Arbeidslivsfag: Veileder om vurdering

1,926 views
1,774 views

Published on

Fra samling om arbeidslivsfag 5. mai 2010.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,926
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Arbeidslivsfag: Veileder om vurdering

 1. 1. Ett år har gått, vi har kost oss og ikke  hatt press på oss til å sette karakter.
 2. 2. • Planlegging av vurdering er planlegging av  undervisning • Praksisen endres fra etterarbeid ‐ med tynt grunnlag for å sette  karakter….   til mer (og bedre) forarbeid! • Vi går fra karakter som ”dom” – til en praksis der vurderingsarbeidet er en  integrert del av timene Ny vurderingsforskrift fra aug 09
 3. 3. § 3‐2. Formålet med vurdering Formålet med vurdering i fag er å fremje læring  undervegs og uttrykkje kompetansen til eleven.  Vurderinga skal gi  god tilbakemelding og rettleiing. Undervegsvurdering skal brukast som ein reiskap i læreprosessen, som grunnlag for  tilpassa opplæring og bidra til at eleven aukar kompetansen sin i fag.  Undervegsvurdering gir læraren grunnlag for å fastsetje sluttvurdering  (standpunktkarakter i fag)
 4. 4. Før:  Lage en plan som gir en god beskrivelse av hva målet, hva vi skal øve på for å nå målet og hva som  forventes   av god faglig prestasjon  Etter: Vil vurderingen jeg/vi har gjort beskrive hva eleven har fått til, og hva eleven må jobbe med for å få økt kompetanse i faget? Klarer jeg å gi læringsfremmende  framovermeldinger?
 5. 5. § 3‐3. Grunnlaget for vurdering i  fag Grunnlaget for vurdering i fag er  dei samla kompetansemåla i  læreplanane for fag slik dei er  fastsette i læreplanverket,  jf. § 1‐1 eller § 1‐3. 
 6. 6. Her er kompetansemålene: • Planlegge, utføre og ferdigstille produkt og tjeneste etter  kvalitetskrav • Velge hensiktsmessige råvarer, materiell og tjenester • Utnytte råvarer og materiell økonomisk  • Ta vare på og vedlikeholde verktøy og utstyr  • Beregne kostnader knyttet til produksjon av produkter og tjenester • Bruke arbeidsteknikk og verktøy tilpasset arbeidsoppgavene • Bruke relevante faguttrykk i det enkelte fagområdet • Vurdere og dokumentere kvaliteten av eget arbeid • Utføre arbeid i tråd med arbeidslivets etiske normer og  retningslinjer • Utføre arbeid i tråd med helse‐, miljø‐ og sikkerhetsregler  • Holde orden på arbeidsplassen • Yte service og gjøre rede for betydningen av service i arbeidslivet  • Kommunisere og samarbeide med andre i en arbeidssituasjon
 7. 7. Planlegging 1) Vi gjør et utvalg av kompetansemål fra læreplanen. Planlegge, utføre og ferdigstille produkt og tjeneste etter  kvalitetskrav” – lage brun saus 2)     Vi velger vurderingsmåte  (observere, smake, intervjue) 3)     Vi formulerer vurderingskriterier (krav) eleven må klare for å nå målet:   (Brune, spe, smake til) 4)     Formuler kjennetegn på måloppnåelse : Eleven produserer en velsmakende saus med riktig konsistens uten klumper og brent smak! Eleven jobber uten veiledning, kan fagord, reflekterer og forklarer hvorfor resultatet ble godt (eller mindre godt).
 8. 8. Når vi jobber 1) Snakk med elevene om kompetansemålene Vi skal planlegge, utføre og ferdigstille sausen,  alle deler av aktiviteten er like viktig, derfor tar alt vi gjør, TID…… 2)     Forbered elevene på vurderingsmåten som snart skal brukes   Læreren skal  både observere, smake, og intervjue elevene 3)     Vurderingskriteriene er det vi lærer dem/øver på! Hvis ikke vil jo ikke eleven klare å nå målet. Vi øver mange ganger på å brune, spe og smake til før det er tid for selve vurderingen 4)     Kjennetegnene på måloppnåelse Viser hva som skal til for å få god saus! Hvis elevene ikke følger  eller øver nok på kriteriene, vil de kanskje bare få en middels  måloppnåelse, da vet de hva som må til for å nå høyere neste  gang de får sjansen til å bli vurdert.
