Pp Lect9 10 1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Pp Lect9 10 1

on

 • 1,683 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,683
Views on SlideShare
1,583
Embed Views
100

Actions

Likes
0
Downloads
88
Comments
0

2 Embeds 100

http://csms.edu.mn 52
http://www.csms.edu.mn 48

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Pp Lect9 10 1 Pp Lect9 10 1 Presentation Transcript

 • 10 долоо хоног Хайлтыг оновчтой зохион байгуулах
  • Агуулга
  • ӨС-гийн оролцогч
  • Гадаад загвар
  • Хайлтыг оновчтой зохион байгуулах
   • үйлдлийн өртгийг тооцох
   • үйлдлийн дараалал
   • хайлтын мод
 • 1. ӨСС -ийн оролцогч
  • ӨСС -ийн оролцогч нар, тэдгээрийн үүрэг
  • Томоохон системийг байгуулж хэрэгжүүлэх үед тус тусын үүрэг, хариуцлага, эрх мэдэлтэй оролцогч нар (програмчлалын баг дахь албан тушаалтан) ажилладаг
   • Системийн загварчлагч - судалгаа, загварчилгаа
   • ӨС-ийн зохион байгуулагч (ӨСЗБгч)
    • ӨС-ийн загвар, ӨС дахь өгөгдлийн нууцлалт, хамгаалалт
    • Хэрэглэгчийн хүссэн тайлан нэгтгэлийг гаргаж болох эсэхийг ӨЕС-тэй тулгаж шалгадаг
    • Хэрэв боломжтой бол гадаад загварыг гаргаж системийн шинжээчид өгдөг
   • Системийн шинжээч хэрэглэгчийн шаардлагыг судлаж техникийн даалгаврыг гаргаж програмчид өгдөг
   • Хэрэглээний програмч нь кодлох, тестлэх, гарын авлага бичих, нэвтрүүлэхийг хариуцаж гүйцэтгэдэг
 • 2. Гадаад загвар
  • Гадаад загвараар тодорхой тайлан нэгтгэлд уншигдах ӨЕС-ийн хэсгийг ялгаж харуулдаг
  • ӨС-аас олон тайлан нэгтгэл гардаг учраас ӨЕС-ээс хэдэн ч гадаад загвар гарч болдог
  • Гадаад загварыг өгөгдлийн дэд схем гэж мөн нэрлэдэг
  • Гадаад загварт дараах зүйлийг тусгасан байна
   • тайланд уншигдах объектүүдийг ялгаж түүх
   • тайланд уншигдах атрибутуудыг ялгаж түүх
    • гаргах атрибут
    • боловсруулах явцад хүснэгтүүдийг хооронд нь холбох атрибутууд
    • тодорхой атрибутын утгаар бичлэг шүүх нөхцөлд орох атрибутууд
    • эрэмбэлэлт, бүлэглэлт хийх атрибутууд
    • бодолтын томъёонд орох атрибутууд
  2. Гадаад загвар
 • 3. Хайлтыг оновчтой зохион байгуулах
  • Хайлтыг оночтой зохион байгуулах (query optimization)
  • ӨС-аас гарах тайлан, нэгтгэл нь зөвхөн зөв үр дүнтэй байхаас гадна аль болохоор бага хугацаанд боловсруулагдах шаардлагатай уялдаж гарсан
   • нэг талаас, их мэдээлэл агуулсан, том хэмжээний ӨС дахь боловсруулалт цаг хугацаа ихээхэн шаарддаг
   • нөгөө талаас ӨС-ийн хэрэглэгч мэдээллийг түргэн гаргаж авахыг хүсдэг
  • Хугацааг багасгах нэг арга нь боловсруулах үед аль болох цөөн бичлэг унших арга замыг олох юм
 • 3. Хайлтыг оновчтой зохион байгуулах
