FYLKESMANNEN I TELEMARK
Fra bekymring til enkeltvedtak
Når går en sak fra dialog og samhandling til å
bli et krav om tilta...
FYLKESMANNEN I TELEMARK
Elevens rett - § 9a-1
”Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar
har rett til eit godt fysi...
FYLKESMANNEN I TELEMARK
• Skolen har en handlingsplikt når en/flere elever blir utsatt
for krenkende ord og handlinger, jf...
FYLKESMANNEN I TELEMARK
Enkeltvedtak – i korthet
• Regulere myndighetsutøvelse
• Tradisjonelt: Verne borgere mot vilkårlig...
FYLKESMANNEN I TELEMARK
Enkeltvedtak – forvaltningslovens
definisjon
§2.(definisjoner)
I denne lov menes med:
a) vedtak, e...
FYLKESMANNEN I TELEMARK
Grensen mellom
dialog/samhandling og
enkeltvedtak
Skal ethvert tiltak som gjelder det
psykososiale...
FYLKESMANNEN I TELEMARK
Hvordan behandle saken?
• Hvilke krav som gjelder for behandlingen av en 9a-sak
avhenger av hvorda...
FYLKESMANNEN I TELEMARK
Case
En lærer overhører at elevene i 2. klasse
snakker om at Emma ble plaget av Anders og
noen and...
FYLKESMANNEN I TELEMARK
1. Skolen oppdager
• Hovedregel: saken skal behandles etter § 9a-3 annet ledd
– handlingsplikten
•...
FYLKESMANNEN I TELEMARK
Case – e-post til kontaktlærer:
Hei,
Petter ble banket opp på skoleveien i dag av Christian og
Ahm...
FYLKESMANNEN I TELEMARK
Case – telefonsamtale
Hei,
Vi er litt bekymret for Anna. Hun vil ikke gå på skolen,
klager over vo...
FYLKESMANNEN I TELEMARK
2. Foreldrene melder fra
• Foreldrene tar kontakt med skolen
– Sms, telefon, foreldresamtale…
• Må...
FYLKESMANNEN I TELEMARK
Husk veiledningsplikten
• Ved en henvendelse: Informer om retten til
å be om tiltak, enkeltvedtak ...
FYLKESMANNEN I TELEMARK
3. Eleven melder fra til
skolen
• Eleven tar kontakt med læreren og forteller
• I alle tilfeller u...
FYLKESMANNEN I TELEMARK
Handlingsplikten
§ 9a-3 annet ledd
15
FYLKESMANNEN I TELEMARK
Nærmere om handlingsplikten
• Faser:
– Fase 1: mistanke eller kunnskap om krenkende
ord eller hand...
FYLKESMANNEN I TELEMARK
Nærmere om pliktene etter § 9a-3 (2)
• Undersøke
• Varsle (rektor eller rektors stedfortreder)
– o...
FYLKESMANNEN I TELEMARK
Videre saksgang
• Etter § 9a-3 (2) kan skolen sette i verk tiltak uten at det nødvendigvis
fattes ...
FYLKESMANNEN I TELEMARK
Vedtaksplikten
§ 9a-3 tredje ledd
19
FYLKESMANNEN I TELEMARK
3 viktige poeng med § 9a-3 tredje ledd:
1. Gir rett til enkeltvedtak for tiltak/handlinger som
nor...
FYLKESMANNEN I TELEMARK
Faser
• Fase 1: henstilling om tiltak
• Fase 2: skolen plikter å fatte enkeltvedtak
• Fase 3: even...
FYLKESMANNEN I TELEMARK
Fase 1: henstillingen
• Elever/foreldre kan henstille
• Ingen formkrav til henstillingen - kan vær...
FYLKESMANNEN I TELEMARK
Fase 2: Skolen plikter å fatte
enkeltvedtak
• Ved henstilling etter § 9a-3 tredje ledd SKAL
skolen...
FYLKESMANNEN I TELEMARK
Antall vedtak?
• Må vurdere om det skal fattes ett eller flere vedtak
• Tommelregel: ”ett vedtak p...
FYLKESMANNEN I TELEMARK
Særlig om tiltakene i vedtaket
• Barnets beste, jf. barnekonvensjonen art. 3
• Foreldrene ber om t...
FYLKESMANNEN I TELEMARK
Krav til skolens saksbehandling
knyttet til vedtaket etter § 9a-3 (3)
• Saksbehandlingstid ”snaras...
FYLKESMANNEN I TELEMARK
Hvordan skal vedtaket se ut?
• Kall det et ”enkeltvedtak om….”
