• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
 

K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve

on

 • 5,142 views

 

Statistics

Views

Total Views
5,142
Views on SlideShare
5,142
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
96
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • 1 1

K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve Presentation Transcript

 • 1 Prezantimi i kontabilitetit dhe bizneseve
  • N ë këtë ligjëratë do të njiheni me:
  • Nocionin e kontabilitetit
  • Llojet e kontabilitetit
  • Zanafillën e kontabilitetit si dhe lindjen e nevojës për kontabilitetin financiar
  • Dallimet në mes të kontabilitetit financiar dhe kontabilitetit menaxherial
  • Ndikimin e kontabilitetit financiar në ambientin biznesor
  Prezantimi i kontabilitetit dhe bizneseve
 • Zanafilla e kontabilitetit të dyfishtë Luca Pacioli Zbulues i kontabilitetit të dyfishtë më 1494
 • Kontabiliteti — një proces informativ Identifikimi i shfrytëzuesve
 • Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Identifikimi i shfrytëzuesve Kontabiliteti — një proces informativ
 • Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informata Sistemi i kontabilitetit Kontabiliteti — një proces informativ
 • Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Sistemi I kontabilitetit Të dhënat dhe aktivitetet ekonomike Kontabiliteti — një proces informativ
 • Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Sistemi I kontabilitetit Të dhënat dhe aktivitetet ekonomike Raportet Kontabiliteti — një proces informativ
 • Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Sistemi I kontabilitetit Raportet Të dhënat dhe aktivitetet ekonomike Kontabiliteti — një proces infiormativ Vendimet e shfrytëzuesve
 • Ndikimi i kontabilitetit Identifikon Regjistron Komunikon Relevant e Të besueshme Të krahasueshme Kontabiliteti Për të ndihmuar shfrytëzuesit për marrjen e vendimeve më të mira është s i stem i cili informat at që janë
 • Kontabiliteti – gjuhë e biznesit Kontabiliteti është sistem informativ që... mat aktivitetet biznesore, i proceson të dhënat përmes raporteve dhe iu komunikon rezultatet vendim marrësve.
 • Kontabiliteti – gjuhë e biznesit Kontabiliteti definohet si sistem për ofrimin... e informatave sasiore, para së gjithash të natyrës financiare, mbi entitetet biznesore me qëllim të marrjes së vendimeve sa më të shfrytëzueshme
  • Komponentë kyçë të këtij definiocioni janë:
  • Sasiorë – kontabiliteti lidhet ne numrat,
  • Financiarë – shprehja e të dhënave përmes raporteve financiare,
  • I shfrytëzueshëm – si në aspektin teorik ashtu edhe në atë praktik,
  • Vendimet – informata që del nga kontabiliteti është e rëndësishme vetëm nëse është e shfrytëzueshme.
  Kontabiliteti – gjuhë e biznesit
  • K ONTABILITET I ËSHTË SISTEM I CILI IDENTIFIKON , REGJISTRON , KOMUNIKON INFORMATA QË JANË RELEVANTE , TË BESUESHME DHE TË KRAHASUESHME NË MËNYRË QË TI NDIHMOJ SHFRYTËZUESIT PËR MARRJEN E VENDIMEVE MË TË MIRA ?
  • A) E saktë
   • B) E pasaktë
  TEST I SHPEJT 
 • Fokusimi i kontabilitetit
  • Identifikimi & Matja
  • Regjistrimi
  • Raportimi & Analizimi
  • FOKUSIMI I K ONTABILITETI T ËSHTË N Ë ?
   • A) Regjistrime të vazhdueshme dhe identifikime të kohëpaskohshme
   • B) Identifikim, matje, regjistrim, raportim dhe analizë
   • C) Ne disa raportime të pasqyrave financiare në periudha jo të përcaktuara
   • D) Identifikim, orientim, raportim dhe marrje të vendimeve
  TEST I SHPEJT 
 • LLOJET E SISTEMEVE TË KONTABILITETIT
    • KONTABILITETI FINANCIAR
     • Rregullat dhe procedurat
     • Sistemi informativ i kontabilitetit dhe kontrolli i brendshëm
     • Auditimi
    • KONTABILITETI I KOSTOS
