Nasilje nad djecom u Crnoj Gori - Najvažniji nalazi

 • 197 views
Uploaded on

Nasilje nad djecom u Crnoj Gori …

Nasilje nad djecom u Crnoj Gori
Istraživanje o znanju, stavovima i ponašanju, 2013
Najvažniji nalazi

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
197
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. - Nasilje nad djecom u Crnoj Gori - Istraživanje o znanju, stavovima i ponašanju, 2013 - Najvažniji nalazi - UNICEF Crna Gora
 • 2. Metodologija 2 • Istraživanje realizovao: Ipsos • Terenska anketa (F2F) u periodu od 20. do 27. maja 2013. godine • Populacija uzorka: ispitanici starosti 18 i više godina, reprezentativan uzorak za Crnu Goru • Veličina uzorka: 1000 ispitanika • Tip uzorka: slučajni, dvoetapni, stratifikovani uzorak • Stratifikacija na osnovu:  Tipa naselja – urbano/ ruralno  Geografsko-ekonomskih regiona
 • 3. Vaspitanje djece u Crnoj Gori 3 - Preovladava mišljenje da je trenutno vaspitanje u Crnoj Gori blago i liberalno (63%), ali da bi ga trebalo pooštriti, bududi da je za 42% stanovništva takav odnos prema djeci previše blag. - 40% građana vjeruje da je tradicionalni, strogi metod vaspitanja najbolji.63% 31% 6% Kakvo je vapitanje u Crnoj Gori? Da li biste rekli da je ono prije strogo i autoritarno ili je blago i liberalno? Blago i liberalno Strogo i autoritarno Ne zna/ odbija
 • 4. Vaspitanje djece - često korišdene metode i postupci 4 77% 76% 68% 60% 59% 56% 53% 50% 48% 36% 29% 20% 33% 65% 84% 73% 91% 21% 9% 14% 10% 32% 9% 13% Vika Upozorenja Nagrađivanje Kažnjavanje tako što se dijetetu privremeno ukidaju neke povlastice ili zadovoljstva Objašnjavanje djetetu kroz razgovor o posljedicama njegovog ponašanja Prijetnje Pružanje podrške djetetu i pokazivanje razumijevanja čak i ako dijete pogriješi Batine Ucjena Kažnjavanje tako što se dijetetu zabranjuje kontakt sa drugom djecom na određeni period Kažnjavanje tako što se dijete ignoriše i sa njim se ne razgovara Uskradivanje u hrani, odjedi, finansijskim sredstavima Crna Gora Ja lično
 • 5. 5 Vaspitanje djece – fizičko kažnjavanje - Za 41% populacije fizička kazna je potpuno neprihvatljiva, dok 53% misli da je ona ipak ponekad opravdana, a ukoliko se primjenjuje trebalo bi to činiti do uzrasta od 10, eventualno 15 godina. - Ovakav stav prema fizičkoj kazni može se objasniti sopstvenim iskustvom bududi da polovina ispitanika smatra da je neka od fizičkih kazni u djetnjstvu imala pozitivan uticaj na njih. 41% 3% 53% 3% Da li je opravdano tudi dijete? Nije opravdano ni u jednoj situaciji To je jedna od djelotvornijih metoda vaspitanja djece Postoje situacije u kojima je opravdano tudi dijete Ne zna/ odbija
 • 6. 6 Nasilje u porodici – postupci nasilja, roditelji i djeca - Za neke od pomenutih oblika ponašanja vjeruje se da su podjednako prisutni kod oba roditelja. - Vedina tih ponašanja kao što su seksualno zlostavljanje, zapostavljanje, odbaci vanje, udaranje, češde se smatraju tipičnim za očeve. - Majke su nešto češde vezivane za narušavanje privatnosti, ucjenjivanje i udaranje po zadnjici. - Vedina populacije bez obzira na pol, kao nasilnike vidi očeve. 93 87 87 74 64 64 62 49 49 34 31 26 2 8 7 14 19 20 21 26 19 19 15 19 0 20 40 60 80 100 Seksualno zlostavljanje Zanemarivanje djeteta Odbacivanje, odnosno emocionalno neprihvatanje djeteta Vrijeđanje djeteta Ucjenjivanje djeteta Batine Grubo zadiranje u privatnost djeteta Prijetnje Šamar Udarac prutom Vikanje na dijete Udarac rukom po zadnjici Da li se slijededi postupci mogu podvesti pod nasilje nad decom? Da Ponekad
 • 7. Nasilje u porodici – stavovi prema nasilju u porodici 7 Koliko se slažete sa sljededim tvrdnjama?  Vedine građana Crne Gore smatra da je država dužna da reaguje u slučajevima nasilja, i da odnos roditelja prema djeci nije privatna stvar ved da o tome mora i društvo da vodi računa.  I pored ovakvih dominantnih stavova u društvu, smatra se da društvo ne osuđuje u dovoljnoj mjeri nasilje u porodici. 13 16 18 63 72 82 81 78 35 26 Nasiljeuporodicinijeudovoljnojmjeriosuđivanoodstrane društva Podržavamzakoneunekimdržavamagdepolicijamože privestiroditeljekojifizičkikažnjavajusvojedijete Državabitrebalodamnogooštrijeregulišefizičkokažnjavanje kaovaspitnumjerunegoštototrenutnočini Kakoseunekojporodicipostupasadjecomtičesesamote porodice,inijeninadržavininapojedincudaseutomiješa. Svakiroditeljimapravadaodlučikakodepostupatisasvojim djetetom,makartouključivaloinasilnedisciplinskemjere Neslažese(Ocene1+2) Slažese(Ocene3+4)
