Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno  „Škola pre život v treťom tisícročí“       ...
 racionalizácia siete škôl v meste reforma školstva, školské vzdelávacie programy projekt OPV „Premena tradičnej školy...
 potreba prežiť a presadiť sa ukázať, že sme skutočne škola so zaujímavou ponukou          Ako sa zmenila m...
 Koncepcia školy Analýza školy Strategický plán Realizačný plán Úlohy na splnenie cieľov        Ako sa zmenil...
Škola pre deti – vychovávame šťastné aúspešné, moderne vzdelávané deti, ktoré sújazykovo zdatné a rozvíjajú svoj matematic...
Vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho programu, skúseností, tradícií,požiadavky rodičov, dlhodobo dosahovaných výsledkov a...
Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
  zavádzanie anglického jazyka pomocou       metódy  obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania CLIL  (Cont...
  Informatická výchova sa  učí od 1. ročníka    Vyučovanie môžeme už od    1.ročníka obohatiť o    najmode...
Ako sa zmenila moja škola
  Kurzy pohybovej prípravy v každom ročníku  1.st.  - v rámci prierezovej témy Ochrana človeka a  zdravia:    k...
Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
  V Brezne  a okolí stagnuje strojárska výroba, ktorou bolo  Horehronie známe, mnohé podniky už dávno stratili zo svoj...
Rozšírenie o novovytvorené predmety:  Riešenie matematických problémov – 5.- 8. r.  Fyzika okolo nás     6.r.  C...
 2. cudzí jazyk od 6. ročníka – 2 hod. týždenne (nemecký, francúzsky, ruský) Športová príprava + 3 hod. Matematika + ...
 Na stránke školy poskytujeme svojim žiakom tzv. Edu-portál (vzdelávací portál). Prostredníctvom neho sa žiak má možnos...
  Žiacky parlament  Projektové dni „Trieda bez hraníc“  Triedne projekty na 1. aj 2. stupni ZŠ  Zavedenie portfóli...
  Moderné fyzikálno – chemické laboratórium  Mobilná interaktívna učebňa (notebooky do tried)  Wifi signál vo všetký...
Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
  Obratné mačičky  Záhadné knihy  Kráľ rozprávkár  Chceš ísť so mnou  na vandrovku?  Spevavý orchester  Rozp...
Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
  Priateľské náramky- pletenie náramkov z bužírky  Textilná dielňa- maľovanie na tričká  Florbal – tímová hra s hoke...
  Rýchlejší vyhráva- športové aktivity a šifrovanie textov  Zábavná olympiáda- netradičné športové disciplíny- hod sla...
Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
 Operačný program Vzdelávanie Opatrenie: Premena tradičnej školy na modernú Názov projektu: Škola pre život v treťom ...
Ako sa zmenila moja škola
Ako sa zmenila moja škola
  Vzťahy, klíma školy  Odborná pripravenosť učiteľov    Vzdelávanie    Návšteva inovatívnych škôl    Pomôc...
Ako sa zmenila moja škola
EDEA Partners, a.s. Bratislava:  Ing. Peter Halák  Ing. Martin Hriňák  Mgr. Miroslava Konrádová  PaedDr. Martina C...
  Chceme školu ako miesto na odovzdávanie informácií  nasmerovať ku škole budujúcej základy pre  celoživotné vzdeláv...
 Nový, schválený projekt Operačný program Vzdelávanie Opatrenie: Premena tradičnej školy na modernú Názov projektu: Č...
