Viserektor utdanning Anne FængsrudLocally engaged, globally competitivePIL-prosjektet i VestfoldOslo 5. mai 2011     R...
En integrert lærerutdanning krever at fag, fagdidaktikk,pedagogikk og praksis kobles tett sammen bådeinnholdsmessig og org...
PIL-prosjektet                     Lærerutdanning i praksisrommet          student     p...
Lærerutdanning i praksisrommet• NOKUT-evaluering, Lærerutdanning for ungdomstrinnet ->• Lærerutdanning for barnetrinnet (L...
Relasjonskvalitet og kompetanseutviklinggjennom Lærerutdanning for barnetrinnet(LUB) i 2008 • Utvikle pedagogikklæreren (...
Lærerutdanning i praksis   To nye roller i lærerutdanningModell             ProfesjonsrådgiverenFørstelekto...
Relasjonskvalitet for helhet og sammenhengHøgskole    Partnerskoleavtale    SkoleeierRektorat           ...
Profesjonsrådgiverrollen• Ny rolle i lærerutdanning for å lykkes med en integrert profesjonsutdanning – en nøkkelrolle øk...
Sintef-rapporten - resultatkvalitet• Lærerutdannerne er mest positive• Rektorene minst positive• Allmennlærere skårer lave...
Tre spørsmål fra HiVe’s evalueringav Lærerutdanning for barnetrinnet medprofesjonsrådgiver – våren 2010 (jf. SINTEF-rappor...
Lykkes             Ikke lykkes med• Profesjonsrådgiverrollen  • Ikke profesjonsrådgiver –• Fordel å være PEL-...
Relasjonskvalitet og kompetanse – Nye roller – Møteplasser – Fagplan for praksisopplæringen – Rollebeskrivelser – Og hva n...
Utdanningsledelse• at praksis er et felles ansvar mellom utdanningen og praksisskolen• at det etableres samarbeidsstruktu...
PIL i Vestfold –relasjonskvalitet og kompetanse«PIL-prosjektet har vært avgjørende for HiVesgode relasjoner til skoleeiere...
Dialog og samhandling - Best praksis (Utdanningsdirektoratet) T             studentfaglærer/forsker     ...
NOKUT-evalueringen 2006• at det utvikles tydeligere ledelse på alle nivå og en intern organisering som fremmer lærerutda...
T31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
Ukeoversikt for praksistid og trainee-tid                 T                 31.05.2011 PI...
Ansvar og oppgaver til en profesjonsrådgiver• Pedagogikklærer – PEL-lærer• Helhet og sammenheng for studenten mellom to ...
Kompetanse som kreves av enprofesjonsrådgiver• Motivasjon for praksis• Kunnskaper, ferdigheter, generell kompetanse – helh...
Hvordan tilrettelegge arbeidet forstudentene•Oppstarts samtale ved oppstart av studiet ogoppstart av hver praksisperiode•M...
Hvordan tilrettelegge samarbeidetmed praksisskolene Oppstarts samtale, ca. 14 dager før hver praksisperiode  Lærerutdanne...
Integrering av teori og praksis• Studentene•  Viktigste enkeltfaktor for å fremme integrering av teori og praksis var sam...
PIL-prosjektet ved Høgskolen i VestfoldHelhet og sammenheng for studenten        Profesjonsrådgiver        F...
4  40   31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
(Profesjonsrådgiverrollen er et forsøk på å svare på krav slik de etter hvert kom tiluttrykk i forskrift og nasjonale retn...
Om integrering(helhet og sammenheng) ogprofesjonsretting• HVEM? Profesjonsrådgiver/mentor med ansvar for implementering a...
Ansvaret i forhold til student – helhet ogsammenhengAnsvaret i forhold til praksisprogrammet –fagplan i teori og praksisAn...
Kunnskapsdepartementet (2007) Kartlegging av praksisopplæringen i lærerutdanningen 2007                  ...
