UPA Ankara Sunumu

1,797 views

Published on

UPA Ankara'nın ilk toplantısında yapılan sunum.

Published in: Design, Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,797
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
172
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

UPA Ankara Sunumu

 1. 1. Organizasyon Komitesi<br />(Alfabetik)<br />Evren Akar, Ali E. Berkman, Mustafa Dalcı, Zeynep Karapars, Aybike Tamer<br />
 2. 2. Program<br /><ul><li>Kullanılabilirliğin kısa tarihi
 3. 3. Kullanılabilirlik nedir?
 4. 4. Kullanılabilirliğin getirileri
 5. 5. UPA: Tarihi, Misyonu, Aktiviteleri
 6. 6. UPA Bölgeleri, Dağılımı ve Yapıları
 7. 7. UPA Ankara
 8. 8. Neden UPA Ankara?
 9. 9. Bölge kurmak için izlenen yol
 10. 10. UPA Ankara bölgesi aktivite planı</li></li></ul><li>Program<br /><ul><li>Oylamalar
 11. 11. Yeni kurulacak bölgenin adı ve etki alanı;
 12. 12. Bölge Kurulu üyeleri seçimi (Gelecek Toplantı);
 13. 13. Başkan (President)
 14. 14. Başkan yardımcısı (Vice president)
 15. 15. Sekreter (Secretary)
 16. 16. Mali işler sorumlusu (Treasurer)
 17. 17. Kuruluş toplantısının yeri ve zamanının kararlaştırılması;
 18. 18. Kuruluş dilekçesi, sözleşme ve tüzüğün paylaşılması;</li></li></ul><li>Kullanılabilirlik Tarihi<br />
 19. 19. Kullanılabilirlik Tarihi<br />Daha önce “kullanıcı dostu” ve benzeri kelimeler kullanılsa da “kullanılabilirlik” terimi 1980’lerde kullanılmaya başlandı (Butler, 1996) ...<br />Shackel’e göre (1990) terim ilk defa 1971 yılında R.B. Miller tarafından kullanım kolaylığı anlamında kullanıldı...<br />
 20. 20. Kullanılabilirlik Nedir?<br /> “Bir ürünün potansiyel kullanıcıları tarafından, belirli bir kullanım bağlamı içinde, amaçlanan kullanım hedeflerine ulaşmak için, ne derece etkin, verimli ve tatmin edici bir şekilde kullanılabilmesi” olarak tanımlanmaktadır...”<br />ISO 9241<br />
 21. 21. Kullanılabilirlik Nedir?<br />“Potansiyel kullanıcılar”<br />Kullanılabilirlik göreceli bir kavramdır;<br />Kullanıcı gruplarının özellikleri bilinmelidir;<br />Sık sık hedef kullanıcı profiline uygun katılımcılardan geri bildirim alınmalıdır...<br />“Kullanım bağlamı”<br />Kullanımın içinde varolduğu sosyal – kültürel yapı önemlidir;<br />Hiçbir ürün bağlamdan tamamen koparılarak değerlendirilemez;<br />Kullanım bağlamı her durumda elden geldiği kadar çalışılmalıdır...<br />
 22. 22. Kullanılabilirlik Nedir?<br />EtkinlikKullanıcının amaçlarına ne ölçüde ve ne kesinlikle ulaşabildiği<br />VerimlilikKullanım sırasında belirli amaçlara ulaşmak için harcanan kaynaklar<br />Kullanıcı tatminiKullanım deneyiminin kullanıcı tarafından nasıl karşılandığı, kullanım sürecinde algılanan rahatlık ve sorunsuzluk<br />
 23. 23. Kullanılabilirliğin getirileri<br />Kullanılabilirliğin getirileri çok boyutludur:<br /><ul><li>Kullanıcılar
 24. 24. Üreticiler
 25. 25. Tasarımcılar</li></li></ul><li>Kullanılabilirliğin getirileri<br />(UPA 2006 araştırması)<br />Yazılım yaşam döngüsü içinde maliyetlerin %80’i yeniden yapılandırma ve revizyon çalışmalarına harcanmaktadır...<br />Bu harcamaların en büyük kısmı karşılanmayan ya da öngörülmemiş kullanıcı istekleri – ihtiyaçları ve kullanılabilirlik problemleriyle ilgilidir...<br />
 26. 26. Kullanılabilirliğin getirileri<br />(UPA 2006 araştırması)<br />İnternet üzerinden potansiyel satışların yarısı kullanıcıların istediği bilgiye ulaşamaması yüzünden yapılamamaktadır.<br />
 27. 27. Kullanılabilirliğin getirileri<br />(UPA 2006 araştırması)<br />İnternet sitesi kullanılabilirliği problemleri yüzünden yılda ortalama 25 milyar Dolar kayıp yaşanmaktadır...<br />
