Oslo hospiteringsordning 151210

 • 430 views
Uploaded on

Presentasjon fra Oslo kommune. Fra oppstartsseminar 15.10.2010.

Presentasjon fra Oslo kommune. Fra oppstartsseminar 15.10.2010.

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
430
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 1
  Dokumentnavn
  Utprøving av hospiteringsordning i fag- og yrkesopplæring i Oslo
  1/11/2011
  Utdanningsdirektoratet 15.12.10
 • 2. Overordnet beskrivelse av utprøvingen
  Hospitering i tre utdanningsprogram: BA, DH og EL
  Ordningen tilbys alle skoler + godkjente lærebedrifter.
  Gjennomføringsansvar: Ressursskolen Sogn + faglige nettverk
  Utprøving av to modeller
  ”Gjensidig hospitering skole – bedrift”
  ”Bedrift i skole”
  1/11/2011
  Dokumentnavn
  2
 • 3. Hva er målet for denne utprøvingen?
  Oppdatere faglig kompetanse hos programfaglærere i BA, DH og EL
  Øke bedriftenes og skolenes bevissthet om, og forståelse for, det fireårige løpet.
  Utvide skolens kontaktnett blant bedrifter, samt stimulere til økt fremtidig samarbeid mellom skole og arbeidsliv
  1/11/2011
  Dokumentnavn
  3
 • 4. Tidligere erfaringer
  Generell lav interesse for kompetanseheving innen pedagogikk hos bedrifter
  Lærere er motivert for kompetanseheving men ”hverdagen” skaper ofte hindringer
  Tilbud om gode tiltak alene er ikke nødvendigvis tilstrekkelig for at tiltaket blir benyttet -tilrettelegging og oppfølging ofte nødvendig
  1/11/2011
  Dokumentnavn
  4
 • 5. Beskrivelse av modellene
  Gjensidig hospitering skole-bedrift
  Yrkesfaglærere hospiterer i bedrift og instruktør/faglig leder hospiterer i skole.
  Omfang: Minimum 5 dager tilsammen
  Bedrift i skole
  Bedrift flytter virksomhet inn i skolen med sikte på faglig kompetanseheving av lærere. Opplegget kan også gjennomføres utenfor skolens lokaler, f.eks på en arbeidsplass
  Omfang: Minimum 5 dager til sammen
  Modellene er komplementære
  1/11/2011
  Dokumentnavn
  5
 • 6. Hvordan trekkes de aktuelle parter med?
  Sogn videregående skole v/Ressursskolen Sogn (RS) har det administrative og koordinerende ansvar for utprøvingen.
  Tett samarbeid med AU for hvert faglig nettverk
  Hver skole lager egen plan
  OK (evt. RS) kartlegger aktuelle bedrifter for hospitering
  Koordinator for faglig nettverk kobler lærer/skole og instruktør/bedrift
  1/11/2011
  Dokumentnavn
  6
 • 7. Framdrift/praktisk gjennomføring
  Januar 2011: Informasjon om tilbudet distribueres
  Februar 2011: Plan for det enkelte utdanningsprogram godkjent
  Våren 2011: Gjennomføring: "Gjensidig hospitering"
  Høsten 2011: Gjennomføring: "Gjensidig hospitering" og ”Bedrift i skole”
  Gjentas 2012
  1/11/2011
  Dokumentnavn
  7
 • 8. Tanker om egen utprøving med fokus på:
  Prosjekt til fordypning
  Øke faglig kvalitet i skolenes lokale tilbud, særlig der kompetansen er lav bl.a. ”nisjefag”.
  Økt interesse for elever i PFO blant bedrifter
  Samarbeid skole-bedrift/arbeidsliv
  ”Bedrift i skole” er særlig velegnet knyttet til konkrete prosjekter som gjennomføres på skolene (f.eks bygging av ”passivhus”)
  Faglige nettverk, fagforum o.l.
  Vil benytte allerede etablert faglig nettverk som fagforum for hospiteringsordningen.
  1/11/2011
  Dokumentnavn
  8