Digitálna pedagogická dokumentácia – cestak znižovaniu byrokracie   Roman Baranovič
Debyrokratizácia1. Porozumieť administratívnym procesom  na škole2. Identifikovať a zrušiť zbytočné procesy  a aktivity3...
Čo nás stoji byrokracia?• Kaţdá hodina 1 min zápis do triednej knihy, cca. 60.000 učiteľov, 22 hodín týţdenne, 40 týţdňo...
Je to vôbec možné?• Vyhláška 326/2008 Z.z. o druhoch a náleţitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane sp...
Digitálna revolúcia zúri
Dokázal to už niekto?• Projekt „Bezpapierová škola“ od roku 2011 – ZŠ Bošany – ZŠ Nováky – 1. Suk. Gym. Bajkalská Brat...
ZŠ Bošany – modelový príklad
Interná smernica o vedení ped. dok.• digitalizácia školských dokumentov - bez duplicity vedenia v papierovej podobe• zefe...
Projekt pokračuje aj v BošanochĎalej presúvame kríţiky z papierovej doelektronickej podoby - tento rok aj správuo VVC za m...
... a CPPPaP to napriek pôvodnémuodmietaniu uţ akceptovala, podpisuje námmiesto veľkého mnoţstva plánov len sumárvšetkých ...
Čo na to inšpekcia?
Otázky pred inšpekciou• Má inšpekcia skúsenosti s elektronickou dokumentáciou?• Ako ju bude kontrolovať inšpekcia?• Ako p...
Pred inšpekciou• Osobná návšteva ŠŠI, telefonický kontakt• Roztriedenie dokumentácie podľa poţiadaviek inšpekcie.• Zverej...
Týždeň s inšpekciou• Rozhovor č. 1 (zahrievací)• Š: Pripravili sme pre Vás 3 počítače s dokumentáciou."• I: "Ďakujeme"• Š...
Týždeň s inšpekciou• Rozhovor č. 2 (triedne výkazy)• I: "Ukáţte, kde sú zapísané výchovné opatrenia."• Š: "Tu"• I: "Ukáţt...
Týždeň s inšpekciou• Rozhovor č. 3 (klasifikačné záznamy)• I: "V triedach pripravte klasifikačné záznamy"• Š: "Nemáme"• I...
Kto robí, robí aj chybyVymenená zápisnica z PK jazykovI: „Keby ste tú zápisnicu mali vytlačenú,tak sa to nestane. Dnes sa ...
Správa• V 16 stranovej správe bol spôsobu vedenia dokumentácie venovaných 5 riadkov:Inšpekcia akceptuje elektronickú dok...
Prístup inšpektoriek• „Teda pani riaditeľka, ale ste to dobre vymysleli s tou dokumentáciou. Pekne si to tu klikám, nemu...
aSc – ukážka nástrojov preBezpapierovú školu
Ako ďalej?
Ako ďalej?• Nezabúdať na tému debyrokratizácie v rámci poţiadaviek stavovských organizácií• Dopracovať ideu „garantované...
Ako ďalej?• Dávať spätnú väzbu autorom softvérov pre školské informačné systémy
Poďakovanie• Ďakujem pani riaditeľke Janke Kontúrovej zo ZŠ Bošany a pani riaditeľke Anne Chlupíkovej zo ZŠ Nováky za od...
Ďakujem za pozornosť(cc) BY 2012PaedDr. Roman Baranovičroman.baranovic@indicia.skwww.facebook.com/rombaranblog.baranovic.i...
Použité fotografie a videá•  Tu treba korektne uviesť zoznam pouţitých videí a obrázkov ak boli  čerpané z internetu – ...
Digitalna dokumentacia
Digitalna dokumentacia
Digitalna dokumentacia
Digitalna dokumentacia
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Digitalna dokumentacia

456 views
329 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
456
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
37
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Digitalna dokumentacia