  • Үйлдлийн өртгийг тооцох
  • Аливаа боловсруулалтыг янз бүрийн алгоритмаар гүйцэтгэж болох ба тэдгээрээс аль оновчтойгий нь сонгодог
  • ӨС-аас аль болох бага өртөгтэйгээр мэдээлэл гаргаж авах нь чухал
  • Боловсруулалтын өртгийг өгөгдөл боловсруулахад зарцуулах машин цагаар/хугацаагаар голчлон тооцоолдог
  • Харин хугацаа нь ямарваа үйлдэл хийх үед уншигдах бичлэгийн тооноос шууд хамааралтай байдаг
  • Иймээс үйлдлийн өртгийг хэмжих нэгжийг бичлэгийн тоогоор илэрхийлж болно
  өртөг хугацаа бичлэгийн тоо
 • 3. Хайлтыг оновчтой зохион байгуулах Үйлдлийн өртгийг тооцох
  • ӨС-г боловсруулах
   • эрэмбэлэх
   • мөр сонгох, багана сонгох
   • бүлэглэх
   • холбох
  • гэх зэрэг үйлдлүүд дээр өртгийг хэрхэн тодорхойлохыг үзье
 • 3. Хайлтыг оновчтой зохион байгуулах Үйлдлийн өртгийг тооцох
  • Мөр сонгох үйлдлийн өртгийг тооцох
  • Мөр сонгох үйлдлийн хугацаа боловсруулж буй мөрийн тооноос хамаарна
  • N мөртэй хүснэгтийн мөр бүрийг хамгийн цөөндөө нэг удаа шалгаж, заасан нөхцлийн дагуу харьцуулалт хийж бичлэгүүдийг сонгодог
  • Иймээс мөр сонгох үйлдлийн зардал N -тэй тэнцүү байдаг
 • 3. Хайлтыг оновчтой зохион байгуулах Үйлдлийн өртгийг тооцох
  • Мөр сонгох үйлдлийн өртгийг тооцох
  • Хүснэгт нь мөр сонгогдох атрибутын утгаар эрэмбэтэй байхад ( хоёрдогч эрэмбэ ) хоёртын хайлт явагддаг
  • Энэ тохиолдолд мөр сонгох үйлдлийн зардлыг
  • log 2 N томъёогоор тодорхойлдог
  • Жишээлбэл
  • бичлэгийн тоо : N өртөг: log 2 N
  • 1,024 10
  • Хүснэгт эрэмбэлэгдсэн байхад мөр сонгох үйлдлийн өртөг мэдэгдэхүйц багасдаг
 • 3. Хайлтыг оновчтой зохион байгуулах Үйлдлийн өртгийг тооцох
  • Багана сонгох үйлдлийн өртгийг тооцох
  • Сонгох багана дахь ижил бичлэгүүдийг давхцуулахгүй гаргах ба өртөг нь log 2 N (Select дэх Distinct заалтуур)
   • багана дахь утга бүрийг шалгаж мөр сонгох үйлдлийг хийнэ
  • Дараа нь баганы бүх утгуудыг дараалсан аргаар гүйлгэн уншдаг ба үүний өртөг нь N юм
  • Иймээс багана сонгох үйлдлийн өртгийг N*(1+log 2 N) томъёогоор боддог
  • Жишээ нь: бичлэгийн тоо : N өртөг : N * (1 + log 2 N)
  • 1,024 11,264
  • Багана сонгох үйлдэл нь мөр сонгох үйлдлээс өндөр өртөгтэй байна
 • 3. Хайлтыг оновчтой зохион байгуулах Үйлдлийн өртгийг тооцох
  • Эрэмбэлэх үйлдлийн өртгийг тооцох
  • Эрэмбэлэх үйлдэлд харьцуулах ба дараалуулж унших үйлдлүүд багтдаг
  • Иймээс N мөрийг эрэмбэлэх өртгийг N*log 2 N томъёогоор олдог
 • 3. Хайлтыг оновчтой зохион байгуулах Үйлдлийн өртгийг тооцох
  • Холбох үйлдлийн өртгийг тооцох
  • N бичлэгтэй хүснэгтийг М бичлэгтэй хүснэгттэй холбоход эхлээд тэдгээрийг гадаад түлхүүрийн утгаар эрэмбэлэх ажиллагаа явагддаг
