Medijska terminologija

6,976 views
6,586 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,976
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
156
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Medijska terminologija

 1. 1. Medijska Terminologija<br />
 2. 2. Koga je lakše razumeti?<br />Marsovca<br />ili<br />Govor medija<br />
 3. 3. Apsolutnovs. Procentualno<br /> Većina medijskih karakteristika se mere u odnosu na neku populaciju<br />Mogu da se pokazuju kao apsolutni broj ili kao procenat populacije <br />Formula je ABS.= % x UNIVERZUM<br />ABS. je apsolutni broj<br />% je procenat populacije<br />UNIVERZUM je veličina populacije<br />
 4. 4. Primer<br />Univerzumtotalne populacije u Srbiji koja gleda TV (4 godine i stariji) je 7,066,760<br />Koji je apsolutan broj ljudi koji gledaju TV Pink ako je njegova gledanost 50 %?<br />Koji procenat populacije čita Gloriju ukoliko je broj čitalaca 1,7 miliona?<br />
 5. 5. Rating Points<br /> Rejting poen(koristi se u medijskom istraživanju)<br />Rejting je broj ljudi koji su: <br /><ul><li>Gledali određeni TV reklamni spot ili program
 6. 6. Videli bilbord
 7. 7. Slušali radijski reklamni spot ili program
 8. 8. Čitali magazin ili novine</li></ul>Rejtinzi se obično mere u procentima<br /><ul><li>Ako spot ima rejting od 5%, znači da je 5% ciljne grupe je videlo taj spot</li></li></ul><li>Kontakti (Impresije)<br />Kada je osoba videla vašu reklamu, ostvarili ste kontakt<br />Ukoliko je ova osoba videla vašu reklamu 10 puta, ostvarili ste 10 kontakata<br />Ukoliko je 10 osoba videlo vašu reklamu po jedanput, takođe ste ostvarili 10 kontakata<br />Totalni broj kontakata generisan od strane svake osobe tokom kampanje je # kontakata (impresija)<br />
 9. 9. 10 kontakata je generisano ako jedna osoba vidi reklamu 10 puta<br />
 10. 10. …ili 10 kontakata mogu da se ganerišu ukoliko 10 osoba vidi jednu reklamu<br />USPUT, 5% rejtinga generiše broj kontakata koji je jednak 5% populacije<br />
 11. 11. GRP<br /> GRP (Gross Rating Points) je broj kontakata koji se meri u procentima naspram univerzuma ciljne grupe <br />Formula je <br />GRP = Kontakti / Univerzum X 100<br />Note: iako se GRP meri kao procenat, niko ga ne tretira kao procentualni broj. Znak za procenat (%) se takođe ne koristi u medija planovima ili prezentacijama<br />
 12. 12. Primer<br />Koliko kontakata je50 GRP-jeva ako je totalni univerzum 7,066,760?<br />Da li je moguće ostvariti 10,000 GRP-jeva? Koji bi bio broj kontakata u tom slučaju?<br />
 13. 13. GRP kao suma rejtinga<br />Postoji još jedna definicija GRP-ja<br /> GRP je suma rejtinga svakog individualnog spota<br />Formula:<br />GRP=Rejting1+ Rejting 2+…+ Rejting N<br />
 14. 14. 381 605<br />7 066 760<br />Rejting<br />Gledaoci<br />381 605<br />1. spot<br />5.4<br />2. spot<br />1 738 422<br />24.6<br />3. spot<br />197 869<br />2.8<br />Suma rejtinga<br />Da li rejting može da bude preko 100?<br />A da li GRP može da bude preko 100?<br />32.7<br />GRP<br />Primer GRP<br />Ne, maksimum 100% ciljne grupe može da gleda određeni program.<br />Da, kao zbirna cifra, može vrlo lako da pređe 100.<br />
 15. 15. Primer<br />Šta je bolje: 100 ili 1000 spotova?<br />Zavisi od kanala. <br />Primer:<br />Pink 100 spotova x 5,1% rejtinga= 510 GRPs<br />STB1000 spotova x 0,3% rejtinga = 300 GRPs<br />
 16. 16. 30” GRP<br />30” GRP je GRP koji je jednak GRP-ju koji bi se ostvario kada bi dužina spota bila 30”<br /> Formula<br />30” GRP = D1 x GRP1/30 + … + Dn x GRPn/30<br />D1, D2, … Dn – dužina spotova za spot 1,spot 2, …, spot n<br />GRP1, GRP2, …, GRPn – GRP vrednosti ostvarene od spota 1, spota 2, …, spota n<br />USPUT, TV stanice prodaju 30” GRP-jeve<br />
 17. 17. Primer<br />Ostvarili smo 100 GRP-jeva.<br />Koliko bi ostvarili 30” GRP-jeva kada bi dužina spota bila:<br />45”? <br />10”?<br />30”?<br />
 18. 18. Ciljna grupa<br />Obično, rezultati se mere u odnosu na određenu ciljnu grupu<br />Ciljna grupa je demografska grupa koja je identifikovana kao ključni potrošač određenog brenda.<br /> Ciljna grupa može biti “Žene od 20 do 55 godina, prosečnog ili nadprosečnog društvenog staleža, studentkinje ili domaćice”<br />Uvek postoji razlika u ciljnoj grupi prema definiciji brenda i medija <br />Mediji koriste samo demografske karakteristike (pol, godine, društveni stalež, obrazovanje, posao,…)<br />Ne možemo da definišemo one koji “vole da igraju fudbal” ili “koji najćešće idu kolima na posao” itd.<br />
