Кафедра фінансів та кредиту

15,951 views
16,471 views

Published on

Презентація кафедри фінансів та кредиту Уманського НУС

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
15,951
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11,353
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Кафедра фінансів та кредиту

 1. 1. Колектив кафедри фінансів і кредитуУманського національногоуніверситету садівництва щиро вітає Вас!
 2. 2. На кафедрі працюють 25 викладачівЗ них: - 4 доктори економічних наук, професори; - 15 кандидатів економічних наук, доцентів; - 2 викладачі захистили в 2012 році кандидатські дисертації та найближчим часом отримають дипломи кандидатів економічних наук.
 3. 3. ТЕМАТИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ Формування системи фінансово-кредитного забезпечення суб’єктів господарювання АПК (Керівник теми: д.е.н., професор Непочатенко О.О.) МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВА ТА МЕХАНІЗМ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ФОРМУВАННЯ ФІНАН-СОВИХ БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА В КРЕДИТУВАННЯ МАЙНОВОГО І СОЦІАЛЬНОГОМЕХАНІЗМІВ ПІДПРИЄМСТВ АПК АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ ПІДПРИЄМСТВ АПК СТРАХУВАННЯКерівник – д.е.н., професор Малік Керівник – д.е.н., Керівник – д.е.н., професор Керівник – к.е.н., доцент М.Й. професор Непочатенко О.О. Мальований М.І. Дем’яненко М.Я. – Фінансове забезпечення підприємств АПК – Оподаткування сільськогоспо- – Механізм короткострокового – Методологічні засади соціального (Колотуха С.М., Власюк С.А., дарських товаровиробників кредитування підприємств АПК захисту населення Гвоздей Н.І., Петрик С.В., Шлагова Г.П.); (Бечко П.К., Боровик П.М., (Яковенко О.В., Бондаренко Н.В.); (Мальований М.І., – Ефективність використання оборотних Лиса Н.В., Прокопчук О.Т.); – Кредитування інвестиційної Тригубенко О.С., Сівоха О.В., активів підприємств АПК (Бечко В.П., – Ефективність фіскальної політики діяльності підприємству АПК Гулемба О.М.); Бержанір І.А.); оподаткування доходів фізичних (Ролінський О.В., Осокін І.В.) – Методологічні засади майнового – Оцінка фінансового стану підприємств осіб (Барабаш Л.В.); страхування підприємств АПК АПК (Непочатенко О.А.); – Ресурсне та земельне (Козлова І.М., Гайдай В.І., – Фінансова безпека сільсько-господарських оподаткування (Боровик П.М., Пушка О.В., Кресюн Т.В.) підприємств (Мельник К.М., Транченко Захарчук О.А.). О.М., Оникієнко Ю.В., Філіппович О.П.); – Фінансове забезпечення необоротних активів та джерел їх формування (Рябенька М.О.); – Державна підтримка сільського господарства (Гузар Б.С.)
 4. 4. Науково-дослідна робота викладачів кафедри в 2012 році здійснювалась відповідно до планів НДР:- Уманського національного університету садівництва як складова частина теми ”Грошово-кредитна система в умовах ринкових перетворень в економіці”;- ННЦ “Інститут аграрної економіки” як складова частина теми “Методологія формування ефективних фінансових механізмів регулювання відносин агроформувань з фінансово-кредитною системою”, що є безпосередньо повязаними як з сільським господарством, так і з садівництвом.
 5. 5. Підручники та посібники з грифом МОН, видані викладачами кафедри фінансів і кредиту Видавництво Обсяг ПІБ авторів Назва та рік видання (у. д. а.)П.К. Бечко, С.М. Колотуха, О.О. Непочатенко, Н.В. Лиса, О.В. Податкова система Умань, УВПП, 16,90Ролінський, К.М. Мельник, О.Я. Ярошевич, А.Ф. Бащенко, П.М. (підручник) 2006 р.Боровик, Г.Ю. Ягода, Л.В. Задорожня, С.А. Власюк, І.М. КозловаП.К. Бечко, О.В. Ролінський Місцеві фінанси Київ "Центр учбової 12,00 (навчальний посібник) літератури", 2007 р.Н.А. Іванова, О.В.Ролінський Організація і методика Київ "Центр учбової 13,50 аудиту літератури", 2008 р. (навчальний посібник)П.К. Бечко, О.А.Захарчук Основи оподаткування Київ "Центр учбової 9, 50 (навчальний посібник) літератури", 2009 р.