Your SlideShare is downloading. ×
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve

4,615

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,615
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
97
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • 1 1
 • Transcript

  • 1. 1 Prezantimi i kontabilitetit dhe bizneseve
  • 2.
   • N ë këtë ligjëratë do të njiheni me:
   • Nocionin e kontabilitetit
   • Llojet e kontabilitetit
   • Zanafillën e kontabilitetit si dhe lindjen e nevojës për kontabilitetin financiar
   • Dallimet në mes të kontabilitetit financiar dhe kontabilitetit menaxherial
   • Ndikimin e kontabilitetit financiar në ambientin biznesor
   Prezantimi i kontabilitetit dhe bizneseve
  • 3. Zanafilla e kontabilitetit të dyfishtë Luca Pacioli Zbulues i kontabilitetit të dyfishtë më 1494
  • 4. Kontabiliteti — një proces informativ Identifikimi i shfrytëzuesve
  • 5. Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Identifikimi i shfrytëzuesve Kontabiliteti — një proces informativ
  • 6. Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informata Sistemi i kontabilitetit Kontabiliteti — një proces informativ
  • 7. Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Sistemi I kontabilitetit Të dhënat dhe aktivitetet ekonomike Kontabiliteti — një proces informativ
  • 8. Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Sistemi I kontabilitetit Të dhënat dhe aktivitetet ekonomike Raportet Kontabiliteti — një proces informativ
  • 9. Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Sistemi I kontabilitetit Raportet Të dhënat dhe aktivitetet ekonomike Kontabiliteti — një proces infiormativ Vendimet e shfrytëzuesve
  • 10. Ndikimi i kontabilitetit Identifikon Regjistron Komunikon Relevant e Të besueshme Të krahasueshme Kontabiliteti Për të ndihmuar shfrytëzuesit për marrjen e vendimeve më të mira është s i stem i cili informat at që janë
  • 11. Kontabiliteti – gjuhë e biznesit Kontabiliteti është sistem informativ që... mat aktivitetet biznesore, i proceson të dhënat përmes raporteve dhe iu komunikon rezultatet vendim marrësve.
  • 12. Kontabiliteti – gjuhë e biznesit Kontabiliteti definohet si sistem për ofrimin... e informatave sasiore, para së gjithash të natyrës financiare, mbi entitetet biznesore me qëllim të marrjes së vendimeve sa më të shfrytëzueshme
  • 13.
   • Komponentë kyçë të këtij definiocioni janë:
   • Sasiorë – kontabiliteti lidhet ne numrat,
   • Financiarë – shprehja e të dhënave përmes raporteve financiare,
   • I shfrytëzueshëm – si në aspektin teorik ashtu edhe në atë praktik,
   • Vendimet – informata që del nga kontabiliteti është e rëndësishme vetëm nëse është e shfrytëzueshme.
   Kontabiliteti – gjuhë e biznesit
  • 14.
   • K ONTABILITET I ËSHTË SISTEM I CILI IDENTIFIKON , REGJISTRON , KOMUNIKON INFORMATA QË JANË RELEVANTE , TË BESUESHME DHE TË KRAHASUESHME NË MËNYRË QË TI NDIHMOJ SHFRYTËZUESIT PËR MARRJEN E VENDIMEVE MË TË MIRA ?
   • A) E saktë
    • B) E pasaktë
   TEST I SHPEJT 
  • 15. Fokusimi i kontabilitetit
   • Identifikimi & Matja
   • Regjistrimi
   • Raportimi & Analizimi
  • 16.
   • FOKUSIMI I K ONTABILITETI T ËSHTË N Ë ?
    • A) Regjistrime të vazhdueshme dhe identifikime të kohëpaskohshme
    • B) Identifikim, matje, regjistrim, raportim dhe analizë
    • C) Ne disa raportime të pasqyrave financiare në periudha jo të përcaktuara
    • D) Identifikim, orientim, raportim dhe marrje të vendimeve
   TEST I SHPEJT 
  • 17. LLOJET E SISTEMEVE TË KONTABILITETIT
     • KONTABILITETI FINANCIAR
      • Rregullat dhe procedurat
      • Sistemi informativ i kontabilitetit dhe kontrolli i brendshëm
      • Auditimi
     • KONTABILITETI I KOSTOS
      • Përllogaritja e produktit
      • Përllogaritja sipas ABC metodës
     • KONTABILITETI MENAXHERIAL
      • Përkrahje në marrje të vendimeve
      • Kontroll organizacional
      • Menaxhment i kostos
      • Menaxhmenti i profitit
      • Menaxhmenti i investimeve
     • KONTABILITETI I TAKSAVE
      • I bizneseve individuale
      • Ortakërive dhe korporatave
      • Trusteve dhe karteleve
      • Tatimimi ndërkombëtar
      • Çështje speciale në lidhje me tatimet
  • 18.
