Martin Kriz - Statny vzdelavaci program
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Martin Kriz - Statny vzdelavaci program

on

 • 657 views

 

Statistics

Views

Total Views
657
Views on SlideShare
525
Embed Views
132

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

1 Embed 132

http://www.ucimeprezivot.sk 132

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Martin Kriz - Statny vzdelavaci program Martin Kriz - Statny vzdelavaci program Presentation Transcript

 • Odpočet za obdobie 19.3.2011 – 16.3.2012
 • KTO JE NÁŠ ZÁKAZNÍK?
 • http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/FAQ.alej
 • Štátny tajomník
 • ČO CHCEME UROBIŤ Viac disponibilných hodín Oživiť myšlienku vzdelávacích oblastí Oddeliť prikázané od odporúčaného Lepšie formulovať štandardy Zjednotiť a sprehľadniť formu príloh
 • Obsahové avýkonovéMinimálne aoptimálne
 • KTORÉ ČASTI ŠVP TREBA UPRAVIŤ Úvod – definovanie ŠVP a jeho úlohy Rámcový učebný plán Charakteristiky vzdelávacích oblastí Prílohy – dokumenty predmetov
 • Predmety Hodiny Štandardy Témy
 • Pred 2008 Od 2012 Výkonový štandard Učebné osnovy - ciele ciele ako želané spôsobilosti žiaka želané spôsobilosti žiaka rozpracované na elementárne zručnosti + štandardizácia výkonu Obsahový štandard Učebné osnovy - obsah presne vymedzené fakty, pojmy, vzťahy témy a stanovenie postupu ich preberania a procesy v témach + štandardizácia pozn.: postup preberania = princíp rozsahu osnovania nestanovuje sa postup preberania = > učebné osnovy sú súčasťou ŠkVP Učebné osnovy - proces Proces ako didkaticky spracovať témy, aby žiaci nestanovuje sa didaktické spracovanie zároveň získali spôsobilosti Učebný plán Učebný plán iba rámcový - minimálny počet hodín za v ktorom ročníku koľko hodín stupeň vzdelávania
 • Štát Škola/učiteľ Štát Škola/učiteľ (ŠVP) (ŠkVP a TVVP)Pred rokom 2008 Po roku 2012
 • Iba v medziachzákonaMožnosť povedaťviacMožnosťodvolávky na inédokumenty
 • ČO NIE JE PRIORITOU Meniť obsah  Najprv treba odmerať dopad prvej zmeny  Znechutenie zákazníka  Chceme to upratať – asi to mierne zmeny vyvolá (záporné čísla vs. teplomer, lepšie štandardy...) Prierezové témy (štandardizácia, zrušenie...) Kompetencie Odborné školy (ŠIOV)
 • Dobrý sluha, ale zlý pánNaplniť pojem kompetencie obsahomPrierezové témy akoponuka
 •  Dvoj- a trojročné odbory Spoločný balík disponibilných hodín Neprikazovať názvy predmetov (NAB, TEV, CJ, SJL...?) Neprikazovať povinné učivo, iba kompetenčný profil
 • ÚPRAVY RÁMCOVÉHO UČEBNÉHOPLÁNU Odstránenie rozpisu hodín do ročníkov, ponechať len celkový súčet za stupeň vzdelávania;T: marec 2011______________________________________________ Prehodnotenie celkových dotácií pre OBLASTI, následne pre PREDMETY s cieľom zvýšiť počet disponibilných hodín;T: jún 2011
 • CHARAKTERISTIKA VZDELÁVACÍCHOBLASTÍ Max. 2 odseky úvodné slovo Definovanie spoločných všeobecných cieľov vzdelávania v oblasti (max. 15)  Formulované z pohľadu žiaka (nie učiteľa)  Zamerané na život (súkromný, verejný, pracovný) Definovanie tematík vhodných na tematickú integráciuT: október 2011
 • VÝKONOVÝ ŠTANDARDSpoločný pre vzdelávaciu oblasť, odvodený od cieľov oblasti Rozpracovanie všeobecných cieľov na špecifické  Niektoré sa môžu týkať iba jedného predmetu  Formulované z pohľadu žiaka a štandardizovateľné  Kognitívne (3.-6. úroveň Blooma), afektívne, psychomotorické  Maximálne 60 pre oblasť Opis minimálneho (štvorkár) a optimálneho (jednotkár) výkonu žiaka na konci stupňa vzdelávaniaT: apríl 2012 na verejnú diskusiu;august 2012 zapracovanie pripomienok z VD
 • OBSAHOVÝ ŠTANDARD Prispôsobený počtu hodín v RUP – základné učivo Štruktúra 1: podľa predmetov a tematických celkov (tematická integrácia + špecificky predmetové) Štruktúra 2: a) fakty (zapamätané) b) pojmy (zapamätané a porozumené) c) vzťahy a procesy (zapamätané a porozumené) Definovaný pre stupeň vzdelania, nie pre ročníky Štandardizované na minimálnu a optimálnu úroveňT: apríl 2012 na verejnú diskusiu;august 2012 zapracovanie pripomienok z VD
 • DIDAKTIZÁCIA ŠVP Metodiky rozpracovania ŠVP do ŠkVP Vysvetlenia štandardov, koncepčných zámerov predmetov a oblastí Súbory aktivít na dosiahnutie výkonových štandardov Vypracovanie hodnotiacich schém (marking rubrics) pre výkonové štandardy po ročníkoch InéOd 1.9.2012 ďalej a priebežneVšetci, ktorým na tom záleží
 • OD TVORBY K IMPLEMENTÁCII 31.8.2012 – finalizácia ŠVP v ŠPÚ (na stránke) 31.12.2012 – schvaľovací proces na MŠ SR 1.1. – 31.8.2013– tvorba školských vzdelávacích programov 1.9.2013 – začiatok vyučovania podľa nového ŠVP a ŠkVP
 • Sir Christopher Wren pri kontrole priebehuprác na stavbe katedrály Sv. Pavla vLondýne dal trom kamenárom tú istúotázku: „Čo ty tu robíš?“ Prvý odpovedal:„Opracúvam kamene!“ Druhý povedal:„Zarábam peniaze na zaopatrenie svojejveľkej rodiny!“ Tretí vážne a s hrdosťouvyhlásil: „Staviam katedrálu!“
 • Mgr. Martin Kríž, 16.3.2012