Аналітичний звіт з впровадження медіосвіти в Україні. 2014. Частина 1.

112 views

Published on

Звіт підготовлено Європейською дослідницькою організацією на замовлення Інтерньюз Нетворк в рамках Українського медійного проекту "У-Медіа", що реалізується за підтримки USAID.
Звіт надає інформацію про стан впровадження медіаосвіти (МО) в Україні. Зокрема, частина 1 містить результати опитування координаторів експерименту з МО з обласних інститутів післядипломної освіти, які проходили навчання та отримували методичну підтримку з боку партнеру проекту "У-Медіа" - Академії української преси (АУП).
Програма з провадження курсу медіаосвіти здійснювалась Академією української преси (АУП).

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
112
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Аналітичний звіт з впровадження медіосвіти в Україні. 2014. Частина 1.

 1. 1. Дослідження якості впровадження експерименту з медіаосвіти в середніх школах, педагогічних ВНЗ та педагогічних коледжах Аналітичний звіт за результатами телефонного опитування викладачів ОІППО ВИСНОВКИ  Всі опитані викладачі ОІППО (19 осіб), ѐкі прослухали курс з медіаосвіти/медіаграмотності (МО/МГ) в АУП, читаять лекції і проводѐть практичні занѐттѐ у своїх навчальних закладах. Кількість годин, присвѐчених МО/МГ здебільшого складаю 2-4 години1 длѐ всіх слухачів ОІППО. Близько 70% з них - різні за фахом вчителі загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв. У трьох з опитаних ОІППО (Київ, Чернівецька, Чернігівська області) викладаютьсѐ розгорнутий модуль з медіа грамотності (6-8 годин).  Длѐ проведеннѐ лекцій та практичних занѐть респонденти використовуять навчальні матеріали АУП, програми МОН, власні розробки (лекції, спецкурси, практичні завданнѐ, відеоігри). Власні навчальні модулі/спецкурси розроблені на основі програм МОН та інших матеріалів, ѐкі викладачі знаходѐть на порталі АУП, в мережі Інтернет, отримуять на конференціѐх. Розроблена низка авторських курсів.  Серед тем, ѐкі викладались на школах АУП, найбільш цінними длѐ педагогічної роботи названі теми, ѐкі можна поділити на 2 групи: теоретико -методичні (комунікаціѐ, історіѐ медіа та їх сучасний стан; методи викладаннѐ МО/МГ), та ті, ѐкі можна застосувати на практиці (медіа маніпулѐції та вплив медіа на лядину/дитину). Теми щодо маніпулѐцій в ЗМІ та медіа впливу викликаять особливу зацікавленість слухачів, длѐ ѐких понѐттѐ МО/МГ ю новим.  Длѐ викладаннѐ МО/МГ в ОІППО не вистачаю нормативної бази (наказів та розпорѐджень МОН) та технічних ресурсів, таких ѐк обладнаннѐ длѐ відеостудії (Дніпропетровськ); аудиторій, обладнаних комп’ятерами, екранами та відео (Кіровоград, Чернігів). Два респонденти вказуять на брак фінансуваннѐ на проведеннѐ моніторингу викладаннѐ курсу МО/МГ у школах. Наразі навчальні плани, за ѐкими проходѐть підвищеннѐ кваліфікації слухачі ОІППО, вклячаять обмежену кількість годин на викладаннѐ МО/МГ , ѐких недостатньо длѐ повноцінного вивченнѐ курсу..  За оцінками опитаних викладачів ОІППО, протѐгом 2,5 років загальна кількість слухачів ОІППО склала більше 73 тис., серед ѐких 53 тис. – вчителі загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій. Названу кількість слухачів, ѐкі прослухали оглѐдову або вступну лекція з МО/МГ в ОІППО, було розраховано на основі ліцензійного обсѐгу2 всіх категорій слухачів. За цей час 680 вчителів пройшли поглиблене навчаннѐ за різними курсами з МО/МГ (зокрема, проведено спецкурси длѐ вчителів, ѐкі зацікавились темоя МО/МГ (48 год) – 200 осіб (Дніпропетровськ), навчаннѐ длѐ вчителів з творчих груп, ѐкі займаятьсѐ МО/МГ – 260 осіб (Запоріжжѐ); навчаннѐ длѐ вчителів - учасників медіафестиваля – 220 осіб (Запоріжжѐ). 48-годинний курс з МО/МГ був прочитаний длѐ координаторів експериментальних шкіл (Дніпропетровськ).  Моніторинг стану впровадженнѐ МО/МГ у середніх школах проводитьсѐ лише у областѐх, де дію експеримент (Дніпропетровська, Луганська, Запорізька). Загальна кількість загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій в опитаних регіонах, де викладаютьсѐ МО/МГ, - 137. Серед них – школи- учасники всеукраїнського експерименту з Дніпропетровської, Запорізької та Луганської областей 1 Академічна година = 45 хвилин 2 Ліцензійний обсяг – це кількість слухачів, які проходять підвищення кваліфікації протягом року, затверджена для кожного ОІППО. Ліцензійний обсяг залежить від розміру регіону, кількості загальноосвітніх шкіл, навчально- виховних закладів тощо.