   • өртөг нь N*log 2 N , M*log 2 M
  • Дараа нь хүснэгтүүдийг гадаад түлхүүрийн дагуу нэгтгэх ба нэгтгэх нь шугаман үйлдэл
   • өртөг нь N, M
  • Иймээс нийт өртөг нь N*(1+log 2 N) + M*(1+ log 2 M)
  • Жишээ нь: Бичлэгийн тоо :N,M өртөг :N,M холболт
  • 1,024 1,024 22,528
  • Холбох үйлдэл нь хамгийн өндөр өртөгтэй үйлдэл учраас холболтын өмнө хүснэгтүүдийг аль болохоор багасгах зорилгоор мөр, багана сонгох үйлдлийг хийх шаардлагатай
 • 3. Хайлтыг оновчтой зохион байгуулах
  • Үйлдлүүдийн дараалал
  • Боловсруулалтыг илүү оновчтой болгох үүднээс хоорондоо уялдаатай, тодорхой дараалалтай хэсгүүдээс тогтсон нийлмэл илэрхийлэл бичдэг
  • Нийлмэл илэрхийлэлд үйлдлүүдийн дарааллыг заахдаа хаалтуудыг хэрэглэнэ
   • Үйлдлүүд нь дотоод хаалтнаас эхлэж биелэгдэнэ
  • Д араах хүснэгтэнд заасан дарааллыг хайлт ыг о новчтой зохион байгуула х ын тулд баримтлавал зохино
 • Үйлдэл Өртөг Үйлдлйиг гүйцэтгэх дараалал эрэмбэтэй эрэмбэгүй Эрэмбэлэх - N*log 2 N 1 Мөр сонгох log 2 N N 2 Бүлэглэх   2 Багана сонгох N*(1+log 2 N) N*N эсвэл N 2 3 Холбох N* (1+ log 2 N) + M*(1+ log 2 M)   N 2 +M 2 4
 • 3. Хайлтыг оновчтой зохион байгуулах Үйлдлүүдийн дараалал
  • Харьцаа алгебрийн нийлмэл илэрхийлэл бичих зарчим нь дараахи математик хууль дээр тулгуурладаг
  • Энгийн холболт хийх үед холбогдох харьцаануудын байрыг солиход үр дүн өөрчлөгдөхгүй
  • А х В = B x A
  • (А х В) x C = A x (B x C)
  • Тайлбар: А,В,С нь харьцааны нэр
 • 3. Хайлтыг оновчтой зохион байгуулах Үйлдлүүдийн дараалал
  • Харьцаануудыг холбосны дараа тодорхой нэг нөхцлөөр бичлэг сонгох нь харьцаа бүрээс тус нөхцлөөр бичлэгүүдийг эхлэж сонгон холболт хийхтэй ижил үр дүнтэй байна
  •  (A x B) =  A x  B
  • Харьцаануудыг холбосны дараа багана сонгох нь харьцаа тус бүрээс багана сонгож холбосны дараа дахин багана сонголт хийсний үр дүнтэй ижил байна
  •  (A x B) =  (  (A) x  (B))
 • 3. Хайлтыг оновчтой зохион байгуулах Хайлтын мод ӨС-г боловсруулах үйлдлүүд ба тэдгээрийг биелүүлэх дарааллыг хайлтын модоор дүрслэдэг Жишээ нь:Програм хангамжийн тэнхимд сурч буй оюутнуудыг код, нэр, мэргэжлээр гаргах Зорилго: 1000 орчим бичлэгтэй оюутан, 14 бичлэгтэй мэргэжил харьцаануудыг бага хэмжээтэй болгосны дараа холболт хийнэ Үүний тулд: Харьцаануудын хэмжээг мөр, баганаар сонголт хийж багасгана Оюутны код Оюутны нэр Мэрг.код Мэрг. код Мэргэжил 1.Оюутан (1000 бичлэгтэй) 2.Мэргэжил (14 бичлэгтэй)
 • 1. Мэргэжил харьцааг багасгах Үйлдэл Өртөг бодох томъёо Өр-төг Үр дүнд гарах (бичлэг* талбар)ын тоо 1. Тус харьцааг мэргэжлийн кодоор эрэмбэтэй гэж үзье (анхдагч түлхүүр учраас) - - 14*2 2. Компьютерийн ухааны 2 мэргэжлийг сонгох Log 2 14 4 2 * 2 3. Багана сонголт хийгдэхгүй - - -
