แนวคิดธุรกิจสร้างสรรค์ผ่าน Ecommerce

2,266 views

Published on

บรรยายที่งาน BOI Fair 2012 ในหัวข้อ แนวคิดธุรกิจสร้างสรรค์ผ่าน ecommerce และ social media

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,266
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
48
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย หมายเหตุ : 1/ ข้อมูลเฉพาะธนาคารพาณิชย์ไม่รวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 2/ ครอบคลุมรายการชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่าน ATM ฝากเงิน และโอนเงิน 3/ ข้อมูลรวมบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และบริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน 4/ ครอบคลุมรายการเช่น ถอนเงิน เบิกเงินสดล่วงหน้า และโอนเงิน
 • หมายเหตุ : 1/ ข้อมูลรวมธนาคารพาณิชย์และบริษัทประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน 2/ ข้อมูลเฉพาะธนาคารพาณิชย์และไม่รวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
 • ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย หมายเหตุ : 1/ ครอบคลุมรายการโอนภายในธนาคารเดียวกัน ต่างธนาคาร ชำระค่าสินค้าและบริการ 2/ จำนวนบัญชีสะสมทั้งหมดที่ทำสัญญาขอใช้บริการจนถึงงวดปัจจุบัน ภายใต้บริการประเภทต่างๆ ของธนาคาร
 • ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย หมายเหตุ : 1/ ครอบคลุมรายการโอนภายในธนาคารเดียวกัน ต่างธนาคาร ชำระค่าสินค้าและบริการ 2/ จำนวนบัญชีสะสมทั้งหมดที่ทำสัญญาขอใช้บริการจนถึงงวดปัจจุบัน ภายใต้บริการประเภทต่างๆ ของธนาคาร
 • แนวคิดธุรกิจสร้างสรรค์ผ่าน Ecommerce

  1. 1. แนวคิดธุรกิจสร้างสรรค์ผ่าน e-Commerce และ Social Media เพื่อเพิ่มโอกาสธุรกิจ” โดย อาจารย์อุดม ไพรเกษตร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน ) ( NBC)
  2. 2. เนื้อหา <ul><li>e-Commerce คืออะไร </li></ul><ul><li>สถานการณ์ e-Commerce ของไทยในปัจจุบัน </li></ul><ul><li>สถานการณ์ทางด้าน ICT ปัจจุบันของไทย </li></ul><ul><li>SME กับการใช้ประโยชน์ e-Commerce </li></ul><ul><li>Social Media คืออะไร </li></ul><ul><li>Social Media ต่างๆ ในปัจจุบัน </li></ul><ul><li>SME กับการใช้ประโยชน์ Social Media </li></ul><ul><li>ถาม - ตอบ </li></ul>
  3. 3. e-Commerce คืออะไร <ul><li>2  พันล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ  28   ของประชากรโลกใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร   </li></ul><ul><li>อัตราการเติบโตในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 450  </li></ul><ul><li>ระบบ e-Commerce เป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  มีมูลค่าตลาดกว่า 5.27   แสนล้านบาท  </li></ul><ul><li>ธุรกิจ e-Commerce   ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังเป็นธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 7,769 ราย เป็นนิติบุคคล   2,316 ราย คิดเป็นร้อยละ 30 และในรูปแบบบุคคลธรรมดา 5,453 ราย คิดเป็นร้อยละ 70   </li></ul>
  4. 4. e-Commerce คืออะไร <ul><li>ความหมาย </li></ul><ul><li>Electronic Commerce หรือ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซื้อขายสินค้าและบริหาร การโฆษณาสินค้า การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น </li></ul>
  5. 5. e-Commerce คืออะไร <ul><li>จุดเด่นของ e-Commerce </li></ul><ul><li>ประหยัดค่าใช้จ่าย </li></ul><ul><li>เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ </li></ul><ul><ul><li>โดยลดความสำคัญขององค์ประกอบของธุรกิจที่มองเห็นจับต้องได้ เช่นอาคารที่ทำการ ห้องจัดแสดงสินค้า ( show room) คลังสินค้า พนักงานขายและพนักงานให้บริการต้อนรับลูกค้า เป็นต้น </li></ul></ul><ul><ul><li>ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์คือ ระยะทางและเวลาทำการแตกต่างกัน จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจอีกต่อไป </li></ul></ul>
