• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Baranyai vytvaranie vitalnej_skoly_-_poprad_10-4-13
 

Baranyai vytvaranie vitalnej_skoly_-_poprad_10-4-13

on

 • 245 views

 

Statistics

Views

Total Views
245
Views on SlideShare
241
Embed Views
4

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 4

http://www.ucimeprezivot.sk 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Baranyai vytvaranie vitalnej_skoly_-_poprad_10-4-13 Baranyai vytvaranie vitalnej_skoly_-_poprad_10-4-13 Presentation Transcript

  • Vytváranie vitálnej školy Mgr. Ladislav Baranyai KPŠ PF Trnavská univerzita v TrnaveKonferencia – Učíme pre život, POPRAD – 16.3.2013
  • PROSPERUJÚCA AUTONÓMNY ROZVOJ (UDRŽATEĽNÁ) KOMUNITA ZMOBILIZOVANÁ A ROZVÍJAJÚCA SA ŠKOLAŠKOLA 2013 2023 KAM? SPOLOČNOSŤ V ÚPADKU POSTUPNÝ ZÁNIK ŠKOLA NESCHOP- NÁ ZMENY 2023
  • 1. ŠKOLA DNESVýzva: Čakať alebo ?hľadať cesty ku kvalitatívne novému vzdelávaniu údaje → informácie → znalosti → múdrosť
  • ZÁSADNÁ ZHODA OHĽADOM ŠKOLYčas prežitý: učitelia zmysluplne žiaci efektívne radostne rodičia spoločnosť
  • ČO ROBIŤ, ABY ŠKOLA FUNGOVALA? Skupina A: osobné hodnoty Úloha 1. Popíšte stav personálu hodnoty súčasnej školy školy, v ktorej chýbajú prieniky hodnôt v troch nasledujúcich hodnoty očakávanej kategóriách. školy
  • ČO ROBIŤ, ABY ŠKOLA FUNGOVALA? Skupina B: osobné hodnoty Úloha 2. Popíšte stav personálu hodnoty súčasnej školy školy, v ktorej sú prieniky hodnôt v troch nasledujúcich hodnoty očakávanej kategóriách. školy
  • VÝSLEDOK – VYČERPANOSŤ, ODPOR ENTROPIA = zbytočne vynakladaná energia osobné hodnoty chýbajúci prienik hodnoty súčasnej školy nesúhlas/ konflikt chýbajúci prienik s vedením hodnoty očakávanej školy
  • VÝSLEDOK – ENERGIA ŽIVOTA PROFESIONÁLNY RAST/ osobné hodnoty RADOSŤ Z PRÁCE existujúci prienikhodnoty súčasnej školy existujúci prienik hodnoty očakávanej SPOKOJNOSŤ/ školy SPOLUPRÁCA S VEDENÍM ŠKOLY
  • 3 ZÁKLADNÉ OTÁZKY1. AKÉ SÚ MOJE OSOBNÉ HODNOTY?2. AKÉ HODNOTY SÚ V „PODPALUBÍ“ NAŠEJ SÚČASNEJ ŠKOLY?3. AKÉ HODNOTY BY MALI HÝBAŤ NAŠOU ŠKOLOU TAK, ABY NAPLNILA NAŠE OČAKÁVANIA?
  • 2. SYMBOLIKA ÚROVNÍ MODELU 7. Etika a služba„vegetácia“ – MY 6. Partnerstvospoločné dobro 5. Duch a hodnoty„voda“ 4. Osobný rozvoj a inovácie JA 3. Zmysluplná činnosť„pôda“ –osobné potreby 2. Harmonické vzťahy 1. Osobné bezpečie„voda“ – zbavenie sa strachu a sústredenia sa na seba (posun vedomia od „ja“ k „my“)