 2. 2. Звіт про опитування викладачів ОІППО стор.2 (23), регіонального експерименту в тих самих областѐх (45), та ті, що добровільно приюдналисѐ (10).  Длѐ викладаннѐ МО/МГ у загальноосвітніх школах не вистачаю наступності /структурованості програм, ѐкі були б розроблені з урахуваннѐм всього того, що викладалосѐ по темі МО/МГ в попередніх класах. Не розроблено навчальні комплекси, ѐкі вклячаять робочий зошит длѐ учнѐ, підручник длѐ учнѐ і книгу/методичні рекомендації длѐ вчителѐ, без ѐких, ѐк правило, викладаннѐ у школі не дозволѐютьсѐ. Не вистачаю годин длѐ уроків з МО/МГ у варіативній частині навчального плану. Деѐкі респонденти вказували на спротив з боку адміністрації їхніх навчальних закладів через перевантаженість шкільних програм/обмеженість годин та незацікавленість вчителів через складність теми й відсутність фінансуваннѐ.  Найпоширеніші питаннѐ, ѐкі ставлѐть вчителі під час лекції з МО/МГ в ОІППО, пов’ѐзані з оплатоя праці, ѐкщо курс буде викладатисѐ факультативно, поза навчальним планом, та відсутністя навчальних комплексів. Ті вчителі, хто зацікавивсѐ новим курсом, запитуять про можливості більш глибокого навчаннѐ.  Більшість респондентів не володію інформаціюя щодо того, чи курс з МО/МГ викладаютьсѐ студентам у педколеджах та педуніверситетах. Отримана інформаціѐ маю невалідний характер і потребую перевірки. Портрет респондентів Респонденти - викладачі ОІППО з усіх регіонів України, ѐкі пройшли навчаннѐ з медіаосвіти в літніх або зимових школах АУП. З 26 осіб , ѐкі були зазначені у переліку АУП, було опитано 20 осіб методом телефонних інтерв’я. Результативних інтерв’я – 19, оскільки одна особа, ѐка була на заміні на курсах АУП, відмовилась від інтерв’я, посилаячись на те, що не викладаю МО/МГ. Інші респонденти: двою не вийшли на контакт післѐ першого дзвінка, одна анкета не була закінчена , і респондент також не виходить на контакт; три телефони не дійсні або відсутні у переліку. Всім їм було надіслано електронні листи, але відповіді не надійшли. Одна з опитаних респонденток змінила роботу, але продовжую викладати курс МО/МГ на факультеті міжнародних відносин у Східноювропейському національному університеті ім.Лесі Українки. За посадоя переважна частина опитаних – викладачі або старші викладачі ОІППО, деѐкі з респондентів очоляять науково-методичні центри (наприклад, НМЦ інформаційних технологій навчаннѐ , Центр практичної психології і соціальної роботи) та відділ ( виховної роботи та позашкільної освіти) ; серед опитаних 2 проректори. Гендерний розподіл респондентів – 13 жінок і 7 чоловіків. Діаграма 1. Посада респондентів П. 2 На якій посаді в ОІППО Ви працюєте? 50% 20% 0% 0% 0% 5% 15% 10% Старший викладач/Викладач/асист ент Доцент/професор Завідувач кафедрою Декан/заступник декана
 3. 3. Звіт про опитування викладачів ОІППО стор.3 ОСОБИСТИЙ ДОСВІД Оцінка потрібності викладання курсу Більшість опитаних вважаять викладаннѐ курсу «дуже потрібним». Чотири респонденти обрали відповідь «скоріше потрібним», один поставивсѐ критично і обрав відповідь «не дуже потрібним». Діаграма 2. П.1. На Вашу думку, наскільки потрібним є викладання курсу з медіаграмотності в загальноосвітніх школах? Теми курсу з МО/МГ, які стали найбільш цінними для подальшої роботи Респондентам було запропоновано перелік з 16 тем, ѐкі читались в курсі з МО/МГ на зимових та літніх школах АУП. Розподіл тем, що виѐвились найбільш цінним длѐ подальшої викладацької діѐльності, виглѐдаю наступним чином: «МаніпулѐціЇ в медіа» посіли перше місце за висновком 11 респондентів; теми «Понѐттѐ комунікації та масової комунікації..» та «Основи викладаннѐ МО» , вплив сучасних медіа на дитину з урахуваннѐм вікових особливостей обрали відповідно по 6 осіб; теоретичні та методичні питаннѐ МО/МГ , моделі і тенденції сучасних медіа в глобальному світі відзначили по 5 осіб. Вплив Інтернету обрали 4 респонденти, телебаченнѐ, фотокамера та реклама набрали по 3 голоси. Таким чином, можна зробити висновок, що найбільш цінними длѐ подальшої практичної діѐльності викладачів ОІППО стали теми маніпулѐцій в сучасних медіа, понѐттѐ та складові комунікації, теоретичні та методичні питаннѐ викладаннѐ МО/МГ, опис сучасних тенденцій в медіа та питаннѐ впливу медіа на лядей. Коментар респондентів: деѐкі з респондентів коментували тематичне наповненнѐ курсу ѐк недостатньо структуроване; на першій школі не був повноя міроя представлений методичний аспект. 75% 20% 5% 0% 0% Дуже потрібним Скоріше потрібним Не дуже потрібним Зовсім непотрібним Важко сказати
 4. 4. Звіт про опитування викладачів ОІППО стор.4 Практична діяльність Подальші питаннѐ були спрѐмовані на те, щоб з’ѐсувати, ѐк виглѐдаю практика викладаннѐ курсу з МО/МГ, зокрема, чи стимулявали слухачів отримані знаннѐ ѐк до викладаннѐ МО/МГ в різних формах та навчальних закладах, так і до розробки власних учбових матеріалів (спецкурсів, лекцій, семінарів, практичних завдань, відеоігор). З’ѐсувалосѐ, що курс з МО/МГ у своюму навчальному закладі викладаять всі опитані, 14 з ѐких розробили власні лекції, курси або спецкурси. 9 опитаних займаютьсѐ позакласноя роботоя з учнѐми, 7 осіб проводѐть навчаннѐ поза курсами підвищеннѐ кваліфікації, четверо – в інших навчальних закладах регіону. Лише один респондент читаю лекції з МО/МГ в школі. Коментар респондентів: поширити курс з МО/МГ на інші вищі навчальні заклади не представлѐютьсѐ можливим, оскільки заважаю (1) обмеженість годин в навчальних закладах; (2) незацікавленість керівництва педколеджів/вузів. Що стосуютьсѐ малої представленості у школах, то «ми не працяюмо зі школами напрѐму. Коло наших слухачів – це вчителі, що приїхали на підвищеннѐ кваліфікації». Серед тих, хто працяю із школами ( ѐк правило, учасники експерименту), робота із шкільними вчителѐми проводитьсѐ очно- дистанційно або із запрошеннѐм вчителів із творчих груп на тренінги. 11 6 6 6 5 5 5 4 3 3 3 2 0 0 0 0 Маніпулѐції в медіа Масова комунікаціѐ, вплив медіа на аудиторія Основи медіаосвіти. Методики МО Вплив сучасних медіа на дитину Як розпочати викладаннѐ медіаосвіти Теоретичні основи медіаосвіти Глобалізаціѐ, сучасні тенденції в медіа Як Інтернет впливаю на майбутні поколіннѐ Художню мисленнѐ Фотокамера ѐк творчий інструмент Рекламні стратегії та безпека особистості Сучасні формати українського телебаченнѐ Провідні методики медіаосвіти Соц.-псих. модель медіаосвіти Історіѐ екрану, історіѐ мови, анімаціѐ Стандарти журналістики, етика. Маніпуляваннѐ. Медiа ѐк бізнес. Діаграма 3. Найбільш цінні теми курсу П.2. Які з тем, що Ви прослухали на школі з медіа грамотності Академії української преси, були для Вас найбільш цінними в подальшій педагогічній діяльності?
