Çdo fëmijë ka nevojë për familje - UNICEF Crna Gora (2013) - Albanian version

432 views
389 views

Published on

Shërbimi foster është lloj i përkohshëm i mbrojtjes së fëmijës që nuk e ka përkujdesjen adekuate të prindërve. Familja foster kujdeset për fëmijën, për shëndetin e tij, edukimin dhe arsimimin, duke i ofruar ngrohtësinë tejet të nevojshme të shtëpisë familjare.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
432
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
186
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Çdo fëmijë ka nevojë për familje - UNICEF Crna Gora (2013) - Albanian version

  1. 1. Për më shumë informacione se si të bëheni një foster1 , vizitoni qendrën më të afërt për punë sociale. Udhërrëfyesi për fosterë potencial mund të shkarkohet në adresën e internetit: www.mrs.gov.me/ministarstvo 1 Foster: Person që kujdeset për të tjerët: Nëse dëshironi që zemrën dhe shtëpinë e vet tʼa hapni për fëmijë, familja e të cilit momentalisht nuk mund të përkujdeset për të, drejtojuni qendrës më të afërt për punë sociale. Orari i punës i qendrës për punë sociale dhe i shërbimeve rajonale është prej orës 08 deri në 16:00. Qendra për punë sociale-Podgoricë: tel: 020 230570, email: jucsr@t-com.me Shërbimi rajonal Cetinë: tel: 041 231890, email: socijalnoct@t-com.me Shërbimi rajonal Danilovgrad: tel: 020 812584, email: csrdanilovgrad@t-com.me Shërbimi rajonal Kolashin: tel: 020 865645, email: csrkol@t-com.me Shërbimi rajonal për komunat Nikshiq, Pluzhina e Shavnik: tel: 040 215207, email: csrniksic@t-com.me Shërbimi rajonal për komunat Plevla dhe Zhablak: tel: 052 301265, email: csrpv@t-com.me Shërbimi rajonal Bijello Pole: tel: 050 431481, email: csrbp@t-com.me Shërbimi rajonal Mojkovac: tel: 050 472101, email: csrmojkovac@t-com.me Qendra për punë sociale-Tivar; tel: 030 313336, email: csrbar@t-com.me Qendra për punë sociale-Ulqin: tel: 030 412 205, email: csrul@t-com.me Qendra për punë sociale-Berane: tel: 051 230128, email: cen.soc.rad@t-com.me Shërbimi rajonal Andrijevica: tel: 051 230920, email: csr.an@t-com.me Qendra për punë sociale-Kotor; tel: 032 322622, email: czsrkotor@t-com.me Shërbimi rajonal Tivat: tel: 032 674646, email: csrtivat@t-com.me Shërbimi rajonal Budva: tel: 033 452887, email: czsrbudva@t-com.me Shërbimi rajonal Andrijevica: tel: 051 230920, email: csr.an@t-com.me Qendra për punë sociale-Rozhajë; tel: 051 271009, email: csrrozaje@t-com.me Qendra për punë sociale-Plavë; tel: 051 255 075, email: centarsocradplav@t-com.me Qendra për punë sociale-Herceg Novi; tel: 031 322578, email: csrhn@t-com.me ÇDO FËMIJË KA NEVOJË PËR FAMILJE Këtë projekt e ka financuar Bashkimi Evropian. Kjo fletushkë është punuar me ndihmën e Bashkimit Evropian. Përmbajtja e saj është në përgjegjësi ekskluzive të autorit. Fotografia:©UNICEFMaliiZi/DuškoMiljanić Fotografia:©UNICEFMaliiZi/DuškoMiljanić
  2. 2. ÇKA NËNKUPTOJMË ME SHËRBIMIN FOSTER? Shërbimi foster është lloj i përkohshëm i mbrojtjes së fëmijës që nuk e ka përkujdesjen adekuate të prindërve. Familja foster kujdeset për fëmijën, për shëndetin e tij, edukimin dhe arsimimin, duke i ofruar ngrohtësinë tejet të nevojshme të shtëpisë familjare. Zhvillimi i gëzueshëm i fëmijës nënkupton ambient të ngrohtë familjar i cili më së miri stimulon zhvillimin pozitiv fizik, mendor dhe emocional. As institucionet më kushte më të mira, me personel tejet të përkushtuar nuk mund t’i ofrojnë fëmijës dashurinë dhe kujdesin që mund t’ua ofrojnë prindërit. Çdo fëmijë ka nevojë për familje. Shërbimi foster nuk është çka