Your SlideShare is downloading. ×
0
Lærerutdanning i praksis, Utvikling felles forsåingsramme
Lærerutdanning i praksis, Utvikling felles forsåingsramme
Lærerutdanning i praksis, Utvikling felles forsåingsramme
Lærerutdanning i praksis, Utvikling felles forsåingsramme
Lærerutdanning i praksis, Utvikling felles forsåingsramme
Lærerutdanning i praksis, Utvikling felles forsåingsramme
Lærerutdanning i praksis, Utvikling felles forsåingsramme
Lærerutdanning i praksis, Utvikling felles forsåingsramme
Lærerutdanning i praksis, Utvikling felles forsåingsramme
Lærerutdanning i praksis, Utvikling felles forsåingsramme
Lærerutdanning i praksis, Utvikling felles forsåingsramme
Lærerutdanning i praksis, Utvikling felles forsåingsramme
Lærerutdanning i praksis, Utvikling felles forsåingsramme
Lærerutdanning i praksis, Utvikling felles forsåingsramme
Lærerutdanning i praksis, Utvikling felles forsåingsramme
Lærerutdanning i praksis, Utvikling felles forsåingsramme
Lærerutdanning i praksis, Utvikling felles forsåingsramme
Lærerutdanning i praksis, Utvikling felles forsåingsramme
Lærerutdanning i praksis, Utvikling felles forsåingsramme
Lærerutdanning i praksis, Utvikling felles forsåingsramme
Lærerutdanning i praksis, Utvikling felles forsåingsramme
Lærerutdanning i praksis, Utvikling felles forsåingsramme
Lærerutdanning i praksis, Utvikling felles forsåingsramme
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Lærerutdanning i praksis, Utvikling felles forsåingsramme

2,953

Published on

Konferanse 31. 05.

Konferanse 31. 05.