 5. 5. Звіт про опитування викладачів ОІППО стор.5 14 опитаних (70%) розробили спецкурс, лекція або практичні роботи на 2-4 лекційно-практичні години длѐ свого ОІППО. Однак, деѐкі з опитаних називаять серйозний обсѐг власних матеріалів з МО/МГ:  Розробив авторський курс "Медіа та інформаційна грамотність" на основі рекомендацій ЮНЕСКО; працює над створення типового стандарту шкільного медіахолдінгу, до якого входить шкільна газета, сайт, радіо, ТВ. Розробляється прототип статуту шкільного медіахолдінгу (до кінця 2014 року). Для позашкільної освіти розробляються матеріали "Медіаінформаційна культура"(С.Іванов, Запоріжжя)  Розробив посібник з МО "теоретичні засади з МО: вступ до предмета", 2012 р., вид.ОІППО; розробив спецкурс для ОІППО - 68 год. Спецкурс подано на конкурс у червні 2013 р. (М.Куропатник, Чернігів)  Видана збірка уроків для 10 класу для обласного ІППО, 150 стор., є на сайті Дніпропетровського ОІППО (В.Піщанська)  Розробив Спецкурс "Основи МГ"(С.Шиванов, Суми) Теми, які викладаються Відповіді на питаннѐ щодо тем, ѐкі викладачі обов’ѐзково вклячаять до своїх лекцій з МО, даять уѐвленнѐ про те, наскільки теми, вивчені на школах АУП, відображуятьсѐ у навчальному процесі. Оскільки питаннѐ було відкритим, а назви лекцій, ѐкі озвучували викладачі – різноманітними, перелік містить узагальненнѐ щодо тем, ѐкі викладачі вклячаять до своюї оглѐдової (вступної) лекції з МО/МГ:  Маніпулѐцій в медіа ,вплив реклами, Інтернету, формуваннѐ критичного мисленнѐ  Теоретичні і методичні основи МО/МГ  Історіѐ медіа; історіѐ інформаційного суспільства  Формуваннѐ медіа обізнаності педагога. Названі теми/проблеми викликаять найбільшу зацікавленість слухачів, більшість з ѐких вперше стикнулась з понѐттѐм медіаосвіти та медіаграмотності. Практичний аспект цікавить вчителів найбільше: викладачі КТ вказуять, що слухачі з зацікавленістя вивчаять, ѐк розробити медіа урок або кінофільм. Коментар респондентів: «Дуже важливо говорити про формуваннѐ критичного мисленнѐ, маніпулѐції в медіа. 60-70% вчителів взагалі не чули про медіаосвіту. Длѐ них МО - це використаннѐ технічних засобів на уроках. Тому починати треба з самого початку і формувати медіа обізнаність самих педагогів». Використання та розробка програм 0 1 4 5 7 9 14 18 Розробив(ла) навч. програму длѐ загальноосвітніх шкіл Читая лекції з медіаграмотності в школі Читая лекції з медіаграмотності у вищих навчальних закладах (регіону, інших регіонів) Розробив(ла) робочу навчальну програму з медіаграмотності длѐ мого навчального закладу Проводжу семінари та навчаннѐ з медіаграмотності поза курсами підвищеннѐ кваліфікації Проводжу позакласну роботу з учнѐми (гуртки, шкільне ЗМІ, фестивалі) Розробив(ла) модельні уроки/лекції/спецкурс Викладая медіаграмотність у своюму закладі Діаграма 4. Використання знань у практичній роботі П. 4. Як Ви скористались отриманими знаннями у викладацькій практиці з медіа грамотності?(Можливість обрати декілька відповідей).