     • Përllogaritja e produktit
     • Përllogaritja sipas ABC metodës
    • KONTABILITETI MENAXHERIAL
     • Përkrahje në marrje të vendimeve
     • Kontroll organizacional
     • Menaxhment i kostos
     • Menaxhmenti i profitit
     • Menaxhmenti i investimeve
    • KONTABILITETI I TAKSAVE
     • I bizneseve individuale
     • Ortakërive dhe korporatave
     • Trusteve dhe karteleve
     • Tatimimi ndërkombëtar
     • Çështje speciale në lidhje me tatimet
  • LLOJET E SISTEMEVE T Ë KONTABILITETI T JANË ?
   • Kontabiliteti: financiar, planifikimit, regjistrimit dhe raportimit
   • Kontabiliteti: financiar, i financave, i buxhetit dhe tatimit
   • Kontabiliteti: financiar, menaxherial, i kostos dhe taksave
   • A dhe D
  TEST I SHPEJT 
  • investitorët
  • kreditorët
  • rregullatorët
  • konsumatorët
  • konkurenca
  SHFRYTëZUESIT E JASHTëM Kontabiliteti financiar Shfrytëzuesit e informatave të kontabilitetit
  • pronarët
  • menaxherët
  • punëtorët
  SHFRYTëZUESIT E JASHTëM Kontabiliteti financiar
  • investitorët
  • kreditorët
  • rregullatorët
  • konsumatorët
  • konkurenca
  SHFRYTëZUESIT E BRENDSHëM Kontabiliteti i menaxhmentit Shfrytëzuesit e informatave të kontabilitetit
 • DALLIMET NË MES TË KONTABILITETIT MENAXHERIAL DHE KONTABILITETIT FINANCIAR ?
 • KONTABILITETI FINANCIAR është procesi i përgatitjes, raportimit dhe interpretimit të informacionit kontabël që u ofrohet marrësve të jashtëm të vendimeve KONTABILITETI I MENAXHMENTIT është proces i përgatitjes, raportimit dhe interpretimit të informacionit llogaritar që u jepet marrësve të brendshëm të informatave KONTABILITETI I MENAXHMENTIT & KONTABILITETI FINANCIAR
 • Shfrytëzuesit Objektive Të përgatitura sipas GAAP Të përgatitura periodikisht Entitete biznesore Karakteristikat KONTABILITETI FINANCIAR Raportet financiare Të jashtëm dhe menaxhmenti
  • RAPORTET FINANCIARE TE KONTABILITETI T FINANCIAR DUHET TË JENË?
   • Objektive dhe të dedikuara për shfrytëzuesit e jashtëm dhe menaxhmentin
   • Të përgatitura sipas GAAP
   • Të përgatitura periodikisht dhe për entitete biznesore
   • Të gjitha të mësipërmet
  TEST I SHPEJT 
 • Shfrytëzuesit Objektive dhe subjektive Të përgatitura në pajtim me nevojat e menaxhmentit Të përgatitura periodikisht apo sipas nevojës Për entitetin biznesor apo një segment të tij Karakteristikat KONTABILITETI I MENAXHMENTIT Raportet e menaxhmentit Menaxhmenti
  • KONTABILITETI I MENAXHMENTIT PËRGATITË RAPORTET FINANCIARE?
   • Në mënyrë objektive dhe subjektive për menaxhmentin
   • Në mënyrë strikte dhe të rregullt periodike
   • Në pajtim dhe për nevoja të menaxhmentit
   • Vetëm për entitete biznesore si tërësi
  TEST I SHPEJT 
  • Roli i informacionit kontabël në drejtimin e një sistemi ekonomik
  • Regjistrimi besnik i të dhe rigoroz të të gjitha ngjarjeve ekonomike,
  • Përdorimi i informacionit në marrjen e vendimeve çofshin personale apo të biznesit,
  INFORMACIONI KONTABËL
 • Ardi dhe Zana kanë vendosur të fillojnë biznesin duke shitur prodhime të miellit shitoreve lokale . Ata përcaktuan se mund të shesin € 12,000 të prodhimeve të tyre ( pjekjeve ) për secilin muaj . INFORMACIONI KONTABËL shembull
 • Ata kalkuluan koston e tyre mujore . Prodhimi € 8,000 Pagat 1,000 Qiraja 600 Shërbimet 300 Komunaliet 200 Total € 10,100
 • Profit i € 1,900 Të hyrat e pritura për Ardin dhe Zanën Kostoja e prodhimit 8,000 Pagat 1,000 Qiraja 600 Shërbimet 300 Komunalet 200 Total € 10,100 K ost oja Shitja e prodhimeve € 12,000 Shitja
  • Sipas kësaj vijmë deri te informacioni kontabël mbi arsyeshmërinë e marrjes së një vendimi të drejtë nga pronarët
  • Sipas shembullit – vendimi mbi vazhdimin e procesit të prodhimit të biskotave për shkak të rezultatit financiar pozitiv.