(Profesjonsrådgiverrollen ble prøvd ut i LUB (ET AV TO NIVÅ) – lub-prosjektet ble sterktinvolvert av vår deltakelse i PIL ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Lærerutdanning i praksis, Anne Fængsrud

596

Published on

Konferanse 31.05 2011

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
596
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lærerutdanning i praksis, Anne Fængsrud

 1. 1. Viserektor utdanning Anne FængsrudLocally engaged, globally competitivePIL-prosjektet i VestfoldOslo 5. mai 2011 Rammeplanutvalgene 8 - 13 1
 2. 2. En integrert lærerutdanning krever at fag, fagdidaktikk,pedagogikk og praksis kobles tett sammen bådeinnholdsmessig og organisatorisk.PIL-prosjektet i Vestfold Rammeplanutvalgene 8 - 13 2
 3. 3. PIL-prosjektet Lærerutdanning i praksisrommet student praksislærer faglærer4 40 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 4. 4. Lærerutdanning i praksisrommet• NOKUT-evaluering, Lærerutdanning for ungdomstrinnet ->• Lærerutdanning for barnetrinnet (LUB) – Lærerutdanning ved elevens side – Relasjon mellom student og elev – vil styrke profesjonsutdanningens kvalitetskrav og yrkesrelevans 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 5. 5. Relasjonskvalitet og kompetanseutviklinggjennom Lærerutdanning for barnetrinnet(LUB) i 2008 • Utvikle pedagogikklæreren (coach/mentor) • Utdanne praksislærer (lærerutdanner) • Den digitale Tollboden • Styrke relasjon mellom skoleeiere og HiVe (trainee) – utforske en ny samhandlingsmodell blant partene for å styrke praksiselementet i lærerutdanning på 1-7 (LUB) - med Larvik (og senere Sandefjord) som pilotkommuner – trainee-tid 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 6. 6. Lærerutdanning i praksis To nye roller i lærerutdanningModell ProfesjonsrådgiverenFørstelektor Inge Vinje Ansvarlig for studentens helhetlige studieprogram, med spesielt ansvar for praksisprogrammet Lærerutdanner i fag. Lærerutdanner i praksis Profesjons- kunnskap / Student profesjons- kompetanse Praksiskoordinator Teamkoordinator 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 7. 7. Relasjonskvalitet for helhet og sammenhengHøgskole Partnerskoleavtale SkoleeierRektorat Rådmann/skolesjef ProfesjonsrådgiverFakultet/ Fagplan for praksisstudielederProgramplan Skole/rektorFagplan Årsplan StudentenLærerutdanner Lærerutdanner i(faglærer) praksis Fagplan for veiledning (praksislærer) av lærerstudenter 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 8. 8. Profesjonsrådgiverrollen• Ny rolle i lærerutdanning for å lykkes med en integrert profesjonsutdanning – en nøkkelrolle økt kvalitet i profesjonsutdanningen• Kategori D• SINTEF-rapportens viktigste enkeltfunn – Styrke samarbeidet mellom de som driver undervisningen ved lærerutdanningene og de som står for praksisopplæringen i skolene 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 9. 9. Sintef-rapporten - resultatkvalitet• Lærerutdannerne er mest positive• Rektorene minst positive• Allmennlærere skårer lavere enn andre profesjoner (Smeby 2010) – Teori/praksis – undervisning/praksisopplæring• Rektorene mer fornøyd med egne nytilsatte, nyutdannede lærere enn med nyutdannede lærere generelt 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 10. 10. Tre spørsmål fra HiVe’s evalueringav Lærerutdanning for barnetrinnet medprofesjonsrådgiver – våren 2010 (jf. SINTEF-rapporten*) Rektorer Praksislærere Faglærere/ Studenter Lands- /øvingslærere lærerutdannere gjennomsnitt I hvilken grad mener du vi utdanner studenter som er 5,0 5,7 4,8 4,2 3,51 trygge i lærerrollen? I hvilken grad mener du vi bidrar til å forberede 5,0 5,7 5,0 4,7 3,40 studentene til sin første jobb som lærer? I hvilken grad mener du vi bidrar til å gi studentene 5,6 5,7 5,0 4,7 3,49 gode ferdigheter i praktisk utøvelse av læreryrket?* *Fig. 25 Gjennomsnittskår på 24 påstander om lærerutdanningens 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud resultatkvaliteter generelt
