• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Oppland hospiteringsordning 151210
 

Oppland hospiteringsordning 151210

on

 • 656 views

Presentasjon fra Oppland Fylkeskommune. Fra oppstartsseminar 15.10.2010.

Presentasjon fra Oppland Fylkeskommune. Fra oppstartsseminar 15.10.2010.

Statistics

Views

Total Views
656
Views on SlideShare
656
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Overordnet beskrivelse av utprøvingen Tre nivåer
 • Målet med utprøvingen Hvorfor Byggfag? Hva er bakgrunnen for at vi valgte dette faget? Opplands demografi, mange 1 og 2 mans foretak
 • Målet med utprøvingen
 • Beskrivelse av modell(er) som en ønsker å prøve ut
 • Praktisk gjennomføring VG1
 • Praktisk gjennomføring VG2
 • Hvordan trekkes de aktuelle parter med, involvering, ansvarsfordeling
 • Tidligere erfaringer med hospitering/lignende relevante prosjekter/erfaringer Vi har hatt ordningen i ca 12 år nå men jeg har bare tallene fra de 3 siste år
 • Framdrift/praktisk gjennomføring

Oppland hospiteringsordning 151210 Oppland hospiteringsordning 151210 Presentation Transcript

 • Utprøving av hospiteringsordning
  • På bakgrunn av erfaringer ønsker Oppland fylkeskommune å videreføre vår eksisterende ordning. I tillegg ønsker vi også å prøve ut hospitering av lærere i bedrift samtidig og i samme bedrift der elever gjennomfører prosjekt til fordypning. I sammenheng og parallelt med dette er det også ønskelig å legge til rette for at faglige ledere eller faglige instruktører fra bedriftene hospiterer inne på skolen i for- eller etterkant av læreres hospitering.
  Kent Arntzen, Prosjektkoordinator
 • Målet med utprøvingen
  • Det er viktig å knytte lærer tettere til bedrift og den opplæring som foregår i bedrift når elevene gjennomfører prosjekt til fordypning i bygg- og anleggsfag – dette bl.a. som en oppfølging av konklusjonene i FAFOs – notat 2008:27 Prosjekt til fordypning - mellom skole og arbeidsliv, Delrapport 1 Evaluering av Kunnskapsløftet.
  Kent Arntzen, Prosjektkoordinator
  • Ved at lærer er med ut i bedrift samtidig som elevene er der, vil skole og bedrift kunne samarbeide tettere om elevens opplæring og en læringsfremmende vurdering
  • Ved at lærer har vært med ut i bedrift samtidig som elev, vil lærer ha et langt bedre utgangspunkt for å følge opp eleven i etterkant og dermed legge grunnlag for en mer helhetlig opplæring innenfor bygg- og anleggsfag.
  • Knytte tettere samarbeid med bedrifter for å nå Læreplanverket for Kunnskapsløftet, inkludert prinsipper for opplæringen. Tettere på eleven, i vurderingen av realistisk sluttkompetanse, for å hindre frafall.
  • Bedrift v/ faglig leder hospiterer inne på skolen i etterkant av lærers hospitering i bedriften.
  Kent Arntzen, Prosjektkoordinator
 • Gjennomføring
  • Fylkeskommunen ønsker å organisere utprøvingen som et avgrenset prosjekt, hvor det utpekes en ansvarlig hos fylkesopplæringssjefen i Oppland fylkeskommune til å forberede, følge opp og systematisere erfaringer og resultater av utprøvingen. Hver enkelt lærer er ute i bedrift i til sammen 2 uker, og det tas sikte på at 12 lærere deltar i utprøvingen av denne hospiteringsordningen. Tilsvarende legges det opp til at faglige ledere/instruktører i bedrift hospiterer i skole mot at Oppland fylkeskommune betaler for tapt arbeidsfortjeneste.
  Kent Arntzen, Prosjektkoordinator
 • Praktisk gjennomføring VG1
  • Med bakgrunn av kompetansemål i læreplanen skal det tilrettelegges for et konkret undervisningsopplegg Jfr. utprøvingen med Lektor II. Aktuell bedrift v/ faglig leder, instruktør hospiterer i skolen på Vg1
  • Målet:
  • Elevene skal få best mulig kjennskap til og grunnlag for å gjøre sine valg i forhold til prosjekt til fordypning på Vg2
  • Knytte kontakter mellom skolen v/lærere og bedriften v/ faglig ledere/prøvenemnd
  • Bedriften blir kjent med elevgruppa
  Kent Arntzen, Prosjektkoordinator
 • Praktisk gjennomføring VG2
  • Lærer følger elev ute i prosjekt til fordypning. Lærer må vurdere og velge hvilken elev som skal følges.
  • Bedriften, hvor elev og lærer har hospitert, hospiterer inne på skolen enten før eller i etterkant av elevens PTF
  • Mål:
  • Kompetanse og spørsmål fra praksisperioden blir trukket mer aktivt inn som en ressurs i undervisningen på skolen.
  • Eleven skal oppleve sammenheng mellom det de lærer på skolen og det de lærer gjennom praksisperioder i arbeidslivet.
  • Elevene skal få en enda bedre forståelse for skolefagene gjennom det de har lært når de har vært i praksisopplæring PTF
  Kent Arntzen, Prosjektkoordinator
 • Aktuelle samarbeidspartnere
  • Vinstra vdg skole
  • Valdres vdg skole
  • Hadeland vdg skole
  • Regionenes opplæringskontorer
  • Opplæringskontorenes medlemsbedrifter
  • LUT (lærings og utviklingsteam)
  Kent Arntzen, Prosjektkoordinator
 • Erfaringer
  • 2008 – 17 hospiteringer
  • 12, lærere og 5 bedrifter
  • 2009 – 34 hospiteringer
  • 27, lærere og 7 bedrifter
  • 2010 – 46 hospiteringer
    • 30, lærere og 16 bedrifter
  Kent Arntzen, Prosjektkoordinator
 • Framdrift/gjennomføring
  • 15 des 2010 Oppstartmøte i Oslo
  • Primo jan 2011 Oppstartmøte med aktuelle deltakere
  • Medio jan Møte med aktuelle bedrifter
  • Vår og Høst 2011 Gjennomføring av hospiteringene
  • Nov 2011 Slutt evaluering
  Kent Arntzen, Prosjektkoordinator