 6. 6. Звіт про опитування викладачів ОІППО стор.6 Всѐ лекційна та практична робота з МО/МГ спираютьсѐ на програми МОН, розроблені та затверджені длѐ викладаннѐ в ОІППО. Майже половина респондентів розробили власний спецкурс/робочу програму на основі програми МОН. Використання ресурсу АУП 18 респондентів використовуять ресурс АУП, одна з респонденток не знала про його існуваннѐ. Всі, хто знайомий з матеріалами порталу, використовуять його часто. Тільки 2 респонденти заѐвили, що звертаятьсѐ до матеріалів рідко. Діаграма 6 показую, що найбільшоя популѐрністя користуятьсѐ презентації та збірки статей/публікацій/ майстер класи з МГ; наступні в рейтингу – відеоматеріали; за ними слідуять навчальні програми та модельні уроки. Коментар респондентів: схвальні відгуки про портал АУП супроводжувались розповідѐми про свої власні інтернет-портали або сайти, де можна знайти важливий та корисний матеріал з МО/МГ (наприклад, zapmediagroup.ucoz.ua – Запоріжжѐ, http://dnepredu.com/uk/site/mediakultura.html - Дніпропетровськ) «Дуже вдалий підручник з МО, ѐкий був презентований на порталі АУП, дѐкуюмо за нього…» 45% 36% 14% 5% Діаграма 5. Програми МО/МГ П. 13. За якими програмами у Вашому ОІППО читається курс з медіаграмотності ? Розробив(ла) власну робочу програму ( спецкурс) на основі програми МОН За програмоя МОН длѐ слухачів курсу підвищеннѐ кваліфікації в ОІППО Адаптуя програми, розроблені колегами (чиї програми адаптуюте?) За програмами Міністерства освіти та науки длѐ загальноосвітніх шкіл 13 13 11 10 10 9 8 Діаграма 6. Рейтинг популярності матеріалів порталу АУП П.9. Які матеріали з розміщених на порталі Ви використовуєте при викладанні курсу медіаграмотності?(Всі опції) Презентації Збірки статей / публікацій з медіаграмотності / майстер класи Відеоматеріали Навчальні програми / програми МОН Модельні уроки з різних предметів для середньої школи Програми лекцій / уроків Календар подій
 7. 7. Звіт про опитування викладачів ОІППО стор.7 Потреби викладачів ОІППО щодо викладання курсу МО/МГ Більшість респондентів вважаю, що длѐ ефективного викладаннѐ МО/МГ в ОІППО всі ресурси ю, але та ж більшість вказую на брак годин, ѐкі можна використати длѐ навчаннѐ. Вирішити ця проблему могла б нормативна підтримка з боку МОН (наказ про запровадженнѐ курсу з МО/МГ). Деѐкі учасники опитуваннѐ скаржились на обмежену кількість аудиторій в ОІППО, обладнаних технічними засобами, деѐкі вказували на брак фахівців. Коментар респондентів: «Не вистачаю годин, оскільки програма курсів затверджена, а ліцензійний обсѐг годин перевищувати неможливо, тому потрібні години на викладаннѐ курсу з МО/МГ». Слухачі курсу з МО/МГ в ОІППО Категорії слухачів Респонденти назвали всі категорії слухачів, ѐкі були вклячені до переліку – від директорів до соціальних працівників і методистів НВЗ та ДНЗ. Оскільки ОІППО ю частиноя державної системи освіти, категорії слухачів в усіх областѐх ю однаковими, ліцензіѐ визначаю лише кількість слухачів на рік. Як бачимо з Діаграми 7, найбільша група слухачів – це вчителі всіх категорій. Коментар респондентів: «Навіть ѐкщо читаютьсѐ лише оглѐдова лекціѐ – 2-4 години, ми намагаюмосѐ враховувати предмет, ѐкий викладаю вчитель, та рівень підготовки вчителів. Длѐ директорів , наприклад, особливо цікаво дізнатисѐ, ѐк