Utprøving av hospiteringsordning <ul><li>På bakgrunn av erfaringer ønsker Oppland fylkeskommune å videreføre vår eksistere...
Målet med utprøvingen <ul><li>Det er viktig å knytte lærer tettere til bedrift og den opplæring som foregår i bedrift når ...
<ul><li>Ved at lærer er med ut i bedrift samtidig som elevene er der, vil skole og bedrift kunne samarbeide tettere om ele...
Gjennomføring <ul><li>Fylkeskommunen ønsker å organisere utprøvingen som et avgrenset prosjekt, hvor det utpekes en ansvar...
Praktisk gjennomføring VG1 <ul><li>Med bakgrunn av kompetansemål i læreplanen skal det tilrettelegges for et konkret under...
Praktisk gjennomføring VG2 <ul><li>Lærer følger elev ute i prosjekt til fordypning. Lærer må vurdere og velge hvilken ele...
Aktuelle samarbeidspartnere <ul><li>Vinstra vdg skole </li></ul><ul><li>Valdres vdg skole </li></ul><ul><li>Hadeland vdg s...
Erfaringer <ul><li>2008 – 17 hospiteringer </li></ul><ul><li>12, lærere og 5 bedrifter </li></ul><ul><li>2009 – 34 hospite...
Framdrift/gjennomføring <ul><li>15 des 2010 Oppstartmøte i Oslo </li></ul><ul><li>Primo jan 2011 Oppstartmøte med aktuelle...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oppland hospiteringsordning 151210

743 views
679 views

Published on

Presentasjon fra Oppland Fylkeskommune. Fra oppstartsseminar 15.10.2010.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
743
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Overordnet beskrivelse av utprøvingen Tre nivåer
 • Målet med utprøvingen Hvorfor Byggfag? Hva er bakgrunnen for at vi valgte dette faget? Opplands demografi, mange 1 og 2 mans foretak
 • Målet med utprøvingen
 • Beskrivelse av modell(er) som en ønsker å prøve ut
 • Praktisk gjennomføring VG1
 • Praktisk gjennomføring VG2
 • Hvordan trekkes de aktuelle parter med, involvering, ansvarsfordeling
 • Tidligere erfaringer med hospitering/lignende relevante prosjekter/erfaringer Vi har hatt ordningen i ca 12 år nå men jeg har bare tallene fra de 3 siste år
 • Framdrift/praktisk gjennomføring
 • Oppland hospiteringsordning 151210

