• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Khalifah 1 muawiyah b. abi sufyan
 

Khalifah 1 muawiyah b. abi sufyan

on

 • 5,486 views

 

Statistics

Views

Total Views
5,486
Views on SlideShare
5,474
Embed Views
12

Actions

Likes
2
Downloads
120
Comments
0

2 Embeds 12

http://www.slideshare.net 11
http://webcache.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Khalifah 1 muawiyah b. abi sufyan Khalifah 1 muawiyah b. abi sufyan Presentation Transcript

  • KERAJAAN BANI UMAIYAH
   KHALIFAH MUAWIYAH BIN ABI SUFYAN
  • RIWAYAT HIDUP
   Nama
   Keturunan
   Tarikhlahir & wafatnya
   Bilabeliaumemeluk Islam
   Tugas-tugasbeliau
  • Namabeliau
   Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umaiyah bin AbdiManaf
   ( MUAWIYAH 1 )
   KhalifahpertamaKerajaanBaniUmaiyah
  • Keturunan
   BertemuketurunanMuawiyahdenganNabi Muhammad padaAbdiManaf
  • Tarikhlahir & wafatnya
   Muawiyahdiperanakkanpada 15 tahunsebelumhijrahdanwafatbulanRejabtahun 60 hijrahdiDamsyik
  • Bilabeliaumemeluk Islam
   Beliaumemeluk Islam padaumur 23 tahunketikapenaklukanMakkah
  • Tugas-tugasbeliau
   1. Padazamannabi, beliaudilantikmenjadipenuliswahyu
   2. PadazamanSayyidina Abu Bakar, bagindadilantiksebagaipenulis al-Quran
   3. Menjadipemimpinpeperanganketikamemerangitentera Rom diSyam
   4. KetikapemerintahanKhalifah Othman, beliaumemerintahkeseluruhannegeriSyam
  • LantikanMuawiyah :
   Tidakdisetujuiorangramai
   DisetujuipendudukSyamsahaja
   Disetujuiolehpenduduk Iraq denganbersyarat.
   PERLANTIKAN BELIAU MENJADI KHALIFAH
   • TercetusnyaperebutankuasaantaragolonganSyiah, khawarijdanMuawiyah
   • Keadaantersebut, MuawiyahmenjadikanhakkhalifahitusebagaipusakadantelahmelantikanaknyaYazid bin Muawiyah
   • Cara perlantikantersebutmenjadidasarbagipemerintahankerajaanBaniUmaiyah
  • PEPERANGAN & PENAKLUKAN DIZAMAN MUAWIYAH
  • SERANGAN TERHADAP KOTA CONSTATINOPLE
   TenteraMuawiyah
   Tentera Rom
   VS
   Menyerangkepintugerbang Kota Constantinople
   48 Hijrah
   Tentera Rom membalasdenganseranganapi
  • PEMBUKAAN KOTA QAIRAWANI
   • Dijadikanmarkastentera
   • Beberapabangunantelahdidirikan
   • Sebuahmasjid yang indahjugatelahdidirikan
   50 hijrah
  • MUAWIYAH MANGKAT
   MangkatpadaRejab 60 Hijrah
   Damsyik
   • MelantikanaknyaYazidmelaluiwasiat.
   • MenyampaikanwasiatmelaluisahabatnyaDahhaq bin Qaisdan Muslim bin Aqabah
  • JASA – JASA KHALIFAH
   Mengadakanperkhidmatan pos secarameluas
   MengadakanJabatanPerang
   MengadakanJabatan Cap Mohor
   Mengadakanbenderarasmikerajaanberwarnaputih
  • Membinaistanauntukpersemayaman yang dikawalketatolehpengawal
   Menyediakanpengawalperibadiketikakeluarbertugas
   Menyediakantempatsembahyangkhasdidalamistana yang dikawalrapi
   KhalifahMuawiyahkhalifahpertama yang menerimacara-carapemerintahan Rom