Published in: Travel, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,953
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Inspirasjonsdag i samhandling
  utvikling av ei felles forståingsramme for førskulelærarstudentane si læring i praksis.
  Høgskulen i Sogn og Fjordane
  Aud Marie Stundal, studieleiar
  Kjersti Sandnes Haukedal høgskulelærar/praksisrettleiar
 • 2. Prosjektet har to hovudfokus:
  Utvikling av enmodellfor samarbeid: både nye møteplasser og endring av eksisterende møteplasser
  Utvikling av eitinnholdmed fokus på fagområdene i uformelle læringssituasjoner i barnehagehverdagen.
 • 3. Vårt fokus idag
  Tar utgangspunkt i konkret samhandling knyttet til praksisseminar der studenter, praksislærere, faglærere og praksisveiledere møtes før praksis
  Mål:
  Å belyse hvordan vi utviklet egen/felles praksis på høgskolen og i praksisbarnehageneknyttet til studentene sin praksisopplæring
  Arbeidsmåte:
  • Deltakelse og medskaping på seminaret
 • Å snakke om de samme tingene
  I barnehagen snakker de ikke om det samme som de gjør på (høg)skolen. Eller, de snakker på en måte om det samme, men bruker andre ord, og av og til kan det være vanskelig. F. eks hadde jeg som mål å se teori og praksis sammen, men det tok lang tid før jeg skjønte hva omsorgskvalitet som vi hadde hatt mye om på skolen betydde i hverdagen. Det hadde vært lettere å forstå dersom man møtte de samme ordene.
  ( student på praksisveiledning)
 • 4. Å flytte fokus
  Fra informasjon til medskaping
  Fra praksisoppgaver til studentenes helhetlige fag-kompetanse og progresjon i studiet
  Fra de- holdning til vi- haldning
  Fra generelle mål til individuelle mål for studenten
  Studentdeltakelse
  endring av form
  endring av innhold
  endring av roller og deltakelse
  For
  • Student
  • 5. Faglærer
  • 6. Praksislærer-praksisbarnehage
  • 7. Praksisveileder
  • 8. Studieleder
 • Å flytte fokus
  Før tenkte eg; kva er det dei på høgskulen vil at eg skal gjere som praksislærar, og kva skal studentane gjere, men nå diskuterar vi og kjem med innspel på møta, og så handlar eg utifrå min vurdering i forhold til det min student skal øve seg på.
  (Praksislærar)
 • 9. Konkrete konsekvenser
  Endring av praksisoppgaver
  Endring av fagfokus i undervisningen før praksis
  Endring i innholdet i praksisforberedelse
  Endring knyttet til didaktikkundervisning i alle fag
  Utvikling av felles fagbegrep som studentene møtte i alle fag med forankring i rammeplan for barnehagen
 • 10. Å utvikle felles forståelsesramme
  For eksempel knyttet til
  Didaktisk fagkompetanse i uformelle læringssituasjoner, Hva innebærer det av av kunnskaper, ferdigheter og holdninger? Hva skal vi ha fokus på i undervisninga og i praksis? Hvilke faguttrykk skal vi bruke?
  Å være pedagogisk leder, Hvordan forstår vi denne rolla, og hva skal studentene øve seg på i forhold til kompetanseutvikling slik NOKUT påpeker?
 • 11. Barnehagen som læringsarena for studentene
  Å myndiggjøre praksisbarnehagen
  Den transparante praksislærer
  Støtte og utfordring
  Barnehagen som praksisfellesskap
 • 12. Deltakelse i et praksisfellesskap
  beherskelse af viden og færdigheter forudsætter, at den nyankomne bevæger seg i retning av fuld deltakelse i de sociokulturelle praksiser
  (Lave og Wenger 2003 s. 1).
 • 13. Snigelen
  Snigelen skrid yver vegen
  med augo på stett.
  Han gjev svarten i farten
  berre leidi er rett.
  (Olav H. Hauge)
 • 14.
 • 15. Å ta tak i de grunnleggendediskusjonene
  Noen av spørsmålene vi stilte oss:
  Hvilken kompetanse skal de utvikle i første- andre og tredje studieår for å kunne møte kravene i barnehagen, og ivareta samfunnsmandatet?
  Hva skal studentane sitt faglige repartoar inneholde, og hvilket fagspråk skal de utvikle?
  Hvordan kan vi ivareta studentene sin progresjon i læreprosesseneknyttet til praksis?
  Hvordan kan studentene oppnå allsidig
  kompetanse knyttet til ulike læringssituasjonar( formelle og uformelle)? 
  Hvordan kan vi førebu studentane til å bli pedagogiske ledere?
  Hvordan kan studentane være deltakarere i praksisfellesskapet?
 • 16. Arbeidsprosess
  Arbeidsgruppe som utarbeidet eit diskusjonssnotat knyttet til innhaldet i dei ulike praksisperiodane
  Arbeidsgruppe som utarbeidet er notat knyttet til bruk av IKT og kommunikasjon på nettet
  Siktemål: å styrke samarbeidet mellom høgskole og praksisbarnehagene
 • 17. Didaktikk og undervisning er begrep som ser ut til å være lite brukt i forhold til sentrale dokumenter knyttet til barnehagesektoren.(om læring i barnehagen), og det gir ingen treff på søk etter ordene i Rammeplan for barnehagen (KD 2006).
  Heller ikke i Stortingsmelding 41: Kvalitet i barnehagen er begrepet didaktikk brukt (i sammenheng med læring i barnehagen) (KD 2009). Dette kan tolkes på flere måter. Men, didaktikken ligger der som en indirekte kanskje underkommunisert faktor.
  Og en nærliggende tolkning er at begrepet didaktikk og undervisning ikke helt passer sammen med fagspråket i barnehagen, og at det blir brukt andre begrep for å beskrive barnehagen som læringsarena.
  Dette betyr ikke Didaktisk arbeid og tenking kan likevel stå sterkt i barnehagen selv om det ikke er tydelig i planene.
  Didaktikkbegrepet er imidlertid tydelig og gjennomgående i Rammeplan for førskolelærerutdanninga (UFD 2003). I planen for studiet blir det skissert fem ulike kompetanseområder, og didaktisk kompetanse er en av disse.
  En kan si at barnehagesektoren på mange måter har overtatt en didaktikkforståelse fra skolen, som senere har blitt omformet og utviklet i forhold til barnehagen som læringsarena. Det er viktig for sektoren at begrepet utvikles med utgangspunkt i barnehagekonteksten, og dette perspektivet hadde vi med inn i PIL- prosjektet. Men, en kontekst må og defineres og forståes.
  Det er i denne sammenheng interessant å lese Brennautvalget sin innstilling i NOU 2010:8, Lekelyst og forskertrang. Utvalget skriver at de ønsker å trekke fram begrepet didaktikk, og mener at det bør være sentralt i barnehagens pedagogiske arbeid. De kobler didaktikkbegrepet til at barnehagen skal være et systematisk pedagogisk tilbud, og mener at læringsbegrepet i barnehagen må utvikles i tråd med barnehagen som utdanningsinstitusjon. Utvalget peker på at det ikke lenger er nok med tilgjengelige voksne i et tilrettelagt miljø.

×