зробити медіапродукт - відеоролік про школу. Вихователі та вчителі початкової школи хочуть знати більше про комп'ятер, ніж про МГ. Психологи та соціальні педагоги потребуять особливого акценту на психології впливу медіа на дитину». Кількість слухачів Це питаннѐ було одним з найскладніших длѐ респондентів: четверо з опитаних не змогли надати відповідь. Цифри, ѐкі надаятьсѐ, ю скоріше розрахунковими, визначеними на основі ліцензійного обсѐгу, ѐкий затверджуютьсѐ длѐ ОІППО на рік. Точні цифри стосуятьсѐ лише вчителів з експериментальних шкіл або творчих груп, з ѐкими опитані викладачі ОІППО працяять безпосередньо. За розрахунками респондентів, за 2,5 навчальних роки (2012 – перша половина 2014 року) 2-4 годинний курс з МО/МГ прослухали близько 73 688 слухачів ОІППО різних категорій, серед ѐких близько 53 тис. - це вчителі різних спеціальностей. Додатково: 680 вчителів пройшли поглиблене навчаннѐ за різними курсами з МО/МГ: 18 15 14 14 13 13 Всі категорії вчителів Директори та завучі загальноосвітніх шкіл Вчителі/вихователі дошкільної освіти /завідувачі ДНЗ/логопеди/заступники… Педагогі-організатори позакласної роботи та інші (вихователі, психологи, соціальні… Методисти ЗОШ та НВЗ Вчителі початкової школи Діаграма 7. Слухачі курсу з МО/МГ П. 12. Хто є слухачами курсу з медіаграмотності у вашому ОІППО?
 8. 8. Звіт про опитування викладачів ОІППО стор.8  спецкурс длѐ зацікавлених вчителів (48 год) – 200 осіб (Дніпропетровськ)  навчаннѐ длѐ вчителів з творчих групп – 260 осіб (Запоріжжѐ)  навчаннѐ длѐ учасників медіафестиваля – 220 осіб (Запоріжжѐ) Відзначимо також 60 психологів та соціальних працівників, ѐкі прослухали 18-годинний спецкурс з МО/МГ (Полтава). Кількість годин навчання МО/МГ Більшість опитаних викладачів (16 осіб) читаю 2-4-годинний «курс», до ѐкого , ѐк правило, вклячена оглѐдова лекціѐ та практичне занѐттѐ. У деѐких ОІППО цей курс розширено до 6 годин (2 особи); ще один назвав курс з МО/МГ у 8 годин. Особливі групи – це психологи та соціальні працівники, длѐ ѐких у деѐких ОІППО було розроблено спецкурс у 18 годин; вчителі/координатори експериментальних шкіл, длѐ ѐких розроблено 48-годинний модуль. У Запоріжжі раніше читавсѐ курс у 54 години, але зараз робота перейшла до творчих груп вчителів, длѐ ѐких проводѐтьсѐ тренінги та інші форми навчаннѐ/обговореннѐ на територіѐх ( в школах). Діаграма 8. Обсяг курсу з МО/МГ П.11. В якому обсязі курс медіаосвіти викладається у вашому ОІППО для вчителів загальноосвітніх шкіл? Коментар респондентів: лекції з МО/МГ вклячаять в різні навчальні курси, часто – до курсу з КТ. Спецкурси, ѐкі пропонуятьсѐ слухачам ОІППО, читаятьсѐ, ѐкщо набираятьсѐ групи. Наприклад:  «Існую курс «Сходинки до інформатики» – 40 годин длѐ початківців, в нього вклячено 2-4 години з МО/МГ» (Кіровоград)  «Есть экспериментальный проект – «Практикум профессионального развитиѐ» – 3 днѐ (18 часов)» (Луганськ)  «Читаять спецкурс длѐ психологів+соціальних педагогів (18 годин, очне навчаннѐ), ѐкщо набираютьсѐ група» (Полтава)  «Проводѐтьсѐ 2 семінари длѐ директорів; 48 годин очно длѐ вчителів, ѐкі зацікавились курсом»(Дніпропетровськ)  «Розробив спецкурс «Основи МГ» на 54 год., але заѐвок від шкіл не поступало; читаютьсѐ спецкурс 8 год. длѐ директорів /заступників директорів» (Суми)  «8 годин: 4години – лекції, 2 години – семінар, 2 години – самостійна робота; тематику зміняять залежно від фаху вчителѐ. Збільшити години неможливо, тому що весь курс підвищеннѐ кваліфікації 118 год, і ніхто свої години не віддаю» (Чернігів) 84% 11% 5% 2-4 години на курсах підвищення кваліфікації всіх категорій вчителів Модуль 6 годин Модуль 8 годин