 • Оюутан харьцааг багасгах 4. Тус харьцааг анхдагч түлхүүр оюутны кодоороо эрэмбэтэй байгаа гэж үзъе - - 1000 * 3 5 . ПХ тэнхимд сурч буй оюутнуудыг сонгох 5 . ПХ тэнхимд сурч буй оюутнуудыг сонгох log 2 1000 10 447 * 3 Үйлдэл Өртөг бодох томъёо Өр-төг Үр дүнд гарах (бичлэг* талбар)ын тоо
 • Мэргэжил ба оюутан харьцааг холбох Нийт өртөг 6. 5-р алхмын үр дүнг 2-той энгийнээр холбох 447*(1+log 2 447)+ 2*(1+log 2 2)= 4382+4 4386 447 * 5 7. 6-р алхмын үр дүнгээс оюутны код, нэр, мэргэжил талбарыг сонгох 3*(447*(1+log 2 447))= 3*4382 13147 447 *3     17547   Үйлдэл Өртөг бодох томъёо Өр-төг Үр дүнд гарах (бичлэг* талбар)ын тоо
 • 3. Хайлтыг оновчтой зохион байгуулах Хайлтын мод
  • Тус хайлтын харьцаа алгебрийн илэрхийлэл
  •  оюут.код, оюут.нэр, мэрг.нэр
  • (  * (  мэрг.код=”484105” or мэрг.код=”484106”
  • ( МЭРГЭЖИЛ) )
  • x мэрг.код= мэрг.код
  •  * (  left (оюут.код, 2) =”SW” (ОЮУТАН) ) )
 • 3. Хайлтыг оновчтой зохион байгуулах Хайлтын мод
  • Тус хайлтын Select команд
  • Select St_Id, St_name, Pr_name From
  • ( Select * From Professions Pr
  • Where Pr_Id =”484105” or Pr_Id = “484106”
  • Join
  • Select * From Students St
  • Where Left(St_Id,2)=”SW”
  • On Pr. Pr_Id= St. Pr_Id )
 • 3. Хайлтыг оновчтой зохион байгуулах Хайлтын мод
  • Тус хайлтыг стандарт маягаар гүйцэтгэвэл
  • Харьцаа алгебрийн илэрхийлэл
  •  оюут.код, оюут.нэр, мэрг.нэр
  • (  мэрг.код=”484105” or мэрг.код=”484106”
  • ( МЭРГЭЖИЛ x мэрг.код= мэрг.код ОЮУТАН) )
  • Select команд
  • Select St_Id, St_name, Pr_name
  • From Professions Pr Join Students St
  • On Pr. Pr_Id= St. Pr_Id
  • Where Pr_Id =”484105” or Pr_Id = ”484106”  
 • Тус хайлтын стандарт хайлтын мод Тус модны өртөг: 24190 ба оновчилсон модны өртөг: 17547
 • Жишээ 2 Програм хангамжийн тэнхимд сурч буй оюутнуудын тоог мэргэжил, тэнхмээр нэгтгэх Тэнхим: Програм хангамж Мэргэжлийн код Мэргэжлийн нэр Оюутны тоо D484105 Мэдээллийн систем 177 D484106 Програм хангамж 300   Тэнхмийн нийт: 477
 • 3. Хайлтыг оновчтой зохион байгуулах Хайлтын мод
  • Харьцаа алгебрийн илэрхийлэл
  •  тэнх.нэр, Нийт: Sum(оюут.тоо)
  • (  тэнх.код, мэрг.код, мэрг. нэр, оюут.тоо
  • (  тэнх.код, мэрг.код, оюут.тоо
  • ( мэрг.код  оюут.тоо: Count(оюут.код (  тэнх.код =”SW”
  • (  тэнх.код: left(оюут.код,2), оюут.код, мэрг.код
  • (ОЮУТАН))) )
  • x мэрг.код= мэрг.код
  •  *(  мэрг.код =”484105” or мэрг.код=”484106” (МЭРГЭЖИЛ)) )
  • x тэнх.код= тэнх.код (  * (  тэнх.код =”SW” (ТЭНХИМ)) )
 • 3. Хайлтыг оновчтой зохион байгуулах Хайлтын мод
