Your SlideShare is downloading. ×
Traballo Por Competencias
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Traballo Por Competencias

1,412
views

Published on

Educación e Competencias …

Educación e Competencias
IMPLICACIÓNS NOS PROCESOS DE ENSINANZA-APRENDIZAXE

Published in: Education

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,412
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. EDUCACIÓN E COMPETENCIAS IMPLICACIÓNS NOS PROCESOS DE ENSINANZA-APRENDIZAXE
 • 2. ENSINAR POR COMPETENCIAS Que son as CCBB ? Que repercusións supoñen as CCBB na práctica docente e nos centros educativos ? Como aparecen as CCBB nos deseños curriculares ? Saber máis ? Programar por competencias? Exemplificacións
 • 3. QUE SON AS CCBB? COMPETENCIA “ Saber facer” nun determinado contexto COÑECEMENTOS Conceptuais Procedementais CAPACIDADES HABILIDADES
 • 4. QUE SON AS CCBB?
  • Capacidade de poñer en práctica de forma integrada:
  • Coñecementos Habilidades
  • Actitudes
  • - (En contextos e situacións diversas)‏
 • 5. CAPACIDADE, HABILIDADE, COMPETENCIA
  • HABILIDADE:
  • Capacidade de dar resposta a unha demanda puntual
  • CAPACIDADE :
  • Operación que non se refire a unha situación concreta, independente do contexto
  • COMPETENCIA :
  • Capacidade de xestionar globalmente unha situación
 • 6. COMPETENCIAS E OBXECTIVOS
  • Semellanzas
  • - Son metas, máis ou menos amplas.
  • - Enúncianse en termos de condutas a acadar polo alumnado (p. e. “ser capaz de explotar a información).
  • Diferenzas
  • As competencias:
  • - Integran coñecementos, habilidades, actitudes.
  • - Execútanse na acción.
  • - Relaciónanse con problemas ou situacións complexas da vida.
 • 7. ESTRUCTURA INTERNA DUNHA COMPETENCIA
  • UNHA COMPETENCIA SUPÓN :
  • COÑECEMENTOS (CONCEPTOS, PROCEDEMENTOS)‏
  • HABILIDADES COGNITIVAS
  • HABILIDADES PRÁCTICAS
  • ACTITUDES
  • EMOCIÓNS
  • VALORES E MORAL
  • MOTIVACIÓN
 • 8. COMPETENCIAS BÁSICAS
  • Que supón unha “competencia”?
  • A capacidade de aplicar dun xeito integrado os coñecementos adquiridos para resolver situacións e problemáticas diversas, dentro e fóra da escola.
  • Que significa “básica”?
  • Que debe estar ao alcance de todos os suxeitos implicados no proceso de ensinanza-aprendizaxe
 • 9. COMPETENCIAS BÁSICAS
  • As competencias básicas inclúen os coñecementos teóricos , as habilidades ou coñecementos prácticos e as actitudes ou implicacións persoais.
  • Supoñen a capacidade de usar funcionalmente os coñecementos e habilidades en contextos diferentes e implican procesos cognitivos fundamentais, tales como a comprensión, reflexión e discernimento
 • 10. COMPETENCIAS BÁSICAS
  • Constitúen uns mínimos que proporcionan ao profesorado e aos centros referencias sobre os principais aspectos nos que é preciso centrar os esforzos educativos
  • Van máis aló do “saber” e do “saber facer” pois tamén conlevan o “saber ser ou estar” (actuar responsablemente).
 • 11. COMO APARECEN AS CCBB NOS DESEÑOS CURRICULARES?
  • LOE: INTRODUCIÓN E ANEXOS
  • DECRETOS DO CURRÍCULUM:
  • -INFANTIL : APORTACIÓN DA ETAPA ÁS CCBB
  • -PRIMARIA: ANEXO I
  • -SECUNDARIA: ANEXO I E CONTRIBUCIÓN DAS ÁREAS ÁS CCBB
 • 12. COMO APARECEN AS CCBB NOS DESEÑOS CURRICULARES?
   • Competencia en comunicación lingüística
   • Competencia matemática
   • Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico
   • Tratamento da información e competencia dixital
   • Competencia social e cidadá
   • Competencia cultural e artística
   • Competencia para aprender a aprender
   • Autonomía e iniciativa persoal
 • 13. CCBB E ÁMBITOS
  • ÁMBITO DA EXPRESIÓN E DA COMUNICACIÓN :
   • Competencia en comunicación lingüística
   • Competencia matemática
   • Competencia cultural e artística
   • Competencia no tratamento da información e competencia dixital.
  • ÁMBITO DA RELACIÓN E INTERACCIÓN :
  • Competencia no coñecemento e interacción co medio físico