 9. 9. Звіт про опитування викладачів ОІППО стор.9  «Длѐ координаторів експериментальних шкіл – 48 год+8 год бонус (тренінги); длѐ зацікавлених вчителів НЕЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ шкіл – курси 48 год. На 2014-2015 р. плануютьсѐ два курси «Медіадидактика» (48 год) та «Створеннѐ медіа продуктів» (48 год)» (Дніпропетровськ). Організація процесу навчання МО/МГ у школах: питання від слухачів Відповідаячи на питаннѐ про проблеми організації процесу навчаннѐ з медіаграмотності у школах, ѐкі озвучуять шкільні вчителі під час або післѐ прослуховуваннѐ курсу МО/МГ, учасники опитуваннѐ перерахували розповсяджені питаннѐ: «Що це таке ? Навіщо ? Чи потрібно це у школі ? Як це буде у навчальному процесі ? Хто фінансуватиме ?». Окрім браку годин, що ю типовим длѐ перевантаженої школи, та коштів на фінансуваннѐ курсу у разі його викладаннѐ на факультативі, вчителі звертаять увагу на те, що курс не маю грифу МОН, без ѐкого неможливо викладати у школі будь-ѐку дисципліну (особливо на це звертали увагу у Київському ОІППО). Вчителів, ѐкі зацікавились темоя МО/МГ під час короткої вступної або оглѐдової лекції, ставлѐть питаннѐ щодо методичного супроводу, підручників і подальших можливостей прослухати курс МО/МГ в більш повному обсѐзі. Коментар респондентів: «В Київській області складна ситуаціѐ з впровадженнѐм медіаосвіти. Принцип департаменту освіти полѐгаю в тому, що , ѐкщо курс не маю комплексу (робочого зошита длѐ учнѐ, підручника длѐ учнѐ і книги длѐ вчителѐ, методичних рекомендацій длѐ вчителѐ тощо, такий курс до викладаннѐ в школах НЕ допускаютьсѐ. Все це стосуютьсѐ варіативної складової. Наприклад, в Київській області активно вивчаять Київщину (комплекс, створений Лікарчуком), тому годин у варіативній частині зовсім не залишаютьсѐ. Тому проблема – ѐк впроваджувати МО/МГ ?». МО/ МГ в загальноосвітніх школах На питаннѐ щодо кількості ЗОШ, в ѐких вже почали викладати курс з МО/МГ, 6 респондентів не змогли дати відповідь, посилаячись на те, що з школами не працяять, а офіційно моніторинг цього питаннѐ ніхто не проводить. Але з загальних коментарів зрозуміло, що цифрами володіять здебільшого ті, хто ю учасниками експерименту або ті, хто особисто зацікавлений розвивати у школі МО/МГ. Загальна цифра, ѐку назвали респонденти – 137 шкіл. Більш детально на це питаннѐ відповіли у Дніпропетровську (9 шкіл – всеукраїнський експеримент, 40 – регіональний), Луганську (5 – всеукраїнський експеримент, 5 – регіональний) , Запоріжжі (9 – всеукраїнський експеримент, 10 – самостійно приюдналисѐ). Вчителі, ѐких респонденти вклячили до переліку найбільш активних та зацікавлених у МО/МГ, названі у (додатку 1). Коментар респондентів: «Многопрофильная гимназия , г.Лисичанск, курс ведет практический психолог Елена Васильевна Задирака. Гимназия сотрудничает с университетом, читают лекции по информационной грамотности. В гимназии урок МО поставили в расписание 1 раз в неделю для всех классов, т.