Degnos storie2010 finale versie NGK-URIF

646 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
646
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Secondly, we must also look at the church from a development perspective. The first assumption is that since 1994 we in South Africa live in a secular, pluralistic, democratic society . Such a society has various public institutions, organizations and initiatives that fill the public space. Such a society also assumes free individuals who can, free from government intervention, organize themselves in autonomous organisations. The church is an example of such an organization, competing with government and business for room in the public space. The church is also a volunteer organization and thus forms part of the dynamics of volunteer organizations. Over against the government sector that has the ability to demand resources through use of threat, power and coercion, the business sector operates with economic power by the selling of products and services while volunteer organizations specialise in power of consensus . People commit to volunteer organizations to the extent that they identify with the vision and values of that organization. They will stay committed to the point that they are able to realise themselves through the organization. The power of these organizations is their values, vision, independency and services they render to improve the quality of life in the community. On the other side, these organizations are very sensitive for membership. Therefore, the more vital the vision and values the more members or parallel no vision no members! Thus, the church as volunteer organization competes for public space by communicating and living a vision and values for the community.
 • Degnos storie2010 finale versie NGK-URIF

  1. 1. 135,384 161,007 79,826 228,384 161,916 202,694 Namibië: 2,160,330 mense (2006-sensus) Die konteks waarbinne en waaroor gepraat is...
  2. 2. Demografiese gegewens van konteks <ul><li>175 353 vk kilometers </li></ul><ul><li>800 plase – ongeveer 2/3 kommunale gebied </li></ul><ul><li>Inwonertal – 2000 = 458 200 </li></ul><ul><li>2005 = 522 100 </li></ul><ul><li>2010 = 580 700 </li></ul><ul><li>6 Etniese groepe </li></ul><ul><li>Landelik = 74,2% en stedelik = 25,8% </li></ul><ul><li>Bevolkingsdigtheid = 3,4 mense per vk km (2,2) </li></ul><ul><li>57,3% van bevolking is onder 20 jaar ouderdom </li></ul>
  3. 3. Demografiese gegewens vervolg <ul><li>2de, 3de en 6de hoogste HIV geinfekteerde streke </li></ul><ul><li>Lewensverwagting projeksie: 2000: mans - 56,7 en vroue - 62jaar </li></ul><ul><li>2010: mans - 39 en vroue - 41 jaar </li></ul><ul><li>Volwasse-geletterdheid gemiddeld 79% </li></ul><ul><li>Gemiddelde inkomste per huishouding per jaar = N$ 9897 </li></ul><ul><li>Gemiddelde inkomste per huishouding per maand = N$ 741.40 </li></ul>
  4. 4. Kerklike konteks <ul><li>61% is ELCIN lidmate; </li></ul><ul><li>4 NG gemeentes (blank) – 1431 siele </li></ul><ul><li>4 Jong gemeentes - 968 siele </li></ul><ul><li>Totale NG siele = 2399 </li></ul><ul><li>Dws 0,5% van die totale bevolking </li></ul><ul><li>Al die Christelike groeperinge in Namibi ë is in gebied teenwoordig </li></ul>
  5. 5. Konsensus oor wat sentrale fokus vir 4 gemeentes behoort te wees <ul><li>Om 4 jong gemeentes so spoedig moontlik te begelei tot selfstandigheid onder inheemse leierskap </li></ul><ul><li>Om, op ‘n dinamies-prosesmatige manier as haalbare ideaal die huidige vier jong gemeentes (in samehangende verband?) (binne Gereformeerde raamwerk of nuut-kerklik) (binne 10 jaar te begelei tot inheemsheid (Namibies) en selfstandigheid (nie noodwendig finansi ële onafhanklikheid nie) onder inheemse en ander geroepe leierskap. </li></ul>