  6. 6. e-Commerce คืออะไร <ul><li>e-Commerce ใช้ติดต่อกับลูกค้าได้หลายระดับ ธุรกิจกับลูกค้า ธุรกิจกับธุรกิจ ธุรกิจกับภาครัฐ ฯ สาระของการติดต่อจะมี 4-5 ประการ คือ </li></ul><ul><li>การขาย  รวมการโฆษณา แสดงสินค้า เสนอราคา สั่งซื้อ คำนวณราคา </li></ul><ul><li>การชำระเงิน  การตกลงวิธีชำระเงิน สั่งโอนเงิน ให้ข้อมูลบัญชีธนาคารที่ใช้ตัดบัญชี ตลอดจนเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ ๆ </li></ul><ul><li>การขนส่ง  แจ้งวิธีการส่งมอบของ ค่าขนส่ง และสถานที่ติดต่อและระบบติดตามสินค้าที่ส่ง </li></ul><ul><li>บริการหลังการขาย  การติดต่อภายในบริษัท เช่นระบบบัญชี คลังสินค้า ระบบสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบ สั่งผลิต ตลอดจนบริการลูกค้าหลังการขาย </li></ul>
  7. 7. e-Commerce คืออะไร <ul><li>การชำระเงินบน e-Commerce </li></ul><ul><li>จากผลการวิจัยพบว่า วิธีการชำระเงินที่สำคัญสำหรับกรณีธุรกิจกับธุรกิจ ร้อยละ 70 ใช้วิธีหักบัญชีธนาคาร ขณะที่ ธุรกิจกับผู้บริโภคร้อยละ 65 ชำระด้วยบัตรเครดิต </li></ul><ul><li>สำหรับในประเทศไทย ... ผลการสำรวจพบว่าผู้สั่งสินค้าบนอินเทอร์เน็ตร้อยละ 40-60 ใช้บัตรเครดิต อีกร้อยละ 40 ใช้วิธีโอนเงินในบัญชี ซึ่งหมายความรวมถึง Direct Debit, Debit Card และ Fund Transfer </li></ul>
  8. 8. สถานการณ์ e-Commerce ของไทยในปัจจุบัน ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วย : เครื่อง จำนวนเครื่องรับบัตร ( EFTPOS Terminal)     H1/2553 H2/2553 H1/2554 1 จำนวนเครื่องรับบัตร ( EFTPOS Terminal) 266,946 287,151 251,161
  9. 9. สถานการณ์ e-Commerce ของไทยในปัจจุบัน ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วย : บาทต่อบัตรต่อเดือน มูลค่าเฉลี่ยการใช้บัตรพลาสติกที่สำคัญ     Q1/2553 Q2/2553 Q3/2553 Q4/2553 Q1/2554 Q2/2554 Q3/2554 p 1 การชำระค่าสินค้าและบริการ ณ จุดขาย 3,751 3,737 3,890 4,385 4,052 4,288 4,498 2 บัตรเครดิต 1/ 3,673 3,667 3,813 4,293 3,900 4,128 4,247 3 บัตรเดบิต 2/ 78 70 77 92 152 160 251 4 การถอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม 16,218 15,899 15,984 16,956 17,131 17,202 17,578 5 บัตรเอทีเอ็ม 2/ 6,549 6,564 6,545 6,982 7,093 7,336 7,564 6 บัตรเดบิต 2/ 9,670 9,335 9,438 9,974 10,038 9,867 10,014
  10. 10. สถานการณ์ e-Commerce ของไทยในปัจจุบัน ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วย : ตามระบุ ธุรกรรมการชำระเงินผ่านบริการ Mobile banking     Q1/2553 Q2/2553 Q3/2553 Q4/2553 Q1/2554 Q2/2554 Q3/2554 p 1 จำนวนบัญชีลูกค้าที่ใช้บริการ 2/ 4,216,236 3,312,223 3,593,505 4,822,947 5,027,269 5,333,601 5,455,222 2 ปริมาณรายการ ( พันรายการ ) 13,244 14,431 15,910 17,208 21,444 18,808 21,305 3 มูลค่ารายการ ( พันล้านบาท ) 1,774 2,007 1,987 2,123 2,129 2,177 2,333
  11. 11. สถานการณ์ e-Commerce ของไทยในปัจจุบัน ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วย : ตามระบุ ธุรกรรมการชำระเงินผ่านบริการ Internet banking 1/     Q1/2553 Q2/2553 Q3/2553 Q4/2553 Q1/2554 Q2/2554 Q3/2554 p 1 ธุรกรรมการชำระเงินผ่าน mobile banking               2 จำนวนบัญชีลูกค้าที่ใช้บริการ 2/ 382,977 416,588 477,328 519,450 566,164 622,640 680,382 3 ปริมาณรายการ ( พันรายการ ) 3,697 3,755 4,108 4,325 4,557 4,718 5,237 4 มูลค่ารายการ ( พันล้านบาท ) 23 25 29 32 38 42 52
  12. 12. สถานการณ์ e-Commerce ของไทยในปัจจุบัน ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2553 ปริมาณการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย ( e-Payment) 1/ หน่วย : พันรายการ
