Voices of Youth BiH - Key findings 2012

719 views

Published on

Published in: Self Improvement
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
719
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Voices of Youth BiH - Key findings 2012

 1. 1. GLASOVI MLADIH 2012 – Glavni nalaziVOICES OF YOUTH 2012 – Key findings Pripremljeno/Prepared by: Envesa Hodžić-Kovač UN RC ured/UN RC Office, oktobar/October 2012
 2. 2. About research/O istraživanju• Fieldwork conducted in the period • Terenski dio istraživanja odrađen December 2011 - January 2012 decembar 2011./ januar 2012.• Sample size: 2,360 respondents from • Uzorak: 2.360 ispitanika od 15 do 30 15 to 30 years of age godina – 2,008 youth (general population) – 2.008 mladi (opšta populacija) – 352 youth (vulnerable categories) – 352 mladi (ugrožene kategorije) • 100 youth with special needs • 100 sa posebnim potrebama • 100 youth without parental care • 100 bez roditeljskog staranja • 88 Roma youth • 88 Romi • 65 youth returnees • 65 povratnici• Topics covered through research: • Teme pokrivene istraživanjem: – Education – Obrazovanje – Employment and labour market – Zapošljavanje i tržište rada – Social protection – Socijalna zaštita – Living standards – Životni standard – Participation – Učešde – Future – Bududnost
 3. 3. About research/O istraživanju• Goal 1: collect data on the • Cilj 1: prikupiti datu o attitudes, opinions, perceptions and stavovima, mišljenjima, percepcijama aspirations of young people to assist i željama mladih ljudi kao podlogu za in the creation of more youth stvaranje adekvatnijih politika za sensitive policies mlade• Goal 2: detect any changes in the attitudes and opinions amongst • Cilj 2: uočiti promjene u stavovima i young people in comparison to 2008 mišljenjima kod mladih ljudi u (similar survey conducted for GTZ) odnosu na 2008. godinu (slično istraživanje sprovedeno za GTZ)• Goal 3: identify any differences in responses of general youth • Cilj 3: uočiti razlike u odgovorima population and those from mladih iz opšte populacije i mladih iz vulnerable categories ugroženih kategorija
 4. 4. Profile of respondents/Profil ispitanika• Average age: 22 years • Prosječna dob: 22 godine• Every fourth is employed (28%) • Svaki četvrti je zaposlen (28%)• Every fourth is married (26.3%) • Svaki četvrti je oženjen (26,3%)• Every fifth has children (21.4%) • Svaki peti ima djecu (21,4%)• Most still live with parents (71.9%) • Vedina živi sa roditeljima (71,9%)• Every tenth has completed higher • Svaki deseti ima završeno više ili visoko education (14.1% vs. 9.9% in 2008) obrazovanje (14,1% vs. 9,9% u 2008.)• 3.3% without any formal education • 3,3% nema formalno obrazovanje• Three out of four find current living • Tri od četiri nalaze trenutni životni standard poor or mediocre (75%) standard lošim ili prosječnim (75%)• Most experienced decrease in living • Vedina je iskusila pad životnog standards in the last 3 years (87%) standarda u zadnje 3 godine (87%)• 99% believe they have no influence • 99% vjeruje da nema nikakav utjecaj on key decisions in political or non- na odluke u političkim i nevladinim governmental organisations organizacijama• 38% would leve the country for good • 38% bi zauvijek napustili zemlju ako bi if given an opportunity im se ukazala prilika
 5. 5. Views on education/ Stavovi o obrazovanju 2008 2011/2012Education will not help me gain employment 60% 79%Obrazovanje mi nede omoguditi zaposlenjeKnowledge of English Language 64% 76%Znanje engleskog jezikaNo voluntary activities in school 60% 84%Nema volonterskih aktivnosti u školiNo practical experience offered in school 48% 52%Nema praktične nastave u školiNot involved in non-formal education 64% 75%Neuključenost u neformalnom obrazovanjuScope of the curricula is too extensive 33.6% 28.6%Preopširan nastavni planLack of practical application of knowledge 18.1% 27.2%Nedostatak praktične primjene stečenog znanjaLack of scolarship grants and loans 13.7% 14.5%Nedovoljno stipendija i grantova