 9. 9. • Mål:  Planlegge, utføre og ferdigstille produkt og tjeneste  etter kvalitetskrav • Vurderingsmåte:  Observasjon av planlegging og utførelse, smaking! • Vurderingskriterier Å smelte, klare og avkjøle smør, å skille egg, å vispe eggeplommer i  vannbad • Formuler kjennetegn på måloppnåelse   Høy måloppnåelse: Studerte oppskrifter, beregnet mengde, jobbet raskt  og riktig, fikk en perfekt, tykk og velsmakende saus. Middels måloppnåelse: Fulgte oppskriften, målte opp mengde etter  instruks, klarte å unngå at egg og smør skilte seg, fikk et resultat som  smakte godt. Lav måloppnåelse: Deltok i prosessen og utførte oppgaver under  instruksjon, kjente på smørets temperatur, fikk øvelse i å skille egg og  vispe eggjevning i vannbad. 
 10. 10. Juleforestilling i desember: Arbeidslivsfag: Lys og kulisser!
 11. 11. § 3‐13. Halvårsvurdering i fag for elevar Halvårsvurdering i fag er ein del av  undervegsvurderinga og skal syne dokumentert kompetanse i forhold til måla i læreplanverket.  Ho skal også gi rettleiing om korleis eleven kan auke  kompetansen sin i faget.  Eleven skal ha halvårsvurdering utan karakter  (kontaktlærer har to utviklingssamtaler i året) og halvårsvurdering med karakter (jul og sommar) Hva med å bruke et skjema til både før‐ og etterarbeidet,  da har vi ”alt i ett” – se neste side:
 12. 12. Vurderingskriterier KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 1-2 3-4 5-6 Hovedområde: Produkter og tjenester Planlegge meny, lese oppskrifter Mener noe om menyen og påtar seg oppgaver Leser oppskrifter, skriver handleliste Viser engasjement, lage meny, beregner mengde Lage budsjett, handle Deltar i handling og bærer varer Velger varer og velger prisbevisst Beregner kostnader og holder seg innen rammen Lage mat Utfører arbeidet med veiledning Utfører arbeidet etter instruks Arbeider selvstendig og får til et delikat resultat Dekke bord Kopierer dekkemønster Bestikk og servise er på bordet Dekker korrket etter gitte regler. Vurdere resultatet Beskriver det som skjedde Tar kritikk og forstår vurdering Reflekterer og trekker konklusjoner selv Hovedområde: Yrkesetikk og arbeidsmiljø Holde orden, samarbeide Jobber med tett instruksjon Tar instruks ,jobber godt i lag Vasker og rydder, er løsningsorientert Serverer etter regler Er serviceorientert og dannet, følger reglene Er hyggelig og holde orden Henter og bringer mat og drikke Kommunisere ved bordet Avbryter ikke, viser folkeskikk ved bordet. Forstyrrer ikke, svarer høflig Lytter, svarer hyggelig og viser interesse for den andre
 13. 13. ARBEIDSLIVSFAG   ”Gjestebud” (Et opplegg som tar mange uker) 1) Kompetansemål fra læreplanen som aktiviteten ivaretar  Produkter og tjenester Planlegge, utføre og ferdigstille produkt og tjeneste etter  kvalitetskrav. Velge hensiktsmessige råvarer, materiell og tjenester.  Utnytte råvarer og materiell økonomisk.  Beregne kostnader knyttet til produksjon av produkter og tjenester.  Yrkesetikk og arbeidsmiljø Holde orden på arbeidsplassen. Yte service og gjøre rede for betydningen av  service i arbeidslivet. Kommunisere og samarbeide med andre i en arbeidssituasjon  2) Beskrivelse av opplegget/vurderingsmåte Skolen får besøk av en gruppe politikere og ansatte i fylke og kommune som skal lære om forsøket ”arbeidslivsfag”. Arbeidslivsfagselever er vertskap. De skal handle, lage mat, dekke, pynte, ønske  velkommen, servere, sitte ned sammen med gjestene, konversere og så rydde. Lærer vurderer perioden med lesing av rapport , observasjon og elevens  egenvurdering
