• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Conferencia alumni emprenedoria_microempresa
 

Conferencia alumni emprenedoria_microempresa

on

 • 695 views

 

Statistics

Views

Total Views
695
Views on SlideShare
692
Embed Views
3

Actions

Likes
1
Downloads
12
Comments
1

1 Embed 3

http://paper.li 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Conferencia alumni emprenedoria_microempresa Conferencia alumni emprenedoria_microempresa Presentation Transcript

  • Dr. Joan Torrent-Sellens [email_address] Estudis d’Economia i Empresa UOC Business School Institut Interdisciplinari d’Internet (IN3) Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Barcelona, 20 de setembre de 2011 Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement Amenaces i reptes per a la sortida de la crisi UOC Alumni
   • Presentació
   • Motivacions
   • Marc conceptual: economia del coneixement i empresa en xarxa
   • Metodologia
   • Estructura i elements de valor de la MPIME catalana
   • El problema d’eficiència i competitivitat
   • Conclusions: xarxes d’aprenentatge i formació empresarial
   Índex
  • 1. Presentació
  • http://i2tic.net/ca/equip/joan-torrent-sellens / Presentació
  • 2. Motivacions
      • Tres crisis en una: mercats financers, model de creixement i crisi de la globalització.
      • La importància del teixit empresarial (MPIMES) a l’economia i la societat global del coneixement.
      • El problema d’eficiència i competitivitat (cara oculta de la crisi) de l’empresa a Catalunya.
      • La nova configuració en xarxa de l’activitat microempresarial i la sortida de la crisi econòmica: cap a l’empresa xarxa.
      • Dos models econòmics: campions globals versus xarxa d’empreses xarxa.
   Motivacions
  • 3. Marc conceptual: economia del coneixement i empresa xarxa
  • 4. Ràpida extensió i abast territorial i socio-demogràfic distintiu. Efecte expansió (externalitats de xarxa) 1. Són el nucli del procés de transformació econòmica , però reforcen el seu impacte si es combinen amb canvis estratègics, organitzatius i formatius. Efecte complementarietat (co-innovació). 2. Impregnen, o exerceixen un ampli entramat, d’implicacions sobre el conjunt de l’activitat econòmica. Efecte sinèrgic 3. Es fonamenten en la informació i el coneixement per a generar informació i coneixement. Efecte substitució : del treball manual al treball mental
      • Ampli consens : les TIC són la base material de l’economia i la societat del coneixement (tecnologies d’utilitat general) i tenen quatre implicacions bàsiques:
   Marc conceptual
  • Un esquema de l’economia i la societat del coneixement Marc conceptual Telecomunicacions Informàtica i equips Continguts Efect es sobre la demanda Efect es Socials TIC Indústria de la informació Econom ia del con eixement Socie tat del con eixement Efect es Ideològics /culturals Efect es Polítics Efect es Institucionals Efect es sobre l’oferta
  • EMPRESA XARXA EMPRESA INDUSTRIAL 2. Diferenciació/adaptació/qualitat Estratègia 1.- Mercats nacionals i internacionals 1. Mercats globals: món les 24 hores 2.- Avantatges: economies d’escala i costos 3. Aliances i col·laboracions 3.- Relació stakeholders: aïllada 5. Descentralització i autonomia Organització 4.- Divisió treball: atomització i execució 4. Equips variables per competències 5.- Coordinació treball: centralització i jerarquia 6. Organització horitzontal en xarxa 6.- Estructura: organització científica i toyotisme 8. Fluxos intangibles: informació i coneixement Producció 7.- Tecnologia: manufactures ( skills manuals) 7. TIC. Ampliació/substitució skills mentals 8.- Inputs bàsics: capital físic i treball manual 9. Negocis en xarxa: cadena desintegrada de valor 9.- Esquema producció flexible (xarxa d’empreses) 11. Creixement via co-innovació Valors i cultura 10.- Treball: seguretat via especialització 10. Flexiseguretat via creativitat i polivalència 11.- Empresa: creixement via acumulació 12. Competitivitat per gestió col·laborativa 12.- Contracte social: productivitat per salaris fixos Marc conceptual
  • I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S I N N O V A C I Ó OPERACIONS MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA Marc conceptual I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S I N N O V A C I Ó OPERACIONS MARGE MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA CLIENTS PROVEÏDORS M E R C A T P R O D U C T E S S U B S T I T U T I U S C O M P E T I D O R S A C T U A L S EMPRESA Competidors potencials
  • Marc conceptual I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó CLIENTS PROVEÏDORS M E R C A T P R O D U C T E S S U B S T I T U T I U S C O M P E T I D O R S A C T U A L S EMPRESA Competidors potencials N 1 N 6 N 5 N 4 N 3 N 2 XARXA N
  • 4. Metodologia
      • 1 mostra representativa de l’empresa catalana. 2038 empreses (515.438 empreses). 2003. http://www.uoc.edu/in3/pic/cat/empresa_xarxa.html .
