E TRANSAKSIONEVE Për të kuptuar procedurat e libërmbajtjes për transaksionet, apo efektet e transaksioneve në pasqyrat financiare, duhet përgjigjur në pyetjet vijuese:
  • Ardi ka themeluar nj ё
  • kompani konsaltingu.
  • Kompania e tij quhet
  • “ Ardi Consulting” shpk.
  • T ё analizohen
  • transaksionet vijuese .
  Analiza e transaksioneve
 • ASETET = Transaksionet në biznes EKUITETI I AKSIONARëVE DETYRIMET a. Ardi depoziton 25.000 € në llogarinë bankare të kompanisë “Ardi Consulting” në kompensim të aksioneve në korporatë.
 • ASETET = Paraja 25,000 DETYRIMET a. Ardi depoziton 25.000 € në llogarinë bankare të kompanisë “Ardi Consulting” në kompensim të aksioneve në korporatë. EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes
 • a. Ardi depoziton 25.000 € në llogarinë bankare të kompanisë “Ardi Consulting” në kompensim të aksioneve në korporatë. ASETET = Paraja 25,000 DETYRIMET Rezervat e kapitalit 25,000 EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes
 • b. “Ardi Consulting” blen tokë për 20,000 € . ASETET = DETYRIMET EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes
 • ASETET = DETYRIMET Paraja (20,000) EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes b. “Ardi Consulting” blen tokë për 20,000 € .
 • ASETET = DETYRIMET Paraja (20,000) Toka 20,000 EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes b. “Ardi Consulting” blen tokë për 20,000 € .
 • ASETET = DETYRIMET c. “Ardi Consulting” blen furnizime për 1,350 € duke u pajtuar që të paguaj furnizuesit në një të ardhme të afërt. EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes
 • ASETET = DETYRIMET Furnizimet 1,350 EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes c. “Ardi Consulting” blen furnizime për 1,350 € duke u pajtuar që të paguaj furnizuesit në një të ardhme të afërt.
 • ASETET = DETYRIMET Llogari të pagueshme 1,350 Furnizimet 1,350 EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes c. “Ardi Consulting” blen furnizime për 1,350 € duke u pajtuar që të paguaj furnizuesit në një të ardhme të afërt.
 • ASETET = DETYRIMET d. “Ardi Consulting” fiton honorarin prej 7,500 € duke pranuar Paranë. EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes
 • ASETET = DETYRIMET Paraja 7,500 EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes d. “Ardi Consulting” fiton honorarin prej 7,500 € duke pranuar Paranë.
 • ASETET = DETYRIMET Paraja 7,500 Honorari i fituar 7,500 EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes d. “Ardi Consulting” fiton honorarin prej 7,500 € duke pranuar Paranë.
 • Transaksionet n ë biznes ASETET = DETYRIMET e. “Ardi Consulting” paguan: pagat, 2,125 € ; qiranë, 800 € ; komunale, 450 € ; dhe të tjera, 275 € . EKUITETI I AKSIONARëVE
 • ASETET = DETYRIMET Paraja (3,650) EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes e. “Ardi Consulting” paguan: pagat, 2,125 € ; qiranë, 800 € ; komunale, 450 € ; dhe të tjera, 275 € .
 • ASETET = DETYRIMET Paraja (3,650) Shpenzimet (3,650) EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes e. “Ardi Consulting” paguan: pagat, 2,125 € ; qiranë, 800 € ; komunale, 450 € ; dhe të tjera, 275 € .
 • ASETET = DETYRIMET f. “Ardi Consulting” paguan 950 € në llogari të kreditorëve (për furnizimet e blëera më parë) . EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes
 • Transaksionet në biznes ASETET = DETYRIMET Paraja (950) EKUITETI I AKSIONARëVE f. “Ardi Consulting” paguan 950 € në llogari të kreditorëve (për furnizimet e blëera më parë) .
 • ASETET = DETYRIMET Paraja (950) Llogari të pagueshme (950) EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes f. “Ardi Consulting” paguan 950 € në llogari të kreditorëve (për furnizimet e blëera më parë) .
 • Transaksionet në biznes ASETET = DETYRIMET g. Në fund të muajit, kompania ka konsumuar 800 € nga furnizimet e blera më parë . EKUITETI I AKSIONARëVE
 • Transaksionet në biznes ASETET = DETYRIMET Furnizimet (800) EKUITETI I AKSIONARëVE g. Në fund të muajit, kompania ka konsumuar 800 € nga furnizimet e blera më parë .