edhe adoptimi. Për dallim nga adoptimi, tek i cili krijohet lidhja e njëjtë me atë që është midis prindërve dhe fëmijës, shërbimi foster pikë së pari paraqet lloj të përkohshëm të përkujdesjes së fëmijës, në periudhën derisa familja e tij të rehabilitohet ose deri sa të gjendet adoptuesi. Shteti siguron kompensimin për shërbimin foster dhe për qëndrimin e fëmijës në familjen foster. KUSH MUND TË JETË NJË FOSTER? Foster mund të jetë personi që ka dëshirë dhe mundësi që fëmijës t’i sigurojë kushte për jetesë, të domosdoshme për rritje dhe zhvillim normal. Qendra për punë sociale bënë vlerësimin dhe zgjidhjen e një fosteri në pajtim me ligjet ekzistuese. Me atë rast vlerësohet kapaciteti i familjes për përkujdesjen e fëmijës-motivimi dhe ndjeshmëria e fosterëve potencial, harmonia në raportet brenda familjes si dhe minimumi i kushteve të nevojshme ekonomiko-sociale për pranim të fëmijës. SI TË BËHESH FOSTER? Familjet të cilat kanë dëshirë dhe mundësi për t’i ndihmuar fëmijës që ka mbetur pa përkujdesje familjare, duhet t’a parashtrojnë kërkesën për pranim të fëmijës për shërbime foster, qendrës së autorizuar për punë sociale. Ekipi profesionist i qendrës do të vlerësojë përshtatshmërinë e familjes së interesuar, kurse familjet që i plotësojnë kushtet e parapara me ligj, do të fitojnë licencat për ushtrim të shërbimit foster. Në bazë të vlerësimit të nevojave individuale të fëmijës dhe kapaciteteve të familjes së caktuar foster, qendra për punë sociale do të përcaktojë se cilit fëmijë i konvenon cila familje. Me rëndësi të veçantë është që të gjithë anëtarët e familjes së ardhshme foster të jenë të përgatitur për ardhjen e fëmijës, në mënyrë që ai lehtësisht të mund të adaptohet për të jetuar në ambient të ri familjar. Familja foster është e obliguar që të kultivojë raportet midis fëmijës dhe familjes së tij biologjike, në mënyrë që të lehtësohet kthimi i fëmijës kur për këtë të krijohen kushtet, dhe nëse ata është në interesin më të mirë të fëmijës. PËRKRAHJA FAMILJEVE FOSTER Me qëllim të forcimit të kapaciteteve të familjes foster, në mënyrë që të kenë mundësi që të përkujdesen sa më mirë për fëmijën, është e nevojshme që t’u sigurohet përkrahja. Kjo përkrahje përfshinë punën këshillëdhënëse me familjen foster dhe fëmijën, trajnimin në vazhdimësi, para, gjatë dhe pas vendosjes së fëmijës në familjen e re (edukimi i fëmijës, arritja e aftësive jetësore, shkollimi, projektimi i aktiviteteve ditore të fëmijës, menaxhimi i buxhetit), si dhe përkrahja materiale nga qeveria. CILAT JANË PËRGJEGJËSITË E NJË FOSTERI? Një foster ka përgjegjësi të kujdeset për shëndetin, sigurinë, zhvillimin dhe arsimimin e fëmijës, si edhe për ofrim të përkrahjes që fëmija të arrijë aftësitë e nevojshme për një jetë të suksesshme të pavarur. Identiteti i fëmijës dhe raportet me familjen e tij biologjike duhet të kultivohen dhe të ruhen gjatë gjithë kohës sa fëmija të jetë nën shërbimin foster. PËR SE TË BËHESH NJË FOSTER? DUKE FALENDERUAR JU, SË PAKU NJË FËMIJË, TË CILIT I ËSHTË MOHUAR PËRKUJDESJA FAMILJARE, DO TË MUND TË JETOJË NË AMBIENTIN E NGROHTË FAMILJAR DHE TË RRITET MË I SHËNDETSHËM DHE MË I LUMTUR. ME DASHURINË, DURIMIN DHE PËRKRAHJEN TUAJ, SË PAKU NJË FËMIJË DO TË FITOJË RASTIN PËR TË PASUR MUNDËSI TË BARABARTA DHE TË ZHVILLOHET SI ÇDO FËMIJË TJETËR. JU DO TË FISNIKONI JETËN TUAJ DHE TË FAMILJES SUAJ, DO TË BËNI VEPËR HUMANE DHE DO TË FITONI MIQËSINË E FËMIJËS DHE TË FAMILJES, TË CILËVE PËRKRAHJA JUAJ ËSHTË MË SE E NEVOJSHME DHE E VLEFSHME. Fotografia: © UNICEF Mali i Zi/Duško Miljanić

×