• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Ucime pre-zivot-2013-ked-ucenie-sa-prinasa-radost
 

Ucime pre-zivot-2013-ked-ucenie-sa-prinasa-radost

on

 • 392 views

 

Statistics

Views

Total Views
392
Views on SlideShare
375
Embed Views
17

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 17

http://www.ucimeprezivot.sk 17

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Ucime pre-zivot-2013-ked-ucenie-sa-prinasa-radost Ucime pre-zivot-2013-ked-ucenie-sa-prinasa-radost Presentation Transcript

  • Keď učenie (sa) prináša radosťIng. Stanislav Veselovský, Ing. Peter Truchan
  • Projekt GSAMiesto realizácie: Gymnázium sv. Andreja v RužomberkuCelkové plánované výdavky projektu: 340 174,27 €Trvanie projektu: 1.10.2009 – 30.11.2011
  • Aktivity projektu1.1 Rozvíjanie kľúčových 2.1 Inovácia didaktickýchkompetencií učiteľov pre prostriedkov, obsahu,premenu tradičnej školy metód a foriem na modernú vyučovania• Vzdelávacie podujatia • realizovať premenu počas celej doby tradičnej školy na realizácie projektu modernú, • rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov. • Vytvoriť učebné materiály a overiť ich vo vyučovacom procese
  • Zhrnutie aktivity 1.1• Využívanie informačno-komunikačných • absolvovanie prípravy ,testovanie a získanie technológií vo vyučovaní certifikátu ECDL.• Cabri 3D• Microsoft Office 2007 v edukačnom procese• Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese• Vzdelávanie rozhodcov I. kvalifikačného stupňa vo floorbale• absolvovanie prípravy ,testovanie a získanie 40 študentom certifikátu ECDL.• Adobe captivate• Webdesignér I. – programátor a grafik web stránok• Adobe Flash• Kryptografia a použitie digitálneho podpisu19 pedagógovškoly
  • 2.1 Inovácia didaktických prostriedkov,obsahu, metód a foriem vyučovania Implementácia IKT do Voda a život, Inovácia vyučovaniaNákup didaktických vyučovania KAJ a poznávame FRJ pomocou sady prostriedkov gramatiky ANJ organizmy učebníc On y va!Inovácia vyučovania fyziky Vizualizácia vo Vyučovanie geometrie Kto spieva, dvakrát sa prostredníctvom vyučovaní chémie s využitím IKT modlínázornosti a využitia prostriedkov IKTAktívne osvojovaniesi fonetickej stránky Štúdium správania a Katolícka moderna Učíme sa pomocoujazyka počas práce v duševnej činnosti očami mladého pracovných listov jazykovom človeka stredoškoláka laboratóriu Rekreačné formy VIDEOKONFERENCIA VyučovanieFloorbal – populárny pohybových aktivít na na tému Slovensko s podporou šport hodinách telesnej a anglicky hovoriace multimédií výchovy krajiny
  • 2.1 Inovácia didaktických prostriedkov,obsahu, metód a foriem vyučovania Implementácia IKT do Voda a život, Inovácia vyučovaniaNákup didaktických vyučovania KAJ a poznávame FRJ pomocou sady prostriedkov gramatiky ANJ organizmy učebníc On y va!Inovácia vyučovania fyziky Vyučovanie Vizualizácia vo Kto spieva, dvakrát sa prostredníctvom geometrie s využitím vyučovaní chémie modlínázornosti a využitia IKT prostriedkov IKTAktívne osvojovaniesi fonetickej stránky Štúdium správania a Katolícka moderna Učíme sa pomocoujazyka počas práce v duševnej činnosti očami mladého pracovných listov jazykovom človeka stredoškoláka laboratóriu Rekreačné formy VIDEOKONFERENCIA VyučovanieFloorbal – populárny pohybových aktivít na na tému Slovensko s podporou šport hodinách telesnej a anglicky hovoriace multimédií výchovy krajiny