  13. 13. สถานการณ์ e-Commerce ของไทยในปัจจุบัน ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2553 หน่วย : พันรายการ ปริมาณการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย ( e-Payment) 1/
  14. 14. สถานการณ์ e-Commerce ของไทยในปัจจุบัน มูลค่าการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย ( e-Payment) 1/ ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2553 หน่วย : พันล้านบาท
  15. 15. สถานการณ์ e-Commerce ของไทยในปัจจุบัน ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2553 มูลค่าการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย ( e-Payment) 1/ หน่วย : พันล้านบาท
  16. 16. สถานการณ์ e-Commerce ของไทยในปัจจุบัน ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย เงินอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Money) 1/ ปี 2553
  17. 17. สถานการณ์ e-Commerce ของไทยในปัจจุบัน ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย เงินอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Money) 1/ ปี 2553
  18. 18. สถานการณ์ e-Commerce ของไทยในปัจจุบัน ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย เงินอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Money) 1/ ปี 2553
  19. 19. ข้อมูล ICT ที่สำคัญ <ul><li>จำนวนประชากร ประมาณ 64 ล้านคน </li></ul><ul><li>จำนวนผู้ใช้ Internet ประมาณ 24 ล้านคน </li></ul><ul><li>จำนวนเบอร์มือถือประมาณ 70 ล้านเบอร์ </li></ul>
  20. 20. ประเภทของแอพพลิเคชั่นการสื่อสารที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
  21. 21. ความต้องการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือในอีก 3-5 ปีข้างหน้า
  22. 22. การมีคอมพิวเตอร์ที่บ้าน
  23. 23. สถิติที่ผู้เข้าเว็บไซต์น่าสนใจ ที่มา : www.truehit.net เพศ
  24. 24. สถิติที่ผู้เข้าเว็บไซต์น่าสนใจ อายุ ที่มา : www.truehit.net
  25. 25. สถิติที่ผู้เข้าเว็บไซต์น่าสนใจ ที่มา : www.truehit.net การศึกษา
  26. 26. สถิติที่ผู้เข้าเว็บไซต์น่าสนใจ ที่มา : www.truehit.net สาขาอาชีพ
  27. 27. สถิติที่ผู้เข้าเว็บไซต์น่าสนใจ ที่มา : www.truehit.net ระดับรายได้
  28. 28. สถิติที่ผู้เข้าเว็บไซต์น่าสนใจ ที่มา : www.truehit.net จังหวัดที่อยู่อาศัย
  29. 29. สถิติที่ผู้เข้าเว็บไซต์น่าสนใจ ที่มา : www.truehit.net ความสนใจ
  30. 30. สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ในประเทศไทย <ul><li>ช่วงเวลาสูงสุด 16:00 - 16:59 </li></ul><ul><li>ช่วงเวลาต่ำสุด 04:00 - 04:59 </li></ul><ul><li>มาจากประเทศไทย ( IP) 85.45% </li></ul><ul><li>มาจากต่างประเทศ ( IP) 14.55% </li></ul>ที่มา : www.truehit.net
  31. 31. การขยายตัวของจานดาวเทียม Topic of Presentation จำนวนบ้าน ( หน่วย พัน ) Inc. True Free View ที่มา : nielson
  32. 32. การขยายตัวของเคเบิลไทย Topic of Presentation จำนวนบ้าน ( หน่วย พัน ) Exc. True Visions ที่มา : nielson
  33. 33. การขยายตัวของจานดาวเทียมและเคเบิลทีวี Topic of Presentation จำนวนบ้าน ( หน่วย พัน ) Inc. True Visions ที่มา : nielson
  34. 34. การขยายตัวของจานดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น Inc. All True Visions % ที่มา : nielson
  35. 35. ความถี่ในการใช้ Internet <ul><li>36% ใช้ทุกวัน </li></ul><ul><li>52% ใช้สัปดาห์ละหลายครั้ง </li></ul><ul><li>9% ใช้สัปดาห์ละครั้ง </li></ul><ul><li>3% ใช้ 1-2 ครั้งต่อเดือน </li></ul><ul><li>0.3% ใช้น้อยมาก </li></ul>ที่มา : nielson
  36. 36. เวลาที่ใช้กับสื่อต่างๆต่อสัปดาห์ <ul><li>Internet 16.6 ชั่วโมง </li></ul><ul><li>ทีวี 10.9 ชั่วโมง </li></ul><ul><li>วิทยุ 5.2 ชั่วโมง </li></ul><ul><li>อ่านหนังสือพิมพ์ 3.7 ชั่วโมง </li></ul>ที่มา : nielson
