Joan torrent empresa gironina

546 views
491 views

Published on

L'empresa girnona a l'economia del coneixement

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
546
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Joan torrent empresa gironina

 1. 1. Dr. Joan Torrent-Sellens [email_address] UOC Business School [Director] Investigació Interdisciplinària sobre les TIC (i2TIC) [Director] Estudis d’Economia i Empresa [Professor] Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Girona, 22 de novembre de 2011 L’empresa gironina a l’economia del coneixement Canvi empresarial per a la sortida de la crisi Xarxa Territorial de la UOC
 2. 2. <ul><li>Presentació </li></ul><ul><li>Motivacions </li></ul><ul><li>Marc conceptual: economia del coneixement i empresa en xarxa </li></ul><ul><li>Metodologia </li></ul><ul><li>Estructura i elements de valor de l’empresa gironina </li></ul><ul><li>El problema d’eficiència i competitivitat a l’empresa de Girona </li></ul><ul><li>Conclusions: xarxes d’aprenentatge i formació empresarial </li></ul>Índex
 3. 3. 1. Presentació
 4. 4. http://i2tic.net/ca/equip/joan-torrent-sellens / Presentació
 5. 5. 2. Motivacions
 6. 6. <ul><ul><ul><ul><li>Tres crisis en una: mercats financers, model de creixement i crisi de la globalització. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>La importància del teixit empresarial (MPIMES) a l’economia i la societat global del coneixement. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>El problema d’eficiència i competitivitat (cara oculta de la crisi) de l’empresa a Catalunya. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>La nova configuració en xarxa de l’activitat microempresarial i la sortida de la crisi econòmica: cap a l’empresa xarxa. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Dos models econòmics: campions globals versus xarxa d’empreses xarxa. </li></ul></ul></ul></ul>Motivacions
 7. 7. 3. Marc conceptual: economia del coneixement i empresa xarxa
 8. 8. 4. Ràpida extensió i abast territorial i socio-demogràfic distintiu. Efecte expansió (externalitats de xarxa) 1. Són el nucli del procés de transformació econòmica , però reforcen el seu impacte si es combinen amb canvis estratègics, organitzatius i formatius. Efecte complementarietat (co-innovació). 2. Impregnen, o exerceixen un ampli entramat, d’implicacions sobre el conjunt de l’activitat econòmica. Efecte sinèrgic 3. Es fonamenten en la informació i el coneixement per a generar informació i coneixement. Efecte substitució : del treball manual al treball mental <ul><ul><ul><ul><li>Ampli consens : les TIC són la base material de l’economia i la societat del coneixement (tecnologies d’utilitat general) i tenen quatre implicacions bàsiques: </li></ul></ul></ul></ul>Marc conceptual
 9. 9. Un esquema de l’economia i la societat del coneixement Marc conceptual Telecomunicacions Informàtica i equips Continguts Efect es sobre la demanda Efect es Socials TIC Indústria de la informació Econom ia del con eixement Socie tat del con eixement Efect es Ideològics /culturals Efect es Polítics Efect es Institucionals Efect es sobre l’oferta
 10. 10. Marc conceptual Descomposició del creixement econòmic G7. 1980-2010
 11. 11. Marc conceptual
 12. 12. Marc conceptual