  • Zhrnutie aktivity 2.1 participovalo 23 expertov - interných pedagógov a 10 expertov - externých zamestnancov projektu vytvorili vzdelávací program (metodické listy, pracovné listy, ppt prezentácie, videotutoriály atď.) na predmet informatika 550 nových alebo inovovaných učebných materiálov zapojilo viac ako 330 žiakov školy
  • Zhrnutie aktivity 2.1 23 interných expertov 550 učebných materiálov 1 vzdelávací program (metodické listy, pracovné listy, power point prezentácie, video tutoriály, 10 externých flipcharty atď.) na predmet informatika expertov- zapojených viac ako 330 žiakov
  • Zverejnenie vytvorenýchmateriálov v rámci projektu GSA. http://edu.gsa.sk/radost
  • Použité fotografie a videá Interný archív Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku
  • Nákup didaktických prostriedkov 2433 didaktických prostriedkov.
  • Implementácia IKT do vyučovania KAJa gramatiky ANJefektívne, intenzívnejšie a Výstupy: Metodický list,tvorivo využívať prostriedky IKT Pracovný list, prezentácia
  • Voda a život, poznávame organizmy
  • Inovácia vyučovania FRJ pomocousady učebníc On y va!  Cieľ čiastkovej činnosti: prostredníctvom moderných didaktických prostriedkov a nástrojov IKT zvýšiť kvalitu výučby francúzštiny  Výstupy: Metodický list, prezentácia
  • Inovácia vyučovania fyziky prostredníctvom názornosti a využitia prostriedkov IKT prostredníctvom využívania názorných pomôcok a prostriedkov IKT inovovať vyučovacie hodiny fyziky, vyučovať prostredníctvom moderných metód vyučovania
  • Vizualizácia vo vyučovaní chémie prostredníctvom využívania modernej i tradičnej techniky zlepšiť vzťah žiakov k predmetu chémia jeho vizualizáciou a využívaním experimentov
  • Vyučovanie geometrie s využitím IKT
  • Kto spieva, dvakrát sa modlí„Liturgické sviatky a obdobia“ (napr. adventné,vianočné, pôstne, veľkonočné, obdobie cez rok) rozví-jať zručnosti a kompetencie žiakov.
  • Aktívne osvojovanie si fonetickej stránkyjazyka počas práce v jazykovomlaboratóriu
  • Štúdium správania a duševnej činnosti človekaRealizáciou projektov a vlastnej prezentácie umožniť žiakom formovaťvlastné postoje, získavať skúsenosti a kľúčové kompetencie na všetkýchtroch úrovniach posudzovania správania a duševnej činnosti človeka
  • Katolícka moderna očami mladého stredoškoláka
  • Učíme sa pomocou pracovných listov - SJL  na hodinách slovenského jazyka a literatúry pomôcť žiakom, aby samostatne pracovali s literárnym textom, aby sa naučili chápať súvislosti, objavovať dôležité znaky v literárnych dielach.
  • Pohybové aktivity v rámcimodernizácie výučby - TEV Rekreačné formy pohybovýchFloorbal – populárny šport aktivít
  • VIDEOKONFERENCIA na tému Slovenskoa anglicky hovoriace krajiny
  • Vyučovanie s podporou multimédií
  • InformatikaTEMATICKÝ VÝCHOVNO - VZDELÁVACÍ PLÁN Stretnutie s externými expertemi
  • InformatikaTEMATICKÝ VÝCHOVNO - VZDELÁVACÍ PLÁN Počet pripravených hodín ....... 262 Počet videí a video tutoriálov ...114
  •  Počet pripravených hodín ....... 262 z toho asi 130 kompletne s metodikami aj s pomocnými materiálmi Ukážka:Videa.mpg
  • Informatika Počet videí a videotutoriálov .......114 použiteľné aj na iné predmety (bezpečnosť) špecializované na informatiku a podobné predmety (poč. grafika, siete)
  • Úrazelektrickýmprúdom(vedomie) Úraz elektrickým prúdom (bezvedomie)
  • Ďakujeme za pozornosť www.gsa.skPeter Truchan, truchan@gsa.skStanislav Veselovský, stano@gsa.sk