  37. 37. ช่องทางในการดูทีวี <ul><li>69% ดูรายการจากทีวี ตามเวลาที่ออนแอร์ปกติ </li></ul><ul><li>33% ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตจากแหล่งต่างๆ </li></ul><ul><li>31% ทีวีออนดีมานด์เพื่อตามรายการที่พลาดไป </li></ul><ul><li>30% อัดรายการไว้ </li></ul><ul><li>3% ไม่ได้ดูทีวี </li></ul>ที่มา : nielson
  38. 38. กิจกรรมที่ทำร่วมกัน <ul><li>ใช้เน็ตพร้อมดูทีวี 72% </li></ul><ul><li>ใช้เน็ตพร้อมฟังวิทยุ 43% </li></ul>ที่มา : nielson
  39. 39. SME กับการใช้ประโยชน์ e-Commerce <ul><li>ต้องมี website หรือ blog หรือ facebook / google+ </li></ul><ul><li>ควรจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า </li></ul><ul><li>ควรมีระบบชำระเงินการซื้อสินค้าผ่านระบบบัตรเครดิต </li></ul><ul><li>มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อ เช่น google adword และ socail media อย่าง facebook/google+ หรือ twitter หรือ youtube </li></ul>
  40. 40. การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ <ul><li>บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย </li></ul><ul><ul><li>ซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ บุคคลที่มีเว็บไซต์ เพื่อทำการซื้อขายสินค้าหรือบริการ </li></ul></ul><ul><ul><li>บริการอินเทอร์เน็ต ( ISP : Internet Service Provider) </li></ul></ul><ul><ul><li>ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ( Web Hosting) </li></ul></ul><ul><ul><li>บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-Marketplace) </li></ul></ul><ul><li>ติดต่อ ส่วนส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 12 สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร   02-547-5050   ต่อ 3191 , 3192 หรือ 02-547-5960-1 หรือที่ http://www.trustmarkthai.com </li></ul>
  41. 41. ตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ www.thnic.co.th
  42. 42. www.oknation.net
  43. 43. Google Adword
  44. 44. www.nbcadword.com
  45. 45. Social Media คืออะไร <ul><li>ความหมายของ Social Media </li></ul><ul><li>สื่อสาธารณะ ที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือองค์กรกับบุคคล โดยเปิดให้มีการโต้ตอบกันระหว่างผู้รับสารกับผู้ส่งสารในรูปแบบทันทีทันใด หรือภายหลังก็ได้ </li></ul>
  46. 46. แนะนำ Social Media ต่างๆ ในปัจจุบัน <ul><li>www.facebook.com </li></ul><ul><li>www.twitter.com </li></ul><ul><li>www.youtube.com </li></ul>
  47. 47. www.facebook.com จำนวนผู้ใช้ facebook ของไทย 13 , 275 , 500 บัญชี ที่มา : http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/thailand
  48. 48. www.facebook.com เพศ ที่มา : http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/thailand
  49. 49. www.facebook.com อายุ ที่มา : http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/thailand
  50. 50. www.facebook.com จำนวนผู้สมัครใหม่แยกตามอายุ ที่มา : http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/thailand
  51. 51. www.facebook.com ที่มา : http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/thailand
  52. 52. www.facebook.com
  53. 53. www.facebook.com
  54. 54. www.facebook.com
  55. 55. www.facebook.com
  56. 56. 10 พฤติกรรมผู้บริโภค facebook ที่มา : http://www.marketingoops.com/reports/behaviors/10-fact-consumer-behaviors-on-facebook/   ลูกค้ามีการปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์บน facebook มากกว่า social media อื่นๆ