 6. 6. Education attainment of respondents/ Stečeno obrazovanje ispitanika No 4 years of Completed Secondary Secondary primary primary primary education education education education education (3 years) (4 years) Bez 4 razreda Završena Srednja Srednja škola osnovne osnovne osnovna škola (četvero- škole škole škola (trogodišnja) godišnja) All respondents 2.0 1.3 6.4 25.4 48.9 Svi ispitaniciRoma 34.2 20.5 24.7 17.8 2.7RomiYouth without paretnal care .0 .0 9.8 37.7 49.2Mladi bez roditeljskog staranjaYouth with special needs 8.9 2.5 26.6 34.2 26.6Mladi sa posebnim potrebamaReturnees .0 .0 7.0 41.9 44.2Povratnici
 7. 7. Education attainment of respondents/ Stečeno obrazovanje ispitanika Completed higher education Completed university degree (2 years) or masters Završena dvogodišnja viša Završen fakultet ili magisterij škola All respondents 2.7 11.4* Svi ispitaniciRoma .0 .0RomiYouth without paretnal care 1.6 .0Mladi bez roditeljskog staranjaYouth with special needs 1.3 .0Mladi sa posebnim potrebamaReturnees 4.7 .0Povratnici*8.1% male and 14.7% female / 8.1% muškaraca i 14.7% žena Familiar with the concept of lifelong learning 56.7% Upoznati sa konceptom cjeloživotnog učenja Ready for career change 51.2% Spremno za promjenu profesije
 8. 8. Labour market / Tržište rada 2008 2011/2012Number of months job searching after completed school 11 16Broj mjeseci u traženju posla nakon školovanjaNo need for additional skills for work than ones I already posessNe postoji potreba za dodatnim vještinama za posao od onih 43% 95%koje posjedujemI am in permanent employment 50% 55%Imam ugovor o radu na neodređen periodI am in temporary employment 18% 27%Imam ugovor o radu na određen periodEmployer pays salary on regular basis 81% 89%Poslodavac redovno upladuje platuEmployer pays contributions on regular basis 64% 78%Poslodavac redovno upladuje doprinoseEmployment in own profession 37% 50%Zaposlenost u vlastitoj struciMinimal monthly wage prepared to work for 467KM 614KMMinimalna plata za koju sam spreman/spremna raditi
 9. 9. Unemployment/ Nezaposlenost 2008 2011/2012Active in job searching 23% 35%Aktivni u traženju poslaAverage period of unemployment (months) 36 26Prosječan period nezaposlenosti (mjeseci)Registered as unemployed with employment centre 35% 58%Registrovani kao nezaposleni na birou za zapošljavanjePrefers employment in trade, hospitality, turism, transport 48% 59%Preferira posao u trgovini, ugostiteljstvu, turizmu, prometuYouth that have heard of cases of bribery for a job in public sectorMladi koji su čuli za slučajeve podmidivanja za radno mjesto u 74% 96%javnoj administraciji...heard of cases of bribery for a job in private sector 74% 93%... čuli za slučajeve podmidivanja za radno mjesto u priv. sektoruFamiliar with some government programme for employment 19% 27%Upoznati sa nekim od vladinih programa za zapošljavanjeBeneficiaries of government programme for employment 5% 8%Korisnici nekog od vladinih programa za zapošljavanje
 10. 10. Labour market and vulnerable groups/ Tržište rada i ranjive grupe I posses all Active in In In skills required job permanent temporary for job Employed searching employment employment Imam sva Zaposleni Aktivni u Zaposlen na Zaposlen na znanja za traženju neodređeno određeno obavljanje posla poslaAll respondents 22.6 55.2 26.9 32.4 55.0Svi ispitaniciRoma 7.1 57.1 14.3 26.0 27.3RomiYouth without paretnal care 25.0 71.4 14.3 28.9 56.8Mladi bez roditeljskog staranjaYouth with special needs 10.0 20.0 50.0 11.0 34.0Mladi sa posebnim potrebamaReturnees 15.4 60.0 .0 40.0 40.0Povratnici
 11. 11. Economic status/ Ekonomski status 2008 2011/2012Do not contribute to household budget on a regular basis 53.3% 61.7%Ne doprinosi redovno kudnom budžetuAverage disposable monthly amount 236KM 232KMProsječan mjesečni iznos na raspolaganjuRecepient of a scholarship 3.9% 4.3%Prima stipendijuAverage amount of scholarship 317KM 167KMProsječan iznos stipendijeRecepient of social welfare 2% 6.7%Prima socijalnu pomodVisited centre for social work to obtain information - 6.5%Posjeta centru za socijalni rad za informacijeManage to save some money every month 0% 12.5%Uspiju uštedjeti nešto novca svaki mjesecPosesses a loan - 9%Ima kredit
