Rozvíjame tímovú prácu

840 views
568 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
840
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rozvíjame tímovú prácu

 1. 1. Rozvíjame tímovú prácu Martina Chalachánová Miroslava Konrádová15. – 17. marec 2013 Učíme pre život 2013 Hotel Satel, Poprad
 2. 2. Čo sa dnes dozviete • Rozdiel medzi skupinou a tímom • Rôzne spôsoby vytvárania skupín • Význam delenia pre rôzne činnosti • Tímová práca a jej špecifiká • Postup realizácie aktivít na budovanie tímu • Aktivity na – rozvoj počúvania a ovplyvňovania, – vzájomné poznanie, – tímovú spoluprácu, – vysporiadanie sa so zmenou, – spoločné riešenie problémov, – oceňovanie a vzájomnú podporu15. – 17. marec 2013 Učíme pre život 2013 Hotel Satel, Poprad
 3. 3. Skupina • jej cieľom je plnenie rolí, • má jasnú úlohu, pri ktorej plnení sa zodpovedajú členovia skupiny vedúcemu, učiteľovi, manažérovi. • Skupiny sa vytvárajú na plnenie čiastkových - skôr operatívnych úloh. • Skupiny majú stabilný cieľ, prostredie a často využívajú rutinu.15. – 17. marec 2013 Učíme pre život 2013 Hotel Satel, Poprad
 4. 4. Delenie žiakov do skupín • Rozdelia sa žiaci – delenie podľa aktuálnych vzťahov, často aj schopností • Rozdelí ich striktne učiteľ – nevôľa zo strany žiakov • Pomôže náhoda – využijeme úplne náhodné delenie (musia sa naučiť spolupracovať s hocikým) • Pomôžeme náhode alebo žiakom – čiastočne žiakov rozdelíme, ďalší výber necháme na náhodu, alebo žiakov15. – 17. marec 2013 Učíme pre život 2013 Hotel Satel, Poprad
 5. 5. Delenie podľa schopností • v skupinovej práci je najideálnejší počet členov 4-5 • členovia skupiny zastávajú tieto „funkcie“: – vedúci – koordinuje prácu iných, – materialista – stará sa o zabezpečenie všetkých potrebných pomôcok, – grafik – zodpovedá za grafickú podobu výstupu skupiny, – časomerač – sleduje termíny, čas, – hovorca – prezentuje výstupy skupiny. • Ak má skupina len štyroch členov, vedúci je zároveň hovorcom. • Učiteľ pridelí funkcie, zvyšok je na náhode alebo výbere vedúceho.15. – 17. marec 2013 Učíme pre život 2013 Hotel Satel, Poprad
 6. 6. Nesprávne chápanie skupinovej práce • Hoci žiakov rozdelíme do skupín, pracujú v nich individuálne. • V skupine často členovia len spoluPRACUJÚ (pracujú na tej istej úlohe ale každý sám), namiesto toho, aby SPOLUpracovali (komunikovali, zdieľali svoje vedomosti a zručnosti pri plnení úlohy).15. – 17. marec 2013 Učíme pre život 2013 Hotel Satel, Poprad
 7. 7. Tím • Tímová práca je spôsob organizácie práce založený na – spoločnom zapojení, – vzájomnej spolupráci a zodpovednosti všetkých členov tímu pri plnení stanovených úloh, – dosiahnutí vytýčených cieľov. • Tím má spoločný cieľ; kto, čo, ako a kedy sú sekundárne otázky. • V ňom zodpovedá každý sám za seba, ale aj za tím. Tímová práca15. – 17. marec 2013 Učíme pre život 2013 Hotel Satel, Poprad
 8. 8. Postup realizácie tímových aktivít• Výber vhodnej aktivity = čo chceme aby sa tím naučil alebo čo chceme dosiahnuť – Cieľ má byť dosiahnuteľný, použiteľný tam, kde sa tím nachádza, niečo, čo sa môže utužovať ďalej. – Ak nie je jasný cieľ, môže to byť najhoršia skúsenosť. – Ak si len chcete užiť zábavu, zahrajte sa radšej spoločenskú hru. – Súťaživosť môže byť aj na škodu. Zvážte: • súčasnú mieru súťaživosti v tíme, • schopnosť vyrovnať sa s porážkou, • ako sa účastníci zastrašujú alebo sú zastrašovaní, • vaše schopnosti rozptýliť konflikt medzi členmi tímu. Pred aktivitou