 19. 19. TRP<br />TRP – Target rating point<br />TRP (Rejting poen za našu ciljnu grupu) je GRP koji se meri na osnovu određene ciljne grupe<br />Procenat određene ciljne grupe (medijska ciljna grupa proizvoda), koja je došla u kontakt sa određenim programom/publikacijom. Po definiciji ima isto značenje kao i GRP, ali ova terminologija nam pomaže da napravimo razliku između različitih rejtinga ostvarenih za različite ciljne grupe.<br />C.G.<br />Žene 25-54U<br />Svi 18-49<br />Muškarci 18-39<br />1. spot<br />5.4<br />5.6<br />4.3<br />2. spot<br />24.6<br />19.0<br />18.6<br />3. spot<br />2.8<br />2.4<br />2.0<br />TRP<br />32.7<br />24.9<br />TRP<br />27.0<br />TRP<br />
 20. 20. Affinity index (konverzija)<br />Affinity index je indeks vrednosti kampanje ili rejtinga ostvarenih za određenu ciljnu grupu u poređenu sa totalnom populacijom <br /> Formula:<br />Affinity = TRP / GRP<br />Note: affinity index se obično meri u %<br />Pokazuje vrednost određene ciljne grupe u poređenju sa baznom ciljnom grupom za neki program/kanal.. <br />Ukoliko je ova vrednost viša/niža od 1 (100%), to znači da određena ciljna grupa više/manje koristi neki medijski kanal od bazne populacije.<br />
 21. 21. Reach, Coverage, Frequency<br />GRP<br />Prosečan OTS/OTH<br />Reach<br />Reach, Coverage<br /><ul><li> Reach je broj ljudi koji su bili u kontaktu sa određenom kampanjom. Odnosno, broj ljudi koji je ostvario barem jedan kontakt
 22. 22. Reach može da bude prikazan kao apsolutna vrednost ili kao procenat</li></ul>Prosečan OTS/OTH (Frequency)<br /><ul><li>Prosečan broj puta koji je kampanja viđena među onima koji su videli barem jednu od reklama.</li></ul>17%<br />8<br />Reach × OTS = GRPGRP / Reach = OTSGRP / OTS = Reach<br />
 23. 23. Efektivni Reach i Frequency<br />Efektivna Frequency<br />U zavisnosti od kampanje i marketinških ciljeva, određeni spot funkcioniše ako je viđen barem x putaReach 4+<br />Efektivni Reach<br />Procenat ciljne grupe koji su imali priliku da vide poželjan broj TV spotova, ili čuju radio spot, ili vide štampanu reklamu itd.najmanje x puta (koliko zahteva efektivna frequency). Reach 4+: 50%<br />Nivo frequency <br />1 tačno jedan put 1+ barem jedan put2 tačno dva puta 2+ barem dva puta3 tačno tri puta 3+ barem tri puta<br />
 24. 24. Coverage kriva<br />
 25. 25. Udeo publike<br />Udeo kanala ili publike<br />Ovo je procenat publike koji gleda određeni TV kanal u poređenju sa svim TV kanalima koji se gledaju u bilo kom vremenksom intervalu. Zbirni učinak publike je uvek 100% iako broj gledalaca može da varira. <br />
 26. 26. Prirodna Raspodela,Gledanost Day Part-a<br />Prirodna raspodela gledanosti po svim TV kanalima <br />prosečan udeo publike TV kanala u bilo kom vremenskom periodu<br />Day Part – specifični vremenski okvir u toku dana <br />Primer<br />Prirodna raspodela gledanosti po day part-ovima – prosečan udeo gledanosti TV kanala u bilo kom day part-u <br />
 27. 27. Da li je moguće da se dostigne SOV od 100%, dok <br /> je SOS 20%?<br />Udeo u potrošnji, Udeo u gledanosti<br />Udeo u potrošnji (SOS)<br />Učešće određenog brand-a ili oglašivača izraženog kao procenat celog definisanog tržišta ili segmenta tržišta u određenom vremenskom periodu. <br />Vrednosti se definišu u odnosu na potrošnju.<br />Udeo u gledanosti (SOV)<br /> Učešće određenog brand-a ili oglašivača izraženog kao procenat celog definisanog tržišta ili segmenta tržišta u određenom vremenskom periodu. <br /> Vrednosti se defninšu u odnosu na rating (GRP).<br />Da, zato što se SOV bazira na TV reklamiranju. Dakle, ako dva oglašivača koriste rezličiti medijski miks, moguće je da dve cifre ne budu slične jedna drugoj.<br />
 28. 28. Koliko GRP-jeva nam je potrebno da bi ostvarili 30% SOV u svakoj od kategorija?<br />
 29. 29. Sezonalitet, Advertising weights,Miks kanala, Day part miks<br />Sezonalitet– u zavisnosti od vrste proizvoda, njegovog životnog ciklusa i potrošnje određujemo u kojim mesecima ili vremenskim uslovima treba da pružimo trajnu podršku našem brand-u<br />Advertising weights – nivo TRP-jeva potrebnih na mesečnom/nedeljnom nivou koji zavisi od vrste proizvoda, kategorije i medijskog okruženja<br />Miks kanala – distribucija TRP-jeva kroz kanale u našoj medijskoj strategiji<br />Day Part Mix– distribucija TRP-jeva po day part-ovima<br />
 30. 30. Dodatna tehnička terminoligija<br />Tehnička pokrivenst (penetracija) – procenat ljudi koji su tehnički i mogućnosti sa primaju signal određene TV stanice<br />Tiraž – broj štampanih kopija novina ili magazina<br /> Lica / lokacije – OOH površine<br />UC – (User Click) – brojjedinstvenihkorisnikakojisunačiniliprviklik<br />CTR – (Click Through Rate) – koeficijentkojipokazujeodnosbrojaimpresija (prikazabanera) i brojaklikova<br />
 31. 31. HVALA NA PAŽNJI<br />

×