  • Select команд
  • Select Dep_name, Sum(NumberofSt) From
  • ( Select Dep_Id, Pr_Id, Pr_name, NumberofSt From
  • ( Select Dep_Id, Pr_Id, Count(St_Id) as NumberofSt From
  • ( Select Left (St_Id,2) as Dep_Id, St_Id, Pr_Id
  • From Students St Where Dep_Id=”SW” Order by Pr_Id )
  • Group by Pr_Id
  • Join
  • Select * From Professions Pr
  • Where Pr_Id=”484105” or Pr_Id=”484106”
  • On Pr. Pr_Id= St. Pr_Id )
  • Join
  • Select * From Department D Where Dep_Id=”SW”
  • On Pr. Pr_Id= St. Pr_Id )
 • Нэмэлт функцууд
  • Нєхцєл шалгах
  • iif ( логик илэрхийлэл , зєв хэсэг , буруу хэсэг )
  • Зєв ба буруу хэсгийг заавал заах ёстой
  • Жнь:
   • Энгийн: хєнгєлєлт ийн хувь : iif ( тєлбєр >0 and тєлбєр <100 000 , 0 , 3 )
   • Зєв/буруу хэсэгт илэрхийлэл заах:
  • тєлбєр: iif ( тєлбєр >0 and тєлбєр <100 000 , тєлбєр , тєлбєр *(1- 0 . 03 )
   • Давхардсан нєхцєл шалгах:
  • хєнгєлєлт: iif ( тєлбєр >0 and тєлбєр <100 000 , 0 , iif ( тєлбєр < 500000 , 3 , iif ( тєлбєр < 1000000 ,5,10)))
 • Нэмэлт функцууд
  • Null талбарыг утгаар дvvргэх
  • Null талбар нь утга нь тодорхой биш (undefined) талбар
  • Nz( талбарын нэр , хоосныг (null) юугаар солих )
  • Null биш утгуудыг солихгvй
  • Өгөгдсөн нь
  • Хичээл сонголт Авсан дvн
  • Хичээл Оюутан Хичээл Оюутан СемДvн БДдvн
  • ЄСЗБ А ЄСЗБ А 18
  • ЄСЗБ Б ЄСЗБ Б 20 30
  • ЄСЗБ С
  • Гэтэл д vнтэй дvнгvй бvх оюутныг vр дvнд гаргах шаардлагатай
  • Хичээл Оюутан Нийт : ( Семдvн+ БДдvн )
  • ЄСЗБ А 18 null
  • ЄСЗБ Б 50
  • ЄСЗБ С 0 null null
  • Үүний тулд :
  • П хичээл, оюутан, Нийт: Nz( Семдvн,0 ) + Nz( БДдvн,0 )
  • ( Хичээл сонголт ] х хичээл, оюутан = хичээл, оюутан Авсан дvн )
 • Нэмэлт функцууд
  • Хоёр огнооны ялгаврыг олох
  • Хэрэглээ:
   • Хугацаа ( цагаар ) : дууссан цаг-эхлэсэн цаг
   • Хугацаа ( хоногоор ) : дууссан огноо-эхлэсэн огноо
  • Функц: DateDiff( хугацааны нэгж, огноо1,огноо2 )
   • Хугацааны нэгж :
   • yyyy - Year - он
   • q - Quarter - улирал
   • m -Month -сар
   • y -Day of year -жил дэх єдєр (1-365)
   • d -Day -сар дахь өдөр (1-31)
   • w -Weekday - гараг(огноо1 нь ямар гарагт таарсныг тоолж : хэдэн Даваа гараг )
   • ww -Week - гараг (календарь долоо хоног :7 долоогоор багцалж )
   • h -Hour -цаг
   • n -Minute -минут
   • s -Second -секунд
 • Математик үйлдэл хэрэглэж өгөгдөл боловсруулах
  • Өгөгдлийн харьцаа нь бичлэгүүдийн олонлог юм
  • Иймээс хоёр ижил бvтэцтэй хvснэгт дээр дараах vйлдлvvд хийж болно
   • нэгтгэх
   • огтолцлыг олох
   • ялгаатай хэсгийг олох
 • Математик үйлдэл хэрэглэж өгөгдөл боловсруулах
  • Нэгтгэх