   • LLOJET E SISTEMEVE T Ë KONTABILITETI T JANË ?
    • Kontabiliteti: financiar, planifikimit, regjistrimit dhe raportimit
    • Kontabiliteti: financiar, i financave, i buxhetit dhe tatimit
    • Kontabiliteti: financiar, menaxherial, i kostos dhe taksave
    • A dhe D
   TEST I SHPEJT 
  • 19.
   • investitorët
   • kreditorët
   • rregullatorët
   • konsumatorët
   • konkurenca
   SHFRYTëZUESIT E JASHTëM Kontabiliteti financiar Shfrytëzuesit e informatave të kontabilitetit
  • 20.
   • pronarët
   • menaxherët
   • punëtorët
   SHFRYTëZUESIT E JASHTëM Kontabiliteti financiar
   • investitorët
   • kreditorët
   • rregullatorët
   • konsumatorët
   • konkurenca
   SHFRYTëZUESIT E BRENDSHëM Kontabiliteti i menaxhmentit Shfrytëzuesit e informatave të kontabilitetit
  • 21. DALLIMET NË MES TË KONTABILITETIT MENAXHERIAL DHE KONTABILITETIT FINANCIAR ?
  • 22. KONTABILITETI FINANCIAR është procesi i përgatitjes, raportimit dhe interpretimit të informacionit kontabël që u ofrohet marrësve të jashtëm të vendimeve KONTABILITETI I MENAXHMENTIT është proces i përgatitjes, raportimit dhe interpretimit të informacionit llogaritar që u jepet marrësve të brendshëm të informatave KONTABILITETI I MENAXHMENTIT & KONTABILITETI FINANCIAR
  • 23. Shfrytëzuesit Objektive Të përgatitura sipas GAAP Të përgatitura periodikisht Entitete biznesore Karakteristikat KONTABILITETI FINANCIAR Raportet financiare Të jashtëm dhe menaxhmenti
  • 24.
   • RAPORTET FINANCIARE TE KONTABILITETI T FINANCIAR DUHET TË JENË?
    • Objektive dhe të dedikuara për shfrytëzuesit e jashtëm dhe menaxhmentin
    • Të përgatitura sipas GAAP
    • Të përgatitura periodikisht dhe për entitete biznesore
    • Të gjitha të mësipërmet
   TEST I SHPEJT 
  • 25. Shfrytëzuesit Objektive dhe subjektive Të përgatitura në pajtim me nevojat e menaxhmentit Të përgatitura periodikisht apo sipas nevojës Për entitetin biznesor apo një segment të tij Karakteristikat KONTABILITETI I MENAXHMENTIT Raportet e menaxhmentit Menaxhmenti
  • 26.
   • KONTABILITETI I MENAXHMENTIT PËRGATITË RAPORTET FINANCIARE?
    • Në mënyrë objektive dhe subjektive për menaxhmentin
    • Në mënyrë strikte dhe të rregullt periodike
    • Në pajtim dhe për nevoja të menaxhmentit
    • Vetëm për entitete biznesore si tërësi
   TEST I SHPEJT 
  • 27.
   • Roli i informacionit kontabël në drejtimin e një sistemi ekonomik
   • Regjistrimi besnik i të dhe rigoroz të të gjitha ngjarjeve ekonomike,
   • Përdorimi i informacionit në marrjen e vendimeve çofshin personale apo të biznesit,
   INFORMACIONI KONTABËL
  • 28. Ardi dhe Zana kanë vendosur të fillojnë biznesin duke shitur prodhime të miellit shitoreve lokale . Ata përcaktuan se mund të shesin € 12,000 të prodhimeve të tyre ( pjekjeve ) për secilin muaj . INFORMACIONI KONTABËL shembull
  • 29. Ata kalkuluan koston e tyre mujore . Prodhimi € 8,000 Pagat 1,000 Qiraja 600 Shërbimet 300 Komunaliet 200 Total € 10,100
  • 30. Profit i € 1,900 Të hyrat e pritura për Ardin dhe Zanën Kostoja e prodhimit 8,000 Pagat 1,000 Qiraja 600 Shërbimet 300 Komunalet 200 Total € 10,100 K ost oja Shitja e prodhimeve € 12,000 Shitja
  • 31.
   • Sipas kësaj vijmë deri te informacioni kontabël mbi arsyeshmërinë e marrjes së një vendimi të drejtë nga pronarët
   • Sipas shembullit – vendimi mbi vazhdimin e procesit të prodhimit të biskotave për shkak të rezultatit financiar pozitiv.