  6. 6. Strategies-praktiese stappe om fokus na te streef <ul><li>Herontplooi Hendrik itv omvattende leiers toerusting oor die hele area; </li></ul><ul><li>Herdefinieer Herman op 50% basis tussen pastorale sorg en gemeenskapsontwikkeling; </li></ul><ul><li>Identifiseer benutbare mannekrag potensiaal; </li></ul><ul><li>Hans Steyn, Koos en Johanna, Alfred, Moshe, kerkraadslede, bv. Gerrie, Leviet en Steve </li></ul><ul><li>Vestig sentrale drywer by sentrum om aanvanklik self op lokale stasies basiese begeleiers te vestig waaruit later ‘n middelvlak van verinheemse leiers verkies kan word; </li></ul><ul><li>Parallel met geestelike proses vestig ‘n gemeenskap-ontwikkelingsdrywer om ook hierdie baan te lanseer vanuit sentrum; </li></ul>
  7. 7. Strategiese stappe - vervolg <ul><li>Sendinghuis op Grootfontein moet in spel gebring word; </li></ul><ul><li>Voltooi huidige program van leierskap opleiding; </li></ul><ul><li>Wys taakspan aan om besigheidsplan uit te werk vir sentrum; </li></ul><ul><li>Sluit VGK gemeentes se benadering in by uitwerk van prosesse; </li></ul><ul><li>Skei geheel problematiek in twee komponente (Boesmanland – Bagani/Wildevy) en hanteer afsonderlik; </li></ul><ul><li>Kontinueer tradisionele patroon deur voltydse mannekrag in Bagani en Wildevy te beroep; </li></ul>
  8. 8. Strategiese stappe vervolg <ul><li>Vestiging en uitbreiding van ‘n medium termyn ondersteuningsbasis, </li></ul><ul><li>Vestig ‘n sentrale beheer- en bestuur sentrum met ‘n voltydse geestelike toeruster en ‘n ontwikkelaar wat verantwoordelikheid aanvaar vir barmhartigheid en gemeenskap ontwikkelingsaktiwiteite </li></ul>
  9. 9. Bepaalde oorwegings mbt die pad vorentoe <ul><li>1. Besin oor die moontlikheid van die loodsing van ‘n omvattende insamelingsprogram vir N$ 2,5 miljoen as bedieningsfonds vir die deurvoering van die gekose strategie . </li></ul>
  10. 10. Aksies n.a.v. strategiese benadering <ul><li>Stig DEGNOS in 2006; </li></ul><ul><li>Beroep voltydse sentrumbestuurder per kontrak; </li></ul><ul><li>Onderhandel opleidingsprogram vir gemeenteleiers met Sentrum vir Kontekstuele Bediening van UP; </li></ul><ul><li>Herman konsentreer op gemeenskapsontwikkeling op Mangettiduin; </li></ul><ul><li>Vestig Koos en Johanna Steyn op Bagani tot 2008; </li></ul><ul><li>Skakel Koos en Amanda Engelbrecht in by bediening; </li></ul><ul><li>Begin met opleiding van dosente en materiaal ontwikkeling vir opleidingsprogram 2007; </li></ul>
  11. 11. Aksies vervolg... <ul><li>Hendrik skuif na Grootfontein as DEGNOS begeleier koördineerder; </li></ul><ul><li>Tienie vir 9 maande voltydse betrokke by sentrum gedurende 2008; </li></ul><ul><li>Opleiding van gemeenteleiers begin in 2008; </li></ul><ul><li>Koop sentrum gebou in 2009 mbv sinodale fondse; </li></ul><ul><li>Begin om gesprekke te voer oor strategie vir vestiging en uitbreiding van gemeenskapsontwikkeling as deel van getuienisbediening; - sien onder - </li></ul><ul><li>Uitkoms van gesprekke lei tot kontrakaanstelling van Chris Smit as gemeenskapsontwikkelings koordineerder – April 2010; </li></ul>
  12. 12. Gesprekke in Maart-April 2010 <ul><li>1. Waar het God ons nou gebring? - Huidige situasie bekyk en uitspel - </li></ul><ul><li>2. Wat is DEGNOS se Fokus tans? </li></ul><ul><ul><li>’ n Voortdurende gesamentlike ontdekking van God se besig wees in eiesoortige, gesonde, selfonderhoudende en potensiaal-ontsluitende geloofs- en lewensgemeenskappe . </li></ul></ul><ul><li>3. Hoekom is dit sy doel? </li></ul><ul><ul><li>Teologiese motivering – die shalom van Sag. 8 i.v.m. Efes 2:13-22 – lees - </li></ul></ul>