Ďakujem za pozornosť!        PaedDr. Danka Jarabová        riaditeľka ZŠ s MŠ Karola Rapoša,        P...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Danka Jarabova - Ako sa zmenila moja skola

1,106 views
972 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,106
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
79
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Danka Jarabova - Ako sa zmenila moja skola

 1. 1. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno „Škola pre život v treťom tisícročí“ 03 Words.wma
 2. 2.  racionalizácia siete škôl v meste reforma školstva, školské vzdelávacie programy projekt OPV „Premena tradičnej školy na modernú“ Ako sa zmenila moja škola
 3. 3.  potreba prežiť a presadiť sa ukázať, že sme skutočne škola so zaujímavou ponukou Ako sa zmenila moja škola
 4. 4.  Koncepcia školy Analýza školy Strategický plán Realizačný plán Úlohy na splnenie cieľov Ako sa zmenila moja škola
 5. 5. Škola pre deti – vychovávame šťastné aúspešné, moderne vzdelávané deti, ktoré sújazykovo zdatné a rozvíjajú svoj matematický ajšportový talent. Ako sa zmenila moja škola
 6. 6. Vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho programu, skúseností, tradícií,požiadavky rodičov, dlhodobo dosahovaných výsledkov a koncepcierozvoja školy, orientovala škola svoj Školský vzdelávací programv prvom rade na:  posilnenie vyučovania prírodovedných predmetov – matematiky, prírodovedy, biológie, fyziky, chémie  poskytnutie kvalitného jazykového vzdelania so zavedením angličtiny od 1. ročníka  posilnením športu – so zameraním na futbal a gymnastiku  posilnením o informatickú výchovu a informatiku.Na tomto základe sú posilnené povinné predmety a vytvorené novévoliteľné predmety ako na prvom, tak na druhom stupni. Ako sa zmenila moja škola
 7. 7. Ako sa zmenila moja škola
 8. 8. Ako sa zmenila moja škola
 9. 9.  zavádzanie anglického jazyka pomocou metódy obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania CLIL (Content and Language Integrated Learning). CLIL môže žiakom rôzneho veku ponúknuť prirodzenú situáciu pre rozvoj jazyka a toto prirodzené používanie jazyka môže podporiť motiváciu a túžbu po učení sa jazykov. Žiaci sa tak prestanú sústrediť na jazyk a začnú sa zameriavať iba na vyučovaný predmet. V CLIL-e je vyučovanie jazykov a iných predmetov navzájom prepojené. V triedach 1. a 2. ročníka zároveň oboznamujeme žiakov so základmi komunikácie v anglickom jazyku aj na iných hodinách. povinné vyučovanie AJ od 3. ročníka ZŠ Ako sa zmenila moja škola
 10. 10.  Informatická výchova sa učí od 1. ročníka  Vyučovanie môžeme už od 1.ročníka obohatiť o najmodernejšie informačné technológie a zároveň naučili žiakov využívať počítač a internet na vlastné vzdelávanie.  Počítače, notebooky žiaci používajú na rôznych vyučovacích hodinách. Ako sa zmenila moja škola
 11. 11. Ako sa zmenila moja škola
 12. 12.  Kurzy pohybovej prípravy v každom ročníku 1.st. - v rámci prierezovej témy Ochrana človeka a zdravia: korčuliarsky v rozsahu 16 hodín plavecký v rozsahu 10 hodín lyžiarsky v rozsahu 20 hodín Finančne na organizáciu kurzov prispieva aj Rada rodičov pri našej ZŠ s MŠ. Žiakov tak vedieme k zvládnutiu základov týchto športov, čo dáva predpoklady ich budúceho zmysluplného trávenia voľného času. Ako sa zmenila moja škola
 13. 13. Ako sa zmenila moja škola
 14. 14. Ako sa zmenila moja škola