 • 8. 8 Seksualno zlostavljanje - prisutnost seksualnog zlostavljanja nad djecom u Crnoj Gori Koliko je po vašem mišljenju seksualno zlostavljanje nad djecom prisutno u Crnoj Gori? - Gotovo svaki deseti građanin Crne Gore poznaje dijete ili odraslu osobu koja je kao dijete bila žrtva seksualnog zlostavljanja. - Svijest o prisutnosti seksualnog zlostavljanja u Crnoj Gori je niska: svega 30% populacije priznaje da ovaj problem postoji. 8% 46% 54% 30% 26% 5% 16% Uopšte nije prisutno Uglavnom nije prisutno TOTAL NIJE PRISUTNO TOTAL PRISUTNO JE Uglavnom jeste prisutno Veoma je prisutno Ne zna/Odbija
 • 9. 9 Seksualno zlostavljanje - izvršioci i žrtve seksualnog zlostavljanja  Dominira mišljenje da seksualno nasilje nad djecom vrše odrasle osobe, a vedi procenat ispitanika veruje da su u pitanju djetetu poznate osobe (52%) prije nego nepoznate (21%).  Ispitanici smatraju da su djevojčice (64%) generalno češde žrtve ovog oblika nasilja, dok svega 3% građana veruje da su to dječaci. 64% 3% 25% 8% U slučajevima kada se dođe do seksualnog zlostavljanja da li su češde žrtve djevojčice ili dječaci, ili su i jedni i drugi podjednako često žrtve seksualnog nasilja? Djevojčice Dječaci Podjednako Ne zna/ odbija
 • 10. 10 Seksualno zlostavljanje – prijavljivanje seksualnog nasilja nad djetetom - Kada bi saznali za slučaj seksualnog zlostavljanja djeteta gotovo svi građani Crne Gore bi ga prijavili i to uglavnom policiji (86%) ili centru za socijalni rad (35%). 93% 5% 2% Ukoliko biste saznali za slučaj seksualnog nasilja nad djetetom, da li biste taj slučaj prijavili? Da Ne Ne zna/ odbija
 • 11. 11 Koji se sve postupci i ponašanja mogu smatrati nasiljem u školi? Vršnjačko nasilje – vrste nasilja u školi 82% 67% 63% 54% Fizičko: guranje, udaranje, fizičko sputavanje, zatvaranje u neki prostor, itd. Psihološko: ucjenjivanje, prijetedi pogledi i pradenje, krađa i bacanje stvari, itd. Verbalno: dobacivanje, izrugivanje, zadirkivanje, omalovažavanje, prijetnje, itd. Socijalno: izbjegavanje, ignorisanje, ogovaranje i širenje tračeva, isključivanje iz društva, itd.,
 • 12. 12 Vršnjačko nasilje – konkretni primjeri vršnjačkog nasilja - Svaki tredi građanin Crne Gore zna neko dijete koje je bilo žrtva nasilja u školi. - Vedina građana smatra da postoje određene grupe djece koje su češde žrtve vršnjačkog nasilja, a to su najčešde pripadnici ugroženih grupa: siromašni, sa smetnjama u razvoju, nacionalne manjine, kao i oni fizički slabiji. - Dječaci su češde žrtve vršnjačkog nasilja u školi (35%) u poređenju sa djevojčicama (25%), dok 39% ispitanika smatra da su podjednako izloženi vršnjačkom nasilju. 33% 67% Da li znate za neki konkretan slučaj, konkretno dijete koje je bilo izloženo nasilju u školi? Da Ne
 • 13. 13 Vršnjačko nasilje – ko najčešde vrši nasilje nad djecom u školi? Ko su najčešde djeca koja vrše nasilje nad drugom djecom? -Velika vedina ispitanika (92%) vjeruje da su najčešdi nasilnici u školi druga djeca, odnosno vršnjaci ili učenici starijih razreda. - Nasilnici su: stariji dječaci, djeca/dječaci iz problematičnih porodica... 13% 12% 12% 11% 9% 9% 8% 8% 6% 4% Stariji dječaci Djeca iz problematičnih/ nestabilnih porodica Nevaspitana djeca Dječaci iz problematičnih/ nestabilnih porodica Djeca iz bogatih porodica Dječaci Dječaci iz bogatijih porodica Dječaci u pubertetu/ tinejdžeri Starija djeca/ viši razredi/ srednjoškolci Djeca iz nasilnih porodica/ zlostavljana djeca