 14. 14. 1) Kompetansemål fra læreplanen som aktiviteten ivaretar Planlegge og utføre en tjeneste. Kommunisere og samarbeide med andre i en arbeidssituasjon Holde orden på arbeidsplassen. Utføre arbeid i tråd med etiske normer og retningslinjer Utføre arbeid i tråd med helse- miljø og sikkerhetsregler. 2) Beskrivelse av opplegget/vurderingsmåte Kontakt med ungdomskontoret i kommunen, - de kommunale fritidstilbudene for barn i alderen 9-12 år. Rundt 60 barn er ventet til et arrangement som varer fra 17.00 til 21.00. AF-elevene skal ha ansvar for valg av ulike typer konkurranser, for mat og kiosksalg. Lærer og elever skal vurdere dette ved hjelp av intervju/hverandrevurdering, og analyse video som ble tatt på kvelden. Et eksempel på et opplegg som med før‐ og etterarbeid kan  ta mange uker:  ”Lage Halloweenkveld på juniorklubb”.  (Helse‐ og sosialfag, barne‐ og ungdomsarbeider)
 15. 15. Vurderings- kriterier KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE 1-2 3-4 5-6 Hovedområde: Produkter og tjenester Planlegge meny, lese oppskrifter Mener noe om menyen og påtar seg oppgaver Leser oppskrifter, skriver handleliste Viser engasjement, lage meny, beregner mengde Lage budsjett, handle Deltar i handling og bærer varer Velger varer og velger prisbevisst Beregner kostnader og holder seg innen rammen Lage mat Utfører arbeidet med veiledning Utfører arbeidet etter instruks Arbeider selvstendig og får til et delikat resultat Dekke bord Kopierer dekkemønster Bestikk og servise er på bordet Dekker korrekt etter gitte regler. Vurdere resultatet Beskriver det som skjedde Tar kritikk og forstår vurdering Reflekterer og trekker konklusjoner selv Hovedområde: Yrkesetikk og arbeidsmiljø Holde orden, samarbeide Jobber med tett instruksjon Tar instruks og jobber godt i lag Vasker og rydder, er løsningsorientert Serverer etter regler Henter og bringer mat og drikke Er hyggelig og holde orden Er serviceorientert og dannet, følger reglene Kommunisere ved bordet Avbryter ikke, viser folkeskikk ved bordet. Forstyrrer ikke, svarer høflig Lytter, svarer hyggelig og viser interesse for den andre
 16. 16. VI HAR FUNNET PÅ MYE FLOTT I ÅR: Leke at de er et byggfirma           Bygging av redskapsskjul    Bygging av skap til musikkrom Terrasse utenfor personalrommet på skolen (hele prosessen, fra byggetillatelse til Tegning av skisse, lage snitt, materialdimensjon) Blomsterkasser, benker, redskapsbod                              Vedlikehold av planter Produksjon av bokpapir            Fuglemater     Smykkeskrin     Krakk    Støpe seg en logo/ emblem i tinn. Tegnet både på PC og for hånd.  Overført til leire/gips.  Fotokurs som senere kan brukes til å dokumentere oppleggene sine.  Drivhus: dyrke urter og planter for salg.              Designe lamper.                Loddekurs Animasjonsfilm       Solceller som drivkilde i bil. Lage småbiler eller lignende i tre hvor en egenskap ved disse skal være styrt av  hydraulikk. Engangssprøyter og vann er i dette tilfelle hydraulikken. Lego education Støpemaskin? (glassfiber)            Vi legger faget til Barnehage, sykehjem, omsorgsboliger, sykehus, ungdomsklubb Gilde/Nortura Kantine enkelte dager         Servering og borddekking Salg i kantine Butikkarbeid           Besøke reisebyrå Håndhygiene          Klokkeslett for servering/tidspress Dette er bare noe av det som har foregått i år på de 15 forsøksskolene!
 17. 17. Søk hjelp! Siden vi trenger ideer fra alle utdanningprogrammer, bør vi så ofte vi kan, spørre  lærere og instruktører i vgs ‐ og ansatte i ulike  yrker, om  forslag til praktisk aktivitet, ideer til rollespill, aktuelle lærebøker, nettsteder etc. (8 videregående skoler, 19 opplæringskonterer !) • Hva bør elevene lære seg først? • Hvilke grunnleggende ferdigheter må de begynne tidlig  med, for at de skal få best mulig ”håndlag” for deltakelse i  produkt‐ og tjeneste på sikt?  • Hva bør de kunne, før de begynner på videregående? • Hva er egentlig målet med oppgaver?
 18. 18. Kultur for deling? Det er lurt å opprette et felles rom i den  digitale læringsportalen skolen bruker. Ledere, lærere og koordinator kan bruke  rommet for å dele informasjon og  kommunisere. Kan vi deleopplegg fra  hele landet?
 19. 19. Lykke til videre,  nå begynner alvoret,  med krav om vurdering,  og to kull i sving!

×