Odpočet za obdobie 19.3.2011 – 16.3.2012
KTO JE NÁŠ ZÁKAZNÍK?
http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/FAQ.alej
Štátny tajomník
ČO CHCEME UROBIŤ Viac disponibilných hodín Oživiť myšlienku vzdelávacích oblastí Oddeliť prikázané od odporúčaného Lep...
Obsahové avýkonovéMinimálne aoptimálne
KTORÉ ČASTI ŠVP TREBA UPRAVIŤ Úvod – definovanie ŠVP a jeho úlohy Rámcový učebný plán Charakteristiky vzdelávacích obla...
Predmety Hodiny      Štandardy      Témy
Pred 2008                  Od 2012                          Výkonový štandard ...
Štát    Škola/učiteľ  Štát   Škola/učiteľ                (ŠVP)    (ŠkVP a TVVP)Pred rokom 2008 ...
Iba v medziachzákonaMožnosť povedaťviacMožnosťodvolávky na inédokumenty
ČO NIE JE PRIORITOU Meniť obsah   Najprv treba odmerať dopad prvej zmeny   Znechutenie zákazníka   Chceme to uprata...
Dobrý sluha, ale zlý pánNaplniť pojem kompetencie obsahomPrierezové témy akoponuka
  Dvoj- a trojročné odbory  Spoločný balík disponibilných hodín  Neprikazovať názvy predmetov (NAB, TEV, CJ,  SJL....
ÚPRAVY RÁMCOVÉHO UČEBNÉHOPLÁNU Odstránenie rozpisu hodín do ročníkov, ponechať len celkový súčet za stupeň vzdelávania;T...
CHARAKTERISTIKA VZDELÁVACÍCHOBLASTÍ Max. 2 odseky úvodné slovo Definovanie spoločných všeobecných cieľov vzdelávania v o...
VÝKONOVÝ ŠTANDARDSpoločný pre vzdelávaciu oblasť, odvodený od cieľov oblasti Rozpracovanie všeobecných cieľov na špecific...
OBSAHOVÝ ŠTANDARD Prispôsobený počtu hodín v RUP – základné učivo Štruktúra 1: podľa predmetov a tematických celkov (tem...
DIDAKTIZÁCIA ŠVP Metodiky rozpracovania ŠVP do ŠkVP Vysvetlenia štandardov, koncepčných zámerov predmetov a oblastí Sú...
OD TVORBY K IMPLEMENTÁCII 31.8.2012 – finalizácia ŠVP v ŠPÚ (na stránke) 31.12.2012 – schvaľovací proces na MŠ SR 1.1. ...
Sir Christopher Wren pri kontrole priebehuprác na stavbe katedrály Sv. Pavla vLondýne dal trom kamenárom tú istúotázku: „Č...
Mgr. Martin Kríž, 16.3.2012
Martin Kriz - Statny vzdelavaci program
Martin Kriz - Statny vzdelavaci program
Martin Kriz - Statny vzdelavaci program
Martin Kriz - Statny vzdelavaci program
Martin Kriz - Statny vzdelavaci program
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Martin Kriz - Statny vzdelavaci program

691 views
541 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
691
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
143
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Martin Kriz - Statny vzdelavaci program