 13. 13. EMPRESA XARXA EMPRESA INDUSTRIAL 2. Diferenciació/adaptació/qualitat Estratègia 1.- Mercats nacionals i internacionals 1. Mercats globals: món les 24 hores 2.- Avantatges: economies d’escala i costos 3. Aliances i col·laboracions 3.- Relació stakeholders: aïllada 5. Descentralització i autonomia Organització 4.- Divisió treball: atomització i execució 4. Equips variables per competències 5.- Coordinació treball: centralització i jerarquia 6. Organització horitzontal en xarxa 6.- Estructura: organització científica i toyotisme 8. Fluxos intangibles: informació i coneixement Producció 7.- Tecnologia: manufactures ( skills manuals) 7. TIC. Ampliació/substitució skills mentals 8.- Inputs bàsics: capital físic i treball manual 9. Negocis en xarxa: cadena desintegrada de valor 9.- Esquema producció flexible (xarxa d’empreses) 11. Creixement via co-innovació Valors i cultura 10.- Treball: seguretat via especialització 10. Flexiseguretat via creativitat i polivalència 11.- Empresa: creixement via acumulació 12. Competitivitat per gestió col·laborativa 12.- Contracte social: productivitat per salaris fixos Marc conceptual
 14. 14. I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S I N N O V A C I Ó OPERACIONS MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA Marc conceptual I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S I N N O V A C I Ó OPERACIONS MARGE MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA CLIENTS PROVEÏDORS M E R C A T P R O D U C T E S S U B S T I T U T I U S C O M P E T I D O R S A C T U A L S EMPRESA Competidors potencials
 15. 15. Marc conceptual I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó CLIENTS PROVEÏDORS M E R C A T P R O D U C T E S S U B S T I T U T I U S C O M P E T I D O R S A C T U A L S EMPRESA Competidors potencials N 1 N 6 N 5 N 4 N 3 N 2 XARXA N
 16. 16. 4. Metodologia
 17. 17. Metodologia
 18. 18. Metodologia
 19. 19. 5. Estructura i elements de valor de l’empresa a Girona
 20. 20. Estructura i elements de valor
 21. 21. Estructura i elements de valor
 22. 22. Estructura i elements de valor
 23. 23. Estructura i elements de valor
 24. 24. Estructura i elements de valor
 25. 25. Estructura i elements de valor
 26. 26. Estructura i elements de valor
 27. 27. Estructura i elements de valor
 28. 28. Estructura i elements de valor
 29. 29. 6. El problema d’eficiència i competitivitat a l’empresa gironina
 30. 30. Eficiència i competitivitat Manca de fonts co-innovadores d’eficiència a dues terceres parts del teixit de MPIMES de Catalunya
 31. 31. Eficiència i competitivitat Taula 33. Les fonts de la productivitat del treball a l’empresa gironina. 2009 Coeficients estandarditzats i explicatius de la productivitat del treball (logaritme de les vendes per treballador equivalent a temps complet). Anàlisi de regressió lineal múltiple per mínims quadrats ordinaris (MQO) Font: Elaboració pròpia.
 32. 32. Taula 33. Les fonts de la productivitat del treball a l’empresa gironina. 2009 Coeficients estandarditzats i explicatius de la productivitat del treball (logaritme de les vendes per treballador equivalent a temps complet). Anàlisi de regressió lineal múltiple per mínims quadrats ordinaris (MQO) Font: Elaboració pròpia.
 33. 33. Eficiència i competitivitat Taula 33. Les fonts de la productivitat del treball a l’empresa gironina. 2009 Coeficients estandarditzats i explicatius de la productivitat del treball (logaritme de les vendes per treballador equivalent a temps complet). Anàlisi de regressió lineal múltiple per mínims quadrats ordinaris (MQO) Font: Elaboració pròpia.
 34. 34. Eficiència i competitivitat Taula 33. Les fonts de la productivitat del treball a l’empresa gironina. 2009 Coeficients estandarditzats i explicatius de la productivitat del treball (logaritme de les vendes per treballador equivalent a temps complet). Anàlisi de regressió lineal múltiple per mínims quadrats ordinaris (MQO) Font: Elaboració pròpia.
 35. 35. Eficiència i competitivitat Taula 33. Les fonts de la productivitat del treball a l’empresa gironina. 2009 Coeficients estandarditzats i explicatius de la productivitat del treball (logaritme de les vendes per treballador equivalent a temps complet). Anàlisi de regressió lineal múltiple per mínims quadrats ordinaris (MQO) Font: Elaboració pròpia.