 15. 15.  V Brezne  a okolí stagnuje strojárska výroba, ktorou bolo Horehronie známe, mnohé podniky už dávno stratili zo svojej bývalej „slávy“. Chýbajú odborníci z oblasti prírodovedných predmetov. Stredné školy potrebujú žiakov s kvalitným prírodovedným vzdelaním, ktorí by v budúcnosti ako tvoriví a kvalifikovaní odborníci doplnili rady zamestnancov bývalých veľkých podnikov. Kvôli rýchlemu rozvoju spoločnosti, vedy a techniky, najmä IKT, sa čoraz výraznejšie prejavuje rozdiel medzi tým, čo škola ponúka svojim žiakom a požiadavkami, ktoré od žiakov očakáva trh práce. ZŠ chce v súčasnosti poskytovať kvalitnú prípravu v oblasti prírodovedných predmetov a používania IKT, k čomu potrebuje dobrú technická vybavenosť najmä v oblasti IKT aby výučba mala moderný charakter, dala priestor na získanie kľúčových kompetencií a pripravila žiakov pre trh práce.   Ako sa zmenila moja škola
 16. 16. Rozšírenie o novovytvorené predmety:  Riešenie matematických problémov – 5.- 8. r.  Fyzika okolo nás 6.r.  Chémia v živote 6.r.  Živý svet 6.r.  Práca s informáciami 5.r., 6.r.  Svet práce 5.r.  Technika 5.r. Ako sa zmenila moja škola
 17. 17.  2. cudzí jazyk od 6. ročníka – 2 hod. týždenne (nemecký, francúzsky, ruský) Športová príprava + 3 hod. Matematika + 1 hod. Ako sa zmenila moja škola
 18. 18.  Na stránke školy poskytujeme svojim žiakom tzv. Edu-portál (vzdelávací portál). Prostredníctvom neho sa žiak má možnosť samostatne vzdelávať pomocou úloh a lekcií priraďovaných učiteľom. Rodič má prístupové heslo k Edu-portálu a prostredníctvom neho má prístup k elektronickej žiackej knižke žiaka, k zadaniu úloh, k oznamom vyučujúcich, k jedálnemu lístku s možnosťou odhlasovania zo stravy a ospravedlňovania absencie svojho dieťaťa. Zároveň môže viesť interaktívnu i neinteraktívnu komunikáciu s ktorýmkoľvek vyučujúcim. Ako sa zmenila moja škola
 19. 19.  Žiacky parlament Projektové dni „Trieda bez hraníc“ Triedne projekty na 1. aj 2. stupni ZŠ Zavedenie portfólií žiakov a tried Zefektívnenie a spropagovanie práce lego učební Vypracovanie morálneho kódexu školy Postupné zveľadenie priestorov školy Nové školské stoly a stoličky a bezprašné keramické bielo-zelené tabule majú všetky triedy 1.stupňa ZŠ a 6 tried 2. stupňa, pokračujeme v zariaďovaní ostatných. Nová herňa školského klubu detí s novým nábytkom - lichobežníkové variabilne zostaviteľné stoly, pestrý nábytok. Moderná učebňa výpočtovej techniky – učebňa kontinuálneho vzdelávania Ako sa zmenila moja škola
 20. 20.  Moderné fyzikálno – chemické laboratórium Mobilná interaktívna učebňa (notebooky do tried) Wifi signál vo všetkých priestoroch školy Prezentovanie krúžkovej činnosti rodičom budúcich prvákov Propagovanie činnosti školy na akadémii Budovanie autority najväčšieho podniku na Horehroní – Železiarní Podbrezová,a.s. Spolupráca so školami vyššieho stupňa Pokračovanie v tradícii Letnej školy predškoláka Vybudovanie vyššej úrovne spolupráce s futbalovým klubom ŽP Šport a Gymnastickým klubom Založenie Klubu moderných učiteľov okresu Brezno ( KMU ) na pôde školy Ako sa zmenila moja škola
 21. 21. Ako sa zmenila moja škola
 22. 22. Ako sa zmenila moja škola
 23. 23. Ako sa zmenila moja škola
 24. 24. Ako sa zmenila moja škola
 25. 25. Ako sa zmenila moja škola
 26. 26. Ako sa zmenila moja škola
 27. 27. Ako sa zmenila moja škola
 28. 28.  Obratné mačičky Záhadné knihy Kráľ rozprávkár Chceš ísť so mnou na vandrovku? Spevavý orchester Rozprávka o jablonke Tancujúce princezné Kostýmerstvo Rozprávková matematika Maľujeme rozprávky Povolanie spisovateľ Rozprávka z Lega Ako sa zmenila moja škola
 29. 29. Ako sa zmenila moja škola
 30. 30. Ako sa zmenila moja škola