 11. 11. Lykkes Ikke lykkes med• Profesjonsrådgiverrollen • Ikke profesjonsrådgiver –• Fordel å være PEL-lærer «Tarzan-broer» - møteplassene borte på kullet for å koble • For komplisert med fastlåst praksistrening til teori trainee-tid?• Fagplan for praksis • Viktig for å ansvarliggjøre• Rektors involvering skolene • Viktig for involvering av skoleeier, som vi nå bygger videre på 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 12. 12. Relasjonskvalitet og kompetanse – Nye roller – Møteplasser – Fagplan for praksisopplæringen – Rollebeskrivelser – Og hva nå… 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 13. 13. Utdanningsledelse• at praksis er et felles ansvar mellom utdanningen og praksisskolen• at det etableres samarbeidsstrukturer både internt og i forhold til eksterne aktører• at det utvikles tydeligere ledelse på alle nivå og en intern organisering som fremmer lærerutdanningen som integrert profesjonsutdanning 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 14. 14. PIL i Vestfold –relasjonskvalitet og kompetanse«PIL-prosjektet har vært avgjørende for HiVesgode relasjoner til skoleeiere, skoleledere ogpraksislærere. At samtlige understreker at det blirbedre lærere gjennom nye roller ilærerutdanning, er likevel det viktigste.» T Charlie bit my finger - again !
 15. 15. Dialog og samhandling - Best praksis (Utdanningsdirektoratet) T studentfaglærer/forsker praksislærerstudieleder rektor 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 16. 16. NOKUT-evalueringen 2006• at det utvikles tydeligere ledelse på alle nivå og en intern organisering som fremmer lærerutdanningen som integrert profesjonsutdanning• at det etableres samarbeidsstrukturer både internt og i forhold til eksterne aktører• at praksis er et felles ansvar mellom utdanningen og praksisskolen. T 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 17. 17. T31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 18. 18. Ukeoversikt for praksistid og trainee-tid T 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 19. 19. Ansvar og oppgaver til en profesjonsrådgiver• Pedagogikklærer – PEL-lærer• Helhet og sammenheng for studenten mellom to læringsarenaer – Fagplan for PEL – Fagplan for praksis• Ansvaret i forhold til – faglærere og praksiskontoret – informasjoner om praksiserfaringer – rektor og praksislærer• Ansvaret i forhold til vurdering for læring («sertifisering»)• Eksemplarisk – faglig, profesjonsmessig og fagdidaktisk 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 20. 20. Kompetanse som kreves av enprofesjonsrådgiver• Motivasjon for praksis• Kunnskaper, ferdigheter, generell kompetanse – helhet og sammenheng – Kunnskap om og innsikt i skolehverdagen og holdninger til samarbeid med deltakere som innehar ulike roller i lærerutdanningen – Styringsdokumentet Fagplan for praksis Kunnskap om situasjoner som fremmer ferdigheter studenten må trene på – Veiledningsferdigheter i forhold til studentenes læring oppfølging av den enkelte lærerstudent og studentens praksisgruppe i forhold til Fagplan for praksis• Vurdering for læring mot en sertifisering når praksis er bestått etter fire år 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 21. 21. Hvordan tilrettelegge arbeidet forstudentene•Oppstarts samtale ved oppstart av studiet ogoppstart av hver praksisperiode•Mentorsamtaler – Individuelt – Gruppe• Halvårlige vurderingssamtaler – Individuelt – Gruppe 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 22. 