 9. 9. Postup realizácie tímových aktivít• Pripravte sa – Preštudujte si aktivitu. – Pripravte pomôcky, materiály. – Nacvičte si, čo chcete povedať. – Ak máte nejakú rolu, nacvičte si komentáre alebo postupy. – Prispôsobte miestnosť. – Ak je to potrebné, pripravte si postupy na papier/PP. – Predvídajte problémy. Pred aktivitou
 10. 10. Postup realizácie tímových aktivít• Vysvetlite aktivitu a motivujte tím – Pozitívne ich nalaďte. – Vysvetlite o aktivitu ide. – Vysvetlite, prečo ju robíte. – Vysvetlite postup alebo pravidlá. – Umožnite prejsť spoločne jednotlivé kroky aktivity. – Rozdajte materiály až potom, ako ste vysvetlili aktivitu a všetci jej rozumejú.Poznámky: počet členov, pozorovatelia, tvorba párov Počas aktivity
 11. 11. Postup realizácie tímových aktivít• Overte si, či všetci porozumeli – Spýtajte sa, aké majú otázky alebo konkrétne „Čo sa stane keď...?“ – Spýtajte sa, kto v aktivite vyhráva. – Vyhláste že máte posledné slovo pri riešení sporov o tom kto vyhral. – Naposledy sa spýtajte, či má niekto nejaké otázky. Počas aktivity
 12. 12. Postup realizácie tímových aktivít• Realizujte aktivitu – Sledujte, či sa dodržiavajú kroky alebo pravidlá. – Povzbudzujte a podporte účastníkov. – Buďte k dispozícii pre objasnenie krokov alebo nasmerovanie tímu. – Sledujte a vyberajte si témy na rozbor/rozhovor. – Pri časovo obmedzenej aktivite sledujte čas a poskytujte časovú kontrolu. – Aktivitu neukončujte ale ju nechajte plynúť. Počas aktivity
 13. 13. Postup realizácie tímových aktivít• Rozoberte aktivitu – Realizujte hneď, inak sa efekt aktivity stratí. – Klaďte otázky k jednotlivým aktivitám (môžete ich aj napísať na lístky a rozdať – predčítavajú účastníci). – Berte všetky názory, nehodnoťte. – Ak je niekto „úplne mimo“, dajte sa k tomu vyjadriť ostatným. – Sledujte pozitívne i negatívne reakcie. – Ak aj aktivita nedopadne dobre, predsa sa len niečo tím naučil. Počas aktivity
 14. 14. Postup realizácie tímových aktivít• Na pracovisku v škole – Vystavte, čo tím počas aktivity vytvoril. – Ak ste počas aktivity vymysleli nejaké termíny, slová, často ich používajte. – Často sa odvolávajte na prevedené aktivity a naučené veci. – Naplánujte nadväzujúce aktivity. – Nájdite príklady kedy účastníci využili to, čo sa v rámci aktivity naučili. – Požiadajte účastníkov, aby sa podelili so zážitkami, skúsenosťami z aktivity s ostatnými. Po aktivite
 15. 15. Aktivity na rozvoj počúvania a ovplyvňovania15. – 17. marec 2013 Učíme pre život 2013 Hotel Satel, Poprad
 16. 16. Práčky• Vytvoríme trojice až šestice• Úloha: Každý tím náhodou prišiel k voľnej dodávke 10000 použitých starých práčiek. Vymyslite spôsob, ako zabezpečíte ich odbyt a 30 sekundový predajný slogan. (8 minút)• Každý tím predstaví svoju reklamu ostatným.• Hlasovanie, ktorý marketingový plán by naozaj zabezpečil odbyt práčiek.
 17. 17. Rozbor• Ako váš tím dospel k marketingovému návrhu, ktorý ste vybrali?• Ako kreatívni ste podľa vás boli? Prečo?• S akými predpokladmi ste pracovali? Ako ovplyvnili vašu kreativitu (boli obmedzujúce alebo posilňujúce)?• Ako ste určili prvky a prínos vašich výrobkov?• Aké ponaučenie si z tejto aktivity zoberiete?Cieľ: Účastníci sa precvičia v hľadaní kreatívnych riešení avyskúšajú si pohľad na vec z perspektívy niekoho iného.
 18. 18. Aktivity na vzájomné poznanie15. – 17. marec 2013 Učíme pre život 2013 Hotel Satel, Poprad
 19. 19. Podobnosti a rozdiely• Pomôcky: papier pre každého, pero• Úloha: rozdeľte papier na 3 časti s názvami meno, podobné, rozdielne• Pohybujte sa po miestnosti, oslovte niekoho a nájdite čo máte podobné a čo rozdielne• Neopakujte obsah! Ak ste našli podobnosť/rozdielnosť, ktorú už máte, pátrajte ďalej.