 1. 1. Digitálna pedagogická dokumentácia – cestak znižovaniu byrokracie Roman Baranovič
 2. 2. Debyrokratizácia1. Porozumieť administratívnym procesom na škole2. Identifikovať a zrušiť zbytočné procesy a aktivity3. Zjednodušiť a sprehľadniť pravidlá a legislatívu4. Nevyhnutné transformovať v najväčšej moţnej miere do digitálnej podoby
 3. 3. Čo nás stoji byrokracia?• Kaţdá hodina 1 min zápis do triednej knihy, cca. 60.000 učiteľov, 22 hodín týţdenne, 40 týţdňov, plat cca. 5 eur za hodinu• 1x60000x22x40x5/60= 4 400 000 eur ročne• nedalo by sa to inak???
 4. 4. Je to vôbec možné?• Vyhláška 326/2008 Z.z. o druhoch a náleţitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloţenia – par. 3 bod 1 „Škola vedie školské tlačivá v písomnej forme alebo v elektronickej forme.“
 5. 5. Digitálna revolúcia zúri
 6. 6. Dokázal to už niekto?• Projekt „Bezpapierová škola“ od roku 2011 – ZŠ Bošany – ZŠ Nováky – 1. Suk. Gym. Bajkalská Bratislava od roku 2012 sa pridávajú ďalší – CZŠ Narnia a Gym. C.S.Lewisa
 7. 7. ZŠ Bošany – modelový príklad
 8. 8. Interná smernica o vedení ped. dok.• digitalizácia školských dokumentov - bez duplicity vedenia v papierovej podobe• zefektívnenie - dynamické šablóny• jedna databáza stačí - aSc• vnútorná komunikácia, zdieľanie - ŠIS• rozvrh hodín, suplovanie• triedna kniha• klasifikácia - ŢK, EŢK, klas. záznam, podklady• triedny výkaz, katalógový list
 9. 9. Projekt pokračuje aj v BošanochĎalej presúvame kríţiky z papierovej doelektronickej podoby - tento rok aj správuo VVC za minulý rok máme na internete, ajplány pre integrovaných ţiakov lenv elektronickej forme ...
 10. 10. ... a CPPPaP to napriek pôvodnémuodmietaniu uţ akceptovala, podpisuje námmiesto veľkého mnoţstva plánov len sumárvšetkých plánov a ţe sú vypracované. Fakto sme na to tlačili a pred rokom námodpísali – ţe takto nám to nepodpíšu.A vidíš – tento rok uţ to je v poriadku.
 11. 11. Čo na to inšpekcia?
 12. 12. Otázky pred inšpekciou• Má inšpekcia skúsenosti s elektronickou dokumentáciou?• Ako ju bude kontrolovať inšpekcia?• Ako príde inšpekcia vybavená do školy?
 13. 13. Pred inšpekciou• Osobná návšteva ŠŠI, telefonický kontakt• Roztriedenie dokumentácie podľa poţiadaviek inšpekcie.• Zverejnenie na internete www.zsbosany.edu.sk• Poţadovaná dokumentácia vopred - email - link na internet.
 14. 14. Týždeň s inšpekciou• Rozhovor č. 1 (zahrievací)• Š: Pripravili sme pre Vás 3 počítače s dokumentáciou."• I: "Ďakujeme"• Š: "Ak budete potrebovať pomoc, ohláste sa u správcu siete".• I: "Ďakujeme"
 15. 15. Týždeň s inšpekciou• Rozhovor č. 2 (triedne výkazy)• I: "Ukáţte, kde sú zapísané výchovné opatrenia."• Š: "Tu"• I: "Ukáţte ţiaka, ktorý mal výchovné opatrenie v minulom školskom roku."• Š: "Tu. A tento mal výchovné opatrenie v roku 2007."• I: "Dobre, no, veď technika má pomáhať"
 16. 16. Týždeň s inšpekciou• Rozhovor č. 3 (klasifikačné záznamy)• I: "V triedach pripravte klasifikačné záznamy"• Š: "Nemáme"• I: (Prekvapenie). Vedúca IS: "Nemusia mať."
 17. 17. Kto robí, robí aj chybyVymenená zápisnica z PK jazykovI: „Keby ste tú zápisnicu mali vytlačenú,tak sa to nestane. Dnes sa uţ aj ţivotopisypíšu v Amerike rukou a nie na počítači.“
 18. 18. Správa• V 16 stranovej správe bol spôsobu vedenia dokumentácie venovaných 5 riadkov:Inšpekcia akceptuje elektronickú dokumentáciu,ale niektorým sa stále lepšie pracuje s písomnou formou.
 19. 19. Prístup inšpektoriek• „Teda pani riaditeľka, ale ste to dobre vymysleli s tou dokumentáciou. Pekne si to tu klikám, nemusím prehľadávať šanóny...“• „Prvýkrát sme to robili takto a mne sa to celkom páčilo, schvaľujem to.“• „Áno, technika má pomáhať.“
 20. 20. aSc – ukážka nástrojov preBezpapierovú školu
 21. 21. Ako ďalej?
 22. 22. Ako ďalej?• Nezabúdať na tému debyrokratizácie v rámci poţiadaviek stavovských organizácií• Dopracovať ideu „garantovaného“ školského úloţiska, naučiť sa pracovať s digitálnym podpisom a značkou
 23. 23. Ako ďalej?• Dávať spätnú väzbu autorom softvérov pre školské informačné systémy
 24. 24. Poďakovanie• Ďakujem pani riaditeľke Janke Kontúrovej zo ZŠ Bošany a pani riaditeľke Anne Chlupíkovej zo ZŠ Nováky za odvahu vydať sa touto cestou a ochotu podeliť sa o svoje skúsenosti...
 25. 25. Ďakujem za pozornosť(cc) BY 2012PaedDr. Roman Baranovičroman.baranovic@indicia.skwww.facebook.com/rombaranblog.baranovic.infowww.indicia.sk
 26. 26. Použité fotografie a videá• Tu treba korektne uviesť zoznam pouţitých videí a obrázkov ak boli čerpané z internetu – pozor na autorské práva

×