 • Transaksionet në biznes ASETET = DETYRIMET Furnizimet (800) Shpenzimet e furnizimit (800) EKUITETI I AKSIONARëVE g. Në fund të muajit, kompania ka konsumuar 800 € nga furnizimet e blera më parë .
 • Transaksionet në biznes ASETET = DETYRIMET h. “Ardi Consulting” ka paguar 2,000 € dividendë aksionarëve (Ardit) . EKUITETI I AKSIONARëVE
 • ASETET = DETYRIMET Paraja (2,000) EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes h. “Ardi Consulting” ka paguar 2,000 € dividendë aksionarëve (Ardit) .
 • ASETET = DETYRIMET Paraja (2,000) Dividendët (2,000) EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes h. “Ardi Consulting” ka paguar 2,000 € dividendë aksionarëve (Ardit) .
 • Përmbledhje e transaksioneve ASETET = DETYRIMET Paraja 5,900 Furnizimet 550 Toka 20,000 EKUITETI I AKSIONARëVE
 • Përmbledhje e transaksioneve ASETET = DETYRIMET Paraja 5,900 Furnizimet 550 Toka 20,000 LL/P 400 EKUITETI I AKSIONARëVE
 • Përmbledhje e transaksioneve ASETET = DETYRIMET Paraja 5,900 Furnizimet 550 Toka 20,000 LL/P 400 Rezervat e kapitalit 25,000 Dividendët (2,000) Honoraret 7,500 Shp. e pagave (2,125) Shp. e qirasë (800) Shp. e furnizimeve (800) Shp. e komunaleve (450) Shp. tjera (275 ) EKUITETI I AKSIONARëVE
 • Pasqyrë e thjeshtë e bilancit Aset et Paraja € 5.900 Furnizimet 550 Toka 20.000 Total i i aseteve €26.450 Detyrimet Llogari të pagueshme € 400 € 400 Ekuiteti i aksionarëve Rezervat e kapitalit € 25.000 Fitimi i mbetur 1.050 € 26.050 Total i i detyrimeve dhe ekuitetit të pronarëve € 26.450 Duhet të barazohen
  • Një shembull tjetër
  • Llogaritë e përfshira janë:
  • (1) Paraja ( Aseti )
  • (2) Kapitali i pronarëve ( Ekuiteti)
  Analiza e transaksioneve Ardi ka investuar €50,000 në kompani në këmbim të aksioneve të zakonshme .
  • Llogaritë e përfshira janë:
  • (1) Paraja ( Asetet )
  • (2) Blerja e furnizimeve (Asetet)
  Analiza e transaksioneve Ardi Consulting ka blerë furnizime duke paguar para prej €4,800 .
  • Llogaritë e përfshira janë:
  • (1) Paraja ( Asetet )
  • (2) Pajisjet (Asetet)
  Analiza e transaksioneve Ardi Consulting k a blerë pajisje për €30,000 në para .
  • Llogaria përfshinë:
  • (1) Blerjen e furnizimeve (aseteve)
  • (2) Llogaritë e pagueshme (detyrimet)
  Analiza e transaksioneve Ardi Consulting ka blerë furnizime për €9,400 përmes llogarisë.
 • Analiza e transaksioneve Ardi Consulting ka blerë furnizime prej €9,400 përmes llogarisë .
 • Analiza e transaksioneve Tani të shohim transaksionet që përfshijnë të ardhurat dhe shpenzimet
  • Llogaritë përfshijnë :
  • (1) Para në (a s et et )
  • (2) Të ardhurat (Ekuiteti)
  Analiza e transaksioneve Për shërbimet e kryera janë pranuar para në shumë prej €9,800
 • Analiza e transaksioneve Për shërbimet e kryera janë pranuar para në shumë prej €9,800
  • Llogaritë përfshijnë:
  • (1) Paranë (asetet)
  • (2) Shpenzimet e qirasë (Ekuiteti)
  Analiza e transaksioneve Është paguar qiraja prej €2,800 pronarit të ndërtesës në të cilën është vendosur biznesi.
 • Analiza e transaksioneve Është paguar qiraja prej €2,800 pronarit të ndërtesës në të cilën është vendosur biznesi.