  1. 1. Utprøving av hospiteringsordning <ul><li>På bakgrunn av erfaringer ønsker Oppland fylkeskommune å videreføre vår eksisterende ordning. I tillegg ønsker vi også å prøve ut hospitering av lærere i bedrift samtidig og i samme bedrift der elever gjennomfører prosjekt til fordypning. I sammenheng og parallelt med dette er det også ønskelig å legge til rette for at faglige ledere eller faglige instruktører fra bedriftene hospiterer inne på skolen i for- eller etterkant av læreres hospitering. </li></ul>Kent Arntzen, Prosjektkoordinator
  2. 2. Målet med utprøvingen <ul><li>Det er viktig å knytte lærer tettere til bedrift og den opplæring som foregår i bedrift når elevene gjennomfører prosjekt til fordypning i bygg- og anleggsfag – dette bl.a. som en oppfølging av konklusjonene i FAFOs – notat 2008:27 Prosjekt til fordypning - mellom skole og arbeidsliv, Delrapport 1 Evaluering av Kunnskapsløftet. </li></ul>Kent Arntzen, Prosjektkoordinator
  3. 3. <ul><li>Ved at lærer er med ut i bedrift samtidig som elevene er der, vil skole og bedrift kunne samarbeide tettere om elevens opplæring og en læringsfremmende vurdering </li></ul><ul><li>Ved at lærer har vært med ut i bedrift samtidig som elev, vil lærer ha et langt bedre utgangspunkt for å følge opp eleven i etterkant og dermed legge grunnlag for en mer helhetlig opplæring innenfor bygg- og anleggsfag. </li></ul><ul><li>Knytte tettere samarbeid med bedrifter for å nå Læreplanverket for Kunnskapsløftet, inkludert prinsipper for opplæringen. Tettere på eleven, i vurderingen av realistisk sluttkompetanse, for å hindre frafall. </li></ul><ul><li>Bedrift v/ faglig leder hospiterer inne på skolen i etterkant av lærers hospitering i bedriften. </li></ul>Kent Arntzen, Prosjektkoordinator
  4. 4. Gjennomføring <ul><li>Fylkeskommunen ønsker å organisere utprøvingen som et avgrenset prosjekt, hvor det utpekes en ansvarlig hos fylkesopplæringssjefen i Oppland fylkeskommune til å forberede, følge opp og systematisere erfaringer og resultater av utprøvingen. Hver enkelt lærer er ute i bedrift i til sammen 2 uker, og det tas sikte på at 12 lærere deltar i utprøvingen av denne hospiteringsordningen. Tilsvarende legges det opp til at faglige ledere/instruktører i bedrift hospiterer i skole mot at Oppland fylkeskommune betaler for tapt arbeidsfortjeneste. </li></ul>Kent Arntzen, Prosjektkoordinator
  5. 5. Praktisk gjennomføring VG1 <ul><li>Med bakgrunn av kompetansemål i læreplanen skal det tilrettelegges for et konkret undervisningsopplegg Jfr. utprøvingen med Lektor II. Aktuell bedrift v/ faglig leder, instruktør hospiterer i skolen på Vg1 </li></ul><ul><li>Målet: </li></ul><ul><li>Elevene skal få best mulig kjennskap til og grunnlag for å gjøre sine valg i forhold til prosjekt til fordypning på Vg2 </li></ul><ul><li>Knytte kontakter mellom skolen v/lærere og bedriften v/ faglig ledere/prøvenemnd </li></ul><ul><li>Bedriften blir kjent med elevgruppa </li></ul>Kent Arntzen, Prosjektkoordinator
  6. 6. Praktisk gjennomføring VG2 <ul><li>Lærer følger elev ute i prosjekt til fordypning. Lærer må vurdere og velge hvilken elev som skal følges. </li></ul><ul><li>Bedriften, hvor elev og lærer har hospitert, hospiterer inne på skolen enten før eller i etterkant av elevens PTF </li></ul><ul><li>Mål: </li></ul><ul><li>Kompetanse og spørsmål fra praksisperioden blir trukket mer aktivt inn som en ressurs i undervisningen på skolen. </li></ul><ul><li>Eleven skal oppleve sammenheng mellom det de lærer på skolen og det de lærer gjennom praksisperioder i arbeidslivet. </li></ul><ul><li>Elevene skal få en enda bedre forståelse for skolefagene gjennom det de har lært når de har vært i praksisopplæring PTF </li></ul>Kent Arntzen, Prosjektkoordinator
  7. 7. Aktuelle samarbeidspartnere <ul><li>Vinstra vdg skole </li></ul><ul><li>Valdres vdg skole </li></ul><ul><li>Hadeland vdg skole </li></ul><ul><li>Regionenes opplæringskontorer </li></ul><ul><li>Opplæringskontorenes medlemsbedrifter </li></ul><ul><li>LUT (lærings og utviklingsteam) </li></ul>Kent Arntzen, Prosjektkoordinator
  8. 8. Erfaringer <ul><li>2008 – 17 hospiteringer </li></ul><ul><li>12, lærere og 5 bedrifter </li></ul><ul><li>2009 – 34 hospiteringer </li></ul><ul><li>27, lærere og 7 bedrifter </li></ul><ul><li>2010 – 46 hospiteringer </li></ul><ul><ul><ul><li>30, lærere og 16 bedrifter </li></ul></ul></ul>Kent Arntzen, Prosjektkoordinator
  9. 9. Framdrift/gjennomføring <ul><li>15 des 2010 Oppstartmøte i Oslo </li></ul><ul><li>Primo jan 2011 Oppstartmøte med aktuelle deltakere </li></ul><ul><li>Medio jan Møte med aktuelle bedrifter </li></ul><ul><li>Vår og Høst 2011 Gjennomføring av hospiteringene </li></ul><ul><li>Nov 2011 Slutt evaluering </li></ul>Kent Arntzen, Prosjektkoordinator

  ×