  • POTREBY TRIEDY A ŠKOLY Úroveň Potreby triedy Potreby školy7 Služba Pozornosť zameraná na Pozornosť zameraná na globálne/ miestnu komunitu/ celospoločenské otázky/ zapojenosť zapojenosť.6 Vonkajšia Pozornosť zameraná na Pozornosť zameraná na miestnuspolupatričnosť školskú komunitu/ komunitu/ zapojenosť zapojenosť.5 Vnútorná Duch triedy. Spoločné Duch školy. Spoločné hodnoty školy kohézia hodnoty triedy a spoločná a spoločná vízia školy. vízia.4 Transformácia Učenie sa a morálny rozvoj. Sústavná obnova/ Účasť učiteľského Účasť študentov na vedení zboru, rodičov a žiakov na riadení triedy. školy.3 Sebaúcta Systémy a pravidlá, ktoré Systémy a pravidlá, ktoré prispievajú prispievajú k efektívnosti k efektívnosti školy. procesov v triede.2 Vzťahy Harmonické vzťahy v triede. Harmonické vzťahy medzi žiakmi, učiteľským zborom a rodičmi.1 Prežitie Osobné bezpečie a triedne Osobné bezpečie a zodpovedajúce materiálne vybavenie. finančné zabezpečenie.
  • NAJPOČETNEJŠIE HODNOTY SÚČASNEJ ŠKOLY - UČITELIA ŠKOLA 1 ŠKOLA 2 ŠKOLA 3 ŠKOLA 4 7 6 5 4 3 2 1 E 3% 3% 25% 25% 25% 22%A - -BCA = OH∩HSŠ miera vloženia sa učiteľov do činností v škole (motivácia)B = HSŠ∩HOŠ miera súhlasu učiteľov so smerovaním školy (súdržnosť)C = HSŠ∩HSŠ miera hodnotového zladenia učiteľov a žiakov (spolupráca)E – ENTROPIA – miera zbytočne vynaloženej námahy (neefektivita – podiel potenciálne limitujúcich hodnôt)
  • NAJPOČETNEJŠIE HODNOTY SÚČASNEJ ŠKOLY - ŽIACI ŠKOLA 1 ŠKOLA 2 ŠKOLA 3 ŠKOLA 4 7 6 5 4 3 2 1 E 3%20% 25% 30% 25% 27% 22% 29%ABPÚŠ 61,2 % 57,2 % 51,2 % 54,3 %A = OH∩HSŠ miera vloženia sa žiakov do činností v škole (motivácia)B = HSŠ∩HOŠ miera súhlasu žiakov so spôsobom vzdelávania v školeE – ENTROPIA – miera zbytočne vynaloženej námahy (neefektivita)
  • Š1 MOTIVÁCIA - PEDAGÓGOVIA osobné 6. empatia, RADOSŤ 5. čestnosť, dodržiavaniehodnoty dohodnutých pravidiel, pozitívny Z PRÁCE prístup, 4. zodpovednosť, 1% 2. rodinné zázemie a vzťahy, priateľstvo, 7. etické správanie, 5. tvorivosť, spolupráca (v rámci školy), 4. neustále učenie sa (zlepšovanie), 4 6. životné prostredie, pocit naplnenia z práce,3% 5. starostlivosť a záujem o žiakov/ rodičov, 4. tímová práca, zapájanie rodičov, 3. povesť školy, 2. otvor. komunikácia, hodnoty 1. vyhovujúce prac. pod. súčasnej školy
  • Š1 KOHÉZIA - PEDAGÓGOVIAhodnoty SPOKOJNOSŤ 6. životnésúčasnej prostredie, pocit naplnenia S VEDENÍM z práce, 5. tvorivosť,školy 4. zapájanie rodičov, 3. povesť školy, 2. otvor. komunikácia, 1. vyhovujúce prac. pod.3% 7. etické správanie, 5. spolupráca (v rámci školy), starostlivosť a záujem o žiakov/ rodičov, 4. stále zlepšovanie, tímová práca, 3. povesť školy, 6 4. ľudská dôstojnosť, 3. dosiahnuté výsledky, 2. spokojnosť rodičov a žiakov s kval. školy, hodnoty očakávanej školy
  • Š2 MOTIVÁCIA - PEDAGÓGOVIAVYČERPANOSŤ 6. byť prínosom, 5. čestnosť, dodržiavanie doho-Z PRÁCE dnutých pravidiel, tvorivosť, otvorenosť, 3% 4. spoľahlivosť, stále sa učím, plním svoje poslanie, osobné 2. počúvam druhých, hodnoty hodnoty 0 súčasnej školy 5. starostlivosť a záujem o žiakov/ rodičov, krúžková činnosť, 3. povesť školy, časté neplatené prac. výkony, 2. riešenie konfliktov, zasahovanie rodičov, 25 % entropia 1. opatrnosť/ pomalosť, nedostatočné materiálne vybavenie.