  • Тус үйлдлийн үр дүнд хоёр харьцааны нэгдмэл нэг харьцаа үүсэх ба түүнд ижил хэсгүүд давхардаж орохгүй
  • Харьцаа алгебрт  тэмдэглэгээ, СКюЛ хэлэнд UNION гэсэн үг хэрэглэж тус үйлдлийг тодорхойлно
  • Тус үйлдэл дараахи дүрмийг баримталдаг:
   • Харьцаа1  Харьцаа2 = Харьцаа2  Харьцаа1
   • (Харьцаа1  Харьцаа2)  Харьцаа3 = Х арьцаа1  (Харьцаа2  Харьцаа3)
  Харьцаа 1 Харьцаа 2
 • Математик үйлдэл хэрэглэж өгөгдөл боловсруулах
  • Огтолцлыг олох
  • Тус үйлдлийн үр дүнд хоёр харьцааны ижил хэсэг сонгогдож үр дүнгийн харьцаанд давхардахгүй орно
  • Харьцаа алгебрт  тэмдэглэгээ, СКюЛ хэлэнд INTERSECTION гэсэн үг хэрэглэж үйлдлийг тодорхойлно
  • Тус үйлдэл дараахи дүрмийг баримталдаг:
   • Харьцаа1  Харьцаа2 = Харьцаа2  Харьцаа1
   • (Харьцаа1  Харьцаа2)  Харьцаа3 =Харьцаа1  (Харьцаа2  Харьцаа3)
  Харьцаа 1 Харьцаа 2
 • Математик үйлдэл хэрэглэж өгөгдөл боловсруулах
  • Ялгаврыг олох
  • |
  • Тус үйлдлийн үр дүнд 1 дэх харьцаан аас 2 дахь харьцаа хасагдаж гарна
  • Харьцаа алгебрт хасах ( - ) тэмдэглэгээ
  • СКюЛ хэлэнд Difference гэсэн үг хэрэглэж тус үйлдлийг тодорхойлно
  • Харьцаа1-Харьцаа2 # Харьцаа2-Харьцаа1
  Харьцаа 2 Харьцаа 1
 • Математик үйлдэл хэрэглэж өгөгдөл боловсруулах
  • Харьцаа алгерийн илэрхийлэл:
  • Үр дүн1   багшийн код, албан тушаал (БАГШ ]X албан туш. код = албан туш. код АЛБАН ТУШААЛ)
  • Багш тушаалтай   багшийн код (  албан тушаал = “*багш” (ҮР ДҮН1))
  • Үр дүн2   багшийн код, мэргэжил (БАГШ ]X мэргэж. код = мэргэж. код МЭРГЭЖиЛ)
  • Багш мэргэжилтэй   багшийн код (  мэргэжил = “*багш” (ҮР ДҮН2))
  • Үр дүн  Багш тушаалтай  Багш мэргэжилтэй
  • СКюЛ команд:
  • Select T. T_ID
  • From Teacher T, Occupation O
  • Where T. Occ_ID=O.Occ_ID and O. Occ_name = “%багш”
  • UNION
  • Select T. T_ID
  • From Teacher T, Profession P
  • Where T. Prof_ID=P. Prof_ID and P. Prof_name =“*багш”
  Багшийн ажлыг хийж чадах, өөрөөр хэлбэл мэргэжил, албан тушаалын аль нэг н ь, эсвэл хоёулаа “багш” байх албан хаагчдыг ялгаж гаргая гэвэл нэгтгэх үйлдэл хийнэ
 • Математик үйлдэл хэрэглэж өгөгдөл боловсруулах
  • Мэргэжлийн багш нарыг, өөрөөр хэлбэл эзэмшсэн мэргэжил ба албан тушаал нь зэрэг “багш” байх багш нарыг ялгаж гаргая гэвэл ижил хэсгийг ялгах үйлдэл хийнэ
  • Харьцаа алгерийн илэрхийлэл:
  • Жишээ 1-ийн Багш тушаалтай ба Багш мэргэжилтэй харьцаанууд дараахи үйлдлээр нэгтгэгдэнэ.
  • Үр дүн  Багш тушаалтай  Багш мэргэжилтэй
  • Select T. T_ID
  • From Teacher T, Occupation O
  • Where T. Occ_ID=O.Occ_ID and O. Occ_name = “*багш”
  • INTERSECTION
  • Select T. T_ID
  • From Teacher T, Profession P
  • Where T. Prof_ID=P. Prof_ID and P. Prof_name =“*багш”