ฝึกเขียน3
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,049
On Slideshare
1,519
From Embeds
530
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
13
Comments
0
Likes
0

Embeds 530

http://toippk.wordpress.com 530

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. กิจกรรมที่ 4 ฝึกเขียนบรรณานุกรมบทความจาก หนังสือพิมพ์คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนศึกษารูปแบบและตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมบทความ จากหนังสือพิมพ์ 2. ให้นักเรียนหาบทความจากหนังสือพิมพ์มาคนละ 3 บทความ แล้วนา ข้อมูลมาเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้องตามรูปแบบใน “กิจกรรม… ฝึกเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือพิมพ์” ในบล็อก(Blog) ส่วนตัวของ นักเรียนแล้วส่งงานผ่านทาง บล็อก(Blog)ของครูความรู้ที่ให้นักเรียนอ่านและทาความเข้าใจ หนังสือพิมพ์ คือ สิ่งพิมพ์ที่เสนอข่าว การเคลื่อนไหวใหม่ๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีกาหนดการออกที่แน่นอนตายตัวโดยส่วนใหญ่จะออกเป็นรายวัน นอกจากนี้แล้วยังมีหนังสือพิมพ์รายสามวันรายสัปดาห์ รายปักษ์ และรายเดือน หนังสือพิมพ์มักจะพิมพ์ลงในกระดาษสาหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์โดยเฉพาะ ซึ่งมีราคาถูก บทความในหนังสือพิมพ์ คือ เป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวให้ความรู้และสาระในเรื่องราวต่างๆ
 • 2. ตัวอย่างบทความจากหนังสือพิมพ์
 • 3. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมบทความจากหนังสือพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียน.//“ชื่อบทความ ข่าวหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์,”//ชื่อหนังสือพิมพ์.//วันที่/เดือน/ปี : เลขหน้า. ตัวอย่าง สุจิตต์ วงษ์เทศ. “กระทะปฏิวัติอาหารไทย,” มติชน. 22 กันยายน 2548 : 35. กิจกรรม…ฝึกการเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือพิมพ์คาชี้แจง ให้นักเรียนหาข้อมูลบทความ ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์จานวน3 เรื่อง แล้วนาข้อมูลมาเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมบทความจากหนังสือพิมพ์ใน “กิจกรรม…ฝึกเขียนบรรณานุกรมบทความจากหนังสือพิมพ์” ในบล็อก(Blog)ส่วนตัวของนักเรียน แล้วส่งงานผ่านทาง บล็อก(Blog)ของครูข้อมูลบทความ ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ เรื่องที่ 1ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์..................................................................................................................ชื่อหนังสือพิมพ์............................................... วันที่................เดือน....................พ.ศ........... เลขหน้า................. บรรณานุกรมเรื่องที่ 1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • 4. ข้อมูลบทความ ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ เรื่องที่ 2ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์..................................................................................................................ชื่อหนังสือพิมพ์............................................... วันที่................เดือน....................พ.ศ........... เลขหน้า................. บรรณานุกรมเรื่องที่ 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ข้อมูลบทความ ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ เรื่องที่ 3ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์..................................................................................................................ชื่อหนังสือพิมพ์............................................... วันที่................เดือน....................พ.ศ........... เลขหน้า................. บรรณานุกรมเรื่องที่ 3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. บรรณานุกรมหนังสือทั้งสามเล่ม …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . ให้นักเรียนนาบรรณานุกรมบทความจากหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 เรื่องมาเขียนรวมกัน โดยให้นักเรียนนาชื่อผู้เขียนบทความมาเรียงลาดับตามตัวอักษร ก -ฮ ก่อนนะค่ะ