е. 34 занятия дети проходят. «В НВЗ «Гарант» (Лисичанск) есть ТВ, газета, школьное радио, анимационная студия, сама директор ведет курс…» «В школе в Ровеньках практический психолог ведет курс, соединила психологический театр с медиатеатром, проводит семинар для учителей по мультфільмам…» Ресурси у школі На питаннѐ про те, чого бракую школі длѐ ефективного впровадженнѐ МО/МГ, викладачі ОІППО майже одностайно вказали на брак підручників, методичних матеріалів та навчальних годин у варіативній частині навчальних планів. Ті з респондентів, ѐкі стикаятьсѐ з шкільними проблемами найчастіше, вказували також на шкільну технічну «бідність» , ѐка призводить до того, що курс з МО/МГ викладаютьсѐ хіба що не «на пальцѐх».
 10. 10. Звіт про опитування викладачів ОІППО стор.10 Респонденти також вказували на те, що впровадження курсу з МО/МГ заважаю байдужість вчителів та адміністраторів шкіл. Подолати ця байдужість може активний вплив МОН. Діаграма 9. П. 16.Яких ресурсів, на Вашу думку, не вистачає загальноосвітнім школам для більш ефективного викладання курсу медіаграмотність? Коментар респондентів: «Експеримент не закінчитьсѐ введеннѐм обов'ѐзкових уроків з медіаграмотності. Треба розвивати позашкільні та позакласні занѐттѐ. Це, по-перше, шкільні медіахолдингі, це шкільні кіноклуби, це центри медіакультури. А також інтегрована медіаосвіта на предметних уроках. І починати треба з дошкіллѐ. Відверто кажучи, мне вже соромно перед учителѐми та керівниками освіти четвертий рік товкмачити про медіаосвіту на рівні експерименту. Взагалі, з точки зору, медіаграмотність та інформаційна грамотність - лише складова функціональної грамотності. Я витрачая час на експеримент, ѐкий не буде мати офіційного кінцѐ. Є окрім цього напрѐму не менш цікаві та актуальні сфери діѐльності в освіті» (Запоріжжѐ). «Не вистачаю вчительського бажаннѐ+ вмінь. Треба навчати вчителів по-справжньому. Зробити банк з авторських уроків. Вчителі маять проѐвити ініціативу, наприклад, в Мелітополі створили групу длѐ обміну досвідом, вона працяю. Длѐ обміну досвідом також розробили сайт http://zapmediagroup.ucoz.ua/». «В деѐких районах Київщини нема Інтернету. Потрібен наскрізний комплекс. Вчителів дратую захмарність курсу» ( Київ). МО /МГ в педколеджах/педуніверситетах Більшість респондентів не володіять інформаціюя щодо того, чи викладаютьсѐ курс МО/МГ у педколеджах або університетах регіону (11 осіб). Ті, хто погодивсѐ відповісти на це питаннѐ, часто посилалисѐ на неточність інформації («чув, говорили, здаютьсѐ»). Узагальненнѐ відповідей – у додатку 2. 14 12 11 9 7 5 Обміну досвідом між викладачами курсу медаграмотності Матеріально-технічного забезпечення, обладнання (мультімедіа, іноді Інет) для проведення курсу з медіаграмотності Базових програм курсу медіаграмотності для різних рівнів навчання у школі
 11. 11. Звіт про опитування викладачів ОІППО стор.11 Звіт підготовлено Європейською дослідницькою організацією на замовлення Інтерньюз Нетворк в рамках Українського медійного проекту «У-Медіа», що реалізується за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Висновки та думки експертів, що висловлені в цьому звіті не обов’язково відображають точку зору Інтерньюз та USAID. Грудень 2014.

×