 28. 28. Kullanılabilirliğin getirileri<br />(UPA 2006 araştırması)<br />Orta ölçekli bir Amerikan şirketi sadece intranet ağını kullanılabilirlik açısından geliştirerek çalışanlarının üretkenliğinde yılda5 milyon Dolar artış sağlayabilmektedir...<br />
 29. 29. Kullanılabilirliğin getirileri<br />(UPA 2006 araştırması)<br />IBM websitesinde navigasyon sorunları yüzünden en popüler bölüm arama bölümüydü. Bu bölümü yardım sayfası izlemekteydi...<br />10 haftada100’den fazla çalışanın katılımıyla yapılan modifikasyon çalışmasından sonra yardım kullanımı %84 azalırken satışlar %400 artmıştır...<br />
 30. 30. Kullanılabilirliğin getirileri<br />(UPA 2006 araştırması)<br />“Kullanılabilirlik çalışmalarının ardından bir e-ticaret sitesinin satışlarını %100 artırması doğal görülmektedir. <br />Bir çok sitede tasarım hatalarının ortadan kaldırılmasıyla 10 satın almasız geri dönüşün 9’unun satışa çevrilebileceği düşünülmektedir.”<br />(J. Nielsen)<br />Kaynak: tiesilike.com<br />
 31. 31. Usability Professionals Association<br />Tarihi, Misyonu, Aktiviteleri<br />1991 yılında kurulmuştur.<br />Kısa zamanda 50 üyeden dünya çapında 2400 üyeye ulaşmıştır<br />Kullanılabilirlik alanında dünyada en çok tanınan ve takip edilen kuruluştur.<br />UPA’nın temel amacı kullanılabilirlik kavramını ve uygulamalarını yayınlar, etkinlikler ve yerel bölge kuruluşlarıyla tanıtmaktır.<br />
 32. 32. Usability Professionals Association<br />Tarihi, Misyonu, Aktiviteleri<br />UPA’nın hedefi:<br />Kullanılabilirlik, kullanıcı odaklı tasarım ve kullanıcı deneyimi çalışmaları açısından otorite kaynak olmak;<br />Alanda profesyonel gelişimi ve eğitimi desteklemek<br />Araştırma, tasarım ve değerlendirme çalışmalarının iş çevreleri açısından getirilerini vurgulamak ve artırmak;<br />Kullanıcı deneyimi alanında çalışanların bilgi paylaşımı odaklı bir topluluk oluşturmasını sağlamak<br />
 33. 33. Usability Professionals Association<br />Tarihi, Misyonu, Aktiviteleri<br />Aktiviteleri:<br />Dünya Kullanılabilirlik Günü etkinliklerinin organize edilmesi (WUD);<br />Konferanslar;<br />Bölgelerin organize ettiği etkinlikler;<br />Yayınlar<br />UX - User Experience Magazine– (yılda 4 kez) <br />Journal of Usability Studies - (yılda 4 kez) (Peer reviewed)<br />The UPA Voice– (İki ayda bir) (UPA etkinlikleri)<br />UPA Monthly – (Aylık) (UPA duyuruları – etkinlikler)<br />
 34. 34. Usability Professionals Association<br />Tarihi, Misyonu, Aktiviteleri<br />UPA Bölge kuruluşları Afrika dışında tüm kıtalara yayılmıştır.<br />En son kurulan bölgelerden biri UPA İstanbul’dur. <br />
 35. 35. Usability Professionals Association<br />Bölge kuruluşları (Chapter)<br />Bölge kuruluşlarında, benzer hedefler doğrultusunda çalışan kişilerin bir araya toplanması, deneyimlerin paylaşılması ve kullanılabilirlik mesleğinin geliştirilmesi hedeflenir;<br />Kullanılabilirlik alanında çalışanların iletişimini sağlar;<br />İş toplantılarında çağrılı konuşmacılarla farklı konuların tartışılmasını amaçlar;<br />Kullanılabilirlikle ilgili geziler düzenler;<br />Kullanılabilirlikle ilgili yuvarlak masa toplantıları düzenler;<br />
 36. 36. Usability Professionals Association<br />Bölge kuruluşları (Chapter)<br />
 37. 37. Usability Professionals Association<br />Bölge kuruluşları (Chapter)<br />Bölge kuruluşları belirli bir coğrafi bölgede yaşayan, çalışan, birbirlerine kolayca ulaşabilen UPA üyelerinden oluşur;<br />Profesyonel eğitimin, araştırmaların desteklenmesi ve mesleğe genç insanlar kazandırılmasını hedefler;<br />Bölge kuruluşları üyelerine belirli imkanlar da sağlar...<br />