 12. 12. Income and vulnerable groups/ Primanja i ranjive grupe Contributes Income regularly to Income Income from from Income from h. budget from agriculture pensions social benefits Doprinose salary Primanja od Primanja Primanja od redovno Primanja polj. dobra od socijalne zaštite kudnom od plate penzija budžetuAll respondents 22.2 76.1 22.4 16.5 6.1Svi ispitaniciRoma 17.2 32.3 13.1 2.0 24.2RomiYouth without paretnal care 37.5 40.9 9.1 31.8 30.7Mladi bez roditeljskog staranjaYouth with special needs 37.0 56.0 8.0 36.0 64.0Mladi sa posebnim potrebamaReturnees 10.8 66.2 40.0 27.7 1.5Povratnici
 13. 13. Participation/ Učešde 2008 2011/2012Not interested in politics 75% 83%Nisu zainteresovani za politikuSmall or no influence in school/faculty 80% 88%Mali / nikakav utjecaj u školi/na fakultetuSmall or no influence in family 61% 70%Mali / nikakav utjecaj u porodiciSmall or no influence in local community 89% 97%Mali / nikakav utjecaj u lokalnoj zajedniciSmall or no influence in political or non-gov. organisations 90% 99%Mali /nikakav utjecaj u političkim i nevladinim organizacijamaVoted during last elections 57% 60%*/**Glasali na prošlim izborima* 32% youth /mladi 18-21; 62% youth / mladi 22-25; 78% youth / mladi 26-30** 78% university educated youth / mladi sa završenim fakultetom; 59% youth with secondary education / mladi sa srednjom školom
 14. 14. Views on their future/ Razmišljanja o njihovoj bududnosti 2008 2011/2012Living standard will be the same or worse in the future 26% 43%Životni standard u bududnosti de biti isti ili goriWould leave the country for studies 43% 53%Napustili bi zemlju zbog studijaWould leave the country for temporary work 55% 66%Napustili bi zemlju zbog privremenog radaWould leave the country for marriage 34% 42%Napustili bi zemlju zbog ženidbe/udajeWould permanently settle abroad 46% 52%Stalno bi se nastanili u inostranstvuWould move abroad for a longer period, but would return 30% 43%Išli bi u inostranstvo na duže vrijeme, ali ne zauvijekWould move abroad for good 37% 38%Otišli bi u inostranstvo zauvijek
 15. 15. Future and vulnerable groups/ Bududnost i ranjive grupe Would Would move Would leave leave the abroad for a the country Would country longer Would move for permanently for period, but abroad for temporary settle studies would return good work abroad Napustili Išli bi u Otišli bi u Napustili bi Stalno bi se bi zemlju inostranstvo inostranstvo zemlju zbog nastanili u zbog na duže zauvijek privremenog inostranstvu studija vrijeme, ali rada ne zauvijekAll respondents 53.3 65.6 52.3 42.9 38.1Svi ispitaniciRoma 43.4 86.9 76.8 30.3 64.6RomiYouth without paretnal care 58.0 65.9 50.0 47.7 40.9Mladi bez roditeljskog staranjaYouth with special needs 17.0 25.0 31.0 26.0 23.0Mladi sa posebnim potrebamaReturnees 47.7 60.0 56.9 33.8 38.5Povratnici
 16. 16. Recommendations / Preporuke• Resolve the unemployment and • Riješiti problem nezaposlenosti i housing issues pertaining to youth. stambenog zbrinjavanja mladih.• Enable everyone to realise their right • Omoguditi svima da ostvare pravo na to primary education. osnovno obrazovanje.• Remove all obstacles to good quality • Ukinuti sve prepreke kvalitetnom education. obrazovanju.• Enable youth to gain experience of • Omoguditi internacionalna international education. obrazovna iskustva mladima.• Inform youth about the possibilities • Informisati mlade o mogudnostima for engagement in voluntary anagažovanja u volonterskim activities. aktivnostima.• Increase access to non-formal • Povedati pristup neformalnim education programmes. programima obrazovanja • Ohrabriti učešde mladih osoba u• Encourage youth participation in donošenju odluka. decision-making.
 17. 17. Recommendations / Preporuke• Protect vulnerable groups. • Zaštita vulnerabilnih grupa.• Protect the rights of workers. • Zaštita prava radnika.• Improve the quality of social • Poboljšati kvalitetu socijalne protection. zaštite.• Raise youth awareness about the • Podidi svijest mladih o advantages of political activity and prednostima političkog djelovanja activity within the nongovernmental kao i djelovanja u nevladinom sector. sektoru.• Strengthen the mechanisms for • Ojačati mehanizme zaštite od protection against human trafficking. trgovine sa ljudima.
 18. 18. THANK YOU FOR YOUR ATTENTION. HVALA NA PAŽNJI. 

×