      • 1 mostra representativa empresa gironina. 464 empreses (66.682 empreses). 2009.
      • 1 mostra representativa microempresa turística. 500 empreses (fins a 50 assalariats, 18.360 empreses). 2010.
      • http://www.fobsic.net/opencms/opencms/ca/index?centerPage=nivell2.jsp&contentPath=/ca/nav_esq/Estudis_i_Informes/Estudis_TIC/2010_TIC_Microe_turisme .
      • 1 mostra representativa microempresa comercial. 500 empreses (fins a 50 assalariats, 125.234 empreses). 2010. http://www.fobsic.net/opencms/opencms/ca/index?centerPage=nivell2.jsp&contentPath=/ca/nav_esq/Estudis_i_Informes/Estudis_TIC/2010_TIC_Microe_comerc .
   Metodologia
  • 5. Estructura i elements de valor de la MPIME a Catalunya
  • Estructura i elements de valor La dimensió (nombre de treballadors) de l’empresa a Girona i Catalunya, i l’aportació de les dimensions a la generació del valor afegit brut (VAB). 2008 Percentatge sobre el total d’empreses i percentatges de VAB Dimensió (nombre de treballadors) Aportació al VAB
  • Estructura i elements de valor La doble divisòria en educació: estoc de formació dual i clara manca de formació empresarial
  • Estructura i elements de valor Flexibilitat i important presència de les noves formes d’organització del treball, amb manca de translació a la remuneració L’organització del treball i els salaris a l’empresa de Girona. 2009
  • Estructura i elements de valor Important vinculació entre la intensitat d’usos TIC i la innovació
  • Estructura i elements de valor Important vinculació entre la intensitat d’usos TIC i la facturació
  • 6. El problema d’eficiència i competitivitat
  • Eficiència i competitivitat Manca de fonts co-innovadores d’eficiència a dues terceres parts del teixit de MPIMES
  • Eficiència i competitivitat Taula 33. Les fonts de la productivitat del treball a l’empresa gironina. 2009 Coeficients estandarditzats i explicatius de la productivitat del treball (logaritme de les vendes per treballador equivalent a temps complet). Anàlisi de regressió lineal múltiple per mínims quadrats ordinaris (MQO) Font: Elaboració pròpia. Només una quarta part d’empreses gironines (les innovadores) presenten fonts co-innovadores d’eficiència
  • Eficiència i competitivitat Les MPIMES catalanes són molt poc competitives. Els usos TIC estableixen un nou model d’avantatge competitiu
  • Eficiència i competitivitat Dèbil presència de la co-innovació com a font de competitivitat
  • 7. Conclusions
  • REPTES DE MILLORA PUNTS FORTS 2. Extensió estoc formatiu a tot el teixit Estructura empresarial i perfil d’empresari 1.- Especialització sectorial 1. Ampliació de la capacitat productiva (xarxes) 2.- Teixit empresarial amb base emprenedora 3. Ampliació formació empresarial i competències TIC 3.- Presència dual: dones i directius joves formats 5. Més flexiseguretat a les relacions laborals Elements de valor 4.- Elevada implantació del treball autoprogramable 4. Retribució del treball per objectius 5.- Relacions laborals estables 6. Innovació en procés i organització 6.- Orientació al client i innovació en producte 8. Origen formal i sistemàtic de la innovació Usos TIC 7.- Intensitat dels usos personals empresaris 7. Extensió als treballadors i a tota la cadena de valor 8.- Origen informal de la innovació 9. Millora cooperació en innovació 9.- Generació interna innovació 11. Preocupació per l’eficiència i la competitivitat Resultats 10.- Millora de la facturació al 2010 10. Extensió de la millora a tot el teixit 11.- Més generació de valor a tota la cadena 12. Molta més presència internacional 12.- Base competitiva interior Conclusions
  • MPIMES en xarxa: cap a un nou diamant competitiu Complementarietat capacitació, tecnologia i organització Aprenenetatge i capacitació constant de les persones i llocs de treball (ocupabilitat) Efectes de xarxa directes, indirectes i d’aprenentage Millora de la cultura, e-skills i usos TIC Nueva cultura, política activa d’ oferta o senyals Tecnologia Lideratge Co-innovació Ocupabilitat Xarxes Conclusions MPIMES xarxa
  • Conclusions Notable creixement de les necessitats de formació en gestió empresarial
  • Conclusions Demanda de cursos breus
  • Conclusions Increment substancial de la demanda de cursos virtuals
  • Conclusions Núvol MBA i funció directiva Núvol MPIMES MBA Global MBA Social MBA sectorials eMBA Creació MPIMES Gestió MPIMES Direcció MPIMES Viver virtual Elements de valor Sectors activitat Intersecció Núvols
  • Conclusions El nou cub de capacitació per a MPIMES
  •  
  • Dr. Joan Torrent-Sellens [email_address] Estudis d’Economia i Empresa UOC Business School Institut Interdisciplinari d’Internet (IN3) Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Barcelona, 20 de setembre de 2011 Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement Amenaces i reptes per a la sortida de la crisi UOC Alumni