  13. 13. Wat het ons tans?... <ul><li>5 Kleuterskole met 10 Personeel en 100 kinders.; </li></ul><ul><li>4 gemeentes met 800 Lidmate en 8000 Belangstellendes; </li></ul><ul><li>68 Donateurs [2 sinodes, 17 gemeentes, 40 individue vir studente, 9 projekondersteuners] ,wat N$ 1,5 miljoen per jaar bydrae; </li></ul><ul><li>N$ 900 000 vloeiende bedryfskapitaal; </li></ul><ul><li>4 voltydse werkers; Het 5 beskikbare werkers </li></ul><ul><li>5 wonings, 1 sentrumkompleks, 4 voertuie; 1 Trekker, 4 sleepwaens, 1 handploeg, 2 waterpomp, 4 gensets; abattoir met koelgeriewe te Tsumkwe, 1 Curios winkel, 1 bakkery te Tsumkwe; </li></ul>
  14. 14. Wat ons het vv... <ul><li>100 hektaar skoongemaakte landery, 30 beplant met boontjies, </li></ul><ul><li>2 Bees, 1100 skaap, 45 bokke. </li></ul><ul><li>79 redelik opgeleide inheemse helpers; [50 skaapwagters, 5 beeswagters, 4 bakkers, 20 geestelike werkers] </li></ul><ul><li>24 half opgeleide inheemse helpers [ 16 geestelike werkers, 6 beeswagters, 2 bakkers,] ; </li></ul><ul><li>20,000 mense om te bedien; </li></ul><ul><li>50 staatsamptenare om verhoudings mee te bou; </li></ul>
  15. 15. Wat ons het vv... <ul><li>10 politieke leiers om verhoudinge mee te bou; </li></ul><ul><li>30 plaaslike/tradisionele leiers in gemeenskappe; </li></ul><ul><li>2500 Kinders om te leer; </li></ul><ul><li>65 Aanbiddingsplekke, punte om te gebruik; </li></ul><ul><li>Reeds ’n opgestelde pligtestaat/diensprofiel vir voltydse pos om diens te koordineer; </li></ul><ul><li>Goeie opleidingsmateriaal en geleenthede; </li></ul><ul><li>Sterk gebedsondersteuners basis. </li></ul><ul><li>Jaarlikse konferensie vir verhoudingsbou, motivering, insette ontvang, kommunikasie, verslaglewering, brag, </li></ul><ul><li>50 positiewe boere op plase in Wildevy; </li></ul><ul><li>4 Plaaslike gemeentes en 21 ondersteunergemeentes as vennote; Wat nog?.... </li></ul>
  16. 16. Stel voorlopige termynplan van 2011 tot 2015 op. <ul><li>Waar wil God wees met hierdie opset oor 5 jaar? – spesifieke en konkrete doelwitte – </li></ul><ul><li>Gemeentebegeleiding: </li></ul><ul><ul><li>Voltooi opleiding van opleiers; [Sentrum vir Kontekstuele Teologie] </li></ul></ul><ul><ul><li>Stel legitimasie-verwagtinge vas; </li></ul></ul><ul><ul><li>Finaliseer opleidings kurrikulum van toepaslike kontekstuele teologie; </li></ul></ul><ul><ul><li>Lei nog 75 gemeentelike begeleiers op; </li></ul></ul>
  17. 17. Termynplan vv. <ul><ul><li>Vestig aktiewe mentorskapprogram en riglyne vir bedienaars op die grond; </li></ul></ul><ul><ul><li>Rus gemeentes in Degnos bedieningsgebied se 7 kerkrade toe vir bedieningsverantwoordelikhede; </li></ul></ul><ul><ul><li>Werk ’n praktiese uitvoerbare struktuur uit vir gemeenteleiding en funksionering; </li></ul></ul>
  18. 18. Wat gemeenskapsontwikkeling (diakonaat) betref... <ul><li>Bevorder kapasiteit deur vestiging van ’n voltydse ontwikkelaar vir DEGNOS-gebied in 2 fases; </li></ul><ul><ul><li>Fase 1 [Mei 2010 – Nov. 2011] 19 maande teen koste van N$ ? </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Interim evaluasie, stimulering, koördinering en prioretisering van huidige projekte; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Opsommende evaluasie met voorstelle vir elke gemeente se ontwikkelingspotensiaal – tot 2015 –; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Identifisering en ontsluiting van projekleiers potensiaal </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Skakeling met alle belangrike rolspelers t.w.v. Netwerk vestiging; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Handhaaf ritme van maandelikse dinamiese dialoog t.w.v. begeleiding van proses; </li></ul></ul></ul></ul>