  INFORMACIONI KONTABËL
 • Bizneset prodhuese Llojet e bizneseve Produkti General Motors Auto, kamionë , furgonë Intel Çipa kompjuterësh Boeing Aeroplanë Nike Këpucë atletike dhe tjera Coca-Cola Pije Sony TV dhe pajisje tjera
 • Bizneset tregtare Llojet e bizneseve Produkti wal-Mart Tregti e përgjithshme Toys “R” Us Lodra Circuit City Elektronikë për konsumat. Lands’ End Rroba Amazon.com Libra interneti, muzikë, video etj.
 • Bizneset shërbyese Llojet e bizneseve Produkti Disney Argëtim Delta Air Lines Transport Marriott Hotels Hotelieri Merrill Lynch Këshilla financiare Sprint Telekomunikacion
 • Form at e organizimit Laë Offices Korporata Ortakëria Biznesi individual Shitore ushqime Biznesi
 • Form at e organizimit Shkollat Qeveria Jo biznesore Jo profitabile
 • Bizneset individuale janë biznese në pronësi të një individi
  • Përparësitë
  • Lehtë për t ’u organizuar
  • Kosto e ulët e organizimit
  • Mangësitë
  • Burime të kushtëzuara financiare
  • Detyrime të pakushtëzuara
  Ardi
 • Ortakëria është biznes në pronësi të dy a më tepër individëve.
  • Përparësitë
  • Më tepër burime financiare se sa biznesi individual .
  • Aftësi shtesë menaxheriale .
  • Mangësitë
  • Detyrime të paku fizuara.
  Ardi dhe Zana
 • Korporata është biznes i organizuar në bazë të ligjit si një entitet i ndarë ligjor. Standard Benz
 • Korporatat Pronarët e korporatës quhen aksionarë Kur korporata emeton vetëm një lloj të aksioneve, ato i quajmë aksione të zakonshme ( apo aksione kapitale ).
 • Përparësitë e k orporat ës
  • Korporatat kanë jetë të vazhdueshme, të ndarë nga ato të pronarëve të tyre .
  • Aksionar ët nuk janë personalisht përgjegjës për borxhet e një korporate ( përgjegjësi e kufizuar ).
  • Në shumicën e korporatave, aksionarët nuk menaxhojnë kompanitë . Ata zgjedhin m e nag j er ë profesional të cilët udhëheqin kompaninë .
  • Aksionarët nuk mund të hyjnë në kontakte ose marrëveshje që janë lidhëse për një korporatë përderisa ata nuk janë menaxherë e as drejtorë.
 • Mangësitë e k orporat ës
  • Pjesa më e madhe e korporatave duhet të paguajnë taksa mbi të ardhurat e tyre.
  • Korporatat janë të rregulluara nga agjenci të ndryshme të shtetit ose të qeverisë.
  • Zbatimi i këtyre rregulloreve është me kosto .
  • Disa shpalosje të kërkuara mund të jenë të dobishme për konkurrentët.
  • Korporatat më të mëdha është vështirë menaxhohen .
  • Pronarët e korporatave zakonisht nuk kanë mundësi të njihen me informacionin e aktivitetit ditor të kompanisë së tyre.
 • Etika në kontabilitet
  • 1. Mënjanon gabimet e vogla etike .
  • 2. Përqendrohet në reputacionin e juaj afat gjatë .
  • 3. Ju mund të pritni të keni pasoja nga mbajtja e një pozicioni etik .
 • Etika është posaçërisht e rëndësishme për kontabilitetin sepse saktësia e informatës së kontabilitetit varet nga sinqeriteti i atyre që i përgatisin, raportojnë dhe auditojnë ato informata .
 • G AAP - Generally Accepted Accounting Principles – ( p arimet e kontabilitetit përgjithësisht të pranuara) janë standarde të zhvilluara nga organizata profesioniste llogaritarësh për të identifikuar procedura të qarta.
 • Profesionet në kontabilitet Kontabilistët që punojë në firma biznesore apo jo profitabile thuhet se janë kontabilistë (privat) . Kontabilistët që ofrojnë shërbime në bazë të tarifave quhen kontabilistë të çertifikuar .
 • Auditimi është ekzaminimi i hollësishëm i raporteve financiare të një organizate. Auditimi dhe auditorët
 • Auditorët e pavarur të cilët ekzaminojnë informacionet për të konfirmuar se janë të përgatitura në pajtim me GAAP janë kontabilistë publik të çerfifikuar.
 • Fundi i ligjëratës 1