• Vedtaket skal være individualiser...
FYLKESMANNEN I TELEMARK
Oppsummering
28
FYLKESMANNEN I TELEMARK
Hvordan oppfylle elevenes rett til et
godt psykososialt miljø?
• Viktigst – de ansatte i skolen si...
FYLKESMANNEN I TELEMARK
Mer informasjon
Se rundskriv Udir-2-2010
30
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bedre læringsmiljø Langesund - Berit Moen og Kjersti Botnan Larsen - Fra bekymring til enkeltvedtak

1,085 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,085
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bedre læringsmiljø Langesund - Berit Moen og Kjersti Botnan Larsen - Fra bekymring til enkeltvedtak

 1. 1. FYLKESMANNEN I TELEMARK Fra bekymring til enkeltvedtak Når går en sak fra dialog og samhandling til å bli et krav om tiltak og enkeltvedtak ? Berit Moen, Fylkesmannen i telemark og Kjersti Botnan Larsen, Utdanningsdirektoratet 1
 2. 2. FYLKESMANNEN I TELEMARK Elevens rett - § 9a-1 ”Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.” – Skal trekkes inn i alle vurderinger i kapittel 9a – overordnet norm. 2
 3. 3. FYLKESMANNEN I TELEMARK • Skolen har en handlingsplikt når en/flere elever blir utsatt for krenkende ord og handlinger, jf. § 9a-3 (2) – Ikke krav til enkeltvedtak etter forvaltningsloven, men krav om at skolen griper inn slik at elevens rett oppfylles. • Foreldre og elever har rett til å henstille om tiltak knyttet til det psykososiale miljøet, jf. § 9a-3 (3). Skolen har en vedtaksplikt. – Skal treffe enkeltvedtak i samsvar med forvaltningsloven Individrettede plikter i kap. 9a 3
 4. 4. FYLKESMANNEN I TELEMARK Enkeltvedtak – i korthet • Regulere myndighetsutøvelse • Tradisjonelt: Verne borgere mot vilkårlig maktmisbruk, sikre rettigheter (rettsstaten) - Formål: Øke den enkeltes rettssikkerhet overfor offentlige myndigheter • Rammer for saksbehandlingen – skal sikre forsvarlig saksbehandling, kontradiksjon (uttale seg om saker om seg selv), likhet, saklighet, forutsigbarhet osv – rettssikkerhet • Innebærer at det er særlige krav til hvordan skolen skal behandle en sak. 4
 5. 5. FYLKESMANNEN I TELEMARK Enkeltvedtak – forvaltningslovens definisjon §2.(definisjoner) I denne lov menes med: a) vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter) b) enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer; 5
 6. 6. FYLKESMANNEN I TELEMARK Grensen mellom dialog/samhandling og enkeltvedtak Skal ethvert tiltak som gjelder det psykososiale miljøet formaliseres som et enkeltvedtak? 6
 7. 7. FYLKESMANNEN I TELEMARK Hvordan behandle saken? • Hvilke krav som gjelder for behandlingen av en 9a-sak avhenger av hvordan skolen blir kjent med den. • Handlingsplikten og vedtaksplikten må ses i sammenheng • ”Tommelfingerregel” må se på hvem som ”oppdager”/melder fra: – skolen – foreldrene – eleven 7
 8. 8. FYLKESMANNEN I TELEMARK Case En lærer overhører at elevene i 2. klasse snakker om at Emma ble plaget av Anders og noen andre gutter i friminuttet. De dro i sekken hennes og kalte henne ”ting”. Hvordan skal saken behandles videre? 8
 9. 9. FYLKESMANNEN I TELEMARK 1. Skolen oppdager • Hovedregel: saken skal behandles etter § 9a-3 annet ledd – handlingsplikten • Lærer ser mobbing… ”kunnskap om” • Skolen har mistanke – ser forandret atferd hos enkelt elev – Handlingsplikten utløses • Andre elever tar kontakt med læreren og forteller at en elev blir mobbet – Hvem kan be om tiltak? Knyttet til en enkelt elev – gruppe – ”kunnskap om” - handlingsplikten utløses • Men: skolen må spørre seg: er dette noe foreldrene bør/skal informeres om? – Når foreldrene blir informert kan de henstille og det blir da en § 9a-3 tredje ledd sak. 9