П.К. Бечко, Н.В.Лиса Податковий менеджмент Київ "Центр учбової 16,20 (навчальний посібник) літератури", 2009 р.П.К. Бечко, Л.Д. Тулуш, Фінанси Львів “Новий світ - 20,05В.П. Бечко, П.М. Боровик (навчальний посібник) 2000", 2011 р.М.І. Мальований, П.К. Бечко, Соціальне страхування Умань 27,67В.П. Бечко (навчальний посібник) “Сочінський", 2011 р.О.О. Непочатенко Фінанси підприємств Київ "Центр учбової 18,45 (навчальний посібник) літератури", 2011 р.О.О. Непочатенко, В.І. Гайдай, Страхування Умань “Уманське 15,00І.В. Хлівна (навчальний посібник) ВПП”, 2011 р.О.О. Непочатенко. Н.Ю. Мельничук Фінанси підприємств Умань: Видавець 25,80 (підручник) “Сочінський”, 2012С.М. Колотуха, С.А. Власюк Гроші та кредит Київ: “Знання”, 31,00 (навчальний посібник) 2012О.В. Ролінський, О.Т. Прокопчук Фінансова санація та Умань: Видавець 21,01 банкрутство підприємств “Сочінський”, 2012 (навчальний посібник)О.О. Непочатенко, П.К. Бечко, Б.С. Гузар, С.М. Колотуха, О.М. Фінансовий менеджмент Умань: Видавець 30,46Транченко, О.В. Ролінський, С.А. Власюк, О.С. Тригубенко, Л.В. (підручник) “Сочінський”, 2012Барабаш
 6. 6. Монографії кафедри фінансів і кредиту Об’єм Видавництво ПІБ авторів Назва (у. д. та рік видання а.)Колотуха С.М. Фінанси сільськогосподарських підприємств в умовах Умань: УВПП, 13,73 ринкової економіки 2005.Кісіль М.І, Ефективність інвестицій сільськогосподарських виробничих Київ: ННЦ “ІАЕ”, 14,31Ролінський О.В. кооперативів 2006.Непочатенко О.О. Організаційно-економічні механізми кредитування аграрних Умань: УВПП, 26,52 підприємств 2007Мальований М.І. Розвиток пенсійного страхування сільського населення Умань: СПД 12,8 Сочінський, 2008.Бечко В.П. Формування та ефективність використання оборотних засобів Умань: СПД 9,01 сільськогосподарських підприємств Сочінський, 2008.Колективна Фінансово - економічні аспекти стабільного розвитку Умань: СПД 17, 70монографія аграрної економіки України. Сочінський, 2009.Колективна Фінансово - економічні аспекти стабільного розвитку Умань: СПД 33,48монографія економіки України. Сочінський, 2010.Колективна Актуальні проблеми сучасної економіки. Умань: СПД 48,84монографія Сочінський, 2011.Колективна Становлення економіки України у післякризовий період: Умань: СПД 48,36монографія ризики та проблеми розвитку Сочінський, 2012.Транченко О.М. Формування та розвиток стратегічного управління Умань: СПД 12,32
 7. 7. 80 За 2011-2012 навчальний рік в розрахунку на одного викладача кафедри вийшли друком 8 публікацій, з яких 5 – статті у наукових фахових 7570 виданнях, а решта – розділи в колективних монографіях, тези доповідей на наукових конференціях та методичні публікації60 68 6250 6540 48 44 4130 45 36 33 31 3520 16 23 1810 14 13 15 15 13 14 12 13 10 12 14 10 9 0 1997- 1998- 1999- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 рр. рр. рр. рр. рр. рр. рр. рр. рр. рр. рр. рр. рр. рр.
 8. 8. Завідувач кафедри фінансів і кредиту, в.о. ректора Непочатенко О.О.
 9. 9. Робочі моменти кафедри
 10. 10. Наукова діяльність викладачів та студентів кафедри
 11. 11. Навчальний процес кафедрифінансів і кредиту
 12. 12. Зв’язок кафедри фінансів і кредиту з обєктами проходженнявиробничої практики
 13. 13. Навчальна практика студентів
 14. 14. Кафедра фінансів і кредиту на святкуванні Дня факультету економіки і підприємництва
 15. 15. Відпочинок наших студентів
 16. 16. Кафедра фінансів і кредиту – це:- досвідчені викладачі та високий рівень знань; - щорічні видання нових підручників, монографій та навчальних посібників;- перспектива подальшого навчання в аспірантурі; - можливість проходження навчального стажування за кордоном.
 17. 17. МОЛОДЬ, РОБІТЬ ВИСНОВКИ:Уманський національний університет садівництва: багаті освітні традиції - сучасний рівень підготовки Спеціальність “Фінанси і кредит”: якісна освіта - ваше забезпечене працевлаштування

×