 20. 20. Rozbor• Aké jednoduché alebo ťažké bolo dávať informácie o sebe ostatným?• Akého prekvapenia ste sa dočkali?• Ako sa môžete o kolegoch dozvedieť viac?Cieľ: Účastníci sa dozvedia o kolegoch zaujímavé informáciea zbližujú sa.
 21. 21. Aktivity na tímovú spoluprácu15. – 17. marec 2013 Učíme pre život 2013 Hotel Satel, Poprad
 22. 22. Deka• Pomôcky: deka alebo obrus• Tím: podľa veľkosti deky 8-12 členov• Úloha: Postavte sa všetci na deku. Vašou úlohou je otočiť ju na opačnú stranu, pričom nesmiete stúpiť mimo deky.• Za opustenie deky dostáva tím 1 trestný bod.
 23. 23. Rozbor• Kto viedol celú akciu?• Ako ste spolu komunikovali? Počúvali ste sa?• Bolo ťažké deku obrátiť?• Čo ste sa v tejto aktivite naučili?Cieľ: Účastníci sa naučia spolupracovať v tíme.
 24. 24. Aktivity na vysporiadanie sa so zmenou15. – 17. marec 2013 Učíme pre život 2013 Hotel Satel, Poprad
 25. 25. Stroje• Tím: 6-10 členov• Úloha: Vytvorte za 6 minút plán ľudského stroja, ktorého súčasťou je každý člen tímu.• Prezentujte stroj a jeho súčiastky.• Výber jednej „zastaranej“ súčiastky.• Oprava stroja (prispôsobenie alebo opätovné vymyslenie iného) za 3 minúty.
 26. 26. Rozbor• Podľa čoho ste zvolili design svojho stroja?• Ako ste vyriešili nezhody v tíme?• Ako ste sa cítili, keď som pôvodný návrh zamietla?• Ktorý z návrhov bol lepší (prvý alebo druhý)?• Ako zväčša reagujeme na zmeny v práci?• Aké ponaučenie si z toho vieme zobrať?Cieľ: Účastníci spoznajú, že zmeny môžu priniesť možnosť zlepšiťsa.
 27. 27. Aktivity na rozvoj komunikácie a riešenie problémov15. – 17. marec 2013 Učíme pre život 2013 Hotel Satel, Poprad
 28. 28. Kreslenie podľa pokynov• Vytvoríme dvojice• Úloha: Posaďte sa k sebe chrbtom. Jeden z dvojice má papier a pero, druhý obrázok z jednoduchých tvarov. Úlohou jedného je popisovať obrázok druhému tak, aby ho ten nakreslil rovnako ako vzorový. Dôležité je dodržať aj veľkosť a polohu. (10´)• Aktivita vyžaduje vzájomnú intenzívnu komunikáciu.• Porovnanie výsledného obrázka zo skutočnosťou.
 29. 29. Rozbor• Ako ste postupovali?• Dohodli ste si nejakú stratégiu?• Bolo ľahké/ťažké nakresliť to správne?• Čo ste sa pri tejto aktivite naučili?Cieľ: Účastníci sa naučia komunikovať a riešiť problémy
 30. 30. Aktivity na oceňovanie a vzájomnú podporu15. – 17. marec 2013 Učíme pre život 2013 Hotel Satel, Poprad
 31. 31. Tyčinky• Spoločná aktivita• Pomôcka: balíček tyčiniek• Úloha - pomocou tyčiniek oceniť niekoho z tímu• Odovzdanie tyčinky musí sprevádzať vysvetlenie, za čo ju odovzdáva• Odovzdanie tyčinky je dobrovoľné• Na poradí nezáleží• Každý môže odovzdať ľubovoľné množstvo tyčiniek
 32. 32. Rozbor• Aké ťažké, alebo jednoduché bolo pre vás prejaviť si vzájomne uznanie? Prečo?• Ako sa uznanie od kolegov líši od toho, ktoré vám prejavujem ja?• Čo by sa podľa vás stalo, keby sme takéto uznanie prejavovali častejšie v rámci kolektívu školy, podporného personálu a pod.?• Čo by sa stalo, keby si ho prejavovali žiaci?Cieľ: Účastníci si vzájomne prejavia uznanie, dostanú ocenenie acelý tím sa vďaka tejto činnosti posilní.
 33. 33. Ďakujeme za pozornosť

×