 10. 10. FYLKESMANNEN I TELEMARK Case – e-post til kontaktlærer: Hei, Petter ble banket opp på skoleveien i dag av Christian og Ahmed. Dette har skjedd flere ganger før. De har også truet ham. Petter er utrygg og går omveier når han skal hjem. Han kommer ofte løpende inn døra, helt andpusten. Hilsen mor til Petter 10
 11. 11. FYLKESMANNEN I TELEMARK Case – telefonsamtale Hei, Vi er litt bekymret for Anna. Hun vil ikke gå på skolen, klager over vondt i magen. Hun sier de andre jentene sier hun er tjukk og stygg. Hun er jo en sterk person og er flink på skolen. Vi har prøvd å snakke med henne for å finne ut hva som har skjedd og få henne til å takle det, men i det siste har det blitt for mye. Er det noe skolen kan gjøre? 11
 12. 12. FYLKESMANNEN I TELEMARK 2. Foreldrene melder fra • Foreldrene tar kontakt med skolen – Sms, telefon, foreldresamtale… • Må avgjøre innholdet i foreldrenes ”melding” til skolen – En henstilling som utløser vedtaksplikten etter § 9a-3 tredje ledd? – Ber om tiltak/at noe gjøres? • Vaghetsgrad… – Ofte legger skolene lista for høyt for når noe er en henstilling • Ikke krav til skriftlighet • Veiledningsplikt, jf. forvaltningsloven § 11 – Hvis det ikke er en henstilling har skolen fått ”kunnskap om” – utløser skolens handlingsplikt etter § 9a-3 annet ledd 12
 13. 13. FYLKESMANNEN I TELEMARK Husk veiledningsplikten • Ved en henvendelse: Informer om retten til å be om tiltak, enkeltvedtak og klagerett. • Spør om de ønsker vedtak om tiltak, eller om de vil skolen skal løse saken/se saken an – Fare: foreldre/elev kan oppleve det som press til å la være – Skolen må ikke slippe saken – Vurder sakens alvorlighet 13
 14. 14. FYLKESMANNEN I TELEMARK 3. Eleven melder fra til skolen • Eleven tar kontakt med læreren og forteller • I alle tilfeller utløses handlingsplikten, men må vurdere om vedtaksplikten utløses. – Involvering av foreldrene? • Forskrift til oppl. §§ 20-3 siste ledd og 20-4 siste ledd – 15- årsgrense? 14
 15. 15. FYLKESMANNEN I TELEMARK Handlingsplikten § 9a-3 annet ledd 15
 16. 16. FYLKESMANNEN I TELEMARK Nærmere om handlingsplikten • Faser: – Fase 1: mistanke eller kunnskap om krenkende ord eller handlinger – Fase 2: skolens handlingsplikt – Fase 3: gjennomførings- og evalueringsfasen 16
 17. 17. FYLKESMANNEN I TELEMARK Nærmere om pliktene etter § 9a-3 (2) • Undersøke • Varsle (rektor eller rektors stedfortreder) – om å løse hendelser på lavest mulig nivå… • Om nødvendig og mulig, gripe inn • Dette er bare en del av veien mot målet. – Skolens plikt er ikke oppfylt selv om § 9a-3 andre ledd ikke regulerer det videre arbeidet. – Eleven skal oppleve at hun/han har et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, jf. § 9a-1. - Husk – her vil kravet til internkontroll i § 9a-4 være viktig - Rutiner som er implementert hos de ansatte 17
 18. 18. FYLKESMANNEN I TELEMARK Videre saksgang • Etter § 9a-3 (2) kan skolen sette i verk tiltak uten at det nødvendigvis fattes enkeltvedtak – Pedagogiske og organisatoriske tiltak • MEN – det kommer an på tiltaket. – Bør se på sakens alvor, omfang og kompleksitet – Dersom hensynet til forsvarlighet, klagerett osv krever det, bør vedtak fattes (veiledning – griper inn i elevens rettigheter og plikter, forvaltningsloven § 2). – Eks hvor det MÅ fattes vedtak er bortvisning og skolebytte • Skolen kan altså, avhengig av tiltakenes karakter, være nødt til å fatte vedtak etter §9a-3 (2). • Varsle foreldrene i saker etter § 9a-3 (2)? • Unnlatelse av å gripe inn - § 9a-7 - straffesanksjonert 18
 19. 19. FYLKESMANNEN I TELEMARK Vedtaksplikten § 9a-3 tredje ledd 19