  • Š2 KOHÉZIA - PEDAGÓGOVIAKONFLIKT hodnoty súčasnej 5. starostlivosťS VEDENÍM školy a záujem o žiakov/ rodičov, krúžková činnosť, 3. časté neplatené prac. výkony, 2. riešenie konfliktov, zasahovanie rodičov, 25 % entropia 1. opatrnosť/ pomalosť, nedostatočné materiálne vybavenie 3. povesť školy, 1 6. pocit naplnenia z práce, 5. chuť pracovať/ radosť z práce, spravodl./ hodnoty férovosť, 4. ľudská dôstojnosť, stále zlepšovanie, očakávanej zapájanie rodičov, 3. naplnená kapacita školy, školy 2. spokojnosť rodičov a žiakov s kval. školy, otvorená komunikácia, 1. finančná stab., zodpovedajúce fin. ohodnot.
  • 3. V oblasti vzdelávania sú len dve cesty unavujúce vitálne OSOBNÉ OSOBNÉ OČAKÁVANÁ 7. Etické správanie - služba HODNOTY HODNOTY KULTÚRA 6. Partnerstvo a spolupatr. STRATA ENERGIÍ SÚČASNÁ ŠKOLY 5. Duch a hodnoty (kultúra)SÚČASNÁ KULTÚRA 4. Osobný rozvoj a inovácie OČAKÁVANÁ ŠKOLYKULTÚRA KULTÚRA 3. Zmysluplná činnosť ŠKOLY ŠKOLY 2. Harmonické vzťahy 1. Osobné bezpečie LIMITUJÚCE FAKTORY PRIENIK HODNÔT
  • HOVORIŤ O HODNOTÁCH je podstatnedôležité, lebo:• spájajú ľudí – sú zdieľané• sú výrazom nášho presvedčenia• určujú naše etické a morálne priority (pokojné riešenie problémov)• usmerňujú (slobodné) správanie• sú súčasťou vízie školy• sú energiou plniť poslanie školy• sú základom autonómnej školy
  • 4. FÁZY ZAVÁDZANIA MODELUaug. sep. okt. nov. jan. apr. júnsep. okt. nov. dec. feb. máj júl
  • Reflexia o súčasnej a očakávanej škole z pohľadu pedagógov (1) žiakov (2) zameraná na spoluprácu
  • 5. SLUŽBY ŠKOLE• príprava osôb (riaditeľ, pracovný tím, pedagógovia)• vstupné a výstupné diagnostiky• spracovanie výsledkov a vypracovanie správy s grafickými výstupmi• asistencia pri interpretácii výsledkov• asistencia pri návrhoch a voľbe opatrení• asistencia pri realizácii opatrení (animácia školy, programy, tréningy, víkendové pobyty, vzdelávania pre učiteľov i žiakov)• možnosť zapojenia sa do neformálnej komunikačnej siete dynamicky sa rozvíjajúcich škôl
  • 6. PRÍNOS PRE ŠKOLU - zlepšovanie podmienok pre kvalitné vzdelávanie• konzistentný model autonómneho rozvoja školy• zmobilizovanie kolektívu a zapojenie okolia• spoznanie/ odstraňovanie limitujúcich faktorov• objavenie potenciálu ďalšieho rozvoja školy• vytvorenie kultúry efektívneho vzdelávania• záujem rodičov o ďalšiu existenciu vašej školy• zvýšenie sebavedomia a hrdosti ľudí na to, čo spoločne dosiahli
  • 7. ČO K TOMU ŠKOLA POTREBUJE?• základné materiálne a personálne zabezpečenie školy• konsenzus riaditeľa a väčšiny pedagogického zboru pokiaľ ide o vyskúšanie tohto modelu• záujem venovať čas osobnému a profesijnému rozvoju (základom nie sú financie)
  • ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU POZORNOSŤ www.skolskynetwork.sk