 1. 1. Odpočet za obdobie 19.3.2011 – 16.3.2012
 2. 2. KTO JE NÁŠ ZÁKAZNÍK?
 3. 3. http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/FAQ.alej
 4. 4. Štátny tajomník
 5. 5. ČO CHCEME UROBIŤ Viac disponibilných hodín Oživiť myšlienku vzdelávacích oblastí Oddeliť prikázané od odporúčaného Lepšie formulovať štandardy Zjednotiť a sprehľadniť formu príloh
 6. 6. Obsahové avýkonovéMinimálne aoptimálne
 7. 7. KTORÉ ČASTI ŠVP TREBA UPRAVIŤ Úvod – definovanie ŠVP a jeho úlohy Rámcový učebný plán Charakteristiky vzdelávacích oblastí Prílohy – dokumenty predmetov
 8. 8. Predmety Hodiny Štandardy Témy
 9. 9. Pred 2008 Od 2012 Výkonový štandard Učebné osnovy - ciele ciele ako želané spôsobilosti žiaka želané spôsobilosti žiaka rozpracované na elementárne zručnosti + štandardizácia výkonu Obsahový štandard Učebné osnovy - obsah presne vymedzené fakty, pojmy, vzťahy témy a stanovenie postupu ich preberania a procesy v témach + štandardizácia pozn.: postup preberania = princíp rozsahu osnovania nestanovuje sa postup preberania = > učebné osnovy sú súčasťou ŠkVP Učebné osnovy - proces Proces ako didkaticky spracovať témy, aby žiaci nestanovuje sa didaktické spracovanie zároveň získali spôsobilosti Učebný plán Učebný plán iba rámcový - minimálny počet hodín za v ktorom ročníku koľko hodín stupeň vzdelávania
 10. 10. Štát Škola/učiteľ Štát Škola/učiteľ (ŠVP) (ŠkVP a TVVP)Pred rokom 2008 Po roku 2012
 11. 11. Iba v medziachzákonaMožnosť povedaťviacMožnosťodvolávky na inédokumenty
 12. 12. ČO NIE JE PRIORITOU Meniť obsah  Najprv treba odmerať dopad prvej zmeny  Znechutenie zákazníka  Chceme to upratať – asi to mierne zmeny vyvolá (záporné čísla vs. teplomer, lepšie štandardy...) Prierezové témy (štandardizácia, zrušenie...) Kompetencie Odborné školy (ŠIOV)
 13. 13. Dobrý sluha, ale zlý pánNaplniť pojem kompetencie obsahomPrierezové témy akoponuka
 14. 14.  Dvoj- a trojročné odbory Spoločný balík disponibilných hodín Neprikazovať názvy predmetov (NAB, TEV, CJ, SJL...?) Neprikazovať povinné učivo, iba kompetenčný profil
 15. 15. ÚPRAVY RÁMCOVÉHO UČEBNÉHOPLÁNU Odstránenie rozpisu hodín do ročníkov, ponechať len celkový súčet za stupeň vzdelávania;T: marec 2011______________________________________________ Prehodnotenie celkových dotácií pre OBLASTI, následne pre PREDMETY s cieľom zvýšiť počet disponibilných hodín;T: jún 2011
 16. 16. CHARAKTERISTIKA VZDELÁVACÍCHOBLASTÍ Max. 2 odseky úvodné slovo Definovanie spoločných všeobecných cieľov vzdelávania v oblasti (max. 15)  Formulované z pohľadu žiaka (nie učiteľa)  Zamerané na život (súkromný, verejný, pracovný) Definovanie tematík vhodných na tematickú integráciuT: október 2011
 17. 17. VÝKONOVÝ ŠTANDARDSpoločný pre vzdelávaciu oblasť, odvodený od cieľov oblasti Rozpracovanie všeobecných cieľov na špecifické  Niektoré sa môžu týkať iba jedného predmetu  Formulované z pohľadu žiaka a štandardizovateľné  Kognitívne (3.-6. úroveň Blooma), afektívne, psychomotorické  Maximálne 60 pre oblasť Opis minimálneho (štvorkár) a optimálneho (jednotkár) výkonu žiaka na konci stupňa vzdelávaniaT: apríl 2012 na verejnú diskusiu;august 2012 zapracovanie pripomienok z VD
 18. 18. OBSAHOVÝ ŠTANDARD Prispôsobený počtu hodín v RUP – základné učivo Štruktúra 1: podľa predmetov a tematických celkov (tematická integrácia + špecificky predmetové) Štruktúra 2: a) fakty (zapamätané) b) pojmy (zapamätané a porozumené) c) vzťahy a procesy (zapamätané a porozumené) Definovaný pre stupeň vzdelania, nie pre ročníky Štandardizované na minimálnu a optimálnu úroveňT: apríl 2012 na verejnú diskusiu;august 2012 zapracovanie pripomienok z VD
 19. 19. DIDAKTIZÁCIA ŠVP Metodiky rozpracovania ŠVP do ŠkVP Vysvetlenia štandardov, koncepčných zámerov predmetov a oblastí Súbory aktivít na dosiahnutie výkonových štandardov Vypracovanie hodnotiacich schém (marking rubrics) pre výkonové štandardy po ročníkoch InéOd 1.9.2012 ďalej a priebežneVšetci, ktorým na tom záleží
 20. 20. OD TVORBY K IMPLEMENTÁCII 31.8.2012 – finalizácia ŠVP v ŠPÚ (na stránke) 31.12.2012 – schvaľovací proces na MŠ SR 1.1. – 31.8.2013– tvorba školských vzdelávacích programov 1.9.2013 – začiatok vyučovania podľa nového ŠVP a ŠkVP
 21. 21. Sir Christopher Wren pri kontrole priebehuprác na stavbe katedrály Sv. Pavla vLondýne dal trom kamenárom tú istúotázku: „Čo ty tu robíš?“ Prvý odpovedal:„Opracúvam kamene!“ Druhý povedal:„Zarábam peniaze na zaopatrenie svojejveľkej rodiny!“ Tretí vážne a s hrdosťouvyhlásil: „Staviam katedrálu!“
 22. 22. Mgr. Martin Kríž, 16.3.2012

×