   INFORMACIONI KONTABËL
  • 32. Bizneset prodhuese Llojet e bizneseve Produkti General Motors Auto, kamionë , furgonë Intel Çipa kompjuterësh Boeing Aeroplanë Nike Këpucë atletike dhe tjera Coca-Cola Pije Sony TV dhe pajisje tjera
  • 33. Bizneset tregtare Llojet e bizneseve Produkti wal-Mart Tregti e përgjithshme Toys “R” Us Lodra Circuit City Elektronikë për konsumat. Lands’ End Rroba Amazon.com Libra interneti, muzikë, video etj.
  • 34. Bizneset shërbyese Llojet e bizneseve Produkti Disney Argëtim Delta Air Lines Transport Marriott Hotels Hotelieri Merrill Lynch Këshilla financiare Sprint Telekomunikacion
  • 35. Form at e organizimit Laë Offices Korporata Ortakëria Biznesi individual Shitore ushqime Biznesi
  • 36. Form at e organizimit Shkollat Qeveria Jo biznesore Jo profitabile
  • 37. Bizneset individuale janë biznese në pronësi të një individi
   • Përparësitë
   • Lehtë për t ’u organizuar
   • Kosto e ulët e organizimit
   • Mangësitë
   • Burime të kushtëzuara financiare
   • Detyrime të pakushtëzuara
   Ardi
  • 38. Ortakëria është biznes në pronësi të dy a më tepër individëve.
   • Përparësitë
   • Më tepër burime financiare se sa biznesi individual .
   • Aftësi shtesë menaxheriale .
   • Mangësitë
   • Detyrime të paku fizuara.
   Ardi dhe Zana
  • 39. Korporata është biznes i organizuar në bazë të ligjit si një entitet i ndarë ligjor. Standard Benz
  • 40. Korporatat Pronarët e korporatës quhen aksionarë Kur korporata emeton vetëm një lloj të aksioneve, ato i quajmë aksione të zakonshme ( apo aksione kapitale ).
  • 41. Përparësitë e k orporat ës
   • Korporatat kanë jetë të vazhdueshme, të ndarë nga ato të pronarëve të tyre .
   • Aksionar ët nuk janë personalisht përgjegjës për borxhet e një korporate ( përgjegjësi e kufizuar ).
   • Në shumicën e korporatave, aksionarët nuk menaxhojnë kompanitë . Ata zgjedhin m e nag j er ë profesional të cilët udhëheqin kompaninë .
   • Aksionarët nuk mund të hyjnë në kontakte ose marrëveshje që janë lidhëse për një korporatë përderisa ata nuk janë menaxherë e as drejtorë.
  • 42. Mangësitë e k orporat ës
   • Pjesa më e madhe e korporatave duhet të paguajnë taksa mbi të ardhurat e tyre.
   • Korporatat janë të rregulluara nga agjenci të ndryshme të shtetit ose të qeverisë.
   • Zbatimi i këtyre rregulloreve është me kosto .
   • Disa shpalosje të kërkuara mund të jenë të dobishme për konkurrentët.
   • Korporatat më të mëdha është vështirë menaxhohen .
   • Pronarët e korporatave zakonisht nuk kanë mundësi të njihen me informacionin e aktivitetit ditor të kompanisë së tyre.
  • 43. Etika në kontabilitet
   • 1. Mënjanon gabimet e vogla etike .
   • 2. Përqendrohet në reputacionin e juaj afat gjatë .
   • 3. Ju mund të pritni të keni pasoja nga mbajtja e një pozicioni etik .
  • 44. Etika është posaçërisht e rëndësishme për kontabilitetin sepse saktësia e informatës së kontabilitetit varet nga sinqeriteti i atyre që i përgatisin, raportojnë dhe auditojnë ato informata .
  • 45. G AAP - Generally Accepted Accounting Principles – ( p arimet e kontabilitetit përgjithësisht të pranuara) janë standarde të zhvilluara nga organizata profesioniste llogaritarësh për të identifikuar procedura të qarta.
  • 46. Profesionet në kontabilitet Kontabilistët që punojë në firma biznesore apo jo profitabile thuhet se janë kontabilistë (privat) . Kontabilistët që ofrojnë shërbime në bazë të tarifave quhen kontabilistë të çertifikuar .
  • 47. Auditimi është ekzaminimi i hollësishëm i raporteve financiare të një organizate. Auditimi dhe auditorët
  • 48. Auditorët e pavarur të cilët ekzaminojnë informacionet për të konfirmuar se janë të përgatitura në pajtim me GAAP janë kontabilistë publik të çerfifikuar.
  • 49. Fundi i ligjëratës 1

  ×