 20. 20. FYLKESMANNEN I TELEMARK 3 viktige poeng med § 9a-3 tredje ledd: 1. Gir rett til enkeltvedtak for tiltak/handlinger som normalt ikke ville være enkeltvedtak 2. Rett til godt skolemiljø og rett til at det gjøres vedtak, men ikke rett til bestemte tiltak i vedtaket før evt vedtaket gir en slik rett – Skolen kan velge et annet tiltak – så lenge det er egnet til å gi eleven et godt psykososialt miljø . 3. Manglende vedtak likestilles med negativt vedtak (avslag) – Kan påklages til fylkesmannen 20
 21. 21. FYLKESMANNEN I TELEMARK Faser • Fase 1: henstilling om tiltak • Fase 2: skolen plikter å fatte enkeltvedtak • Fase 3: eventuell klage • Fase 4: Fylkesmannen behandler klagen • Fase 5: gjennomføring og evaluering 21
 22. 22. FYLKESMANNEN I TELEMARK Fase 1: henstillingen • Elever/foreldre kan henstille • Ingen formkrav til henstillingen - kan være muntlig • Rettes normalt til rektor, men dersom henstillingen rettes til andre skal den videreformidles til rektor • Kan henstille om alle sider av det psykososiale miljøet 22
 23. 23. FYLKESMANNEN I TELEMARK Fase 2: Skolen plikter å fatte enkeltvedtak • Ved henstilling etter § 9a-3 tredje ledd SKAL skolen treffe enkeltvedtak – Konsekvens: løsning uten vedtak ved henstilling vil være i strid med § 9a-3 (3) – Om møtereferat/kontrakter… • Hvem: rektor eller rektors stedfortreder • I samsvar med kravene i forvaltningsloven 23
 24. 24. FYLKESMANNEN I TELEMARK Antall vedtak? • Må vurdere om det skal fattes ett eller flere vedtak • Tommelregel: ”ett vedtak per elev i saker knyttet til enkeltelever” – Taushetsplikt – Klagerett • Særlig om tiltak rettet mot mobber – Er dette egentlig et § 9a-3 tredje ledd når det treffes eget vedtak? • Obs! – Krav til forhåndsvarsling og uttale seg i saken, jf. fvl. §§ 16 24
 25. 25. FYLKESMANNEN I TELEMARK Særlig om tiltakene i vedtaket • Barnets beste, jf. barnekonvensjonen art. 3 • Foreldrene ber om tiltak som skolen ikke er enig i – Hvor ”fritt” står skolen? – Økonomiske forhold • Forholdsmessighet • Lovverket setter grenser for hvilke tiltak som kan velges – Narkotesting 25
 26. 26. FYLKESMANNEN I TELEMARK Krav til skolens saksbehandling knyttet til vedtaket etter § 9a-3 (3) • Saksbehandlingstid ”snarast mogleg” (§ 9a-3 (3)) • I samsvar med forvaltningsloven: • Se til at saken er så godt opplyst som mulig - fvl. §17 – Særlig om PPT involvering • Varslingsplikt og uttalerett til parter - fvl. §16 • Innsynsrett i dokumenter - fvl § 18-21 • Krav til skriftlighet - fvl. § 23 • Begrunnelse av vedtaket - fvl. §§ 24 og 25 • Underrette om vedtaket som er fattet - fvl § 27 • Klagerett - fvl. §§ 28 flg. 26
 27. 27. FYLKESMANNEN I TELEMARK Hvordan skal vedtaket se ut? • Kall det et ”enkeltvedtak om….” • Vedtaket skal være individualisert • Si noe om sakens bakgrunn/faktum, gjør rede for de undersøkelser som er gjort • Si kort noe om reglene på området • Vurder om retten etter § 9a-1 er oppfylt – begrunn konklusjonen • Hvis ikke rett oppfylt– gjør rede for de tiltak som er vurdert og begrunn valget av tiltak • Informer om klagerett til Fylkesmannen 27
 28. 28. FYLKESMANNEN I TELEMARK Oppsummering 28
 29. 29. FYLKESMANNEN I TELEMARK Hvordan oppfylle elevenes rett til et godt psykososialt miljø? • Viktigst – de ansatte i skolen sin evne til å se, lytte og handle! • Skolen må ha rutiner for både det individrettede og systemrettede arbeidet med psykososialt miljø, jf. § 9a-4 – Rutinene må være implementert hos alle ansatte • Spør foreldrene/eleven hva de ønsker • Ikke la formelle krav bli en skranke for de gode handlinger – de forvaltningsrettslige krav skal hjelpe til og sikre en grundig og riktig behandling av saker som gjelder det psykososiale miljøet. • Se verdien av å følge forvaltningsrettens saksbehandlingskrav!
 30. 30. FYLKESMANNEN I TELEMARK Mer informasjon Se rundskriv Udir-2-2010 30

×