Jana Konturova - Elektronicka Dokumentacia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Jana Konturova - Elektronicka Dokumentacia

 • 811 views
Uploaded on

Jana Konturova na konferencii Ucime pre zivot 2012 v Poprade rozpravala, ako na svojej skole zaviedla elektronicku dokementaciu. V prezentacii zhrnula svoje skusenosti, uspechy aj prekazky.

Jana Konturova na konferencii Ucime pre zivot 2012 v Poprade rozpravala, ako na svojej skole zaviedla elektronicku dokementaciu. V prezentacii zhrnula svoje skusenosti, uspechy aj prekazky.

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
811
On Slideshare
702
From Embeds
109
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 109

http://www.ucimeprezivot.sk 109

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 16.3.2012 Jana KontúrováUčíme pre ţivot ZŠ Bošany
 • 2.  elektronizácia školských dokumentov - bezduplicity vedenia v papierovej podobe zefektívnenie - dynamické šablóny jedna databáza stačí - aSc vnútorná komunikácia, zdieľanie - ŠIS rozvrh hodín, suplovanie triedna kniha klasifikácia - ŢK, EŢK, klas. záznam, podklady triedny výkaz, katalógový list
 • 3. 1. Ako sa dá2. Prečo sa nedá
 • 4. Dokumentácia vedená elektronicky:A) Súbory pdf - na školskom serveriB) Údaje vedené databáze - aSc agendaC) Súbory html, pdf - na interneteD) Súbory doc, xls, pdf - u riaditeľky školy
 • 5. Dokumentácia vedená v tlačenej podobe:E) Spis - u riaditeľky školyF) Spis - u iných zamestnancov školy
 • 6. Môţe sa obyčajný riaditeľ školy vyjadriť kopodstatnenosti inšpekcie?Áno, ale ...
 • 7. Vytlačíme všetku dokumentáciu, opečiatkujemea zaloţíme?Obhájime si Bezpapierovú školu?
 • 8. Môţeme viesť dokumentáciu v elektronickejpodobe?Má inšpekcia skúsenosti s elektronickoudokumentáciou?Ako ju bude kontrolovať inšpekcia?Ako príde inšpekcia vybavená do školy?
 • 9. Osobná návšteva ŠŠI, telefonický kontaktRoztriedenie dokumentácie podľa poţiadaviekinšpekcie.Zverejnenie na internetewww.zsbosany.edu.skPoţadovaná dokumentácia vopred - email - linkna internet.
 • 10. Rozhovor č. 1 (zahrievací)Š: Pripravili sme pre Vás 3počítače s dokumentáciou."I: "Ďakujeme"Š: "Ak budete potrebovaťpomoc, ohláste sa u správcusiete".I: "Ďakujeme"
 • 11. Rozhovor č. 2 (klasifikačné záznamy)I: "V triedach pripravte klasifikačné záznamy"Š: "Nemáme"I: (Prekvapenie). Vedúca IS: "Nemusia mať."
 • 12. Rozhovor č. 3 (triedne výkazy)I: "Ukáţte, kde sú zapísané výchovné opatrenia."Š: "Tu"I: "Ukáţte ţiaka, ktorý mal výchovné opatrenie vminulom školskom roku."Š: "Tu. A tento mal výchovné opatrenie v roku2007."I: "Dobre, no, veď technika má pomáhať"
 • 13. Vymenená zápisnica z PK jazykov.
 • 14. V 16 stranovej správe bol spôsobu vedeniadokumentácie venovaný jeden odstavček - 5riadkov: Inšpekcia akceptuje elektronickú dokumentáciu, ale lepšie sa jej pracuje s písomnou formou.
 • 15. I:Š: Priebeh inšpekcie mal klasickú formu, dominoval inšpektor, nazisťovanie názorov boli pouţité klasické dotazníky. Elektronický dotazníknebol pouţitý ani jeden. Pozitívom inšpekcie je zverejnenie kritérií nasvojej webovej stránke. K pozitívam inšpekcie patrí tieţ to, ţe rešpektovalaaktivity školy - projektový deň zdravej výţivy (aj keď oň napriek ponukeneprejavila záujem), deň otvorených dverí (na hodine boli okreminšpektorky aj rodičia). Za povšimnutie však stojí neúmerný stres učiteľov,ktorým sa oznamovali hospitácie ráno, niekedy aj 5 minút pre začiatkomhodiny.
 • 16. "Teda pani riaditeľka, ale ste to dobre vymysleli s tou dokumentáciou. Pekne si to tuInšpektorka č. 1: klikám, nemusím prehľadávať šanóny..." "Prvýkrát sme to robili takto a mne sa to celkom páčilo, schvaľujem to."Inšpektorka č. 2:
 • 17. "Áno, technika má pomáhať.""Inšpektorka č. 3: "Keby ste tú zápisnicu mali vytlačenú, tak sa to nestane. Dnes sa uţ aj ţivotopisy píšu v Amerike rukou a nie na "Inšpektorka č. 4: počítači."
 • 18. I:Š:  Jana Kontúrová, Katarína Schneidgenová, ZŠ, Školská 14, 956 18 Bošany,  www.zsbosany.edu.sk, zsbosany@zsbosany.edu.sk  (obrázky - zdroj - internet)