  • Competencia social e cidadá .
  • ÁMBITO DO DESENVOLVEMENTO PERSOAL:
   • Competencia para aprender a aprender
   • Autonomía e iniciativa personal
 • 14. Da realidade De comunicación oral e escrita De representación De interpretación De comprensión De construción De comunicación Do coñecemento Do pensamiento Das emocións Da conduta Utilización da linguaxe como instrumento
  • Como obxectivo final
  • O dominio da lingua oral e escrita en numerosos contextos
  • O uso funcional, cando menos, dunha lingua estranxeira
  COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Fonte: Ed. SM De organización De autorregulación
 • 15. … Poder dar resposta a situacións da vida con desigual nivel de complexidade … Resolver problemas relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral
  • Comprender unha argumentación matemática
  • Expresarse e comunicarse na linguaxe matemática
  • Aplicar destrezas e actitudes que permitan razonar matemáticamente
  • A utilización de ferramentas de apoio axeitadas
  • A integración do coñecemento matemático con outros diferentes
  COMPETENCIA MATEMÁTICA IMPLICA Fonte: Ed. SM
 • 16. Como obxectivo final da educación obrigatoria
  • Coñecer
  • Comprender
  • Apreciar
  • Disfrutar
  • Valorar
  • A arte no seu conxunto
  • Outras manifestacións culturais
  Fomentar o interese por
  • A participación na vida cultural
  • O desenvolvemento da propia capacidade estética e creadora
  • A contribución na conservación do patrimonio cultural e artístico
  COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA Fonte: Ed. SM
 • 17.
  • Utilizar normalmente os recursos tecnolóxicos para resolver problemas reais
  • Respectar a regulación social acordada sobre o uso da información a as súas fontes, nos diferentes soportes
  TRATAMIENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL Fonte: Ed. SM
  • Ser
  A información e as súas fontes Autónomo Eficaz Na selección, valoración e uso de As diversas ferramentas tecnolóxicas Responsable Crítico Reflexivo
 • 18. Desenvolvendo todos os supostos e habilidades da competencia
  • Saber iniciarse na aprendizaxe
  • Ser capaz de continuar aprendendo con eficacia e autonomía
  • Ter o control e a xestión das propias capacidades e coñecementos
  • Manexar de forma eficiente recursos e técnicas de traballo individual
  • Ter a capacidade de cooperar cos demais e autoavaliarse
  COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER Fonte: Ed. SM A través de experiencias de aprendixaje Colectivas Conscientes Individuais Gratificantes tanto
 • 19. Imaxinar Creatividade Colectivos Accións Individuais Proxectos Emprender Desenvolver Avaliar Confianza Responsabilidade Sentido crítico Cooperación Supón ser capaz de AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL Fonte: Ed. SM tanto
 • 20. Comprender a realidade social na que se vive Educar En valores En prácticas democráticas Para afrontar A convivencia Os conflictos
  • Actuar con criterio propio
  • Contribuír ao fomento da paz
  • Manter actitudes construtivas, solidarias e responsables
  COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ Fonte: Ed. SM
 • 21. Para interactuar co medio Natural Xerado polo ser humano
  • A aplicación
  • O desenvolvemento
  Pensamento Científico-técnico
  • Interpretar a información recibida
  • Tomar decisións autónomas
  • O uso responsable dos recursos naturais
  • O coidado do medio ambiente
  • O consumo racional e responsable
  • A protección da saúde individual e colectiva
  Dirixidos á calidade da vida humana COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E A INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO Fonte: Ed. SM
 • 22. QUE REPERCUSIÓNS SUPOÑEN AS CCBB NA PRÁCTICA DOCENTE? PROXECTO EDUCATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
 • 23. QUE REPERCUSIÓNS SUPOÑEN AS CCBB NA PRÁCTICA DOCENTE?
  • Mantéñense as áreas, pero …
  • A incorporación das CCBB nos currículos:
   • Supón unha oportunidade para enriquecer os currículos
   • Trae implícito un factor de mellora dependendo de como se establezan as relacións entre CCBB e obxectivos, contidos, metodoloxía, criterios de avaliación, etc.
 • 24. AS CCBB E OS OBXECTIVOS
  • Dende a perspectiva das CCBB, os obxectivos :
   • Favorecen a interrelación entre as distintas áreas e a coordinación entre o profesorado.
   • Orientan cara á aplicación dos coñecementos en distintos contextos.
   • Impulsan a metacognición do alumnado.
   • Fomentan a autonomía.
   • Consideran a autoestima e o equilibrio persoal.
   • Presentan a utilización dos recursos TIC nas actividades diarias.
 • 25. AS CCBB E OS CONTIDOS
  • O enfoque das competencias supón:
   • A integración de contidos: interdisciplinariedade.
   • A sustitución de aprendizaxes só memorísticos por outros con máis sentido.
   • A trasferencia de contidos: aplicación a situacións e contextos diferentes.
   • Vencello dos contidos a situacións reais.
   • Aprendizaxe de contidos provenintes de diferentes fontes de información (entornos ricos de aprendizaxe que consideren tamén os entornos vituais).
 • 26. AS CCBB E A METODOLOXÍA
  • O enfoque por competencias require unha metodoloxía que tome en consideración:
   • A relación de tarefas insertas en contextos de aprendizaxe.
   • O traballo a partir de situacións-problema reais ou simuladas.
   • A flexibilidade na organización espacial e temporal.
   • A implicación do alumnado nos procesos de busca, estudo, experimentación, reflexión, aplicación e comunicación do coñecemento.
   • A investigación: metodoloxía de proxectos ou centros de interese.
   • O traballo cooperativo.
   • A lectura como ferramenta fundamental.
   • A utilización das TIC.
   • Os procesos de autorregulación:
    • Autorrevisión de producións.
    • Introdución de cambios, verificación de resultados.
 • 27. AS CCBB E OS CRITERIOS DE AVALIACIÓN (I)
  • Características da avaliación dende as competencias:
   • Elementos:
    • Situacións e contextos
    • Coñecementos
    • Procesos implicados
   • Precísanse situacións, técnicas e intrumentos variados:
    • Observación (traballo individual, grupal, actitudes,…)
    • Produccións: traballos, tarefas, ideas,…
    • Probas orais e escritas
 • 28. AS CCBB E OS CRITERIOS DE AVALIACIÓN (II)
  • Importancia da avaliación formativa
  • Autorregulación da aprendizaxe do alumnado
  • Requisitos das actividades para avaliar competencias:
   • O alumnado debe integrar os coñecementos e as destrezas.
   • Solicitaranse respostas complexas e creativas.
   • Deberase reestruturar o aprendido para afrontar o problema.
   • Respostará á situación ou simulación proposta na pregunta.
 • 29. CRITERIOS DE SELECCIÓN DAS APRENDIZAXES
  • Todas as aprendizaxes propostas deberán ser sometidas a unha valoración crítica co fin de determinar se son básicas .
  • Non todo o que é interesante aprender debe formar parte do currículo obrigatorio.
 • 30. CRITERIOS DE SELECCIÓN DAS APRENDIZAXES (II)
  • Consideracións a ter en conta antes de seleccionar aprendizaxes:
   • Son necesarias e beneficiosas para todas as persoas e para o conxunto da sociedade?
   • Son necesarias para garantizar a inclusión social?
   • Son necesarias para realizarse e desenvolver un proxecto de vida persoal e profesional ?
 • 31. PROGRAMAR POR COMPETENCIAS EXEMPLIFICACIÓNS
  • DECRETOS DE CURRÍCULO
  • - Criterios de avaliación
  • -Contribución da área ás competencias básicas
  • -Bloques de contido
  • -Orientacións metodolóxicas
  • PROGRAMACIÓNS DE AULA
  • - Secuencia didáctica
  • -Planificación de actividades de aula: Tarefas
 • 32. PROGRAMAR POR COMPETENCIAS EXEMPLIFICACIÓNS *
  • EXEMPLO 1:
   • MATEMÁTICAS. 1º CICLO PRIMARIA
  • EXEMPLO 2:
   • CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA 1º E.S.O.
  • * Presentamos dous posibles exemplos de programación por competencias a título orientativo