  • Llogaritë përfshijnë :
  • (1) Para në (asetet)
  • (2) Shpenzimet e pagave (Ekuiteti)
  Analiza e transaksioneve Janë paguar pagat prej €2,300.
 • Analiza e transaksioneve Janë paguar pagat prej €2,300.
 • EKUITETI I AKSIONARëVE Efektet e transaksioneve në ekuitetin e aksionarëve
 • zbritet EKUITETI I AKSIONARëVE Efektet e transaksioneve në ekuitetin e aksionarëve
 • Zbritet nga EKUITETI I AKSIONARëVE Dividendët Shpenzimet Efektet e transaksioneve në ekuitetin e aksionarëve
 • EKUITETI I AKSIONARëVE Rritet Efektet e transaksioneve në ekuitetin e aksionarëve
 • EKUITETI I AKSIONARëVE Rritet Investimet e aksionarëve Të ardhurat Efektet e transaksioneve në ekuitetin e aksionarëve
 • EKUITETI I AKSIONARëVE Dividendët Shpenzimet Zbritet nga Rritet nga Investimet aksionarëve Të ardhurat Efektet e transaksioneve në ekuitetin e aksionarëve
 • EKUITETI I AKSIONARëVE Zbritet nga Rritet nga E ardhura neto Dividendët Shpenzimet Investimet e aksionarëve Të ardhurat Efektet në transaksionet e ekuitetit të aksionarëve
 • Pasqyrat financiare Pasqyrat financiare janë fotografi të kompanisë në terma financiar Secila pasqyrë financiare ka të bëjë me datë specifike apo mbulon periudhë të veçantë.
  • Kriteret dhe parimet e ndërtimit të pasqyrave financiare:
  • Qartësia dhe vërtetësia (të tregohet ashtu siç është),
  • Qëndrushmëria – rregullat nuk duhet ndryshuar nga viti në vit,
  • Materialiteti (rëndësia) – përmbajtja e të gjitha rregullave që kanë rëndësi të veçantë në përpilimin e PF
  • Korrektësia në përpilimin e PF,
  • Kujdesi (në veprimet e krijimit të PF)
  • Kontimuiteti apo biznesi në vijimësi
  • Kostoja historike – të gjitha mjetet e kompanisë paraqiten në lartësinë e të dhënave reale monetare,
  Pasqyrat financiare
 • Paraqitja e pasqyrave financiare Pika fillestare kohore Pika përfundimtare kohore Periudha kohore Pasqyra e të ardhurave Pasqyra e rrjedhjes së parasë Bilanci fillestar i gjendjes Bilanci përfundimtar i gjendjes Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet
 • Pasqyrat f inancia re
  • Raporti i të ardhurave — Përmbledhje i të ardhurave dhe shpenzimeve për periudhë specifike kohore .
  • Raporti i fitimeve të mbajtura — Përmbledhje e fitimeve të mbajtura të korporatës për periudhë specifike kohore .
  • B i lanc i i gjendjes — Listë e aseteve, detyrimeve dhe ekuitetit të pronarëve në ditën e caktuar .
  • Raporti i rrjedhës së parasë — Përmbledhje e të pranuarave të gatshme ( Paraja ) dhe pagesave për periudhën specifike kohore .
 • Informatat e raportuara në pasqyrat financiare
  • Si operon kompania
  • gjatë periudhës?