 • 14. 14 Vršnjačko nasilje – stavovi prema ponašanju nastavnika - Iskustva građana ukazuju da ponašanje nastavnika u školama u Crnoj Gori nije zasnovano isključivo na poštovanju i uvažavanju učenika, ved da se barem ponekad primenjuju i vikanje, vrijeđanje i udaranje učenika, od čega je najučestalije vikanje. - 28% ispitanika veruje da „nastavnici u određenim situacijama moraju upotrebljavati metode poput vikanja na učenike, kažnjavanja pa čak i vrijeđanja i udaranja, kako bi ih smirili ili naučili nečemu“ 28% 68% 4% Koji od ova dva stava je bliži Vašem? Nastavnici u određenim situacijama moraju upotrebljavati metode poput vikanja na učenike, kažnjavanja pa čak i vrijeđanja i udaranja, kako bi ih smirili ili naučili nečemu Takva ponašanja nastavnika su potpuno neprihvatljiva i nemaju nikakvih pozitivnih efekata na učenike Ne zna/ odbija
 • 15. Djeca u sukobu sa zakonom - efikasnost rešenja za pomod djeci koja su u sukobu sa zakonom 15 - Faktori koji se najčešde vide kao glavni uzročnici dolaska djeteta u sukob sa zakonom su: problemi u porodici (47%) poput razvoda, smrti, alkoholizma, nasilja i sl.; i propusti u vaspitnju (20%). - Najefikasnija mjera za rad sa ovom grupom djece smatra se neki vid terapeutskog rada odnosno psihološke pomodi: stručno i radno osposobljavanje, bavljenje sportom ili nekom kreativnom djelatnošdu, uključivanje u rad neke humanitarne organizacije ili obavaljanje društveno korisnog rada, porodična terapija, individualna ili grupna psihoterapija. 4 7 8 11 20 33 49 83 70 66 59 43 35 24 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Stručno i radno osposobljavanje, bavljenje sportom ili nekom kreativnom djelatnošdu Uključivanje u rad neke humanitarne organizacije ili obavaljanje društveno korisnog rada Porodična terapija Individualna ili grupna psihoterapija Pomirenje sa oštedenim/ žrtvom Pritvaranje, upudivanje na izržavanje zatvorske kazne, odnosno upudivanje u dom/ ustanovu za djecu/ maloljetnike u sukobu sa zakonom Izmještanje iz primarne porodice u hraniteljsku porodicu Postoje različiti stavovi o tome koji je najbolji način da se pruži pomod djetetu koje je došlo u sukob sa zakonom. Molim vas da ocjenite u kojoj mjeri bi svako od rješenja bilo efikasno? Ne bi bilo efikasno (ocjene 1+2) Bilo bi efikasno (ocjene 4+5)
 • 16. Otkrivanje nasilja i kažnjavanje – koje vrste nasilja je najlakše/ najteže otkriti? 16 - Najlakše je otkriti fizičke oblike nasilja, dok je najteže detektovati slučajeve mentalnog i seksualnog nasilja. 35% 25% 7% 5% 1% 1% 2% 23% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Psihičko nasilje Seksualno nasilje Nasilje u porodici Verbalno nasilje Vršnjačko nasilje Fizičko nasilje Drugo Ne zna/ odbija Vrste nasilja koje je najteže otkriti
 • 17. 17 Otkrivanje nasilja i kažnjavanje – reakcija države i društva u slučajevima nasilja na djecom - Veliki broj aktera se prepoznaje kao odgovorni za sprečavanje nasilja nad djecom, prije svega policija, centar za socijalni rad, roditelji, školski sistem, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, sudstvo i tužilaštvo. - Dominantan stav je da država i društvo ne reaguju adekvatno u slučajevima nasilja nad djecom (66%). 26% 66% 8% Da li mislite da država i društvo adekvatno reaguju u slučajevima nasilja na djecom? Da Ne Ne zna/ odbija
 • 18. 18 Otkrivanje nasilja i kažnjavanje – prijavljivanje nasilja nad djecom -Gotovo svaki građanin Crne Gore (95%) bi prijavio slučaj nasilja nad decom ukoliko bi za njega saznao. - Institucije kojima bi se obratili su prije svih policija (86%) i centar za socijalni rad (43%). 95% 2% 3% Da li biste prijavili nasilje nad djecom? Da Ne Ne zna/ odbija
 • 19. 19 Otkrivanje nasilja i kažnjavanje – upoznatost sa 24-časovnim dežurstvom centara za socijalni rad za hitne slučajeve - Manje od polovine ispitanika (44%) zna da u centrima za socijalni rad postoje 24-časovna dežurstva i telefon na koji se mogu prijaviti slučajevi nasilja u porodici i nad djecom. 44% 56% Da li ste upoznati sa činjenicom da u centrima za socijalni rad postoje 24-časovna dežurtstva i telefon na koji možete prijaviti slučajeve nasilja u porodici i uopšte nasilja nad djecom, čak i anonimno? Da Ne