  57. 57. 10 พฤติกรรมผู้บริโภค facebook ที่มา : http://www.marketingoops.com/reports/behaviors/10-fact-consumer-behaviors-on-facebook/ 56 % ของผู้บริโภคบอกว่า อยากที่จะบอกต่อเพื่อน หลังจากที่ได้ติดตามแบรนด์บน facebook
  58. 58. 10 พฤติกรรมผู้บริโภค facebook ที่มา : http://www.marketingoops.com/reports/behaviors/10-fact-consumer-behaviors-on-facebook/ 51 % ของผู้บริโภคอยากที่จะซื้อสินค้าหรือบริการหลังจากที่ได้ติดตามแบรนด์บน facebook
  59. 59. 10 พฤติกรรมผู้บริโภค facebook ที่มา : http://www.marketingoops.com/reports/behaviors/10-fact-consumer-behaviors-on-facebook/ 52% ของผู้ที่ Online บอกว่า ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ใน facebook
  60. 60. 10 พฤติกรรมผู้บริโภค facebook ที่มา : http://www.marketingoops.com/reports/behaviors/10-fact-consumer-behaviors-on-facebook/ 76% ของกลุ่มตัวอย่างบอกว่าไม่เคยคิดที่จะกด” unlike” แบรนด์ บน facebook
  61. 61. 10 พฤติกรรมผู้บริโภค facebook ที่มา : http://www.marketingoops.com/reports/behaviors/10-fact-consumer-behaviors-on-facebook/ 77 % ของผู้้บริโภค ตอบว่า พวกเขาสื่อสารกับแบรนด์โดยการ อ่านโพสต์ และ อ่าน news feed บนเพจ
  62. 62. 10 พฤติกรรมผู้บริโภค facebook ที่มา : http://www.marketingoops.com/reports/behaviors/10-fact-consumer-behaviors-on-facebook/ 78% ของผู้บริโภคที่ Like แบรนด์บน facebook  มีแบรนด์ที่ like เกิน 10 แบรนด์
  63. 63. 10 พฤติกรรมผู้บริโภค facebook ที่มา : http://www.marketingoops.com/reports/behaviors/10-fact-consumer-behaviors-on-facebook/ 58%  ของผู้บริโภคบอกว่า like แบรนด์บน facebook เพราะว่าเขาเหล่านั้นเป็นลูกค้า
  64. 64. 10 พฤติกรรมผู้บริโภค facebook ที่มา : http://www.marketingoops.com/reports/behaviors/10-fact-consumer-behaviors-on-facebook/ 45%  ของกลุ่มตัวอย่างใช้เวลาส่วนใหญ่ในหน้า news feed
  65. 65. 10 พฤติกรรมผู้บริโภค facebook ที่มา : http://www.marketingoops.com/reports/behaviors/10-fact-consumer-behaviors-on-facebook/ 69 % ของผู้บริโภค ต้องการฟังแค่บางแบรนค์มากกว่าทุกแบรนด์ที่ like
  66. 66. www.twitter.com
  67. 67. www.twitter.com ที่มา : http://www.lab.in.th/thaitrend/rank-follower.php
  68. 68. www.twitter.com
  69. 69. www.twitter.com
  70. 70. www.twitter.com
  71. 71. www.twitter.com
  72. 72. www.twitter.com
  73. 73. www.twitter.com ที่มา : http://www.lab.in.th/thaitrend/rank-follower.php
  74. 74. www.twitter.com ที่มา : http://www.lab.in.th/thaitrend/rank-follower.php
  75. 75. www.twitter.com ที่มา : https://twitter.com/#!/tri333/thai-press/members , https://twitter.com/#!/tri333/thai-press2/members
  76. 76. www.twitter.com
  77. 77. www.youtube.com
  78. 78. www.youtube.com
  79. 79. www.youtube.com
  80. 80. Social Media ที่มีการใช้ประจำ <ul><li>Facebook 56% </li></ul><ul><li>4Share 43% </li></ul><ul><li>YouTube 39% </li></ul>ที่มา : nielson
  81. 81. Social Media ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริโภค <ul><li>90% อ่านคอมเมนต์เกี่ยวกับแบรนด์ </li></ul><ul><li>80% ดูวิดีโอออนไลน์เกี่ยวกับสินค้าบริหารที่คิดว่าจะซื้อ </li></ul><ul><li>78% พูดคุย หรือโพสต์ความเห็นเกี่ยวกับแบรนด์ </li></ul>ที่มา : nielson
  82. 82. SME กับการใช้ประโยชน์ Social Media <ul><li>ควรมี Social Media ของธุรกิจหรือไม่ </li></ul><ul><ul><li>ควรมี </li></ul></ul><ul><li>ควรใช้ Social Media ตัวไหน </li></ul><ul><ul><li>อย่างน้อยใช้ facebook </li></ul></ul><ul><li>ควรใช้ Social Media อย่างไร </li></ul><ul><ul><li>ใช้เพื่อสื่อสารกับลูกค้า ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเป็นใคร </li></ul></ul>
  83. 83. ถาม - ตอบ

  ×