  Të ardhurat – Shpenzimet Neto e ardhura (Neto humbja) Raporti i të ardhurave Pyetja Përgjigja Pasqyra financiare 2. Pse ndryshojnë fitimet mbajtura të kompanisë gjatë periudhës? Fitimet e mbajt.fillest. + Neto e ardhura (apo humbja) Fitimet e mbajtura përfund. Raporti i fitimeve të mbajtura
 • Informatat e raportuara në pasqyrat financiare 3. Çfarë është pozicioni financiar i kompanisë në fund të periudhës? ASETET = DETYRIMET + Ekuiteti i pronarëve Bilanci i gjendjes Pyetja Përgjigja Raporti financiar 4. Sa para është krijuar dhe shpenzuar brenda periudhës? Rrjedha e parasë operative ± Rrjedhja e parasë investuese ± Rredhja e parasë financiare Rritja apo zbritja e parasë Raporti i rrjedhjes së parasë
 • Pasqyrat financiare Ardi Consulting Pasqyra e të ardhurave Më 31 dhjetor 2006 Të ardhurat nga shitja €7,500 Shpenzimet operative: Shpenzimet e pagave €2,125 Shpenzimet e qirasë 800 Shpenzimet e furnizimeve 800 Shpenzimet e komunaleve 450 Shpenzimet e tjera 275 Shpenzimet e tërësishme operative 4,450 Neto e ardhura €3,050
 • Ardi Consulting Pasqyra e të a rdhurave më 31.12.2006 Të ardhurat nga shitja €7,500 Shpenzimet operative : Shpenzimet e pagave €2,125 Shpenzimet e qirasë 800 Shpenzimet e furnizimeve 800 Shpenzimet e komunaleve 450 Shpenzimet e tjera 275 Shpenzimet e tërësishme operative 4,450 Neto e ardhura €3,050 Pasqyrat financiare
 • Ardi Consulting Pasqyra e të ardhurave më 31.12.2006 Të ardhurat nga shitja €7,500 Shpenzimet operative: Shpenzimet e pagave €2,125 Shpenzimet e qirasë 800 Shpenzimet e furnizimeve 800 Shpenzimet e komunaleve 450 Shpenzimet e tjera 275 Shpenzimet e tërësishme operative 4,450 Neto e ardhura €3,050 Pasqyrat financiare
 • Ardi Consulting Pasqyra e të ardhurave Më 31.12.2006 Të ardhurat nga shitja €7,500 Shpenzimet operative: Shpenzimet e pagave €2,125 Shpenzimet e qirasë 800 Shpenzimet e furnizimeve 800 Shpenzimet e komunaleve 450 Shpenzimet e tjera 275 Shpenzimet e tërësishme operative 4,450 Neto e ardhura €3,050 Pasqyrat financiare
 • Ardi Consulting Pasqyra e fitimeve të mbajtura Më 31 dhjetor 2006 Neto e ardhura dhjetor € 3,050 Minus Dividendët 2,000 F itimet e mbajtura, 31 dhjetor, 2006 € 1,050 Pasqyrat financiare
 • Neto e ardhura për dhjetor € 3,050 Minus Dividendët 2,000 Fitimet e mbajtura, 31 dhjetor, 2006 € 1,050 Ardi Consulting Pasqyra e fitimeve të mbajtura më 31 dhjetor 2006 Pasqyrat financiare
 • Neto e ardhura për dhjetor € 3,050 Minus Dividendët 2,000 Fitimet e mbajtura, 31 dhjetor, 2006 € 1,050 Ardi Consulting Pasqyra e fitimeve të mbajtura Më 31 dhjetor 2006 Pasqyrat financiare
 • Neto e ardhura për dhjetor € 3,050 Minus Dividendët 2,000 Fitimet e mbajtura, 31 dhjetor, 2006 € 1,050 Ardi Consulting Pasqyra e fitimeve të mbajtura Më 31 dhjetor 2006 Pasqyrat financiare
 • Ardi Consulting Bilanci i gjendjes 31.12.2006 ASETET Paraja € 5,900 Furnizimet 550 Toka 20,000 ASETET TOTALE €26,450 DETYRIMET LL/P € 400 EKUITETI I AKSIONARëVE Rezervat e kapitalit €25,000 Fitimet e mbajtura 1,050 26,050 DETYRIMET TOTALE dhe EKUITETI I AKSIONARëVE €26,450 Pasqyrat financiare
 • ASETET Paraja € 5,900 Furnizimet 550 Toka 20,000 ASETET Totale €26,450 DETYRIMET LL/P € 400 EKUITETI I AKSIONARëVE Rezervat e kapitalit €25,000 Fitimet e mbajtura 1,050 26,050 DETYRIMET dhe EKUITETI I AKSIONARëVE €26,450 Ardi Consulting Bilanci i gjendjes 31.12.2006 Pasqyrat financiare