  19. 19. Diakonaat vv. <ul><ul><li>Fase 2 [Nov. 2011 vv.] </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Evaluering van fase 1 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Finalisering van taakomkrywing en prioriteite t.w.v. Voltydse aanstelling </li></ul></ul></ul>
  20. 20. Perpektiewe om in gedagte te hou m.b.t. Diakonaat / gemeenskapsontwikkeling <ul><li>Kerk, ring, geloofsgemeenskappe is nie enigste rolspeler op terrein nie; </li></ul><ul><li>Omvang, tempo en verskeidenheid van deelnemers neem dramaties toe; </li></ul><ul><li>Dis belangrik vir kerk om met nugterheid, fokus en balans haar strategiese posisionering in die lig van haar roeping te onderskei en te vestig. </li></ul><ul><li>Byvoorbeeld n.a.v. Korten se aanduidings... </li></ul>
  21. 21. Regering: Wet-gewing, buro-krasie, beleid Krag: Dreig of dwang Vrywilliger organisasies (soos die kerk): Krag van konsensus – hulle organiseer “goodwill” Besigheid: Ekonomiese krag – verkoop produkte en dienste, Publieke ruimte Hulle is suksesvol wanneer: Hulle effektief mense met spesifieke visies/waardes vir hulle gemeenskappe bemagtig en organiseer/kanaliseer. Kerk en ontwikkeling Rolspelers in die publieke ruimte
  22. 22. Generasies van gemeenskapshulp 1ste: Verlig en versorg in nood 2de: Gemeenskap ontwikkeling 3de: Volhoubare sisteme 4de: “ People’s Movement” Probleem definisie Tekorte/verliese Lokale traag-heid/onvermoë Institusionele / beleid beperk-ing Onvoldoende mobilisering Tydsraamwerk Onmiddelik / So gou moontlik Duur van projekte 10-20 jaar Onbepaalde toekoms Fokus terrein Individue of families Buurt, om-gewing of dorp Gebied, streek of groep Nasionaal of globaal Hoof rolspeler NRO NRO plus gemeenskap Alle relevante publieke en pri-vaat instellings Losse netwerk van persone en organisasies NRO se funksie Doener Projek bestuurder Katalisator Aktivis en opvoeder Bestuurs-oriëntasie Logistieke bestuur Mobiliseerder Strategiese bestuur Saamvoeg en energeer self-besturende netwerke
  23. 24. Vrae waaroor nog nie klaar gepraat is nie. <ul><li>5. Op watter maniere wil die Here hê moet die reis plaasvind? – operasionele waardes </li></ul><ul><li>6. Wat is tans grootste hindernisse vir reis en op roete? </li></ul><ul><li>7. Hoekom is dit hindernisse? </li></ul><ul><li>8. Wat dink ons vra die Here van ons om nou te doen? - aksiestappe </li></ul><ul><li>9. Hoekom vra Hy juis dit? </li></ul>
  24. 25. Vrae vervolg <ul><li>10. Wat is 3-5 dinge wat ons die graagste wil hê die Here ons mee moet help? – behoeftebepaling </li></ul><ul><li>11. Klop ons verwagtinge met God se vooruitsigte? </li></ul><ul><li>12. Watter soort mens(e) dink ons sal die Here wil gebruik om sy pad te stap? – funksionele profiel </li></ul>
  25. 26. Vrae vervolg.. <ul><li>13. Wat is 3-5 belangrike dinge wat hierdie mense deeglik moet doen? – deurlopende prioriteite </li></ul><ul><li>14. Watter ander dinge sal ook deur mense gedoen moet word om koers te hou en te vorder na God se doel? – afwisselende taakomskrywings </li></ul><ul><li>15. Wat het mense alles nodig om God se pad te loop? – fasiliteite en infrastruktuur </li></ul>
  26. 27. Vrae vervolg.. <ul><li>Met al die antwoorde sover: </li></ul><ul><li>16. Wat is 5 belangrikste “gereed-maak-dinge” wat in volgende 6 maande gedoen moet word om verder te gaan met die reis van hier af? - voorbereiding </li></ul><ul><li>17. Wie dink ons wil God gebruik as gidse vir hierdie 6 maande? – taak toedeling </li></ul><ul><li>18. Waar en wanneer is eerste belangrike stasie om laaste besluite oor roete, koers en bestemming te neem? – kontrole en vestiging </li></ul>

  ×