 31. 31.  Priateľské náramky- pletenie náramkov z bužírky Textilná dielňa- maľovanie na tričká Florbal – tímová hra s hokejkami Sexuálna výchova- dospievanie, problémy dospievania, predčasný sexuálny život Farbičky v skúmavke- žiaci robili zaujímavé pokusy Kreatívny svet- servítková technika na črepníky, srdcia, plechovky a rôzne nádobky Zumba- základy zumby pod vedením 3 študentiek gymnázia Legové kráľovstvo- tvorili podľa vlastnej fantázie detský zábavný park Vitajte v divočine- deti si vyrobili sukničky, namaľovali zvieratká a naučili sa tanček Dopoludnie s rozprávkou- rozprávky v nemeckom jazyku Indiánsky deň- vytváranie indiánskeho oblečenia, vymýšľanie indiánskych pokrikov, tance na indiánske piesne pred budovou školy Ako sa zmenila moja škola
 32. 32.  Rýchlejší vyhráva- športové aktivity a šifrovanie textov Zábavná olympiáda- netradičné športové disciplíny- hod slamkou, hod balónom V cirkuse- deti si nacvičujú čísla do cirkusu Netradičné športovanie- športové aktivity na breznianskom štadióne, korčuľovanie a základy netradičného petangu Minigolf Nechtové štúdio- štúdio krásy Krásny deň v prírode- turistika, žiaci obdivovali krásy nášho regiónu Tradičné aktivity po handeľsky- ľudové zvyky, tradície nášho regiónu, tkanie na krosnách, domáce gazdovstvo, nárečie tohto regiónu Spoznaj svoj región- poznávanie regiónu na Braväcove, spoznávanie drevín, športové aktivity Paparazzi- zvedavé oči novinárov a fotografov boli všade  Ako sa zmenila moja škola
 33. 33. Ako sa zmenila moja škola
 34. 34. Ako sa zmenila moja škola
 35. 35. Ako sa zmenila moja škola
 36. 36. Ako sa zmenila moja škola
 37. 37.  Operačný program Vzdelávanie Opatrenie: Premena tradičnej školy na modernú Názov projektu: Škola pre život v treťom tisícročí Získaná suma: 161 168, 26 € Ako sa zmenila moja škola
 38. 38. Ako sa zmenila moja škola
 39. 39. Ako sa zmenila moja škola
 40. 40.  Vzťahy, klíma školy Odborná pripravenosť učiteľov  Vzdelávanie  Návšteva inovatívnych škôl  Pomôcky pre učiteľov  Metodická pomoc  Finančné ohodnotenie Materiálne vybavenie školy Nová školská dokumentácia Skvalitnenie spolupráce z MŠ Nárast počtu zapísaných žiakov do 1. ročníka o 65%  Ako sa zmenila moja škola
 41. 41. Ako sa zmenila moja škola
 42. 42. EDEA Partners, a.s. Bratislava: Ing. Peter Halák Ing. Martin Hriňák Mgr. Miroslava Konrádová PaedDr. Martina Chalachánová Mgr. Ibolya Straussová Mgr. Juraj Holos a inía všetkým učiteľom Základnej školy s materskouškolou Karola Rapoša v Brezne Ako sa zmenila moja škola
 43. 43.  Chceme školu ako miesto na odovzdávanie informácií nasmerovať ku škole budujúcej základy pre celoživotné vzdelávanie človeka. Chceme žiakov „posúvať dopredu“, aby na výstupe vykazovali výrazný pokrok a posun v celom spektre dôležitých kompetencií. Chceme ich priviesť späť ku knihám, ukázať im, že čítanie ich obohacuje. Prostredníctvom neho poznávajú krásu, svet okolo seba a získavajú potrebné informácie. V súvislosti s využívaním IKT na vyučovaní ich chceme naučiť, že technológie im poskytujú neuveriteľné možnosti, ale vyžadujú od nich zodpovedné správanie. Ako sa zmenila moja škola
 44. 44.  Nový, schválený projekt Operačný program Vzdelávanie Opatrenie: Premena tradičnej školy na modernú Názov projektu: Čitateľská a jazyková gramotnosť – naša brána do Európy Získaná suma: 351 790,89 € Ako sa zmenila moja škola
 45. 45. Ďakujem za pozornosť! PaedDr. Danka Jarabová riaditeľka ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno www.zsp4.edupage.org Ako sa zmenila moja škola

×