Lærerutdanning i praksis, Når samarbeid gjør forskjellen

 • 678 views
Uploaded on

Konferans

Konferans

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
678
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Når samarbeid gjør forskjellen
  Hvorfor barnehage, skole og lærerutdanning har felles interesser
 • 2. Felles
  Jeg benytter anledningen til å si noe om del 2
  Hvorfor barnehage, skole og lærerutdanning har felles interesser
 • 3. Felles
  Vi har felles interesser fordi vi felles forvalter både fortid, nåtid og framtid
  Vi har felles interesser fordi vi jobber ut fra felles politisk bestemte oppgaver og mandat
  Det er stor indre sammenheng mellom læreplanens generelle del og andre grunnlagsdokument
 • 4. Felles
  Vi har felles interesser fordi vi har felles mål
  Bidra til barn og unges utvikling og læring
  + alle de gode samfunnsbaserte hensyn som ligger i dette
 • 5. Felles
  Viktig faktor: Læreren er den viktigste faktoren for barns læring og læringsmiljø
  Det gjør lærerutdanningene selvbevisste og barnehage og skole opptatt av lærerutdanning
 • 6. Felles
  Konkretiseringen av de felles målene og ulik vektingen av dem kan medføre diskusjoner og motsetninger, men det handler ikke om mangel på interessefelleskap, snarere det motsatte.
  Interessefelleskapet er en best mulig barnehage og en best mulig skole
  Innenfor de gitte politiske rammene?
 • 7. Felles
  Når det er mulig å komme på termen interessemotsetning kan det være fordi:
  Referanserammer og tolking gir ulikhet i oppfatning og utføring.
  Det kan være diskusjoner om hvem tolker mandatet rett.
  Hvem har definisjonsmakt til å si at dette er rett tolking
 • 8. Felles
  Samarbeidet som gjør forskjellen handler om:
  Samarbeid om å utvikle og forbedre
  Samarbeid om å utfordre hverandres forståelse
  Samarbeid om å drifte
 • 9. Felles
  De sentralt initierte prosjektene som er rammen for denne konferansen er eksempler på samarbeid for å utvikle og forbedre
  Forutsetninger for dette kan være respekt og forståelse for egenart
  Likeverdighet er et mulig eller umulig ord
 • 10. Felles
  Utfordre hverandres forståelse
  Flere undersøkelser og vurderinger viser forskjeller i verdsetting.
  F.eks SINTEF (2011) Rapportnummer: SINTEF A18011. Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningen
  Funnene gir grunnlag til å fundere over defenisjonsmakt. Og mulig felles utfordringer
 • 11. Felles
 • 12. Felles
 • 13. Felles
  Forbedre:
  UH sektoren har i svært stor grad til oppgave å gjøre skole og barnehage gode
  Grunnutdanning, videreutdanning, etterutdanning, utviklingsarbeid, forskning
 • 14. Felles
  Forståelsen for hva som er forbedring kan diskuteres
  Bestemmes det i felleskap eller av brukergruppen eller …..
 • 15. Felles
  Hvordan går dette andre veien
  Hvordan gjør barnehage og skole utdanningen bedre?
  Bli som oss eller utford oss
  Sett spørsmålstegn med måter vi gjør ting på?
 • 16. Felles
  Felles møtearenaer er viktig
  Og møtearenaer som ikke har innebygget maktforskjeller
  Utfordring: Det er og skal være høgskolene og universitetene som forvalter lærerutdanningen
  Uheldig om UH tenker for stort om seg selv, men også om praksisfeltet tenker for smått om UH
 • 17. Felles
  Det samme om praksisfeltet
  Møteplasser i utdanningen
  Gode eksempler:
  Partnerskolerog arbeidsplassbasert lærerutdanning
  Tillit til praksisfeltet som læringsarena
 • 18. Felles
  De prosjektene som har fått god vurdering og positiv politisk omtale har i stor grad vært prosjekt og tiltak der praksisfelt og utdanningsinstitusjoner har jobbet godt sammen.
  Jeg registrerer ikke stor motstand mot dette i UH sektoren når det først er i gang, men mye på forhånd
 • 19. Felles
  Utvikling av profesjonen og heving av anseelse for profesjonen kan bare gjøres i fellesskap og ved at vi snakker hverandre opp.
  Sett fra mer snevert UH syn har vi stor fordel av økte søkertall og bedre studenter
  Positiv omtale og oppmerksomhet er vesentlige faktorer
 • 20. Felles
  UH har stor respekt for utfordringene i hverdagen og erkjenner manglende kunnskap om drift
  Hva fungerer Hvordan forberede på dette i en studiesituasjon
  Skal UH ta seg av refleksjonen eller mestringen av hverdagen. Er det noen motsetning?
 • 21. Felles
  Motsetning mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt er ødeleggende for utdanningen og ressursødende for praksisfeltet
  Samarbeid må tuftes på gjensidig forståelse og respekt, men er et krav UH må leve opp til.