 • ASETET Paraja € 5,900 Furnizimet 550 Toka 20,000 Total ASETET €26,450 DETYRIMET LL/P € 400 EKUITETI I AKSIONARëVE Rezervat e kapitalit €25,000 Fitimet e mbajtura 1,050 26,050 DETYRIMET dhe EKUITETI I AKSIONARëVE €26,450 Ardi Consulting Bilanci i gjendjes 31.12.2006 Pasqyrat financiare
 • ASETET Paraja € 5,900 Furnizimet 550 Toka 20,000 ASETET totale €26,450 DETYRIMET LL/P € 400 EKUITETI I AKSIONARëVE Rezervat e kapitalit €25,000 Fitimet e mbajtura 1,050 26,050 DETYRIMET dhe EKUITETI I AKSIONARëVE €26,450 Ardi Consulting Bilanci i gjendjes 31.12.2006 Pasqyrat financiare
 • Ardi Consulting Pasqyra e rrjedhjes së parasë më 31.12.2006 Rrjedhja e parasë nga aktivitetet operative: Paraja e pranuar nga konsumatorët € 7,500 Paraja e zbritur për shpenzimet dhe pagesat kreditorëve 4,600 Paraja neto nga aktivitetet operative € 2,900 Rrjedhja e parasë nga aktivitetet investuese Paraja e paguar për tokën (20,000) Rrjedhja e parasë nga aktivitetet financiare Paraja e pranuar nga shitja e aksioneve €25,000 Paraja e zbritur për dividendët 2,000 Paraja neto nga aktivitetet financiare 23,000 Rrjedha e parasë neto dhe balanca e parasë më 31.12.2006 €5,900 Pasqyrat financiare
 • Ardi Consulting Pasqyra e rrjedhjes së parasë më 31.12.2006 ) Pasqyrat financiare Rrjedhja e parasë nga aktivitetet operative: Paraja e pranuar nga konsumatorët € 7,500 Paraja e zbritur për shpenzimet dhe pagesat kreditorëve 4,600 Paraja neto nga aktivitetet operative € 2,900 Rrjedhja e parasë nga aktivitetet investuese Paraja e paguar për tokën (20,000 Rrjedhja e parasë nga aktivitetet financiare Paraja e pranuar nga shitja e aksioneve €25,000 Paraja e zbritur për dividendët 2,000 Paraja neto nga aktivitetet financiare 23,000 Rrjedha e parasë neto dhe balanca e parasë më 31.12.2006 €5,900
 • Ardi Consulting Pasqyra e rrjedhjes së parasë më 31.12.2006 ) Pasqyrat financiare Rrjedhja e parasë nga aktivitetet operative: Paraja e pranuar nga konsumatorët € 7,500 Paraja e zbritur për shpenzimet dhe pagesat kreditorëve 4,600 Paraja neto nga aktivitetet operative € 2,900 Rrjedhja e parasë nga aktivitetet investuese Paraja e paguar për tokën (20,000 Rrjedhja e parasë nga aktivitetet financiare Paraja e pranuar nga shitja e aksioneve €25,000 Paraja e zbritur për dividendët 2,000 Paraja neto nga aktivitetet financiare 23,000 Rrjedha e parasë neto dhe balanca e parasë më 31.12.2006 €5,900
 • Ardi Consulting Raporti rrjedhjes së parasë më 31.12.2006 Pasqyrat financiare Rrjedhja e parasë nga aktivitetet operative: Paraja e pranuar nga konsumatorët € 7,500 Paraja e zbritur për shpenzimet dhe pagesat kreditorëve 4,600 Paraja neto nga aktivitetet operative € 2,900 Rrjedhja e parasë nga aktivitetet investuese Paraja e paguar për tokën (20,000 Rrjedhja e parasë nga aktivitetet financiare Paraja e pranuar nga shitja e aksioneve €25,000 Paraja e zbritur për dividendët 2,000 Paraja neto nga aktivitetet financiare 23,000 Rrjedha e parasë neto dhe balanca e parasë më 31.12.2006 €5,900 )
 • Raporti i rrjedh jes së parasë Rrjedh j a e parasë nga aktivitetet o per uese — ky seksion raporton përmbledhjen e Cash pranimeve dhe Cash pagesave nga operacionet . Rrjedh j a e parasë nga aktivitetet investuese — ky seksion raporton Cash transaksionet për blerje dhe shitje të aseteve të përhershme dhe transaksioneve që kanë të bëjnë me to. Rrjedh j a e parasë nga aktivitetet financuese — ky seksion raporton Cash transaksionet që lidhen me cash invest imet nga pronari, huazimet dhe tërheqjet e kapitalit nga pronari .
 • Fund i ligjëratës 2 Tani , a ishin debitë në të majtë apo kreditë ?