 36. 36. Eficiència i competitivitat Taula 33. Les fonts de la productivitat del treball a l’empresa gironina. 2009 Coeficients estandarditzats i explicatius de la productivitat del treball (logaritme de les vendes per treballador equivalent a temps complet). Anàlisi de regressió lineal múltiple per mínims quadrats ordinaris (MQO) Font: Elaboració pròpia.
 37. 37. Eficiència i competitivitat Taula 33. Les fonts de la productivitat del treball a l’empresa gironina. 2009 Coeficients estandarditzats i explicatius de la productivitat del treball (logaritme de les vendes per treballador equivalent a temps complet). Anàlisi de regressió lineal múltiple per mínims quadrats ordinaris (MQO) Font: Elaboració pròpia. Només una quarta part d’empreses gironines (les innovadores) presenten fonts co-innovadores d’eficiència
 38. 38. Eficiència i competitivitat Les MPIMES catalanes són molt poc competitives. Els usos TIC estableixen un nou model d’avantatge competitiu
 39. 39. Eficiència i competitivitat
 40. 40. Eficiència i competitivitat
 41. 41. Eficiència i competitivitat
 42. 42. Eficiència i competitivitat
 43. 43. Eficiència i competitivitat
 44. 44. Eficiència i competitivitat Dèbil presència de la co-innovació com a font de competitivitat
 45. 45. 7. Conclusions
 46. 46. REPTES DE MILLORA PUNTS FORTS 2. Extensió estoc formatiu a tot el teixit Estructura empresarial i perfil d’empresari 1.- Especialització sectorial 1. Ampliació de la capacitat productiva (xarxes) 2.- Teixit empresarial amb base emprenedora 3. Ampliació formació empresarial i competències TIC 3.- Presència dual: dones i directius joves formats 5. Més flexiseguretat a les relacions laborals Elements de valor 4.- Elevada implantació del treball autoprogramable 4. Retribució del treball per objectius 5.- Relacions laborals estables 6. Innovació en procés i organització 6.- Orientació al client i innovació en producte 8. Origen formal i sistemàtic de la innovació Usos TIC 7.- Intensitat dels usos personals empresaris 7. Extensió als treballadors i a tota la cadena de valor 8.- Origen informal de la innovació 9. Millora cooperació en innovació 9.- Generació interna innovació 11. Preocupació per l’eficiència i la competitivitat Resultats 10.- Millora de la facturació al 2010 10. Extensió de la millora a tot el teixit 11.- Més generació de valor a tota la cadena 12. Molta més presència internacional 12.- Base competitiva interior Conclusions
 47. 47. MPIMES en xarxa: cap a un nou diamant competitiu Complementarietat capacitació, tecnologia i organització Aprenenetatge i capacitació constant de les persones i llocs de treball (ocupabilitat) Efectes de xarxa directes, indirectes i d’aprenentage Millora de la cultura, e-skills i usos TIC Nueva cultura, política activa d’ oferta o senyals Tecnologia Lideratge Co-innovació Ocupabilitat Xarxes Conclusions MPIMES xarxa
 48. 48. Conclusions Notable creixement de les necessitats de formació en gestió empresarial
 49. 49. Conclusions Demanda de cursos breus
 50. 50. Conclusions Increment substancial de la demanda de cursos virtuals
 51. 51. Conclusions Núvol MBA i funció directiva Núvol MPIMES MBA Global MBA Social MBA sectorials eMBA Creació MPIMES Gestió MPIMES Direcció MPIMES Viver virtual Elements de valor Sectors activitat Intersecció Núvols
 52. 52. Conclusions El nou cub de capacitació per a MPIMES
 53. 55. Dr. Joan Torrent-Sellens [email_address] UOC Business School [Director] Investigació Interdisciplinària sobre les TIC (i2TIC) [Director] Estudis d’Economia i Empresa [Professor] Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Girona, 22 de novembre de 2011 L’empresa gironina a l’economia del coneixement Canvi empresarial per a la sortida de la crisi Xarxa Territorial de la UOC

×