Prvi roditeljski sastanak

18,378
-1

Published on

Published in: Education

Prvi roditeljski sastanak

 1. 1. Prvi roditeljski sastanak Uvodno upoznavanje Trajanje: 120 minuta
 2. 2. Dnevni red <ul><li>Upoznavanje </li></ul><ul><li>Kućni red i statut škole </li></ul><ul><li>Pedagoške mjere poticanja i sprečavanja </li></ul><ul><li>Obveze učenika i popis predmeta </li></ul><ul><li>Fakultativni predmeti </li></ul><ul><li>Osiguranje učenika </li></ul><ul><li>Razno </li></ul>
 3. 3. Upoznavanje <ul><li>O razredniku: </li></ul><ul><ul><li>Ime: </li></ul></ul><ul><ul><li>Prezime: </li></ul></ul><ul><ul><li>Zvanje: </li></ul></ul><ul><ul><li>Završena škola: </li></ul></ul><ul><ul><li>Dodatno obrazovanje: </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobitel: </li></ul></ul><ul><ul><li>E-mail: </li></ul></ul><ul><ul><li>Web: </li></ul></ul><ul><ul><li>Informacije: </li></ul></ul>
 4. 4. Stručna tijela škole <ul><li>Ravnatelj: </li></ul><ul><li>Pedagog: </li></ul><ul><li>Voditelji: </li></ul><ul><li>Razrednik: </li></ul><ul><li>Knjižničarka: </li></ul>
 5. 5. Kućni red <ul><li>Učenici su dužni na vrijeme dolaziti na nastavu. </li></ul><ul><li>Na znak početka nastave učenici su dužni biti na svojim radnim mjestima pripremiti pribor za rad. </li></ul><ul><li>Učenici pozdravljaju profesora ili bilo koju odraslu osobu, prilikom ulaska ili izlaska iz učionice ustajanjem. </li></ul><ul><li>U svim prostorijama škole najstrože je zabranjeno: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>pušenje, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>unošenje alkohola, opojnih sredstava, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>igranje igara na sreću i svih vrsta kartanja. </li></ul></ul></ul></ul>
 6. 6. Ispričavanje izostanaka s nastave <ul><li>Ukoliko je učenik bolestan duže od 5 dana, roditelj učenika dužan je obavijestiti razrednika ili upravu škole. </li></ul><ul><li>Roditelj je dužan, nakon povratka učenika s bolovanja, u roku od 7 dana donijeti liječničku potvrdu. </li></ul><ul><li>Učenika sa nastave može pustiti samo razrednik, pedagog ili voditelj smjene (samo u hitnim slučajevima). </li></ul>
 7. 7. Obveze roditelja/skrbnika <ul><li>Odgovornost za redovno pohađanje nastave i opravdavanje izostanaka. </li></ul><ul><li>Redovito se informirati o uspjehu učenika. </li></ul><ul><ul><li>U slučaju da se roditelj/skrbnik ne odazove u školu nakon dva pismena poziva škola obavještava centar za socijalnu skrb. </li></ul></ul><ul><li>Voditi računa o ponašanju učenika izvan škole. </li></ul>
 8. 8. Pedagoške mjere poticanja <ul><li>Pohvale učenicima izriču: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>predmetni nastavnik, </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>razrednik, </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>ravnatelj, </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>nastavničko vijeće, </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>školski odbor. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Pohvale mogu biti: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>usmene, objavljene na sjednici stručnih tijela, </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>pisane (pohvalnice diplome, priznanja), </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>u obliku prigodnih poklona. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. Pedagoške mjere - sprječavanja <ul><li>Opomena razrednika - zbog ometanja nastave, neispričanih 4 do 6 sati, kršenje odredbi Kućnog reda … </li></ul><ul><li>Ukor – zbog duljeg nemarnog odnosa prema učeničkim obvezama, neispričanih 7 do 15 sati, drskog ponašanja prema nastavniku, djelatniku škole, kolegi … </li></ul><ul><li>Opomena pred isključenje – zbog neispričanih 16 do 25 sati, ugrožavanja sigurnosti učenika ili djelatnika škole … </li></ul><ul><li>Isključenje iz škole – zbog neispričanih 25 sati, izazivanja tuče, uživanja u alkoholu, otuđivanja imovine … </li></ul>
 10. 10. Popis predmeta i profesora <ul><li>Hrvatski jezik - </li></ul><ul><li>Engleski jezik - </li></ul><ul><li>Njemački jezik - </li></ul><ul><li>Matematika - </li></ul><ul><li>Fizika - </li></ul><ul><li>Povijest - </li></ul><ul><li>Geografija - </li></ul>
 11. 11. Popis predmeta i profesora <ul><li>Biologija - </li></ul><ul><li>Kemija - </li></ul><ul><li>Informatika - </li></ul><ul><li>Tjelesna i zdravstvena kultura - </li></ul><ul><li>Etika - </li></ul><ul><li>Vjeronauk - </li></ul>
 12. 12. Kalendar školske godine Tijelovo 22. svibnja (23. svibnja) Svi sveti 1. studeni (2. studeni) Dan neovisnosti 8. listopada 2007 3. rujana – 21. prosinaca Prvo polugodište 24. prosinca 2007.- 11. siječanja 2008. Zimski odmor 14. siječanja 2008. - 20. lipanja 2008. Drugo polugodište 20. ožujka - 28. ožujak 2008. Proljetni praznici Od 21. lipnja 2008. Ljetni odmor za učenike
 13. 13. Ekskurzije Kazalište Jednodnevna ekskurzija Jednodnevna ekskurzija Gdje i kada? Gdje i kada? Gdje i kada?
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×