LærereNår samarbeid gjør forskjellen 31 05 11

746 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
746
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

LærereNår samarbeid gjør forskjellen 31 05 11

 1. 1. Når samarbeid gjør forskjellen<br />Hvorfor barnehage, skole og lærerutdanning har felles interesser<br />
 2. 2. Felles<br />Jeg benytter anledningen til å si noe om del 2<br />Hvorfor barnehage, skole og lærerutdanning har felles interesser<br />
 3. 3. Felles<br />Vi har felles interesser fordi vi felles forvalter både fortid, nåtid og framtid<br />Vi har felles interesser fordi vi jobber ut fra felles politisk bestemte oppgaver og mandat<br />Det er stor indre sammenheng mellom læreplanens generelle del og andre grunnlagsdokument<br />
 4. 4. Felles<br />Vi har felles interesser fordi vi har felles mål<br />Bidra til barn og unges utvikling og læring<br /> + alle de gode samfunnsbaserte hensyn som ligger i dette<br />
 5. 5. Felles<br />Viktig faktor: Læreren er den viktigste faktoren for barns læring og læringsmiljø<br />Det gjør lærerutdanningene selvbevisste og barnehage og skole opptatt av lærerutdanning<br />
 6. 6. Felles<br />Konkretiseringen av de felles målene og ulik vektingen av dem kan medføre diskusjoner og motsetninger, men det handler ikke om mangel på interessefelleskap, snarere det motsatte. <br />Interessefelleskapet er en best mulig barnehage og en best mulig skole <br />Innenfor de gitte politiske rammene?<br />
 7. 7. Felles<br />Når det er mulig å komme på termen interessemotsetning kan det være fordi:<br />Referanserammer og tolking gir ulikhet i oppfatning og utføring.<br />Det kan være diskusjoner om hvem tolker mandatet rett. <br />Hvem har definisjonsmakt til å si at dette er rett tolking<br />
 8. 8. Felles<br />Samarbeidet som gjør forskjellen handler om:<br />Samarbeid om å utvikle og forbedre<br />Samarbeid om å utfordre hverandres forståelse<br />Samarbeid om å drifte<br />
 9. 9. Felles<br />De sentralt initierte prosjektene som er rammen for denne konferansen er eksempler på samarbeid for å utvikle og forbedre<br />Forutsetninger for dette kan være respekt og forståelse for egenart<br />Likeverdighet er et mulig eller umulig ord<br />
 10. 10. Felles<br />Utfordre hverandres forståelse<br />Flere undersøkelser og vurderinger viser forskjeller i verdsetting.<br />F.eks SINTEF (2011) Rapportnummer: SINTEF A18011. Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningen<br />Funnene gir grunnlag til å fundere over defenisjonsmakt. Og mulig felles utfordringer<br />
 11. 11. Felles<br />
 12. 12. Felles<br />
 13. 13. Felles<br />Forbedre:<br />UH sektoren har i svært stor grad til oppgave å gjøre skole og barnehage gode<br />Grunnutdanning, videreutdanning, etterutdanning, utviklingsarbeid, forskning<br />
 14. 14. Felles<br />Forståelsen for hva som er forbedring kan diskuteres<br />Bestemmes det i felleskap eller av brukergruppen eller …..<br />
 15. 15. Felles<br />Hvordan går dette andre veien<br />Hvordan gjør barnehage og skole utdanningen bedre?<br />Bli som oss eller utford oss<br />Sett spørsmålstegn med måter vi gjør ting på? <br />
 16. 16. Felles<br />Felles møtearenaer er viktig<br />Og møtearenaer som ikke har innebygget maktforskjeller<br />Utfordring: Det er og skal være høgskolene og universitetene som forvalter lærerutdanningen <br />Uheldig om UH tenker for stort om seg selv, men også om praksisfeltet tenker for smått om UH<br />
 17. 17. Felles<br />Det samme om praksisfeltet<br />Møteplasser i utdanningen<br />Gode eksempler:<br />Partnerskolerog arbeidsplassbasert lærerutdanning<br />Tillit til praksisfeltet som læringsarena<br />
 18. 18. Felles<br />De prosjektene som har fått god vurdering og positiv politisk omtale har i stor grad vært prosjekt og tiltak der praksisfelt og utdanningsinstitusjoner har jobbet godt sammen.<br />Jeg registrerer ikke stor motstand mot dette i UH sektoren når det først er i gang, men mye på forhånd<br />
 19. 19. Felles<br />Utvikling av profesjonen og heving av anseelse for profesjonen kan bare gjøres i fellesskap og ved at vi snakker hverandre opp.<br />Sett fra mer snevert UH syn har vi stor fordel av økte søkertall og bedre studenter<br />Positiv omtale og oppmerksomhet er vesentlige faktorer<br />
 20. 20. Felles<br />UH har stor respekt for utfordringene i hverdagen og erkjenner manglende kunnskap om drift<br />Hva fungerer Hvordan forberede på dette i en studiesituasjon<br />Skal UH ta seg av refleksjonen eller mestringen av hverdagen. Er det noen motsetning?<br />
 21. 21. Felles<br />Motsetning mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt er ødeleggende for utdanningen og ressursødende for praksisfeltet<br />Samarbeid må tuftes på gjensidig forståelse og respekt, men er et krav UH må leve opp til.<br />

×