 38. 38. UPA Üyeliği<br />Yayınlara erişim<br />UX - User Experience Magazine– (yılda 4 kez) <br />Journal of Usability Studies - (yılda 4 kez) (Peer reviewed)<br />The UPA Voice– (İki ayda bir) (UPA etkinlikleri)<br />UPA Monthly – (Aylık) (UPA duyuruları – etkinlikler)<br />Diğer üyelerle bağlantı kurma olanakları<br />LinkedIn, Facebook, Twitter gibi genel platformlar dışında belirli kayıt kütüklerinden üyeler ilgi alanlarına göre taranabilir<br />
 39. 39. UPA Üyeliği<br />Etkinliklerde indirim<br /> Konferans ve benzeri etkinliklerde indirim<br />Bilgi kaynaklarına erişim<br /> UPA sitesinde belirli bilgi kaynaklarına erişim<br /> Çalışma etiğine ilişkin kurallar<br /> Usability Body of Knowledge projesi<br /> Usability in the Enterprise projesi<br />Bir çok yayın, hizmet ve üründe indirim<br /> Yazılımlar, online uygulamalar, prototipleme, test hizmetleri...<br />
 40. 40. Neden UPA Ankara<br />Yola UPA Turkey olarak başlandı...<br />Coğrafi uzaklık ve ilgi alanları arasındaki farklılıklar iki ayrı bölge kuruluşunu hayata geçirme zorunluğunu doğurdu...<br />Ankara kullanılabilirlik açısından Türkiye’de öncü merkez olma özelliğini koruyor...<br />ODTÜ belki de dünyanın kilometrekare başına en çok kullanılabilirlik laboratuvarı düşen bölgesi:<br />UTEST Mimarlık Fakültesi, UTEST Biltir Yeni bina, ODTÜ Bilgi İşlem, UTRLAB<br />Ayrıca Simsoft, Userspots ve UTRLAB gibi farklı alanlara yönelmiş özel kuruluşlar da ODTÜ sınırları içinde faaliyetlerini yürütüyor<br />
 41. 41. Neden UPA Ankara<br />Akademik anlamda ODTÜ yayın ve tezlerde kullanılabilirlik alanında başı çekiyor;<br />Kullanılabilirliğe olan ilgi farklı bölümlerde odaklanıyor;<br />Ankara özellikle otomasyon, e-devlet uygulamaları, devlet bankaları ve savunma sanayii açısından Türkiye’nin lider bölgesi olma özelliğini koruyor;<br />Kullanılabilirlik profesyoneli olarak tanımlanabilecek bireylerin ve akademisyenlerin çokluğu nedeniyle UPA Ankara’nın Türkiye’de kullanılabilirliğin doğru tanıtılması, geliştirilmesi ve eğitim için bilgi kaynağı oluşturma potansiyeli yüksek;<br />
 42. 42. Bölge kurmak<br />UPA ofisiyle iletişime geçilmesi;<br />3-5 kişiden oluşan gönüllü organizasyon komitesinin kurulması;<br />Bölge etkinlikleri için geçici bir plan oluşturulması;<br />Dilekçe (petition) hazırlanması:<br /> Bölgenin ismine karar verilmesi;<br />Tüzüğün hazırlanması;<br />İlk buluşmanın organize edilmesi (bu aşamadayız)<br />Kuruluş toplantısının yapılması;<br />Belgelerin UPA’ya ulaştırılması...<br />
 43. 43. UPA Ankara Neler Yapabilir? Taslak Aktivite Planı<br />Websayfası oluşturularak kullanılabilirlikle alakalı makaleler,vaka analizleri, ders içerikleri, dönem projeleri paylaşılabilir;<br />Websayfası içeriğinden yararlanılarak bir bülten oluşturulabilir;<br />Akademik toplantılarda çalıştaylar düzenlenebilir. (Inet-tr, Akademik Bilişim, ICEGEG)<br /> - Üniversiteler için Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik<br />Öğrenci topluluklarıyla iletişime geçilerek seminer ve çalıştaylar düzenlenebilir; (Bilgisayar, Enformatik, Grafik, Endüstriyel Tasarım, Psikoloji ve İşletme Toplulukları)<br /> - E-ticaret ve Kullanılabilirlik<br /> - Pazarlamacılar için Kullanılabilirlik ve Dönüşüm<br /> - Kullanılabilirlik Ne Katar?<br /> - Kullanıcılar 101<br />
 44. 44. UPA Ankara Neler Yapabilir? Taslak Aktivite Planı<br />Kullanılabilirlik sertifika programı düzenlenebilir;<br />Kuruluş içerisinde bilgilendirme toplantıları düzenlenebilir;<br />Kasım ayının ikinci Perşembe’si kutlanan Dünya Kullanılabilirlik Günü için etkinlikler düzenlenebilir;<br />Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik konferansı düzenlenebilir;<br />

×