22. Hvordan tilrettelegge samarbeidetmed praksisskolene Oppstarts samtale, ca. 14 dager før hver praksisperiode Lærerutdannere i praksis Rektor Vurdering av praksisperioden - samtale Sertifiseringssamtale – vurdering for læring 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 23. 23. Integrering av teori og praksis• Studentene• Viktigste enkeltfaktor for å fremme integrering av teori og praksis var samtalene med profesjonsrådgiver og lærerutdanner i praksis i for- og etterkant av oppgavene.• Praksislærer• Viktigste enkeltfaktor for å fremme integrering av teori og praksis var samarbeidet rundt oppgavene. Oppgavetekstene ble utviklet i et samarbeid.• Praksisrådgiver• Sikrer den daglige dialogen mellom høgskole og skole og praksisfeltets stemme på høgskolen. Hver gangs praksisfeltets stemme ikke blir representert av praksisfeltet, glipper den integrerte lærerutdanningen.• UH-lærer - profesjonsrådgiveren 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 24. 24. PIL-prosjektet ved Høgskolen i VestfoldHelhet og sammenheng for studenten Profesjonsrådgiver Fagplan for praksis Lærerutdanner i praksis Fagplan for veiledning av lærerstudenter 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 25. 25. 4 40 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 26. 26. (Profesjonsrådgiverrollen er et forsøk på å svare på krav slik de etter hvert kom tiluttrykk i forskrift og nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningene….)•helhet og sammenheng i profesjonsstudietfor lærere• progresjon (kun praksisoppl som strekker seg over 4 år)• ansvar (PEL har et spesielt ansvar for å integrere teori og praksis)• deltakelse (praksisopplæring skal inngå som en integrert del avalle fagene i utdanningene)• samarbeid (praksis skal være en arena for systematisk læringog øvelse ved at praksislærer i samarbeid med lærerutdanningsinstitusjontilrettelegger for læring og øvingssituasjoner for studentene + og gjensidigforpliktende samarbeid mellom de to samarbeidsarenaene ++)• forankring (undervisningen skal være forskningsforankret ogpraksisforankret – må ha rom for refleksjoner, kritisk tenkn, )
 27. 27. Om integrering(helhet og sammenheng) ogprofesjonsretting• HVEM? Profesjonsrådgiver/mentor med ansvar for implementering av Fagplan for praksis• HVA? Utvikling av gode relasjoner på institusjons- og individnivå• HVOR? Tre møteplasser• PLUSS: Praksisorganiseringen, praksisrådgiver og skoler som så sitt medansvar for yrkesutdanning av lærere• Organisering og ansvar gjennom utdanningsledelse 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 28. 28. Ansvaret i forhold til student – helhet ogsammenhengAnsvaret i forhold til praksisprogrammet –fagplan i teori og praksisAnsvar i forhold til faglærere ogpraksiskontoret – informasjon ompraksiserfaringerAnsvar i forhold til sertifisering 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 29. 29. Kunnskapsdepartementet (2007) Kartlegging av praksisopplæringen i lærerutdanningen 2007 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 30. 30. (Profesjonsrådgiverrollen ble prøvd ut i LUB (ET AV TO NIVÅ) – lub-prosjektet ble sterktinvolvert av vår deltakelse i PIL :)Relasjonskvalitet (kort beskrivelse av LUB PIL) • møteplasser (tre broer) • ansvar og rollebeskrivelser (lærerutdannere, timeplaner, veiledningskurs, masterutd. Praksisrådgiver, avtaleverk, 4 og 40 år, skolene vil ha ansvar …….. profesjonsrådgiver inges modell:) • fagplan for praksisopplæringen (planen framstårsom konkretiseringer av punktene på fane 1: helhet og sammenheng, progresjon, ansvar, deltakelse, samarbeid, forankring:
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×